Sunteți pe pagina 1din 62

GRĂDINIȚA-I O POVESTE

PLANIFICARE/ÎNDRUMĂTOR ANUAL(Ă) GRUPA MARE

Săptămâna Tema anuală de Tema proiectului Tema săptămânii Proiect Obs


studiu tematic/temă
independentă
SEMESTRUL I

Săptămâna 1 Cine sunt/suntem ? Poveste de început Dragi copii, vă dăm de veste, / Grădinița-i o PT
poveste
Săptămâna 2 În familie, se știe,/ Viața e o bucurie
Săptămâna 3 În oglindă când privesc, / Eu pe mine mă
zăresc
Săptămâna 4 Faptele, oglinda oamenilor, / Sunt în orice
loc, pe pământ
Săptămâna 5 Când, cum și de ce Călătorim prin cartea lui Toamna când sosește,/ Naturii aur dăruiește. PT transsemestrial
se întâmplă? Moș Timp,/ În fiecare (aspecte)
anotimp
Săptămâna 6 Când, cum, de ce se Pe covor de frunze Fructe, parfumate, dulci / În cămară la bunici PT
întâmplă? călătorim , / Povești de
toamnă noi descoperim
Săptămâna 7 În panere încărcate, / Legume proaspăt
aromate
Săptămâna 8 Flori de toamnă colorate / Din grădină
adunate
Săptămâna 9 Pentru-a țării sărbătoare, / Noi rostim caldă Cu ce și cum
urare. exprimăm ceea ce
simțim?
Săptămâna 10 Cu ce și cum Din înaltul cerului cel Călare pe măgăruș, / Cine vine acuș-acuș? PT
exprimăm ceea ce sfânt / Se-aud colinde
simțim? susurând.
Săptămâna 11 E scris în calendar străbun: / Curând sosește
Moș Crăciun!
Săptămâna 12 Îngerii aduc veste pe pământ: / Se naște
astăzi Pruncul sfânt!

1
Săptămâna 13 Când, cum și de ce Călătorim prin cartea lui Viscol, ger, joc de ninsoare, /Iarna ce culoare PT transsemestrial
se întâmplă? Moș Timp, / În fiecare are?
anotimp
Săptămâna 14 A fost odată ca niciodată / O poveste Cu ce şi cum
adevărată (personalități ale lunii ianuarie) exprimăm ceea ce
simţim?
Săptămâna 15 Timp prezent cu bucurie/ Iarna e copilărie Cu ce şi cum
exprimăm ceea ce
simţim?
Săptămâna 16 Evaluare Ce-am învățat vom folosi / În timpul care va
veni.
SEMESTRUL II
Săptămâna 1/17 Cum a fost, este și În călătorie noi plecăm, / În ogradă la bunici, / Animale mari și mici. PT
va fi pe pământ Despre animalele lumii
multe învățăm
Săptămâna 2/18 Atlasul zoologic noi îl răsfoim, / Fiindcă
multe vrem să știm!
Săptămâna 3/19 Din ținuturi reci sau calde, / Aflăm lucruri
importante
Săptămâna 4/20 Eu- fluviu de speranță, iubire și dor, / Mama- Cu ce și cum
nceputul, este izvor! exprimăm ceea ce
simțim
Săptămâna 5/21 Când, cum și de ce Călătorim prin cartea lui Pe cărări de primăvară, / Începem marea PT transsemestrial
se întâmplă? Moș Timp, / În fiecare hoinăreală!
anotimp
Săptămâna 6/22 Cine și cum O profesie și-o minte În viață, de folos, se știe / E să ai o meserie. PT
planifică/organizează isteață / Ne sunt ajutor
o activitate în viață!
Săptămâna 7/23 În mașina Timpului urcăm, / Despre invenții
și inventatori ca să aflăm

Săptămâna 8/24 Cu suflet de lumină, cu gândul preacurat, / Cu ce și cum


Rostim cu toții astăzi: Hristos a înviat! exprimăm ceea ce
simțim
Săptămâna 9/25 Când, cum și de ce Primăvara când sosește, Grădina se răsfaţă-n soare, / Noi îi vom da PT
se întâmplă? la viață totul se trezește! strop de culoare!
2
Săptămâna Gâze – pete de culoare, / Lângă mugur, lângă
10/26 floare!
Săptămâna În salate delicioase, / Sunt legume
11/27 sănătoase!

Săptămâna Ce şi cum vreau să Azi cu mare bucurie, Cu autocaru-acum, / Cu toții pornim la PT


12/28 fiu? plecăm în călătorie! drum!

Săptămâna Meșterim un avion, / Să plecăm cu el în


13/29 zbor!

Săptămâna Pe val înspumat de mare, / Vom porni spre


14/30 lumea mare!
Săptămâna În racheta azi lansată, / Este grupa noastră Cum a fost, este și
15/31 toată! (Universul) va fi pe pământ
Săptămâna Când, cum și de ce Călătorim prin cartea lui Vine Vara cu mult soare , / Aducând vacanța PT transsemestrial
16/32 se întâmplă? Moș Timp,/ În fiecare mare!
anotimp
Săptămâna Evaluare Timpul noi îl rostuim cu folos prin tot ce
17/33 ştim!
Săptămâna Săptămâna Să știi
18/34 mai multe, să fii mai
bun!

3
SEMESTRUL I

DENUMIREA PROIECTULUI: Evaluare iniţială


TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Toamna a venit / Cu drag ne-am reîntâlnit”

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de Jocuri și activități
Ziua alese / 1 dezvoltare personală didactice alese / 2

DŞ: ,,Când se întâmplă?”


Luni JR: ,,De-a grădiniţa” DEC: ,,Colorează-mă cum sunt!” ,,Astăzi este luni,
Întâlnirea de dimineaţă: hai să fim mai
A: ,,Jucăria preferată” – modelaj buni!” (fapte bune)
Marți DLC: ,,Completează ce lipseşte!” ,,Eu sunt, tu eşti ...”
JM: ,,Întregeşte imaginea” (verificarea pronunţiei, a exprimării corecte) ,,Ghiceşte ce facem
DEC: ,,Cântăm împreună!” ,,Cu cine vin la noi!” – joc imitativ
B: ,, Recunoaşte personajul” grădiniţă?”
Miercuri DŞ: ,,Spune-mi câte jucării sunt şi arată ,,Şarpele meu şi-a
Ş: ,,Formează o mulţime de ...” cifra potrivită” (1–5) ,,De vorbă cu natura” pierdut coada” – joc
DOS: ,,Regulile grupei” - convorbire de mişcare
C: ,,Castele din poveşti” ,,Facem prezenţa”
Joi ,,Hipodromul” – joc
Ş: ,,Care este drumul corect către DLC: ,,Povesteşte mai departe” ,,Ştiu unde locuiesc!” de mişcare
grădiniţă?” DOS: ,,Mărgele pentru colegele mele”
(înşirare) ,,Ghiceşte cine te-a
A: ,,Desenează şi colorează locul strigat?”
unde te joci”
DŞ: ,,Grupează cum îţi spun!” (multe –
Vineri puţine)
Ş: ,,Taie ce nu se potriveşte!”
DPM: Jocuri de mişcare şi orientare spaţială
A: ,,Familia” - desen (test)
Activitatea metodică
Stabilirea planificarii anuale şi a proiectelor tematice. Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

4
Săptămâna nr. 1
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt / suntem ?
DENUMIREA PROIECTULUI: Poveste de început
TEMA SĂPTĂMÂNII: Dragi copii, vă dăm de veste / Grădinița-i o poveste!

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE :


- Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
- Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
- Să recepţioneze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
-Să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie);
-Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
-Să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date.

DOMENIUL ŞTIINŢĂ:
- Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului), precum şi
interdependenţa dintre ele;
-Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
-Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
-Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea si numărarea obiectelor,
cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare, cantitate) luate în considerare separat
sau mai multe, simultan;
-Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă , numărare şi raportarea numărului la cifra corespunzătoare;
-Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi;
-Să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc / pătrat / triunghi, în jocuri.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE:
-Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;
- Să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte;
-Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;
-Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;
-Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală;
-Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă);
-Să cunoască şi să utilizeze uneltele simple de lucru pentru realizarea unei activităţi;
-Să fie capabil să realizeze lucrări practice şi artistico-plastice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru
însuşite;
- Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte.
5
DOMENIUL ESTETIC-CREATIV:
-Să intoneze cântece pentru copii;
-Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
-Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată;
-Sa obţina efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.

DOMENIUL PSIHOMOTRIC:
-Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare);
-Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
-Să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte;
-Să cunoască și să aplice regulile de igienă a efortului fizic;
-Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.

INVENTAR DE PROBLEME

CE ŞTIM ? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ AFLĂM ?

Mergem la grădiniţă; De ce trebuie să mergem la grădiniţă;


Avem o educatoare/două; Ce rol are educatoarea;
Învăţam multe lucruri; De ce trebuie să învăţăm;
Facem parte dintr-o colectivitate; De ce este necesar să facem parte dintr-o colectivitate;
Ştim cum arătăm; Care sunt regulile de comportare la grădiniţă;
Avem nas, gura, ochi, urechi etc; Care sunt membrii familiei fiecăruia;
Avem părinţi, fraţi,bunici; Ce rol are fiecare în familie;
Segmentele corpului uman; Cine face parte din familia grădiniţei;
Oamenii pot să vorbească; Care sunt regulile de comportare în familie, la grădiniţă;
Copiii se împart în fetiţe şi băieţi; Care sunt componentele corpului omenesc;
Cum trebuie să se comporte în anumite situaţii; De ce suntem diferiţi;
Părinţii îşi îngrijesc şi își iubesc copiii; Ce inseamnă viaţa sănătoasă;
Despre ceea ce mâncăm . Fiecare copil este unic prin înfăţişare, atitudini;
Despre cele cinci simţuri;
Despre bunătate şi iubire, răbdare şi acceptare în familie şi în grupul de
copii.

6
CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE puse la dispoziţia copiilor
BIBLIOTECĂ ARTĂ CONSTRUCŢII
Caiete de lucru-fişe suport Carioca Cuburi lemn
Albume Acuarele Mozaic
Imagini Pensule Lego
Cărți, reviste Plastilină, planşete Rotodiscuri
Coli de scris, creioane Coli de desen
Carton colorat
Foarfece
Figurine
ŞTIINŢĂ JOC DE ROL JOC DE MASĂ / NISIP ŞI APĂ
Albume adecvate temei Jocuri şi jucării (păpuşi, haine bebe, set de ,,Alegeți și grupați”
Enciclopedii vase pt. bucătărie) ,,Fetiţa şi băiatul”
Calculator, telefon ,,Cu ce îmbrăcăm păpuşa?”
C.D.-uri ,,Corpul uman”
Set cu jetoane reprezentând organele de simţ ,,Jocul umbrelor”
,,Mozaic”
,,Domino”
,,Din jumătate – întreg” / Puzzle

7
Data Jocuri și activități Activități pe domenii experiențiale Activități de dezvoltare Jocuri şi activităţi
Ziua didactice alese /1 personală didactice alese / 2

JM: ,,Alegeţi şi grupaţi” DŞ: ,,În lumea fermecată” – observare


DEC: ,,Jucăria preferată” - desen Întâlnirea de dimineaţă:
Luni C:,, Rafturi pentru jucării” ,,Bine te-am găsit, “Să faci ce fac şi eu! -
grădiniţă!” jocuri distractive în
Ş: ,,Aşază la locul potrivit” curtea grădiniţei
Marți DLC: ,,Merg la grădiniţă” de Nina Beldie – ,,Cu cine vin de obicei la
A: ,,Grădiniţa mea” – desen memorizare grădiniţă?” “Dansul piticilor” –
DOS: ,,Ştiu să mă comport la grădiniţă” jocuri de mişcare;
B: ,,Grădiniţa mea” – citire ,, Grădiniţa e prietena
de imagini mea!” ”Noroc, noroc, treci
,,Cine ne ajută la la loc” – joc de
Miercuri JM: ,,Păpuşa / Mașinuța” DŞ: ,,Formează mulţimi de jucării şi spune de grădiniţă?” socializare
(cu piese Mozaic) ce le-ai aşezat împreună” (exerciţii cu material
individual) ,Îmi place să mă joc cu „Cine ajunge primul?”
A:,, Ne jucăm, desenăm, DPM: ,,Câte unul, câte doi, prin grădiniţă ...” – jocuri distractive în
semne grafice învăţăm” mergem noi” curtea grădiniței
Joi ,,Locul jucăriilor după
JR: ,,De-a educatoarea” DLC: ,,Cum au fugit odată jucăriile de la un joacă” ”Facem ordine în sala
copil?” de Nina Stănculescu – povestea de grupă”
C: ,,Construiesc o jucărie, educatoarei ,,Să ţinem minte...”
una care-mi place mie” DOS: ,,Mingea cu buline” (mototolirea hârtiei,
lipire)
JM:,, Grădiniţa-i o poveste” DŞ: ,,De pe raft jucării am luat şi apoi le-am
- puzzle sortat” (grupare după formă şi culoare)
Vineri DEC: ,,Bună dimineaţa, dragă grădiniţă” de
D.D Stancu – cântec -predare
,,Mergi cum cânt” – joc muzical

Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale . Pregatirea materialului didactic necesar.

8
Săptămâna nr . 2
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt / suntem ?
DENUMIREA PROIECTULUI: Poveste de început
TEMA SĂPTĂMÂNII: În familie – se știe -/ Viața e o bucurie

Data Jocuri și activități Activități pe domenii experiențiale Activități de dezvoltare Jocuri şi activităţi
Ziua didactice alese / 1 personală didactice alese / 2

DŞ: ,,Familia mea” – lectură după imagini Întâlnirea de dimineaţă:


C : ,,Locuinţa mea” DPM: Deplasare în mers spre diverse direcţii “Păpușica mea” – joc
Luni cu opriri, porniri şi întoarceri la semnal ,,Cu cine locuiesc?” distractiv în sala de
JR: ,,De-a familia” (orientare în spaţiu); joc ,,Labirintul” grupă
,,Ştiu cine sunt!”
Marți B: ,,Eu şi familia mea”(citire DLC: ,,Cine este şi ce face?” – joc didactic
de imagini) (propoziţia enunţiativă) ,,Imaginea mea în “Deschideți portițele”
DOS: ,,Brăţară pentru mama” – înşirare oglindă” – joc de mişcare
JR: ,,De-a gospodinele”
,,Mama mea este aşa...”
A: ,,Rochiţa Plimbare prin cartier
Miercuri fetiţei”(dactilopictură) DŞ: ,,Formează mulţimi de obiecte după ,,Lângă tata eu trăiesc,
formă, mărime şi culoare” – ex. cu material despre el vă povestesc”
JM: ,,Din jumătate, întreg” individual “Jocul bunicii” – joc
DOS: ,,Casă pentru primăvară” de Nina Beldie distractive
B: ,,Spune, ce face?” – lectura educatoarei
Joi
C: ,,Mobilă pentru familia DŞ: ,,Formează mulţimi de obiecte după ,,Mergem în pas vioi”
mea” mărime şi grosime” – ex cu material individual – joc de mişcare
DEC:,,Familia mea” – cântec - predare
A: ,,Mânuţe hărnicuţe, ,,Bună dimineaţa, dragă grădiniţă” – joc
semne grafice drăguţe” muzical – repetare

Ş: ,,Ei fac parte din familia DLC: ,,Cine face, ce face?” (propoziţia formată
Vineri mea” din două cuvinte)
DEC: ,,Copilul fericit” – pictură

Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.
9
Săptămâna nr. 3
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt / suntem ?
DENUMIREA PROIECTULUI: Poveste de început
TEMA SĂPTĂMÂNII: În oglindă când privesc / Eu pe mine mă zăresc

