Sunteți pe pagina 1din 2

OBIECTIVUL:

ADRESA:
BENEFICIAR: R.T.E.:............................................................................
PROIECTANT GENERAL:
PROIECTANT REZISTENTA:

CONDICA DE BETOANE

Semnătura maistrului
Temperatura°

Buletin Nr. ..........Rezistente obţinute pe


C

eşantion
(m3)Cantitatea de beton
Supravegheat
betonare
Elemente de Clasa Prelevat Numele şi

Beton proaspăt
Obiectul Staţia
Nr. identificare (marc proba cu Starea Data prenumele

Exterioara
Data Tipul elementului furnizoare a
crt. (nivel, ax, a) de borderou vremii decofrării Evenimente
betonat betonului
travee) beton nr. ............... intervenite în
timpul
betonării

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14