Sunteți pe pagina 1din 121

Rebegea Renata Camelia

Bakos Carmen
Meraru Maria Marcela

PLANIFICAREA
ACTIVIT ILOR
INSTRUCTIV-EDUCATIVE
DIN GR DINI

Editura Tehno-Art

1
Referent: Viorica Preda - Inspector general al M.E.C.T.S., Direc ia General nv mnt
Preuniversitar.

Colaboratoare: Corui Sorina, Preda Maria, Schneider Marioara

Ilustra ie copert : Adrian Cerchez

Tehnoredactare: Carmen Bakos

Corector: Elena Contoman

Editor: Daniela Dosa

Copyright 2012, Editura Tehno-Art

Editura Tehno-Art
Tel.: 054/546888; 0722/413175
E-mail: tehnoart@hotmail.com
Site: www.tehno-art.ro

2
Cuvnt nainte

Am gndit planificarea activit ilor conform noului curriculum i n sprijinul caietului de


lucru pentru copiii de 5 6/7 ani: Descoper lumea n care tr ie ti, Editura Tehno Art,
Petro ani, 2010 i al caietului cu fi e de evaluare Eu tiu multe, Editura Tehno Art, Petro ani,
2011. Am planificat temele anuale, respectnd cerin ele curriculum-ului pentru educa ie timpurie a
copiilor de la 3 la 7 ani n gr dini a de copii. Am realizat apoi, planific ri semestriale i cteva,
proiecte didactice pe teme reg site n planificare.
Instrumentul de lucru pentru aplicarea acestei planific ri este, deci, caietul interdisciplinar
Descoper lumea i caietul cu fi e de evaluare Eu tiu multe. Ve i g si aici toate sarcinile din
caietul de lucru planificate n cadrul proiectelor tematice sau n cadrul zilelor/s pt mnilor n afara
proiectelor, sub forma activit ilor pe domenii experien iale, a jocurilor i activit ilor didactice
alese, a activit ilor de dezvoltare personal .
Temele s pt mnale care nu trebuie corelate cu anotimpul pot fi planificate aleatoriu sau i
pot p stra locul a a cum au fost gndite ini ial.
Ne-am bucurat de inspiratele crea ii literare, activit i de dezvoltare personal , puse la
dispozi ie de colegele noastre i citate n bibliografie. Materialul bibliografic este foarte bogat,
gra ie tuturor educatoarelor care au adus mbun iri pertinente n tot ce nseamn planificarea i
proiectarea activit ii dar i n ce ine de auxiliarele didactice.
Activit ile de dezvoltare personal sunt prev zute ca activit i desf urate n mers ritmat,
activit i care se desf oar pe linii melodice cunoscute sau n ritmul dat de recitarea unei
num tori sau a unei fr mnt ri de limb ; activit i n care se execut concomitent cu momentul de
tranzi ie respectiv un joc cu text i cnt cu anumite mi ri cunoscute deja de copii. Rutinele i
tranzi iile se vor relua pe parcursul s pt mnii, totaliznd un num r de unsprezece pe zi diminea i
unsprezece dup mas , la gr dini ele cu program prelungit.
Tot ce am gndit este perfectibil, fiecare educatoare are ocazia s i exerseze imagina ia i
realizeze propria planificare n func ie de alte materiale de care dispune sau de experien a
profesional , adaptnd n mod personal ceea ce noi am propus.
Existnd un material pe marginea c ruia s se poat face retu uri, sper m c e pl cut s i
aduci contribu ia acolo unde crezi c i s-ar potrivi mai bine cerin elor grupei sau experien ei
profesionale personale.
Mul umim celor care au ncredere n noi i care au lucrat i vor lucra cu aceste materiale.

Autoarele

3
PLANIFICAREA ANUAL PE TEME

pt mna Tema Proiect Subtema


1 EVALUARE INI IAL
2 EVALUARE INI IAL
3 Asta-i gr dini a mea!
4 Cine sunt/suntem? Universul familiei
5 Compar -te cu mine!
6 Zile de toamn
7 Cnd/cum i de ce se ntmpl ? Prin gr din i livad
8 Flori de toamn
VACAN
9 Cine i cum planific /organizeaz Arti ti populari, me teri f urari
o activitate?
10 Cum este/a fost i va fi aici pe Vulcanul,cavaler de fum Universul i P mntul
11 mnt? Castelul i cetatea Ea este ara mea!
12 Cnd/cum i de ce se ntmpl ? A fost odat O iarn de vis!
13 Cu ce i cum exprim m ceea ce Obiceiuri str bune Mo Cr ciun, un personaj ndr git
sim im?
VACAN DE IARN
14 EVALUARE INTERSEMESTRIAL
15 Cnd/cum i de ce se intmpl ? Bucuriile iernii
16 Cu ce i cum exprim m ceea ce Pove tile, universul copil riei
sim im?
17 Cnd/cum i de ce se intmpl ? Parada mamiferelor din ograd
18 Animale de la ZOO. Animale din
Cnd/cum i de ce se intmpl ? zonele polare
19 n mp ia apelor
20 Cu ce i cum exprim m ceea ce oare, m oare
21 sim im? Zmbetul mamei
22 ti i instrumentul pe care l iube te
Cum este/a fost i va fi aici pe fiecare?
23 mnt? Eu simt, eu creez, eu Culorile i personalitatea
exprim
24 Iepura ul, un personaj misterios
25 GR DINI A ALTFEL
VACAN DE PA TI
26 Prim vara la bunici
Cnd/cum i de ce se intmpl ?
27 S-au ntors p rile c toare
28 Cine i cum planific /organizeaz tate de la toate
o activitate?
29 Cum este/a fost i va fi pe p mnt Au fost i sunt n jurul Dinozaurii Reptile preistorice
nostru
30 Cine i cum planific /organizeaz Cu ce putem c tori
o activitate?
31 Ce i cum vreau s fiu? Meserii ndr gite de copii
32 Cine i cum planific /organizeaz De pe cmp pe masa noastr Grul
o activitate? De la ferm pe masa noastr Laptele
De la arbori la hrtie Cartea
33 Cu ce i cum exprim m ceea ce Copii din lumea ntreag , prieteni buni
sim im?
34 Cine i cum planific /organizeaz Haide i n excursie! A venit vara. S p str m mediul curat
o activitate?
35 Ce i cum vreau s fiu? La revedere gr dini col rei i col ri e !
36 te mndre ti cu mine Descoperiri. Inven ii din jurul nostru
37 EVALUARE FINAL
38 EVALUARE FINAL
VACAN A DE VAR

4
INSTITU IA:________________________________________
Anul colar:______________________
EVALUARE INI IAL
Nivel II:____________________________

pt mna 1
Tema: Evaluare
Subtema: Evaluare ini ial 1
Obiective evaluare:
se verifice capacitatea:
- de a comunica cu ceilal i; de a interac iona cu copiii de vrsta lui; de a r spunde exact, demonstrnd c au urm rit
ntrebarea; de a manifesta bucurie n urma reu itelor proprii;
- de a formula propozi ii simple i dezvoltate, de a denumi obiectele din imagini; de a desp i cuvintele n silabe; de a
recita poezii, de a reda pove ti cunoscute ;
- de a forma mul imi dup form , m rime, culoare; de a raporta num rul la cantitate; de a desena figuri geometrice dup
model; de a ordona evenimentele n ordine cronologic ; de a numi ntr-un cuvnt mai multe imagini ale obiectelor ;
- de a urm ri explica iile i de a se integra n joc, de a respecta reguli i a analiza r spunsul propriu sau al colegilor;
- de a r spunde motric la comenzi de prezentare a unor p i ale corpului ; de a executa diferite exerci ii motrice; de a
trasa linii n spa iul dat; de a trasa linie continu n spa iul dat f s ating marginile;
- de a manifesta interes pentru cunoa tere; de a manifesta interes pentru joc; de a finaliza conform cerin elor o activitate
nceput ; de a stabili un proiect i a planifica pa ii de parcurs pentru realizarea lui.

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini despre prima zi C su a p pu ii Cuburi de plastic;
de gr dini ; Utilat corespunz tor pentru activit i care se pot Cuburi cu litere;
Caiete de lucru, fi e adecvate temei; desf ura n familie; Ma ini, utilaje, unelte;
Album cu poze din gr dini ; pu i, ma inu e, alte juc rii. Trusa Logi II.
Cd-uri;
Cd-player.
TIIN : ART : JOC DE MAS
Atlas; Creioane negre i colorate, carioca, acuarele, Puzzle;
Enciclopedia copiilor. plastilin . Set LOTO cu culori;
Set Alege ce se
potrive te.

Activitatea metodic :
Preg tirea s lii de grup pentru noul an colar;
Preg tirea materialului didactic necesar evalu rii ini iale;
Preg tirea probelor i a testelor pentru evaluarea ini ial ;
ntlniri cu p rin ii - consiliere.

PT MNA I
DOMENIUL DATA TEMA OBIECTIVE URM RITE INSTRUMENTE OBSER-
EXPERIEN IAL ACTIVIT II/ DE VA II
MIJLOC DE EVALUARE:
REALIZARE prob oral /prob
scris
(fi e individuale)/
prob practic /
alte
probe:observare
sistematic ,
autoevaluarea,
teste
docimologice etc.
TIIN .09. Vine toamna! - s recunoasc i s Prob oral
2012 denumeasc fenomene ale Prob scris (fi e
Cunoa terea - convorbire naturii; de munc
mediului - s denumeasc un fenomen al individual )
naturii i s specifice efectele Autoevaluare
acestuia asupra elementelor din

5
natur ;
- s coloreze frunzele n culorile
indicate (cele de pe jos cu
Activitate portocaliu, cele duse de vnt cu
matematic galben, iar cele r mase pe
crengi cu maro);
- s aprecieze prin comparare
cantitatea (mai multe, mai
pu ine, tot attea);
- s asocieze simbolurile date cu
imaginile oferite prin fi a de
lucru.
.09. Fructe i - s numere corect cresc tor i Prob oral
2012 legume descresc tor; Prob scris (fi e
joc /exerci ii - s denumeasc toate de munc
de verificare a caracteristicile, atributele individual )
num ratului n figurilor geometrice; Autoevaluare
limitele 1-10 - s formeze mul imi cu figuri
geometrice (identific : form ,
rime, culoare);
- s recunoasc i s
denumeasc cifrele (1-10)
corect;
- s reprezinte grafic grupe de
obiecte/simboluri.
.09. - s recunoasc vecinii Prob oral
2012 La cules numerelor din irul numeric (1- Prob scris (fi e
joc didactic 10); de munc
- s formeze grupe de elemente individual )
dup un criteriu dat (s grupeze Autoevaluare
fructele care nu cresc n pom);
- s marcheze legumele ale
ror p i comestibile cresc
deasupra p mntului;
- s utilizeze n exprimare
numeralul ordinal;
- s lucreze prin cooperare.
LIMB I .09. tiu o poezie - s recite o poezie din memorie, Prob oral
COMUNICARE 2012 clar, corect, expresiv; Prob scris (fi e
reactualizarea - s r spund i s formuleze de munc
Educarea unor poezii ntreb ri referitoare la con inutul individual )
limbajului nv ate sau mesajul poeziei recitate, Autoevaluare
identitate, familie, ora , cartier;
- s formuleze propozi ii simple,
dezvoltate, cuvinte, silabe, s
recunoasc sau s scrie litere ce
corespund sunetelor ini iale ale
Educarea propriului nume, obiecte,
limbajului animale, juc rii etc..
.09. Reporter de - s se prezinte pe sine i s se Prob oral
2012 gr dini descrie, s i descrie propria Autoevaluare
familie, colegi, prieteni, vecini;
joc didactic - s se exprime corect din punct
de vedere gramatical, formulnd
propozi ii simple i dezvoltate
corecte;
- s alterneze prompt vorbirea
dialogat cu cea monologat ;
- s foloseasc n mod corect n
exprimare pluralul, singularul
substantivelor, precum i
formele pronumelor n G-D;
- s manifeste spontaneitate i

6
imagina ie creatoare.
OM I .09. Recunoa te -s identifice personajele de Prob oral
SOCIETATE 2012 personajul! poveste prezentate, precum i Prob scris (fi e
povestea din care fac parte; de munc
Educa ie pentru - convorbire - s formuleze cte o propozi ie individual )
societate despre comportamentul Autoevaluare
personajelor din pove tile
cunoscute (pozitiv/negativ);
- s n eleag sensul opus al
cuvintelor care denumesc acele
calit i ale personajelor din
pove ti;
Activitate practic - s con tientizeze consecin ele
negative ale faptelor;
- s recunoasc st ri emo ionale
care decurg din fapte i s le
argumenteze.
.09. Atelierul - s identifice, s denumeasc - activitate
2012 rniciei materialele de lucru; practic
- s coreleze ustensilele de lucru ( individual)
mbinarea manual/practic cu activitatea - expozi ie de
mijloacelor de specific (cu ciocanul lucr ri
activitate cioc ne ti, tai cu foarfeca, ndoi Evaluare colectiv
practic n hrtia, lipesc cu lipiciul,
prelucrarea nuruiesc, cos cu acul etc);
materialelor - s utilizeze corect materialele,
ustensilele pentru ob inerea
produsului final;
- s i coordoneze ambele
mini n timpul lucrului;
- s p streze ordinea, acurate ea
spa iului, s persevereze.
ESTETIC I .09. A a cnt - s interpreteze un cntec la Prob oral
CREATIV 2012 micul copila alegere, din repertoriul personal; Autoevaluare
Educa ie muzical repetare - s repete dup educatoare
fragmente melodice scurte n
Deschide- i gama do major;
urechea bine! - s interpreteze vocal
- Joc muzical individual i/sau n cor/grupuri
mici cntece accesibile vrstei,
Educa ie respectnd linia melodic i
plastic ritmul;
- s discrimineze auditiv timbrul
vocii colegilor.
.09. Omule ul - s redea prin culoare, ct mai Activitate
2012 aproape de realitate, imaginea individual ,
- pictur /desen corpului omenesc static sau n expozi ie pentru
mi care, rednd ct mai corect evaluare
i propor iile p ilor
sau componente (prob de - activitate
reprezentare a corpului uman); practic
Juc ria - s deseneze, s picteze (individual)
preferat mnuind cu ndemnare i Expozi ie pentru
pricepere creionul colorat, evaluare colectiv
- modelaj pensula, acuarelele pentru a reda
prin culoare diferite forme,
elemente;
- s formuleze aprecieri asupra
lucr rilor printr-un limbaj
plastic specific acestui gen de
activit i;
- s modeleze plastilina prin
mi ri cunoscute ale palmelor,

7
pentru redarea ct mai aproape
de realitate a formelor dorite;
- s p streze ordinea, acurate ea,
la m su .
PSIHOMOTRIC .09. Trei Medalii - s r spund motric corect la
2012 Fermecate sarcinile impuse, la comenzi Prob practic -
- parcurs diferite; individual
aplicativ cu - s execute corect exerci ii
exerci ii pentru nc lzirea organismului; Jocuri sportive
(alergare, - s execute corect exerci iile accesibile
ritur , fizice i deprinderile motrice
escaladare, nsu ite anterior;
trre, aruncare) - s i coordoneze mi rile pe
i jocuri sportive ritmul impus;
- s manifeste spirit de echip .

*Evaluare sumativ a comportamentelor pe baza a 3 fi e de lucru individual, n viziune interdisciplinar (itemii pe


verso-ul fiec rei fi e).

*Notarea se estimeaz la nivelul domeniului experien ial astfel:


Rezolv peste 50 % dintre itemii fi ei/domeniu = 2 puncte = CA(comportament atins)
Rezolv sub 50% dintre itemi/domeniu = 1 punct = CD (comportament n dezvoltare)
Rezolv sub 10% dintre itemi/domeniu = 0 puncte = S (necesit sprijin)

EDUCATOARE: DIRECTOR:

pt mna 2
Tema: Evaluare
Subtema: Evaluare ini ial 2
Obiectivele evaluative:
Se verific urm toarele competen e i deprinderi:
DS
- de a completa imaginile cu p ile care lipsesc;de a reface ntregul din p ile componente;
- de a denumi imaginilor obiectelor n absen a lor dup o scurt vizualizare;
- de a realiza generaliz ri; de a realiza compararea unor no iuni;
- de a forma mul imi;
- de a identifica cifrele corespunz toare acestora.
DLC
- s formuleze propozi ii simple i dezvoltate;
- s denumesc momentele zilei; s n eleag semnifica ia cuvintelor;
- s redea grafic diferite semne grafice.
DOS
- s decupeze pe contur.
DPM
- s execute diferite exerci ii motrice;
- s cunoasc schema corporal ;
- s execute deprinderile motrice de baz .
DEC
- s audieze un cntec;
- s redea sentimente tramsmise prin cntec, desen;
- s cunoasc reguli igienico-sanitare; s respecte regulile grupului;
- s mnuiasc diferite instrumente.

8
Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:
BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini despre prima zi C su a p pu ii Cuburi de plastic;
de gr dini ; Utilat corespunz tor pentru activit i Cuburi cu litere;
Caiete de lucru, fi e adecvate temei; care se pot desf ura n familie; Ma ini, utilaje, unelte;
Album cu poze din gr dini ; pu i, ma inu e, alte juc rii. Trusa Logi II.
Cd-uri; Cd-player.
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Atlas; Creioane negre i colorate, carioca, Puzzle; Set LOTO cu culori;
Enciclopedia copiilor. acuarele, plastilin . Set Alege ce se potrive te.

Activitatea metodic :
Preg tirea probelor i a testelor de evaluare ini ial ; Completarea fi elor de evaluare ini ial ;
edin a cu p rin ii; Stabilirea op ionalelor pe anul colar n curs mpreun cu p rin ii i avizarea acestora; ntocmirea
planific rii pe semestrul I.

PT MNA II
DOMENIUL DATA TEMA OBIECTIVE INSTRUMENTE OBSER-
EXPERIEN IAL ACTIVIT II/ URM RITE DE EVALUARE: VA II
MIJLOC DE prob oral / prob
REALIZARE scris (fi e
individuale)/prob
practic / alte
probe:observare
sistematic ,
autoevaluarea, teste
docimologice etc.
TIIN .09. Ce am i la ce - s recunoasc i s Prob oral
2012 folose te? denumeasc fenomene Prob scris (fi e de
Cunoa terea ale naturii; munc individual )
mediului - joc senzorial - s specifice elemente Autoevaluare
definitorii anotimpurilor;
- s asocieze simbolurile
date cu imaginile oferite
prin fi a de lucru.
.09. Ne juc m, - s recunoasc i s Prob oral
Activitate 2012 matematic denumeasc cifrele (1- Prob scris (fi e de
matematic nv m! 10) corect; munc individual )
(alc tuire de - s reprezinte grafic Autoevaluare
mul imi dup grupe de obiecte/
form , m rime, simboluri;
culoare) - s compun i s
joc/exerci ii de descompun un num r
verificare a dat de obiecte/ juc rii;
num ratului n - s raporteze corect
limitele 1-10 num rul la cantitate i
invers;
- s r spund prompt,
exprimndu-se corect,
clar, utiliznd un limbaj
matematic adecvat
vrstei.
.09. Iste el n lumea - s recunoasc i s Prob oral
2012 Geometriei redea figuri geometrice Prob scris (fi e de
separate ori combinate munc individual )
- joc logic sub diferite modele; Autoevaluare
- s recunoasc vecinii
numerelor din irul
numeric ( 1-10);
- s utilizeze n
exprimare numeralul
ordinal;

9
- s formeze grupe de
figuri geometrice dup
un criteriu dat;
- s redea echivalen a a
dou i trei grupe de
elemente.
LIMB I .09. Jocul Timpului - s formuleze propozi ii Prob oral
COMUNICARE 2012 simple sau dezvoltate Prob scris (fi e de
- joc didactic dup elementele sugerate munc individual )
Educarea limbajului de imagini; Autoevaluare
-s utilizeze corect
verbele la timpul trecut,
prezent, viitor;
- s r spund i s
formuleze ntreb ri de
Educarea limbajului genul Ce face?; Ce a
cut?; Ce va face?.
.09. n lumea - s recunoasc povestea Prob oral
2012 pove tilor dup fragmentul audiat Prob scris (fi e de
- repovestirea i s denumeasc munc individual )
unor texte literare personajele principale; Autoevaluare
nv ate - s expun firul epic
utiliznd vorbirea
monologat i dialogul
personajelor creativ,
expresiv, nuan at;
- s fac unele
comentarii desprinse din
comportamentul
personajelor sau din
mesajul pove tii;
- s exprime un alt
deznod mnt posibil.
OM I .09. Acesta sunt eu, - s se identifice, s se Prob oral
SOCIETATE 2012 ne compar m! caracterizeze, s i Prob scris (fi e de
- convorbire exprime propria munc individual )
Educa ie pentru personalitate; Autoevaluare
societate - s con tientizeze
consecin ele pozitive/
negative ale faptelor;
- s recunoasc st ri
emo ionale care decurg
din fapte i s le
Activitate practic argumenteze;
- s reprezinte prin desen
i s mimeze st ri
emo ionale;
- s cunoasc formulele
de polite e.
.09. O gustare rece de - s identifice i s - activitate practic
2012 la ora 10 denumeasc alimentele ( individual)
primare de pe mese, din - expozi ie de lucr ri
ce categorie fac parte
- activitate (cereale, lactate, carne, Evaluare colectiv
practic- dulciuri);
gospod reasc - s enumere cteva
calit i, propriet i ale
alimentelor n procesul
prelucr rii, degust rii;
- s utilizeze ambele
mini n timpul lucrului;
- s colaboreze/
coopereze pentru

10
ob inerea produselor
finale cu colegii;
- s p streze ordinea i
cur enia n perimetrul
practic-gospod resc.
ESTETIC I .09. Un copil - s interpreteze vocal Prob oral
CREATIV 2012 politicos individual i n cor/ Autoevaluare
grupuri mici cntece
Educa ie muzical - joc muzical accesibile vrstei,
respectnd linia
melodic i ritmul;
Cnt ca mine! - s diferen ieze auditiv
- joc exerci iu de sunete joase de cele
interpretare nalte;
instrumental - s execute corect, pe
(tob , xilofon, ritm, gesturile sugerate
trianglu, clopo el) de textul jocului
muzical;
Educatie - s fac asocieri ntre
plastic con inutul cntecelor i
modul lor de
interpretare;
- s interpreteze
individual/ grup
aranjamente polifonice
simple dup modelul
educatoarei;
- s respecte ritmul
impus prin dirijare.
.09. Gr dini , bine - s redea prin culoare ( Activitate
2012 te-am g sit! - desen, acuarele) diferite individual , expozi ie
desen/pictur forme, elementele pentru evaluare
specifice anotimpurilor;
- s picteze pe foaia de
hrtie prin tehnicile
cunoscute, utiliznd
corect instrumentele de
desen i pictur .

Buchet de flori - s modeleze plastilina - activitate practic


pentru grupa prin mi ri cunoscute (individual)
mic ale palmelor, pentru Expozi ie pentru
redarea ct mai aproape evaluare colectiv
- modelaj de realitate a formelor
dorite;
- s p streze ordinea,
acurate ea la m su .
PSIHOMOTRIC .09. Olimpiada - s r spund motric Prob practic
2012 micilor sportivi corect la sarcinile
impuse, la comenzi Jocuri sportive
diferite; accesibile
- parcurs aplicativ - s execute corect
cu exerci ii i exerci ii pentru
jocuri sportive nc lzirea organismului;
- s execute corect
exerci iile fizice i
deprinderile motrice
nsu ite anterior;
- s i coordoneze
mi rile pe ritmul
impus;
- s manifeste spirit de
echip .

11
*Evaluare sumativ a comportamentelor pe baza a 3 fi e de lucru individual, n viziune interdisciplinar (itemii
sunt pe verso-ul fiec rei fi e).

*Notarea se estimeaz la nivelul domeniului experien ial astfel:


Rezolv peste 50 % dintre itemii fi ei / domeniu = 2 puncte = CA (comportament atins)
Rezolv sub 50% dintre itemi / domeniu = 1 punct= CD (comportament n dezvoltare)
Rezolv sub 10% dintre itemi / domeniu = 0 puncte= S (necesit sprijin)

EDUCATOARE: DIRECTOR:

COALA/GR DINI A ________________________________________


An colar:_________________
RAPORT - EVALUARE ____________________________________
CENTRALIZATOR - GRUPA:

Domeniul Domeniul tiin Domeniul om Domeniul estetic i


limb i societate creativ
comunicare

Nume/prenume Educarea Cunoa - Activitate Educa ie Activitate Educa ie Educa ie


pre colar limbajului terea matema- pentru practic plastic muzical
mediului tic societate

Procent/
DOMENIUL

Educatoare: Director:

12
3. Tema: Cine sunt/suntem?
Subtema: ASTA-I GR DINI A MEA!
Obiective de referin :
DLC:
participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de
auditor;
audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles;
manifeste interes pentru citit;
utilizeze efectiv instrumentele de scris, st pnind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora.
DS:
i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea,
denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri
comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan; s numeasc rela iile
spa iale pelative, s plaseze obiectele ntr-un spa iu dat ori s se plaseze corect n raport cu un reper;
s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, fiin a uman ca parte integrant a
mediului), precum i interdependen a dintre ele;
comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate.
DOS:
cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ;
s aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice.
DEC:
redea teme plastice specifice desenului;
exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice;
s intoneze cntece pentru copii;
acompanieze ritmic cntecele.
DPM:
cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului;
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare).

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini despre C su a p pu ii Cuburi de plastic;
prima zi de gr dini ; Utilat corespunz tor pentru Cuburi cu litere;
Caiete de lucru, fi e adecvate activit i care se pot desf ura n Ma ini, utilaje, unelte;
temei; familie; Trusa Logi II.
Album cu poze din gr dini ; pu i, ma inu e, alte juc rii.
Cd-uri; Cd-player.
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Atlas; Creioane negre i colorate, carioca, Puzzle;
Enciclopedia copiilor. acuarele, plastilin . Set LOTO cu culori;
Set Alege ce se portrive te.

Activitatea metodic :

Confec ionarea materialului didactic demonstrativ i distributiv pentru activit ile din ntreaga s pt mn .
Studiul Curriculumului pentru nv mntul pre colar.
Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor educa ionale, tematice i parteneriatelor gr dini ei.
Preg tirea materialelor de observare a copiilor pentru evaluarea continu .
Planificarea i desf urarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice.

