Sunteți pe pagina 1din 178

Anca Vodiță

CONDICA DE EVIDENȚĂ
A ACTIVITĂȚII DIDACTICE
DIN EDUCAȚIA TIMPURIE
Caiet de evidență a activității și prezenței
cadrului didactic la grupă

www.litera.ro
ANCA VODIȚĂ

CONDICA DE EVIDENȚĂ
A ACTIVITĂȚII DIDACTICE
DIN EDUCAȚIA TIMPURIE

Caiet de evidență a activității și prezenței


cadrului didactic la grupă
Condica de evidență a activității didactice
din educația timpurie
Caiet de evidență a activității și prezenței
cadrului didactic la grupă
Anca Vodiță

Copyright © 2021 Grup Media Litera


Toate drepturile rezervate

Editura Litera
tel.: 0374 82 66 35; 021 319 63 90; 031 425 16 19
e‑mail: contact@litera.ro
www.litera.ro

Editor: Vidrașcu și fiii


Redactor: Gabriela Niță
Corector: Carmen Bîtlan
Copertă: Lorena Ionică
Tehnoredactare și prepress:
Olimpia Bolozan
CONDICA DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII DIDACTICE
DIN EDUCAȚIA TIMPURIE

CAIET DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII ȘI PREZENȚEI CADRULUI DIDACTIC LA GRUPĂ

Caietul este document juridic elaborat în conformitate


cu noul Curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6‑7 ani,
aprobat prin Ordinul Ministrului 4694/02.08.2019

NUMĂR INTRARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIRECTOR,
(semnătura și ștampila)

NUMĂR IEȘIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIRECTOR,
(semnătura și ștampila)

ANUL ȘCOLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOCALITATE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GRUPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CADRE DIDACTICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..................................................................................................
CUPRINS
NOTĂ INTRODUCTIVĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DOMENIILE DE DEZVOLTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DOMENIILE EXPERIENȚIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Activități opționale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PROGRAMUL ZILNIC (0‑3 ANI) – grupe cu orar normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PROGRAMUL ZILNIC (0‑3 ANI) – grupe cu orar prelungit/săptămânal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PROGRAMUL ZILNIC (3‑5/6 ANI) – grupe cu orar normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
PROGRAMUL ZILNIC – grupe cu orar prelungit/săptămânal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
PLANIFICARE TEMATICĂ ANUALĂ – GRUPA MICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PLANIFICARE TEMATICĂ ANUALĂ – GRUPA MIJLOCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
PLANIFICARE TEMATICĂ ANUALĂ – GRUPA MARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ – NIVEL I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
COMPONENȚA GRUPEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
EVALUARE INIȚIALĂ – SEMESTRUL I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
CARACTERIZAREA GRUPEI – Rezultatele evaluării inițiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
PLANIFICARE TEMATICĂ ANUALĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
PROIECT TEMATIC 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
PROIECT TEMATIC 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
PROIECT TEMATIC 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
PROIECT TEMATIC 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
PROIECT TEMATIC 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
PROIECT TEMATIC 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
PROIECT TEMATIC 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – SEMESTRUL I . . . . . . . . . . . . . . . 60
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – SEMESTRUL AL II‑LEA . . . . . . 96
RAPORT DE EVALUARE SUMATIVĂ LA SFÂRȘITUL SEMESTRULUI I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
RAPORT DE EVALUARE FINALĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
EVIDENȚA ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN PERIOADA VACANȚELOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR OPȚIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
ACTIVITATE METODICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Sugestii de teme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
PROIECTE EDUCAȚIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN PARTENERIAT CU COMUNITATEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
PROGRAM DE ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
COMITETUL DE PĂRINȚI AL GRUPEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Responsabilitățile membrilor comitetului de părinți . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
TEMATICA ANUALĂ DE CONSILIERE PARENTALĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
CONSILIERE PARENTALĂ – SUGESTII DE TEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
4
NOTĂ INTRODUCTIVĂ
Vârsta preșcolară este etapa în care se pun bazele personalității individului. Acum, copilul traver‑
sează un stadiu de maximă flexibilitate și receptivitate la influențele mediului. De aceea este atât de
important să proiectăm și să organizăm cât mai eficient activitățile desfășurate în grădiniță, valorifi‑
când la maximum valențele biopsihice ale copiilor, mai ales acum când schimbările din viața socială
sunt atât de rapide, iar educația trebuie să devină prioritară nu prin cât știu copiii, ci prin ce știu să
facă, cum pot să aplice ceea ce au învățat.

A proiecta o activitate curriculară, a concepe strategii didactice, teste, proiecte, itemi relevanți,
a  completa și armoniza domeniul formal de cunoaștere și învățare cu cel nonformal de modelare
a personalității, a cunoaște și a înțelege natura umană, vârste, dificultăți de relaționare, de comunica‑
re sunt doar câteva ipostaze parcurse de orice profesor.

Când întocmim planificarea tematică anuală, urmărim trei pași importanți:


1. se adună colectivul didactic al grădiniței;
2. se citește cu atenție conținutul (descriptivul) temelor mari de studiu din programă și se stabilesc
astfel temele de proiecte (cu durata fiecăruia, conținutul, pe fiecare nivel de vârstă în parte);
3. pentru săptămânile rămase fără proiect, se stabilesc teme independente, în funcție de ceea ce
constatăm că ne‑a rămas neacoperit (din conținutul curriculumului, adică din ce știm că se abor‑
dează la această vârstă cu preșcolarii și nu a fost cuprins în temele proiectelor), orientându‑ne
după perioada din an în care se află săptămânile respective, ce evenimente ar fi, ce proiect a fost
înainte și ce proiect urmează etc.

Lucrând astfel, colegele vor avea posibilitatea de a‑și transmite una alteia, de la un an la altul,
materialele folosite, ideile pe care le‑au avut în cadrul proiectelor, experiența acumulată.
În plus, programul anual de studiu se va organiza în jurul a șase mari teme.
Vă prezentăm mai jos temele de studiu anuale și câteva conținuturi care se pot aborda în cadrul
lor, pe fiecare domeniu experiențial.

CINE SUNT/SUNTEM?
Descrierea temei
O explorare a naturii umane, a convingerilor și valorilor personale, a corpului uman, a stării de
sănătate proprii și a familiei, a grupului de prieteni, a comunității de apartenență, a culturilor cu care
venim în contact, a drepturilor și a responsabilităților proprii, a ceea ce înseamnă să fii om.

CÂND/CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
Descrierea temei
O explorare a lumii fizice și materiale, a universului apropiat sau îndepărtat, a relației cauză‑efect,
a fenomenelor naturale și a celor produse de om, a anotimpurilor, a domeniului științei și tehno‑
logiei.
5
CUM ESTE/A FOST ȘI VA FI AICI PE PĂMÂNT?
Descrierea temei
O explorare a evoluției vieții pe Pământ, cu identificarea factorilor care întrețin viața, a probleme‑
lor lumii contemporane (poluarea, încălzirea globală, suprapopularea etc.)
O explorare a orientării noastre în timp și spațiu, a istoriilor noastre personale, a istoriei și a geogra‑
fiei din perspectivă locală și globală, a căminelor și a călătoriilor noastre, a descoperirilor, a contribu‑
ției oamenilor și a civilizațiilor la evoluția noastră în timp și spațiu.

CINE ȘI CUM PLANIFICĂ/ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?


Descrierea temei
O explorare a modalităților în care comunitatea/individul își planifică și își organizează activitățile,
precum și a caracteristicilor produselor activității/muncii și, implicit, a modalităților prin care acestea
sunt realizate.
O incursiune în lumea sistemelor și a comunităților umane, a specificului activităților umane și
a profesiilor/ocupațiilor, a rolului capacităților antreprenoriale.

CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?


Descrierea temei
O explorare a felurilor în care ne descoperim și ne exprimăm ideile, sentimentele, convingerile
și valorile, atât în relațiile interpersonale, cât și prin limbaj și prin arte.
O incursiune în lumea patrimoniului cultural național și universal.

CE ȘI CUM VREAU SĂ FIU?


