Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea.

Beneficiar..
Obiectivul.

PROCES VERBAL
DE VERIFICARE A COTEI DE FUNDARE
Incheiat astazi

anul.

Punct de lucru
.

- Am procedat la verificarea cotei de fundare pentru.

..aferente obiectivului.
.
- Verificarea s-a efectuat pe baza prevederilor planselor
de executie cu numarul
..rezultand urmatoarele..

Beneficiar
(numele si semnatura)
.
.

Executant
(numele si semnatura)
..
...