13
Ziua Tura I Tura a II-a
ALA, ADE, ADP
ALA ADE integrate ADP: .D., R., T.
Op ionale, Extinderi
Recuperatorii,
recreative, de cultivare
aptitudini
Joc de rol: Activitate integrat Salutul. ALA: Cutiu a muzical
De-a DS+DOS Bun diminea a, Cntece despre gr dini
LUNI gr dini a! pre colari cumin i!
Convorbire Gr dini a i mi cunosc vrsta ADE: DLC: Citim
spa iile din gr dini mi cunosc colegii, cu imagini cu copii n
ei m joc n gr dini gr dini .
De-a Trei cuvinte magice: te DOS: Aplica ie
Maricica! Aplica ie: Gr dini a rog, mul umesc, scuz - Continuarea activit ii de
diminea
Gr dini a mea-i
frumoas , /Spre ea to i ADP: R: Ne a ez m
cu drag venim/ Basme, papuceii lng p tu .
Art : versuri i scenete/ T: Cnd plec de la
Juc ria Aici multe auzim. gr dini /Juc riile-s la loc;
preferat /Fie b iat sau feti /
Facem ordine la joc.
Activitate integrat R: Ne a ez m papuceii ALA: Art Color m,
DLC+DEC lng p tu . Punem desen m la alegere!
MAR I papuceii, h inu ele la
Construc ii: S ne amintim de Maricica, locul lor. ADE: :.Conv.: S o
Gr dini a prietena noastr de la grupa Papuceii, h inu ele i corect m pe Maricica!
mea! mijlocie. (dup Maricica, de pijamalel la locul lor. DEC:. Gr dini a mea
Luiza Vl descu) desen
T: Cnd plec de la
gr dini /Juc riile-s la ADP: R: Punem papucii
Cntec: Asta-i gr dini a loc;/ Fie b iat sau i h inu ele la locul lor.
Bibliotec : mea, de t. St nescu feti /Facem ordine la T: Piticii licuricii
Reguli de Joc muzical: Piticii licurici joc. Internet
respectat la Internet. Piticii licuricii-
gr dini ! Internet
Activitate integrat ALA: Joc mas :
Ghici cine te-a
MIER- DS+DEC Juc rii (Din jum tate -
strigat?
CURI ntreg)
J.d. Spune de ce sunt a ezate
Joc distractiv:
juc riile acestea mpreun ? ADE: DEC: Cntece
Baba -oarba
despre p pu i ursule .
Joc de mas :
Gr dini a mea DPM: Dans m !
Caut i
(euritmie)
grupeaz !
ADP: R: Punem papucii
i h inu ele la loc!
Pantomim : Ce
T: Cnd plec de la
personaj sunt eu?
gr dini /Juc riile-s la
Puzzle:
loc;/ Fie b iat sau
Gr dini a din
feti /Facem ordine la
dure Extindere:
joc.

14
Activitate integrat ALA: Construc ii :
DS+DOS Gr dini a
JOI
tiin : E.m.i.: Unde este a ezat ADE: DLC: Poezii
Formeaz grupa de juc rii? (pozi ii Jocuri de mi care: despre gr dini
grupe de spa iale) Joac , joac , b iete!, : tiu s compar
obiecte dup ranul e pe cmp. juc riile din grupele de pe
criteriul dat L. d. i. Stabilim raft!
regulamentul de comportare
n gr dini . ADP: R: Papuceii i
inu ele la loc.
Biblioteca: ACTIVITATE
Unde au fugit OP IONAL : T: Ghici cine te-a strigat?
juc riile unui
copil? Activitate integrat ALA. Joc de rol:
DLC+DPM Joc lini titor: De-a educatoarea
VINERI Jocul mut
Convorbire: ADE: DOS: Urm rim
Nisip: Jocurile copiilor n fotografii din grupele
Drumul de gr dini anterioare.
acas pn la L.d.i.. D : Podul cu
gr dini . Consolidarea mersului i numere e.m.i.
alerg rii n diferite forma ii.
Joc : Ascult comanda! ADP:R: Papuceii,
inu ele i pijamalele la
locul lor.
T: Cnd plec de la
gr dini / Juc riile-s la
loc; /Fie b iat sau feti /
Facem ordine la joc.

4. Tema: Cine sunt/suntem?


Subtema: UNIVERSUL FAMILIEI!
Obiective de referin :
DLC:
participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de
auditor;
n eleag i s transmit mesaje simple; s reac ioneze la acestea;
audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles;
recepteze un text care i se cite te ori i se poveste te, n elegnd n mod intuitiv caracteristicile expresive i
estetice ale acestuia.
:
i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea,
denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri
comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan;
s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, fiin a uman ca parte integrant a
mediului), precum i interdependen a dintre ele;
s comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate.
DOS:
cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ;
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice.
DEC:
redea teme plastice specifice desenului;
exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice;
intoneze cntece pentru copii;
acompanieze ritmic cntecele.
DPM:
cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului;
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare).

15
Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:
BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini despre C su a p pu ii; Joc constructii din plastic;
prima zi de gr dini ; Utilat corespunz tor pentru Puzzle cu litere;
Caiete de lucru, fi e adecvate activit i care se pot desf ura n Trusa Logi II .
temei; familie;
Album cu poze de familie; pu i, mobilier c su , ma inu e,
Cd-uri; Cd-player. alte juc rii.
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Enciclopedie -Corpul uman; Creioane negre i colorate, carioca, Puzzle;
acuarele, plastilin ; Jetoane cu obiecte de uz personal.
Fi e cu corpul uman.

Activitatea metodic :
Preg tirea materialului didactic pentru activit i, a fi elor de lucru pentru copii i a fi elor pentru evaluarea continu .
Studiu individual.
Proiectele i parteneriatele gr dini ei.
Comisia metodic .

Ziua Tura I Tura a IIa


ALA, ADE, ADP
ALA ADE integrate ADP:.D., R., T.
Op ionale, Extinderi,
Recuperatorii,
recreative,de cultivare
aptitudini
Joc de rol: Activitate integrat Salutul. ALA: Bibliotec - Bunica,
E s rb toare n +DOS mi cunosc p rin ii de Otilia Cazimir
LUNI familia mea!- mi cunosc prietenii
convorbire Obs. Eu i familia Ne asem m, ADE: DOS: Acesta sunt eu-
Eu i familia mea!- l.d.i. ne deosebim lipire
mea- album de : J.d.: Colec ia de vesel i
poze Tablou pentru familia R. Jocul Bun tacmuri (alc tuire de grupe
mea- colaj diminea a,bun ziua, la dup 2 criterii) - e.m.i.
revedere !
Mam , tat i bunic/ ADP: R: Jocul Bun
Art : Pe to i i iubesc de mic! diminea a, bun ziua, la
Coloreaz T. Eu i cu familia mea revedere!
familia din cas / Un cerc mare vom T: Cte doi, to i mpreun ,/
Cop celul din forma! Copila ii se adun !
palmele mele Activitate integrat ALA: Art : Desenez familia
DLC+DEC Cte doi, to i mpreun /
MAR I Copila ii se adun ! ADE: DLC: Eu cu familia
Joc didactic: Spune mea (citire de imagini, poze)
Construc ii: mai departe DEC: P rin ii mei (desen/
Casa mea, strada pictur )
mea, cartierul Cntec: Familia
meu -a ezare pe Joc cu text i cntec: ADP: R: Mam , tat i bunic/
suprafe e plane Cine te-a strigat? Jocuri n aer liber: Pe to i i iubesc de mic!
prin suprapunere C su a mea T: Eu i cu familia mea/
i mbinare Un cerc mare vom forma!

16
Activitate integrat ALA: Joc de rol: De-a familia
MIER- +DE la supermarket
CURI Bibliotec :
Familii (citire J.d.: C i membri ai n ADE: DLC: Via a n familie
de imagini din familie? Sunt mai mul i Extindere: - lectur dup imagini
reviste i discu ii sau mai pu ini dect n DOS: Cum ne comport m n
libere despre imagine? familie ? - discu ii libere
familiile
prezentate n ADP: R: Jocul Bun
diferite imagini); Modelaj: Membrii diminea a, bun ziua, la
familiei mele! Joc intelectual de revedere!
stimulare: Ce ai visat? T: Cte doi, to i mpreun ,/
Cum sunt p rin ii t i? Copila ii se adun !

Joc de mas :
B iat/fat
(p ile corpului,
caracteristici Joc distractiv:
individuale, Activitate integrat Sc unelul ALA: Joc intelectual de
mbr minte) +DOS stimulare: Vorbe te-mi despre
JOI Puzzle -Scene fratele t u!
din familie Joc logic: Une te
punctele n ordine ADE: DEC: Jocul
cresc toare. Spune ce degetelordin folclorul copiilor
ai ob inut! Joc de mi care : Formeaz mul imi de fete
Cu saco a la pia ! i b ie i-e.m.i.
tiin : Care sunt ntmpl rile
Grupeaz din universul familiei ADP: R: Mam ,tat i bunic/
membrii familiei tale? (dezbatem Pe to i i iubesc de mic !
ntr-un balon/ responsabilit ile din T: Eu i cu familia mea/
inimioar i grup) ACTIVITATE Un cerc mare vom forma!
une te cu cifra OP IONAL :
respectiv

Activitate integrat ALA: tiin : Mari


Biblioteca:
DLC+DPM descoperiri (studierea unui fir
Denume te Plimbare n aer liber
VINERI de p r la microscop, studierea
membrii (observare familii)
Arborele genealogic pielii cu lupa, lucru cu cartea
familiei!
- l.d.i. interactiv Corpul uman);
Eu cu familia
mea (citire de
Deplaseaz -te cu ADE: DOS: E s rb toare n
imagini/poze);
mine ! - variante de familia mea! (preg tiri pentru
mers , alergare, ocolire rb toare, prepararea unor
de obstacole gust ri, derularea
evenimentului);
-activitate gospod reasc .
Nisip i ap :
DPM: Mergi cum i se
Amprente
spune! II;
Acesta se
Repetarea alerg rii organizate
scufund
cu plecare i oprire la
semnal;
Joc: C elul i pisica.

ADP R: Jocul Bun


diminea a, bun ziua, la
revedere!
T: Cte doi, to i mpreun , /
Copila ii se adun !

17
5. Tema: Cine sunt/suntem?
Subtema: COMPAR -TE CU MINE!
Obiective de referin :
DLC
participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de
auditor;
n eleag i s transmit mesaje simple; s reac ioneze la acestea;
audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles;
recepteze un text care i se cite te ori i se poveste te, n elegnd n mod intuitiv caracteristicile expresive i
estetice ale acestuia;
utilizeze simboluri pentru a transmite semnifica iile.
DS
i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea,
denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri
comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan;
recunoasc , s denumeasc , s construiasc i s utilizeze formele geometrice n jocuri;
cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, fiin a uman ca parte integrant a
mediului), precum i interdependen a dintre ele;
comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate.
DOS
s cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ;
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice.
DEC
redea teme plastice specifice desenului;
exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice;
intoneze cntece pentru copii;
acompanieze ritmic cntecele.
DPM
cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului;
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare).

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini despre prima zi C su a p pu ii; Module;
de gr dini ; Utilat corespunz tor pentru Cuburi construc ie c su ;
Caiete de lucru, fi e adecvate temei; activit i care se pot desf ura n Ma ini, unelte;
Album cu poze de familie; familie; Trusa Logo II.
Cd-uri; Cd-player. pu i, mobilier c su , ma inu e,
alte juc rii .
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Enciclopedie - Corpul uman. Creioane negre i colorate, carioca, Puzzle;
acuarele, plastilin ; Jetoane cu obiecte de uz personal.
Fi e cu corpul uman.

Activitatea metodic :
Preg tirea materialului didactic pentru activit i, a fi elor de lucru pentru copii i a fi elor pentru evaluarea continu ;
Studiu individual;
Proiectele i parteneriatele gr dini ei;
Comisia metodic .

18
Ziua Tura I Tura a II
ALA, ADE, ADP
ALA ADE integrate ADP: .D., R., T.
Op ionale, Extinderi
Recuperatorii,
recreative, de
cultivare aptitudini

Joc de rol: Activitate integrat Salutul. ALA: Bibliotec : Une te cu o


E s rb toare n +DOS Ne asem m, ne linie cuvntul care denume te o
LUNI familia mea! deosebim parte component a corpului.
Obs. Feti a i Sim urile m ajut
De-a fr iorul i iatul Povestea palmelor/ ADE: DOS: mpletim codi a
surioara ochilor/ pu ii II
mpletirea firelor n nasului/ gndurilor : J.d.: Feti e i b ie i
Jocuri intelectuale trei: mpletim codi a mele (asem ri i deosebiri)
de stimulare: pu ii
Vorbe te-mi despre R. Jocul De-a ADP: R. Jocul De-a diminea a ,
fratele t u! diminea a, de de L.Muntean
L.Muntean Cum mi sp l eu obr jorii?/ Cum
Cum mi sp l eu mi frec eu din orii?/ Cum fac eu
Art : obr jorii?/ Cum mi nviorare?/ Cum m piept n cu
Eu (desen i colaj frec eu din orii?/ bdare?/ Cum mi sp l eu
definitivarea Cum fac eu cior peii?/ Cum se-ncheie
propriei figuri prin nviorare?/ Cum m stureii?/ Cum m nnc frumos la
selectarea i lipirea piept n cu r bdare?/ mas ?/ Cum salut cnd plec de-
ochilor, a nasului i Cum mi sp l eu acas ?
a gurii, precum i cior peii?/ Cum se- 2. T: Cinci pitici, cinci voinici
prin colorarea cu ncheie n stureii?/ (degetele)
creionul colorat a Activitate integrat Cum m nnc frumos ALA: Arta:Continuare : Desen
rului) i p rin ii DLC+DEC la mas ?/ Cum salut prin copierea umbrei corpului
MAR I mei - pictur ; cnd plec de-acas ?
Memorizare: Feti a T. Cinci pitici, ADE:DLC:.Repet m poezia :
Desen prin alintat , de Elena cinci voinici ( Feti a alintat , de Elena Farago
copierea umbrei Farago degetele) DEC: Modelaj (mi ri
corpului n mi care/ Hai, copii, s translatorii, aplatizare, mbinare):
static sau a unor C: Un copil politicos nv m... Leag nul din curtea gr dini ei
i ale corpului J.m.: Dac vesel se
propriu pe coli mari tr ie te ADP: 1. R. Jocul De-a
de carton i diminea a, de L.Muntean
eventual, colorarea Jocuri distractive:
lor; Joac , feti 2. T. Cinci pitici, cinci voinici
( degetele)
Activitate integrat ALA: Joc de rol : De-a gr dini a
+DE
MIER- Construc ii:
CURI Casa mea- joc cu ADE:DLC: Rememorare din anul
materiale din natur J.d.: La magazin colar anterior: P rin ii mei, de
i de euri (formeaz mul imi de Extindere: El. Drago
fete i b ie i, de
obiecte de DOS: Ne ngrijim p rul. Cum?
mbr minte,
Bibliotec : nc minte etc.) . ADP:R. Jocul De-a diminea a,
Familii (citire de de L.Muntean
imagini din reviste i
discu ii libere despre Desen/pictur : Ghici, Joc de mi care: T. Hai, copii, s nv m...
familiile prezentate ghici ce voi desena otronul
n diferite imagini); aici ?, de L. Muntean Podul de piatr
(Omul are cap i are
gt i corp, mini i
picioare, gur , nas i
Joc de mas : ochi i urechi a ezate

19
B iat/fat (p ile n perechi. Pe cap are
corpului, bun oar i-o podoab
caracteristici capilar . Ce-o fi sta ? ACTIVITATE
individuale, Vrei s tii ? Este OP IONAL :
mbr minte) rul, dragi copii.).

tiin :
Descoperim
(studierea unui fir de
r la microscop, Activitate integrat ALA: Joc de mas : Grupe de
studierea pielii cu + DOS : Plimbare n aer copii (form ).
JOI lupa, lucru cu cartea) liber (observ m
Corpul uman Joc logic: B iatul i cum merg copiii pe ADE: DEC: Desen: Casa mea
feti a din figuri strad , cum se : Joc logic (cerc, p trat,
geometrice (cerc, comport ) triunghi, dreptunghi)cu patru
trat, triunghi, diferen e
dreptunghi) cu patru
Biblioteca: diferen e ADP: R. Jocul De-a diminea a,
Dactilopictur : de L.Muntean
mi scriu numele pe Cum ne
etichete comport m? (se T. Cinci pitici, cinci voinici
dezbate con inutul (degetele)
Eu cu familia cntecului Un copil
mea(citire de politicos; se
imagini/poze); alc tuie te un album
de familie colectiv),
cu imagini din reviste/
poze)
Activitate integrat ALA: tiin : Denume te cele
Nisip i ap : DLC+DPM cinci sim uri. ncercuie te organul
VINERI Fe e vesele de sim corespunz tor.

Recunoa te i ADE: DEC: Sunete lungi i


exprim ce stare scurte, ritmizate cu onomatopee
denume te expresia : tiu c i fra i, colegi, prieteni
fe ei. am. (Nr. 1-5)

1. nv area schemei ADP: R: Jocul De-a diminea a,


corporale; de L.Muntean
2. Joc: F la fel ca
mine; T: Hai, copii, s nv m...

6. Tema: Cnd/cum i de ce se ntmpl ?


Subtema: ZILE DE TOAMN
Obiective de referin :
DLC
audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles;
disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronun e corect;
s i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnifica iile.

i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea,
denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri
comune (form );
numere i s recunoasc cifrele corespunz toare;
recunoasc , denumeasc , s construiasc i s utilizeze formele geometrice n jocuri;
cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, aerul, apa, solul, vegeta ia, fauna,
fiin a uman ca parte integrant a mediului, fenomene ale naturii), precum i interdependen a dintre ele;

20
comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate.
DOS
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice.
DEC
diferen ieze auditiv timbrul i intensitatea sunetelor din mediul apropiat i al sunetelor musicale;
intoneze cntece pentru copii;
exprime prin mi care starea sufleteasc creat de muzica audiat ;
redea teme plastice specifice desenului;
s ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii.
DPM
cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului;
s i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare);
perceap componentele spa io-temporale (ritm, durat , distan , localizare);
s fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite.

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini despre toamn ; Frunze; gr un e; Construc ii diverse;
Caiete de lucru, fi e adecvate temei; Toamna n parcul din curtea Figuri geometrice.
Cd-uri; gr dini ei;
PC. Unelte de lucru n gr din .
TIIN : ART : JOC DE MAS
i cu curiozit i din lumea plantelor i Creioane negre i colorate, carioca, Jocul umbrelor;
animalelor; acuarele, plastilin ; Frunze de diferite forme i m rimi;
Plan e cu fenomene ale naturii;
Fi e.

Activitatea metodic :
Preg tirea materialului didactic pentru activit i, a fi elor de lucru pentru copii i a fi elor pentru evaluarea continu ;
Studiu individual;
Planificarea activit ii s pt mnale;
Proiectele i parteneriatele gr dini ei;
Comisia metodic .

Ziua Tura I Tura a IIa


ALA, ADE, ADP
ALA ADE integrate ADP: .D., R.,T.
Op ionale,Extinderi
Recuperatorii,
recreative, de cultivare
aptitudini

Joc de rol: De- Activitate integrat Salutul. ALA:Arta :.Audi ie:


a agricultorii DLC+ DOS Lung , slab i Cntece despre toamn
LUNI De-a Zna (PROIECT DIDACTIC) lud /Scuturnd natura
Toamna ud ...cnt toamna ADE: D : Cum ne
Lectura educatoarei - ruginie! mbr m toamna?
Povestea nucii La revedere, cocori DPM: Aten ie la
ud roase, de Vladimir dragi i rndunele! comanda mea!
Art : Culorile Colin Un rucsac, dou
toamnei picioare, copila ii pe ADP: R: Vreau s pot!
Imit sunete rare (deprinderea de a se
produse de ploaie Activitate practic - mbr ca)
i vnt Broscu a- activitate R. : Vreau s pot! T: Jocul de-a toamna, de
Construc ii: practic ( mbinarea (deprinderea de a se L.Muntean (Cum danseaz
Parcul, toamna frunzelor cu diferite mbr ca) frunza-n vnt?/ Cum se-
materiale) T: Jocul de-a toamna, terne pe p mnt?/ Cum
L.Muntean (Cum se strng p ri n stol?/
danseaz frunza-n Cum dau cerului ocol?/
Joc de mas : vnt?/ Cum se-a terne Cum bate vntul u or?/

21
Alegem i pe p mnt?/ Cum se Cum cade ploaia din
sort m imagini strng p ri n stol?/ nor?/)
despre toamn Cum dau cerului ocol?/
Cum bate vntul u or?/
Cum cade ploaia din
nor?)
tiin : Privim
n curtea Activitate integrat ALA: Construc ii din
gr dini ei: DLC+DEC Joc n aer liber: material m runt: Parcul,
MAR I bruma Coliba iepura ului toamna
Num frunzele
de aceea i form J.d.: R spunde repede i ADE: DLC: Unde a
Scrie lng bine (acordul ntre p ile zburat rndunica?
fiecare cifra propozi iei) DS: Ne mbr m mai
corespunz toare gros?
Jocuri distractive:
Completeaz imaginea cu Culegem cartofi! ADP:R.: Vreau s pot!
Ploaia b tut de vnt (deprinderea de a se
Bibliotec : (linii oblice) Rndunic , mut i mbr ca)
Citim imagini cuibul! T.: Jocul de-a toamna,
despre fenomene de L. Muntean
ale naturii n ALA: tiin : Zile de
Activitate integrat
MIER- anotimpul toamn
DS+DEC
toamna i apoi
CURI
desen m.
Ex. fi e: Grupeaz ADE: DOS: Doi cte doi
Povestea Extindere:
frunzele de aceea i culoare, ! mers ordonat n situa ii
castanelor, de T.
rime, form . Spune cte diferite
Banciu
sunt i une te fiecare grup DS: Grup m cte 5
cu cifra corespunt toare frunze din parc
Frunza- Jocuri de mi care:
combina ii de 1,2,3, stop!- Cursa
Cntec: Acum e toamn , ADP:R: Vreau s pot!
linii vr biu elor (cu ocolire
da! (deprinderea de a se
de obstacole)
Euritmie: Dansul mbr ca)
Nisip i ap : frunzelor n vnt! T: Jocul de-a toamna, de
Stropi de ploaie
L. Muntean
n nisip
Activitate integrat ALA: Arta: Scena din
Punem morcovi ACTIVITATE
DS+DOS Povestea castanelor, de
la p strat pentru OP IONAL :
JOI T. Banciu
iarn n nisip
ADE: DLC: Povestea
Joc logic: Te rog s -mi castanelor, de T. Banciu
dai! DEC: Culorile toamnei

ADP: R: Vreau s pot!


Ghicitori: Despre
Aplica ie: Formeaz (deprinderea de a se
fenomene ale naturii,
diferite forme din frunze mbr ca)
legume i fructe
T: Jocul de-a toamna, de
L. Muntean
Activitate integrat ALA: Construc ii: Banca
DLC+DPM din parc
VINERI
Povestire: Povestea nucii ADE: DEC: Bate vntul
ud roase, de Vladimir frunzele!
Colin, lectura educatoarei DOS: Suntem harnici,
facem ordine dup
Alergare cu ocolire i activit i.
ire peste obstacole
J: Alerg m printre copaci ADP: R: Vreau s pot!
(deprinderea de a se
mbr ca)
T: Jocul de-a toamna, de
L. Muntean

22
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT
Toamna n culori
NIVEL II
TEMA ANUAL DE STUDIU: Cnd / cum i de ce se ntmpl ?
Subtema: Zile de toamn
INVENTAR AL ACTIVIT ILOR/ AC IUNI DE NV ARE/ MIJLOACE DE REALIZARE:
ADP - ntlnirea de diminea Zile de toamn
ALA I: pe centre de interes: Biblioteca: Frunza combina ii de linii;
tiint : Zna Toamn ordonare dup criteriul m rimii;
Construc ii: Parcul, toamna asamblare.
ADE - DLC: Povestea nucii l ud roase de Vladimir Colin, lectura educatoarei
DOS: Broscu a- activitate practic
ALA II: Jocuri de mi care Scaunele muzicale i Cu nuca n co !
TIPUL: Activitate integrat
SCOP/ ALA I:
- dezvoltarea unor deprinderi de conduit civilizat care s permit desf urarea simultan a unor activit i
preferate de copii, individuale sau colective f a se stingheri unii pe al ii;
- recunoa terea fenomenelor de toamn specifice; perfec ionarea unor priceperi i deprinderi de manipulare a
materialelor puse la dispozi ie n vederea realiz rii unor lucr ri;
- dezvoltarea competen elor de a num ra n concentrul 1-6, de a forma mul imi, exersarea deprinderilor de
munc independent .
ADE - DLC: Dezvoltarea creativit ii i expresivit ii limbajului oral; formarea deprinderii de a asculta cu
interes o poveste; exprimarea corect prin nl uirea logic a ideilor n propozi ii i fraze, punnd n eviden unitatea
de sens i motiva ia acestora.
DOS: Consolidarea abilit ilor i deprinderilor practice de a lipi cu ambele mini, de a folosi corect
instrumentele de lucru.
ALA II: Dezvoltarea emo iilor i comportamentelor sociale pozitive prin respectarea regulilor.
COMPORTAMENTE ( dobndite de c tre copii la finele activit ii):
Domeniul Limb i Comunicare:
a)cognitive: - urm re te linia unei pove ti spuse de educatoare;
- face predic ii asupra desf ur rii firului epic al pove tii;
- utilizeaz cuvinte noi n noi contexte.
b)psihomotorii: - i dirijeaz efortul oculo-motor c tre centrul de interes vizat de educatoare i
mnuie te materialele didactice puse la dispozi ie.
c) afective: - empatizeaz cu personajele pove tii;
- particip emo ional la toate activit ile;
- i exprim aprobarea sau dezaprobarea fa de anumite comportamente sociale.
Domeniu:l Om i Societate:
- ntinde corect lipiciul pe o suprafa dat ;
- recunoa te materialele necesare activit ilor practice;
- organizeaz n mod original spa iul plastic.
ALA I Biblioteca:
- scrie semne grafice dup modelul dat;
- respect spa iul dat ;
- combin liniile nv ate;
- creez diferite elemente grafice;
- p streaz acurate ea lucr rii i la masa de lucru.
Construc ii:
- selecteaz materialele necesare realiz rii temei;
- combin materialele puse la dispozi ie pentru relizarea unei structuri complexe;
- coopereaz cu colegii n vederea realiz rii temei;
- m nuie te piesele de construit n vederea ob inerii unui obiect;
- descrie obiectele create, motivnd alegerea.
tiin :
- sorteaz frunze dup criteriul m rimii;
- stabile te un algoritm ;
- decoreaz rochi a Znei Toamna dup un criteriu (cresc tor,descresc tor);
- denume te ac iunile executate, le motiveaz ;
- interac ioneaz cu partenerii de grup .
ALA II Jocuri de mi care:
- particip efectiv i afectiv la joc;