Descrierea temei
O explorare a drepturilor și a responsabilităților, a gândurilor și năzuințelor noastre de dezvoltare
personală și profesională.
O incursiune în universul jocului, învățării și al muncii, al naturii și al valorilor personale și sociale
ale acestora.
O incursiune în lumea profesiilor, a activității umane în genere, în vederea descoperirii aptitudini‑
lor și abilităților proprii, a propriei valori și a încurajării stimei de sine.
Ordinea prezentării lor nu are nicio legătură cu momentul din anul școlar când, pentru o temă sau
alta, se pot derula diferite proiecte cu copiii.
În prezenta Condică de evidență a activității didactice din educația timpurie, săptămânile din
proiect și săptămânile independente pot fi marcate în cercul din strânga sus a paginii printr‑un cod
de litere sau cifre care să indice apartenența activităților planificate la temele de studiu anuale:
Cine sunt/suntem? – A / 1
Când, cum și de ce se întâmplă? – B / 2
Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ? – C / 3
Cine și cum planifică/organizează o activitate? – D / 4
Cum exprimăm ceea ce simțim? – E / 5
Ce și cum vreau să fiu? – F / 6
Pentru fiecare săptămână din proiect, după scrierea subtemei se va specifica a câta săptămână din
proiect este sau dacă este săptămâna de evaluare; pentru săptămânile independente, după scrierea
subtemei se va face mențiunea „săptămâna independentă”.
6
7
DESPRE ACTIVITĂȚILE INTEGRATE
În cadrul activităților integrate, abordarea realității se face printr‑un demers global, granițele din‑
tre categoriile și tipurile de activități dispar, se contopesc într‑un scenariu unitar și de cele mai multe
ori ciclic, în care tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor științe, evident, conținuturile au un
subiect comun, care urmează a fi elucidat în urma parcurgerii acestora și atingerii obiectivelor com‑
portamentale avute în vedere.
Educatoarea organizează și desfășoară activități integrate generate de subiecte stabile planificate
pentru tot timpul anului.
Scenariul educatoarei îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre care oferă posibilitatea
alegerii domeniilor de învățare și a materialelor. Varietatea acestora încurajează copiii să manifeste, să
observe, să gândească, să‑și exprime ideile, să interpreteze date, să facă predicții.
Copiii își asumă responsabilități și roluri în macrogrupul din care fac parte, participând la jocuri de
rol interesante, inițiate la sugestia celor din jur sau create chiar de ei.
La completarea scenariului ne pot fi de folos vizitele, plimbările, întâlnirile cu specialiști etc. Tema‑
tica acestora este aleasă astfel încât prin activitățile integrate să se înlesnească contactul cu lumea
înconjurătoare. În atenția echipei de educatoare se află, permanent, întreaga paletă de activități
curriculare și extracurriculare.
Activitatea integrată din grădiniță ne conduce la realizarea unui scenariu bine gândit pentru o zi.
Această activitate presupune o împletire de obiective care provin de la arii curriculare diferite, ape‑
lându‑se la conținuturi din diferite domenii.
Fiecare zi poate purta un nume, astfel încât copiii să fie motivați în activitatea de învățare, fiind
expuse pe înțelesul lor țintele pe care ni le dorim a fi realizate, precum și eforturile pe care trebuie
să le facă ei. În cadrul activității de învățare, activitatea integrată deține succesul pentru că, într‑un
mod plăcut (prin joc), se abordează conținuturi din diferite domenii pentru realizarea unor obiective
comune. Prin această modalitate, copilul se implică și învață lucrând, fără a sesiza că această activitate
este „impusă”.
Această modalitate de lucru ne demonstrează că întregul program de lucru pe o zi reprezintă un
tot, un întreg cu o organizare și o structurare a conținuturilor menite să elimine despărțirea ariilor
curriculare, având ca finalitate realizarea obiectivelor propuse.
Totodată, atunci când ne proiectăm activitatea, este necesar să ne adresăm unele întrebări:
Ce voi face? (Precizarea obiectivelor educaționale ale activității didactice)
Cu ce voi face? (Analiza resurselor educaționale disponibile)
Cum voi face? (Elaborarea strategiei educaționale)
Cum voi ști că s‑a realizat ce trebuia? (Stabilirea metodologiei de evaluare)

Menționăm că nu există o rețetă după care se desfășoară activitățile integrate. Aceasta depinde
de educatoare. De asemenea, ea va fi cea care va hotărî ce activități integrează: toate dintr‑o zi, doar
cele pe domenii experiențiale, cele pe grupuri mici și una pe domenii, una pe domenii și altele din
categoria jocurilor și activităților didactice alese etc.
În Condica de evidență a activității didactice din educația timpurie sunt prezentate propuneri
de planificări tematice anuale pentru fiecare dintre cele trei grupe (mică, mijlocie și mare), model,
cu caracter orientativ, de planificare săptămânală, sugestii pentru activitățile metodice și activitățile
de consiliere a părinților, care pot orienta cadrele didactice, atât pe cele cu experiență, cât și pe cele
debutante.
8
STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR

Componentele structurale Cursuri


Anul școlar Perioada Observații
Total săptămâni/semestru și vacanțe

Cursuri

SEMESTRUL I Vacanță

Cursuri

Vacanța intersemestrială

Cursuri

Vacanța
SEMESTRUL II
de Paști

Cursuri

Vacanța de vară

9
DOMENIILE DE DEZVOLTARE
Domeniile de dezvoltare sunt diviziuni convenționale, necesare din rațiuni pedagogice, pentru
asigurarea dezvoltării depline, complexe și pentru observarea evoluției copilului.

Între toate domeniile de dezvoltare există dependențe și interdependențe, astfel că fiecare achizi‑
ție dintr‑un domeniu influențează semnificativ progresele copilului în celelalte domenii.
De aceea, domeniile de dezvoltare devin, pe parcursul primilor ani de viață organizată în mediul
din creșă și din grădiniță, instrumente pedagogice esențiale pentru a realiza individualizarea edu‑
cației și a învățării, dând posibilitatea educatorilor să identifice atât predispozițiile, cât și înclinațiile
cu care copilul a venit pe lume, „interesele” sale sau, mai bine spus, domeniile, secvențele, aspectele
sau elementele mediului social și natural de care este atras și față de care își manifestă curiozitatea,
precum și dificultățile pe care le întâmpină fiecare în parte pe parcursul dezvoltării timpurii. Cele cinci
domenii de dezvoltare sunt:

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE – cuprinde o gamă largă de deprin‑


deri și abilități (de la mișcări largi, cum sunt săritul, alergarea, până la mișcări fine de tipul realiză‑
rii desenelor sau modelarea), dar și coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de cunoștințe și
abilități referitoare la îngrijire și igienă personală, nutriție, alte practici de menținere a securității
personale.

B. DEZVOLTAREA SOCIO‑EMOȚIONALĂ – vizează debutul vieții sociale a copilului, capacitatea lui


de a stabili și menține interacțiuni cu adulți și copii. Interacțiunile sociale mediază modul în care
copiii se privesc pe ei înșiși și lumea din jur. Dezvoltarea emoțională vizează îndeosebi capaci‑
tatea copiilor de a‑și percepe și exprima emoțiile, de a înțelege și răspunde emoțiilor celorlalți,
precum și dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. În strânsă corelație cu
conceptul de sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care influențează decisiv procesul
de învățare.

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI FAȚĂ DE ÎNVĂȚARE – se referă la modul în care copilul se implică într‑o
activitate de învățare, modul în care abordează sarcinile și contextele de învățare, precum și la
atitudinea sa în interacțiunea cu mediul și persoanele din jur, în afara deprinderilor și abilităților
menționate în cadrul celorlalte domenii de dezvoltare.

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII – vizează


dezvoltarea limbajului (sub aspectele vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar și a înțelegerii sem‑
nificației), a comunicării (cuprinzând abilități de ascultare, comunicare orală și scrisă, nonverba‑
lă și verbală) și preachizițiile pentru scris‑citit și însoțește dezvoltarea în fiecare dintre celelalte
domenii.

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII – a fost definită în termenii abilității copilului


de a înțelege relațiile dintre obiecte, fenomene, evenimente și persoane, dincolo de caracteristi‑
cile lor fizice. Domeniul include ablitățile de gândire logică și rezolvare de probleme, cunoștințe
elementare matematice ale copilului și cele referitoare la lume și mediul înconjurător.
10
DOMENIILE EXPERIENȚIALE
Abordarea curriculumului din perspectiva dezvoltării globale vizează cuprinderea tuturor aspec‑
telor importante ale dezvoltării complete a copilului, în acord cu particularitățile sale de vârstă și
individuale. În acest sens, pentru segmentul de vârstă 3‑6 ani, domeniile experiențiale devin instru‑
mente de măsură și de atingere a așteptărilor privind dezvoltarea copilului, în contextul în care
ele concretizează deprinderi, capacități, abilități, conținuturi specifice domeniilor de dezvoltare.

