Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT

privind cercetarea disciplinara prealabila a dnei. ..


Subsemnatii, reprezentand comisia de disciplina
intocmita in cadrul SC SRL, in conformitate cu dispozitiile
Legii nr. 53/2003, in baza eciziei !dministratorilor societatii nr.........../..................,
prin care am fost desemnati sa efectuam cercetarea disciplinara prealabila a dnei.
, pentru sa"arsirea unor fapte ce ar putea constitui abateri
disciplinare#
$ am intocmit Con"ocatorul pentru data de ., in "ederea
realizarii cercetarii prealabile%
$ am procedat in data de ., incepand cu orele , la
audierea dnei. ..
$ Ca urmare a acestei audieri, s$a inc&eiat procesul "erbal nr. ../
.
Statutul dnei. .. in cadrul SC.. SRL
na. . este anga'at in cadrul SC ..SRL din data de
.., cu contract indi"idual de munca nr. /.,
pe durata., in functia de ..lasocietatii
Acte normative aplicabile
$ Legea nr. 53/2003 ( Codul muncii%
Acte interne aplicabile
$ Contractul indi"idual de munca nr. .. din data de %
$ Regulamentul )ntern al SC SRL%
$ *isa postului dnei. ..
Faptele savarsite
*aptele pentru care dna. . a fost con"ocata au constat in#
..

S$a apreciat ca prin aceste fapte nu s$au respectat pre"ederile art.


.. din Contractul indi"idual de munca, art.. din
Regulamentul intern si art. din *isa postului.

!"and in "edere ca din actele interne aplicabile dna. .detine
functia de si trebuia sa indeplineasca toate responsabilitatile
deri"and din aceste acte, in concret, aceasta se face "ino"ata de#
). incalcarea ..din Regulamentului )ntern de +rganizare

)). incalcarea..
))). incalcarea..
!stfel dna. ., nu a respectat ..................................................
Dna.. a incalcat si aceste obligatii, pe care le a"ea clar
stabilite conform celor aratate mai sus.
e altfel, din raspunsurile la intrebarile care i$au fost adresate, rezulta ca dna.
. este ..
Aparari formulate
in raspunsurile pe care dna. le$a formulat in cadrul
procedurii prealabile, rezulta ca aceasta a ..
Alte aspecte desprinse din cercetarea prelabila
in analiza dosarului de personal a dnei. ., rezulta ca acesta nu
a mai sa"arsit alte abateri disciplinare in acti"itatea desfasurata in cadrul SC
..SRL.
e asemenea, s$a constatat ca dna. .. a a"ut pana in acest
moment o acti"itate slaba in cadrul SC ..SRL.
Concluzii
in analiza intregii documentatii care sta la baza acestui raport, rezulta ca in
e,ercitarea atributiilor de ser"iciu, dna. .. trebuia sa aduca la
indeplinire responsabilitatile ce i$au fost stabilite prin Regulamentul )ntern de
+rganizare si *unctionare al SC ......................... SRL, *isa postului si Contractului
)ndi"idual de -unca, raportate la actele normati"e ce reglementeaza acti"itatea
comerciala.
.rin faptele sa"arsite, dna. ........................... nu si$a indeplinit atributiile de
ser"iciu stabilite prin actele amintite, fapta de natura a refleca intr$un mod negati"
imaginea SC ..SRL.
e asemenea, se remarca natura penala faptelor sa"arsite, sens in care
urmeaza a fi instiintate organele de urmarire penala.
rept pentru care am inc&eiat prezentul raport, astazi,......................., in
"ederea aplicarii art. 2/0 din Legea nr. 53/2003 ( Codul -uncii, pentru informarea
!dministratorilor SC .SRL si stabilirea sanctiunii aplicabile.
.ersoanele desemnate sa desfasoare cercetarea prealabila,
.

..

..

..............................................
..............................................