Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADIIONAL

Nr. .. din
A. Prile actului adiional
Angajator SCOALA CU CLS I-VIII SIMION LAZA LUNCA MU!SULUI
nregistrat la registrul comerului /autoritile administraiei publice din . sub
numrul ., cod fiscal "#$%&'$# telefon (#'$)$*$"+& , reprezentat legal
prin prof.SAMASIU ,LOA!A , n calitate de -I!C.O ,
/i
0alariatul)0alariata 1 --l ) --na ..............................., domiciliat() n
localitatea ................................, str. .......................... nr. .........., judeul .....................,
posesor al actului de identitate ! /"! / #a$aport seria ................., nr. .........,
eliberat de .......................................... la data de .................., "%#
.., / permis de munca seria nr. din
data am nc&eiat prezentul act adiional prin care am con'enit la modificarea
contractului indi'idual de munca dup cum urmeaz())
art. ". Se 2odi3ica ele2entul 4 durata CIM 4 0i 5a a5ea ur2atoarele 6re5ederi 7
art.#. Se prelungeste durata contractului individual de munca conform art. 82
alin.! art. 8! lit. " din Codul muncii repu#licat cu modificarile ulterioare inc"eiat pe
perioada determinataconform art.$2 al.2 art.8% al.$&Codul muncii repu#licat' in #a(a
Deci(iei de prelungire a CI) nr...........*............... emisa de Scoala cu cls I+,III Simion
La(ar Lunca )uresului.
Art.*. +urata de prelungire a contractului indi'idual de munca este determinata
de .........luni, pe perioada cuprinsa intre data de .....................si data de ...................../ pe
perioada suspendarii contractului indi'idual de munca al titularului de post.
#rezentul act adiional, nc&eiat in doua e,emplare, cate unul pentru fiecare parte, 'a
modifica in mod corespunztor pre'ederile contractului indi'idual de munca nr.
din. ncep-nd cu data de .
.ngajator,
/"0.1. "2 "1/ !34!!! /!5!0% 1.6.7
12%". 5278/212!
7eprezentant legal,
#709.910.78. /.75./!2
/alariat,
.............................
*) se vor nscrie modificrile la clauzele contractului individual de munca