23
- d dovad de spirit de competi ie i fair-play;
- r spunde motric la semnalul auditiv convenit prin joc, respectnd regula.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode i procedee: conversa ia, observa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul, brainstorming, predic ia,
problematizarea, GLC, munca independent , Turul Galeriei, jocul.
Mijloace de nv mnt: fi e de lucru, creioane colorate, structuri plane din poliester,silueta Zanei Toamna,
recompense, fi e de lucru, lipici, cartoane colorate, coji de nuci, cd cu muzic pentru copii, calculator.
Forma de realizare: individual, pe centre de interes; frontal; pe grupuri mici.
RESURSE:
Materiale: * plan e care reprezint cteva imagini cheie;
* 5 imagini ale pove tii;
* tabelul predic iilor;
* stimulente;
* coji de nuci, carton, autocolante
Temporale: o zi.
LOCUL DESF UR RII: sala de grup i n aer liber (ADP- ALA II)
** SCENARIUL ZILEI**
n acest diminea centrul tematic va fi amenajat mpreun cu copiii. Fiecare va aduce de acas frunze de
diferite culori i m rimi. Acestea vor fi a ezate n fa a clasei pe un covora .
ntlnirea de diminea se va desf ura cu toat grupa de pre colari a eza i n semicerc n jurul frunzelor. Se
stabile te salutul zilei: Bun diminea a, flutura i! Fiecare copil salut i se prezint Bun diminea a, eu sunt
fluturasul ... , apoi, i recunoa te simbolul propriului flutura avnd poza sa pe el i il a eaz pe panou deasupra
copacului anotimpurilor. Se va alege un ,elev al zilei, care va a eza copiii absen i pe panou, sub copac. Se va stabili
mpreun cu copiii ziua s pt mnii, aspecte ale vremii din acea diminea , mbr mintea adecvat pentru acea zi i se
va completa calendarul naturii. Se vor preciza, dac exist , alte evenimente importante din aceast zi (ex: ziua de
na tere a unui coleg).
Astfel se va trece la a patra etap a ntlnirii de diminea : mp rt irea cu ceilal i. Elevul zilei ne va povesti o
ntmplare petrecut n parc n acest anotimp. Noutatea zilei aduce n aten ia copiilor o nuc aflat sub una din frunzele
de pe covor. Copiii denumesc fructul surpriz , exprim diferite situa ii posibile pentru care nuca a ajuns n mijlocul lor,
iar educatoarea anun : - Aceast nuc nu este obi nuit , ea are o poveste a ei. Sunte i curio i s o afla i, copii? Copiii
sunt anun i c pe parcursul zilei vor asculta Povestea nucii l ud roase. Dup ce aceasta a fost a ezat ntr-un loc
vizibil i s-a repetat c este un fruct, la activitatea de grup copiii vor recita poezia: Co ul Toamnei de Marcela Meraru
(vol. Poezii - n sprijinul proiectelor didactice, Editura Emia, Deva 2006). Dup ntlnirea de diminea se vor
prezenta materialele i centrele de interes c tre care se vor ndrepta copiii care i vor alege liber activitatea preferat .
Din motive de economie a spa iului de redactare vom comprima proiectarea didactic i vom pune accent pe
Activitatea pe Domenii Experien iale (DLC+DOS)

Evenimentul Con inutul tiintific/Strategie Didactic Evaluare


Didactic Activitatea educatoarei Activitatea copiilor (Modalit i i instrumente)

I. EVOCAREA aerisirea s lii de grup ; - frontal Oral -comportamentul


aranjarea mobilierului; copiilor
Moment preg tirea materialelor
organizatoric didactice necesare temelor
propuse pentru cele trei sectoare;
intrarea ordonat a copiilor
n sala de grup i a ezarea Se ndreapt spre centrul
acestora n cerc pentru ntlnirea preferat, ascult Gradul de interes
de diminea . ndrum rile, manipuleaz manifestat pentru
Se realizeaz intuirea materialelor materialele, coopereaz n materialul pus la dispozitie
existente la cele trei sectoare: joc de activit i. ct i rela iile dintre copii.
Captarea mas , art si biblioteca (cercetarea Ascult i aleg centrul,
aten iei centrelor de interes). desf oar activit i Capacitatea de a asculta
Anun tema i obiectivele pentru specifice recomand rile, indica iile,
fiecare centru; ndrum , sprijin la BIBLIOTEC : de a coopera cu colegii
Anun area temei i a sectoare copiii, ncurajeaz copiii vor scrie semne grafice
obiectivelor spre a se afirma acolo unde prefer . inv ate combina ii de Identificarea preferin elor
Desf urarea jocurilor pe arii de linii; vor desena frunze i copiilor.
stimulare: explic sarcinile de lucru copaci. Formularea de propozi ii,
(sortarea frunzelor, aranjarea lor n TIIN : recunoa te fenomene
iruri alternative de la cele mai mici vor realiza obiecte de specifice anotimpului
la cele mai mari, cresc tor i decor din frunze Deprinderea de a modela

24
descresc tor) ; prezint modul de mpodobind Rochi a folosind tehnicile nv ate.
lucru. Toamnei. spunsurile i exprimarea
CONSTRUC II: corect a copiilor.
vor construi m su e, Modul de interac iune n
ncu e, alei ,vor cadrul grupului.
Tranzi ia pentru activitatea mprejmui parcul etc.
experien ial se realizeaz
mp ind copiii n trei echipe
(procedeul cocardelor colorate,
ritmiznd o poezie); echipele cu
ecusoane n 3 culori g sesc pe cele
3 m su e de aceea i culoare cte o Recit versurile poeziei
plan cu imagini /personaje din Co ul Toamnei i
poveste. esc pe fiecare silab n
ritmul impus prin b i
ale palmelor.
II. REALIZAREA
SENSULUI Apreciaz scurtele pove ti create de Aleg un reprezentant al Brainstorming
liderii de grup. echipei care va prezenta GLC
Anun area temei: povestea n fa a clasei, Expunerea oral
-Foarte frumos, dar ast zi v voi dup ce
spune o poveste la fel de frumoas mpreun au conceput-o
ca i a voastr :
Povestea nucii l ud roase de
Vladimir Colin, la care m ve i
ajuta i voi, iar n partea a doua a
activit ii vom confec iona o
juc rie la care ne ajut chiar Nuca Ascult cu aten ie
din poveste (o broscu )! con inutul pove tii;.
Se mparte textul n fragmente;
Se cite te primul fragment, se scot
cteva idei despre ce s-a ntmplat
i se trece plan a 1 n coloana 3.
Se pune ntrebarea:-Ce crede i c
se va ntmpla n continuare? De Privesc ilustra iile;
ce...? Fac predic ii; Conversa ia
Predic iile copiilor se trec n Motiveaz cele spuse; Problematizarea
coloana 1 i 2, apoi se afi eaz Predic ia
plan a 2 n coloana 3 (ce s-a
intamplat de fapt).
Se cite te fragmentul urm tor, apoi
se merge mai departe cu ntrebarea
: - Ce crede i c se va ntmpla?,
se noteaz predic iile i motiva ia:
-De ce crede i c a a se va
ntmpla? ... pn se termin
povestea.
Activitatea predictiv poate fi Privesc ilustra iile;
cut o singur dat n decursul Fac predic ii;
povestirii (o variant ), permi ndu- Motiveaz cele spuse; Expunerea, Conversa ia,
le copiilor s i modifice predic iile Povestirea
pe m sur ce se poveste te.
Toate predic iile sunt corecte
nel snd loc nega iilor din partea
colegiilor.
Cuvintele necunoscute sunt
explicate n timpul derul rii
povestirii.
Fixarea con inutului: n scopul
fix rii momentelor principale ale
povestirii voi face o revizuire a
coloanei 3 din tabloul predic iilor
Ob inerea performan ei:

25
- Ce personaj v-a placut cel mai
mult?
- Cum este Nuca din poves -te ?
Dac v-a i fi ntlnit cu Nuca ce i-
i fi spus?
- Ce alt titlu ar putea avea po- Aranjeaz plan ele n
vestea? ordinea momentelor apoi
- Spune i p rerea voastr despre povestesc pe scurt. oral
comportamentul personajelor din frontal
aceast poveste.Care este mesajul spund ntreb rilor individual
textului? educatoarei.
Lauda de sine nu miroase a
Asigurarea feed-back- bine Conversa ia
ului Tranzi ie: Exerci iul
- Acum fiecare dintre voi va primi Propun variante de titlu
o jum tate dintr-o nuc . Cu posibile
ajutorul ei ve i confec iona o
juc rie (broscu a) Individual
Se explic modul de lucru
(pa ii/fazele de lucru se pot
vizualiza pe un panou din fa a
grupei) Repet proverbul
Se dau indica ii individuale, dac
este cazul, ajutndu-i pe copiii care
au oarecari probleme n realizarea Frontal
temei.
- A eza i broscu ele voastre n Intuiesc materialele,
locul cel mai potrivit din sala de ascult indica iile i
grup ! observ demonstrarea
modului de lucru. Exerci iu cu material
ncep realizarea lucr rii individual
utiliznd ambele mini n
timpul lucrului i urmnd
Tranzi ie: pa ii
tonul cntecului Broscu ele i Copiii vor a eza
solicit deplasarea cu cnt spre broscu ele lor pe macheta
zona de mi care. construit de diminea ,
Anun area i explicarea jocului motiveaz .
distractiv Scaunele muzicale.
Copiii vor fi imp i n dou
echipe, fiind mai multi copii cu Se in n lan de bra e i
unul dect scaune .Regula jocului: pornesc n pas ritmat i
Educatoarea selecteaz grupul de tut.
copii care se deplaseaz n jurul
scaunelelor aliniate n mijlocul s lii
de grup . La auzirea unei melodii Ascult cu aten ie
copiii se deplaseaz n jurul explica iile, respect
scaunelelor, iar la oprirea muzicii regulile i semnalele
se a eaz repede pe cte un sc unel. auditive.

n a doua parte a activit ii copiii Manifest bun


aleg un joc nou cu titlul Zboar , dispozi ie, spirit de
zboar : competi ie pozitiv Exerci iul
- copiii stau n semicerc cu minile
pe genunchi, educatoarea enumer -frontal
obiecte, fiin e fenomene ale naturii, -individual
iar acele lucruri care ntr-adev r
zboar , copiii ntind minile lateral,
imitnd zborul. Printre alte lucruri
enumerate educatoarea introduce i
obiecte care nu pot zbura. Copiii
mn cu minile pe genunchi.
Copilul care nu a fost atent i a fost

26
lit (nu a executat corect
mi carea) prime te o pedeaps Exerci iul
hazlie.
Se trece n grup pe la fiecare centru - individual
de interes pentru evaluarea
activit ii i aprecierea lucr rilor.
Aprecieri globale i individuale
privind implicarea copiilor n
activit i pe parcursul zilei
Se ofer recompense simboluri
autocolante fe e zmbitoare

Vor face aprecieri asupra


produselor activit ii
practice

Autoevaluarea
-frontal

Conversa ia
Analiza produselor
activit ii
III. REFLEC IA Receptivitatea copiilor.
Evaluarea Modul de implicare n
performantei activit i.

ncheierea activit ii

Bibliografie: 1. Curriculum pentru nv mntul pre colar nivel 3-6/7ani-Prezentare i explicit ri-Editura DPH
Bucure ti 2009
2. Olimpia Turcu Tr istu a cu pove ti
3. Limba i literatura romn . Metodica activit ilor instructiv-educative din nv mntul pre colar, Ed, Didactica
Nova, Craiova, 2004.
4. Metode interactive de grup;
5. Programa activit ilor instructiv-educative n gr dini a de copii, Bucure ti 2005
6. Jocuri i exerci ii pentru dezvoltarea fizic a pre colarilor, S. Dima, I. Sima, Editura Didactic i Pedagogic ,
Bucure ti, 2004

27
7. Tema: Cnd/cum i de ce ntmpl ?
Subtema: PRIN GR DIN I LIVAD
Obiective de referin :
DLC
participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de
auditor;
audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles;
disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronun e corect;
i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.

cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, aerul, apa, solul, vegeta ia, fauna,
fiin a uman ca parte integrant a mediului, fenomene ale naturii), precum i interdependen a dintre ele;
comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate;
g seasc ideea unei teme urm rind indicii;
aplice norme de comportare specifice asigur rii s ii i protec iei omului i naturii;
efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date ori g site de el nsu i:
triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantit ii prin punere n coresponden ;
n eleag i s numeasc rela iile spa iale relative, s plaseze obiecte ntr-un spa iu dat ori s se plaseze
corect el nsu i n raport cu un reper dat.
DOS
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute
(sensul unui proverb);
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice;
sesizeze modific rile materialelor n urma prelucr rii lor;
identifice, s proiecteze i s g seasc ct mai multe solu ii pentru realizarea temei propuse n cadrul
activit ilor practice.
DEC
diferen ieze auditiv durata determinat a sunetelor din mediul apropiat i a sunetelor muzicale;
diferen ieze auditiv n imea sunetelor muzicale;
intoneze cntece pentru copii;
redea teme plastice specifice desenului;
ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii;
exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice.
DPM
cunoasc i s aplice regulile de igien a efortului fizic;
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare);
fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte;
s manifeste n timpul activit ii atitudini de cooperare, spirit de echip , de competi ie, fairplay.

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini despre legume de Taraba cu legume de toamn ; Cuburi din lemn;
toamn ; Co uri, l di e, mulaje. Trusa LogI I i II;
Caiete de lucru cu fi e adecvate temei; Puzzle.
Cd-uri;
PC;
Litere magnetice.
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Atlas botanic; Creioane negre i colorate, Domino cu legume;
Enciclopedia copiilor; carioca, acuarele, plastilin ; Loto cu legume;
i i reviste cu articole despre fructe de Fi cu legume; Set Din jum i - ntreg;
toamn ; Hrtie glasat ; Jocul umbrelor cu legume .
Jetoane. Hrtie creponat .

Activitatea metodic :
Preg tirea materialului didactic pentru activit i, a fi elor de lucru pentru copii i a fi elor pentru evaluarea continu ;
Studiu individual;
Studiul copilului; Consemnarea observa iilor asupra comportamentului copiilor;
ntocmire documente colare;Comisia metodic .

28
Ziua Tura I Tura a II-a
ALA, ADE, ADP
ALA ADE integrate ADP: .D., R., T.
Op ionale, Extinderi
Recuperatorii,
recreative,de cultivare
aptitudini
Biblioteca: Activitate integrat Salutul. ALA: Joc de mas : Sort m
LUNI Din jum tate DS+DOS Co ul plin al toamnei, legume
ntreg din gr dini, de pe
Sort m Obs: Co ul cu fructe i ogoare ADE: DEC: Acum e
legume legume Brum rel nva toamn , da!
rnicia de mic : Grup m legume dup
Joc interactiv: Ce tii Toamna, anotimpul culoare
despre mine? Cum te ajut s schimb rilor/fenomene
Joc de rol: cre ti? ADP: R: Cum salut?
La aprozar T: La cules- joc de mi care
R: Cum salut?
Cum mi cer iertare
cnd gre esc?
Construc ii: Activitate integrat Cum mi aleg prietenii ALA: Bibliotec :
MAR I Pia a de DLC+DEC dintre legume? Memorizare: Legumele, de
legume-joc Cum sp l legumele i L. Muntean
de a ezare pe Povestea vitaminelor , de fructele nainte de
suprafe e L.Munteanu - lectura ed. mas ? ADE: DLC: J.d. Eu spun un
plane prin fruct, tu spui mai multe
suprapunere i C: Acum e toamn , da! T. La cules- joc de : Grup m morcovi dup
mbinare J.+t.+c., I.Nicorescu, mi care grosime
L di e pentru Toamna, Silvia Dima La cules de fructe/
legume Toamna ne mbie/ Hai ADP:R:Cum mi cer iertare
(combino) acum cu to ii/ La cules cnd gre esc?
de vie! Mere, pere, T: La cules- joc de mi care
prune/ Bune sunt i
Activitate integrat dulci; /Hai s mergem ALA: Art : Parada
MIER- tiinta: DS+DEC iute/ La cules de nuci! legumelor
CURI Ce facem cu
semin ele Num ratul n concentrul 1- ADE: DEC: Suntem arti;ti
legumelor? 6. Asociaz num rul cu (Tava cu legume)
Facem cantitatea i invers. DLC:Toamna, L.M.
saduri de Jocuri distractive n repetare
toamn Co ul cu legume - curte
modelaj Co ul cu legume s-a ADP: R: Cum mi cer
rupt! iertare cnd gre esc?
T: La cules de fructe,/
Arta: Toamna ne mbie:/Hai acum
Legume cu to ii / La cules de vie!
verzi i Concurs de ghicitori Mere, pere, prune/ Bune sunt
legume ro ii despre legume i dulci; /Hai s mergem iute/
(pictura) La cules de nuci!
Gogo arul - Activitate integrat Extindere: ALA: Joc de rol De-a
JOI desen DS+DOS: buc reasa

E.m.i: Num fructele i ADE: DOS: Merele


une te cu cifra. F s fie cu Dramatizare Dialog frumoase pot fi
unul mai mult, mai pu in, ntre legume: Eu sunt vierm noase!-conv.
Joc de mas : tot attea corespunz toare. cea mai frumoas i DPM: Cursa culeg torilor
Domino i toas ! de fructe
Loto cu Decup m legume
legume ADP: R: Cum mi aleg
prietenii dintre legume?
T: La cules de fructe,/

29
Toamna ne mbie:/ Hai acum
Nisip i ap : cu to ii / La cules de vie!/
Prinde Mere, pere, prune/ Bune sunt
leguma f ACTIVITATE i dulci;/ Hai s mergem iute/
mini (n OP IONAL La cules de nuci!
vasul cu ap )
Contur cu
degetul -
Legume n
nisip Pantomim :
Activitate integrat Parada legumelor ALA: tiin : Grupeaz
VINERI DLC+DPM legume n l di e

Audi ie Supa de zarzavat, ADE: DOS: Dovleceii


de O. Cazimir zdr vani activitate
practic
Consolidarea deprinderii DLC: Care este prietenul
de mers n coloan cte meu dintre legume?
unul, cte doi, porniri/opriri
la semnal.. ADP: R: Cum sp l
Joc: Cine ajunge primul legumele i fructele nainte
(prima pereche) cu co ul cu de mas ?
legume? T: La cules de fructe,/
Toamna ne mbie:/ Hai acum
cu to ii / La cules de vie!/
Mere, pere, prune/ Bune sunt
i dulci; /Hai s mergem iute/
La cules de nuci!

8. Tema: Cnd/cum i de ce se ntmpl ?


Subtema: FLORI DE TOAMN
Obiective de referin :
DLC:
i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i colegi i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
manifeste interes pentru citit;
recunoasc literele alfabetului i alte conven ii ale limbajului scris;
utilizeze materiale scrise n vederea execut rii unei sarcini date;
participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de
auditor.
:
i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea,
denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri
comune luate n considerare separat sau mai multe simultan;
cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, aerul, apa, solul, vegeta ia, fauna,
fiin a uman ca parte integrant a mediului, fenomene ale naturii), precum i interdependen a dintre ele;
efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date ori g site de el nsu i:
triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantit ii prin punere n coresponden .
DOS:
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice;
sesizeze modific rile materialelor n urma prelucr rii lor;
identifice, s proiecteze i s g seasc ct mai multe solu ii pentru realizarea temei propuse n cadrul
activit ilor practice;
manifeste disponibilitate n a participa la ac iuni de ngrijire a mediului, aplicnd cuno tin ele dobndite.
DEC:
descopere lumea nconjur toare cu ajutorul auzului;
diferen ieze auditiv n imea sunetelor muzicale;
intoneze cntece pentru copii.
redea teme plastice specifice desenului;

30
ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii;
exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice;
utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activit i plastice;
fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte.
DPM:
cunoasc i s aplice regulile de igien a efortului fizic;
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare).

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini cu flori de Flori de toamn ; Lego; jocul culorilor;
toamn ; Vaze, jardiniere, lop ele, greble, Utilaje, unelte.
Caiete de lucru, fi e adecvate temei; stropitoare.
Cd-uri; PC.
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Enciclopedia florilor. Creioane negre i colorate, carioca, Jetoane cu flori de toamn .
acuarele, plastilin ;
Fi e cu flori de toamn .

Activitatea metodic :
Preg tirea materialului didactic pentru activit i, a fi elor de lucru pentru copii i a fi elor pentru evaluarea continu .
Studiu individual.
Studiul copilului. Consemnarea observa iilor asupra comportamentului copiilor.
ntocmire documente colare.
Comisia metodic .

Ziua Tura I Tura a II-a


ALA, ADE, ADP
ALA ADE integrate ADP: .D.,R.,T.
Op ionale, Extinderi
Recuperatorii,
recreative,d e cultivare
aptitudini
Joc de rol: Activitate integrat Salutul. ALA:Joc senzorial: Ce se aude?
De-a DLC+DEC Daruri din partea
LUNI flor ria Toamnei ADE: DLC: Rememorare
Mem: ntre flori, de Ce ne optesc DEC: Repetare cntec
Otilia Cazimir florile?
Toamna, pictor ADP:R: ngrijim florile plantelor
Art : Cntec: Acum e iscusit din sala de mese.
Crizantema toamn , da! T: Crizanteme, tuf nici,/ Hai,
i tuf nica Joc: Mirosul florilor veni i cu noi aici!/ Gr dini a noastr
Vaza cu R. ngrijim florile drag / Florilor le este cas ;/ Are
flori plantelor din sala de ronduri cu flori vii,/ Hai s le-
mese. ngrijim, copii!
Activitate integrat T. Crizanteme, ALA: Construc ii: Straturi pentru
DS+DOS tuf nici,/ Hai, veni i crizanteme i tuf nele
MAR I Construc ii: cu noi aici!/ Gr dini a
Sera de Num ratul n noastr drag / Florilor ADE: DS: Continuare fi e de
flori concentrul 17. le este cas ;/ Are munc independent .
Joc senzorial: Asocierea num rului cu ronduri cu flori vii,/ DOS: Vas pentru flori - confec ie
Mirosul cantitatea. Ex. fi e: Hai s le-ngrijim,
florilor Cum po i s faci s fie copii! ADP: R: ngrijim florile plantelor
tot attea crizanteme Coroana e rotund / din sala de mese.
cte dalii sunt? Rotund e i luna/ T: Crizanteme, tuf nici
Frumoas e i fata/ Pe
Activitate practic care o iubesc!
Confec ie: Crizantema
Euritmie (Pe muzica:

31
Bibliotec : Activitate integrat Valsul trandafirilor) ALA: Continu m confec ia
MIER- Propozi ii , DS+DEC crizantemei
CURI cuvinte
despre flori, Obs: Flori de toamn : ADE: DEC: Desen : Flori
litere cu care Crizantema i tuf nica DS: Tulpini lungi, tulpini scurte
ncep Extindere
denumirile Desen: Realizeaz pe ADP: R: ngrijim florile plantelor
florilor tulpina crizantemei flori, din sala de mese.
Crizantema trasnd linii curbe, ca n T: Crizanteme, tuf nici,
i tuf nica model. Coloreaz -le
cum dore ti!
Activitate integrat ALA: Ghice te i nume te o floare
Joc de mas : DS+ DOS Jocuri de mi care: dup cum o descriu eu!
JOI Puzzle Vr jitorul florilor
E.m.i. Formeaz ct (statuile) ADE: DS: Perechi, perechi de flori
mai multe grupe de flori 1, 2, 3 STOP! surori
diferite, la fiecare grup DOS: ngrijim rondul din curtea
tiin : Ce fie tot attea ca i n gr dini ei.
tim i ce nu grupa dat (prin formare ACTIVITATE
tim despre de perechi) OP IONAL : ADP: R: tim s d ruim flori
aceast T: Coroana e rotund / Rotund e i
floare? S ngrijim i s luna/ Frumoas e i fata/ Pe care o
(De ce i cad ocrotim plantele! iubesc!
petalele?) Joc lini titor:
Activitate integrat Mirosul florilor ALA: Urm rim imagini cu flori de
Joc de DLC+DPM toamn din picturi celebre (de pe
VINERI orientare internet)
spa ial : J. d. Pune i ntreb ri! Joc distractiv:
Unde ai nv area diferitelor Buche ele ADE: DPM: Repet m pa ii de
ezat tipuri de alergare (cu dans
floarea? pendularea gambei DLC: Ce am nv at despre flori de
napoi, cu ridicarea toamn ? (convorbire evaluatoare)
genunchilor la piept, cu
ocolire i p ire peste ADP: R: tim s d ruim flori?
obstacole) T: Coroana e rotund / Rotund e i
Exerci iu de Dans: Valsul florilor luna/ Frumoas e i fata/ Pe care o
educa ie: iubesc!
Cum /cui/
cnd d ruim
flori?

9. Tema: Cine i cum planific /organizeaz o activitate?


Subtema: ARTI TI POPULARI, ME TERI F URARI
Obiective de referin :
DLC:
participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de
auditor;
n eleag i s transmit mesaje simple; s reac ioneze la acestea;
n eleag c tip ritura (scrisul) are n eles (semnifica ie);
recunoasc existen a scrisului oriunde l ntlne te;
utilizeze materiale scrise n vederea execut rii unei sarcini date.
:
i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea,
denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri
comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan;
efectueze opera ii i deduc ii logice, n cadrul jocurilor cu piese geometrice;
cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (tradi ii, fiin a uman ca parte integrant a
mediului), precum i interdependen a dintre ele;
comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate.

32
DOS:
cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ;
i adapteze comportamentul propriu la cerin ele grupului n care tr ie te (familie, gr dini , grupul de
joac );
tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran , armonie,
concomitent cu nv area autocontrolului;
descrie i s identifice elemente locale specifice rii noastre i zonei n care locuie te (elemente de relief,
ezare geografic , obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice);
cunoasc i s utilizeze unelte complexe pentru realizarea unei activit i practice;
identifice, s proiecteze i s g seasc ct mai multe solu ii pentru realizarea temei propuse n cadrul
activit ilor practice.
DEC:
descopere lumea nconjur toare cu ajutorul auzului;
intoneze cntece pentru copii;
asocieze mi rile sugerate de text cu ritmul cntecului;
redea teme plastice specifice desenului;
ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii;
exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice;
utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activit i plastice.
DPM:
cunoasc i s aplice regulile de igien a efortului fizic;
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare);
manifeste n timpul activit ii atitudini de cooperare, spirit de echip , de competi ie, fairplay.

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini din ara noastr , Costume populare; obiecte de Materiale din natur ;
CD, PC. artizanat;c su neasc , gard. Mobilierul p pu ii;
Imagini cu obiecte artizanale; Roata olarului.
Caiete de lucru, fi e adecvate temei;
Album cu poze din ara noastr .
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Carte despre obiceiuri i nsemne Creioane colorate, linguri de lemn, Jetoane cu imagini despre obiecte
populare ; aracet, ac, a , foarfeci, joc tiu s tradi ionale;
Motive romne ti cusute sau n imagini. es, carioca, acuarele, plastelin . Puzzle.

Activitatea metodic :
Preg tirea probelor i a testelor de evaluare ini ial .
Completarea fi elor de evaluare ini ial .
edin a cu p rin ii.
Stabilirea op ionalelor pe anul colar n curs mpreun cu p rin ii i avizarea acestora.
ntocmirea planific rii pe semestrul I.