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de Jocuri şi activităţi
Ziua alese / 1 dezvoltare personală didactice alese / 2
DŞ: ,,Fetiţa şi băiatul” – observare
Luni DOS: ,,Puterea cuvintelor fermecate” – joc
B: ,,În împărăţia emoţiilor” didactic ,,Eu am zece
Marți DŞ: ,,Formează mulţimi de obiecte după degeţele” – audiţie
JM: ,,Hăinuţele mele” (sortare de lungime” – ex. cu material individual Întâlnirea de dimineaţă:
jetoane) DEC: ,,Dis-de-dimineaţă” de D. D. Stancu – ,,Deschide urechea
cântec - predare ,,Singurel mă îngrijesc” bine!” – joc de atenţie
A: ,,Palme şi tălpi” (amprentare) ,,Bună dimineaţa, dragă grădiniţă!” –
repetare ,,Ştiu să folosesc corect ,,Spune, ce fac?” –
Miercuri Ş: ,,Băiatul şi fetiţa” – asemănări DLC: ,,Povestea băieţelului de pe gard” de ...”(obiectele de igienă) pantomimă
şi deosebiri Octav Pancu Iaşi – povestea educatoarei
DEC: ,,Băieţelul de pe gard” – modelaj ,,Cu ce simt?” ,,Ghiceşte ce s-a
JM: ,,Corpul uman” (mişcări translatorii şi circulare) (simţurile) schimbat!” – joc de
atenţie
Joi A: ,,Mânuţe hărnicuţe, semne DŞ: ,,Formează mulţimi de obiecte după ,,Ce simt când?”
grafice drăguţe” (fişa nr 3) lăţime” – ex. cu mat. individual ,,Săculeţul fermecat”
DOS: ,,Băiatul şi fetiţa” (ruperea hârtiei, ,,Drumul către (obiecte de igienă)
C: ,,Locul meu de joacă” lipire – acoperirea spaţiului plastic) grădiniţă” (educaţie
rutieră) ,,Alergăm şi ne
jucăm”
Vineri C: ,,Camera copilului” DLC: ,,Cu ce îmbrăcăm copilul?” – joc
JR: ,,De-a doctorul” didactic ,,Bat din palme” – joc
DPM: Învăţarea deplasării în alergare spre muzical
A: ,,Chipul meu” diferite direcţii; joc: ,,Sportivii la concurs”
Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

10
Săptămâna nr. 4
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt / suntem ?
DENUMIREA PROIECTULUI: Poveste de început
TEMA SĂPTĂMÂNII: Faptele, oglinda oamenilor, / Sunt în orice loc, pe pământ

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de Jocuri și activități
Ziua alese / 1 dezvoltare personală didactice alese / 2
DOS: ,,Nu numai la grădiniţă” de Octav ,,Ghiceşte cine te-a
C: ,,Casa prietenului meu” Pancu Iaşi – lectura educatoarei strigat?” – joc de
Luni A: ,,Mărgele/ Brățări pentru DEC: ,,Un copil politicos” – cântec-predare Întâlnirea de atenţie
prieteni” ( modelaj) Dis- de - dimineaţă” – repetare dimineaţă:
Marți JR: ,,De-a familia” DS: ,,Aniversarea prietenului” – joc didactic ,,Prieteni şi colegi” ,,Ştafeta prietenilor” –
B: ,,Aşa da, aşa nu!” DOS: ,,Bucheţele de flori” (rupere, răsucire, joc de mişcare
JM: ,,Reconstituire de imagini(din lipire) ,,Mă mândresc cu
poveștile ,,Iedul cu trei capre / DLC: ,,O întâmplare în parc” (povestire cu prietenul meu” ,,Povestea băieţelului
Miercuri Scufița Roșie) început dat) de pe gard” –
Ş: ,,Ajută copilul să ajungă la DEC: ,,Tablou cu prietenii mei” – desen ,,De ce plâng copiii?” dramatizare
...(labirint)
A: ,,Mânuţe hărnicuţe, semne ,,Când sunt vesel, când ,,Unde s-a ascuns
Joi grafice drăguţe” (fişa nr 4) DŞ: ,,Casele de pe strada mea” – joc logic sunt trist?” prietenul?” – joc de
C: ,,Parcul de joacă al copiilor” DLC: ,,Doi fraţi cuminţi” de Elena Farago - atenţie
JM: ,,Alegeţi şi grupaţi” memorizare ,,Cine ne ajută pe
(personaje pozitive / negative) stradă?” (semne de ,,La plimbare prin
JR: ,,Micul dejun pentru prieteni” circulaţie, agenţi) oraş” (drumeţie)
DŞ: ,,Aşază în şir crescător obiectele de la
Vineri cel mai mic la cel mai mare (şi invers)
,,Totul despre mine”
DPM: Repetarea deplasării în alergare spre
(alcătuirea unui
diferite direcţii; joc ,,Iepuraşul fără casă”
album)
Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

FINALIZAREA PROIECTULUI
Evaluare: Un poster ,,Când voi fi mare, ce voi fi oare?”, expoziţie cu lucrările copiilor, discuţii între toţi cei implicaţi în derularea
proiectului, fişe de lucru individuale, concurs ,,Ce știu?”.
La încheierea proiectului vor fi invitaţi educatoare, părinţi, se va prezenta un pliant cu activităţile derulate.

11
Săptămâna nr. 5
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum, de ce se întâmplă ?
DENUMIREA PROIECTULUI: Călătorim prin cartea lui Moș Timp/ În fiecare anotimp (transsemestrial)
TEMA SĂPTĂMÂNII: Toamna când sosește, / Naturii aur dăruiește

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE:


-Să participe la activitățile de grup, inclusiv la activitățile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât și în calitate de auditor;
-Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, reacţionând la acestea;
-Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
-Să distingă sunete ce compun cuvintele și să le pronunțe corect;
-Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi, utilizând simultan un limbaj
oral corect din punct de vedere gramatical;
-Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
-Să fie capabil să creeze el însuși (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatizări, utilizând intuitiv elementele expresive;
-Să înțeleagă că tipăritura (scrisul) are semnificație (înțeles);
-Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
-Să recunoască cuvinte simple și litere în contexte familiare;
-Să recunoască alte convenții ale limbajului scris;
-Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora;
-Să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificație;
-Să înțeleagă semnificația cuvintelor, literelor și cifrelor, învățând să le traseze.

DOMENIUL ȘTIINŢĂ:
-Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe
simultan;
-Să efectueze operații cu grupele de obiecte constituite în funcție de diferite criterii date ori găsite de el însuși: triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantității prin punere în corespondență;
-Să înțeleagă și să numească relațiile spațiale relative, să plaseze obiecte într-un spațiu dat ori să se plaseze corect el însuși în raport cu un reper
dat;
-Să găsească soluții diverse pentru situații problematice reale sau imaginare întâlnite în viața de zi cu zi sau în povești, povestiri;
-Să cunoască unele elemente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetația, fauna, ființa umană ca parte integrantă a mediului,
fenomene ale naturii), precum și interdependența dintre ele;
-Să înţeleagă raporturi cauzale între acţiuni, fenomene (dacă ...atunci) prin observare şi realizarea de experimente;
-Să recunoască și să descrie verbal și/sau grafic anumite schimbări și transformări din mediul apropiat;
-Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;
-Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
12
-Să manifeste disponibilitate în a participa la acțiuni de îngrijire și protejare a mediului, aplicând cunoștințele dobândite;
-Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE:
-Să cunoască și să respecte normele necesare integrării în viața socială, precum și reguli de securitate personală (ex.: importanța alimentelor
sănătoase pentru organismul uman; reguli ale activității și ale jocului, în vederea evitării unor situații periculoase; reguli de minimă protecție a
naturii și pericolul încălcării lor; reguli privind protecția vieții proprii și a celor din jur etc.);
-Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă)
- Să negocieze şi să participe la decizii comune;
-Să aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu norme prestabilite și cunoscute;
- Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului.
-Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
-Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogățirea acestuia prin lucrările personale;
-Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte;
-Să capete abilitatea de a intra în relație cu cei din jur, respectând norme de comportament corect și util celorlalți;
-Să-și formeze deprinderi practice și gospodărești.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV:


-Să redea teme plastice specifice desenului;
-Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
-Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
-Să recunoască elemente ale limbajului plastic, diferențiind forme și culori în mediul înconjurător;
-Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activități plastice concrete;
-Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;
-Să diferențieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat și a sunetelor muzicale;
-Să diferențieze auditiv înălțimea sunetelor muzicale;
-Să intoneze cântece pentru copii;
-Să cânte acompaniaţi de educatoare;
-Să acompanieze ritmic cântecele;
-Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC :
-Să fie capabil să execute mișcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, cățărări;
-Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului;
-Să cunoască și să aplice regulile de igienă a efortului fizic;
-Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
-Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare);
13
-Să fie apt să utilizeze deprinderi motrice însușite în diferite contexte;
-Să se folosească de acțiunile motrice învățate pentru a exprima sentimente și/sau comportamente, pentru a răspunde la diferiți stimuli (situații), la
diferite ritmuri;
-Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.

INVENTAR DE PROBLEME

CE ŞTIM ? CE NU ȘTIM ȘI VREM SĂ AFLĂM ?

Cunoaştem cele patru anotimpuri. Cum se formează anotimpurile?


Ştim ce se întâmplă în fiecare anotimp. Ştim cum să ne îmbrăcăm Ce se întâmplă cu vieţuitoarele rămase la noi în ţară?
adecvat fiecărui anotimp. Dacă nu ne îmbrăcăm adecvat, ce se poate întâmpla?
Verdele crud al frunzelor se transformă în verde închis şi apoi capătă De ce nu trebuie să stăm prea mult la soare?
culori calde. Dar în ger şi frig?
Primăvara întreaga natură revine la viaţă. De unde vine ploaia? Dar zăpada?
Primăvara se coc primele fructe și legume; Ce se întâmplă sub zăpadă?
Vara este un anotimp foarte călduros;
Știm despre fructe și legume, flori.
Ştim de ce pleacă toamna păsările călătoare.
Iarna totul este alb şi gri în jur, iar vara ne înconjoară multe culori.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE puse la dispoziţia copiilor


BIBLIOTECA ARTĂ CONSTRUCŢII
Cărţi, Bloc de desen, acuarele, Cuburi lemn şi plastic,
Reviste, Coli, culori, Lego,
Enciclopedii, Plastilină, planşete, Arco,
Fotografii, Carton şi coli colorate, lipici, Tangram,
Albume, Foarfece, Rotodisc,
Atlas, Flori naturale Materiale din natură
Jetoane,
Imagini de pe internet, tablouri,

14
ŞTIINŢĂ JOC DE ROL NISIP ȘI APĂ/JOC DE MASĂ
„Mica enciclopedie pentru copii”, Jocuri creative pentru fetiţe şi băieţi Jetoane
Glob Pământesc, hărţi, atlas Coşuleţe cu fructe şi legume Ladă cu nisip, jucării pentru nisip
Jetoane cu fructe, legume, îmbrăcăminte, flori, Flori naturale şi artificiale Seminţe pentru plantat
fenomene ale naturii Costume sugestive pentru fiecare anotimp ..............
Fişe de lucru Domino;
CD-player, calculator Loto cu fructe/legume;
Materiale din natură Mozaic

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de Jocuri și activități
Ziua alese / 1 dezvoltare personală didactice alese / 2
DŞ: ,,Aşa e toamna totdeauna!” – lectură
Luni JM:,,Alegeţi şi grupaţi” după imagini
C: ,,Scara” DEC: ,,Covor de frunze” (pictură) Întâlnirea de dimineaţă:
Marți A: ,,Covor de frunze” (modelaj – DLC: ,,Toamna e de vină” de Nina Beldie – ,,Câte unul pe cărare”-
aplatizare) memorizare ,,Anul şi fiicele lui” joc cu text şi cânt
Ş: ,,Alege şi potriveşte” DPM: Învăţarea diferitelor forme de
JM: ,,Mozaic cu norişori” ( alergare; joc ,,Alergăm printre copaci” ,,Toamna pe strada ,,Scaunele muzicale”
frunze, copăcei, etc.” DŞ: ,,Aşază în şir crescător şi descrescător mea” – joc de mişcare
Miercuri C: ,,Coşuri pentru frunze” elementele mulţimilor date după lungime” –
A: ,,Copacul toamnei” – ex. cu material individual ,,Bogăţiile toamnei” ,,Cine recită mai
amprentare DOS: ,,Copacul cu frunze colorate” frumos?” – repetarea
JR: ,,De-a gospodinele” (decupare, lipire) ,,De vorbă cu Vântul” poeziei
Joi C: ,,Copacul” – din beţe de chibrit DLC: ,,Ce se întâmplă toamna?” –
A: ,,Desenăm semne grafice” (fişa propoziţia interogativă ,,Ce se poate întâmpla ,,Ghiceşte ce facem
nr. 5) DEC: ,,A venit pe dealuri toamna” – cântec dacă ...?” noi? – joc de mişcare
– predare
,,Bate vântul frunzele”- joc muzical- ,,Ghici ghicitoarea
repetare mea!” – concurs
DŞ: Aşază în şir crescător şi descrescător
elementele mulţimilor date după grosime” –
Vineri ex. cu mat. individual
DOS: ,,Povestea nucii lăudăroase” de
Vladimir Colin – povestea educatoarei
Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

15
Săptămâna nr. 6
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum, de ce se întâmplă ?
DENUMIREA PROIECTULUI: Pe covor de frunze călătorim, / Povești de toamnă noi descoperim
TEMA SĂPTĂMÂNII: Fructe parfumate, dulci / În cămară la bunici

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE :


-Să participe la activităţile de grup şi de joc, de învăţare, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
-Să transmită mesaje simple în cadrul jocurilor sau activităţilor de învăţare;
-Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
-Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza relaţiilor cu ceilalţi

DOMENIUL ŞTIINŢĂ:
-Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe
simultan;
-Să efectueze operații cu grupele de obiecte constituite în funcție de diferite criterii date ori găsite de el însuși: triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantității prin punere în corespondență;
-Să înțeleagă și să numească relațiile spațiale relative, să plaseze obiecte într-un spațiu dat ori să plaseze corect el însuși în raport cu un reper dat;
-Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare, precum şi interdependenţa dintre ele;
-Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
-Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE:
-Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte;
-Să trăiască în relaţii cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie;
-Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.

DOMENIUL ESTETIC-CREATIV:
-Să cunoască denumirea instrumentelor şi materialelor de lucru;
-Să mânuiască corect instrumentele şi materialele de lucru;
-Să identifice culorile de bază folosindu-le adecvat;
-Să dobândească un sistem de deprinderi practice accesibile de mânuire, de prelucrare;
-Să intoneze cântece pentru copii;
-Să asocieze mişcări potrivite sugerate de textul cântecului .

16
DOMENIUL PSIHOMOTRIC:
-Să se orienteze în schema corporală cunoscându-şi posibilităţile motrice ale fiecărei părţi;
-Să se orienteze în spaţiu raportându-se la repere date;
-Să-şi formeze corect deprinderile motrice de bază;
-Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului .

INVENTAR DE PROBLEME

CE ȘTIM? CE NU ȘTIM ȘI VREM SĂ AFLĂM?

Toamna plouă des, frunzele îngălbenesc şi cad, vântul suflă cu putere. Care sunt lunile de toamnă?
Muncile specifice anotimpului toamna: recoltatul fructelor, legumelor, De ce s-a răcit aşa de mult afară?
prepararea unor ,,bunătăţi’’ din acestea, depozitarea lor în cămară / beci. De ce suflă vântul / De unde vine ploaia? / De ce se uscă
Se produc schimbări în viaţa animalelor şi a plantelor. frunzele?
Păsările călătoare pleacă în ţările calde . Ce se întâmplă cu iarba?
Care sunt legumele, fructele, florile specifice anotimpului
toamna ?
Cum îşi ,,aprovizionează cămara” animalele sălbatice?
Cum putem fi prietenii animalelor pădurii?

