Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA ______________________________________________________________________________

SANTIERUL___________________________________ PUNCT DE LUCRU ____________________________


OBIECTUL_______________________________________________________________________________

CONDICA DE BETOANE

Evenimente Numele şi
Prelevat probe şi
Obiectul, scara, Elemente de intervenite în semnătura celui
înregistrat în
tipul identificare Cantitatea de Temperatura Staţia de beton timpul betonării care a
Data Clasă beton borderou (nr., Starea timpului Data decofrării
elementului (nivel, ax, travee, beton (m3) exterioară beton furnizoare (intemperii, supravegheat
poz., rezultat
betonat şir) cedări cofraje, betonarea
probă)
etc.)

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)