33
Ziua Tura I Tura a II-a
ALA, ADE, ADP
ALA ADE integrate ADP: .D., R.,T.
Op ionale, Extinderi
Recuperatorii,
recreative, de cultivare
aptitudini
Joc de rol: Activitate integrat Salutul. ALA: Bibliotec :
De-a me terii +DOS tiu cine este i ce Povestea mea -
LUNI populari! face convorbire
G se te me te ugarul Mini de aur,
Art : potrivit - joc didactic Traista fermecat ADE: : Spune cnd se
Mneca Natura ne ofer : lut, ntmpl ?
costumului ap , plante textile pentru DOS: Azi mi-a pl cut/ nu
popular Povestim despre str mo ii obiecte pre ioase mi-a pl cut!
(festonare ) no tri! (convorbire)
Decor m ADP: R: S aranj m sala
mobilierul R. S aranj m sala grupei cu obiecte
pu ii grupei cu obiecte artizanale
artizanale T: Minile s ni le d m/
Covora ul decorat/ Noi i hora s o form m! / S
Construc ii: l ducem la sp lat mai facem nc-un pas/ Tot
Muzeul Casa s o aranj m, / Cu de unde am r mas.
satului obiecte-o decor m
Activitate integrat ALA: Joc de mas :
DLC+DEC T. Minile s ni le d m/ Alege i grupeaz
MAR I Joc de mas : i hora s o form m!/ S
Ulcele mari Arti ti populari , me teri mai facem nc-un pas/ ADE: D: Cte farfuri-
i mici urari convorbire Tot de unde am r mas. oare,attea ulcele e.m.i.
Hai cu to ii la munc DEC: Audi ie melodii din
Audi ie melodii din aici /Me te ugari mari i folclorul romnesc
Biblioteca: folclorul romnesc. mici!/ Ulcele s
Familia mea Joc muzical: Povestea model m / Expozi ia s ADP:R: Covora ul
(citire de unui ciob na o dot m. decorat / Noi l ducem la
imagini din sp lat .
reviste i T: Minile s ni le d m /
discu ii libere i hora s o form m! / S
despre meserii mai facem nc-un pas/ Tot
prezentate n Jocuri distractive: de unde am r mas.
diferite ranul e pe cmp!
imagini i Activitate integrat ALA: Art :
MIER- cuvinte care +DEC Decorez prosoape i
CURI denumesc covora e
me te uguri); S gndim (joc logico- Mim :
matematic) Ce me te ug am ADE: : Secrete n
mimat ? cule
Joc de mas : Pictur : DEC: Desen: Decoreaz
G se te Decoreaz obiectele cu farfuria cu motive
membrul motive decorative! populare
familiei i
obiectul care i Jocuri aten ie ADP: R. Casa s o
apar ine! Ap - foc aranj m /Cu obiecte -o
decor m
T. Minile s ni le d m/
Extindere: i cercul s il form m!

34
Nisip i ap : Activitate integrat ALA: Bibliotec :
Motive + DOS Ce-am v zut la muzeul
JOI populare satului?
E.m.i.Grupeaz tot attea Euritmie :dansuri
linguri cte i indic cifra populare ADE: : Ce ulcele sunt
tiin : Hora, ha egana aici?
Denume te Confec ie: DOS: Costumul popular
obiectele P pu i din linguri - aplica ie
tradi ionale i (decorare i mbr care n ACTIVITATE
spune din ce costume populare) OP IONAL : ADP: R: Ai grij cum
material e co i cu acul!
realizat T: Hai cu to ii la munc
fiecare aici / Me te ugari mari i
Joc lini titor : mici!/Ulcele s model m/
Art : Expozi ia s o dot m.
Modelez Cine a g sit, tace!
obiecte Activitate integrat ALA: Art :
tradi ionale - DLC+DPM Roata olarului- ulcele i
VINERI modelaj Sunt un mic artist farfurioare
popular (l.d.i) Jocuri populare
Joc de rol: cunoscute ADE: DLC: Satul meu e
E s rb toare Predarea s riturii n Alunelul, Baraboiul n s rb toare
n familia n ime cu elan i DPM: Atinge raftul de
mea! sus
desprindere de pe un picior
pentru atingerea unui obiect ADP: R.Casa s o
suspendat . aranj m / Cu obiecte- o
Joc: Atinge prosopelul decor m!
Mersul n echilibru pe plan T: Hai cu to ii la munc
nclinat (20-30 cm). aici/ Me te ugari mari i
mici!/ Ulcele s model m/
Expozi ia s o dot m.

10. Tema: Cum este/a fost i va fi aici, pe p mnt?


Subtema: UNIVERSUL I P MNTUL
Proiect de o zi: Vulcanul, cavaler de fum i scrum
Obiective de referin :
DLC:
participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de
auditor;
n eleag c tip ritura are n eles, semnifica ie ;
i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
n eleag semnifica ia cuvintelor, literelor i cifrelor, nv nd s le traseze.
:
efectueze opera ii i deduc ii logice, n cadrul jocurilor cu piesele geometrice;
cunoasc elemente ale mediului, pozi ionnd elementul uman ca parte integrant a mediului;
cunoasc existen a corpurilor cere ti, a vehiculelor cosmice;
comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate;
m soare timpul prin intermediul ordon rii evenimentelor, precum i cu ajutorul instrumentelor adecvate;
numere de la 1 la 7 recunoscnd grupele cu 1-7 obiecte i cifrele corespunz toare;
efectueze opera ii de adunare i sc dere cu 1-2 unit i, n limitele 1-7;
identifice pozi ia unui obiect ntr-un ir utiliznd numeralul ordinal;
compun i s rezolve probleme simple, implicnd adunarea/ sc derea n limitele 1-7.
DOS:
cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ;
i adapteze comportamentul propriu la cerin ele grupului n care tr ie te (familie, gr dini , grupul de
joac );
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice;

35
sesizeze modific rile materialelor n urma prelucr rii lor;
identifice, s proiecteze i s g seasc ct mai multe solu ii pentru realizarea temei propuse n cadrul
activit ilor practice.
DEC:
cnte cntecele n aranjamente armonico-polifonice elementare;
diferen ieze auditiv n imea sunetelor muzicale;
intoneze cntece pentru copii;
fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte.
DPM:
manifeste n timpul activit ii atitudini de cooperare, spirit de echip , de competi ie, fairplay;
cunoasc i s aplice regulile de igien a efortului fizic;
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare).

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini despre planete; Casc de cosmonaut. Lego, mingi de diferite m rimi i
Enciclopedia planetelor; culori;
Caiete de lucru, fi e adecvate temei; Cd- Baloane colorate.
uri; PC.
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Jetoane cu planetele; Creioane negre i colorate, carioca, Cutia cu nisip; ap ;
Cifre. acuarele, plastilin ; Forme de plastic.
Fi cu planetele.

Activitatea metodic :
Preg tirea materialului didactic pentru activit i, a fi elor de lucru pentru copii i a fi elor pentru evaluarea continu ;
Studiu individual;
Planificarea activit ii s pt mnale;
Proiectele i parteneriatele gr dini ei;
Comisia metodic .

Ziua Tura I Tura a II-a


ALA, ADE, ADP
ALA ADE integrate ADP: .D., R.,T.
Op ionale,Extinderi
Recuperatorii,
recreative, de cultivare
aptitudini
Joc de rol: Activitate integrat Salutul. ALA: Art - Pictur :
De-a +DEC Planetele
LUNI astronau ii C tori spre stele
S ne amintim ce-ar fi ScrisoareaP mntu-
Art : Pictur : Universul f soare, de lui c tre copii
Planete Gabriela Berbeceanu Scrisoarea copiilor
tre P mnt
Construc ii: Cntec: Soarele
Nave Joc muzical: Una este Bun diminea a, ADE: : J.l.: Planetele pe
spa iale jocuri Luna stelu elor! ( cer senin, orbit (succesiune de figuri
cu caracter soare luminos, micule geometrice cu dou
tehnic vnt ce alergi pe diferen e)
mnt, copaci frumo i, DEC: Muzica planetelor
Joc de mas : pietre tari, ghea ,
J.d. A (al, ai, polei).
ale) cui este
(sunt) acesta R.: Cum dorm, m ADP: R: Cum dorm, m
(acestea)? trezesc, m mbrac, trezesc, m mbrac,
(atribute nnc? nnc?
distinctive ale T. Suie muntele un T: Suie muntele un pitic
planetelor) pitic (didactic.ro) - (didactic.ro): Cnd se recit
cnd se recit poezia se poezia se execut diferite
Ne juc m cu execut diferite mi ri. mi ri.

36
planetele i le Activitate integrat ALA: tiin : Ceasul
asociem + DEC:
MAR I numele (din ADE: DEC: Desen:
jetoane cu Joc didactic: Jocuri distractive: Scen din poveste
litere) Citim ceasul P ric , mut i DLC: Viteazul care a salvat
Sortare de cuibul! Soarele i Luna
imgini Modelaj: Farfurii Mobilele spa iale
Bog iile zbur toare ADP: R: Cum dorm, m
mntului Euritmie: Cntecul trezesc, m mbrac,
planetelor nnc?
tiin : T: Suie muntele un pitic
Zborul Extindere: (didactic.ro) - cnd se recit
meri orului poezia se execut diferite
spre Lun mi ri.
L.d.i.internet: Activitate integrat Joc din folclorul ALA: Bibliotec :
MIER- Ziua, noaptea, DLC+DOS copiilor: Luna (Lun , Repov: Viteazul
CURI anotimpurile lun nou , taie pinea-n
Pov. ed: Viteazul care a dou i ne d i nou : ADE: DOS: Cui folose te
salvat Soarele i Luna - mie jum tate, ie Soarele?
Convorbire moralizatoare jum tate, la to i DEC: Culori solare.
tate! )
Biblioteca:
L.ed.: Despre
mnt i ACTIVITATE ADP: R: Cum dorm, m
Univers (ppt OP IONAL : trezesc, m mbrac,
internet) nnc?
T: Suie muntele un pitic
Joc de mi care: (didactic.ro) - cnd se recit
Planetele pe orbite poezia se execut diferite
mi ri.
Nisip i ap : PROIECT DE O ZI ALA:Art : Cnt m
Comete, Vulcanul, cavaler de fum i
JOI asteroizi, scrum ADE: . Experiment-
meteori i DLC+DOS reluare
DLC: Planetele n ordinea
J.d: Asociaz cuvntul cu lor de la Soare
imaginea (lav , crater,
cenu ). Formuleaz propo- ADP: R: Cum dorm, m
zi ii cu aceste cuvinte. trezesc, m mbrac,
nnc?
Experiment: Cum erupe un T: Suie muntele un pitic
vulcan? (didactic.ro) - cnd se recit
poezia se execut diferite
mi ri.

Activitate integrat ALA: Joc de rol: De-a


+DPM extratere trii
VINERI
Stabilirea pozi iei relative a ADE: DPM: Joc din fol
unui obiect fa de un reper. clorul copiilor: Luna
Planetele pe orbit . Activitate integrat : Cine
nv area trrii din culcat tie cele mai multe lucruri?
nainte cu deplasarea (concurs cuno tin e
alternativ a bra ului i tematice)
piciorului opus.
Joc de orientare turistic : ADP: R: Cum dorm, m
Cosmonau ii trezesc, m mbrac,
nnc?
T: Suie muntele un pitic
(didactic.ro) - cnd se recit
poezia se execut diferite
mi ri.

37
11. Tema: Cum este/a fost i va fi aici, pe p mnt?
Subtema: EA ESTE ARA MEA!
Proiect de o zi: Castelul i cetatea
Obiective de referin :
DLC:
utilizeze materiale scrise n vederea execut rii unei sarcini date;
utilizeze efectiv instrumentele de scris, st pnind deprinderile motrice elementare necesare folosirii
acestora;
s utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnifica ia;
s i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
recunoasc existen a scrisului oriunde l ntlne te.
:
s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (monumente istorice, fiin a uman ca parte
integrant a mediului), precum i interdependen a dintre ele;
cunoasc elemente ale mediului social i cultural, pozi ionnd elementul uman ca parte integrant a
mediului;
recunoasc , s denumeasc , s construiasc i s utilizeze forme geometrice n jocuri;
efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de criterii date ori g site de ei n i: triere,
grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantit ii prin punere n coresponden ;
comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate.
DOS:
tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran , armonie,
concomitent cu nv area autocontrolului;
descrie i s identifice elemente locale specifice rii noastre i zonei n care locuie te (elemente de relief,
ezare geografic , obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice);
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice.
DEC:
asocieze mi rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia;
exprime prin mi care starea sufleteasc creat de muzica audiat ;
intoneze cntece tematice;
exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice;
utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activit i plastice.
DPM:
cunoasc i s aplice regulile de igien a efortului fizic;
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare);
cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului;
perceap componentele spa io-temporale (ritm, durat , distan , localizare).

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini din ara Costume populare; Construc ii combinate;
noastr ; C i cu poezii despre ara Obiecte de artizanat; Personaje miniatur de plastic
noastr ; Harta Romniei sau lemn.
Legenda tricolorului.
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Atlas; Creioane negre i colorate; carioca; Puzzle cu harta Romniei;
Globul p mntesc; acuarele, plastilin ; Vederi din ar .
Harta Romniei; Hrtie glasat ;
Stegule e; Hrtie creponat .
nsemnele Romniei.

Activitatea metodic :
Preg tirea probelor i a testelor de evaluare ini ial ;
Completarea fi elor de evaluare ini ial ;
edin a cu p rin ii;
Stabilirea op ionalelor pe anul colar n curs mpreun cu p rin ii i avizarea acestora;
ntocmirea planific rii pe semestrul I.

38
Ziua Tura I Tura a II-a
ALA, ADE, ADP
ALA ADE integrate ADP: .D., R.,T.
Op ionale, Extinderi
Recuperatorii,
recreative, de cultivare
aptitudini
Joc de rol: Activitate integrat Salutul. ALA: Bibliotec :
Ce nseamn s +DOS Turist prin Romnia 1 Decembrie Ziua Na ional
LUNI fii romn? De teapt -te, romne! a Romniei
i eu sunt romn
Art : C torie prin ara ADE: DLC: . Spune cnd a
Une te pe mea-convorbire fost Unirea cea Mare?
contur harta DEC: Audi ie cntece despre
Romniei! R.: mi ngrijesc ar
Steagul tricolor hainele de strad i tiu
Cartea Harta rii- confec ie mi le mp tur cnd le ADP: R: mi ngrijesc hainele
pove tilor despre dezbrac de strad i tiu s mi le
ar - confec ie S fim adev ra i mp tur cnd le dezbrac
romni T.: 1, 2, 3, 4, 5/
tiu s m comport (la E parad chiar aici!:/ Santinela
Joc de mas : evenimente locale, pe e-ngrijit /Cu h inu e
Reconstituie strad ) preg tit !
scuturile i Activitate integrat T.: 1, 2, 3, 4, 5/ ALA: Joc pentru dezvoltarea
blazoanele! DLC+DEC E parad chiar aici!:/ perspicacit ii :
MAR I Santinela e-ngrijit / Cu Traseaz o linie de la personaj
inu e preg tit ! la locuin
PROIECT DE O ZI: Hai s d m mn cu
Construc ii: Castelul i cetatea mn ,/ Cei cu inima ADE: DEC: n lumea
Ora ul n Activitate integrat romn /Unde-s mul i pove tilor - cntec
rb toare- DLC + DEC puterea cre te/ i DLC: Pove tile - universul
materiale din du manul nu copil riei - convorbire
natur i de euri Despre monumente spore te!- pa i simpli
istorice i cum ar trebui de dans nainte i napoi ADP: R. S fim adev ra i
ne comport m cnd le cu b taie+text: Drag romni
Joc de mas : vizit m. mi-e jocul romnesc T. Hai s d m mn cu mn /
Alege drapelele Pictur pliante Cei cu inima romn /Unde-s
corespunz toare Personaje ndr gite din mul i puterea cre te/ i
castele sau cet i du manul nu spore te!
Activitate integrat Jocuri distractive: ALA: Art : Modelez obiecte
MIER- +DEC Hai n hor ! populare
CURI Biblioteca:
R sfoim ADE: : F mul imi de
albumul cu J.l.: Steagul tricolor stegule e
portul popular la DOS: Portret de erou
romni Cntec Chipul rii
mele, m. Liviu Comes, Joc de mi care: ADP: R: tiu s m com port
Art : v. A. Iv canu ar , ar , vrem (la evenimente locale, pe
Coloreaz dup Joc+text+cnt Drag mi- osta i! strad )
cifre sau culori e jocul romnesc T: Pa i simpli de dans nainte i
relieful napoi cu b taie+text: Drag
Romniei Extindere: mi-e jocul romnesc

39
ALA: Bibliotec :
Activitate integrat Completeaz literele care
JOI +DOS lipsesc (omisiuni din cuvintele
AR ; DRAPEL;ALBA
Num ratul n concentrul IULIA) scriindu-le sau doar
1-8. Asocierea numindu-le.
num rului cu cantitatea ACTIVITATE
i invers OP IONAL : ADE: DPM: Sunt romn,
Memorizare: Portul romn voinic
romnesc de Eugen :Ex. fi e: D fiec rui copil
Frunz un steag.

ADP: R. S fim adev ra i


romni
T. Hai s d m mn cu mn /
Cei cu inima romn /Unde-s
Vizit la muzeul local mul i puterea cre te / i
du manul nu spore te!
Activitate integrat ALA: Art Decupare: Hora
DLC+DPM prieteniei
VINERI
Ce frumoas -i ara Parada costumelor ADE: : Tabloul tricolor
noastr !L.d.i. La defilare! (24 piese mici)
DEC: Costumul popular -
exerci ii grafice
nv area pa ilor de
dans: Hora Unirii mi ngrijesc hainele de strad
Jocuri de aten ie i i tiu s mi le mp tur cnd le
orientare spa ial : dezbrac
Unde ai nfipt T.: 1, 2, 3, 4, 5/ E parad chiar
steagul? aici!:/ Santinela e-ngrijit / Cu
inu e preg tit !

12. Tema:Cnd/cum i de ce se ntmpl ?


Subtema: O IARN DE VIS!
Obiective de referin :
DLC
participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de
auditor;
i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
recunoasc existen a scrisului oriunde l ntlne te;
n eleag c tip ritura (scrisul) are n eles (semnifica ie).

cunoasc elemente ale mediului social i cultural, pozi ionnd elementul uman ca parte integrant a
mediului;
comunice idei, impresii pe baza observ rilor efectuate;
recunoasc i s descrie verbal i/sau grafic anumite schimb ri/transform ri din mediul apropiat;
n eleag i s numeasc rela iile spa iale relative, s plaseze obiecte ntr-un spa iu dat ori s se plaseze
corect el nsu i n raport cu un reper dat;
numere de la 1 la 9 recunoscnd grupele cu 1-9 obiecte i cifrele corespunz toare.
DOS
tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran , armonie,
concomitent cu nv area autocontrolului;
descrie i s identifice elemente locale specifice rii noastre i zonei n care locuie te (elemente de relief,
ezare geografic , obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice);
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice;
fie capabil s realizeze lucr ri practice inspirate din natur i via a cotidian , valorificnd deprinderile de
lucru nsu ite.
DEC
intoneze cntece pentru copii;

40
s acompanieze ritmic cntecele;
asocieze mi rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia;
redea teme plastice specifice desenului;
ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii;
s interpreteze liber, creativ lucr ri plastice exprimnd sentimente estetice.
DPM
cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului;
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare);
perceap componentele spa io-temporale.

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste; Juc rii; Jocuri construc ii;
Baba Iarna intr -n sat; Ghetu e. Rotodisc;
Enciclopedii; Combino.
Caiete de lucru,fi e adecvate temei;
Plan e cu aspecte despre anotimpul iarna;
Cd-uri; Cd-player.
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Jetoane Roata anotimpurilor; Creioane negre i colorate;carioca, Jetoane cu juc rii
Recipiente, ghea , ap . acuarele; plastilin .

Activitatea metodic :
Confec ionarea materialului didactic demonstrativ i distributiv pentru activit ile din ntreaga s pt mn ;
Studiul Curriculumului pentru nv mntul pre colar;
Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor educa ionale, tematice i parteneriatelor gr dini ei;
Preg tirea materialelor de observare a copiilor pentru evaluarea continu ;
Planificarea i desf urarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice.

Tura I Tura a II-a


Ziua
ALA ADE integrate ADP:.D., R., T. ALA, ADE, ADP
Op ionale,Extinderi
Recuperatorii,
recreative,de cultivare
aptitudini
Joc de rol : Activitate integrat .D., R.,T. ALA: tiin : Ap -ghea -
LUNI De vorb cu DS+DOS Salutul experiment
Zna Iarna O iarn de vis! - Povestea fulgului de
De-a observare pad ADE:
schiorii Povestea omului de DS: Feti a cu chibrituri, de
pad H.C.Andersen
Pot s fiu responsabil cnd O lume nghe at DLC: M mbrac mai gros
joc iarna afar ! l.d.i.
Bibliotec : R. Pot s fiu responsabil ADP:
Stelu e de cnd m joc iarna afar R: Pot s fiu responsabil cnd
ghea - Ghetele mele sunt joc iarna afar
exerci ii ngrijite T:. Pe luciul ghe ii
grafice Olimpiada de iarn
Citim despre T: Este frig afar / E
circuitul apei Activitate integrat pad iar / Ne-mbr m
MAR I n natur DLC + DEC mai gros/ Cu ceva pufos! ALA: Bibliotec :
L.ed.: Povestea fulgului de De-a Cr iasa Z pezii
pad , de Trenca Banciu Concurs sportiv:
Olimpiada de iarn ADE:
Art : Cntec: Pnde te iarna pe DLC: Prietena mea, z pada
Z pad la u i! - poveste creat de copii
pufoas - Joc muzical: Repet dup DEC: Iarna e vecina noastr
aplica ie cu mine! Jocuri distractive: grupul Rogvaiv
vat Arunc bulg rele!
Peisaj de ADP:

41
iarn - desen R: Ghetele mele sunt
ngrijite
T: Este frig afar / E z pad
iar / Ne-mbr m mai gros/
Construc ii: Cu ceva pufos!
Parcul iarna Mim :
-materiale din Ce sport am mimat?
natur i
de euri
C nu a de
la munte- cu Jocuri senzoriale :
Activitate integrat ALA: Construc ii:
caracter Ce am i la ce folose te?
MIER- DS+DEC C nu a - modelaj
tehnic
CURI
Deseneaz o mul ime ADE:
Extindere:
unde i spun eu! DS: Num m perechi
(elemente de geometrie) DPM: Cu telescaunul -mers
Joc de mas : n echilibru
Peisaj de
Pictur :
iarn
O iarn de vis ! ADP:
Sort m
(dactilopictur cu past ) R. Pot s fiu responsabil cnd
imagini de
joc iarna afar
iarn
T. Este frig afar / E z pad
iar / Ne-mbr m mai gros/
Cu ceva pufos!
ACTIVITATE
OP IONAL :

tiin :
Activitate integrat ALA: Joc de mas : Imagini
Despre
JOI DS+DOS ncurcate joc pentru
fenomenele Joc lini titor:
dezvoltarea perspicacit ii
naturii n Magia iernii!
E.m.i.: A az n ir
anotimpul
bulg rii, stelu ele, schiurile ADE:
iarna
etc DOS: Cum ne ferim de
Cine
ceal ?
hiberneaz Modelare n z pad :
Z pad str lucitoare - DOS: Aplica ie cu zah r -
iarna? Cine frumos modeleaz /
colaj Cmp de z pad
Cum se fac O sculptur realizeaz !
mai multe ADP:
R: Ghetele mele sunt
grupe de
ngrijite
ur uri? - joc
T: Este frig afar / E z pad
de realizare a
iar / Ne-mbr m mai gros/
abstractiz rii Joc sportiv:
Cu ceva pufos!
i Love te ur urul!
Activitate integrat ALA: Art Iarna n suflet de
generaliz rii
VINERI DLC+DPM copil

Desparte n silabe! (iarn , ADE:


pad , fulgi, ur uri, DS: Bulg rele joc logico-
Nisip+ap :
Stelu e de ghea ) - joc didactic matematic
ghea DLC: Iarna de Vasile
Alecsandri
Exerci ii de alergare cu
ocolire de obstacole. ADP:
Joc: Alerg m prin R: Pot s fiu responsabil cnd
me i! joc iarna afar
T: Este frig afar / E z pad
iar / Ne-mbr m mai gros/
Cu ceva pufos!

42
13. Tema: Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im?
Subtema: MO CR CIUN, UN PERSONAJ NDR GIT!
Obiective de referin :
DLC
utilizeze materiale scrise n vederea execut rii unei sarcini date;
utilizeze efectiv instrumentele de scris, st pnind deprinderile motrice elementare necesare folosirii
acestora;
utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnifica ia;
n eleag c tip ritura, scrisul are n eles, semnifica ie;
i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
recunoasc existen a scrisului oriunde l ntlne te.

numere de la 1 la 10 recunoscnd grupele cu 1-10 obiecte i cifrele corespunz toare;


i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea,
denumirea, cantitatea, clasificarea, constituirea de mul imi pe baza unor nsu iri comune (form , culoare),
comparare, coresponden ;
cunoasc elemente ale mediului social i cultural, pozi ionnd elementul uman ca parte integrant a
mediului;
cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal .
DOS
i adapteze comportamentul propriu la cerin ele grupului n care tr ie te (familie, gr dini , grupul de
joac );
tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran , armonie, altruism,
dorin de sprijin a celor afla i n dificultate;
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice;
sesizeze modific rile materialelor n urma prelucr rii lor;
identifice, s proiecteze i s g seasc ct mai multe solu ii pentru realizarea temei propuse n cadrul
activit ilor practice.
DEC
descopere lumea nconjur toare cu ajutorul auzului;
diferen ieze auditiv timbrul si intensitatea sunetelor din mediul apropiat i al sunetelor muzicale;
diferen ieze auditiv durata determinat a sunetelor din mediul apropiat i a sunetelor muzicale;
diferen ieze auditiv n imea sunetelor muzicale;
intoneze cntece pentru copii;
cnte cntecele n aranjamente armonico-polifonice elementare;
redea teme plastice specifice desenului;
ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii;
exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice;
utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activit i plastice.
DPM
s cunoasc i s aplice regulile de igien a efortului fizic;
s i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare);
s fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte;
manifeste n timpul activit ii atitudini de cooperare, spirit de echip , de competi ie, fairplay.

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini despre mbr minte de iarn ; Lego mare din plastic;
anotimpul iarna; Sanie. Cuburi cu cuvinte i imagini.
Caiete de lucru, fi e adecvate temei.
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Juc rii; Creioane colorate, carioca, acuarele, Jetoane cu elemente specifice iernii
Cadouri. plastilin , cerneal , pic.