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE puse la dispoziţia copiilor


BIBLIOTECA ARTĂ CONSTRUCŢII
Cărţi, Bloc desen, acuarele Cuburi lemn şi plastic,
Reviste, Coli, culori, Lego,
Fotografii, Plastilină, planşete, Tangram,
Albume, Carton şi coli colorate, lipici, Arco,
Atlas, Foarfece, Rotodisc,
Jetoane, Flori naturale Materiale din natură
Imagini de pe internet,
Tablouri,

17
ŞTIINŢĂ JOC DE ROL NISIP ȘI APĂ/JOC DE MASĂ
Jetoane diverse
„Mica enciclopedie pentru copii” Jocuri creative pentru fetiţe şi băieţi Ladă cu nisip, jucării pentru nisip
Glob Pământesc, hărţi, atlas Coşuleţe cu fructe şi legume Seminţe pentru plantat
Jetoane cu fructe, legume, îmbrăcăminte, flori, Flori naturale şi artificiale ..............
fenomene ale naturii Costume sugestive pentru fiecare anotimp „Din jumătăţi – întreg” (cu legume, fructe,
Fişe de lucru flori)
CD-player, calculator „Umbra potrivită”
Materiale din natură „Culori şi forme”
„Ce a uitat pictorul să deseneze?”
Puzzle
Jetoane cu fructe, legume, flori de diferite
culori, mărimi.

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de Jocuri și activități
Ziua alese / 1 dezvoltare personală didactice alese / 2
Luni DŞ: ,,Pruna şi strugurele” – observare ,,Ghiceşte, ce-ai
B: ,,Toamna” – ppt DOS: ,,Sănătate de la toate” (convorbire) Întâlnirea de dimineaţă: gustat?” – joc
Marți C: ,,Lădiţe pentru fructe DŞ: ,,Unde este coşul cu fructe?” (poziţii senzorial
B: ,,Fructe alintate (diminutive) spaţiale) ,,Ce ne-aduce
JM: ,,Alegeţi şi grupaţi” DEC: ,,Culesul viilor” – cântec - predare Toamna-n coş?” ,,Cald – rece” joc
C: ,,Piaţa de fructe” ,,A venit pe dealuri toamna” - repetare distractiv
Miercuri A: ,,Desenăm semne grafice” (fişa DLC: ,,Povestea mărului buclucaş” de ,,Dacă aş fi fruct, aş fi
nr. 6) Vladimir Suteev ...” ,,Atinge crenguţa cu
JR: ,,De-a vânzătorul” DEC: ,,Fructe de toamnă” – modelaj mere” – joc de
Joi JM: ,,Din jumătate, întreg” DŞ: ,,Unde este fructiera?”(poziţii spaţiale) ,,Mere, nuci, gutui şi mişcare
Ş: ,,Ce ştii despre..?” DPM: Învăţarea deplasării în alergare spre pere / Vitamine și
diferite poziţii cu opriri, porniri şi întoarceri putere” ,,Ghici ghicitoarea
la semnal; joc: ,,Ştafeta fructelor” mea!” – concurs
,,Fructul preferat”
Vineri DLC: ,,Cât de sănătoşi suntem!!” – ,,Povestea mărului
propoziţia exclamativă ,,Culorile din coş” buclucaş” –
DOS: ,,Strugurele” (rularea hârtiei, lipire) dramatizare
Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

18
Săptămâna nr. 7
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum, de ce se întâmplă ?
DENUMIREA PROIECTULUI: Pe covor de frunze călătorim, / Povești de toamnă noi descoperim
TEMA SĂPTĂMÂNII: În panere încărcate :/ Legume proaspete și aromate

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de Jocuri și activități
Ziua alese / 1 dezvoltare personală didactice alese / 2
DŞ: ,,Roşia şi ardeiul” – observare
B: ,,Toamna în imagini” - citire de DEC: ,,Legume de toamnă” – pictură prin
Luni imagini haşurare
Întâlnirea de dimineaţă:
Marți JM: ,,Alegeţi şi grupaţi” DLC: ,,Supa de zarzavat” de Otilia Cazimir ,,Ghiceşte ce-ai
DOS: ,,Coşul cu legume vesele” – decupare, ,,Sănătate de la toate, gustat?”– joc senzorial
JR: ,,Pregătim piure de morcovi” decorare, lipire dacă sunt bine spălate”
,,Ghiceşte ce lipseşte”
A: ,,Coroniţa de legume” – ,,O întâmplare de la – joc de atenţie
Miercuri decupare şi asamblare DŞ: ,,Formează perechi între elementele piaţă”
mulţimilor date; spune unde sunt tot atâtea, ,,Cearta legumelor” –
C: ,,Lădiţe pentru construcţii” mai multe sau mai puţine şi de ce” ,,Leguma preferată” dramatizare
DEC: ,,Mândră-i toamna şi bogată” – cântec
C:,,Depozitul de legume” - predare ,,Ceapa şi usturoiul – ,,Cine aşază mai
,,Culesul viilor” – repetare antibiotice naturale” repede raftul cu
JM: ,,Dominoul legumelor” legume?” – joc de
Joi DŞ: ,,Formează cât mai multe mulţimi cu ,,Bunătăţile din atenţie
A: ,,Desenăm semne grafice” (fişa legume diferite, dar în fiecare mulţime să fie cămară”
nr. 7) tot atâtea” – ex. cu mat. individual ,,Ştafeta legumelor” –
DOS: ,,Cearta legumelor” de Lucia joc de mişcare
Ş: ,,Curiozităţi despre legume” Muntean – lectura educatoarei

Vineri DLC: ,,În grădina de legume” – antonime


DPM: ,, Învăţarea alergării cu ocolirea unor
obstacole; joc:,,În grădina de legume”
Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

19
Săptămâna nr. 8
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum, de ce se întâmplă ?
DENUMIREA PROIECTULUI: Pe covor de frunze călătorim, / Povești de toamnă noi descoperim
TEMA SĂPTĂMÂNII: Flori de toamnă colorate / Din grădină adunate

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de Jocuri și activități
Ziua alese / 1 dezvoltare personală didactice alese / 2
DŞ: ,,Crizantema şi tufănica” - observare
Luni B: ,,Eu spun una, tu spui multe” DEC: ,,Grădiniţa cu flori de toamnă” -
desen
Marți A: ,,Flori” – monotipie DŞ: ,,Formează perechi care să aibă cu un Întâlnirea de dimineaţă:
element mai mult decât mulţimea ,,Ghiceşte, ce s-a
JM: ,,Dominoul florilor” crizantemelor” – ex. cu mat. individ. ,,Un zâmbet, o floare” schimbat?” – joc
DOS: ,,Cui oferim flori?” – convorbire senzorial
Miercuri Ş: ,,Alegeţi şi grupaţi” DLC: ,,Spune mai departe!” – constituirea ,,Nu rupeţi florile din
de propoziţii formate din trei cuvinte / parcuri!” ,,Scaunele muzicale”
C: ,,Ghivece de flori” reprezentare grafică – joc de mişcare
DOS: ,,Vaza cu flori” – rulare, lipire ,,Culorile florilor de
JR: ,,De-a florăresele” toamnă” ,,Vine ploaia!” – joc
Joi DŞ: ,,Formează perechi care să aibă cu un de mişcare
A: ,,Desenăm semne grafice” (fişa element mai puţin decât mulţimea ,,Ce mi-a povestit o
nr. 8) crizantemelor” – ex cu mat individ florăreasă” ,,Cine recită mai
DEC: ,,Mirosul florilor” de Ana Motora frumos?” – repetarea
JR: ,,De-a grădinarii” Ionescu - predare ,,Plantele medicinale, poeziei
,,Mândră-i toamna şi bogată” – repetare prietenele noastre”
JM:,, Crizantema” (din beţe de ,,Dansul florilor” – joc
Vineri chibrit / Mozaic) DLC: ,,Tufănica” de Mălina Cajal – de mişcare
memorizare
DPM: Învăţarea săriturii de pe loc cu ,,Toamnă, toamnă
desprindere de pe ambele picioare; joc: harnică şi de toate
,,Înainte şi-napoi” darnică” – expoziţie
(evaluarea proiectului)

Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

20
Săptămâna nr. 9
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim ?
TEMA SĂPTĂMÂNII: Pentru-a țării sărbătoare, / Noi rostim caldă urare

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de Jocuri și activități
Ziua alese / 1 dezvoltare personală didactice alese / 2
DŞ: ,,Harta României” – observare
Luni B: ,,Călătorie prin ţara mea” – DEC:,,Harta României” – modelaj prin
citire de imagini din cărţi, reviste, aplatizare Întâlnirea de dimineaţă:
enciclopedii ,,Unu, doi, trei, la
Marți DLC: ,,Ţara mea” de Maria Verdeş – ,,Iată-mă, sunt perete stai! – joc de
C: ,,Cartierul meu” memorizare românaş” mişcare
DOS: ,,Album cu imagini din ţară” –
A: ,,Farfuria decorativă” – pictură şnuruire ,,Suntem urmaşii ,,Ghiceşte cine te-a
dacilor” stigat” – joc de atenţie
C: ,,Case ţărăneşti”
Miercuri DŞ: ,,Mai multe, mai puţine” – joc didactic ,,Îmi respect străbunii” ,,Primul la steguleţ” –
JR: ,,Pregătim bucate tradiţionale” DEC: ,,Ţara mea” – cântec joc de mişcare
,,Mirosul florilor” de Ana Motora Ionescu - ,,România, la mulţi
A: ,,Desenăm semne grafice” (fişa repetare ani!” ,,Plimbare prin oraş” –
nr. 9) parcurs aplicativ
Joi ,,Mândru sunt de ţara
JM: ,,Steagul tricolor” DŞ: ,,Casele de pe strada mea” mea” ,,Deşteaptă-te,
(dreptunghiul) – joc logic române! - audiţie
B: ,,Obiective turistice din ţară” – DOS: ,,O faptă bună” – poveste cu început
PPT dat

A: ,,Ulciorul” – modelaj
DLC: ,,Cine este, cine sunt?” ( pronumele
Vineri JM: ,,Oraşul meu” – puzzle personal)
DPM: ,, Învăţarea săriturii în lungime cu
desprindere de pe un picior; joc: ,,Cine sare
mai departe”
Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

21
Săptămâna nr. 10
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim ?
DENUMIREA PROIECTULUI: Din înaltul cerului cel sfânt / Se-aud colinde susurând
TEMA SĂPTĂMÂNII: Călare pe măgăruș / Cine vine acuș-acuș ?

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE


-Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
-Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
-Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi, şi simultan să utilizeze un
limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
-Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
-Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora.

DOMENIUL ŞTIINŢĂ
-Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe
simultan;
- Să asocieze numărul cu cantitatea;
-Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a
mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele;
-Să descrie caracteristicile mediului natural şi social comunicând impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
-Să descopere elemente componente ale mediului înconjurător prin antrenarea tuturor organelor de simţ;
- Să înţeleagă raporturi cauzale între acţiuni, fenomene (dacă ...atunci) prin observare şi realizarea de experimente;
-Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
-Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
-Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă);
-Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute;
-Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
-Să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV


-Să redea teme plastice specifice desenului;
-Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
-Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
-Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător;
22
-Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice reguli de utilizare a acestora;
-Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete;
-Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
-Să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale;
-Să intoneze cântece pentru copii;
-Să cânte acompaniaţi de educatoare;
-Să acompanieze ritmic cântecele;
-Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC
-Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări;
-Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului;
-Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;
-Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
-Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte;
-Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.

INVENTAR DE PROBLEME:

CE ȘTIM? CE NU ȘTIM ȘI VREM SĂ AFLĂM?

Suntem în anotimpul iarna, De unde vine Moş Nicolae?


Se apropie sosirea Moşului Nicolae; Cine este de fapt Moş Nicolae?
Moş Nicolae aduce daruri pe nevăzute copiilor cuminţi; Pentru cine se pregătește Moșul?
Ne lustruim ghetuţele pentru ca Moş Nicolae să le umple cu bunătăţi. De când tot vine Moş Nicolae la copii?
Se împodobeşte bradul; Legenda lui Moş Crăciun;
Moş Crăciun aduce daruri; Legenda bradului de Crăciun;
Copiii trebuie să fie cuminţi; Suntem generoși;
Moş Crăciun e bătrân şi poartă haină roşie; Datini şi obiceiuri de Crăciun ale poporului român;
Se merge la biserică şi se cântă colinde; Cum se sărbătoreşte Crăciunul la sat şi la oraş;
Colindătorii primesc bani, fructe şi dulciuri; Învăţăm colinde noi şi cântece specifice acestei sărbători;
Se petrece în jurul mesei îmbelşugate. Semnificaţia şi mesajul colindelor;
Sacrificarea porcului şi pregătirea bucatelor tradiţionale;
Cum să confecţioneze podoabe şi ornamente;
Obiceiuri de Crăciun la alte popoare;
Simboluri ale Crăciunului.

23
CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE puse la dispoziţia copiilor
BIBLIOTECĂ ARTĂ CONSTRUCŢII
Cărţi, Bloc de desen, acuarele, Cuburi lemn şi plastic,
Atlas, Coli, culori, Lego,
Jetoane, Plastilină, planşete, Rotodiscuri,
Imagini de pe internet, Carton şi coli colorate, lipici, Materiale din natură,
Tablouri, Foarfece, Personaje in miniatură,
Vederi cu obiceiuri de Crăciun, Obiecte de artizanat Cuburi cu litere,
Planşe ilustrate, Siluete ale diferitelor personaje
Albume foto şi reviste,
Cărţi cu /despre obiceiuri tradiţionale,
Felicitări,
Invitaţii,
Caiete auxiliare.
ŞTIINŢĂ JOC DE ROL NISIP ȘI APĂ/JOC DE MASĂ
Jetoane, imagini de iarnă cu Moş Nicolae, -Jocuri creative pentru fetiţe şi băieţi, Jetoane
Moș Crăciun, Costume sugestive pentru fiecare anotimp, Truse, beţişoare, siluete (sanie, om de zăpadă),
Brad de împodobit. Costume naționale, Tangram,
CD-player, calculator, Costum de Moş, Puzzle cu Moş Nicolae, Moș Crăciun.
Materiale din natură Coşuleţe, Domino
Jocul ,,Când se întâmplă ?” Măşti, Ladă cu nisip, jucării pentru nisip
,,Jocul anotimpurilor” Trăistuţe,
Imagini de iarnă Păpuşi,
Costum National Sorcove,
Obiecte tradiţionale Clopoţei.
Obiecte şi ornamente pentru brad.

