Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA..

SANTIER..
OBIECTUL...
ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR
Incheiat astazi .2012

1.Valoare contract
2.Investitor/beneficiar (denumire)
..
..
3.Executant (denumire)

4.Proiect nr.din..intocmit de
.

5.Contract nr...din..finantat de banca

6.Data inceperii executiei..


7.Termen de executie.
8.Inceperea executiei se va comunica la M.L.P.T.L.-I.S.C., titulari de avize,
autorizatii.
9.Responsabilul tehnic cu executia atestat M.L.P.T.L.
nr.
angajat cu contract de munca..
Numele

Prenumele

Semnatura

CONSTRUCTOR: ....
BENEFICIAR: ..