Sunteți pe pagina 1din 2

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPIE LA TERMINAREA LUCRRILOR


Nr. .............. din ........................

privind lucrarea
..............................................................................................................................................................................................
executat n cadrul contractului nr. .............. din ..............................., ncheiat ntre ...............................
............................................. pentru lucrrile de ......................................................................................................
1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. .....................................................................,
eliberata de PRIMARIA MUNICIPIULUI RM. VALCEA la data .............................................................,
cu valabilitate pana la ...............................................................................................................................................
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ...................................................,
fiind formata din:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
3. Au mai participat la receptie
Nume si prenume
Calitatea
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Constatarile comisiei de receptie
4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit
sau sint incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1.
4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate.
4.3. Lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.
4.4. Valoarea declarata a investiiei este de ................................................... lei.
5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

7. Comisia de recepie recomanda urmtoarele


..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
8. Prezentul proces-verbal, continand .......................... file si .............................................. anexe
numerotate, cu un total de ............................ file, a fost incheiat astazi ..................................................
................................................... la ...................................... in ............................................................... exemplare.
Comisia de recepie
Preedinte
Membrii

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

Invitai
(constructor, proiectant)

......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

S-ar putea să vă placă și