24
Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de Jocuri și activități
Ziua alese / 1 dezvoltare personală didactice alese / 2

C: ,,Căsuţa lui Moş Nicolae” DLC: ,,Sfântul Nicolae” - memorizare


DEC: ,,Scrisoare pentru Moş Nicolae” Întâlnirea de dimineaţă:
Luni JR: ,,Primim musafiri” (desen) ,,Cald – rece” – joc
,,Iarnă, bine ai venit!” distractiv
A: ,,Ghetuţe” – confecţie
Marți DŞ: ,,Legenda lui Moş Nicolae” – lectura ,,Lista personală cu ,,Drag mi-e jocul
Ş: ,,Ajută-l pe Moş să ajungă la educatoarei fapte bune” românesc” – euritmie
ghetuţele tale” (labirint) DOS: ,,Ghirlande cu ghetuţe pentru Moş
Nicolae” (decupare, decorare) ,,Sunt toţi copiii ,,Cine ajunge primul
C: ,,Drumul Moşului” veseli?” la sacul Moşului?” –
joc de mişcare
Miercuri B: ,,Ce mi-a adus Moş Nicolae?” DŞ:,,Formează cât mai multe multe mulţimi ,,Ofer o jucărie, fac o
cu 1 (2,3,4) elemente identice – ex. cu mat. bucurie” ,,Cursa săniuţelor” –
A: ,,Desenăm semne grafice” (fişa individual joc de mişcare
nr. 10) DEC: ,,De Moş Nicolae” – cântec- predare ,,Mulţumesc, Moş
,,Ţara mea” – repetare Nicolae, pentru că ....” ,,Ghici ce cadou
Joi JM: ,,Moş Nicolae” – puzzle lipseşte?” – joc de
DOS: ,,De ce ne place Moş Nicolae?” - atenţie
Ş: ,,Curiozităţi depre Sfântul convorbire
Nicolae” DŞ:,,Ordonează în şir crescător şi
descrescător mulţimile date (1–4)
JM:,,Jucării pentru copii” (cu
Mozaic)
DLC: ,,Cuvinte fermecate” – (propoziţii,
Vineri cuvinte – reprezentare grafică)
DPM: Învăţarea săriturii în adâncime; joc
,,Sari de pe buştean!”
Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

25
Săptămâna nr. 11
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim ?
DENUMIREA PROIECTULUI: Din înaltul cerului cel sfânt / Se-aud colinde susurând
TEMA SĂPTĂMÂNII: E scris în calendar străbun / Curând sosește Moș Crăciun
Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de Jocuri și activități
Ziua alese / 1 dezvoltare personală didactice alese / 2

JR: ,,Ne pregătim de sărbătoare” DŞ: ,,Obiceiuri de iarnă româneşti – steaua


şi pluguşorul”(lectură după imagini) Întâlnirea de dimineaţă ,,Unde a sunat
Luni Ş: ,,Ajută colindătorii să ajungă la DEC: ,,În seara de Moş Ajun” – cântec clopoţelul?” – joc de
căsuţă” - labirint ,,De Moş Nicolae” repetare ,,E vremea colindelor” atenţie

Marți C: ,,Cutii pentru cadouri” DLC: ,,Crăciunul” de Nina Beldie – lectura ,,Să fii gazdă sănătoasă, ,,Unu, doi, trei, la
educatoarei de ne vei primi în perete stai! – joc de
JR:,,De-a gospodinele” DOS: ,,Pădurea de brazi” – lucrare colectivă casă!” mişcare

JM: ,,Steaua” (din Mozaic) ,,Învăţăm să dăruim” ,,Fii atent! – joc


distractiv
Miercuri Ş: ,,Alte obiceiuri de Crăciun DŞ: ,,Formează o mulţime de brăduţi care să ,,Tu cum te pregăteşti
aibă cu un element mai mult decât mulţimea de sărbătoare?” ,,Orchestra” -
A: ,,Frize cu crenguţe” – pictură dată; spune câte elemente sunt în noua pantomimă
mulţime formată” (Numărul şi cifra 5) ,,Împreună colindăm,
C:,,Orăşelul copiilor” DPM: ,,În ţara lui Moş Crăciun” – parcurs împreună ne jucăm!” ,,Ghiceşte cine s-a
aplicativ ascuns?” – joc de
Joi A: ,,Desenăm semne grafice” (fişa atenţie
nr. 11) DLC: ,,Cel mai frumos cadou” – povestea
educatoarei
JM: ,,Sorcova” (cu Mozaic basic) DŞ: ,, Ordonează în şir crescător şi
descrescător mulţimile date” (1–5) – ex. cu
mat. individual

DOS: ,,Fetiţa cu chibriturile” de H. C.


Vineri Andersen – povestea educatoarei
DEC: ,,Clopoţei” – modelaj (mişcări
circulare, de adâncire)
Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.
26
Săptămâna nr. 12
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
DENUMIREA PROIECTULUI: Din înaltul cerului cel sfânt / Se-aud colinde susurând
TEMA SĂPTĂMÂNII: Îngerii aduc veste pe pământ, / Se naște astăzi pruncul sfânt

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de Jocuri și activități
Ziua alese / 1 dezvoltare personală didactice alese / 2
DŞ. ,,Legenda lui Moş Crăciun” de Radu
Luni C: ,,Locuinţa Moşului” Ciobanu (lectura educatoarei)
DEC: ,,Bradul de Crăciun” – pictură (culori Întâlnirea de dimineaţă:
A: ,,Podoabe pentru brad” – secundare) ,,Spiriduşii
Marți modelaj DŞ: ,,Cadouri în sacul lui Moş ,,De unde vine Moş năzdrăvani” – joc de
Crăciun”(compunerea şi descompunerea Crăciun?” mişcare
C: ,,Sania lui Moş Crăciun” numărului 5 cu una şi două unităţi)
DOS: ,,Bradul împodobit” (3D) (decupare, ,,Singurel mă pregătesc, ,,Cutiuţa cu surprize”
JR: ,,De-a spiriduşii Moşului” decorare) pe Moşul să îl primesc” – joc senzorial
Miercuri DLC: ,,Moş Crăciun” – memorizare
A:,, Felicitare de Crăciun” DPM: ,,Învăţarea săriturii în înălţime cu ,,Ce aşteptăm în dar de ,,Cine se urcă primul
atingerea unui obiect suspendat; joc ,,Atinge la Moş Crăciun?” în sanie?” – joc de
JM: ,,Jucării” steluţa din vârful bradului” mişcare
,,Călătoria Moşului”
Joi A: ,,Desenăm semne grafice” (fişa DŞ: ,,Al câtelea globuleţ lipseşte?” – joc ,,Cursa în saci” – joc
nr. 12) didactic ,,De vorbă cu Moşul de mişcare
DEC: ,,Te-aştept, Moş Crăciun!” – cântec bun”
B: ,,Moş Crăciun împarte daruri” ,,În seara de Moş Ajun” – repetare ,,Cine recită / cântă
(citire de imagini) mai frumos?”
DLC: ,,La drum Moşul va pleca, oare pe
Vineri unde-o umbla şi cadouri cui o da?” –
Ş:,,Unde locuieşte Moş Crăciun?”
convorbire
DOS: ,,Uite, vine Moş Crăciun!” – serbare
C: ,,Atelierul lui Moş Crăciun”

A: ,,Prăjituri pentru Moş Crăciun”


Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregatirea materialului didactic necesar.

27
EVALUAREA PROIECTULUI
- Organizarea unei expoziţii cu lucrările copiilor
- Album cu fotografii din timpul activităţilor derulate
- Participarea la programul artistic:”Bine-ai venit, Moş Crăciun!”
- Participare la acţiuni caritabile.
- Susţinerea unui program de colinde la Primărie şi I.S.J.

Săptămâna nr. 13
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum, de ce se întâmplă ?
DENUMIREA PROIECTULUI: Călătorim prin cartea lui Moș Timp / În fiecare anotimp (transsemestrial)
TEMA SĂPTĂMÂNII: Viscol, ger, joc de ninsoare / Iarna ce culoare are ?
Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de Jocuri și activități
Ziua alese / 1 dezvoltare didactice alese / 2
personală
DŞ: ,,Când se întâmplă?” – joc didactic Întâlnirea de ,,Bat din palme” –
Luni C: ,,Castelul Zânei Iarna” DPM: Aruncarea mingii cu două mâini pe dmineaţă: joc de mişcare
B: ,,Vis de iarnă” – citire de deasupra capului; joc ,,Ne jucăm cu bulgări de
imagini zăpadă” ,,Ura! A venit ,,Cald-rece” – joc
Marți A :,,Fulgi de zăpadă ” – îndoire, DŞ: ,,Bulgării îi numărăm şi apoi îi aruncăm” – Băbuţa/ Ne vom da de atenţie
decupare, înşirare (exerciţii de adunare cu 1 şi 2 unităţi în limitele cu săniuța!”
JM: ,,Poveste de iarnă” (puzzle) 1–5) ,,Oraşul cu mantie
C: ,,Parcul în anotimpul iarna” DEC: ,,Iarna a sosit în zori” – cântec- predare ,,Sfaturi de la Zâna albă” – plimbare
JR: ,,Alo, alo, Zâna Iarnă?” ,,Voi sunteţi ecoul meu” – joc muzical Iarnă”
Miercuri A: ,,Desenăm semne grafice” (fişa DLC:,,Iarna e cam mânioasă” de Nina Beldie– ,,Fulgule jucăuş, eu
nr. 13) memorizare ,,Ce îmi place să fac te prind acuş-acuş!”
Ş: ,,Ce ştim despre...?” DEC: ,,Peisaj de iarnă” (punctul ca element de iarna?” – joc de mişcare
Ş: ,,Ajută copilul să ajungă la limbaj plastic)
Joi patinoar” DŞ: ,,Oameni de zăpadă construim şi prin sat îi ,,De ce iubesc iarna?” ,,Ghici ghicitoarea
JM: ,,Fulgi/ steluțe/ brăduți” (cu împărţim” (exerciţii de scădere cu 1 şi 2 unităţi mea!” – concurs
Mozaic) în limitele 1 – 5) ,,Aş vrea să fiu un
DEC: ,,Satul oamenilor de zăpadă” – lucrare fulguşor, să
colectivă călătoresc în zbor”
Vineri DLC : ,,Găseşte cuvântul potrivit!” – joc didactic
(sinonime) ,,Ce ne-a povestit
DOS: ,,Cum ne protejăm în iarna?” – convorbire Zâna Iarnă?”
Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.
28
Săptămâna nr. 14
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim ?
TEMA SĂPTĂMÂNII: A fost odată ca niciodată / O poveste adevărată (personalităţi ale lunii ianuarie)

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de Jocuri și activități
Ziua alese / 1 dezvoltare personală didactice alese / 2
DŞ: ,,Moş Ion Roată şi Unirea” de Ion
B: ,,Somnoroase păsărele” de Creangă – lectura educatoarei Întâlnirea de dimineaţă:
Luni Mihai Eminescu - lectura poeziei DPM: ,,Hora Unirii” – dans popular ,,Schimbă locul” – joc
,,Unde-i unul, nu-i de mişcare
A: ,,Decorăm costumul popular” putere!”
Marți DŞ: ,, Formează o mulţime de steguleţe care ,,Cine recită mai
C: ,,Casa lui Moş Ion Roată” să aibă cu un element mai mult decât ,,Suntem pui de frumos?” – repetarea
mulţimea dată; spune câte elemente sunt în românaşi” poeziei ,,Ce te legeni”
JM: ,,Ursul păcălit de vulpe” – noua mulţime formată (Numărul şi cifra 6)
puzzle DOS: ,,Steagul tricolor” – confecţie ,,Unirea – un vis ,,Ursul păcălit de
împlinit” vulpe” – dramatizare
Miercuri A: ,,Desenăm semne grafice” fişa DLC: ,,Ce te legeni?” (fragment) de Mihai
nr. 14) Eminescu ,,Dacă aş fi Cuza, aş....” ,,Ce s-a schimbat” –
DEC: ,,Pădurea în anotimpul iarna” – joc de atenţie
JM: ,,Alegeţi şi grupaţi” (poveşti modelaj ,,Amintiri din lada
Joi de Ion Creangă) bunicilor” ,,Moş Ion Roată şi
DŞ: ,, Ordonează în şir crescător şi Unirea” – dramatizare
C: ,,Casa Mătuşii Marioara” descrescător mulţimile date (1- 6)
DOS: ,,Ocaua lui Cuza” – lectura
Ş: ,,Ne jucăm cu iezii (peştii, urşii, educatoarei
vulpile etc) din poveste (exerciţii
în limitele 1 – 6)
DLC: ,,Ursul păcălit de vulpe” de Ion
Vineri JM: ,,Cocoşul”(din Punguţa cu doi Creangă
bani – cu Mozaic) DEC: ,,Somnoroase păsărele” – cântec -
audiţie
A: ,,Lumea poveştilor” - album - ,,Omul de zăpadă” – repetare
confecţie
Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.
29
Săptămâna nr. 15
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim ?
TEMA SĂPTĂMÂNII: Timp prezent cu bucurie / Iarna e copilărie (jocurile de iarnă)

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE


-Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
-Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea.
-Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.
-Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia.
-Să utilizeze materiale scrise în vederea executării sarcinii date.
-Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora.

DOMENIUL ŞTIINŢĂ
-Să efectueze operații cu mulţimile de obiecte constituite în funcție de diferite criterii date ori găsite de el însuși: triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantității prin punere în corespondență;
-Să înțeleagă și să numească relațiile spațiale relative, să plaseze obiecte într-un spațiu dat ori să plaseze corect el însuși în raport cu un reper dat;
-Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare, precum şi interdependenţa dintre ele;
-Să comunice impresii, idei, pe baza observărilor efectuate;
-Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
-Să recunoască şi să respecte normele necesare integrării in viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală.
-Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă).
-Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activitaţi practice.
-Să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natura şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite.
-Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV


-Să descopere lumea înconjuratoare cu ajutorul auzului.
-Să intoneze cântece pentru copii.
-Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.
-Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată.
-Să redea teme plastice specifice desenului .
-Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.
-Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.
-Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic.
-Să interpreteze liber, creativ, lucrări plastice exprimând sentimente estetice.
30
DOMENIUL PSIHO-MOTRIC
-Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare).
-Să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte.

INVENTAR DE PROBLEME
CE ȘTIM? CE NU ȘTIM ȘI VREM SĂ AFLĂM?

Iarna te baţi cu bulgări, faci oameni de zăpadă; Sunt si alte sporturi de iarnă: hockey, bob, alpinism;
Te dai cu sania, cu schiurile, cu patinele; Cum se folosește snowbordul;
Ştii cum se face un om de zăpadă; Fiecare echipament cu accesorii are utilitatea lui;
Dacă nu e zăpadă, te joci cu jucăriile din casă; În timpul jocurilor, viața copiilor poate fi pusă în pericol de
Poți să te accidentezi pe pârtie prin cădere, avalanşe, îngheț; furtuni de zăpadă, circulația mașinilor;
Recunosc și enumeră câteva accesorii și echipamente: sanie, schiuri, patine; Există și pârtii artificiale;
căciulă, fular, mănuși; Există plase de protecție împotriva avalanșelor;
Pentru fiecare sport de iarna se poate organiza concurs. Structura unui fulg de zăpadă;
Fiecare fulg este unic;
Se poate ajunge în vârful pârtiei cu ajutorul telescaunului sau a
telecabinei;
Există mașini care nivelează pârtiile.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE puse la dispoziţia copiilor


BIBLIOTECĂ ARTĂ CONSTRUCŢII
Cărţi, Bloc desen, acuarele, Cuburi lemn şi plastic,
Reviste, Coli, culori, Lego,
Albume, Plastilină, planşete, Rotodiscuri
Atlas, Carton şi coli colorate, lipici, , Materiale din natură
Jetoane, Foarfece, Personaje în miniatură
Imagini de pe internet, Cuburi cu litere
Tablouri, Siluete cu diferite personaje.
Planşe ilustrate,
Albume foto şi reviste,
Caiete auxiliare.
Casetofon si casete cu cântece de iarnă;
Felicitări, vederi, coli de scris, plicuri poştale
Planşe ilustrate
Albume foto şi reviste
31
ŞTIINŢĂ JOC DE ROL NISIP ȘI APĂ / JOC DE MASĂ
Jetoane, imagini cu jocuri de iarnă ; Jocuri creative pentru fetiţe şi băieţi, ,,Prin castelul de gheață al Crăiesei Zăpezilor”
CD-player, calculator. Costume sugestive specifice jocurilor acestui - joc cu zaruri
Materiale din natură anotimp, Jocul umbrelor.
Jocul ‘Când se întâmpla ?’ Coşuleţe Domino cu imagini de iarnă.
Jocul ‘Jocul anotimpurilor’ Puzzle - Omul de zăpadă.
Imagini cu anotimpul iarna; Ce-i lipsește din imagine?
Apa sub toate stările de agregare( zapada, Ce-a greșit pictorul?
gheata, abur); Ce nu se potrivește?
Vase de diferite dimensiuni și forme; Alege echipamentul potrivit pentru sportul
Calculator cerut.
Casetofon Reconstituie imaginea si ghicește din ce
CD-uri poveste face parte.

