Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL

PRIVIND PREZENA PRILOR LA EDINA DE MEDIERE


din data de ____________
n baza Contractului de Mediere Nr. _____ din ____________
n cadrul procedurii de mediere care face obiectul contractului cu numrul de mai
sus al Birou Mediator Mitroi Mugur-Bogdan n care dl.Mitroi Mugur are calitatea de
mediator,
au participat:
Dl/Dna
.
,
domiciliat()
n
......................................,
Str...................................., nr......, bl...., ap ..... , judeul...............................................,
identificat prin CI seria, nr. , CNP .
/ SC ., cu sediul n , str. .., Nr, cod
, jud.Dolj, nregistrat n O.R.C. sub nr. .., avnd codul de
nregistrare
fiscal
(CIF)
nr.
..,
cont
bancar
nr.
..........................................................,
deschis
la
Banca
___________,
prin
, n calitate de .
i
Dl/Dna
.
,
domiciliat()
n
......................................,
Str...................................., nr......, bl...., ap ..... , judeul...............................................,
identificat prin CI seria, nr. , CNP .
/ SC ., cu sediul n , str. .., Nr, cod
, jud.Dolj, nregistrat n O.R.C. sub nr. .., avnd codul de
nregistrare
fiscal
(CIF)
nr.
..,
cont
bancar
nr.
.........................................................,
deschis
la
Banca
___________,
prin
, n calitate de .

avnd calitatea de pri.


edina de mediere a nceput la ora _____ i s-a terminat la ora _____ .
Drept pentru care am ncheiat prezentul proces-verbal, n exemplare originale,
cte unul pentru mediator(i) i fiecare dintre pri.
Semnturi :
Mediator(i)

Pri