Activitatea metodic :
Preg tirea materialului didactic pentru activit i, a fi elor de lucru pentru copii i a fi elor pentru evaluarea continu ;
Studiu individual;
Planificarea activit ii s pt mnale;

43
Proiectele i parteneriatele gr dini ei;
Comisia metodic .

Tura I Tura a II-a


Ziua
ALA ADE integrate ADP: .D., R.,T. ALA, ADE, ADP
Op ionale, Extinderi
Recuperatorii,
recreative,de cultivare
aptitudini
Joc de rol: Activitate integrat Salutul. ALA: Bibliotec :
LUNI De-a DS+DOS De unde vine Mo Cine este Mo Cr ciun?-
colindatul Cr ciun? convorbire
Bradul mpodobit l.d.i. De ce Mo ul este un
personaj ndr git? ADE: DLC: Recitare:
Num cte globuri sunt Din b trni se Micii actori se preg tesc s
Art : n brad. Num fundi ele. poveste te... l ntmpine pe Mo
Decoruri Sunt mai multe, mai pu ine, Cr ciun
pentru scen tot attea? R: Cum ne comport m la DOS: nv m s d ruim
la serbare spectacol?
Cum d ruim celor mai ADP: R: Cum ne
tri ti ca noi? comport m la spectacol?
nv m s p str m T: Mo Cr ciun, / C e ti
Desen: ngrijit inuta pentru bun demult o tim/ ns noi
Cadoul serbare ne-am preg tit/ Ct mai cald
teptat te primim.
Activitate integrat ALA: Art : Decor m
MAR I DLC+DEC T: Mo Cr ciun, / C e ti globuri
bun demult o tim/ ns
Construc ii: Scrisoare c tre Mo noi ne-am preg tit/ Ct ADE: EC:
Sania lui Cr ciun, folosind literele pe mai cald s te primim. Repetare:Cntece pentru
Mo Cr ciun care le cunoa tem i serbare
imagini, formularea : Sort m globule e
scrisorii cu cuvinte i
desene ADP: R: nv m s
str m ngrijit inuta
Bibliotec : Jocuri de dezvoltare a pentru serbare
Ne uit m pe Program muzical: imagina iei: T: Mo Cr ciun, /C e ti
fotografii de Cntece pentru serbare Hai s facem o poveste bun demult o tim/ns noi
la serb rile despre Mo Cr ciun ! ne-am preg tit/ Ct mai cald
anterioare te primim.
Vizit la
Mo Cr ciun Activitate integrat ALA: Joc de realizare a
MIER- n Laponia DS+DEC Joc de miscare: compara iei mentale:
CURI (poveste S niu a de argint - A cui e umbra?
creat ) Povestire educativ dup ntrecere
Bradul credincios, ADE: DPM: Repetare
scenet de Lucia Muntean dansuri populare pentru
serbare
Decoreaz cadourile din Repetare cntece pentru DEC: Decoruri pentru
Joc de mas : bra ele lui Mo Cr ciun ct serbarea de Cr ciun. scena serb rii- pictur
Cite te, apoi mai frumos
desparte n ADP: R: Cum d ruim celor
silabe mai tri ti ca noi?
cuvintele. Extindere: T: Mo Cr ciun, /C e ti
Puzzle cu
bun de mult o tim/ns noi
Mo Cr ciun
ne-am preg tit/ Ct mai cald
te primim.

44
Activitate integrat ALA: tiin : Joc de analiz
JOI DS+DOS Jocuri de mi care: i sintez :
Ne juc m cu bulg ri de Ce a gre it pictorul?
tiin : Adunarea i sc derea cu 1, pad
Documentar : 2 unit i, n concentrul 1 ADE: DLC: Cum este
Casa 10. Num i socote te spl tit cumin enia
cadourilor n globurile i fundi ele din copiilor de Cr ciun?
Laponia brad. : Sort m cadourile pe
Mai multe, ACTIVITATE care le-am adus pentru copiii
mai pu ine, tot Convorbire moralizatoare: OP IONAL : afla i n situa ii triste.
attea Cum ne comport m cnd
vine Mo Cr ciun? ADP: R: nv m s
str m ngrijit inuta
pentru serbare
T: Mo Cr ciun, / C e ti
Nisip: bun demult o tim/ ns noi
S niu a las ne-am preg tit/ Ct mai cald
urme de t lpi
Spectacol pentru Mo te primim.
lucioase
Cr ciun

Activitate integrat ALA: Art : Confec ion m


VINERI DLC+DPM stelu e sclipitoare pentru
Memorizare: Mo serbare
Cr ciun, de Gabriela
Berbeceanu ADE: Ne juc m cu stelu e
DEC: Repet m cntecele
Dans popular n perechi: serb rii.
Lele de la Or tie-
Srba b ie ilor ADP: R: Cum ne
Repeti ie final pentru comport m la spectacol?
serbare T: Mo Cr ciun, / C e ti
bun demult o tim/ ns noi
ne-am preg tit/ Ct mai cald
te primim.

14. EVALUARE SUMATIV INTERSEMESTRIAL


GR DINI A:
An colar:
Nivel II:

DOMENIUL DATA/ TEMA OBIECTIVE URM RITE INSTRUMENTE OBS.


EXPERIEN IAL ZIUA ACTIVIT II/ DE
MIJLOC DE EVALUARE:
REALIZARE prob oral / prob
scris (fi e
individuale)/prob
practic / alte
probe: observare
sistematic ,
autoevaluarea,
teste
docimologice etc.
TIIN Prin - s recunoasc i s denumeasc Prob oral
anotimpuri fenomene ale naturii; Prob scris (fi e de
Cunoa terea - convorbire - s specifice elemente definitorii munc individual )
mediului anotimpurilor; Autoevaluare
-s asocieze simbolurile date cu
imaginile oferite prin fi a de lucru.
tiu c i ani -s recunoasc i s denumeasc Prob oral
am, tiu s cifrele (1-6) corect; Prob scris (fi e de
num r fructe i - s reprezinte grafic grupe de munc individual )
Activitate flori obiecte/simboluri; Autoevaluare

45
matematic joc /exerci ii - s numere corect cresc tor i
de verificare a descresc tor;
num ratului n - s raporteze corect num rul la
limitele 1-6 cantitate i invers.
Zi de - s recunoasc vecinii numerelor din Prob oral
rb toare irul numeric (1-6) Prob scris (fi e de
joc exerci iu - s utilizeze n exprimare numeralul munc individual )
(ordonarea ordinal; Autoevaluare
instrumentelor - s formeze grupe de elemente dup
muzicale dup un criteriu dat.
rime)
LIMB I Cine sunt eu? - s se prezinte pe sine i s se descrie, Prob oral
COMUNICARE i descrie propria familie, colegi, Prob scris (fi e de
convorbire prieteni, vecini; munc individual )
Educarea - s denumeasc ara; Autoevaluare
limbajului - s formuleze propozi ii simple/
dezvoltate cu aceste cuvinte;
- s g seasc opusul unui cuvnt dat;
- s utilizeze corect cuvinte opuse
n elegnd sensul acestora;
- s recunoasc sau s scrie litere din
Educarea numele rii sau din propriul nume;
limbajului - s r spund i s formuleze ntreb ri
referitoare la identitate, familie, etnie,
performan e.
Ne juc m cu Prob oral
cuvinte opuse - s recunoasc i s denumeasc Prob scris (fi e de
joc exerci iu imagini; munc individual )
Autoevaluare
OM I ntlnire cu - s con tientizeze consecin ele Prob oral
SOCIETATE Mo Cr ciun negative ale faptelor; Prob scris (fi e de
- joc didactic - s recunoasc st ri emo ionale care munc individual )
Educa ie pt. decurg din fapte, s le argumenteze; Autoevaluare
societate - s reprezinte prin desen i s mimeze
st ri emo ionale;
- s cunoasc formulele de polite e.
Activitate practic Felicit ri de - s selecteze elemente, figuri pentru - activitate practic
rb tori organizarea creativ a spa iului (individual)
mbinarea plastic; - expozi ie de
materialelor de - s decupeze, s ndoaie hrtia i lucr ri
lucru cartonul, s ntind lipiciul corect, s Evaluare colectiv
lipeasc , s nuruiasc ;
- s utilizeze ambele mini n timpul
lucrului;
- s lucreze curat i ngrijit la masa de
lucru.
ESTETIC I Asculta i - s interpreteze vocal individual i n Prob oral
CREATIV colindul meu! cor/ grupuri mici colinde accesibile Prob scris (fi e de
Educa ie muzical repetare vrstei, respectnd linia melodic i munc individual )
Orchestra ritmul; Autoevaluare
-joc ritmic - s diferen ieze auditiv sunetele joase
de cele nalte;
Educatie - s execute corect gesturile sugerate
plastic de textul jocului muzical;
- s fac asocieri ntre con inutul
cntecelor i modul lor de interpretare;
- s interpreteze sunete la instrumente
i diferite obiecte.

46
Mo Cr ciun, - s redea prin culoare ( desen, Activitate
un personaj acuarele) diferite forme, elemente individual ,
ndr git specifice anotimpurilor; expozi ie
- pictur sau - s picteze pe foaia de hrtie prin pentru evaluare
tehnicile cunoscute, utiliznd corect
Br dule , instrumentele de desen i pictur ; - activitate practic
br du dr gu - s modeleze plastilina prin mi ri (individual)
- modelaj cunoscute ale palmelor, pentru redarea Expozi ie pentru
ct mai aproape de realitate a formelor evaluare colectiv
dorite;
- s p streze ordinea, acurate ea la
su .
PSIHOMOTRIC Drumul lui - s r spund motric corect la sarcinile
Mo Cr ciun impuse, la comenzi diferite; Prob practic
- parcurs - s execute corect exerci ii pentru
aplicativ cu nc lzirea organismului; Jocuri sportive
exerci ii i - s execute corect exerci iile fizice i accesibile
jocuri sportive deprinderile motrice nsu ite anterior;
- s i coordoneze mi rile;
- s manifeste spirit de echip .

*Evaluare sumativ a comportamentelor pe baza a 3 fi e de lucru individual, n viziune interdisciplinar (itemii


pe verso-ul fiec rei fi e)

*Notarea se estimeaz la nivelul domeniului experien ial astfel:


- Rezolv peste 50 % dintre itemii fi ei / domeniu = 2 puncte = CA (comportament atins )
- Rezolv sub 50% dintre itemi / domeniu = 1 punct = CD (comportament n dezvoltare)
- Rezolv sub 10% dintre itemi / domeniu = 0 puncte = S (necesit sprijin)

EDUCATOARE: DIRECTOR:

An colar: RAPORT - EVALUARE SUMATIV INTERSEMESTRIAL


CENTRALIZATOR - GRUPA______________________________

Domeniul Domeniul tiin Domeniul om i Domeniul estetic i


limba i societate creativ Comportamente
comunicare atinse/
Domeniul n dezvoltare/
NUME/ Psihomotric necesit ajutor
PREN.
Educa ia Cunoa t. Activit. Educa ie Activitate Educa ie Educa ie
limbajului mediului Mate- pentru practic plastic muzical
Pre colar matic societate

47
Procent/
Domeniu

EDUCATOARE DIRECTOR:

15. Tema: Cnd/cum i de ce se ntmpl ?


Subtema: BUCURIILE IERNII
Obiective de referin :
DLC:
i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
utilizeze materiale scrise n vederea execut rii unei sarcini date;
utilizeze efectiv instrumentele de scris, st pnind deprinderile motrice elementare necesare folosirii
acestora;
utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnifica ia;
recunoasc existen a scrisului oriunde l ntlne te.
:
numere de la 1 la 10 recunoscnd grupele cu 1-10 obiecte i cifrele corespunz toare;
i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea,
denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri
comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan;
recunoasc , s denumeasc , s construiasc i s utilizeze forme geometrice n jocuri;
cunoasc elemente ale mediului social i cultural, pozi ionnd elementul uman ca parte integrant a
mediului;
cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (fenomene ale naturii, fiin a uman ca parte
integrant a mediului), precum i interdependen a dintre ele;
comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate.
DOS:
cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ;
i adapteze comportamentul propriu la cerin ele grupului n care tr ie te (familie, gr dini , grupul de
joac );
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice;
sesizeze modific rile materialelor n urma prelucr rii lor;
identifice, s proiecteze i s g seasc ct mai multe solu ii pentru realizarea temei propuse n cadrul
activit ilor practice.
DEC:
s diferen ieze auditiv timbrul i intensitatea sunetelor din mediul apropiat i al sunetelor muzicale;
s diferen ieze auditiv durata determinat a sunetelor din mediul apropiat i a sunetelor muzicale;
s diferen ieze auditiv n imea sunetelor muzicale;
s redea teme plastice specifice desenului;
s ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii;
exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice;
utilizeze un limbaj adecvat cu rivire la diferitele activit i plastice.
DPM:
cunoasc i s aplice regulile de igien a efortului fizic;
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare);
fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte;
manifeste n timpul activit ii atitudini de cooperare, spirit de echip , de competi ie, fair-play.

48
Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:

BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:


Reviste, c i cu imagini despre jocuri i mbr minte de iarn ; Ma ini , utilaje;
sporturi de iarn ; Sanie; bob; schiuri. Trusa Logo II;
Caiete de lucru, fi e adecvate temei; Construc ii metalice.
Plan e cu jocurile copiilor n anotimpul
iarna;
Cd-uri.
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Atlas ; Creioane negre i colorate; acuarele, Puzzle;
Enciclopedia copiilor; plastilin . Set LOTO cu culori;
Reviste cu sporturi de iarn . Set Alege ce se portrive te.

Activitatea metodic :
Preg tirea probelor i a testelor;
Completarea fi elor de evaluare continu ;
edin a cu p rin ii ;
ntocmirea planific rii pe semestrul II;
Stabilirea tuturor activit ilor i proiectelor tematice i educa ionale;
Consiliere p rin i.

Ziua Tura I Tura a II-a


ALA, ADE, ADP
ALA ADE integrate ADP: .D., R.,T.
Op ionale, Extinderi
Recuperatorii, recreative, de
cultivare aptitudini
Joc de rol: Activitate integrat Salutul ALA: Joc de mas : Din
LUNI De-a patinatorii ! + DOS Pe luciul ghe ii jum tatentreg
Olimpiada de iarn
Ce am i la ce Pot s fiu responsabil cnd ADE: D : Spune cnd
folose te? joc iarna afar se ntmpl ?
Art : joc senzorial DPM: Aten ie, prtie!
Pictur : Omul de R.: tim s ne mbr m
pad adecvat pentru sporturile de ADP:R: tim s ne
Unde ne juc m iarna? iarn . mbr m adecvat pentru
l.d.i. Ghetu ele le cur m/ sporturile de iarn .
i pe hol le a ez m ! T:Frigul noi l ndur m/
Construc ii: Folosim m nu i pentru i bine ne mbr m!/
Sania i schiurile niu a s-o lans m/ i-n
T.: Slalomul printre jaloane/ pad ne juc m !
Activitate integrat l facem cu b gare de seam ./ ALA: Joc pentru
MAR I DLC+DEC Unde-i omul de z pad / Spre dezvoltarea
el ne-ndrept m ndat ! perspicacit ii: Labirint
Joc de mas : Formuleaz o propozi ie Frigul noi l ndur m/ pentru schiori
Alege ce se dup imagine (folosind i bine ne mbr m!/
potrive te! cuvintele: pufoas , alune niu a s-o lans m/ ADE: : Cu c i
coas , friguroas , neted ) i-n z pad ne juc m! bulg ri s arunc m ?- joc
didactic
Joc de realizare a Cntec Neaua peste tot DOS: Cine este Mo
compara iei s-a pus!- folclorul Nicolae?- repovestire
mentale: Unde e copiilor
umbra ? Joc muzical: Repet Jocuri distractive: ADP: R: Ghetu ele le
dup mine ! cur m / i pe hol le
Prinde bulg rele! ez m
Biblioteca: T: Slalomul printre
Cine este Mo jaloane/ l facem cu
Nicolae? - gare de seam ./ Unde-i
convorbire omul de z pad / Spre el
ne-ndrept m ndat !

49
Activitate integrat ALA: Art : tiu s
MIER- +DEC Mim : modelez
CURI Joc de mas : Ce sport am mimat?
G se te ghetu ele Num ratul n concentrul ADE: : F mul imi de
potrivite! 110. Asocierea ghetu e!
num rului cu cantitatea i DEC: Modelaj Omul de
invers - e.m.i. Jocuri senzoriale: pad
La derdelu (exerci ii i Cald-rece
Nisip: probleme) ADP: R: Ghetu ele le
Ronduri n fa a cur m/ i pe hol le
gr dini ei ez m!
Pictur , Desen: Extindere: T: Slalomul printre
tiin : Iarn vesel ! jaloane/ l facem cu
Ce zi este ast zi? gare de seam ./ Unde-i
Locuri de joac omul de z pad / Spre el
pentru copii ne-ndrept m ndat !
Activitate integrat Jocuri de mi care: ALA: A cta s niu a
JOI +DOS S niu a fuge! plecat ?

J.l.: Ce este i cum este ADE: DLC: Facem


Art : aceast pies ? (Cum NU bulg ri n echipe!
S niu e colorate- este...?) DOS: Lipire: Ninge
modelaj lini tit!
Schiori pe prtie- ACTIVITATE
confec ie OP IONAL : ADP: R: Folosim
nu i pentru c
T: Frigul noi l ndur m/
i bine ne mbr m!/
Joc lini titor: niu a s-o lans m/ i-n
Fulgii danseaz nceti or! pad ne juc m !

Activitate integrat ALA: 1.Decupare Hora


VINERI DLC+DPM prieteniei

G se te cuvntul ADE: DLC: C lduros-


potrivit (antonime- friguros cuvinte cu sens
sinonime) - joc didactic Joc n z pad : opus j.d.
Prin z pad eu r zbesc,/ DEC: P dure cu brazi
Cazemate construiesc! Desen-pictur
Exerci ii de trac iune pe
plan orizontal alunecos ADP: R: tim s ne
Joc: S niu a fuge! mbr m adecvat pentru
sporturile de iarn .
T: Frigul noi l ndur m/
i bine ne mbr m!/
niu a s-o lans m/ i-n
pad ne juc m!

16. Tema: Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im?


Subtema: POVE TILE, UNIVERSUL COPIL RIEI
Proiect de o zi: Traista cu pove tile lui Creang
Obiective de referin :
DLC
participe la activit ile de grup, inclusiv la cele de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor;
n eleag i s transmit mesaje simple; s reac ioneze la acestea;
audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles;
recepteze un text care i se cite te ori i se poveste te, n elegnd n mod intuitiv caracteristicile expresive i
estetice ale acestuia;
fie capabil s creeze el nsu i dramatiz ri, utiliznd intuitiv elemente expresive;
n eleag c tip ritura (scrisul) are semnifica ie (sens);
utilizeze simboluri pentru a transmite semnifica ie .

50
i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea,
denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri
comune (m rime, lungime, grosime) luate n considerare separat sau mai multe simultan;
efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date ori g site de ei n i:
triere, grupare, regrupare, comparare, clasificare, ordonare, aprecierea cantit ii prin punere n coresponden ;
cunoasc elemente componente ale lumii nconjur toare lumea pove tilor, interdependen a dintre
personaje i motiva ia/motivarea ac iunilor acestora.
DOS
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice;
DEC
diferen ieze auditiv timbrul i intensitatea sunetelor musicale;
intoneze cntece pentru copii cu subiect din basme;
exprime prin mi care starea sufleteasc creat de muzica audiat i interpretat ;
redea teme plastice specifice desenului;
utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activit i plastice;
compun n mod original i personal spa iul plastic;
interpreteze liber, creativ, lucr ri plastice exprimnd sentimente estetice.
DPM
cunoasc i s aplice regulile de igien a efortului fizic;
i formeze o inut corporal corect ( n deplasare);
fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte.

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini cu imagini din ti de personaje; Personaje miniatur ;
pove ti; Costume de la serbarea Carnavalul Construc ii diverse.
Caiete de lucru, fi e adecvate temei; personajelor;
Album cu pove ti, personaje; Truse de coafor, pieptene, cizmuli e,
Cd-uri, Cd-player, DVD, jocuri or ro u, scufi , costum de croitor
interactive. etc.
TIIN : ART : NISIP I AP :
Obiecte care definesc personaje ; Creioane negre i colorate, carioca, Suport de lemn cu nisip;
Decupaje din scenete; s cule joc acuarele, plastilin ; Ap .
senzorial. Imagini cu scene din pove ti.

Activitatea metodic :
Preg tirea probelor i a testelor de evaluare ini ial ; Completarea fi elor de evaluare ini ial ;
edin a cu p rin ii;
Stabilirea op ionalelor pe anul colar n curs mpreun cu p rin ii i avizarea acestora;
ntocmirea planific rii pe semestrul I.

Ziua Tura I Tura a II-a


ALA, ADE, ADP
ALA ADE integrate ADP: .D., R.,T.
Op ionale,Extinderi
Recuperatorii, recreative,
de cultivare aptitudini
LUNI Joc de rol: Activitate integrat Salutul ALA: Dramatizare:
De-a +DOS A fost odat Pup za din tei, M. de G.
personajul Personaje pozitive/ Vicol - Teatru de p pu i
preferat J.d. integrat negative mnuite de copii
Spune ce tii despre... Dac a fi... a face...
(personaje, fir epic, ADE: D : Audi ie: Pove ti
Joc de aprecierea caracterului i R.: Cum ascult o poveste DEC: Modelaj: Personaje din
realizare a motivarea preferin ei acas , la gr dini pove ti i obiectele lor
abstractiz rii pentru un personaj sau Cum m comport cu
si altul). colegii agresivi? ADP: R: Cum ascult o
generaliz rii: Cum rezolv un conflict poveste acas , la gr dini
La ce cuvnt ntre colegi la gr dini ? T: n lumea pove tilor/ Orice
m-am Fapte bune, fapte rele!- se poate ntmpla,/ n lumea

51
gndit? convorbire T: n lumea pove tilor/ pove tilor/ E lumea mea i
Orice se poate ntmpla,/ lumea ta,/ n lumea pove tilor/
n lumea pove tilor/ E Ce nici cu gndul n-ai visat/ n
lumea mea i lumea ta,/ n lumea pove tilor/ Poate fi
Art : lumea pove tilor/ Ce nici adev rat.
O scen din cu gndul n-ai visat/ n
poveste lumea pove tilor/ Poate fi
material la adev rat.
alegere Pup za din tei, m. G.
Vicol

Construc ii:
Construim Activitate integrat ALA: Joc de mas :
MAR I castele i TEMA DE O ZI: Jocuri distractive: Labirint: Drumul lui Hansel
palate pentru Traista cu pove tile lui Baba, oarba! i al lui Gretel prin p dure
prin ese! Creang
ADE: DLC: Deseneaz tot
DLC+DEC attea buline cte silabe au
(PROIECT numele personajelor. Spune cu
DIDACTIC) ce sunet ncepe
Bibliotec : Amintiri din copil rie Pantomim : : S num m personajele
sfoim c i Nume te personajul din pove ti! Acum s le
cu pove ti: Lectura educatoarei - grup m.
Citim Pup za din tei
pove ti ADP: R: Cum ascult o
Activitate practic - poveste acas , la gr dini
Extindere: T: Pup za din tei, m. G.
Joc de mas : Cap de pup n Vicol
Ordoneaz copac - mbinarea
logic scenele tehnicilor de lucru i a
din poveste materialelor (pictur i
Cine este? Ce activitate practic ) Jocuri de mi care n aer
face? Cum liber:
face? C rarea prin z pad a
piticilor
Activitate integrat ALA: Construc i din
MIER- + DEC materiale din natur i de euri:
CURI tiin : Construim palate, castele,
Fapte bune, J.d. Traista fermecat su a de turt dulce
fapte rele ale (clasific obiectele, ACTIVITATE ADE: DOS Coco ul - colaj
personajelor recunoa te asem ri i OP IONAL : DLC: Vizionare DVD cu
cunoscute. deosebiri) pove ti la alegerea copiilor
Coloreaz tot
attea cercuri Cntec: Sunt Scufi a ADP: R: Cum m comport
c i pitici sunt Ro ie, Cntecul Albei cu colegii agresivi?
n poveste. ca Z pada Joc lini titor: T: n lumea pove tilor/ Orice
J.m:. Noi suntem piticii Pup za din tei, m. de G. se poate ntmpla etc.
Vicol
Activitate integrat M rul fermecat circul n ALA: Arta: Deseneaz cum
JOI +DOS lini te! dore ti scena din poveste i
descrie momentele
Nisip+ap : E.m.i.: Ordoneaz reprezentate prin desen
Castele cu obiectele dup m rime i
turnule e de lungime. Compar global ADE: DLC: Eu spun una, tu
nisip, tran ee grupele formate i spune Carnavalul personajelor spui multe!
i fortifica ii unde sunt mai multe, mai ndr gite DOS: Une te cu o linie
pu ine. personajele care fac parte din
aceea i poveste. ncercuie te
personajul care spunea
Confec ie: Cartea de minciuni i personajul care
pove ti a grupei cea vr ji.
ADP: R: Cum rezolv un

52
conflict ntre colegi la
gr dini ?
T: Pup za din tei, m: D.
Vicol

Activitate integrat ALA: Joc de rol: De-a


VINERI DLC+DPM personajele din pove ti

ADE: : Ordon m grupe


Hai s facem o poveste dup grosimea elementelor i
ncurcat le compar m.
DEC: Completeaz ce
lipse te din desen.
Mers n echilibru pe sol
cu transport de obiecte. ADP: R: Cum ascult o
J: n p durea fermecat poveste acas , la gr dini
T: n lumea pove tilor/ Orice
se poate ntmpla etc.

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT

TEMA ANUAL : ,,Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im?


SUBTEMA DE O ZI: ,,Traista cu pove tile lui Creang
TEMA ZILEI: ,,Amintiri din copil rie
DURATA: O ZI
TIPUL ACTIVIT II: MIXT
FORMA DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRAT : ADP+ALA+ADE (DLC+DOS)
FORMA DE ORGANIZARE: FRONTAL, PE GRUPURI, PE ECHIPE, INDIVIDUAL
LOC DE DESF URARE: SALA DE GRUP
ACTIVITATE INTEGRAT : Amintiri din copil rie
ADP+ALA+ADE (DLC+DOS)
I. ACTIVIT I DE DEZVOLTARE PERSONAL ( ADP):
ntlnirea de diminea : Personaje pozitive, personaje negative(salutul, calendarul naturii, activitate
de grup)
Rutine: nv s ascult
Tranzi ie: joc cu text i cnt Bat din palme, Lua i seama bine!, Gimnastica de nviorare, Graiul
animalelor
II. JOCURI I ACTIVIT I ALESE
ALA 1
Stiin : Observ m cum i-a pierdut coada Ursul p lit de Vulpe
Joc de rol: De-a Fata babei i Fata mo neagului
Construc ii: C su a iezi orilor
ALA 2
Program distractiv- euritmie Pup za din tei i exerci iul lini titor Ce i-a preg tit pup za n cuib?
(fond muzical cntecul cu acela i nume)
III. ACTIVIT I PE DOMENII EXPERIEN IALE ( ADE )
DOMENII EXPERIEN IALE/TEMA/MIJLOCUL DE REALIZARE:
Domeniul limb i comunicare: Pup za din tei - lectura educatoarei
Domeniul om i societate: Cap de pup n copac - activitate practic - aplica ii prin mbinarea
materialelor
SCOPUL ACTIVIT II: Stimularea dezvolt rii tr turilor pozitive de voin i caracter prin formarea
unei atitudini pozitive fa de ceilal i, prin dezvoltarea capacit ilor de experimentare i explorare/investigare a
realit ii folosind instrumente specifice, exersarea unor abilit i practice specifice nivelului de dezvoltare
motric .
ARGUMENT
Copil ria copilului universal evocat de c tre Ion Creang n textele Amintirilor le ofer cu generozitate
copiilor exemple concrete din realitatea social , i determin pe copii s n eleag , cu umor i u urin , consecin ele
comportamentului moral al personajelor, formnd copiilor capacit i de a aprecia faptele bune i de a dezaproba faptele
rele. Valorificnd informa iile pove tilor nv ate copiii i pot exprima diversitatea de opinii i idei cu privire la
consecin ele neascult rii, pot aprecia tr turile pozitive sau negative ale personajelor. Ei sunt pu i n situa ia de a-i

53
judeca pe f ptuitori dup gravitatea faptelor lor n raport cu respectarea ori nc lcarea regulilor de convie uire n
societate. Pove tile, narate cu mult haz, ofer copiilor repere pentru un comportament social adecvat care trebuie s
duc la manifestarea spiritului de prietene, toleran , solidaritate fa de cei afla i la nevoie, s duc la fapte bune, s
produc bucurie i mul umire sufleteasc celor din jur, pentru o ,,bun r splat .