Data Jocuri și activități Activități pe domenii experiențiale Activități de Jocuri și activități


Ziua didactice alese / 1 dezvoltare didactice alese / 2
personală
Luni C: ,,Pârtia pentru săniuş” DŞ: ,,Jocurile copiilor iarna” – lectură după imagini Întâlnirea de ,,Ne bulgărim” – joc
B:,,Iarna, anotimpul DPM: Aruncarea mingii cu o mână de la umăr; joc ,,Ne dmineaţă: de mişcare
veseliei” – citire de jucăm cu bulgări de zăpadă” ,,Ura! A venit
Marți imagini DŞ: ,,Iarna a sosit, la joc noi am pornit” – (compunerea Băbuţa/ Ne vom da ,,Cald – rece” – joc
A: ,,Oameni de zăpadă” şi descompunerea numărului 6) cu săniuța!” de atenţie
JM: ,,Jocuri de iarnă” DEC: ,,Omul de zăpadă” – cântec-predare ,,Sfaturi de la Zâna
(puzzle) ,,Voi sunteţi ecoul meu” – joc muzical Iarnă” ,,Unde s-a ascuns
Miercuri C: ,,Trambulina pentru DLC:,,Sănioară uşurică” de Geta Nistor Stanciu – ,,Ce îmi place să fac omul de zăpadă?” –
schiori” memorizare iarna?” joc distractiv
JR: ,,Ne jucăm cu DEC: ,,Peisaj de iarnă” – decolorare ,,Sportul de iarnă
Joi bulgări de zăpadă” DŞ: ,,Bulgării îi numărăm şi apoi îi aruncăm” – preferat este...” ,,Cursa săniuţelor” –
A: ,,Desenăm semne (exerciţii de adunare şi scădere cu 1 şi 2 unităţi în ,,Pe schiuri şi pe joc de mişcare
grafice” (fişa nr. 15) limitele 1–6) patine, cu toţii ne
Ş: ,,Ce ştim despre...?” DEC: ,,Satul oamenilor de zăpadă” – lucrare colectivă simţim bine!” ,,Ghici ghicitoarea
Vineri JM: ,,La patinoar” (cu DLC : ,,Găseşte cuvântul potrivit!” – joc didactic mea!”
Mozaic) (antonime)
DOS: ,,Strada nu e loc de joacă!” – convorbire
Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

32
Săptămâna nr. 16
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Evaluare semestrială
TEMA SĂPTĂMÂNII: Ce-am învățat vom folosi / În timpul care va veni
Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de Jocuri și activități
Ziua alese / 1 dezvoltare personală didactice alese / 2

JM: ,,Alegeţi şi grupaţi” DŞ: ,,Iată cât de multe ştiu!” – joc didactic
DEC: ,,Să cântăm, prieteni!” – repetarea Intâlnirea de dimineaţă:
Luni A: ,,Anotimpul preferat” cântecelor învăţate ,,Ce s-a schimbat” –
,,Mergi cum cânt!” – joc muzical ,,Cel mai bun prieten” joc de atenţie
Nisip şi apă: ,,Palma mea, palma
ta” ,,Singur ştiu să mă ,,Ocoleşte jucăria!” –
descurc la grădiniţă” joc de mişcare
Marți Ş: ,,Ce a uitat pictorul?” DŞ: ,,Cine este mai isteţ?” – joc didactic
DOS: ,,Jucării” - confecţie ,,Doar la grădi învăţăm ,,Săculeţul fermecat”
JR: ,,De-a gospodarii” cum frumos să ne – joc senzorial
purtăm”
C: ,,Lădiţe” ,,Ghici ghicitoarea
,,Ce îmi place la mea” – concurs
Miercuri Ş: ,,Ce ştii despre?” DLC: ,,Răspunde repede şi bine!”( poezii, grădiniţă?”
personaje şi poveşti cunoscute) ,,Trenuleţul voioşiei”
A: ,,Desenăm semne grafice” (fişa DEC: ,,Peisaj de toamnă / Peisaj de iarnă” ,,Cine pot fi prietenii – joc de mişcare
nr. 16) (desen pe echipe) mei?”
Joi
DŞ: ,,Aşază la locul potrivit!” – joc logic
DPM: ,,Printre munţi, printre văi” – parcurs
aplicativ

DLC: ,,Un, doi, trei, hai răspunde dacă vrei”


Vineri – joc didactic (evaluare propoziţii,
cuvinte...)
DOS: ,,O întâmplare la grădiniţă” –
povestire după un şir de ilustraţii
Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.
33
SEMESTRUL AL II-LEA
Săptămâna nr. 17
STEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost şi va fi aici, pe pământ?
DENUMIREA PROIECTULUI: În călătorie noi plecăm / Despre animalele lumii multe învățăm
TEMA SĂPTĂMÂNII: În ogradă la bunici, animale mari și mici

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE:


-Să participe la activităţile de grup, inclusiv de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
-Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, să reacţioneze la acestea;
-Să audieze un text și să demonstreze că l-a înțeles;
-Să rețină expresii rimate și ritmate;
-Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, a activităţii personale şi a relaţiilor cu ceilalţi;
-Să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical şi logic.

Domeniul Ştiinţe:
-Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la constituirea de grupuri pe baza unor însuşiri comune:
formă, culoare sau mărime;
-Să realizeze scrieri de obiecte pe baza unor criterii date sau găsite de el însuşi;
-Să contruiască diferite structuri după un model dat;
-Să asocieze numărul cu cantitatea.
-Să numere de la 1 la 10 recunoscând mulţimile cu 1–10 obiecte și cifrele corespunzătoare;
-Să efectueze operații de adunare și scădere cu 1–2 unități, în limitele 1–10, probleme simple, implicând adunarea/scăderea în limitele 1–10;

Domeniul Om şi Societate:
-Să recunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală;
-Să respecte regulile de igienă după joaca cu animalele domestice;
-Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte;
-Să denumească diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
-Să recunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unor lucrări practice;
-Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti .

34
Estetic şi Creativ:
-Să intoneze cântece pentru copii;
-Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
-Să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale;
-Să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale;
-Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii, desenului sau modelajului;
-Să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru;
-Să aplice reguli de utilizare a instrumentelor de lucru;
-Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic.

Domeniul Psihomotric:
-Să recunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului;
-Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând sau în deplasare);
-Să perceapă componentele spaţio-temporale;
-Să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte.

INVENTAR DE PROBLEME

CE ȘTIM? CE NU ȘTIM ȘI VREM SĂ AFLĂM?

Cum se hrănesc şi unde se adăpostesc animalele?


Animale mari si mici trăiesc în ograda bunicilor; De ce oamenii îngrijesc şi ocrotesc animalele?
În pădure trăiesc vieţuitoare sălbatice; Cum pot contribui oamenii şi copiii la protejarea animalelor şi a
În poveşti întâlnim personaje animale; mediului?
Există animale la Grădina Zoologică; Păsările sunt singurele creaturi care au corpul acoperit cu pene;
Păsările de curte sunt: găina, rața, gâsca, curca; Păsările au gheare si cioc;
Păsările se nasc din ou; Care sunt părţile corpului unui animal?
Unele norme de comportare în compania animalelor.
Care este numele puiului şi al celorlalţi membri ai familiei
Care sunt onomatopeele unor animale?
De ce nu sunt toate animalele la fel?
Ce putem face pentru a ajuta animalele?
Care este alimentația unor animale?
Care sunt pagubele si foloasele pe care omul le are de la fiecare
animal sau pasăre în parte?
De ce unele sunt ierbivore, altele carnivore sau omnivore?

35
CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE puse la dispoziţia copiilor
BIBLIOTECĂ ARTĂ CONSTRUCŢII
Cărţi şi reviste Creioane colorate, pensule, acuarele, Truse lego;
Decupaje şi imagini aduse de copii ce plastilină, lipici, hârtie creponată şi glasată, Cuburi de lemn;
înfăţişează păsări de curte, animale domestice caiete de desen, planşete; Rotodisc;
şi animale din junglă; Fişe cu păsări de curte, animale domestice şi Materiale din natură.
Planşe care ilustrază mediul de viaţă al animale din junglă; Arco;
diferitelor animale; CD-player; Beţişoare, scobitori
Atlase zoologice; CD-uri cu melodii şi cântece adecvate temei;
Enciclopedii;
Jetoane;
Puzzle cu animale sălbatice şi domestice.
ŞTIINŢĂ JOC DE ROL NISIP ȘI APĂ/JOC DE MASĂ
Jetoane, imagini cu jocuri de iarnă; Seturi de bucătărie; Jocul umbrelor.
CD-player, calculator. Şorţuleţe; Domino cu imagini de animale
Materiale din natură Coşuleţe de plastic; Puzzle
Jocul ,,Când se întâmplă ?” Seturi de doctor; Ce lipsește din imagine?
,,Jocul anotimpurilor” Animale, păsări şi căsuţe de plastic; Ce-a greșit pictorul?
Imagini cu iarna; Legume de plastic: Ce nu se potrivește?
Apa sub toate stările de agregare(zăpadă, Cizme de cauciuc, greble, lopeţi, etc Din jumătate, întreg.
gheață, abur); Reconstituie imaginea si ghicește din ce
Vase de diferite dimensiuni si forme; poveste face parte.
Calculator
Casetofon
Atlas zoologic;
Planşe;
Mulaje;
Jocuri de masă;
Jucării de plastic;
Lupă

36
Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de dezvoltare Jocuri și activități
Ziua alese / 1 personală didactice alese / 2

B: ,, În ogradă la bunici, DŞ:,,Animale de la fermă” – observare


animale mari și mici” –PPT DEC: ,,Oaia” - desen Întâlnirea de dimineaţă:
Luni ,,Alergăm după
C: ,,Cuşca câinelui” ,,Un fermier ne informează” căţeluşi” – joc de
mişcare
Marți DŞ: ,, Formează o mulţime de căţeluşi care să ,,Am un prieten
JM: ,,Alegeţi şi grupaţi” aibă cu un element mai mult decât mulţimea necuvântător” ,,Pisica şi vrăbiile” –
dată; spune câte elemente sunt în noua joc distractiv
mulţime formată (Numărul şi cifra 7) ,,Animalele cer ajutor?!”
Ş: ,,Ce ştim despre...?” DOS: ,,Căţeluşul şchiop” de Elena Farago - ,,Cine a venit la noi?”
convorbire ,,Limite şi riscuri în (recunoaşterea
A: ,,Desenăm semne grafice” prietenia cu animalele” glasului animalelor)
Miercuri (fişa nr. 17) DLC: ,,O întâmplare cu o pisică” – povestire
după un şir de ilustraţii ,,Întâmplări amuzante cu ,,Oile la stână” – joc
C: ,, Ferma animalelor” DOS: ,,Ghemul pisicii” – bobinare animale” de mişcare

Joi JR: ,,De-a fermierii” ,,Cum ar fi lumea fără ,,Care animal a plecat
DŞ: ,, Ordonează în şir crescător şi animale?” după hrană?” – joc de
A: ,,Mască pentru carnavalul descrescător mulţimile date” (1- 7) – ex. cu atenţie
animalelor” mat. individual
DEC: ,,Glasul animalelor” – cântec - predare
JM: ,,Animale din ogradă” – ,,Căluşeii” – joc muzical
puzzle

Ş: ,,Mama şi puiul” DLC: ,,În ogradă la bunici animale mari şi


Vineri mici” – joc didactic (pronumele
demonstrativ)
DPM: ,,Învăţarea târârii pe palme şi
genunchi”; joc: ,,Lăbuş trece pe sub gard”
Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

37
Săptămâna nr. 18
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost şi va fi aici, pe pământ?
DENUMIREA PROIECTULUI: În călătorie noi plecăm / Despre animalele lumii multe învățăm
TEMA SĂPTĂMÂNII: Atlasul zoologic noi îl răsfoim , / Fiindcă multe vrem să ştim

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de dezvoltare Jocuri și activități
Ziua alese / 1 personală didactice alese / 2
B: ,,Animale pe glob” – PPT DŞ: ,,Animalele sălbatice şi mediul lor de
Luni viaţă” – lectură după imagini Întâlnirea de dimineaţă:
C: ,,Cabana pădurarului” – cu DEC: ,,Masă bună” – cântec – predare ,,Vulpea prinde peşte”
beţe de chibrit ,,Glasul animalelor” – repetare ,,Medii de viaţă” – joc de mişcare
Marți DŞ: ,,Ghinde pentru veveriţe” – joc didactic
A: ,,Copaci din pădure” – (Compunerea şi descompunerea numărului 7) ,,Bună dimineaţa, iubitori ai ,,Ghici cine sunt eu?”
modelaj DOS: ,,Povestea ursului cafeniu” – povestea pădurii!” – joc de atenţie
educatoarei
,,Personaje îndrăgite în ,,Aleargă la mama!” –
Ş: ,,Spune unde locuieşte?” pădure rătăcite” joc de mişcare
Miercuri DLC: ,,Căsuţa din oală” poveste populară –
JM: ,,Povestea ursului povestea educatoarei ,,Dacă aş trăi în pădure mi- ,,Căsuţa din oală” –
cafeniu” - puzzle DEC: ,,Vulpea poznaşă” – pictură prin ar plăcea să fiu...” dramatizare
tamponare cu buretele
Joi Ş: ,,Curiozităţi din lumea ,,Ce mi-a povestit un ,,Ghici ghicitoarea
vieţuitoarelor sălbatice” DLC: ,,Veveriţa” de S. Pop – memorizare pădurar?” mea!”
DPM: ,,Învăţarea târârii din culcat cu
Ş: ,,Ajută ursul să ajungă la deplasare alternativă a mâinilor şi picioarelor;
fagurele cu miere” joc: ,, Ne furişăm”

JR: ,,De-a pădurarii”


DŞ:,,Aşază la locul potrivit” – joc logic
Vineri (reuniunea)
DOS: ,,Ursul” (tăiere pe contur a mai multor
foi suprapuse, lipirea bucăţelelor)

Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

38
Săptămâna nr. 19
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost şi va fi aici, pe pământ?
DENUMIREA PROIECTULUI: În călătorie noi plecăm / Despre animalele lumii multe învățăm
TEMA SĂPTĂMÂNII: Din ţinuturi reci sau calde, aflăm lucruri importante

