Sunteți pe pagina 1din 4

IOSUA, FUNDA IA MISIONAR CRE TIN

JOSHUA CHRISTIAN FOUNDATION Adresa/Adress: Str. Z voi, Nr. 20A 330162 Deva Tel: (0254) 21.15.90; 0722872961 Fax: None listed E-mail: Directorul Lela Viorel Iosua Afilierea la un cult/Denomination: Interconfessional Anul nceperii lucr rii n Romnia/Year Ministry Began in 1997 Num rul de lucr tori cu norm ntreag /Number of Full-time 6 Descrierea Scopului si Activitatilor: Aceast funda ie are ca scop plantarea de biserici, construc ia de orfelinate, de azile de b trni i centre de ajutorare a femeilor abuzate. Description of Purpose and Activities: This organization is primarily involved in church planting and construction of orphanages, homes for the aged and centers to help abused women. Judete n care organizatia are lucrari:/Counties in which this organization works: Hunedoara Aceasta organizatie este implicata n:/Ministries which this organization does: Biserici, construc ie sau finan are (Church Construction or Financing) Biserici, cre tere i sprijin (National Churches, Nurture and Support of) Biserici, plantare/stabilire (Church Planting/Establishing) Case de tip reziden ial (Children's Homes) C snicie, mbun t irea rela iilor de (Marriage & Family Ministry) Comunit i, dezvoltare (Community Development) Conducere, dezvoltare i instruire (Leadership Development/Training) Consiliere spiritual (Counselling, Christian) Copii, ngrijire n spitale/institu ii (Childcare in Hospitals/Institutions) Drepturile omului (Human Rights) Educa ie cre tin n general (Education, General Christian) Educa ie teologic (Education, Theological) Educa ie, s n tatea comunit ii (Education, Community Health) Evanghelizare n mas (Evangelism, Mass) Evanghelizare personal i n grupuri mici (Evangelism, Personal and Small Group) Mame cu sarcini nedorite, programe ptr. (Crisis Pregnancy Program) Ucenicizare (Discipleship Programs)

IZVORUL DE VIA

, ORGANIZA IA MISIONAR

FOUNTAIN OF LIFE MISSION INC. Adresa/Adress: Str. Petru Rare , Nr. 52

310206 Tel:

Arad (0257) 23.19.82; 0740.239.394 0744.857.136

Fax:

(0257) 23.19.82

E-mail: omivpark@yahoo.com omivromania@yahoo.com Web: www.omiv.uv.ro Pastor Park Cheon Kyu

Directorul national/National Director: Afilierea la un cult/Denomination: Numele publicatiilor/Publication(s):

Evanghelic

"Mission and Missionary", Buletin Misionar cu Caracter Informativ "Cnt ri de Laud i nchinare" 1995 7

Anul nceperii lucr rii n Romnia/Year Ministry Began in Num rul de lucr tori cu norm ntreag /Number of Full-time Descrierea Scopului si Activitatilor:

Scopul acestei organiza ii este extinderea misiunii cre tine n Romnia i n str in tate; organizarea i desf urarea nv mntului teologic i misiologic n vederea echip rii studen ilor pentru activitatea misionar . Organiza ia caut promovarea nevoilor i situa iilor din cmpurile de misiune pentru organiza iile i bisericile care sunt interesate n lucrarea de misiune; orientarea i trimiterea misionarilor n cmpul de misiune sus inerea par ial i intermedierea suportului financiar i spiritual; organizeaz activit i cu caracter spiritual. Organiza ia mai desf oar activit i social-caritabile n comunit ile izolate i slab dezvoltate, lucrnd pentru integrarea rromilor n societate. Description of Purpose and Activities: The purpose of this organization is to extend the Christian mission in Romania and abroad. It offers theological and missionary training to equip students for missionary service. It also promotes missions in organizations and churches that are interested in missionary work. They orient and send missionaries to the mission field, offering partial support and member care. They have charity activities in poor areas of the country and work for rromi people integration in society.

Judete n care organizatia are lucrari:/Counties in which this organization works: Arad Mehedin i Constan a Neam Dolj Timi Gorj Vlcea Hunedoara Maramure

Aceasta organizatie este implicata n:/Ministries which this organization does: Alfabetizare (Literacy) Asisten social (Social Work) Biblie, traducere (Translation, Bible) Biserici, asocieri de biserici (Association of Churches) Biserici, cre tere i sprijin (National Churches, Nurture and Support of) Biserici, plantare/stabilire (Church Planting/Establishing) Comunit i, dezvoltare (Community Development) Consiliere spiritual (Counselling, Christian) Copii, lucrarea cu (Childrens Ministries) Drepturile omului (Human Rights) Educa ie cre tin n general (Education, General Christian) Educa ie teologic (Education, Theological) Educa ie, cursuri intensive (Education, By Extension) Evanghelizare personal i n grupuri mici (Evangelism, Personal and Small Group)

Lupta spiritual (Spiritual Warfare) Mijlocire/rug ciune (Intercession Ministries) Misiune, preg tirea oamenilor pt. slujirea n alte culturi (Cross-cultural Orientation/Training) Reintegrarea social a oamenilor defavoriza i (Reintegration of Socially Marginalized People) Tabere (Camping Programs)

Traduceri, diverse (Translation, Other) Ucenicizare (Discipleship Programs)

Misiunea noastra Care este misiunea Asocia iei OCI?


S mobilizeze conduc tori cre tini evlavio i i eficien i pentru a face ucenici din toate neamurile.

n ceea ce prive te afirmarea viziunii, fiecare cuvnt din defini ia misiunii Asocia iei OCI are un n eles special pentru lucrarea noastr . Haide i s arunc m o privire asupra elementelor cheie ale defini iei. S mobilizeze nseamn c lucrarea noastr nu se refer la cunoa terea mental , ci la echiparea care are ca rezultat angajarea activ n Marea ns rcinare. Acesta este elementul principal care o deosebe te de celelalte organiza ii de instruire a conduc torilor. Parteneriatul i implicarea nostr nu r mne doar la nivelul instruirii, ci se continu cu lucrarea de misiune. inta noastr o reprezint conduc torii cre tini evlavio i i eficien i prin care noi credem c putem avea cel mai puternic impact asupra bisericii ei se afl n centrul viziunii noastre. Prin identificarea conduc torilor bisericii ne rennoim angajamentul fa de Biseric . Noi nu ne limit m doar la cei din Biseric , ci i includem pe to i conduc torii cre tini care contribuie la starea de s n tate a Bisericii. Noi dorim conduc tori care s -L iubeasc pe Domnul cu toat inima lor, cu tot sufletul lor i cu tot cugetul lor i care s se implice eficient n mplinirea Marii ns rcin ri. Pentru a face ucenici din toate neamurile este o aluzie direct la viziunea noastr . Finalitatea lucr rii noastre nu o reprezint conduc torii, ci Biserica angajat n Marea ns rcinare. Misiunea noastr este mplinit dac conduc torii na ionali activeaz cu mult pasiune pentru identificarea i mplinirea rolului lor dat de Dumnezeu pentru a duce Evanghelia la toate neamurile.