SCENARIUL ZILEI I SUGESTII METODICE


nainte de venirea copiilor n sala de grup se preg te te o parte din material i se aranjeaz sala pe sectoare
de activitate.
Activitatea debuteaz cu ADP, primirea copiilor, deplasarea prin tranzi ie cu cntecul Graiul animalelor
spre cerc, pentru ntlnirea de diminea : Ne ntlnim, povestim/Discut m, ne amuz m/Lucruri multe nv m!
Copiii au posibilitatea a- i ar ta buna dispozi ie pentru noua zi ce o vor petrece n gr dini , cu
binecunoscutele ei momente: salutul -Bun diminea a povestitori pricepu i!, se consemneaz prezen a, calendarul
naturii, se anun tema zilei Amintiri din copil rie, asigurnd copiii de multele surprize pl cute ce i a teapt , apoi
metoda ,,mna moart va continua activitatea de grup cu ncurajarea copiilor spre a extrage din Traista cu pove tile
lui Creang cteva dintre personajele binecunoscute copiilor din activit i anterioare. Se va purta o scurt discu ie,
personajele vor fi denumite, se va aminti povestea c reia i apar ine, apoi vor fi expuse pe un panou segmentat n dou
zone: una ntunecat i alta luminat , conform cu faptele i calit ile lor. Copiii vor motiva asezarea personajului la
panou. Urmeaz mesajul zilei Pove tile ne nva lucruri bune pentru via !, i se subliniaz c acest mesaj este
transmis prin toate povestirile lui Ion Creang .
Copiii vor fi ndruma i s se ndrepte spre cele trei centre deschise ast zi: tiin , joc de rol i construc ii. La
sectorul tiin , se stabilesc rolurile (curajo ii, iste ii, cercet torii), se enun obiectivele, iar prin metoda
experimentului didactic copiii vor descoperi unele propriet i ale apei, vor observa transformarea apei, trecerea ei din
starea lichid n cea gazoas , apoi n cea solid (ghea a), pentru a n elege mai u or cauza efectul (motivul tiin ific
pentru care ursul din poveste i-a rupt coada). Se va pune n scen situa ia concret : juc ria- urs cu coada introdus n
,,balta nenghe at va fi dus la rece, dup cteva minute, timp n care copiii ,,se joac cu ap , experimenteaz
transform rile, observ propriet ile apei, ghe ii, comunic rezultatele tiin ifice n urma investiga iilor, apoi ursul va fi
readus (de data aceasta cu coada n ,,balta nghe at , iar la o smucire coada i r mne n ghea ). Se r spunde la
ntreb rile ,,ce?,,cu ce?,,cum am lucrat?,,ce am descoperit?La centrul joc de rol copiii g sesc recuzita, materialele
specifice necesare pentru joc, i aleg liderul i costumele n func ie de personajul preferat, se joac De-a Fata babei i
fata mo neagului. C su a iezi orilor (din cuburi, paie i p nu de porumb) este tema propus la centrul construc ii.
Copiii se rotesc la centre, asista i i ndruma i de c tre educatoare.
Dup ce se fac aprecieri asupra desf ur rii etapei ALA 1, sose te o scrisoare de la Pup za din tei, adus de
un copil din alt grup . Se integreaz con inuturile din ADE. Pup za i anun prin scrisoare c nainte de a pleca spre
rile calde le-a preg tit dou surprize: un exerci iu al cuvintelor, povestea Pup za din tei (DLC) despre amintiri ale
lui Creang din copil rie i o carte; un cuib cu recompense pentru cei mai aten i i harnici ascult tori ai zilei este
preg tit i acoperit. Educatoarea scoate din plic 3 imagini pe care, denumindu-le, copiii le vor desp i n silabe, le vor
reprezenta la tabl grafic, exprimnd i num rul silabelor cuvintelor ( pup - 3; pom -1; Nic 2). Un alt copil mai
se te n plic o carte cu pove ti. Educatoarea le spune copiilor c sunt amintirile marelui povestitor, familiarizeaz
copiii cu personaje i evenimente, pe scurt, apoi lectureaz textul selectat, descoperind la panou imagini cu momentele
principale ale desf ur rii ac iunii. Copiii audiaz textul aten i. Se repovestesc pe scurt faptele bune, gre elile lui Nic ,
se r spunde la ntreb rile educatoarei (diferite tipuri de ntreb ri menite a sublinia latura moral , mesajul povestirii i al
zilei se expun n ciorchinele de la panou personajele fa de care Nic a gre it). Exerci iul cu text i cnt ,,Lua i seama
bine face tranzi ia spre gimnastica de nviorare, gustarea de la ora zece.
- Pup za i caut pui orii: Pu-Pu-Pup! este semnalul cu care educatoarea face tranzi ia spre m su e la
care fiecare copil va intui materialele ce vor fi mbinate n activitatea practic -aplicativ (DOS), cu tema Cap de
pup n copac (se va analiza modelul, se vor pip i penele pentru creast , tipurile de hrtie, se va explica modul de
lucru). Copiii vor fi asista i, ndruma i i sprijini i pentru a duce la bun sfr it lucrarea. Fiecare copil i va expune
lucrarea pentru un tur al galeriei. Va fi apreciat munca tuturor copiilor.
Este momentul pentru ALA 2, programul distractiv,care va cuprinde exerci ii de euritmie Pup za din
tei. Jocul lini titor ,,Ce i-a preg tit Pup za n cuib? recompenseaz copiii cu ,,ou pe care singuri i le scot din
trunchiul de copac scobit n forma rotund a cuibului original. Se aude n surdin cntecul ,,Pup za din tei. La final se
subliniaz valorile morale ale omului: h rnicia, cinstea, bun tatea, ntrajutorarea i, din nou, mesajul zilei Pove tile ne
nva lucruri bune pentru via !.

ACTIVIT I DE DEZVOLTARE PERSONAL (ADP)

SCOP: Participarea activ a copiilor n vederea stimul rii deprinderilor cognitive, cooper rii n grup, al
comunic rii, favoriz rii mp rt irii cu ceilal i, interrela ion rii i dezvolt rii comportamentului empatic la pre colari.

OBIECTIVE OPERA IONALE:


-s se exprime utiliznd formule de salut adecvate secven elor din zi parcurse;
-s sesizeze absen a sau prezen a unui coleg cunoscndu-i chipul i numele;
-s con tientizeze fenomenele atmosferice de afar oferind verbal cteva caracteristici ale acesteia prin

54
marcarea lor cu simbolul adecvat n calendarul naturii;
Momentele ntlnirii de diminea
Salutul
Copiii se a eaz pe covor n cerc; educatoarea i salut cu -Bun diminea a, povestitori
pricepu i!.Copiii continu salutul, i mp rt esc cuvinte frumoase.
Prezen a
La sosirea n gr dini , fiecare copil i-a a eazat ecusonul cu fotografia la panoul cu copiii prezen i.
Un copil va a eza fotografiile absen ilor la zona de pe panou acas .
Calendarul naturii
Educatoarea pune urm toarele ntreb ri:
- Ce zi a s pt mnii este ast zi?
- Cum este vremea ? Care sunt imaginile cu fenomenele potrivite pentru azi?
- n ce anotimp suntem ? Cum ne mbr m?
Activitatea de grup
Copiii afl de la educatoare tema zilei Amintiri din copil rie. Un copil i va aminti o ntmplare
pl cut din via a lui, ceilal i ascult . Mna moart va continua activitatea de grup cnd copii extrag din
Traista cu pove tile lui Creang cteva dintre personajele binecunoscute lor. Scurta discu ie despre personaje
va reaminti titlul pove tii c reia i apar ine, vor fi separate pe panou personajele pozitive de cele negative. Se
subliniaz calitatea lor moral .
Mesajul zilei:
Pove tile ne nva , lucruri bune despre via !
Tranzi ie:
Jocul cu text i cnt ,,Bat din palme va face trecerea la activit ile pe centre de interes. Educatoarea
anun scopul i obiectivele activit ilor de la centre, ndrum din interior, ofer explica ii, se joac mpreun
cu copiii.

ACTIVIT I PE DOMENII EXPERIEN IALE (ADE)

TEME : 1. Pup za din tei - lectura educatoarei


2. Cap de pup n copac - activitate practic - aplica ii prin mbinarea materialelor

DOMENII: DLC+ DOS


MIJLOC DE REALIZARE :Lectura educatoarei
TIPUL DE ACTIVITATE: Mixt
FORME DE ORGANIZARE : frontal, individual, pe grupuri mici

OBIECTIVELE CADRU PENTRU ACTIVIT ILE INTEGRATE:


Dezvoltarea deprinderilor de audiere a unui text n lectura educatoarei
Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral , de n elegere i utilizare corect a semnifica iilor structurilor
verbale orale;
Dezvoltarea creativit ii i expresivit ii limbajului oral;
Formarea i dezvoltarea deprinderilor de activitate practic cu scopul de a reconstitui un ntreg
Cunoa terea i respectarea normelor de comportare n societate;
Dezvoltarea sim ului practic i estetic.

OBIECTIVE OPERA IONALE:


asculte cu aten ie povestirea, receptnd activ textul, s se concentreze asupra con inutului i ac iunii
personajelor pentru a re ine idei;
desprind mesajul moral din con inut, s deosebeasc faptele bune de cele rele prin deduc ii logice
( cauz efect, metoda ciorchinelui) s exprime liber idei i sentimente;
se exprime monologat/dialogat corect din p.d.v. lexical i gramatical, expresiv cnd descrie scurte scene din
povestire;
participe la activit ile de grup n calitate de vorbitor ct i in calitate de auditor ;
nteleag i s transmit mesaje simple, s reac ioneze la acestea;
denumeasc materialele i ustensilele puse la dispozi ie;
poat s compun corect ntregul tablou (s rup hrtia, s lipeasc buc i de diferite texturi, s mbine
diferite materiale, m rgele, pene);
i manifeste creativitatea prin modul de a ezare n format a imaginii pupezei n copac i abilitatea de
manipulare a ustensilelor;
i asume cu responsabilitate activitatea prin cooperare, ct i cea individual .

55
STRATEGII DIDACTICE:
Metode i procedee didactice: explica ia, conversa ia, demonstra ia, observa ia, metoda mna oarb ,
experimentul, GLC, problematizarea, expunerea, aprecierea verbal , ciorchinele, munca independent , lucrul n grup,
turul galeriei.
Resurse materiale: imagini cu scene din pove ti, jetoane, siluete cu personaje din pove tile nv ate,
scrisoarea din partea Pupezei, traista cu pove ti, simboluri pentru constituirea grupurilor de lucru, tabl , panouri,
materialul necesar pentru activitatea plastic (lipici, aracet, flori de tei, hrtie glasat , creponat , pene, m rgele,
cartoane), trunchi de copac ,,teiul nfloritcu scorbur pentru descoperirea de c tre copii a stimulentelor ( ,,ou -
bombonele) i autoevaluare.

Bibliografie:
Curriculum pentru nv mntul pre colar, 3-6/7 ani, M.E.C.I.-2008
Programa activit ilor instructiv-educative n gr dini de copii, Editia a II-a revizuit , M.E.C./Bucuresti
2005
Breben Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela Metode interactive de grup-ghid metodic,
Editura Arves, 2002
Ezechil, Liliana; P i-L rescu, Mihaela - ,,Laborator pre colar, ghid metodic, Ed.V& I Integral,Buc.2002;
G.Toma, M. Ristoiu, M. Anghel - ,,Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru nv mntul pre colar,
nivel 5-7 ani, Editura Delta Cart, 2009;
Revista nv mntul Pre colar nr. 3-4/2009
Revista nv mntul Pre colar nr.3-4/2011
www.didactic.ro

DESF URAREA ACTIVIT II

EVENIMENTE CON INUT TIIN IFIC STRATEGII MODALIT I


DIDACTICE DIDACTICE DE
Metode i EVALUARE
procedee

MOMENT Se asigur condi iile necesare bunei desf ur ri a Metode:


ORGANIZATORIC activit ii: -conversa ia
-aerisirea s lii de grup ; -explica ia
-organizarea spa iului de desf urare a activit ii, a
centrelor deschise;
se a eaz materialul distributiv i cel
demonstrativ;
-introducerea copiilor n sala de grup ; Observare
CAPTAREA Activitatea debuteaz cu ADP, primirea copiilor, global
ATEN IEI deplasarea prin tranzi ie cu cntecul Graiul Exerci iul
animalelor spre cerc, pentru ntlnirea de
diminea : Observarea
Ne ntlnim, povestim/Discut m, ne global
amuz m/Lucruri multe nv m! Expunerea
Momentele ntlnirii: salutul -Bun diminea a
povestitori pricepu i!, se consemneaz prezen a, Oral
calendarul naturii.
Se anun tema zilei ,,Amintiri din copil rie, Conversa ia
Enun area scopului i asigurnd copiii de multele surprize pl cute ce i Mna moart
a obiectivelor teapt , apoi metoda mna moart va continua
activit ii activitatea de grup cu ncurajarea copiilor spre a Problematizarea
extrage din ,,Traista cu pove tile lui Creang Exerci iul Observarea
cteva dintre personajele binecunoscute copiilor global ,
din activit i anterioare. individual
Se va purta o scurt discu ie, personajele vor fi
REACTUALIZAREA denumite, se va aminti povestea c reia i apar ine,
CUNO TIN ELOR apoi vor fi expuse pe un panou segmentat n dou
zone: una ntunecat i alta luminat , conform cu
faptele i calit ile lor. Copiii vor motiva asezarea
personajului la panou. Conversa ia
Urmeaz mesajul zilei Pove tile ne nva lucruri
bune pentru via !, i se subliniaz c acest mesaj

56
este transmis prin toate povestirile lui Ion Creang .
ALA 1.
Copiii vor fi ndruma i s se ndrepte spre cele trei Aprecierea
centre deschise ast zi: tiin , joc de rol i Expunerea
construc ii. La sectorul tiin , se stabilesc rolurile ncurajarea
(curajo ii, iste ii, cercet torii), se enun
obiectivele, iar prin metoda ,,experimentului
didactic copiii vor descoperi unele propriet i ale Explica ia
apei, vor observa transformarea apei, trecerea ei
din starea lichid n cea gazoas , apoi n cea solid Demonstra ia
(ghea a), pentru a n elege mai u or cauza efectul
(motivul tiin ific pentru care ursul din poveste i-a Experimentul:
rupt coada). Se va pune n scen situa ia concret :
juc ria- urs cu coada introdus n -instructajul verbal
,,baltanenghe at va fi dus la rece, dup cteva -observarea
minute, timp n care copiii ,,se joac cu ap , -analizarea
experimenteaz transform rile, observ -investigarea Evaluarea
propriet ile apei, ghe ii, comunic rezultatele -compararea global ,
tiin ifice n urma investiga iilor, apoi ursul va fi -sinteteza individual , oral
readus (de data aceasta cu coada n ,,balta
nghe at , iar la o smucire coada i r mne n GLC
ghea ). Se r spunde la ntreb rile ce? cu ce? Exerci iul
cum am lucrat? ce am descoperit? La centrul Problematizarea
joc de rol copiii g sesc recuzita, materialele
specifice necesare pentru joc, i aleg liderul i
costumele n func ie de personajul preferat, se Conversa ia
joac De-a Fata babei i fata mo neagului.
C su a iezi orilor (din cuburi, paie i p nu de
porumb) este tema propus la centrul construc ii. Conversa ia
Copiii se rotesc la centre, asista i i ndruma i de Dramatizarea Observare
tre educatoare, iar la final se fac aprecieri asupra global a
felului n care s-au jucat i au concluzionat cele copiilor de la
constatate. Explica ia centre
Introducerea n activitate Exerci iul
Sose te o scrisoare de la Pup za din tei, adus de
un copil din alt grup . Pup za i anun prin
scrisoare c nainte de a pleca spre rile calde le-a
preg tit 3 surprize: un exerci iu al cuvintelor,
povestea Pup za din tei(DLC) despre amintiri
PREZENTAREA ale lui Creang din copil rie i un ciorchine la
NOULUI CON INUT panou, avnd central imaginea lui Nic cel
I DIRIJAREA stru nic, la care se vor raporta personajele fa de
NV RII care a gre it. Expunerea
Secven a 1: Evaluare global
Educatoarea scoate din plic 3 imagini pe care, i individual ,
denumindu-le, copiii le vor desp i n silabe, le la tabl
vor reprezenta la tabl grafic, exprimnd i
num rul silabelor cuvintelor (pup - 3; pom -1;
Nic 2). Se va sublinia faptul c pup za este o
pas re c toare, are pe cap o creast din pene, cu
vrfuri negre. Aceasta se deschide asem tor unui Elementul surpriz
evantai dac pas rea este speriat sau agitat , Conversa ia
col uroas , are dungi albe i negre foarte vizibile, Exerci iul
ca cele de pe aripi, nu prea mare, cu ciocul lung
spre a se hr ni i a- i face cuibul n copac.
Secven a 2: Expunerea
Un alt copil mai g se te n plic o carte cu pove ti.
Sunt Amintirile din copil rie, este povestea
Pup za din tei de I. Creang . Educatoarea le
spune copiilor c sunt amintirile marelui povestitor,
familiarizeaz copiii cu personaje i evenimente, pe
scurt, apoi lectureaz textul selectat, explic la Oral, evaluarea
momentul potrivit expresiile, cuvintele nen elese ( capacit ii de

57
regionalisme sau arhaisme) descoperind la panou concentrare i de
imagini cu momentele principale ale desf ur rii expunere
ac iunii. Copiii audiaz textul aten i. Se Expunerea
repovestesc pe scurt faptele bune, gre elile lui
Nic .
Secven a 3:
Se r spunde la ntreb rile educatoarei (diferite
tipuri de ntreb ri menite a sublinia latura moral
i mesajul povestirii i al zilei). Prin metoda
ciorchinele se vor ilustra la tabl r spunsurile la Aprecieri
ntreb ri. ncuraj ri
Ghicitoare: Nu e fluture, dar zboar /Nici coco ,
nici neagr cioar ,/ Pleac iarna de prin ar ,/Cu Problematizarea
coroana de regin / Roat i ine pana fin / Cnt - Ciorchinele
ntruna pu-pu-pu,/ De treze te-ntreg satu.
Exerci iul cu text i cnt Lua i seama bine face
tranzi ia spre gimnastica de nviorare, gustarea de
la ora zece. Problematizarea
Activitatea practic -aplicativ (DOS), Conversa ia Observarea
-Pup za i caut pui orii: Pu-Pu-Pup! este produselor
Ob inerea semnalul cu care educatoarea face tranzi ia spre individuale ale
performan ei su e la care fiecare copil va intui materialele ce activit ii
vor fi mbinate. copiilor
Tema Cap de pup n copac (se va analiza
modelul, se vor pip i penele pentru creast , tipurile
de hrtie, se va explica modul de lucru). Copiii vor Global
fi asista i, ndruma i i sprijini i pentru a duce la
bun sfr it lucrarea. Fiecare copil i va expune
lucrarea pentru un tur al galeriei. Va fi apreciat Instructajul oral i
munca tuturor copiilor. demonstrative
Educatoarea adreseaz copiilor urm toarele Observarea
ntreb ri:
Asigurarea reten iei i - Cum s-a numit activitatea noastr ?
a transferului - Ce crede i c ne nva pove tile?
- Ce crede i c s-ar fi ntmplat cu Nic dac ar fi Exerci iul
fost prins furnd/min ind? Turul Galeriei
- Ce p esc personajele pozitive? (sunt Evaluarea
recompensate) Conversa ia comportamente-
- Cum sunt ele la sfr itul pove tilor?(fericite) lor legate de
- Ce se ntmpl cu personajele negative? (sunt tehnicile de
pedepsite) lucru
- Cum sunt ele la sfr itul pove tilor? (triste)
- Cunoa te i un proverb care s-ar potrivi pentru
orice sfr it de poveste?
(Dup fapt i r splat !)
- Ce a i nv at din activit ile de ast zi? (s fim Aprecierea
buni, ascult tori, s fim harnici, s nu fim lacomi i direct a
mincino i, s nu fur m, s nu facem r u spunsurilor
animalelor, s fim prieteno i, s ajut m pe cei mai Conversa ia
slabi dect noi, etc) Problematizarea
-Cum arat pentru voi o lume f pove ti ?
Voi reaminti copiilor mesajul zilei: Pove tile ne
nva , lucruri bune despre via .
ALA 2 Program distractiv- euritmie Pup za
din tei i un exerci iu lini titor Ce i-a preg tit
pup za n cuib? (fond muzical cntecul cu
acela i nume). La sugestia i dup demonstra ia Evaluare oral
educatoarei copiii se mi liber, adoptnd pozi ii
i executnd figuri sugerate de textul cntecului, n
ritmul corect. Exerci iul

NCHEIEREA Vor fi aprecia i copiii referitor la modul cum s-au


ACTIVIT II comportat pe parcursul ntregii activit i. Copiii vor

58
trece pe rnd prin fa a cuibului din tei pentru a
extrage, dac consider c au fost cumin i, Analiza
recompensa-surpriz . Autoevaluare

Vom ncheia activitatea interpretnd cntecul ,,Bat Aprecierea


din palme! global

17. Tema: Cnd/cum i de ce se ntmpl ?


Subtema: ANIMALE MARI I MICI, N OGRAD LA BUNICI!
Obiective de referin :
DLC
participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de
auditor;
audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles;
manifeste interes pentru citit;
utilizeze efectiv instrumentele de scris, st pnind deprinderile motrice elementare necesare folosirii
acestora.

i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea,
denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri
comune ;
cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, fiin a uman ca parte integrant a
mediului), precum i interdependen a dintre ele;
comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate;
s numere de la 1 la 10 recunoscnd grupele cu 1-10 obiecte i cifrele corespunz toare;
efectueze opera ii de adunare i sc dere cu 1-2 unit i, n limitele1-10.
DOS
cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ;
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice.
DEC
redea teme plastice specifice desenului;
exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice;
intoneze cntece pentru copii; s acompanieze ritmic cntecele.
DPM
cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului;
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare).

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini despre ti de animale; Animel domestice din plastic i lemn;
animale domestice i polare; Jetoane cu animale; Trusa Logi II.
Caiete de lucru, fi e adecvate Juc rii din plu sau alte materiale
temei; animale;
Album cu poze cu prieteni din Trusa medical .
lumea nicuvnt toarelor;
Jocuri interactive.
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Atlas; Creioane negre i colorate, Puzzle;
Enciclopedia copiilor; siluete; carioca, acuarele, plastilin , c i Set LOTO cu culori;
Jetoane de colorat. Set Alege ce se portrive te.

Activitatea metodic :
Confec ionarea materialului didactic demonstrativ i distributiv pentru activit ile din ntreaga s pt mn ;
Studiul Curriculumului pentru nv mntul pre colar;
Perfectarea, finalizarea ctivit ilor din cadrul proiectelor educa ionale, tematice i parteneriatelor gr dini ei;
Preg tirea materialelor de observare a copiilor pentru evaluarea continu ;
Planificarea i desf urarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice.

59
Ziua Tura I Tura a II-a
ALA, ADE, ADP
ALA ADE integrate ADP: .D., R.,T.
Op ionale, Extinderi,
Recuperatorii,
recreative,de cultivare
aptitudini
Joc de rol: Activitate integrat Salutul. ALA: Construc ii: Ferma de
LUNI Casa + DEC: Iubesc animalele din animale
bunicilor ograda bunicii ADE: DLC: L.d.i. n ograd
Observare: Ferma de Prietenul meu la bunici
animale credincios DEC: Repetare cntec
tiin : Pui ori i mame
Num Educa ie muzical : ADP: R: Ce trebuie s fac
animalele din Cntec: n ograd la dup ce m joc cu animale?
ferma ta bunici, m. de Felicia R: Ce trebuie s fac T: Hai s ngijim aici/
Dunceanu dup ce m joc cu Animale mari i mici/
J.m.: Graiul animalelor animale? mpreun le ocrotim/ Animale
Cum ngrijesc prietenii noi iubim
mei din ograd ?
Construc ii: Activitate integrat Ne juc m/ ALA:. Joc de mas :
MAR I Ad posturi DLC + EC Nu ne cert m Mama i puiul
pentru animale T: Hai s ngijim aici/
Ferma Mem.: n ograd la Animale mari i mici/ ADE: DLC n ograd la
Cu ca lui bunici, de Valeria mpreun le-ocrotim/ bunici - repetare
Azorel Tama Animale noi iubim DOS Un oaspete n clasa
(a ezare pe Pisicu a cea voioas / Se noastr convorbire
suprafe e plane Educa e plastic : ndrept c tre cas / Dar
prin Animalul preferat- cnd vede-un o-ricel,/ ADP: R: Cum ngrijesc
suprapunere i desen upa- upa dup el! prietenii mei din ograd
mbinare) R tele mele pe ap T: Hai s ngijim aici/
s-au dus Animale mari i mici/
mpreun le ocrotim/ Animale
noi iubim
Art : Activitate integrat ALA: : ngrije ti
MIER- Modelaj Staul + DOS Joc distractiv: animalele?
CURI de cai Pisica i oriceii
Compar , ordoneaz i ADE: DOS: Pisicu a -colaj
pune n perechi personaje DEC: Traseaz coarnele
din lumea celor care nu berbecului mai nti dup linia
Bibliotec : cuvnt verificarea Extindere: punctat , apoi singur
Citim cuno tin elor despre
imagini- animale ADP: R. Ce trebuie s fac
reviste, c i dup ce m joc cu animale?
despre DOS T iere, aplica ie: T. Hai s ngijim aici/
animalele Ferma de animale- Jocuri de mi care: Animale mari i mici/
domestice machet mpreun le ocrotim/ Animale
ranul e pe cmp noi iubim
Puzzle: Activitate integrat Cursa pisicu elor ALA: Joc de mas :
JOI Animale +DOS Puzzle C elu i
domestice Jocuri De-a
matematica, de ADE: DLC :.L.d.i. n ograd
L.Muntean probleme la bunici
Dramatizare Iedul cu trei
tiin : Ce foloase ne aduc capre
Curiozit i mamiferele din ograd ? : Jocuri De-a
despre animale matematica, de L. Muntean
Terra, planeta ACTIVITATE probleme (continuare)
albastr - OP IONAL :
vizionare CD ADP:R: Ne juc m/
Nu ne cert m!
T: Pisicu a cea voioas / Se

60
Joc lini titor: ndrept c tre cas / Dar cnd
Joc de mas : Ce animal am vede-un oricel:/ upa- upa
Caut i interpretat ? dup el!
grupeaz
(animale
domestice i
lbatice )

Euritmie: Dansul
telor
Ghicitori Activitate integrat ALA: Joc senzorial Ghici
VINERI despre animale DLC+DPM cine-i la telefon ?- atribute,
- concurs onomatopee animale
Mem.: La joac , de N.
Nisip i ap : Nasta ADE: :F s fie tot attea
Urme de foci balene
i pinguini Predarea trrii pe DPM: Focile alunec de pe
abdomen cu sprijin pe banchiz
antebra e i mpingere n
vrful picioarelor ADP: R: Ne juc m/
Joc: C eii n cu Nu ne cert m!
Repetarea arunc rii i T: R tele mele pe ap s-au
prinderii mingii la piept dus
cu ambele mini.