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de dezvoltare Jocuri și activități
Ziua alese / 1 personală didactice alese / 2
DŞ: ,,Vieţuitoare polare” – lectură după
Luni imagini Întâlnirea de dimineaţă:
JR: ,,Pescuim la copcă” DEC: ,,Pinguinul” modelaj ,,Fram, ursul polar” –
,,Locuitori ai ţinuturilor de vizionare film
Marți A: ,,Solzii peştişorului” DŞ: ,,Cine este mai isteţ?” – joc didactic gheaţă”
(exerciţii şi probleme cu una şi două unităţi în ,,Un, doi, trei, la
C: ,,Igluul” limitele 1-7) ,,Mijloace de transport la perete stai” – joc de
DOS: ,,Peisaj cu urşi polari” – tratarea Poli” mişcare
A: ,,Eschimosul” . desen pe suprafeţelor
contur ,,Vieţuitoarele polare şi ,,Cine aranjează mai
Miercuri DLC: ,,Pinguinul Apolodor” de Gelu Naum ,,rudele” lor din ţara repede tabloul?”- joc
JM: ,,Sania exploaratorilor” (fragment) - lectura educatoarei noastră” distractiv
(cu Mozaic) DEC: ,,Fram, ursuleţul polar” –cântec-
predare ,,Dacă aş fi un animal polar, ,,Podul de gheaţă” –
Ş: ,,Apa şi gheaţa” ,,Masă bună” – repetare mi-aş alege...” joc muzical
Joi (experiment)
DŞ: ,,Jocul celor două cercuri” – joc logic ,,Şi ele se hrănesc cu...” ,,Cursa pinguinilor”
B: ,,Fram, ursul polar” – citire (intersecţia)
de imagini DPM: ,,Învăţarea târârii pe şezut”; joc
,,Focile se dau pe gheaţă”
A: ,,Pinguinul” – îndoirea
hârtiei DLC: ,,Pinguinul” memorizare
Vineri DOS: ,,Animalele polare au nevoie de
Ş: ,,Te rog să-mi dai...” protecţie” – convorbire

A: ,,Desenăm semne grafice


(fişa nr. 19)
Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

39
Săptămâna nr. 20
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
TEMA SĂPTĂMÂNII: Eu – fluviu de speranţă, iubire şi dor, mama – începutul, este izvor

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de dezvoltare Jocuri și activități
Ziua alese /1 personală didactice alese / 2
DLC: ,,Inimioare, inimioare” de Sarina
Luni A; ,,Mărţişoare” Cassvan
DEC: ,,Portretul mamei” – pictură ,,Cântece dedicate
C: ,,Cutiuţe pentru cadouri” Întâlnirea de dimineaţă: mamei” – audiţie
Marți DŞ: ,, Formează o mulţime de floricele care
A: ,,Felicitare pentru mama” să aibă cu un element mai mult decât ,,Spune cum e mama ta?” ,,Bucheţele,
mulţimea dată; spune câte elemente sunt în bucheţele” – joc de
JM: ,,Flori ”(cu Mozaic) noua mulţime formată” (Numărul şi cifra 8) ,,Mamei noastre, dragi mişcare
DEC: ,,Cântec pentru mama” - predare copii, să-i facem doar
B: ,,Scrisoare de mulţumire ,,Fram, ursuleţul polar” - repetare bucurii!” ,,Ghici unde am
pentru mama mea” ascuns cadoul pentru
,,Un gând bun pentru mama?” – joc de
Miercuri A: ,,Mărgele pentru mama” – DŞ: ,,Ce ştii despre ...?”- joc didactic mama” atenţie
înşirare (activitatea mamei)
DOS: ,,Dar pentru mama” - confecţie ,,O zi eu sunt mămică” ,,Scaunele muzicale”
JM: ,,Vaze pentru flori” – joc de mişcare
Joi ,,Eu cu dragoste-ţi şoptesc:
A: ,,Desenăm semne grafice” DŞ: ,,Clubul isteţilor” – joc didactic ,,Mamă dragă, te iubesc!” ,,Cadouri ţi-am
(fişa nr. 20) (compunerea şi descompunerea numărului 8) pregătit, şi cu drag ţi-
DOS: ,,Mama ne învaţă” – povestirea copiilor am oferit”
C: ,,Camera mamei mele”

JR: ,,În vizită”


DLC: ,,Cui dăm cadoul?” – joc didactic
Vineri Ş: ,,Tipuri de familii” DPM: Învăţarea transportului de greutăţi; joc
,,Facem cumpărături”

Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

40
Săptămâna nr. 21
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum, când, de ce se întâmplă?
DENUMIREA PROIECTULUI: Călătorim prin cartea lui Moş Timp / În fiecare anotimp
TEMA SĂPTĂMÂNII: Pe cărări de primăvară, începem marea hoinăreală (transsemestrial)

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de dezvoltare Jocuri și activități
Ziua alese / 1 personală didactice alese / 2
DŞ: ,,Ghiocelul” – observare
Luni JM: ,,Primăvara” – puzzle DEC: ,,Ghiocelul” – modelaj
Întânirea de dimineaţă:
B: ,,Legenda ghiocelului” – ,,Sari şi atinge
Marți lectura ed. DLC:,,Primăvara în grădina mea!” – joc ,,Am visat-o pe Zâna crenguţa cu muguri!”
didactic (relaţii temporale) Primăvară” – joc de mişcare
C: ,,Palatul Zânei Primăvara” DEC: ,,Primăvara a sosit” - predare
,,Ce am observat pe ,,Un, doi, trei, culeg
B: ,,Procesul de încolţire” – stradă?” veseli ghiocei” – joc
citire de imagini de îndemânare
Miercuri DŞ: ,,Să numărăm pomişorii!” – joc didactic ,,De ce ne place
JR: ,,De-a grădinarii” (ex. şi probleme cu una şi două unităţi în primăvara?” ,,Cine a găsit
limitele 1–8) ghiocelul , tace!” – joc
C: ,,Reparăm magaziile” DOS: ,,Copăcelul” (îndoirea sârmei) – lucrare ,,Vestitorii primăverii” de orientare şi
colectivă. autocontrol
Joi Ş: ,,Privim seminţe la ,,Ce s-ar întâmpla dacă nu
microscop” DLC: ,,De pe-o Bună-dimineaţă” de Otilia ar veni primăvara?” ,,Fluturii zboară la
Cazimir – memorizare flori” – joc de mişcare
A: ,,Desenăm semne grafice” DŞ: ,,A câta floricică lipseşte?” – joc didactic
(fişa nr. 21) ,,În vizită la seră”

JM: ,,Rândunele / Fluturași” ,,Ştafeta rândunelelor”


(cu Mozaic) DOS: ,,Munca oamenilor în grădină – joc de mişcare
Vineri primăvara” - convorbire
Ş: ,,Taie ce nu se potriveşte” DPM: Învăţarea mersului în echilibru pe o
linie trasată pe sol cu păşire peste diferite
obstacole; joc ,,Trecem puntea”
Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

41
Săptămâna nr. 22
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine şi cum planifică/ organizează o activitate?
DENUMIREA PROIECTULUI: O profesie şi-o minte isteaţă ne sunt de ajutor în viaţă!
TEMA SĂPTĂMÂNII: În viaţă, de folos, se ştie / E să ai o meserie

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE:


-Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
-Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect;
-Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi, şi simultan să utilizeze un
limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.

DOMENIUL ŞTIINŢE:
-Să-și îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri/mulţimi, pe baza unor însuşiri comune;
-Să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
-Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
-Să compună şi să rezolve probleme simple, implicând adunarea în limitele 1–10;
-Să perceapă şi să discrimineze între diferitele forme, mărimi,culori, obiecte, imagini, forme geometrice.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE:
-Să exploreze şi să descrie verbal sau grafic elemente ale temei propuse, folosind surse de informare diverse;
-Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi;
-Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
-Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse;
-Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, concomitent cu învăţarea autocontrolului.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV:


-Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice reguli de utilizare a acestora;
-Să interpreteze liber, creativ, lucrări plastice exprimând sentimente estetice;
-Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete;

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC:
-Să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţie stând, şezând şi în deplasare);
-Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare).
-Să manifeste in timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.

42
INVENTAR DE PROBLEME

CE ȘTIM? CE NU ȘTIM ȘI VREM SĂ AFLĂM?

Meseria părinţilor; Motivaţia muncii;


Despre alte meserii; Rolul muncii în viaţa omului;
Câteva din uneltele sau instrumentele folosite în diferite meserii; De când a apărut munca;
Uniforma pe care o poarta oamenii în anumite meserii, profesii; Rezultatele muncii;
Bucătarul lucrează la bucătărie. Comportamentul de care trebuie să dea dovadă oamenii în anumite
Pâinea se face din făină şi se coace în cuptor. profesii;
Mobila se face din lemn. Dragostea şi respectul pentru muncă, meseria pe care şi-a ales-o
Tablourile sunt pictate cu diverse culori. fiecare om.
Medicul îngrijeşte bolnavii. Cum se face pâinea?
Mecanicul repară maşini. De unde se iau medicamentele?
De unde ştie bucătarul să combine alimentele? Dar cofetarul cum să
prepare prăjiturile?
Ce unelte foloseşte mecanicul?
Ce conţine trusa medicală?
Care meserie este mai frumoasă şi de ce? (aceea pe care o practici cu
plăcere şi îndemânare)
Ce reguli trebuie să respectăm pentru a ne păstra sănătatea şi
integritatea la locul de muncă?
Ce înseamnă munca în echipă?
De ce fiecare meserie are o altă ,,uniformă”?
De ce copiii se îmbracă diferit?
Care sunt meseriile oamenilor care salvează viaţa altora?
Ce rol are fiecare?

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE puse la dispoziţia copiilor


BIBLIOTECĂ ARTĂ CONSTRUCŢII
Cărţi şi reviste; Creioane colorate, Truse lego;
Imagini care prezintă diverse meserii şi Pensule, Cuburi;
profesii; Acuarele, Mozaic.
Planşe cu aspecte din activităţile specifice Plastilină,
diferitelor meserii şi profesii; Lipici,
Jetoane. Hârtie creponată şi glacee,
Poveşti despre meserii; Caiete de desen,
43
Fişe de lucru individual / în grup, markere, Planşete;
creioane colorate Fişe cu instituţii,
Meserii şi profesii;
CD-player;
CD-uri cu melodii şi cântece adecvate temei
ŞTIINŢĂ JOC DE ROL NISIP ȘI APĂ/ JOC DE MASĂ
Atlas; Loto cu meserii;
Diferite siluete specifice meseriilor cunoscute Seturi specifice meseriilor: Domino;
de copii; ”De-a tâmplarii” Din jumătate-întreg”
Planşe; “De-a agricultorii” Jetoane cu produse, unelte;
Jocuri de masă. “De-a fermierul” Puzzle-meserii;
Imagini cu diverse meserii “De-a vânzatoarea” Lădiță cu nisip.
Coli de hârtie colorată “De-a farmacistul”
Făină, drojdie, sare, apă, “De-a medicul”
Lapte, cașcaval, telemea “De-a șoferul”
Foarfece, ac si ața, metru de croitorie „Trusa medicală”, „Mica gospodină”, „Trusa
Ciocan, cuie, scânduri din lemn mecanicului”;
Obiecte de igienă personală Mobilier adecvat.
Medicamente, seringi, ace, pansamente
Semne de circulație

44
Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de dezvoltare Jocuri și activități
Ziua alese / 1 personală didactice alese /2
Luni JR: ,,De-a bucătarii” DŞ: ,,Călătorim în lumea meseriilor” – Întâlnirea de dimineaţă”: ,,La magazin” – joc de
lectură după imagini rol
C: ,,Brutăria” DEC: ,,Unelte pentru meseria preferată” – ,,Ce lucrează părinţii tăi?”
desen ,,Ghici ghicitoarea
A: ,,Micuţul pictor” ,,Când voi fi mare, ce voi fi mea!” – concurs
Marți DŞ: ,, Formează o mulţime de pâini care să oare?”
Ş: ,,Cine este şi ce face?” aibă cu un element mai mult decât mulţimea ,,Potcovarul” – joc
dată; spune câte elemente sunt în noua ,,Omul muncitor, de pâine muzical
A: ,,Plăcinte/ Chifle” mulţime formată” (Numărul şi cifra 9) nu duce dor!”
DOS: ,,Ce miros au meseriile?” de Gianni ,,Sunt atâtea meserii”
JR: ,,De-a doctorul” Rodari – lectura educatoarei ,,Cine mă ajută când...?” – audiţie

Miercuri C: ,,Şantirul de construcţii” DLC: ,,Ce voi fi când voi fi mare?” – joc ,,Dacă aş fi ...” ,,Agentul de circulaţie
didactic şi maşinile” – joc
Ş: ,,Fiecare cu uneltele lui” DEC: ,,Brutarul” – cântec- predare distractiv
,,Primăvara a sosit” - repetare
A: ,,Desenăm semne grafice” ,,Ce fac eu, să facă
Joi (fişa nr. 22) DŞ: ,,Să aranjăm pâinea pe rafturi” toţi!” – joc imitativ
(Compunerea şi descompunerea numărului 9)
Nisip şi apă: ,,Cofetarul” DPM: Învăţarea mersului în echilibru pe
banca de gimnastică cu ducerea mâinilor în
diferite poziţii”; joc ,,Suntem constructori”

DLC: ,,Croitorul nepriceput” – povestire după


Vineri un șir de ilustrații
DOS: ,, Coiful” – îndoirea hârtiei

Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

45
Săptămâna nr. 23
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine şi cum planifică/ organizează o activitate?
DENUMIREA PROIECTULUI: O profesie şi-o minte isteaţă ne sunt de ajutor în viaţă!
TEMA SĂPTĂMÂNII: În maşina timpului urcăm, despre invenţii şi inventatori ca să aflăm”

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de dezvoltare Jocuri și activități
Ziua alese /1 personală didactice alese / 2
B: ,,Citim imagini din cărţi, DŞ: ,,De la roata de lemn la rachetă, de la
Luni reviste, enciclopedii” abac la calculator” – convorbire cu suport
informativ Întâlnirea de dimineaţă: ,,Trenuleţul voioşiei”
C: ,,Roata” DLC: ,,Racheta” de Mircea Pop - – joc de mişcare
memorizare ,,De la roată la rachetă”
Marți JM: ,,Fierul de călcat / DŞ: ,,Câte calculatoare sunt în magazin?” – ,,Despre cine/ce este
Mașina de spălat” (ex. şi probleme de adunare şi scădere cu una ,,De la plută la submarin” vorba?” – concurs de
şi două unităţi în limitele 1–9) ghicitori
A: ,,Telefonul” – modelaj DOS: ,,În maşina timpului urcăm ” – album ,,Invenţii în bucătărie”
– lucrare colectivă ,,Rege, rege cât e
Miercuri JR: ,,De-a reporterul / DOS: ,,Cât timp petrecem în faţa ,,Cu ce scriau bunicii, cu ce ceasul?” – joc
informaticianul” calculatorului(televizorului)?” – convorbire scriem / socotim astăzi ?” distractiv
DPM: Mers în echilibru pe un plan înclinat,
Ş: ,,Ce ştii despre...?” combinat cu alte deprinderi motrice:; joc ,, ,,Ce mi-ar plăcea să ,,Cursa în saci” – joc
Telefericul” inventez?” de mişcare
Joi C: ,,Atelierul de prototipuri” DŞ: ,,Găseşte locul potrivit!” – joc logic
DEC: ,,Când citim, când privim” – cântec – ,,Cald, rece” – joc de
A: ,,Desenăm semne grafice” predare atenţie
(fişa nr. 23) ,,Brutarul” . repetare

C: ,,Maşina viitorului”
DLC: ,,Ghiceşte ce vreau să spun?” – joc
Vineri didactic (omonime)
JM: ,,Televizorul /
DEC: ,,În univers cu racheta fermecată” –
Calculatorul”
pictură (tonuri culori reci)

Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

46
Săptămâna nr. 24
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim ?
TEMA SĂPTĂMÂNII: Cu suflet de lumină, cu gândul preacurat, / Rostim cu toţii astăzi: ,,Hristos a înviat !”