Domeniile experiențiale cu care operează prezentul curriculum și disciplinele asociate acestora


sunt următoarele:
1. Domeniul Limbă și comunicare (DLC), care acoperă stăpânirea exprimării orale și scrise, ca și abili‑
tatea de a înțelege comunicarea verbală și scrisă. Se apreciază că prin ascultare și exprimare în situa‑
ții de grup, preșcolarii devin capabili să exploreze experiențele altor persoane și să‑și extindă astfel
propriul repertoriu de experiențe semnificative. Se urmărește ca aceștia să vorbească și să se expri‑
me cu încredere, clar și fluent, utilizând modalități de exprimare adecvate pentru diferite categorii de
auditoriu. Se recomandă ca toate instituțiile de învățământ preșcolar să furnizeze contexte în care
preșcolarii să se poată exprima și să utilizeze activ mijloacele de comunicare. Din această perspecti‑
vă, se apreciază că studiul operelor literare specifice vârstei rafinează gândirea și limbajul acestora,
extinde capacitatea lor de a înțelege situații interpersonale complexe și aduce o contribuție impor‑
tantă la dezvoltarea capacităților de evaluare. Tot în cadrul acestui domeniu, includem și primul con‑
tact al copilului cu o limbă străină sau regională. În acest sens, copilul va fi obișnuit sistematic să
asculte sonoritatea specifică limbii studiate, să o recunoască, să reproducă ritmul, fonemele și into‑
nația (atenție, el este sensibil la particularitățile limbii necunoscute, cum ar fi: succesiunea silabelor
accentuate sau neaccentuate, ritmul… etc.). De asemenea, copilul va fi ajutat să învețe cuvinte care
să îi permită să vorbească despre el însuși și despre mediul înconjurător, care să îi faciliteze relații/
contacte sociale simple cu vorbitorii nativi ai limbii respective și care să îl ajute să participe oral la
viața/activitatea din clasă/comunitate. Activitățile cele mai potrivite pentru această învățare sunt:
– memorarea de cuvinte/propoziții, cântece și jocuri muzicale;
– imitarea ritmurilor diferite, acompaniind frazele auzite și repetate cu o tamburină;
– jocuri de limbă.

Astfel, copilul va fi încurajat/stimulat să învețe și câteva elemente ale culturii țării/regiunii respec‑
tive (istoria locurilor, creații artistice specifice, mâncăruri, activități tradiționale etc.).

2. Domeniul Științe (DȘ), care include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul
experiențelor practice, cât și înțelegerea naturii, ca fiind modificabilă de ființele umane cu care
se află în interacțiune. Astfel, se consideră necesar ca preșcolarul să fie pus în contact cu dome‑
niul matematic, nu numai prin activități specifice (de ex., recunoaștere culoare/formă/mărime/
lățime, numerație în limitele 1‑10, forme geometrice etc.), ci și prin jocuri dirijate cu materiale,
cum ar fi nisipul sau apa sau prin simularea de cumpărături în magazine. În această manieră, vor
putea fi dezvoltate reprezentările acestora cu privire la unele concepte, cum ar fi: volum, masă,
număr și, de asemenea, ei vor putea fi implicați în activități de discriminare, clasificare sau descri‑
ere cantitativă. Dezvoltarea capacităților de raționament, inclusiv de raționament abstract, va fi
încurajată în conexiune cu obiecte și activități familiare în sala de grupă sau la domiciliul copiilor.
11
Este considerată deosebit de semnificativă concretizarea ideilor matematice în experimente, uti‑
lizarea lor împreună cu alte concepte și elemente de cunoaștere pentru rezolvarea de probleme,
pentru exprimarea unor puncte de vedere, pentru creșterea clarității sau relevanței unor mesaje.
De asemenea, este de dorit ca domeniul să nu îngrădească copilul doar la contextul disciplinelor
matematice, ci să‑i ofere posibilitatea de a explora și contexte ale unor alte componente curri‑
culare, oriunde apar elemente, cum ar fi: generarea unor desene geometrice, scheme, estimarea
unor costuri, planificarea unor activități, cuantificarea unor rezultate, analiza proporțiilor unei clă‑
diri etc. Abilități și competențe asociate demersurilor de investigație științifică, cum ar fi observa‑
rea, selectarea elementelor semnificative din masa elementelor irelevante, generarea de ipoteze,
generarea de alternative, conceperea și realizarea de experimente, organizarea datelor rezultate
din observații, pot fi dobândite de copiii preșcolari atunci când sunt puși în contact cu domeniul
cunoașterii naturii, prin activități simple, cum ar fi: observarea unor ființe/plante/animale/obiecte
din mediul imediat apropiat, modelarea plastilinei (putând face constatări privind efectul tempe‑
raturii asupra materialului), confecționarea sau jocul cu instrumente muzicale simple, aplicarea
unor principii științifice în economia domestică (de ex., producerea iaurtului) sau prin compararea
proprietăților diferitelor materiale. Totodată, preșcolarii pot fi încurajați să efectueze experimen‑
te, să utilizeze în condiții de securitate diferite instrumente sau echipamente, să înregistreze și
să comunice rezultatele observațiilor științifice, să utilizeze diferite surse de informare, să rezolve
probleme, să caute soluții, să sintetizeze concluzii valide.

3. Domeniul Om și societate (DOS), care include omul, modul lui de viață, relațiile cu alți oameni, rela‑
țiile cu mediul social, ca și modalitățile în care acțiunile umane influențează evenimentele. Domeniul
are o extindere și către contexte curriculare care privesc tehnologia, în sensul abordării capacităților
umane de a controla evenimentele și de a ordona mediul. Tehnologia este cea care face ca produc‑
tivitatea muncii să crească, astfel încât membrii comunității să‑și poată procura produse mai multe,
mai ieftine și de mai bună calitate. De aceea, se apreciază că preșcolarii pot fi puși în contact cu acest
domeniu prin manipularea unor materiale și executarea unor lucrări care țin de domeniul abilităților
practice, prin constatarea proprietăților materialelor, prin selecția unor materiale în funcție de carac‑
teristicile lor, prin constatarea că materialele pot avea și calități estetice, cum ar fi textura, culoarea
sau forma etc. De asemenea, în cadrul acestui domeniu se dorește ca preșcolarii să înțeleagă ființele
umane angrenate în construirea propriului viitor și propriei lumi, trăind viața de zi cu zi. Totodată,
este important ca preșcolarii să înțeleagă faptul că situațiile prezente își au originile în situații din
trecut, să observe similarități sau diferențe între oameni sau evenimente, să își imagineze viața în alte
perioade istorice. Se consideră necesar ca introducerea unor concepte sau dezvoltarea unor abilități
de ordin general să utilizeze ca puncte de plecare experiențele personale ale copiilor. Din acest punct
de vedere, ei vor fi încurajați să se angajeze în explorarea activă, din punct de vedere uman și social,
a zonei sau a cartierului în care locuiesc. Familiile acestora, mediul fizic, uman și social pot fi utilizate
ca resurse de învățare. Pe de altă parte, textul literar, imaginile și alte materialele audio‑vizuale pot
fi utilizate ca surse de informare. În abordarea acestui domeniu se pleacă și de la premisa că insti‑
tuția preșcolară reprezintă un context utilizabil pentru coordonarea principiilor și acțiunilor morale.
Astfel, copiii vor înțelege mult mai ușor concepte precum dreptatea, echitatea, bunătatea, adevărul
etc., atunci când le vor putea observa concretizate în acțiunile adulților cu care vin în contact. De
asemenea, dezvoltarea unor conduite consistente cu principii morale va fi favorizată de observarea
și discutarea de către copii a unor probleme morale, de exersarea lor în jocuri libere sau dirijate și de
studierea și dezbaterea unor opere literare specifice vârstei.
12
4. Domeniul Estetic și creativ (DEC), care acoperă abilitățile de a răspunde emoțional și intelec‑
tual la experiențe perceptive, sensibilitatea față de diferitele niveluri de manifestare a calității, apreci‑
erea frumosului și a adecvării produselor realizate la scopul pentru care au fost create. Experiențele și
trăirile caracteristice presupun explorarea trăirilor afective, ca și a proceselor de a construi, compune
sau inventa. Prin intermediul unor asemenea experiențe, copiii acumulează cunoștințe și abilități,
precum și o receptivitate perceptivă sporită, care le va permite să reacționeze de o manieră personală
la ceea ce văd, aud, ating sau simt. Aceste experiențe pot fi prezente în orice componentă curriculară,
dar cu deosebire în contextul acelor discipline care solicită răspunsuri personale, imaginative, emo‑
ționale și uneori acționale la stimuli (vezi activitățile muzicale, activitățile artistico‑plastice, drama,
euritmia etc.).