18. Tema:Cnd/ cum i de ce se-ntmpl ?


Subtema: ANIMALE DE LA ZOO. ANIMALE DIN ZONELE POLARE
Obiective de referin :
DLC
participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de
auditor;
s audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles;
disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronun e corect; s disting timpul verbului;
s i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.

numere de la 1 la 7 recunoscnd grupele cu 1-7 obiecte i cifrele corespunz toare;


efectueze opera ii de adunare i sc dere cu 1-2 unit i, n limitele 1-7; s denumeasc pozi ii spa iale;
efectueze opera ii i deduc ii logice, n cadrul jocurilor cu piese geometrice;
cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (fauna) precum i interdependen a dintre ele;
comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate.
DOS
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice;
sesizeze modific rile materialelor n urma prelucr rii lor;
identifice, s proiecteze i s g seasc ct mai multe solu ii pentru realizarea temei propuse n cadrul
activit ilor practice.
DEC
diferen ieze auditiv durata determinat a sunetelor din mediul apropiat i a sunetelor muzicale;
intoneze cntece pentru copii;
redea teme plastice specifice desenului;
utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activit i plastice ;
asocieze mi rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia;
asculte i s recunoasc fragmente din crea ii muzicale na ionale i universale, corespunz toare specificului
de vrst al copilului pre colar i preocup rilor acestuia.
DPM
cunoasc i s aplice regulile de igien a efortului fizic;
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare);
fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte;
manifeste n timpul activit ii atitudini de cooperare, spirit de echip , de competi ie, fair-play.

61
Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:
BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini cu animale ti de animale; Cuburi ARCO, Lego etc.;
lbatice; Decupaje cu animale. Personaje miniatur de plastic sau
Caiete de lucru, fi e adecvate temei; lemn.
Album cu animale s lbatice;
Cd-uri;
Cd-player, DVD, jocuri interactive.
TIIN : ART : NISIP I AP
Enciclopedie cu animale s lbatice Creioane negre i colorate, carioca, Suport de lemn cu nisip;
acuarele, plastilin ; Ap ;
Fi e cu animale s lbatice. Forme de plastic cu animale s lbatice.

Activitatea metodic :
Preg tirea materialului didactic pentru activit i, a fi elor de lucru pentru copii i a fi elor pentru evaluarea continu ;
Studiu individual;
Proiectele i parteneriatele gr dini ei;
Comisia metodic .

Ziua Tura I Tura a II-a


ALA, ADE, ADP
ALA ADE integrate ADP:.D.,R.,T.
Op ionale, Extinderi,
Recuperatorii,
recreative,de cultivare
aptitudini
Joc de rol: Activitate integrat Salutul. ALA: Bibliotec :
LUNI De-a dresorii +DOS De unde vin animalele Enciclopedia animalelor.
De-a de la zoo? La pol
magazinul de L.d.i.: n vizit la ZOO Animale i cu tile lor ADE: DLC: Fram, ursul
animale de Dac a fi o maimu ic polar, de Cezar Petrescu -
companie i-a spune c ... fragment
Discu ie moralizatoare: S : Cu ce i lumineaz
ne amintim caracterul R: nv s fac ordine la eschimo ii casele?
personajelor din filmul juc rii dup ce m joc.
Art : Ghici, Cartea Junglei, dup R Cum m comport la ADP. R: nv s fac
ghici ce voi Kipling ZOO? ordine la juc rii dup ce m
desena aici? T: La Zoo, la Zoo, joc.
(domnul prietenii mei /Tr iesc i T: La Zoo, la Zoo,
Crocodil), de se joac .;/ Ni te pui de prietenii mei / Tr iesc i se
Lucia Muntean lei/ Se-ntrec n curaj cu joac .;/ Ni te pui de lei/ Se-
tigri, leoparzi./ Eu sunt ntrec n curaj cu tigri,
Deseneaz -i curajos/ Cnd le-arunc un leoparzi./ Eu sunt curajos/
girafei petele os. Cnd le-arunc un os.
de pe corp sau Activitate integrat ALA: Joc de rol: De-a
MAR I lipe te f ii de DLC+DEC exploratorii
hrtie Audi ie cntec : Fram,
J.d. Alc tuie te propozi ii ursul polar ! ADE: DOS: Conf: M ti
n care s spui: Ce a f cut? de animale
Ce face? Ce va face...? DEC: Joc muzical :
(morsa, foca, ursul polar S rb toare n jungl 2
etc.)
Modelaj: ADP: R: nv s fac
Animalul Pantomim : Animale ordine la juc rii
preferat Joc muzical: S rb toare n de la Zoo i animale T: La Zoo, la Zoo,
jungl polare prietenii mei /Tr iesc i se
Cntec: Mica siren joac .;/ Ni te pui de lei/ Se-
ntrec n curaj cu tigri,
leoparzi./ Eu sunt curajos/
Construc ii: Extindere: cnd le-arunc un os.

62
Padoc pentru Activitate integrat ALA: Art : C su a
MIER- ponei +DEC eschimo ilor iglu
CURI Cu ca leilor (mbinare polistiren)
(de euri i Jocuri de-a matematica:
materiale din Hai s socotim! Jocuri de mi care ADE:DEC: Desen m
natur ) distractive: animale dup
Ghici, ghici ce voi desena La Pol recens mntul lor n sala
aici? de L. Muntean Uliul i porumbeii noastr de grup
Cine are, cine are cap cu D : Not m date despre
Bibliotec : bot i gur mare?/ Ochi cu animalele de la Zoo n
DVD: Cartea care ne prive te, burt alb ACTIVITATE caietul veterinarului
junglei ca un pe te,/ Piele crea pe OP IONAL :
spinare, coad i patru ADP: R: Cum m comport
picioare./ Cine st mereu la ZOO ?
posac, preg tit pentru T: La Zoo, la Zoo,
Joc de mas : atac?/ l tie orice copil: prietenii mei /Tr iesc i se
Puzzle cu Este domnul Crocodil! joac .;/ Ni te pui de lei/ Se-
animale Euritmie: ntrec n curaj cu tigri,
Carnavalul veseliei leoparzi./ Eu sunt curajos/
cnd le-arunc un os.
Activitate integrat ALA: Joc de mas :
JOI tiin : + DOS Compune ntregul!
Ne
document m J.l.: Trenul cu dou ADE: D : Cte vie uitoare
de pe diferen e sunt acum?
Discovery DPM: Cons.deprinderii de
trre
Origami: Pinguin
ADP: R: Cum m comport
la ZOO
Nisip i ap : T: La Zoo, la Zoo,
Urme de prietenii mei /Tr iesc i se
mamifere i joac .;/ Ni te pui de lei/ Se-
ri ntrec n curaj cu tigri,
leoparzi./ Eu sunt curajos/
cnd le-arunc un os.
Activitate integrat ALA: Bibliotec : De ce
VINERI DLC+DPM animalele de la Pol au blana
alb ?
Memorizare: ica
maimu ica, de C. Firan ADE: : Completeaz
mul imea de... ,astfel nct
fie cu un obiect mai
Trre: deplasare pe mult/ mai pu in/ tot attea.
abdomen cu sprijin n az n diferite pozi ii
antebra i mpingere n spa iale i spune ce ai
vrful picioarelor. cut
Joc: arpele DLC: Lectura educatoarei:
Lebedele, de H. C.
Andersen

ADP: R: Ghici, ghici ce


voi desena aici?, de L.
Muntean
T: Cntec: Fram, ursul
polar

63
19. Tema: Cnd/cum i de ce se ntmpl ?
Subtema: N MP IA APELOR
Obiective de referin :
DLC
participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de
auditor;
s audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles;
disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronun e corect; s disting timpul verbului;
i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.

numere de la 1 la 8 recunoscnd grupele cu 1-8 obiecte i cifrele corespunz toare;


efectueze opera ii de adunare i sc dere cu 1-2 unit i, n limitele 1-8; s denumeasc pozi ii spa iale;
cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, aerul, apa, solul, vegeta ia, fauna,
fiin a uman ca parte integrant a mediului, fenomene ale naturii), precum i interdependen a dintre ele;
comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate .
DOS
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice;
sesizeze modific rile materialelor n urma prelucr rii lor;
identifice, s proiecteze i s g seasc ct mai multe solu ii pentru realizarea temei propuse n cadrul
activit ilor practice.
DEC
diferen ieze auditiv durata determinat a sunetelor din mediul apropiat i a sunetelor muzicale;
intoneze cntece pentru copii;
redea teme plastice specifice desenului;
utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activit i plastice;
asocieze mi rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia;
asculte i s recunoasc fragmente din crea ii muzicale na ionale i universale, corespunz toare specificului
de vrst al copilului pre colar i preocup rilor acestuia.
DPM
cunoasc i s aplice regulile de igien a efortului fizic;
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare);
s fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte;
manifeste n timpul activit ii atitudini de cooperare, spirit de echip , de competi ie, fair-play.

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini cu animale ti de pe ti ori; Piese construc ii la alegere, materiale
acvatice; Decupaje cu animale acvatice. din natur , de euri;
Caiete de lucru, fi e adecvate temei; Miniaturi plastic .
Album cu animale acvatice;
Cd-uri;
Cd-player, DVD, jocuri interactive.
TIIN : ART : NISIP I AP :
Enciclopedie cu animale acvatice; Creioane negre i colorate, carioca, Suport de lemn cu nisip;
Pietre, scoici, solzi, nisip. acuarele, plastilin ; Ap ;
Fi e cu animale s lbatice. ablon din plastic cu animale s lbatice.

Activitatea metodic :
Preg tirea materialului didactic pentru activit i, a fi elor de lucru pentru copii i a fi elor pentru evaluarea continu ;
Studiu individual;
Proiectele i parteneriatele gr dini ei;
Comisia metodic .

64
Ziua Tura I Tura a II-a
ALA, ADE, ADP
ALA ADE ADP: .D., R.,T.
Op ionale, Extinderi,
Recuperatorii,
recreative, de cultivare
aptitudini

Joc de rol: Activitate integrat Salutul ALA: De vorb cu Mica siren


LUNI De-a + DOS
pescarii Din tainele apelor ADE: DEC: Marea cu valuri
Vizionare film: dulci sau s rate DOS: Protec ia apelor
Vie uitoare marine Mari pr tori ai
oceanelor ADP: R: A ez m mbr mintea
Construc ii: Ce nseamn Ce ne ofer apele pe sc unel, nainte de somn:
P str ria - poluarea pentru nepoluate? Pe ti orii i fac siesta!
cu materiale animalele T: Suntem pe ti ori n largul m rii
din natur i subacvatice? inv m rolul mi rii: /Cu
de euri R: A ez m not toarele str pungem valurile,
mbr mintea pe picioru ele pe rnd/ le ridic m
sc unel, nainte de alergnd. Trunchiul u or ndoim,/ i
somn: Pe ti orii i fac n banc voio i pornim/ Printre pe ti
Art : siesta! mari i balene/ not m i noi alene.
Acvariul cu Activitate integrat Puii i fac ordine la ALA: tiin : Caut vecinii!
MAR I pe ti DLC + DEC locul de joac !
M ti de ADE: : S punem n acvariu
pe ti J.d. : Spune mai T: Sunt scafandru, pe tii n ordinea cifrelor fiec ruia.
departe despre : bine-mi pare/ i-n Deseneaz -i girafei petele pe corp.
delfin, grupa bazinul meu cel mare/ DEC: Valurile Dun rii
mamiferelor marine scufund cu ADP: R. Puii i fac ordine la locul
Joc de mas : (acord predicat submarinul/ Ca s de joac
Caut mama complement) urm resc rechinul/ Dar T: Pe ti orii
i puiul din n ap cnd cobor / M -
mp ia Acvariul cu ntlnesc c-un pe ti or, /
apelor pe ti ori - desen cu C-un c lu , c-o stea de
carioca pe suprafa mare/ Ce m cheam la
lucioas , transparent plimbare., de L.
(situa i n pozi ii Muntean.
Puzzle: spa iale diferite). Suntem pe ti ori n
Mamifere Activitate integrat largul m rii i-nv m ALA: Puzzle: Acvariul
MIER- marine DLC+DEC rolul mi rii: /Cu ADE: DLC. Vizionare DVD
CURI not toarele str pungem Finding Nemo
valurile, picioru ele pe DPM: Trre pe palme i genunchi:
Animale alintate rnd/ le ridic m Foca
tiin : l.d.i. alergnd. Trunchiul ADP: R: A ez m mbr mintea pe
Ce fac or ndoim,/ i n banc sc unel, nainte de somn: Pe ti orii
vie uitoarele voio i pornim/ Printre i fac siesta!
subacvatice n Pe ti orul preferat pe ti mari i balene/ T: Sunt scafandru, bine-mi pare/ i-
captivitate? - pictur not m i noi alene. n bazinul meu cel mare / M
Num m scufund cu submarinul/Ca s
pe ti orii urm resc rechinul./ Dar n ap cnd
cobor / M -ntlnesc c-un pe ti or, /
Jocuri distractive: C-un c lu , c-o stea de mare/ Ce m
n acvariu cheam la plimbare, de L. Muntean
Bibliotec :

65
Citim imagini Activitate integrat ALA: Arta: Continu m desenul
JOI despre +DOS Pantomim : acvariului
mp ia Pe ti orul n ru ADE: DLC: Poveste dup un ir de
apelor Construim grupe cu ilustra ii: La pescuit
Atlasul 7 animale-j.d. DS: Ajut -m s le duc la zoo i
animalelor Extindere: descrie-le.
ADP: R: Puii i fac ordine la locul
Machet : Acvariul de joac
T: Tranzi ie: Scafandrul, de L.
Nisip i ap : Ghicitori Muntean
abloane Activitate integrat ALA: Joc de rol: De-a pescarii i
VINERI animale DLC+DPM vn torii

Vizionare CD: ADE: DS:Spune ce form are


Lumea subacvatic acvariul, pune pe ti autocolan i n
Jocuri de mi care n acvariu i deseneaz valurile din
Parcurs aplicativ: aer liber: interior.
consolidarea ntrecerea din DEC: Deseneaz pe tele clown
deprinderii de adncuri dup model
alergare, trre, ADP:R: Puii i fac ordine n sala
ocolire, s ritur . grupei!
J: Dresorul T: Scafandrul de L. Muntean
ACTIVITATE
OP IONAL :

Audi ie: Cntece


despre animale
lbatice

20. Tema: Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im?


Subtema: M OARE, M OARE!
Obiective de referin :
DLC
participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de
auditor;
audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles;
manifeste interes pentru citit;
utilizeze efectiv instrumentele de scris, st pnind deprinderile motrice elementare necesare folosirii
acestora;
i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.

i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea,
denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/mul imi, pe baza unor nsu iri comune
(form );
efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date ori g site de el nsu i:
triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantit ii prin punere n coresponden ;
cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare), precum i interdependen a dintre ele;
comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate.
DOS
cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ;
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice.
DEC
redea teme plastice specifice desenului, modelajului, picturii;
exerseze deprinderile tehnice specifice desenului, modelajului, picturii n redarea unor teme plastice;
intoneze cntece pentru copii;
acompanieze ritmic cntecele.
DPM

66
se foloseasc de ac iunile motrice nv ate pentru a exprima sentimente i/sau comportamente, pentru a
spunde la diferi i stimuli (situa ii), la diferite ritmuri;
cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului;
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare).

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini despre i Zna Prim vara; Jocuri construc ii de a ezare pe suprafe e
cu m oare; oare. plane, prin suprapunere i mbinare;
Caiete de lucru, fi e adecvate temei; Trusa Logo II .
Cd cu jocuri interactive.
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Cifre, m oare. Creioane negre i colorate, carioca, Puzzle;
acuarele, aracet, plastilin , pene, oare;
pietricele colorate, cochilii. Mozaic.

Activitatea metodic :
Confec ionarea materialului didactic demonstrativ i distributiv pentru activit ile din ntreaga s pt mn ;
Studiul Curriculumului pentru nv mntul pre colar;
Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor educa ionale, tematice i parteneriatelor gr dini ei;
Preg tirea materialelor de observare a copiilor pentru evaluarea continu .;
Planificarea i desf urarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice.

Ziua Tura I Tura a II-a

ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. ALA, ADE, ADP


Op ionale, Extinderi
Recuperatorii,
recreative, de cultivare
aptitudini
Joc de rol: Activitate integrat Salutul. ALA: Bibliotec :
LUNI D ruim i +DEC Ce nseamn m orul Scriem felicit ri de 1 i 8
primim pentru romni? Martie
oare! Convorbire: M oare M oare n felurite ADE: : Vine, vine
De-a micii pentru fiecare culori prim vara - convorbire
artizani! Sunt politicos, tiu s DEC: Cntece dedicate
Cntec: comport mamelor
Zi sfnt -n m or Voi ADP: R: Bibliotec :
Bibliotec : sunte i ecoul- joc muzical nv m s oferim
Despre R: nv m s oferim oare!
tradi ia oare! T: M oare preg tim/
oarelor nv m s primim Cu mult r bdare/ Celor dragi
la romni oare! le-oferim/ Cu dragoste mare.
Activitate integrat Cum o respect pe ALA: Joc de rol: Cum
MAR I DLC+DEC mama? ruim m oare ?
T: M oare preg tim/
Art : Lectura educatoarei: Cu mult r bdare/ ADE: DLC: Repovestire:
Modelaj Povestea firului de iarb Celor dragi le-oferim/ Povestea firului de iarb
Buchet de Cu dragoste mare DEC: Desen: Cui d ruim
ghiocei A ie it de sub z pad C tre centre ne oare?
nur alb + Primul ghiocel - modelaj grup m/ M oare s
ro u, semnul confec ion m ADP: R: Bibliotec :
orului nv m s primim
nuruire) oare!
T: C tre centre ne grup m/
oare s confec ion m.

67
Activitate integrat Joc distractiv: ALA: Arta: Buburuze pe
MIER- +DOS Ne juc m de-a trifoi
CURI Construc ii: prinselea !
Ghioceii au J.d.: Unde este grupa cu ADE: : Grup m
vestit/ C 10 m oare? oare
prim vara a DLC: Soarele i omule ii de
sosit - Confec ie: M oare s pad (lectura educatoarei)
ghivece de oferim/Persoanei pe care-o Euritmie
ghiocei - oc iubim Dansul florilor ADP: R: Cum o respect pe
cu materiale mama?
din natur T: M oare preg tim/ Cu
Extindere mult r bdare/ Celor dragi le-
oferim/ Cu dragoste mare.
Activitate integrat ALA: Puzzle la alegere
JOI +DOS
Joc de mas : ADE: : Num i
Caut i E.m.i.: C i ghiocei ai socote te cte m oare
grupeaz sit ? sunt?
oarele Jocuri de aten ie i de DOS: M oare pentru
Educa ie pentru societate: l. orientare spa ial : mama
d. i. G se te- i floarea de
Cum/ cui oferim aceea i culoare! ADP: R: nv m s d ruim
oare? oare!
tiin : De T: C tre centre ne grup m/
ce se tope te Jocuri de mi care: oare s confec ion m
pada? Activitate integrat Buche elele ALA: Bibliotec : Poezii
VINERI Num m DLC + DPM dedicate mamelor
oare ADE: DOS: Ce tii despre
L.d.i: Legenda obiceiul de a d rui
orului oare?
ACTIVITATE DPM: Aten ie la firul de
OP IONAL iarb !

Consolidarea s riturii n ADP: R: nv m s primim


Nisip i ap : lungime cu elan i b taie pe Drume ie: oare
Poduri peste ambele picioare. La cules de ghiocei T: M oare preg tim/ Cu
ape J: S ri peste ghiocel! mult r bdare/ Celor dragi
dezghe ate! le-oferim/ Cu dragoste mare.

21. Tema: Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im?


Subtema: ZMBETUL MAMEI
Obiective de referin :
DLC
participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de
auditor;
audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles;
manifeste interes pentru citit;
utilizeze efectiv instrumentele de scris, st pnind deprinderile motrice elementare necesare folosirii
acestora;
i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.

i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea,
denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri
comune;
efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date ori g site de el nsu i:
triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantit ii prin punere n coresponden ;
cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare ( fiin a uman ca parte integrant a mediului),
precum i interdependen a dintre ele;
comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate.

68
DOS
cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ;
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
cunoasc i s utilizeze unelte simple delucru pentru realizarea unei activit i practice.
DEC
redea teme plastice specifice desenului, modelajului, picturii;
exerseze deprinderile tehnice specifice desenului, modelajului, picturii n redarea unor teme plastice;
intoneze cntece pentru copii;
acompanieze ritmic cntecele.
DPM
se foloseasc de ac iunile motrice nv ate pentru a exprima sentimente i/sau comportamente, pentru a
spunde la diferi i stimuli (situa ii), la diferite ritmuri.
cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului;
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare).

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini despre C su a p pu ii utilat Jocuri de construc ii cu materiale din
familie; corespunz tor pentru activit i care se natur i de euri industriale.
Biblia pentru copii; pot desf ura n familie; p pu i.
Fotografii;
i cu imagini despre
activitatea mamelor;
Fi e adecvate temei;
Cd-uri; Cd-player.
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Cifre; jetoane; Creioane negre i colorate, carioca, Puzzle, jetoane cu activitatea mamei.
i de documentare despre ziua acuarele, aracet, plastilin , pene,
femeii. pietricele colorate, cochilii.

Activitatea metodic :
Confec ionarea materialului didactic demonstrativ i distributiv pentru activit ile din ntreaga s pt mn ;
Studiul Curriculumului pentru nv mntul pre colar;
Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor educa ionale, tematice i parteneriatelor gr dini ei;
Preg tirea materialelor de observare a copiilor pentru evaluarea continu ;
Planificarea i desf urarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice.

Ziua Tura I Tura a II-a

ALA ADE integrate ADP:.D.,R.,T. ALA, ADE, ADP


Op ionale, Extinderi
Recuperatorii, recrea-
tive, de cultivare apti-
tudini
ALA Activitate integrat Salutul. ALA: Bibliotec :
LUNI Joc de rol : +DOS A a e mama mea!
De-a tata i O iubesc i o respect pe Scriem felicit ri pentru 8
de-a mama Convorbire : Mam , azi e mama mea Martie
De-a mama ziua ta ! Ziua mamei, zi senin /
i copilul Picur din cer lumin
Cntece dedicate ADE: D : Vine,vine ziua
mamelor micilor convor bire
DEC: Cntece dedicate
Bibliotec : R: tiu s fac ordine n mamelor
Diplome cas .
pentru O ajut pe mama la
mici gospod rie ADP: R: tiu s fac ordine n
Cei apte ani de-acas / cas
Mama ne nva !
Art : T: S rim peste floricele!

69
Modelaj: Activitate integrat ALA: Joc de rol: Cum
MAR I Buchet de DLC+DEC ruim cadouri m micilor ?
flori pentru T: Ies cu mama la
mama Memorizare: Mama mea plimbare/ Prin parc sau ADE:DLC: Repet m
Desen: drag i bun pe o c rare./ Mama mea Poezii pentru mama
Vaz cu ngrije te/ i mult m
flori iube te! DEC: Desen Portretul mamei
Confec ie: S rim peste floricele!
Cadou Pictur C tre centre ne ADP:R: O ajut pe mama la
pentru mama Zmbetul mamei grup m/ Cadouri s gospod rie
(din de euri) confec ion m,/ Mamelor
le oferim / i a a le T: Ies cu mama la plimbare/
mul umim. Prin parc sau pe o c rare./
Mama mea m ngrije te/ i
mult m iube te!
Construc ii: Activitate integrat ALA: Bibliotec :
MIER- C su de vis +DEC Joc distractiv: Familia mea - l.d.i.
CURI pentru mama Ne juc m de-a
Camera J.d. Cte flori sunt pentru prinselea! ADE: : Cum putem forma
mea mama ? o grup cu 10 cadouri pentru
mama?
Aplica ie: Vaz cu flori DOS: Ajut pe mama
pentru mama
Joc de mas : ADP: R: Cei apte ani de-
Caut i acas / Mama ne nva !
grupeaz T: Ies cu mama la plimbare/
oarele Prin parc sau pe o c rare./
Mama mea m ngrije te/ i
mult m iube te!
Activitate integrat ALA:Art -Familia mea
JOI tiin : + DOS Euritmie
Fiecare Activitate matematic : Dansul puilor pentru ADE: : Formeaz grupa cu
mam are un e.m.i.: Buche ele de flori mama lor 2 mai mult dec t
pui ! DEC: Cregu nflorit
Num m Educa ie pentru societate:
cadourile. Cu De ce o iubesc pe mama ADP: R: Cei apte ani de-
cte sunt mai mea? (convorbire) Extindere: acas / Mama ne nva !
multe/ dar mai T: C tre centre ne grup m/
pu ine ? Cadouri s confec ion m,/
Mamelor le oferim / i a a le
mul umim
Activitate integrat Jocuri de aten ie i de ALA: Bibliotec : Poezii
VINERI DLC+DPM orientare spa ial : dedicate mamelor
Drumul c tre mama! ADE: DOS: Ce tii despre
Inima mamei Plimbare cu mama obiceiul de a d rui cadouri?
(lectura educatoarei) DPM: Cursa printre flori!
Jocuri de mi care:
Culegem flori pentru ADP: R: O ajut pe mama la
Repetarea arunc rii mingii mama gospod rie.
cu o mn de la um r la T: Ies cu mama la plimbare/
int fix . ACTIVITATE Prin parc sau pe o c rare./
Nisip+apa: Joc: Vn torii iscusi i OP IONAL : Mama mea m ngrije te/ i
Dre n mult m iube te!
nisip - flori Desene cu creta :
pentru mama Desene pe asfalt pentru
mama

70
22. Tema: Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im?
Subtema: TI I INSTRUMENTUL PE CARE L IUBE TE FIECARE?
Obiective de referin :
DLC:
participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de
auditor;
n eleag i s transmit mesaje simple; s reac ioneze la acestea;
audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles;
utilizeze materiale scrise n vederea execut rii unei sarcini date;
recepteze un text care i se cite te ori i se poveste te, n elegnd n mod intuitiv caracteristicile expresive i
estetice ale acestuia.
DS
i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea,
denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri
comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan;
cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, fiin a uman ca parte integrant a
mediului, cu sentimente, gnduri, idei proprii, lumii teatrului, a filmului), precum i interdependen a dintre ele;
comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate.
DOS
cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ;
i adapteze comportamentul propriu la cerin ele grupului n care tr ie te (familie, gr dini , grupul de
joac );
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran , armonie,
concomitent cu nv area autocontrolului;
descrie i s identifice elemente locale specifice rii noastre i zonei n care locuie te (elemente de
relief,a ezare geografic , obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice);
cunoasc i s utilizeze unelte complexe pentru realizarea unei activit i practice;
sesizeze modific rile materialelor n urma prelucr rii lor;
identifice, s proiecteze i s g seasc ct mai multe solu ii pentru realizarea temei propuse n cadrul
activit ilor practice.
DEC
descopere lumea nconjur toare cu ajutorul auzului;
diferen ieze auditiv durata determinat a sunetelor din mediul apropiat i a sunetelor muzicale;
cunoasc marile valori ale crea iei muzicale na ionale i universale;
redea teme plastice specifice desenului;
ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii;
exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice;
utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activit i plastice.
DPM
cunoasc i s aplice regulile de igien a efortului fizic;
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare);
fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte;
manifeste n timpul activit ii atitudini de cooperare, spirit de echip , de competi ie, fair-play.