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de dezvoltare Jocuri și activități
Ziua alese / 1 personală didactice alese / 2
DŞ: ,,Legenda ouălor roşii” - ***
Luni B: ,,Obiceiuri de Paşti” – DEC: ,,Coșulețul cu ouă de Paști” – modelaj Întâlnirea de dimineaţă:
lectură după imagini
Marți DŞ: ,, Formează o mulţime de puişori care să ,,Iepuraşul fără
C: ,,Biserica din cartier” (din aibă cu un element mai mult decât mulţimea culcuş” – joc de
beţe de chibrit) dată; spune câte elemente sunt în noua ,,Cui am spus ,,La mulţi mişcare
mulţime formată” (Numărul 10) ani” de Florii?”
JR ,,De-a gospodinele” DOS: ,,Paştele la români” – obiceiuri şi ,,Să nimerim coşul” –
tradiţii de Paşti ,,Ce sărbătorim de Paşti?” aruncarea
JM: ,,Din jumătate, întreg” ,,ouşoarelor” la punct
Miercuri DLC:: ,,Legenda iepuraşului de Paşte” - *** ,,Să fim generoşi de Paşti!” fix
A: ,,Desenăm semne grafice” DOS: ,,Felicitare de Paşti” – îndoire,
decorare, decupare ,,–Hristos a înviat! ,,Iepuraşule, îndată
Ş: ,,Ajută iepuraşul să ajungă –Adevărat a înviat!” – ghicitoarea-i
Joi la coşul cu ouă” (labirint) salutul creştinilor dezlegată!” – joc
DŞ: ,,Să dăruim ouşoare prietenilor” – joc concurs
A: ,,Coşuleţul pentru ouă” – didactic (compunerea şi descompunerea ,,Bunica ne povesteşte ...”
confecţie numărului 10) ,,Înger, îngeraşul
DŞ: ,,A venit un iepuraş” de Şt. Stănescu - meu” – învăţăm o
C: ,,Casa iepuraşului” predare rugăciune

JR: ,,Împachetăm cadouri” DLC: ,,În ziua de Paşti” de Elena Farago – ,,Către biserică, de
Vineri memorizare Paşti” – parcurs
DPM: Învățarea cățărării / coborârii pe plan aplicativ
înclinat; joc ,,Cursa iepurașilor pe deal”

Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

47
Săptămâna nr. 25
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum, cânde şi de ce se întâmplă?
DENUMIREA PROIECTULUI: Primăvara când soseşte, / La viaţă totul se trezeşte
TEMA SĂPTĂMÂNII: Grădina se răsfaţă-n soare, / Noi îi vom da strop de culoare
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE
-Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor. -Să înţeleagă şi să
transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea.
-Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini.
-Să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie

DOMENIUL ŞTIINŢĂ
-Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe
simultan;
-Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă.
-Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper
dat.
-Să perceapă şi să discrimineze între diferitele forme, mărimi, culori – obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de contururi etc.
-Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a
mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
-Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală (ex.: importanţa alimentelor
sănătoase pentru organismul uman; reguli ale activităţii şi ale jocului, în vederea evitării unor situaţii periculoase; reguli de minimă protecţie a
naturii şi pericolul încălcării lor; reguli privind protecţia vieţii proprii şi a celor din jur etc.)
-Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului.
-Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin lucrările personale.
-Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV


-Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.
-Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.
-Să diferențieze culori în mediul înconjurător.
-Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice reguli de utilizare a acestora
-Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului.
-Să intoneze cântece pentru copii.
48
-Să cânte acompaniaţi de educatoare
-Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC
-Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului.
-Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.

INVENTAR DE PROBLEME

CE ȘTIM? CE NU ȘTIM ȘI VREM SĂ AFLĂM?

Cum cresc florile?


Recunoaștem florile de primăvară ; Condițiile și ciclul de viață ;
Știm părțile componente ; De ce deasupra florilor zboară fluturii și albinele?
Cunoaștem unde cresc florile ; Importanța în viața omului;
Florile sunt frumoase și colorate; Ce este sera?
Florile se cumpără de la piață și de la florărie; Cum apar florile?
Ce dăunează unei plante; Ce sunt semințele?
Cum protejăm o plantă; De unde iau oamenii semințe de flori?
Florile se pun în vază. De ce primavara este denumit anotimpul florilor?
De ce primăvara reînvie natura la viaţă?
De ce oamenii cultivă flori?
Care sunt uneltele cu care se lucrează în grădină?
De ce trebuie să spălăm fructele şi legumele înainte de a le consuma?
Cum se îngrijesc plantele?
Care sunt legumele timpurii?
Cum facem o salată de legume?

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE puse la dispoziţia copiilor


BIBLIOTECA ARTĂ CONSTRUCŢII
Cărți; Creioane colorate; Cuburi mari si cuburi mici ;
Planșe; Pensule; acuarelă; Jocuri de construcţie plană;
Albume de artă; Coli pentru desen; Materiale din natura;
Revista Pipo; Șabloane; Cutii şi coșuri;
Cărți de colorat; Cărți de colorat; Piese colorate din polistiren.
Pliante; Plastilină; planşete;
49
Albume; Hârtie colorată;
Fotografii; Lipici;
Tv; cd-uri; Materiale din natură;
Jetoane; Ştampile; trafaleţi;
Imagini cu legume timpurii; Pictodegetare; paiete
Fişe de lucru; Materiale textile de diverse culori
Cărţi, atlas, reviste cu imagini specifice primăverii; Ştampile
Planşe şi imagini cu caracteristici ale anotimpului Material din natură: flori presate, flori naturale,
primăvara. pene, seminţe de flori
ŞTIINŢĂ JOC DE ROL NISIP ȘI APĂ/JOC DE
Jocuri de masă (Domino, Găsește umbra/ perechea/ Căsuța păpușii; păpuși; MASĂ
jumătatea, magnetice; Găletuşe; Forme;
Albume; planșe; Flori, pietricele pentru decorat minigrădini, Lopeți;
Fructe, flori, legume; Suporturi; Greble;
Reviste pentru copii; Puzzle; Găleți;
Frunze colorate; Din jumătate-întreg; Stropitoare;
Pahare, pigmenți de culoare pentru experimente; Domino; Rumeguș
Culorile naturii; Joc “Cu ce ne îmbracăm?” Scoici;
Planşe şi imagini cu caracteristici ale anotimpului Alege şi grupează. Melci de mare;
primăvara. Frunze si fructe uscate;
Nisip colorat.

50
Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de dezvoltare Jocuri și activități
Ziua alese / 1 personală didactice alese / 2

DŞ: ,,Laleaua şi narcisa” – observare


Ş: ,,Flori de primăvară” – ppt DEC: ,,Laleaua” – dactilopictură Întâlnirea de dimineaţă: ,,Vântul şi florile” –
Luni joc de mişcare
C: ,,Ghivece pentru flori” ,,Primăvara a sosit şi
grădina a înflorit!” ,,Atinge crenguţa” –
Marți JM: ,,Găleata / Stropitoarea”
DŞ: ,,Bucheţele cu flori” – joc didactic joc de mişcare
(exerciţii şi probleme de adunare şi scădere în ,,E iar primăvară în suflet
A: ,,Colorăm flori ca în limitele 1–10) şi-n ţară” ,,Florile îşi caută
legendă” DEC:,,Floarea mea” de Ana Motora Ionescu perechea” – joc
– cântec – predare ,,Prietenii florilor” distractiv
JM: ,,Alegeţi şi grupaţi” ,,Samba florilor” – audiţie
,,Dacă aş fi o floare, aş vrea ,,Flori vesele” (triste,
Miercuri C: ,,Magazia grădinarului” DLC: ,,Suntem flori-surori, ne prezentăm în să fiu ...” mirate, îngândurate,
vii culori” – povestire creată ...) – joc imitativ
JM: ,,Loto cu flori” DOS: ,,Grădina cu flori de primăvară” – ,,Flori-surori” (,,Cine
lucrare colectivă seamănă cu mine?”) ,,Mirosim şi pipăim,
Joi A: ,,Desenăm semne grafice” florile să le ghicim!” –
DŞ: ,,A câta floare lipseşte” – joc didactic joc senzorial
JM: ,,Flori” (cu Mozaic) DOS: ,,Când şi cum oferim flori?” -
convorbire ,,Bine noi de ne
JR: ,,De-a grădinarii” gândim, iute floarea o
ghicim!” – concurs

DLC: ,,Cu ce sunet începe cuvântul? (floarea


Vineri ta)”
DPM: Învățarea cățărării / coborârii la scară
fixă; joc ,, Aranjăm zorelele pe gard”

Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

51
Săptămâna nr. 26
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum, cânde şi de ce se întâmplă?
DENUMIREA PROIECTULUI: Primăvara când soseşte, La viaţă totul se trezeşte
TEMA SĂPTĂMÂNII: Gâze, pete de culoare, / Lângă mugur, lângă floare

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de dezvoltare Jocuri și activități
Ziua alese / 1 personală didactice alese / 2
Ş . ,,Legenda albinei” – PPT DŞ: ,,Lumea gândăceilor” – lectură după
Luni B: ,,Poveşti pentru furnici şi imagini Întâlnirea de dimineaţă: ,,Dansul albinuţelor şi
copii mai mici” – de D. Toma DOS: ,,Gândăcelul” de Elena Farago – fluturaşilor” – joc de
– lectură – fragment convorbire cu suport tematic ,,Ocrotim insectele, ocrotim mişcare
Marți C: ,,Stupul” DŞ: ,,Măsurarea lungimii cu unităţi etalon şi natura!”
A: ,,Fluturii vin la flori” – nestandardizate” – joc exerciţiu ,,Buburuza răsturnată”
pictură DEC: ,,Albinuţa mea” – cântec ,,Despre hărnicia / lenea – joc de mişcare
C: ,,Muşuroiul furnicilor” ,,Floarea mea” – joc muzical - repetare micilor vieţuitoare”
(din beţe de chibrit) ,,Ce se întâmplă în
Miercuri A: ,,Gâze în iarbă” – pictură DLC: ,,Albinuţe hărnicuţe” de Nina Beldie – ,,Insecte folositoare / natură?” – plimbare în
prin tehnica ştampilei memorizare dăunătoare” curtea grădiniţei şi
JM: ,,Insecte” – puzzle DOS: ,,Fluturi în grădina cu flori” – îndoirea observarea naturii
JR: ,,Limonadă cu miere hârtiei, decupare, lipire ,,Dacă aş fi insectă, aş vrea
pentru invitaţi” să fiu...” ,,Gâzele în proverbele
Joi A: ,,Desenăm semne grafice DŞ: ,,Să cântărim hrana insectelor!” – joc lumii”
Ş: ,,Ajută gândăcelul să-şi didactic ,,Fluturele şi molia”
găsească mama!” – labirint DEC: ,,Mici prieteni din grădină” – desen ,,Ghiceşte cine a
A: ,,Artă şi relaxare” plecat?” – joc de
(mandale cu insecte) atenţie
Vineri DLC: ,, Gâze, pete de culoare, Lângă mugur,
lângă floare” – joc didactic (identificarea
sunetului final)

DPM: ,,Fluturaşul meu” - euritmie


Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

52
Săptămâna nr. 27
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum, când şi de ce se întâmplă?
DENUMIREA PROIECTULUI: Primăvara când soseşte, La viaţă totul se trezeşte
TEMA SĂPTĂMÂNII: În salate delicioase / Sunt legume sănătoase

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de dezvoltare Jocuri și activități
Ziua alese / 1 personală didactice alese / 2
DŞ: ,,Ceapa şi ridichea” – observare
Luni B: ,,Citim şi învăţăm despre DEC: ,,Legume timpurii” – pictură ,,Ghiceşte, ce-ai
legume” Întâlnirea de dimineaţă: gustat?” – joc
Marți DŞ: ,,Să cumpărăm legume de la piaţă” senzorial
JM: ,,Alegeţi şi grupaţi” (recunoaşterea întregului, jumătăţilor,,,Ce am văzut la piaţă pe
sferturilor) – joc exerciţiu tarabe?” ,,De-a paznicul” – joc
C: ,,Sera de legume” DEC: ,,În grădina de legume” de Constantin distractiv
Ungureanu – cântec ,,Vitaminele din legume ne
JR: ,,La aprozar” ,,Albinuţa mea” - repetare ajută să creştem mari” ,,La cules” – joc de
mişcare
Miercuri JM: ,,Loto cu legume” DLC : ,,Ce este o vitamină?” de Lucia ,,Vitamine, vitamine, de la
Muntean – povestea educatoarei cine?” ,,Vizităm piaţa
C: ,,Lădiţe şi coşuleţe pentru DOS: ,,Farfuria cu legume” (şnuruirea agroalimentară”
legume” farfuriei, decuparea şi lipirea legumelor) ,,Morcovul, cea mai dulce
Joi legumă” ,,Legumele îşi caută
JM: ,,Dominoul legumelor” DŞ: ,,Cine ghiceşte mai repede?” – joc logic perechea” – joc de
DOS: ,,Fluturele, râma, greierele şi furnica” ,,Minte sănătoasă în corp atenţie
JR: ,,De-a grădinarii” de Rose Wuhl sănătos”

Ş: ,,Cum consumăm
legumele?”
DLC: ,,Jocul silabelor” – joc didactic
Vineri A: „Desenăm semne grafice” DPM: ,,Învăţarea tracţiunii individuale şi în
perechi; joc ,,Ridichea uriaşă”

Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

53
Săptămâna nr. 28
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Ce şi cum vreau să fiu?
DENUMIREA PROIECTULUI: Azi, cu mare bucurie, / Plecăm în călătorie
TEMA SĂPTĂMÂNII: Cu autocaru-acum , / Cu toţii pornim la drum

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE:


-Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
-Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
-Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
-Să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatizări, utilizând intuitiv elementele expressive;
-Să găsească ideea unui text urmărind indiciile oferite de imagini;
-Să manifeste interes pentru citit;
-Să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare;
-Să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri, cerinţe sociale şi să se folosească de această descoperire (ex.: recunoaşte şi respectă
simboluri care avertizează asupra prezenţei/existenţei unui pericol sau care arată direcţia, destinaţia unei clădiri/unui loc etc.);
- Să înţeleagă semnificaţia cuvintelor, literelor şi cifrelor, învăţând să le traseze.

DOMENIUL ŞTIINŢĂ :
-Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor pe baza unor
însuşiri comune (formă, mărime, culoare);
-Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi;
-Să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi în jocuri;
-Să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1–10 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
-Să efectueze operaţii şi deducţii logice în cadrul jocurilor cu piesele geometrice;
-Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
-Să găsească soluţii diverse pentru situaţii problematice reale sau imaginare întâlnite în viaţa de zi cu zi sau în poveşti şi povestiri.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE :
-Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală;
-Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute;
-Să găsească, identifice şi proiecteze cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice;
-Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite;
-Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;
-Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.

54
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV:
-Să intoneze cântece pentru copii;
-Să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi
preocupărilor acestuia;
-Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
-Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
-Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată;
-Să exprime într-un joc impresia muzicală;
-Să improvizeze spontan, liber scurte motive sincretice: text onomatopeic + melodie, text onomatopeic + mişcare, text onomatopeic + melodie +
mişcare
-Să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi
preocupărilor acestuia.
-Să redea teme plastice specifice desenului;
-Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
- Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice reguli de utilizare a acestora;
-Să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia (portrete de
copii, jocuri ale copiilor, scene de familie, peisaje, activităţi cotidiene ale oamenilor);
-Să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice.

DOMENIUL PSIHOMOTRIC:
-Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului;
-Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
-Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare);
-Să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte;
-Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau comportamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli (situaţii), la
diferite ritmuri;
-Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, competiţie, fair-play.

55
INVENTAR DE PROBLEME

CE ȘTIM? CE NU ȘTIM ȘI VREM SĂ AFLĂM?

Alte mijloace de transport mai vechi şi mai noi.


