Sunteți pe pagina 1din 1

antet

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________

ADEVERINTA,

Prin prezenta se adevereste ca d-na ,CNP domiciliata in satul CIORTOLOM,comuna


TUTOVA,judetul VASLUI,beneficiaza de ajutor social (VMG) inregistrata la Primaria TUTOVA.
Cuantumul stabilit pentru ajutorul social(VMG) este de 255 lei pentru o familie formata din 2 persoane.
Eliberam prezenta adeverinta pentru a-i servi la medic.

PRIMAR, SECRETAR, ASISTENT SOCIAL