5. Domeniul Psiho‑motric (DPM), care acoperă coordonarea și controlul mișcărilor corporale,


mobilitatea generală și rezistența fizică, abilitățile motorii și de manipulare de finețe, ca și elemente
de cunoaștere, legate mai ales de anatomia și fiziologia omului. Activitățile prin care preșcolarii pot
fi puși în contact cu acest domeniu sunt activitățile care implică mișcare corporală, competiții între
indivizi sau grupuri, având ca obiect abilități psihomotorii, ca și activitățile care pot avea drept rezul‑
tat o mai bună suplețe, forță, rezistență sau ținută.

Așadar, cadrele didactice vor urmări realizarea unei legături reale între domeniile experiențiale și
domeniile de dezvoltare, fără a căuta o suprapunere exclusivă a lor, ci, efectiv, prin găsirea strategiilor
adecvate de atingere a dezvoltării globale a copilului și, implicit, a finalităților educaționale.

13
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE
Planul de învățământ pentru educația timpurie reprezintă produsul curricular principal și consti‑
tuie componenta reglatoare esențială a curriculumului pentru educația timpurie, documentul oficial,
normativ și obligatoriu care jalonează organizarea de ansamblu a procesului de predare‑învățare‑eva‑
luare, pentru fiecare nivel de vârstă și tip de instituție de educație specifică perioadei aferente copilă‑
riei timpurii. Documentul se prezintă sub formă schematică, cuprinzând toate activitățile de învățare
pentru fiecare grupă și nivel de vârstă, numărul de ore aferente săptămânal fiecărei categorii/ fiecărui
tip de activități, pentru a putea asigura tuturor copiilor din toate unitățile antepreșcolare și preșcolare
de stat și particulare din țară, acces la același tip de educație și șanse egale în dezvoltare și învățare.

Nr. ore de activități Numărul total de ore


Intervalul Categorii/Tipuri de activități
de învățare desfășurate de activități de
de vârstă de învățare
cu copiii zilnic/tură învățare/săptămână
Jocuri și activități liber‑alese 2h 10 h
2 ½ h (2 zile/săpt.)
Rutine și tranziții 14 h
0 – 18 luni 3 h (3 zile/săpt.)
Activități tematice 10/15 min. 1h
TOTAL 25 h
Jocuri și activități liber‑alese 2½h 12 ½ h
2 h (4 zile/săpt.)
Rutine și tranziții 10 ½ h
19 – 36 luni 2 ½ h (1 zi/săpt.)
Activități tematice 20/25 min. 2h
TOTAL 25 h
Jocuri și activități liber‑alese 2h 10 h
Activități pentru dezvoltare personală 2h 10 h
37 – 60 luni
Activități pe domenii experiențiale 1h 5h
TOTAL 25 h

ACTIVITĂȚI OPȚIONALE

Nr. crt. Denumire Durată Număr de copii participanți

14
PROGRAMUL ZILNIC (0‑3 ANI)
– grupe cu orar normal –

Jocuri și activități
Repere orare Activități tematice Rutine și tranziții
liber‑alese
8:00 – 9:00 Jocuri și activități ‑ Rutină: Primirea copiilor (deprinderi
liber‑alese (joc liber) specifice)
9:00 – 11:30 Jocuri și activități Activități tematice Rutină: Întâlnirea de dimineață (5 min.)
liber‑alese (pe centre Pregătire pentru activități (deprinderi
de interes) de igienă individuală și colectivă,
deprinderi de ordine și disciplină,
deprinderi de autoservire, deprinderi
de comunicare etc.)
Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)
11:30 – 12:30 Jocuri și activități ‑ Liber la joacă! (deprinderi de igienă
liber‑alese (pe centre individuală și colectivă, deprinderi
de interes, joc liber) de ordine și disciplină, deprinderi de
autoservire, deprinderi de comunicare
etc.)
12:30 – 13:00 Jocuri și activități ‑ Rutină: Plecarea acasă (deprinderi
liber‑alese (joc liber) specifice)

15
PROGRAMUL ZILNIC (0‑3 ANI)
– grupe cu orar prelungit/săptămânal –

Jocuri și activități
Repere orare Activități tematice Rutine și tranziții
liber‑alese
8:00 – 9:00 Jocuri și activități ‑ Rutină: Primirea copiilor (deprinderi
liber‑alese (joc liber) specifice) Rutină: Micul dejun
(deprinderi specifice)
9:00 – 11:00 Jocuri și activități Activități tematice Rutină: Întâlnirea de dimineață
liber‑alese (pe centre Pregătire pentru activități (deprinderi
de interes, joc liber) de igienă individuală și colectivă,
deprinderi de ordine și disciplină,
deprinderi de autoservire, deprinderi
de comunicare etc.)
Activități de stimulare individuală
11:00 – 12:30 Jocuri și activități Liber la joacă! (deprinderi igienă
liber‑alese (pe centre individuală și colectivă, deprinderi
de interes) ‑ de ordine și disciplină, deprinderi de
autoservire, deprinderi de comunicare
etc.)
Rutină: Masa de prânz (deprinderi
specifice)
12:30 – 16:00 Activități de relaxare Joc și relaxare (deprinderi de igienă
individuală și colectivă, deprinderi de
Jocuri și activități ‑ ordine și disciplină, deprinderi de
liber‑alese autoservire, deprinderi de comunicare
(facultativ, pentru etc.)
copiii care nu dorm Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)
sau care se trezesc
între timp)
16:00 – 17:00 Jocuri și activități Activități tematice Bucuroși, din nou la joacă! (deprinderi
liber‑alese (pe centre (recuperatorii) de igienă individuală și colectivă,
de interes, joc liber) deprinderi de ordine și disciplină,
deprinderi de autoservire, deprinderi
de comunicare etc.)
17:00 – 17:30 Jocuri și activități ‑ Rutină: Plecarea copiilor acasă
liber‑alese (joc liber) (deprinderi specifice)

16
PROGRAMUL ZILNIC (3‑5/6 ANI)
– grupe cu orar normal –

Jocuri și activități Activități pe dome‑ Rutine și tranziții/Activități pentru


Repere orare
liber‑alese nii experiențiale dezvoltare personală
8:00 – 9:00 Jocuri și activități ‑ Rutină: Primirea copiilor (deprinderi
liber‑alese (joc liber) specifice)

Activitate individuală de explorare


a unui subiect de care este interesat
copilul/activități recuperatorii
individualizate sau pe grupuri mici*
9:00 – 11:30 Jocuri și activități Activități pe Rutină: Întâlnirea de dimineață
liber‑alese (pe centre domenii (15/30 min.)
de interes) experiențiale
Rutine și tranziții care să vizeze
pregătirea copiilor pentru activitățile
care urmează (deprinderi de igienă
individuală și colectivă, deprinderi de
ordine și disciplină, deprinderi de
autoservire etc.)

Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)


11:30 – 12:30 Jocuri și activități ‑ Rutine și tranziții care să vizeze
liber‑alese pregătirea copiilor pentru activitățile
liber‑alese și, implicit, derularea jocurilor
(jocuri de mișcare, și a activităților recreative, în aer liber
jocuri distractive, (deprinderi de igienă individuală și
concursuri, colectivă, deprinderi de ordine și
spectacole de teatru, disciplină, deprinderi de autoservire,
audiții literare/ deprinderi motrice, deprinderi de
muzicale, activități în comunicare și cooperare etc.)
aer liber, vizite etc.)
Opțional (în cazul în care se derulează,
acesta se va desfășura o dată pe
săptămână)
12:30 ‑ 13:00 Jocuri și activități ‑ Activitate individuală de explorare
liber‑alese (joc liber) a unui subiect de care este interesat
copilul

Rutină: Plecarea acasă (deprinderi


specifice)

17
PROGRAMUL ZILNIC
– grupe cu orar prelungit/săptămânal –

Jocuri și activități Activități pe dome‑ Rutine și tranziții/Activități pentru


Repere orare
liber‑alese nii experiențiale dezvoltare personală
8:00 – 8:30 Jocuri și activități ‑ Rutină: Primirea copiilor (deprinderi
liber‑alese (joc liber) specifice)

Activitate individuală de explorare


a unui subiect de care este interesat
copilul/activități recuperatorii
individualizate sau pe grupuri mici
8:30 – 9:00 ‑ ‑ Rutină: Micul dejun (deprinderi
specifice)
9:00 – 11:00 Jocuri și activități Activități pe Rutină: Întâlnirea de dimineață (5‑15/30
liber‑alese (pe centre domenii de min.)
de interes) experiențiale
Rutine și tranziții care să vizeze
pregătirea copiilor pentru activitățile
care urmează (deprinderi de igienă
individuală și colectivă, deprinderi de
ordine și disciplină, deprinderi de
autoservire etc.)
Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)
11:00 – 13:00 Jocuri și activități Rutine și tranziții care să vizeze
liber‑alese pregătirea copiilor pentru activitățile
‑ liber‑alese și, implicit, derularea
(jocuri de mișcare, jocurilor și a activităților recreative,
jocuri distractive, în aer liber (deprinderi de igienă
concursuri, individuală și colectivă, deprinderi
spectacole de teatru, de ordine și disciplină, deprinderi de
audiții literare/ autoservire, deprinderi motrice,
muzicale, activități în deprinderi de comunicare
aer liber, vizite etc.) și cooperare etc.)