Maşina circulă pe stradă şi e condusă de şofer. Numele profesiilor ce presupun deplasare.
Pe stradă circulă autobuze, biciclete, motociclete. La ce serveşte automobilul.
Maşina are patru roţi. Care sunt părţile componente ale mijloacelor de transport.
Pe Dunăre circulă vapoare, bărci şi bacul. Ce funcţii au.
Pe vapor găsim marinari. Ce combustibil folosesc.
Vaporul este făcut din lemn şi fier. Cum trebuie să ne comportăm în mijloacele de transport.
Avionul circulă prin aer. Cum se pun în mişcare mijloacele de transport.
Alte mijloace terestre, navale şi aeriene.
De unde luăm vaporul şi avionul când plecăm în călătorie.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE puse la dispoziţia copiilor


BIBLIOTECĂ ARTĂ CONSTRUCŢII
Cărți Creioane colorate Cuburi mari şi cuburi mici
Planşe Pensule, acuarele Jocuri de construcţie plană
Albume de artă Coli pentru desen Materiale din natură
Revista Pipo Şabloane Cutii si coşuri
Cărţi de colorat Cărti de colorat Piese colorate din polistiren
Pliante Plastilină; planşete
Albume Hartie colorată
Fotografii Lipici
Casetofon; Tv; Cd-uri; Materiale din natură
Casete Ştampile; trafaleţi
Jetoane Pictodegetare; paiete
Reviste Materiale textile de diverse culori
Fişe de lucru Ştampile
Imagini cu mijloace de transport pe uscat, pe apă şi în aer
Jetoane.

56
ŞTIINŢĂ JOC DE ROL NISIP ȘI APĂ/JOC DE MASĂ
Jetoane, planşe, cărţi, enciclopedii, centrul tematic Truse pentru jocurile de rol şi Forme / Lopeţi / Greble
Calendarul naturii jocurile de creaţie Găleţi
Calculator, CD Căsuţa păpuşii Scoici
Jocuri de masa (Domino, Găseşte umbra/ perechea/ Păpuşi; măşti Melci de mare
jumatatea, magnetice) Semne de circulaţie mobile Nisip colorat
Albume; planşe Cadrul ambiental specific Mozaic
Maşini, avioane, bărci, etc. ... ,,Alegeţi şi grupaţi”
Reviste pentru copii. ,,Jocul umbrelor”

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de dezvoltare Jocuri și activități
Ziua alese / 1 personală didactice alese / 2
Luni DŞ: ,,Mijloace de locomoţie terestre” –
JM: ,,Alegeţi şi grupaţi” lectură după imagini
DOS: ,,Greşala Cuminţicăi” de Viniciu Gafiţa Întâlnirea de dimineaţă: ,,Trenuleţul” – joc de
C: ,,Gara / Autogara” – lectura educatoarei mişcare

Marți B: ,,Câte silabe are cuvântul?” DŞ: ,,Trenul cu o diferenţă” - joc logic ,,Cu ce vin la grădiniţă?” ,,Stop, treci, stai pe
(mijloace de transport) DEC: ,,Autobuzul” – cântec – predare loc!” – joc de mişcare
,,în grădina de legume” – repetare ,,Fii atent la traversare!” ,,Cursa maşinuţelor” –
Ş: ,,Trenul” – curiozităţi joc de mişcare
Miercuri DLC: ,,În excursie” – povestire cu început dat ,,Aș vrea să călătoresc cu ..”
C: ,,Parcul de maşini” DOS: ,,Trenul” – decupare, asamblare ,,Semaforul Licurici îi
,,Stop pe roşu, treci pe învaţă pe cei mici” –
,,JR: ,,De-a şoferii” verde!” joc distractiv
Joi
A: ,,Cu ce îţi place să te DŞ: ,,Trenul cu două diferenţe” - joc logic ,,Ştim să ne comportăm în ,,Preşcolarii ştiu să
plimbi” – modelaj DEC: ,,Maşina familiei” – conturare şi mijloacele de transport în circule corect” –
haşurare comun?” concurs
JR: ,,De-a mecanicul de
Vineri DLC: ,,Jocul sunetelor” – joc didactic
locomotivă”
DPM: ,,În excursie prin ţară” – parcurs
aplicativ
A: ,,Desenăm semne grafice”

JM: ,,Jocul umbrelor”


Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.
57
Săptămâna nr. 29
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Ce şi cum vreau să fiu?
DENUMIREA PROIECTULUI: Azi , cu mare bucurie, / Plecăm în călătorie
TEMA SĂPTĂMÂNII: Meşterim un avion /Să plecăm cu el în zbor

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de dezvoltare Jocuri și activități
Ziua alese / 1 personală didactice alese / 2
DŞ: ,,Avionul” – observare
Luni B: ,,Mijloace de transport” – DEC: ,,Avionul / Elicopterul (la alegere) –
PPT modelaj Întâlnirea de dimineaţă:
,,Decolăm, zburăm,
Marți JR: ,,De-a piloţii” DŞ: ,,Plecăm în călătorie” – exerciţii cu ,,Ce mi-a povestit un aterizăm” – joc de
material individual (măsurarea timpului) aviator” mişcare
A: ,,Balonul cu aer cald” – DOS: ,,În avion” – convorbire (reguli de
pictură comportare) ,,Bună dimineaţa, soare!” ,,Avionul pe pistă” –
joc distractiv
Miercuri C: ,,Hangarul” DLC: ,,Primul zbor al lui Azor” de Nina ,,Mi-ar plăcea să pilotez ....”
Beldie – memorizare ,,Ghiceşte ce ai
A: ,,Desenăm semne grafice” DOS: ,,Avionul / Racheta” – îndoire ,,Unde aş vrea să călătoresc pipăit!” – joc
cu ..?” senzorial
Joi Ş: ,,Câte avioane sunt pe
pistă?” DŞ: ,,Cât e ceasul?” – joc didactic ,, Aeroportul” ,,Ghici ghicitoarea
DEC: ,,Avionul” – cântec – predare mea!” – concurs
C: ,,Avionul” ,,Autobuzul” - repetare
,,Foc – apă” – joc de
Ş: ,,Cine conduce ...?” atenţie

JM: ,,Elicopterul”
Vineri DLC: ,,În călătorie la ...(Londra)” – povestire
cu început dat
JR: ,,Micile stewardese”
DPM: Ansamblu cu baloane – dans tematic

Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale. Pregătirea materialului didactic necesar.

58
Săptămâna nr. 30
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Ce şi cum vreau să fiu?
DENUMIREA PROIECTULUI: Azi, cu mare bucurie, / Plecăm în călătorie
TEMA SĂPTĂMÂNII: Pe val înspumat de mare / Vom porni spre lumea mare

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de dezvoltare Jocuri și activități
Ziua alese / 1 personală didactice alese / 2
DŞ . ,,Pe Dunăre” – lectură după imagini
Luni DPM: Învăţarea împingerii individuale şi în
C: ,,Vaporul” perechi; joc ,,Împingem barja”
Marți DŞ: ,,Să măsurăm volumul ...” – exerciţii cu Întâlnirea de dimineaţă:
JR: ,,De-a marinarii” material individual ,,Podul de piatră” –
DEC: ,,Barca pe valuri” – pictură ,,Călătorii de-a lungul joc muzical
B: ,,Mijloace de transport” vremii pe apă”
(lecturăm imagini) ,,Cursa vapoarelor” –
Miercuri DLC: ,,Vaporul” de Gheorghe Zarafu - ,,La malul mării” joc de mişcare
JM: ,,Barca / Vaporul” memorizare
DOS: ,,Pe mare” – lucrare colectivă (pliere, ,,În port ne pregătim să ,,Scaunele muzicale”
Ş: ,,Încercuieşte mijloacele de decorare) ridicăm ancora” – joc de mişcare
transport care plutesc”
Joi DŞ: ,,Jocul numerelor” – joc didactic ,,Piraţii mărilor” ,,Ghiceşte cine a
B: ,,Cine recită mai frumos?” DEC: ,,Bărcuţa – cântec-predare plecat” – joc de
(fixarea poeziei) ,,Răţuştele mele” – joc muzical ,,Furtună pe mare” atenţie

A: ,,Desenăm semne grafice” ,,Valurile Dunării” –


euritmie
Vineri JM: ,,Din jumătate, întreg” DLC: ,,Pe apă plutesc, spune tu cum mă
numesc?” – joc didactic (despărţirea
C: ,,Portul” cuvintelor în silabe, reprezentarea lor grafică)
DOS: ,,Să păstrăm apele curate!” –
A: ,,Barca / Submarinul” / convorbire
modelaj

Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale.Pregătirea materialului didactic necesar.

59
Săptămâna nr. 31
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost şi va fi aici, pe pământ?
TEMA SĂPTĂMÂNII: În racheta azi lansată / Este grupa noastră toată (Universul)

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de dezvoltare Jocuri și activități
Ziua alese personală didactice alese 2
Luni DŞ: ,,Printre aştri” – lectură după imagini
DEC: ,,Una este luna” – cântec – predare
JR: ,,De-a cosmonauţii” ,,Răspunde cântând” – joc muzical ,,Planetele” – joc de
Întâlnirea de dimineaţă: mişcare
Marți JM: ,,Steluţe pe cer” DŞ: ,,Câţi cosmonauţi au zburat pe lună?” –
joc didactic ,,A treia planetă de la soare” ,,Ce fac eu, să facă
Ş: ,,Citim imagini din reviste DOS: ,,Să ne păstrăm planeta curată” – toţi” – joc imitativ
şi enciclopedii” convorbire ,,Ce este universul?”
,,Cursa rachetelor” –
A: ..Racheta” – modelaj ,,Ştiaţi că ...?” joc de mişcare
Miercuri DlC: ,,Zborul merişorului în lună” - povestea
JR: ,,De-a navele spaţiale” educatoarei ,,Soarele şi luna” ,,Labirintul” – joc de
DOS: ,,Sistemul solar” – decupare, lipire atenţie
Ş: ,,Mic de tot într-un univers ,,Aş vrea să fiu cosmonaut”
Joi gigantic” (Memo) DŞ: ,,Clubul isteţilor” – joc didactic ,,Jocul culorilor” – joc
DPM: ,,Învăţarea escaladării cu păşire şi de atenţie
C: ,,Cosmodromul” alunecare pe suprafeţe netede; joc ,,Zburăm
cu parapanta”
A: ,,Desenăm semne grafice”

Ş: ,,Există extratereştri”
Vineri DLC: ,,Cosmonautul” – joc exerciţiu
JM: ,,Racheta” (îmbinare) (alcătuirea de rime)
DEC: ,,Cerul înstelat” - desen
B: ,,Există găurile negre?”

Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale.Pregătirea materialului didactic necesar.

60
Saptamana nr. 32
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum , de ce se întâmplă?
DENUMIREA PROIECTULUI: Călătorim prin cartea lui Moş Timp / În fiecare anotimp
TEMA SĂPTĂMÂNII: Vine vara cu mult soare / Aducând vacanța mare

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de Jocuri și activități
Ziua alese / 1 dezvoltare personală didactice alese / 2
Luni Ș: ,,Citim imagini din cărți, DȘ: ,,Vara, anotimpul vacanțelor” - lectură
reviste, enciclopedii” după imagini Întâlnirea de dimineaţă:
DEC: ,,Maci pe câmpie” (dactilopictură) ,,Plimbare pentru
Marți B: ,,Vara” de Nina Beldie – DŞ: ,,Vară ai venit la timpul potrivit” joc ,,Roata vremii observarea spontană a
stabilirea corespondenţei versuri - didactic de evaluare a cunoştinţelor se-nvârteşte...” naturii”
imagine matematice
DLC: ,,Vara” de Duiliu Zamfirescu - ,,Zâna Vară ne ,,Salvamarii în
Ş: ,,Ajută copilul să culeagă memorizare povesteşte” acţiune” – joc de
cireşe” – labirint mişcare
Miercuri DOS: ,,Fiindcă-i început de vară, bine-i să ,,Vara, prietena mea”
JM: ,,Soarele verii” (cu material tejoi pe-afară!” – convorbire ,,Joc de fluturi” –
mărunt) DEC: ,,Vara soseşte” de A. L. Ivela – ,,Jocurile copiilor în euritmie
predare anotimpul vara”
C: ,,Coşuri pentru fructe de vară” ,,Una este luna” – repetare ,,Coşuleţe cu flori” –
Joi DLC: ,,La cireşe” de I. Creangă – povestea ,,Unde plecăm în mers în echilibru cu
JM: ,,La cireşe” – puzzle educatoarei vacanţa mare?” transport de greutăţi
DOS: ,,Cireşul mătuşii Marioara” –
A: ,,Vara în mii de culori/ decupare, lipire ,,Cine nu mai poate,
Curcubeul ” - ruperea și lipirea să se dea deoparte!” –
hârtiei joc de mişcare
Vineri DŞ: ,,Aşază la locul potrivit” – joc logic
DPM: ,,Ansamblu cu panglici colorate” –
JR: ,,De-a salvamarii”
dans tematic
C: ,,Autostrada spre mare”

JR: ,,Vara pe plajă”


Activitatea metodică
Întocmirea planificării săptămânale.Pregătirea materialului didactic necesar.

61
Saptamana nr. 33
DENUMIREA PROIECTULUI: Evaluare finală
TEMA SĂPTĂMÂNII: Timpul noi îl rostuim / Cu folos prin tot ce știm

Data Jocuri și activități didactice Activități pe domenii experiențiale Activități de Jocuri și activități
Ziua alese / 1 dezvoltare personală didactice alese / 2
Luni B: ,,Alegeţi şi grupaţi!” DȘ: ,,Roata anotimpurilor” – joc didactic Întâlnirea de dimineaţă: ,,Ştafeta
Ş: ,,Când se întâmplă şi de ce?” DEC: ,,Peisaj de vară” (realizat prin ,,Cu mic, cu mare, anotimpurilor” – joc
(timpul în imagini) utilizarea tehnicilor învăţate) ieşim cu drag la soare!” de mişcare
Marți A: ,,Rechizitele preşcolarului” DLC: ,,Căsuţa poveştilor” – joc didactic ,,Vorba dulce, mult ,,Cald – rece” – joc de
C: ,,Mobilierul grădiniţei” DEC: ,,Ghiceşte ce a cântat colegul tău!” - aduce” atenţie
Ş: ,,Ajută copilul să ajungă la concurs ,,Un băiat şi o fetiţă ,,Vine ploaia pic-pic-
Miercuri şcoală!” - labirint DŞ: ,,Micul matematician” – joc didactic pleacă-acum din pic, să ne ascundem
C: ,,Jucării” (cu Tangram) DOS: ,,Cărticica mea cu amintiri” (şnuruire, grădiniţă” un pic!” – joc
B: ,,Amintiri din grădiniţă” înnodare, îndoire ...) ,,A venit vacanţa distractiv
Joi A: ,,Desenăm semne grafice” DŞ: ,,Tabloul tricolor” – joc logic mare!” ,,Săculeţul fermecat”
Ş: ,,Ce ştii despre ...?” DPM: ,,Cu trenuleţul în vacanţă” – parcurs ,,Gândind la anii ce-au – joc senzorial
aplicativ trecut, mă mir ce mare ,,Scaunele muzicale”
C: ,,Şcoala mea” am crescut!” – joc de mişcare
Vineri DLC: ,,Recunoaşte poezia!” – concurs
DOS: ,,Rămâi cu bine, grădiniţă!” –
program artistic
Activitatea metodică
Întocmirea raportului de activitate

AGENDA:

DLC: Domeniul limbă şi comunicare DŞ: Domeniul ştiinţă


DOS: Domeniul om şi societate DEC: Domeniul estetic şi creativ
DPM: Domeniul psihomotric B: Biblioteca
Ş: Ştiinţa C: Construcţii
A: Artă JM: Joc de masă
JR: Joc de rol NA: Nisip şi apă

62

S-ar putea să vă placă și