Sunteți pe pagina 1din 6

Data: 26.03.

2020
Grupa: Mijlocie
Educatoare: Indrei Emanuela
Florea Alexandra
Prof. Metodist: Jurj-Popa Mihaela
Prof. Coordonator: Pană Luminița
Elevă practicantă: Crișan-Ritter Mihaela
Clasa practicantei: 11A
PROIECT DE ACTIVITATE

Tema anuală: Cu ce și cum ne exprimăm?


Tema săptămânală: „Iepurașul va veni, ouă roșii vom ciocni”
Domeniul activității: Estetic și creativ
Denumirea activității: Educație muzicală
Tipul de activitate: predare
Tema activității: cântecul „Iepurașul Țup” și jocul muzical „Iepurași drăgălași”
Obiective operaționale:
O1 – să execute exerciții de respirație și cultură vocală;
O2 – să respecte pașii cântecului „Iepurașul Țup” de Gh. Ciorănescu;
O3 – să interpreteze cântecul „Iepurașul Țup”;
O4 – să explice conținutul cântecului;
O5 – să participe la jocul muzical „Iepurași drăgălași”.
Strategia didactică:
a) Metode: conversația, explicația, intepretarea model și în cor, exercițiul, demonstrația, ritmicizarea.
b) Mijloace: iepuraș de pluș, pui de pluș.
c) Forme de organizare: frontală, individuală.
Durata: 25 minute
Locul desfășurării: sala de clasă
Resurse umane: 20 preșcolari
Bibliografie: „Curriculum pentru educație timpurie”, 2019

Obiective
Strategia didactică
Momentele activității
Conținut informațional Forme de
(Timp) Metode Mijloace
realizare
Pregătirea materialelor necesare activității de educație
1. Moment organizatoric
muzicală;
(1 minut)
Organizarea colectivului și asigurarea climatului optim
pentruExerciții de respirație:
desfășurarea calității de educație muzicală.

Demonstrația

Puiul de pluș
- Luați puiul de pluș în mână și imaginați-vă că îi este frig.

Frontală
Trageți mult aer în piept și acum suflați aer cald pe el, ca să se
încălzească.
2. Exerciții de cultură Demonstrez copiilor exercițiul, iar mai apoi execut
Exerciții de cultură ritmică:

Exercițiul

Frontală
vocal-auditivă O1
(3 minute)

Gă – i – na
Exerciții a – revocală:
de cultură o – uă

Exercițiul

Frontală
Le voi spune o ghicitoare despre puiul de găină:

Iepurașul de pluș
Drăguț, pufos și mititel,

Conversația
Cu urechile cât el,

Frontală
Captarea atenției Și sare imediat,
Când ceva l-a speriat.
(1 minut) ~Iepurașul~
După ce vor ghici, le voi arăta iepurașul de pluș.

Conversați
5. Anunțarea temei și a Acest prieten bun de-al meu, Iepurașul Țup, mi-a spus

Frontală
obiectivelor că anul acesta, de Paști vă va aduce niște cadouri foarte

a
(1 minut) frumoase, dar depinde și de cum vă veți comporta.

Interpretarea
O4
Achiziționarea noilor cunoștințe se va face conform

Frontală
etapelor învățării unui cântec în perioada prenotației:
1. Cântarea model: voi realiza interpretarea model a
cântecului.
6. Achiziționarea noilor

model
cunoștințe

Conversația

Frontală
2. Discuții pe baza cântecului: întrebări și explicarea
(10 minute) cuvintelor necunoscute.
- Despre ce este vorba în acest cântec?
- Ce cuvinte nu cunoaștem?

Individuală
Explicația
3. Ritmicizarea cântecului (bătăi din palme pe fragmente

Interpretare model
din strofe):
Ritmicizarea model:
Eu sunt ie – pu – ra – șul Țup,
Prin pădure sar, zdup, zdup

Ritmicizarea
Ritmicizarea cu clasa:

Frontală
Eu sunt ie – pu – ra – șul Țup,
Prin pădure sar, zdup, zdup

Interpretate cu clasa
Cântare model:

Frontală
Ritmicizarea model:
Sunt un ie – pu – re de soi,

Interpretate cu clasa
Interpretare model
Cel mai ma – re ie – pu – roi.

Ritmicizarea
Țup, țup, țup, Țup, Țup, Țup,
Țup, țup, țup, Țup, Țup, Țup.

Ritmicizarea cu clasa:
Sunt un ie – pu – re de soi,
Cel mai ma – re ie – pu – roi.
Ritmicizarea model:
Am pi – cioa – re lungi de tot,

Interpretate cu clasa
Interpretare model
Lungi u – rechi, mus – tăți la bot

Ritmicizarea

Frontală
Ritmicizarea cu clasa:
Am pi – cioa – re lungi de tot,
Lungi u – rechi, mus – tăți la bot

Cântare model:

Frontală
Ritmicizarea model:
Toa – te în – să-s de pri – sos,

Interpretare model
Coa – dă n-am, sunt fu – ri – os.
Țup, țup, țup, Țup, Țup, Țup,
Țup, țup, țup, Țup, Țup, Țup,

Ritmicizarea
Ritmicizarea cu clasa:
Toa – te în – să-s de pri – sos,
Coa – dă n-am, sunt fu – ri – os.

Interpretate în cor
Țup, țup, țup, Țup, Țup, Țup,
Țup, țup, țup, Țup, Țup, Țup,
Cântare model:
Cântare cu clasa:
4. Interpretarea integrală: Cântecul va fi interpretat

Intepretare în cor
integral.

Frontală
Vom cânta împreună și ne vom juca „Iepurașii

Interpreta

Frontală
re în cor
13. Joc didactic
drăgălași”.
(4 minute)
Le voi explica faptul că 5 dintre ei vor merge în mijlocul
Vom mai cânta o care
singură
dormdată cântecul
a fi„Iepurașul

Explicația

Frontală
(5 Conexiunea inversă cercului și vor fi iepurașii și urmează treziți, iar
Țup”.
(3 minute)
Voi urmări execuția cântecului în întregime și voi sesiza

Conversați
Voi face aprecieri globale și individuale referitoare la

Frontală
(6 Concluzii și aprecieri greșelile.
activitatea și comportamentul copiilor și le voi spune că

a
(2 minute)
Iepurașul Țup este foarte fericit de activitatea lor la oră de
azi.