Opțional (în cazul în care se derulează,


acesta se va desfășura numai pe
o  singură tură, dimineața sau
după‑amiaza, sau altenativ/pe ture,
o dată pe săptămână)
Rutină: Masa de prânz (deprinderi
specifice)

18
Activități pe
Jocuri și activități Rutine și tranziții/Activități pentru
Repere orare domenii
liber‑alese dezvoltare personală
experiențiale
13:00 – 15:30 Activități de relaxare Rutine și tranziții care să vizeze
pregătirea copiilor pentru perioada
Jocuri și activități liber‑alese ‑ de somn/relaxare (deprinderi de
(facultativ, pentru copiii igienă individuală și colectivă,
care nu dorm sau care se deprinderi de ordine și disciplină,
trezesc între timp) sau deprinderi de autoservire,
Activități recuperatorii, deprinderi de lucru independent
ameliorative, de dezvoltare etc.)
a înclinațiilor personale/
predispozițiilor/
aptitudinilor
15:30 – 16:00 ‑ ‑ Rutină: Gustarea (deprinderi
specifice)
16:00 – 17:30 Jocuri și activități Activități Rutine și tranziții care să vizeze
liber‑alese recuperatorii și pregătirea copiilor pentru activi‑
ameliorative, pe tățile liber‑alese și, implicit, deru‑
(jocuri pe centre de domenii larea jocurilor de dezvoltare
interes, jocuri de mișcare, experiențiale a aptitudinilor individuale
jocuri distractive, (deprinderi de igienă individuală
concursuri, spectacole de Activități de și colectivă, deprinderi de ordine
teatru, audiții literare/ dezvoltare și disciplină, deprinderi de autoser‑
muzicale, activități în aer a înclinațiilor vire, deprinderi de comunicare
liber, vizite etc.) personale/ și cooperare, deprinderi de lucru
predispozițiilor/ independent etc.)
aptitudinilor
Opțional (în cazul în care se deru‑
lează, acesta se va desfășura numai
pe o singură tură, dimineața sau
după‑amiaza, sau altenativ/pe ture,
o dată pe săptămână)
17:30 – 18:00 Jocuri și activități ‑ Activitate individuală de explorare
liber‑alese (joc liber) a unui subiect de care este
interesat copilul

Rutină: Plecarea copiilor acasă


(deprinderi specifice)

NOTĂ: Alocările orare, pe tipuri de activități, sunt orientative și vor sta la baza elaborării Programului
zilnic din cadrul Regulamentului de ordine interioară. Activitățile recuperatorii individualizate sau
pe grupuri mici pot fi diferite exerciții logopedice, motorii, de coordonare oculo‑motorie, de atenție,
de memorie etc., determinate de nevoi individuale ale unor copii din grupă și care pot fi derulate în
funcție de disponibilitatea copiilor la momentul respectiv din program.
19
PLANIFICARE TEMATICĂ ANUALĂ – GRUPA MICĂ
NR. TEMA SUBTEMA TEMA SĂPTĂMÂNALĂ
PERIOADA TEMA ANUALĂ DE STUDIU
CRT. PROIECTULUI SĂPTĂMÂNII INDEPENDENTĂ
„Am sosit la
 1. Evaluare inițială 1
grădiniță!”
„Îmi place la
 2. Evaluare inițială 2
grădiniță!”
„Jocuri și jucării,
 3. Evaluare inițială 3 bucu­rii pentru
copii!”
„Casa mea, familia
 4. Cine sunt/suntem?
mea”
„Un băiat și o fetiță
 5. Cine sunt/suntem? au venit la
grădiniță!”
„Ghici, ghici, 1. „Mere
Când, cum și de ce se
 6. cine vine cu colorate, mere
întâmplă?
pași mici?” – 1 parfumate”
2. „Morcovel și
 7.
alaiul său”
 8. Vacanță
Cine și cum planifică/ „La cumpărături cu
 9.
organizează o activitate? Capra cu trei iezi”
Când, cum și de ce se „Să învățăm cu
10.
întâmplă? Scufița Roșie”
Cum exprimăm ceea ce „A fost odată ca
11.
simțim? niciodată...”
„Românași și
12. Cine sunt/suntem?
româncuțe”
Cum exprimăm ceea ce „Bucuriile 1. „Bunule Moș
13.
simțim? Iernii” Nicolae!”
2. „Brăduțul lui
14.
Moș Crăciun”
„Uite câte am
15. Evaluare sumativă
învățat!”
16. Vacanță de iarnă
Când, cum și de ce se
17. „Hai la joacă afară!”
întâmplă?
„Buni prieteni,
18. Ce și cum vreau să fiu?
buni colegi!”

20
NR. TEMA SUBTEMA TEMA SĂPTĂMÂNALĂ
PERIOADA TEMA ANUALĂ DE STUDIU
CRT. PROIECTULUI SĂPTĂMÂNII INDEPENDENTĂ
Când, cum și de ce se „Prieteni fără 1. „Cățelușul
19.
întâmplă? grai” Șușu”
2. „Pisicuța, pis,
20.
pis, pis”
3. „Ursulețul
21.
Martinel”
4. „Vulpița
22.
Cumetrița”
Cum exprimăm ceea ce „Primăvara cu
23.
simțim? soare și mărțișoare”
„Fiecare pui are
24. Cine sunt/suntem?
mama lui!”
„Ghici, ghici,
Când, cum și de ce se 3. „În Grădina
25. cine vine cu
întâmplă? Primăverii”
pași mici?” – 2
4. „Barză, barză,
26.
ce‑ai în cioc?”
5. „Peste tot e
27.
Primăvară!”
28. Săptămâna altfel
29. Vacanță
Cum exprimăm ceea ce
30. „Hora culorilor”
simțim?
„Să‑mi aleg 1. „Sunt me­ca­
o meserie nic, sunt șofer,
31. Ce și cum vreau să fiu?
care‑mi place pe șosea sau
mie!” drum de fier”
2. „Polițist în
32.
intersecție”
3. „Meserii
33. îndrăgite de
copii”
Când, cum și de ce se „Fructe roșii, fructe
34.
întâmplă? dulci”
Cine și cum planifică/
35. „E Ziua Copiilor!”
organizează o activitate?
Să vezi ce multe
36. Evaluare finală 1
știu acum!
„La revedere,
37. Evaluare finală 2
grupa mică!”

21
PLANIFICARE TEMATICĂ ANUALĂ – GRUPA MIJLOCIE
NR. TEMA SUBTEMA
DATA TEMA ANUALĂ DE STUDIU TEMA INDEPENDENTĂ
CRT. PROIECTULUI SĂPTĂMÂNII
Bun venit la
 1 Evaluare inițială 1
grădiniță!
Tot ce e în jurul
 2 Evaluare inițială 2
nostru
Trăistuța cu
 3 Evaluare inițială 3
povești
Când, cum și de ce se A venit 1. Coșulețul cu
 4
întâmplă? toamna! fructe
2. Legume,
 5 legume, că
sunt tare bune!
3. Pregătiri de
 6
toamnă
4. Doamnă
toamnă, ce
 7
ne‑aduci? –
Evaluare
 8 Vacanță
1. Bine e la noi
 9 Cine sunt/suntem? Eu, tu, noi
acasă
2. Copil ca tine
10
sunt și eu!
3. Sănătatea 
11
dar de preț
4. Noi suntem
12
români!
Cum exprimăm ceea ce Poveste de iarnă
13
simțim? cu Moș Nicolae
Cine și cum planifică Brăduțul
14
o activitate? împodobit
Uite câte am
15 Evaluare sumativă
învățat!
16 Vacanță 3 săptămâni
Când, cum și de ce se Iarna se joacă cu
17
întâmplă? noi
Prietenul la nevoie
18 Ce și cum vreau să fiu?
se cunoaște
Cum este, a fost și va fi Să ocrotim 1. Animale din
19
aici, pe Pământ? animalele! pădure

