Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea.

Beneficiar..
Obiectivul.

PROCES VERBAL
DE VERIFICARE A NATURII TERENULUI DE
FUNDARE
Incheiat astazi

anul.

Punct de lucru
- Am procedat la verificarea naturii terenului
de fundare aferent obiectivului.

la cota de fundare din proiect numarul.


.constantindu-se ca terenul de
fundare este alcatuit
din
..si CORESPUNDE/NU CORESPUNDE
prevederilor din proiect
Urmare a verificarilor se stabilesc urmatoarele:
a) se poate trece la executarea urmatoarelor
fundatii

..
b) adancirea sapaturii pana la cota dupa care se va
intocmi un nou process verbal de verificare a naturii terenului de
fundare.
c) Masuri suplimentare referitoare la fundatie ( largire talpa; armare
suplimentara)
..
d) Solicitarea proiectantului pentru emiterea de solutii (cand nu
participa la
vericare)
e) Alte solutii..

.
Beneficiar
Executant
(numele si semnatura)
(numele si semnatura)
.

.
..