Sunteți pe pagina 1din 2

AUTORITATEA CONTRACTANTA

UAT Comuna Tutova


Loc. Tutova, corn. Tutova, judeul Vaslui
Codul postai: 737550
Telefon: 0235428136; Fax 0235428136

Nr. 3139/16.08.2017
APROB,
PRIMAR
Corciov Ion

REFERAT DE NECESITATE
privind achizitia
Modernizare drum comunal DC 76, Crivesti-Vizureni si drum vicinal 872 in lungime de 4,04 km,
comuna Tutova, judetul Vaslui Rest de executat

Cod CPV
45233120-6 Lucrri de construcii de drumuri

Obiectul contractului Modernizare drum comunal DC 76, Crivesti-Vizureni si drum vicinal 872
in lungime de 4,04 km, comuna Tutova, judetul Vaslui Rest de executat
Cod CPV 45233120-6 Lucrri de construcii de drumuri
Finantare Programul National de Dezvoltare Locala.

Autoritatea Contractanta Comuna Tutova

Beneficiar Comuna Tutova

Elemente caracteristice:
Lungimea drumului 4,040 km
Platforma drumului 6,00-7,00 m
Partea carosabila 5,50 m
Acostamente variabile 0,25-0,75 m
Lucrarile constau in principal in:
Structura rutiera
- strat uzura beton asfaltic
- start de legatura
- strat piatra sparta
- balast completare
Acostamente (betonate si balastate)
Podete dalate
Podete tubulare
Santuri si rigole
Consolidari cu gabioane
Drumuri vicinale

1
Parapet metallic
Borne indicatoare rutiere, marcaje longitudinale
Plantare puieti salcam

Modernizarea drumului realizeaza o serie de obiective privind imbnatatirea situatiei actuale


a infrastructurii din cadrul spatiului rural,imbunatatirea conditiilor de viatasi a standardelor de
munca si mentinerea populatiei in spatiul rural. De asemenea prin modernizarea acestui drum se
realizeaza si:
Ameliorarea accesului la reteaua de drumuri comunale,nationale, cai ferate precum si la
exploatatile agricole, obiective turistice sau alte obiective economice
Sprijinirea activitatii economice, comerciale si turistice prin dezvoltarea unei infrastructuri
minimale;
Ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare

Modernizarea drumului va cuprinde sistematizarea traseului si realizarea unui sistem rutier


conform categoriei de trafic usor.
Colectarea apelor provenite din precipitatii se va realiza prin intermediului santurilor de
pamant, a santurilor pereate, iar descarcarea apelor colectate se va face prin amenajarea unor podete
tubulare si podete dalate.

Durata de executie estimata este de 18 luni.

Valoarea estimata a achizitiei conform devizului general al obiectivului de investitii este de


2.219.514,00 lei exclusiv TVA.

Data previzionata pentru initierea procedurii in vederea atribuirii contractului este luna
august 2017.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea initierii achizitiei publice pentru
atribuirea contractului de lucrari Modernizare drum comunal DC 76, Crivesti-Vizureni si drum
vicinal 872 in lungime de 4,04 km, comuna Tutova, judetul Vaslui Rest de executat in conformitate
cu prevederile legale in vigoare.

Intocmit,
Manea Dragos Ionut