Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE SUBINCHIRIERE Nr. ........... din. .. .. .. . .. ..

1.PARTILE CONTRACTANTE
Acest contract de subinchiriere se incheie intre: S.C. ..................................................... S.R.L., persoan juridic de naionalitate romn persoan juridic de naionalitate romn inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. ............................., CUI .............................., cu sediul in ................................. ,Str. ................................. nr.......................,jud., reprezentat prin........... ...... ...... ...... ...... ...... ... n calitate de administrator denumita locatar principal, si S.C. S.R.L., persoan juridic de naionalitate romn inregistrata la ONRC Teleorman sub nr. CUI., cu sediul in Teleorman, str nr, bl,et.,ap.., jud., reprezentat prin JUBUBITA MARIUS , n calitate de administrator, denumit sublocatar sau chirias, la data de.................................

2.DESCRIEREA SPATIULUI
Locatarul inchiriaza subchiriasului, spatiul de la adresa..................... ............. ......................................... .................................. cu suprafata de......... .. mp. Locatarul precizeaza faptul ca detine posesia spatiului comform contractului de inchiriere nr....................... din............. .........

3.TERMENUL
Inchirierea va incepe la data de...................... si se va sfarsi la data de ....... ........................., iar daca din terte motive locatarul doreste sa rezilieze contractul de subinchiriere pana la data de 31.01.2010 va restitui dublul sumei reprezentand avans respectiv 4000 euro

4.STAREA SPATIULUI
Sublocatarul garanteaza ca spatiul va fi mentinut in buna stare. Locatarul principal va asigura conditiile de lumina, caldura, electricitate si apa. Subchiriasul raspunde de plata telefonului, apei, electricitatii si caldurii. Sublocatarul va realiza toate reparatiile curente inclusiv cele datorate comportamentului necorespunzator al oaspetilor sau clientilor sai.

5.PROPRIETATEA
Locatarul garanteaza ca el este titularul contractului de inchiriere principal si ca beneficiaza de clauza de subinchiriere, urmand ca acest contract de subinchiriere sa fie cedat in contract de inchiriere principal la data de 01.02.2011 pe o perioada de 3 ani calendaristici.

6. FOLOSIREA SPATIULUI
Chiriasul are dreptul la folosinta spatiului pe durata contractului de subinchiriere. Locatarul se obliga ca nu va patrunde in spatiul inchiriat sau ca nu-l va deranja in nici un fel pe chirias pe perioada subinchirierii. Locatarul, poate sa intre in spatiu pentru a verifica starea acestuia si plata utilitatilor sau a face reparatii la o ora stabilita de comun acord cu chiriasul, dupa ce locatarul principal anunta in prealabil pe chirias.

7.DOTARI INTERIOARE
Subchiriasul preia spatiul cu dotarile aferente. Subchiriasul, are dreptul sa instaleze propriul mobilier si echipament. La terminarea contractului de inchiriere, subchiriasul trebuie sa indeparteze cu grija tot mobilierul si echipamentul sau si sa readuca spatiul la aceeasi stare ca la data in care subchiriasul s-a mutat in el, exceptand uzura normala.

8.INTRETINEREA SPATIULUI
Chiriasul va avea mare grija de spatiu si nu va permite sau nu va face nimic pentru a-l deteriora, cu exceptia uzurii normale. Chiriasul este dator cu plata utilitatilor: apa, canal, electricitate, gaze inclusiv penalitati sau sarcini ce decurg din aceste plati.

9.CHIRIA
Chiriasul va plati locatarului o chirie de 400 euro pe luna timp de 3 ani, si 5500 euro reprezentand contravaloarea investitiei facute spatiului respectiv, respectiv 2000 euro avans azi la semnarea contractului de subinchiriere, urmand ca restul de 3500 sa fie achitati pana la data de 31.01.2011, daca pana la aceasta data 31.01.2011 nu se achita restul de 3500 euro, suma de 2000 euro se pierde iar acest contract inceteaza sa mai fie valabil. 10.MODIFICAREA SPATIULUI Chiriasul poate modifica spatiul fara consimtamantul prealabil in scris al locatarului.

11. DISTRUGEREA SPATIULUI


Daca spatiul este distrus sau deteriorat de incendiu, cutremur, tulburari civile, razboi sau alta imprejurare care il fac complet inutilizabil, subchiriasul va avea dreptul sa inceteze contractul de inchiriere in termen de

30 zile de la preavizul transmis locatarului, prin care il anunta pe acesta ca intentioneaza sa puna capat contractului de subinchiriere potrivit acestei prevederi.

12.INCALCAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 12.1. De locatarul principal. Daca locatarul nu indeplineste oricare dintre
obligatiile care ii revin potrivit acestui contract de subinchiriere, chiriasul trebuie sa il anunte in scris pe locatarul principal de neindeplinirea obligatiilor contractuale. Daca locatarul principal incalca contractul de subinchiriere, chiriasul poate inceta inchirierea si elibera spatiul. Locatarul trebuie sa returneze chiriasului orice chirie platita anticipat.

12.2. De sublocatar. Daca sublocatarul nu plateste chiria sau orice alta suma
de bani datorata locatarului principal, aceste din urma trebuie sa ii anunte in scris chiriasului neplata. Daca chiriasul nu plateste locatarului principal in termen de 30 de zile de la primirea notificarii, atunci locatarul poate considera contractul reziliat fara somatie de plata si fara interventia instantei de judecata. Dupa cum atesta semnaturile de mai jos, locatarul principal si sublocatarul incheie acest contract de subinchiriere, in doua exemplare originale, cate una pentru fiecare parte, la data de......... ...... ...... ...... ....., in Bucuresti.

L o c a t a r, ......................

Sublocatar