Sunteți pe pagina 1din 1

Proces verbal de predare-primire

Incheiat astazi 01.06.2016, intre:


Subsemnatul, avand, domiciliat in in calitate de predator
si,
SC, cu sediul in mun. Tulcea, Sos. inmatriculata la O.R.C.
sub nr., C.I.F. RO, reprezentata de, in calitate de primitor.
Primitorul a preluat de la predator urmatoarele bunuri in stare
foarte buna de functionare si impreuna cu toate accesoriile (dupa caz):
1.
2.
3.
4.

Autoturism Dacia Logan


Telefon Samsung
SIM Vodafone
Tableta Asus
5. Chitantier FizzBo Chitantier

Prezentul proces verbal a fost incheiat in 2 (doua) exemplare


originale, cate unul pentru fiecare parte.

Am primit,

Am predat,