Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL RECOMANDAT

PROCES VERBAL DE INFORMARE GRATUITA


PRIVIND AVANTAJELE MEDIERII
Nr. _____din data de ____________
n cadrul sedintei de informare privind procedura de mediere n care d-na/dl.
_____________________________ are calitatea de mediator,
a/au participat:
1.
Dl/Dna..,
domiciliat()
n................,
Str............................,
nr.......,bl......,
et,
ap...,
judeul......................., identificat prin C.I./B.I. seria, nr.., CNP

2.
Dl/Dna....,
domiciliat()
n...........,
Str.........................,
nr....,
bl........,
et..,
ap...,
judeul......................., identificat prin C.I./B.I. seria, nr., CNP

Aspectele asupra caruia a fost efectuata informarea gratuita sunt:


Cadrul legislativ
Definitia medierii
Rolul mediatorului
Principiile medierii (impartialitate, neutralitate, confidentialitate,
caracter voluntar)
Avantajele medierii (rapiditate; eficienta; costuri)
Acordul de mediere (cum poate fi folosit de parti)
Partea/partile au fost informate gratuit cu privire la mediere si avantajele
acesteia conform Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de
mediator, modificat si completat, a Legii nr. 202/2010 privind unele msuri pentru
accelerarea solutionrii proceselor si a Legii nr. 115/2012.
Drept pentru care am ncheiat prezentul proces-verbal, n exemplare.
Pri,
1.

2.
Mediator,

S-ar putea să vă placă și