22
NR. TEMA SUBTEMA
DATA TEMA ANUALĂ DE STUDIU TEMA INDEPENDENTĂ
CRT. PROIECTULUI SĂPTĂMÂNII
2. În ogradă
20
la bunici
3. Fermierul
21
și pădurarul
Povești cu
22 Ce și cum vreau să fiu? viețuitoare
pentru fiecare
Cum exprimăm ceea ce De mână cu 1. Iarnă, să te
23
simțim? primăvara duci cu bine!
2. Mamă bună,
24
mamă dragă!
3. Vine ploaia,
25
bine‑mi pare!
4. Aripioare
26 au pornit spre
soare
Să învățăm cum
27 Ce și cum vreau să fiu?
să ne purtăm!
Săptămâna –
28
„Școala altfel”
29 Vacanță
30 Vacanță
Cum este, a fost și va fi Pământul – casa
31
aici, pe Pământ? noastră
Când voi fi mare,
32 Ce și cum vreau să fiu?
ce voi fi oare?
Cine și cum planifică Călători 1. La plimbare
33
o activitate? și călătorii pe strada mare
2. În excursie
34
cu trenul
3. Cu ce mer­
35 gem în călă­to­
rie? – Evaluare
Cum exprimăm ceea 1 Iunie – Ziua
36
ce simțim? Copiilor
Uite câte‑am
37 Evaluare finală1
învățat!
38 Evaluare finală 2 Plecăm în vacanță!

23
PLANIFICARE TEMATICĂ ANUALĂ – GRUPA MARE
NR. TEMA SUBTEMA
DATA TEMA ANUALĂ DE STUDIU TEMA INDEPENDENTĂ
CRT. PROIECTULUI SĂPTĂMÂNII
 1 Evaluare inițială 1 Grădiniță, bun găsit!
Hai, copii, veniți
 2 Evaluare inițială 2
la grădiniță!
 3 Evaluare inițială 3 Micul meu univers
1. Cuibul pă­
Eu și lumea
 4 Cine sunt/suntem? rintesc unde eu
mea!
trăiesc și cresc
2. Învăț despre
 5
mine
Plimbare 1. Toamna în
Când, cum și de ce se
 6 printre grădină și în
întâmplă?
anotimpuri 1 livadă!
2. Miresmele
 7
toamnei
 8 Vacanță
 9 Ce și cum vreau să fiu? Harnic, cinstit și bun!
Pâinea rumenă,
Cine și cum planifică
10 gustoasă, de pe câmp
o activitate?
pe masa noastră
11 Cine sunt/suntem? Și eu am drepturi!
Cum este, a fost și va fi Ce‑ți doresc eu ție,
12
pe pământ? dulce Românie!
Cum exprimăm ceea Așa‑i datina 1. În aștepta­rea
13
ce simțim? străbună! lui Moș Nicolae
2. Datini de
14 Crăciun și Anul
Nou
15 Evaluare sumativă Uite câte am învățat!
16 Vacanță 3 săptămâni
Plimbare
printre
Când, cum și de ce se
anotimpuri 2
întâmplă? 3. Iarna cu
17 15.01. Proiect
Cum exprimăm ceea alaiul ei
de o zi „A fost
ce simțim?
odată
Eminescu…”
Cum este, a fost și va fi Lumea viețui‑ 1. Ferma
18
pe Pământ? toarelor animalelor
2. Locuitorii
19
pădurii

24
NR. TEMA SUBTEMA
DATA TEMA ANUALĂ DE STUDIU TEMA INDEPENDENTĂ
CRT. PROIECTULUI SĂPTĂMÂNII
3. Animale săl‑
20 batice de pe
alte continente
4. Din tainele
21
apelor
5. Dinozaurii –
22 o lume dispă­
rută
1. Mărțișoare
Cum exprimăm Sărbători din povești așa
23
ceea ce simțim? de primăvară cum nu mai
găsești!
2. Pentru tine,
24
mama mea!
Plimbare
Când, cum și de ce se 4. În grădina
25 printre
întâmplă? primăverii
anotimpuri 3
5. Vestitorii
26
primăverii
Cum exprimăm ceea
27 Arta ne unește!
ce simțim?
Săptămâna –
28
„Școala altfel”
29 Vacanță
30 Vacanță
Cum este, a fost și va fi
31 Planeta Albastră
pe Pământ?
Meseria – bră­ 1. O meserie
32 Ce și cum vreau să fiu?
țară de aur pentru fiecare
2. Meserii,
33
meserii
1. Călător prin
Cine și cum planifică Călători
34 lumea toată, pe
o activitate? și călătorii
us­cat, aer și apă
2. Călătorie
35
în univers
Suntem mari, suntem
36 Ce și cum vreau să fiu? mari, în curând vom fi
școlari!
Multe‑am învățat
37 Evaluare finală 1
și știm!
Anii mei de grădiniță,
38 Evaluare finală 2
către școală o portiță!

25
PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ – NIVEL I
AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem?


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Un băiat și o fetiță au venit la grădiniță!”

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
LUNI 8:00 – 9:00 ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor (salutul adresat
adulților și colegilor cu care ne întâlnim), deprinderi specifice
servirii mesei, activitate individuală de explorare a unui subiect
de care este interesat copilul, joc liber
Rutine – „Cum spunem «Prezent»?”
Tranziție – Cântec „La grădiniță”
9:00 – 12:30 ADP – Întâlnirea de dimineață: elemente obligatorii – salutul,
prezența (deprinderea de a se ridica în picioare/de a ridica
mâna când își aude numele), calendarul naturii; suplimentar,
activitate de împărtășire cu ceilalți: „Ce îmi place la grădiniță?”
ADE – ACTIVITATE INTEGRATĂ (ALA + DLC) „La grădiniță”
ALA
• BIBLIOTECA: Joc – exercițiu „Cine te trezește de dimineață?”
(onomatopee)
• CONSTRUCȚII: „Grădinița” (cuburi și/sau Combo)
• CREAȚIE: Joc de rol „De‑a grădinița”
Tranziție – „Eu, tu, noi, să mergem în pas vioi!”
DLC – Memorizare „Grădinița de copii”
ALA
• JOC DE MIȘCARE: „Câte doi, spre grădiniță, tu, băiat și tu, fetiță”
• JOC DISTRACTIV: „Plimbă jucăria!” (din mână în mână)
12:30 – 13:30 ADP – Deprinderi specifice servirii mesei și îngrijirii personale
(ex.: „Învăț să închei și să deschei nasturii”)
Tranziție – Recitativ ritmic „Huța‑huța, dă mânuța!”
13:30 – 16:00 ALA – Activități de relaxare;
• ȘTIINȚĂ: Joc de masă „Găsește frații mei!” – grupare după crite‑
riul formă (pentru copiii care nu dorm) sau Activități recupera‑
torii, ameliorative, de dezvoltare a înclinațiilor personale
ADP – Rutină – „Un copil, un șervețel” (deprinderea de a așeza
șervețele pentru gustare)
16:00 – 17:30 Tranziție – Mers imitativ „Unu, doi, unu, doi,/ Mergeți toți la fel ca noi!”
ArDE – repetare poezie „Grădinița de copii” și citire de imagini
(denumirea jucăriilor din sala de grupă)
ALA – JOC DE MIȘCARE: „Sus, jos, totu‑i așa de frumos!” (la apara‑
tele din curtea grădiniței)
17:30 – 18:00 ADP – Activitate individuală de explorare a unui subiect de care
este interesat copilul; deprinderi specifice plecării acasă a copii‑
lor (ex.: „Rămas‑bun, la revedere eu vă spun, cu plăcere” – deprin‑
derea de a saluta la plecare colegii și personalul grădiniței)

26
DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
10:00 – 13:00 Studiu individual – „Curriculumul pentru educație
LUNI 13:00 – 16:00 timpurie”; Pregătirea materialului didactic demonstrativ
și distributiv pentru activități.
10:00 – 13:00 Activitate metodică la nivel de unitate: „Prezentarea
MARȚI
13:00 – 16:00 proiectelor educaționale pentru anul școlar în curs”.
10:00 – 13:00 Revizuirea și completarea materialelor de la centrele de
MIERCURI 13:00 – 16:00 interes; Realizarea prezentării PPT pentru activitatea de
consiliere a părinților.
10:00 – 13:00 Sortarea și așezarea lucrărilor în portofoliile copiilor, cu
JOI
13:00 – 16:00 implicarea acestora; Completări în Caietul de observații
10:00 – 13:00 Proiectarea activității pentru săptămâna următoare și
VINERI 13:00 – 16:00 completarea în Condica de evidență a activității didactice
din educația timpurie
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR
17:00 – 18:00 Lectorat – „Buline sau steluțe?” (dezvoltarea încrederii în
sine a preșcolarului)

NOTĂ: Pentru grupele eterogene, planificarea activităților va ține cont de nivelul de vârstă al
majorității copiilor. Totodată, indiferent de grupa la care lucrează, educatoarea va asigura diferențierea
sarcinilor în timpul activităților în funcție de particularitățile de vârstă și individuale ale copiilor din
grupă. Cadrele didactice consultă Programul zilnic aprobat în Regulamentul de ordine interioară al
unității de învățământ, în procesul de completare zilnică a Condicii de evidență a activității didactice
din educația timpurie.

27
COMPONENȚA GRUPEI
AVIZAT

Director,   

Număr de copii înscriși la grupă ..................   Număr fete ..................   Număr băieți .................

NR. NUMELE ȘI PRENUMELE DATA TELEFON OBSERVAȚII/


ADRESA
CRT. COPILULUI NAȘTERII PĂRINȚI MOBILITĂȚI
 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

28
NR. NUMELE ȘI PRENUMELE DATA TELEFON OBSERVAȚII/
ADRESA
CRT. COPILULUI NAȘTERII PĂRINȚI MOBILITĂȚI
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

29
EVALUARE INIȚIALĂ – Semestrul I
Săptămâna 1 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

30
EVALUARE INIȚIALĂ – Semestrul I
Săptămâna 1 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

31
EVALUARE INIȚIALĂ – Semestrul I
Săptămâna 1 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

32
EVALUARE INIȚIALĂ – Semestrul I
Săptămâna 2 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

33
EVALUARE INIȚIALĂ – Semestrul I
Săptămâna 2 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

34
EVALUARE INIȚIALĂ – Semestrul I
Săptămâna 2 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

35
EVALUARE INIȚIALĂ – Semestrul I
Săptămâna 3 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

36
EVALUARE INIȚIALĂ – Semestrul I
Săptămâna 3 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

37
EVALUARE INIȚIALĂ – Semestrul I
Săptămâna 3 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

38
CARACTERIZAREA GRUPEI
REZULTATELE EVALUĂRII INIȚIALE
AVIZAT

Director,   

39
40
41
PLANIFICARE TEMATICĂ ANUALĂ AVIZAT

Director,   

NR. TEMA ANUALĂ TEMA TEMA SĂPTĂMÂNALĂ


PERIOADA SUBTEMA
CRT. DE STUDIU PROIECTULUI INDEPENDENTĂ

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

42
NR. TEMA ANUALĂ TEMA TEMA SĂPTĂMÂNALĂ
PERIOADA SUBTEMA
CRT. DE STUDIU PROIECTULUI INDEPENDENTĂ

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

43
NR. TEMA ANUALĂ TEMA TEMA SĂPTĂMÂNALĂ
PERIOADA SUBTEMA
CRT. DE STUDIU PROIECTULUI INDEPENDENTĂ

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

44
NR. TEMA ANUALĂ TEMA TEMA SĂPTĂMÂNALĂ
PERIOADA SUBTEMA
CRT. DE STUDIU PROIECTULUI INDEPENDENTĂ

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

45
PROIECT TEMATIC 1 AVIZAT

Director,   

TEMA ANUALĂ DE STUDIU

TEMA PROIECTULUI

PERIOADA

SUBTEME

1.

2.

3.

4.

5.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII ȘI COMPORTAMENTE VIZATE

RESURSE

46
METODE ȘI PROCEDEE

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știu copiii despre tema investigată Ce nu știu și vor să afle despre tema investigată

HARTA PROIECTULUI/DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE:

Descrierea proiectului:

Planificarea detaliată a activităților proiectului (pentru fiecare săptămână în parte):

Eveniment de închidere:

47
PROIECT TEMATIC 2 AVIZAT

Director,   

TEMA ANUALĂ DE STUDIU

TEMA PROIECTULUI

PERIOADA

SUBTEME

1.

2.

3.

4.

5.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII ȘI COMPORTAMENTE VIZATE

RESURSE

48
METODE ȘI PROCEDEE

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știu copiii despre tema investigată Ce nu știu și vor să afle despre tema investigată

HARTA PROIECTULUI/DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE:

Descrierea proiectului:

Planificarea detaliată a activităților proiectului (pentru fiecare săptămână în parte):

Eveniment de închidere:

49
PROIECT TEMATIC 3 AVIZAT

Director,   

TEMA ANUALĂ DE STUDIU

TEMA PROIECTULUI

PERIOADA

SUBTEME

1.

2.

3.

4.

5.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII ȘI COMPORTAMENTE VIZATE

RESURSE

50
METODE ȘI PROCEDEE

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știu copiii despre tema investigată Ce nu știu și vor să afle despre tema investigată

HARTA PROIECTULUI/DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE:

Descrierea proiectului:

Planificarea detaliată a activităților proiectului (pentru fiecare săptămână în parte):

Eveniment de închidere:

51
PROIECT TEMATIC 4 AVIZAT

Director,   

TEMA ANUALĂ DE STUDIU

TEMA PROIECTULUI

PERIOADA

SUBTEME

1.

2.

3.

4.

5.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII ȘI COMPORTAMENTE VIZATE

RESURSE

52
METODE ȘI PROCEDEE

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știu copiii despre tema investigată Ce nu știu și vor să afle despre tema investigată

HARTA PROIECTULUI/DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE:

Descrierea proiectului:

Planificarea detaliată a activităților proiectului (pentru fiecare săptămână în parte):

Eveniment de închidere:

53
PROIECT TEMATIC 5 AVIZAT

Director,   

TEMA ANUALĂ DE STUDIU

TEMA PROIECTULUI

PERIOADA

SUBTEME

1.

2.

3.

4.

5.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII ȘI COMPORTAMENTE VIZATE

RESURSE

54
METODE ȘI PROCEDEE

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știu copiii despre tema investigată Ce nu știu și vor să afle despre tema investigată

HARTA PROIECTULUI/DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE:

Descrierea proiectului:

Planificarea detaliată a activităților proiectului (pentru fiecare săptămână în parte):

Eveniment de închidere:

55
PROIECT TEMATIC 6 AVIZAT

Director,   

TEMA ANUALĂ DE STUDIU

TEMA PROIECTULUI

PERIOADA

SUBTEME

1.

2.

3.

4.

5.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII ȘI COMPORTAMENTE VIZATE

RESURSE

56
METODE ȘI PROCEDEE

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știu copiii despre tema investigată Ce nu știu și vor să afle despre tema investigată

HARTA PROIECTULUI/DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE:

Descrierea proiectului:

Planificarea detaliată a activităților proiectului (pentru fiecare săptămână în parte):

Eveniment de închidere:

57
PROIECT TEMATIC 7 AVIZAT

Director,   

TEMA ANUALĂ DE STUDIU

TEMA PROIECTULUI

PERIOADA

SUBTEME

1.

2.

3.

4.

5.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII ȘI COMPORTAMENTE VIZATE

RESURSE

58
METODE ȘI PROCEDEE

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știu copiii despre tema investigată Ce nu știu și vor să afle despre tema investigată

HARTA PROIECTULUI/DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE:

Descrierea proiectului:

Planificarea detaliată a activităților proiectului (pentru fiecare săptămână în parte):

Eveniment de închidere:

59
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 4 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

60
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 4 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

61
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 4 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

62
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 5 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

63
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 5 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

64
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 5 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

65
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 6 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

66
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 6 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

67
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 6 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

68
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 7 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

69
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 7 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

70
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 7 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

71
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 8 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

72
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 8 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

73
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 8 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

74
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 9 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

75
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 9 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

76
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 9 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

77
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 10 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

78
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 10 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

79
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 10 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

80
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 11 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

81
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 11 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

82
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 11 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

83
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 12 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

84
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 12 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

85
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 12 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

86
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 13 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

87
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 13 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

88
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 13 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

89
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 14 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

90
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 14 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

91
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 14 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

92
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 15 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

93
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 15 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

94
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I
Săptămâna 15 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

95
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 1 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

96
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 1 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

97
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 1 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

98
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 2 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

99
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 2 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

100
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 2 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

101
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 3 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

102
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 3 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

103
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 3 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

104
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 4 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

105
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 4 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

106
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 4 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

107
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 5 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

108
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 5 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

109
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 5 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

110
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 6 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

111
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 6 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

112
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 6 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

113
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 7 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

114
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 7 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

115
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 7 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

116
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 8 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

117
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 8 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

118
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 8 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

119
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 9 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

120
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 9 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

121
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 9 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

122
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 10 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

123
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 10 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

124
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 10 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

125
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 11 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

126
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 11 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

127
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 11 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

128
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 12 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

129
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 12 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

130
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 12 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

131
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 13 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

132
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 13 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

133
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 13 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

134
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 14 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

135
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 14 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

136
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 14 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

137
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 15 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

138
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 15 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

139
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 15 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

140
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 16 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

141
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 16 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

142
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 16 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

143
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 17 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

144
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 17 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

145
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 17 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

146
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 18 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

147
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 18 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

148
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 18 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

149
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 19 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

150
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 19 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

151
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 19 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

152
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 20 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
LUNI

II

I
MARȚI

II

153
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 20 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
MIERCURI

II

I
JOI

II

154
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE – Semestrul al II‑lea
Săptămâna 20 AVIZAT

Director,   

 TEMA ANUALĂ DE STUDIU:


SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:

DATA/ INTERVALE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SEMNĂTURA
ZIUA ORARE
I
VINERI

II

DATA/ INTERVAL
ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURA
ZIUA ORAR
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

155
RAPORT DE EVALUARE SUMATIVĂ
LA SFÂRȘITUL SEMESTRULUI I AVIZAT

Director,   

156
157
RAPORT DE EVALUARE FINALĂ
AVIZAT

Director,   

158
159
EVIDENȚA ACTIVITĂȚII DIDACTICE
ÎN PERIOADA VACANȚELOR AVIZAT

Director,   

DATA ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE – TURA I ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE – TURA A II‑A SEMNĂTURA


I

II

II

II

II

II

160
DATA ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE – TURA I ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE – TURA A II‑A SEMNĂTURA
I

II

II

II

II

II

161
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR OPȚIONALE
AVIZAT

Director,   

TEMA OPȚIONALULUI:

DATA DENUMIREA ACTIVITĂȚII FORME ȘI MIJLOACE DE REALIZARE

162
DATA DENUMIREA ACTIVITĂȚII FORME ȘI MIJLOACE DE REALIZARE

163
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR OPȚIONALE
AVIZAT

Director,   

TEMA OPȚIONALULUI:

DATA DENUMIREA ACTIVITĂȚII FORME ȘI MIJLOACE DE REALIZARE

164
DATA DENUMIREA ACTIVITĂȚII FORME ȘI MIJLOACE DE REALIZARE

165
ACTIVITATE METODICĂ AVIZAT

Director,   

DATA TEMA ACTIVITĂȚII LOCAȚIA

166
DATA TEMA ACTIVITĂȚII LOCAȚIA

167
DATA TEMA ACTIVITĂȚII LOCAȚIA

SUGESTII DE TEME
 Pavoazarea sălii de grupă
 Pregătirea zonelor/centrelor de interes din sala de grupă
 Completarea cu materiale a centrului tematic și a zonelor de interes
 Pregătirea fișierelor în portofoliile individuale ale copiilor
 Pregătirea materialelor didactice pentru ziua/săptămâna următoare
 Documentare asupra tematicii activităților opționale din acest an școlar
 Documentare în vederea întocmirii planificării temelor anuale de studiu
 Întocmirea planificării pentru consilierea săptămânală a părinților
168
 Documentare în vederea întocmirii planificării și proiectării activităților
pentru următoarea săptămână
 Elaborarea planificării activităților pentru săptămâna viitoare
 Consemnarea rezultatelor în urma evaluărilor
 Amenajarea centrului tematic
 Pregătirea/Completarea centrului tematic pentru săptămâna următoare
 Confecționarea materialului didactic necesar activității de…
 Completarea documentelor școlare
 Participarea la activitatea metodică din unitate cu tema…
 Studiul documentelor școlare nou apărute („Scrisoarea metodică” etc.)
 Întocmirea caracterizării grupei în urma evaluării inițiale/sumative
 Realizarea proiectelor de activitate didactică sau a schițelor de proiect pentru activitățile
din următoarea săptămână
 Selectarea și pregătirea materialului didactic demonstrativ și distributiv pentru activități
 Completarea portofoliului educatoarei
 Pregătirea materialului pentru simpozionul…
 Confecționarea materialului didactic pentru activitatea…
 Selectarea și multiplicarea fișelor și a imaginilor pentru activitatea…
 Așezarea lucrărilor în portofoliile individuale ale copiilor
 Studiu individual de pe site‑ul Didactic.ro și reviste de specialitate în vederea pregătirii planificării
pentru săptămâna următoare
 Completarea caietului de observații asupra copiilor din grupă
 Întocmirea Raportului de evaluare (semestrul I, final)
 Întocmirea documentației pentru trimiterea lucrărilor copiilor la concursul…
 Pregătirea prezentării PowerPoint/Prezi pentru simpozionul/festivalul…
 Așezarea materialelor bi- și tridimensionale la centrul tematic pentru următoarea săptămână
 Participare la Cercul Pedagogic cu tema…
 Participare la Simpozionul … cu tema…
 Realizarea recenziei de carte pentru activitatea metodică cu tema…
 Realizarea expoziției cu tema…
 Pregătirea materialului teoretic pentru consilierea săptămânală a părinților de la grupă
 Pregătirea decorului, a costumelor și accesoriilor pentru carnaval/serbare
 Realizarea invitațiilor pentru cercul pedagogic/festival/serbare etc.
169
PROIECTE EDUCAȚIONALE AVIZAT

Director,   

TIPUL PROIECTULUI
DENUMIREA
(INTERNAȚIONAL, ACȚIUNI PROPUSE PERIOADA
PROIECTULUI
NAȚIONAL, LOCAL)

170
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN PARTENERIAT CU COMUNITATEA
AVIZAT

Director,   

UNITATEA CU CARE
DENUMIREA
DATA ESTE ÎNCHEIAT ACTIVITĂȚI OBIECTIVE PARTICIPANȚI LOCAȚIA
PARTENERIATULUI
PARTENERIATUL

171
PROGRAM DE ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
AVIZAT

Director,   

TEMA MIJLOC DE REALIZARE PARTENERI LOCAȚIA

172
COMITETUL DE PĂRINȚI AL GRUPEI
AVIZAT

Director,   

NR.
NUMELE ȘI PRENUMELE PROFESIA LOCUL DE MUNCĂ TELEFON FUNCȚIA
CRT.

1. Președinte

2. Vicepreședinte

3. Membru

4. Membru

5. Membru

RESPONSABILITĂȚILE MEMBRILOR COMITETULUI DE PĂRINȚI

NR.
FUNCȚIA RESPONSABILITĂȚI
CRT.

1. Președinte

2. Vicepreședinte

3. Membru

4. Membru

5. Membru

173
TEMATICA ANUALĂ DE CONSILIERE PARENTALĂ
AVIZAT

Director,   

DATA TEMA DATA TEMA

174
CONSILIERE PARENTALĂ – SUGESTII DE TEME

  1. Ne pregătim pentru grădiniță!


  2. Cum să-ți întrebi copilul „Cum a fost la grădiniță azi”?
  3. Copii – părinți – familie – acasă
  4. Nevoile copilului preșcolar
  5. Stilurile educative în familie
  6. Climatul familial și impactul său asupra copilului – „blazonul familiei” în echipa copil–părinți
  7. Nevoia de afectivitate în relația copil–părinți
  8. Bunele maniere se învață!
  9. Poftim la masă! – Masa acasă, masa la grădiniță
10. De ce sunt importante joacă și jucăriile?
11. Ce jucării alegem pentru copiii noștri?
12. Cum să susținem copilul în funcție de temperamentul său?
13. Strategii de dezvoltare a autonomiei copilului preșcolar
14. Copilul și stima de sine
15. Impactul laudelor și încrederea în sine la copii
16. Câştigători, da! Înfrânți, nu? – Să învățăm copilul despre succes şi eşec
17. Copilul meu este timid!
18. Minciuna copiilor
19. ADHD – intervenție în familie
20. Limbajul verbal și nonverbal al copiilor
21. Când este necesară intervenția logopedului în tulburările de limbaj ale copiilor?
22. Exerciții pentru o vorbire corectă
23. Cartea, prietena copiilor
24. Influențele media asupra copiilor
25. Portofoliul copiilor – modalitate de evaluare a progresului în învățare
26. Alături de copii – activități în proiecte educaționale
27. Jocuri pentru dezvoltarea inteligenței emoționale
28. Săptămâna altfel alături de părinți
29. Gata pentru școală!
30. Să ne jucăm cu copiii! – Jocuri pentru vacanță și călătorii

175
Anca Vodiță

CONDICA DE EVIDENȚĂ
A ACTIVITĂȚII DIDACTICE
DIN EDUCAȚIA TIMPURIE
Caiet de evidență a activității și prezenței
cadrului didactic la grupă

www.litera.ro

S-ar putea să vă placă și