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i; Instrumente muzicale Jocuri de construc ii prin
Caiete de lucru, fi e adecvate temei; partituri, CD, casete, casetofon, suprapunere i mbinare.
Album cu instrumente muzicale din ara instrumente, cutii carton.
noastr ;
Cd-uri; Cd-player, calculator.
TIIN : ART : JOC DE MAS:
Jetoane instrumente muzicale Creioane negre i colorate, pl cu e, Jetoane cu imagini despre
aracet, foarfeci, sticle de m rimi instrumente muzicale;
diferite, pietricele, porumb, fasole, Puzzle.
acuarele, plastilin , baloane colorate.

Activitatea metodic :
Confec ionarea materialului didactic demonstrativ i distributiv pentru activit ile din ntreaga s pt mn .
Studiul Curriculumului pentru nv mntul pre colar.

71
Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor educa ionale, tematice i parteneriatelor gr dini ei.
Preg tirea materialelor de observare a copiilor pentru evaluarea continu .
Completarea fi elor de evaluare. edin a cu p rin ii.

Ziua Tura I Tura a II-a


ALA ADE integrate ADP: .D., R.,T. ALA, ADE, ADP
Op ionale, Extinderi
Recuperatorii,
recreative, de
cultivare aptitudini
Joc de rol: Activitate integrat Salutul ALA: Bibliotec :
LUNI De-a dirijorii +DEC mi plac Povestea mea - convorbire
instrumentele
Observare - Instrumente muzicale: cu coarde, ADE: DOS: Confec ion m
muzicale cu clape, de suflat, de instrument muzical
Construc ii: tut DEC: Anotimpurile, de
Filarmonica Predare cntec: Antonio Vivaldi - audi ie
romn Muzican ii Dirijorul i muzical
Recunoa te sunetul - Ce orchestra
instrument am ascultat? Muzica i ADP:
Arta: Picteaz sentimentele R: Sala s o preg tim, la
instrumentul pe repeti ii s pornim!
care l imit R: Sala s o T: Do ,Re, Mi ,Fa/ Ce
acum. preg tim, la repeti ii frumoas -i muzica!/ Orchestra
pornim noastr e faimoas ,/ Grupa
Cimpoiul decorat/ noastr e voioas .
Activitate integrat Noi l ducem la ALA: Arta: Frumoasa din
MAR I Joc de mas : DLC+DEC sp lat durea adormit , de
Alege i Ai grij cum cn i la P.I.Ceaikovski - audi ie
grupeaz Lectura educatoarei - instrumentele de muzical
Fluierul fermecat, de percu ie!
Victor Eftimiu T: Do, Re, Mi, Fa/ ADE: : Cte trompete,
Ce frumoas -i attea viori! - e.m.i.
Biblioteca: muzica!/ Orchestra DEC: Ukulele delicate -
Povestiri Desen - Lacul lebedelor noastr e faimoas ,/ modelaj
despre marii Grupa noastr e
compozitori: voioas . ADP: R: Cimpoiul decorat/ Noi
Ciprian Hai cu to ii pn l ducem la sp lat
Porumbescu i aici/ T: Hai cu to ii pna aici/
George Enescu Muzican ii mari i Muzican ii mari i mici /
mici / Orchestra Orchestra noastr e faimoas ,/
noastr e faimoas ,/ Grupa noastr e voioas !
Joc de mas : Grupa noastr e
G se te voioas !
instrumentul i
muzicianul Activitate integrat ALA: Arta: Modelez
MIER- ruia i +DLC instrumente - modelaj
CURI apar ine! Jocuri distractive:
J.d.: D -le muzicienilor Ecoul! ADE: : J.l.: Secrete n
Nisip: instrumentul potrivit - cule
Corzi e.m.i. DLC: Repetare: Orchestra, de
muzicale- Mim : N. Nasta
Dre n nisip Ce instrument la care
Orchestra , de N. Nasta cnt m am mimat? ADP:R: Sala s o preg tim, la
- memorizare repeti ii s pornim!
Art : T: Do, Re, Mi, Fa/Ce frumoas -
Decupeaza Jocuri analiz i i muzica!/ Orchestra noastr e
imaginile cu sintez mental faimoas ,/ Grupa noastr e
instrumente (recunoa te melodia voioas .

72
muzicale i Activitate integrat dup text i invers) ALA: tiin :
JOI realizeaz un +DOS Ascunde melodia Ce-am v zut la teatru?
album
Deseneaz attea fluiere ADE: DLC: S cunoa tem
ct indic cifra - joc Extindere: libretul operei Lacul lebedelor.
didactic DPM: (mers, transport obiecte)
tiin : Aranj m sala pentru
Denume te Sunetul muzicii- spectacolul muzical
instrumentele confec ie instrument Terapia sunetelor
tradi ionale i muzical muzicale - relaxare, ADP: R: Ai grij cum cn i la
spune din ce bun dispozi ie, instrumente de percu ie!
material e triste e, melancolie T: Hai cu to ii pn aici/
realizat fiecare Muzican ii mari i mici /
Orchestra noastr e faimoas ,/
Grupa noastr e voioas !
ACTIVITATE
Biblioteca: Activitate integrat OP IONAL : ALA: Arta: Experimente- sunete
VINERI Ghicitori- DEC+DPM joase, nalte, lungi, scurte etc.
instrumente
Orchestra Veselia- ADE: DOS: Primul meu
prezentarea unui program Joc senzorial: concert D : Atingem
artistic ipete, zgmote, urlete talgerele. Cum sunt?
Joc de rol: - sunete stridente
E s rb toare Terenul de joac bune sau d un toare ADP: R: Cimpoiul decorat/ Noi
n familia muzical - joc distractiv organismului l ducem la sp lat
mea! T: Hai cu to ii pn aici/
Muzican ii mari i mici /
Orchestra noastr e faimoas ,/
Grupa noastr e voioas !

23.Tema: Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im?


Subtema: CULORILE I PERSONALITATEA
Obiective de referin :
DLC:
participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de
auditor;
n eleag i s transmit mesaje simple; s reac ioneze la acestea;
i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei personale i a rela iilor cu ceilal i i simultan
utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
fie capabil s creeze el nsu i structuri verbale, ghicitori, povestiri, mici dramatuz ri, utiliznd intuitiv
elemente expresive;
recunoasc cuvinte simple i litere n contexte familiare.
:
cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (ex.: fiin a uman cu sentimente, gnduri,
idei proprii, etc.), precum i interdependen a dintre ele;
numere de la 1 la 10 recunoscnd grupele cu 1-10 obiecte i cifrele corespunz toare;
comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate;
efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date ori g site de el nsu i:
triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantit ii prin punere n coresponden .
DOS:
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran , armonie,
concomitent cu nv area autocontrolului;
fie capabil s realizeze lucr ri practice inspirate din natur i via a cotidian , valorificnd deprinderile de
lucru nsu ite.
DEC:
intoneze cntece pentru copii;
exprime prin mi care starea sufleteasc creat de muzica audiat ;

73
asculte i s recunoasc fragmente din crea ii muzicale na ionale i universale, corespunz toare specificului
de vrst al copilului pre colar i preocup rilor acestuia;
redea teme plastice specifice desenului/picturii;
compun n mod original i personal spa iul plastic;
interpreteze liber, creativ, lucr ri plastice exprimnd sentimente estetice.
DPM:
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare);
perceap componentele spa io-temporale (ritm, durat , distan , localizare);
fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte;
se foloseasc de ac iunile motrice nv ate pentru a exprima sentimente i/sau comportamente, pentru a
spunde la diferi i stimuli (situa ii), la diferite ritmuri.

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu informa ii despre culoare; Materiale pentru pictor, rochia Construc ii de plastic;
Caiete de lucru, fi e adecvate temei; Znei Florilor, baghete magice Piese lego cu litere colorate;
Cd-uri;calculator . etc. Construc ii din plastic sau lemn
multicolore.
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Cifre, flori, insecte, palete, culori. Creioane negre i colorate, Flori i fructe jetoane.
carioca, acuarele, plastilin ,
plan et ;
.

Activitatea metodic :
Preg tirea planific rii activit ii, a materialului didactic pentru activit i, a fi elor de lucru pentru copii i a fi elor
pentru evaluarea continu ;
Materiale desc rcate de pe didactic.ro;
Preg tirea materialelor de observare a copiilor pentru evaluarea continu ;
Completarea fi elor de evaluare;
edin a cu p rin ii.

Ziua Tura I Tura a II-a


ALA, ADE, DP
ALA ADE integrate ADP: . D., R., T.
Op ionale, Extinderi
Recuperatorii, recreative,
de cultivare aptitudini
Joc de rol: Activitate integrat Salutul. ALA: Arta: Culori (secundare)
LUNI De-a pictorii +DOS ob inute din alte culori
De-a Zna Culorile preferate (primare) experiment
florilor Observ m florile Curcubeul i
(petalele florilor la sentimentele ADE: D : Arat -mi culoarea
microscop). Puterea culorilor pe care o numesc
DOS: Armonia naturii: n
R: tiu s mi preg tesc lumea lui Galben, ara lui
Confec ion m vaza cu culorile, acuarelele, Albastru
flori (din resturi de la plastelina; tiu s le
Art : ascu itoare i flori folosesc i tiu s le pun ADP: R: tiu s mi preg tesc
Desen m, decupate) la loc dup ce am lucrat. culorile, acuarelele, plastelina;
color m, pict m T: n lumea culorilor/ tiu s le folosesc i tiu s le
flori Orice se poate ntmpla/ pun la loc dup ce am lucrat.
Amenaj m o n lumea culorilor / E T: n lumea culorilor/ Orice se
expozi ie cu lumea mea i lumea ta./ poate ntmpla/ n lumea
lucr ri din n lumea culorilor, ce culorilor / E lumea mea i lumea
aceast nici cu gndul n-ai visat/ ta./ n lumea culorilor, ce nici cu
pt mn i le n lumea culorilor/ Poate gndul n-ai visat/ n lumea
analiz m! fi imaginat. (pe o culorilor/ Poate fi imaginat. (pe
melodie creat de o melodie creat de educatoare)

74
Activitate integrat educatoare) ALA: Bibliotec : Vizionare
MAR I DLC+DEC material ppt despre flori n
pictur .
L.d.i. Culorile i
Construc ii: insectele Extindere: ADE: DLC: Asociere culori cu
Co ule e cuvntul care o reprezint .
colorate Cntec: Culorile se DEC: n lumea armoniei de
ceart (sursa: youtube) sunet cntece din Cutiu a
Audi ie: Prim vara, Jocuri de mi care: muzical 1
de A. Vivaldi Albinu a i florile
Bibliotec : Vino, floare, la ADP: R: tiu s mi preg tesc
Citim imagini gr dinarul t u! materialele pentru activit i; tiu
despre culori le folosesc i tiu s le pun la
loc dup de am lucrat.
T: n lumea culorilor
Activitate integrat ALA: tiin : Deseneaz
MIER- Joc de mas : + DEC ACTIVITATE obiecte formnd grupe cu
CURI Sort m flori i OP IONAL : obiecte de aceea i culoare.
fructe i le E.m.i.: Alc tui i ct
grup m dup mai multe grupe cu 7, 8 ADE: : Labirint spre sera
culoare elemente de flori.
Jocul DEC: n lumea lui Ro u
culorilor Pictur : Gr dina cu pictur
flori i fluturi Euritmie: Vivaldi i
mi care ADP: R: tiu s mi preg tesc
materialele pentru activit i; tiu
le folosesc i tiu s le pun la
tiin : loc dup de am lucrat.
Curiozit i din T: n lumea culorilor
lumea culorilor Activitate integrat ALA: tiin : Deseneaz
JOI + DOS Vizionare desene curcubeul. Spune cte culori
animate cu Ariel. are. Scrie cifra pe un nori or.
J.l.: A az -m la
culoarea mea, ADE: : Culorile prim verii,
Nisip+ap : respectnd forma i plimbare i observare
Forme de flori rimea, apoi Joc distractiv: DLC: ara lui Curcubeu
grosimea i m rimea. Treci peste g rdu ! Poveste cu nceput dat

mbr mintea noastr ADP: R: tiu s mi preg tesc


i culoarea ei.- materialele pentru activit i; tiu
l.d.i. le folosesc i tiu s le pun la
loc dup ce am lucrat.
T: n lumea culorilor
Activitate integrat ALA: Joc de rol: De-a Zna
VINERI DLC+DPM culorilor!

G se te culoarea ADE: DOS: Aplica ie: Culori


potrivit personalit ii primare, culori binare
tale i motiveaz ! DPM: Joc Atinge balonul de
culoare
ritur n n ime de
pe loc cu desprindere ADP: R: tiu s mi preg tesc
de pe ambele picioare materialele pentru activit i; tiu
pentru atingerea unui le folosesc i tiu s le pun la
obiect suspendat. loc dup ce am lucrat.
Joc: Flutura ii la flori T: n lumea culorilor

75
24. Tema: Cum este, a fost i va fi aici, pe p mnt?
Subtema: IEPURA UL, UN PERSONAJ MISTERIOS!
Obiective de referin :
DLC
participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de
auditor;
audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles;
manifeste interes pentru citit;
utilizeze efectiv instrumentele de scris, st pnind deprinderile motrice elementare necesare folosirii
acestora;
i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.

i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea,
denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/mul imi, pe baza unor nsu iri comune
luate n considerare separat sau mai multe simultan;
efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date ori g site de el nsu i:
triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare;
cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare, precum i interdependen a dintre ele;
comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate.
DOS
cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ;
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice.
DEC
redea teme plastice specifice desenului, modelajului, picturii;
exerseze deprinderile tehnice specifice desenului, modelajului, picturii n redarea unor teme plastice;
intoneze cntece pentru copii; s acompanieze ritmic cntecele.
DPM
se foloseasc de ac iunile motrice nv ate pentru a exprima sentimente i/sau comportamente, pentru a
spunde la diferi i stimuli (situa ii), la diferite ritmuri;
cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului;
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare).

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini despre iepura ii Cruciuli e, iepura i, p pu i. Cuburi de plastic si de lemn; Personaje
de Pa te; n miniatur de plastic sau lemn de
Biblia pentru copii; iepura i.
i de religie pentru pre colari;
caiete de lucru, fi e adecvate temei;
Cd-uri; Cd-player.
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Juc rii; Creioane negre i colorate, Suport de lemn cu nisip;
Cifre; carioca, acuarele, plastilin , Ap ;
Ou fierte i nefierte. felicit ri de Pa ti, ou Forme de plastic cu iepura i i ou .

Activitatea metodic :
Confec ionarea materialului didactic demonstrativ i distributiv pentru activit ile din ntreaga s pt mn ;
Studiul Curriculumului pentru nv mntul pre colar;
Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor educa ionale, tematice i parteneriatelor gr dini ei;
Preg tirea materialelor de observare a copiilor pentru evaluarea continu ;
Planificarea i desf urarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice.

76
Ziua Tura I Tura a II-a
ALA, ADE, DP
ALA ADE integrate ADP: .D.,R.,T.
Op ionale, Extinderi
Recuperatorii, recreative,
de cultivare aptitudini
Joc de rol: ALA: Construc ii: Troi a,
Activitate integrat Salutul.
LUNI De-a iepura ul Pa tele: preg tiri, ca sfnt.
De-a vizita la +DEC
simboluri, surprize
bunici! Vine Iepura ul! ADE: D : Vine, iepura ul
misterios!
Bibliotec : L.d.i. Tradi ii i Hristos a nviat! DOS: Mergem la biseric
Ce tim obiceiuri de Pa ti nainte de s rb toarea Pa telui:
despre.. Blndul p stor
Citim imagini din R: Cur enie n cas i
Biblia pentru Educa ie muzical : bel ug pe mas ADP: R: Cur enie n cas i
copii Audi ie muzical - tiu cum trebuie s l bel ug pe mas
Despre tradi ia Cntece religioase tept pe iepura ul de Mnu e curate i haine
rb torii de Pa ti ordonate!
Pa te la romni Mnu e curate i haine
ordonate!
T: Doamne ascult -mi
T: Doamne ascult -mi rug ciunea
rug ciunea ci am sufletul curat
ci am sufletul curat i cu mult evlavie
i cu mult evlavie Zic ,Hristos a nviat!
Zic, Hristos a nviat! Cu iepura ii pornim
Cu iepura ii pornim Ou -n iarb s g sim!
Ou -n iarb s g sim! ALA: Joc de rol: Suntem buni
Activitate integrat
MAR I cre tini!
Art : DLC+DEC ADE:DLC: Via a i minunile
Joc distractiv:
Modelaj - L. ed. Povestea lui Isus
Rece-cald!
Co cu ou Iepura ului de Pa te DEC: Pictur Ou
Ajut -l pe Euritmie: ncondeiate
iepura s Modelaj: ADP: R: Cur enie n cas i
Co ule cu ou
Dansul iepura ilor
decoreze ou - bel ug pe mas
desen decorate! Mnu e curate i haine
Felicit ri de ordonate!
Pa te T: Doamne ascult -mi
rug ciunea/ C ci am sufletul
curat/ i cu mult evlavie/ Zic
Extindere: Hristos a nviat!
Cu iepura ii pornim
Ou -n iarb s g sim!
ALA: Joc de mas : Puzzle cu
Activitate integrat
MIER- iepura i
CURI +DOS
ADE:D : Al ctelea ou s-a
spart ?
J.d. Al ctelea ou este Jocuri de mi care: DLC: Veni i de lua i lumin -
nedecorat? convorbire
Cursa iepura ilor
ADP: R: tiu cum trebuie s l
tept pe iepura ul de Pa ti
Colaj: Co ule cu ou
Cursa cu oul n lingur T: Ou ro ii colorate
ncondeiate n panerele curate !
Construc ii: Cu iepura ii pornim
Biserica din sat Ou -n iarb s g sim !

77
- prin ALA: tiin : Vopsele
Activitate integrat
JOI suprapunere i ecologice pentru ou -
mbinare +DOS observare
Coliba e.m.i.:
iepura ilor -dim Compar ADE: : Num i socote te
materiale din lumn rile! cte ou ai n co ?
natur i de euri - m surarea lungimii i DEC: Cntec Hristos a nviat;
Joc de mas : grosimii cu etaloane Salutul de Pa ti!
Ou vesele - nestandardizate
formare de Jocuri de aten ie: ADP: R: Cur enie n cas i
perechi Activitate practic : G se te ou le ascunse n bel ug pe mas
Realiz m iepura ul iarb ! Mnu e curate i haine
din aluat pentru ordonate!
tiin : Ou Sfintele S rb tori de T: Doamne, ascult -mi
fierte, ou Pa ti rug ciunea/ C ci am sufletul
nefierte - curat/ i cu mult evlavie/ Zic
experiment Hristos a nviat !
Num m Ac iune n cadrul ALA: Bibliotec :
Activitate integrat Proiectului educa ional
VINERI co ule ele Asociaz imaginea cu litera
DLC+DPM Lumina nvierii: potrivit
Colect m obiecte i ADE: DOS: ncondeiem ou n
alimente pentru cei mai diferite tehnici (mpreun cu
Memorizare : De tri ti ca noi.
Pa ti , de Lucia prietenii nostri scolarii)
Muntean DPM: Aten ie la ou !

ADP: R: tiu cum trebuie s l


Predarea trac iunii i tept pe iepura ul de Pa ti!
mpingerii unor T: Ou ro ii colorate
obiecte individual i n ACTIVITATE n panerele curate!
grup. OP IONAL : Cu iepura ii pornim
Ou -n iarb s g sim!
Joc: C mizi pentru
Nisip+ap : biseric !
Joc distractiv:
Model m ou Oul spart

GR DINI A CU PROGRAM ..
Educatoare :..

PT MNA GR DINI A ALTFEL


- Activit ile extracurriculare -

TERMEN DENUMIREA ACTIVIT II

LUNI LUMINA NVIERII Semnifica ii religioase simbolurile Pa telui i ale Floriilor (vizit la
biseric )
Vizita la Biserica din cartier...................................
Cntece, poezii, pove ti pe teme pascale;
rticica cu bucate de Pa te; tradi iile romnilor de Pa te;
- scrierea unor re ete de Pa te
- aplicarea ilustra iilor potrivite con inutului Bunele maniere!
- primim musafiri
- azi suntem musafiri
- a ezarea unei mese festive
Sunt gazd , sunt musafir!
Decora iuni pascale, felicit ri;
Discu ii despre florile de prim var , Floriile, nume de flori.

78
MAR I TATE PRIN Invitat: medic
EDUCA IE
Scopul activit ii:

- Familiarizarea cu termenii specifici educa iei pentru s tate;


- Dezvoltarea unor comportamente de protejare a s ii personale
(igien , alimenta ie, odihn , accidente, violen , abuzuri) i a
mediului;
- Dezvoltarea capacit ii de comunicare i de asumare a
responsabilit ii.

MIERCURI UITE CE POT FACE Ateliere de lucru organizate n gr dini :


DOU MINI DIBACE - Desen;
(Activit i anteprenoriale, - Pictur ;
tehnice, artistic-culturale ) - Abilit i practice;

Desf urare de activit i diverse n gr dini , urm rindu-se:


- Valorificarea talentului i a aptitudinilor artistice ale copiilor;
- Dezvoltarea sim ului artistic, a gustului pentru frumos i a
capacit ii de a comunica prin intermediul artei;
- Antrenarea copiilor n activit i extracuriculare variate ce duc la
formarea i afirmarea personalit ii creatoare;
- Stimularea elevilor n utilizarea cuno tin elor de matematic i
limba englez n crea iile literar-artistice;
- Organizarea unei expozi ii cu lucrarile premiate.

FESTIVAL NA IONAL Cntece, poezii,c rea ii artistice


CULTURAL-ARTISTIC - Decora iuni tematice, machete
,,INTERCULTURALITATE - Excursie la Colegiul Na ional I.D.Srbu
I SPIRITUALITATE - Participare la festivalul na ional cultural artistic:
,,INTERCULTURALITATE I SPIRITUALITATE

JOI SFNTA S RB TOARE Desf urare de activit i n afara gr dini ei:


A PA TELUI
- Vizit la coala din cartier;
- Organizare de expozi ie comun cu elevii de la coal ;
- Program de cntece i poezii cu tema religioas ;

Primim musafiri!
Azi suntem oaspe i!
A ezarea unei mese festive!
Sunt gazd , sunt musafir!

79
VINERI MICII I MARII Jocul Micul cerceta ;
ECOLOGI TI Machet P durea traseul prin p dure ;
- atribu iile p durarului;
- semnalele din p dure dup care se ghideaz cerceta ii;
- necesitatea extinderii covorului verde;
- plantele i vie uitoarele p durii.
Lucr ri de plantare a pomilor sau ngrijire n curtea colii;
Jocul Micul ecologist
- descoperim problemele mediului nconjur tor;
- mi carea ecologist ;
- activit i de protejare a naturii (colectarea gunoaielor ,
ecologizare n curte).
Afi P mntul, o planet mai curat
Educa ie pentru situa ii speciale :
- Joaca cu focul !;
- Incendii n p dure!;
- Cutremur de p mnt!.

Primirea p rin ilor la gr dini ;


Organizarea unui mic recital de cntece i poezii;
S g tim un preparat gustos i s tos pentru copiii no tri!-
activitate comun p rin i+copii;
Joc Cel mai bun preparat ;
Organizarea unei expozi ii cu preparatele ;
Sesiune fotografic .

26. Tema: Cnd, cum i de ce se ntmpl ?


Subtema: ,,PRIM VARA LA BUNICI!
Obiective de referin :
DLC
audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles;
disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronun e corect;
i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
recunoasc literele alfabetului i alte conven ii ale limbajului scris;
utilizeze materiale scrise n vederea execut rii unei sarcini date.

identifice pozi ia unui obiect ntr-un ir utiliznd numeralul ordinal;


compun i s rezolve probleme simple, implicnd adunarea/sc derea n limitele 1-10;
cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, aerul, apa, solul, vegeta ia, fauna,
fiin a uman ca parte integrant a mediului, fenomene ale naturii), precum i interdependen a dintre ele.
DOS
i adapteze comportamentul propriu la cerin ele grupului n care tr ie te (familie, gr dini , grupul de
joac );
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice;
sesizeze modific rile materialelor n urma prelucr rii lor;
identifice, s proiecteze i s g seasc ct mai multe solu ii pentru realizarea temei propuse n cadrul
activit ilor practice.
DEC
cnte cntecele n aranjamente armonico-polifonice elementare;
asocieze mi rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia;
exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice;
utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activit i plastice;
fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte .
DPM
cunoasc i s aplice regulile de igien a efortului fizic;

80
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare);
manifeste n timpul activit ii atitudini de cooperare, spirit de echip , de competi ie, fair-play.

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini despre Obiecte de gr din rit. Joc construc ii cu caracter tehnic.
prim var ;
Caiete de lucru, fi e adecvate temei;
Cd-uri.
TIIN : ART : NISIP I AP
Cifre, jetoane; Creioane negre i colorate, carioca, Suport de lemn cu nisip;
i cu informa ii despre acuarele, plastilin ; Ap ;
gr din rit. Fi e cu aspecte de prim var . Forme de plastic.

Activitatea metodic :
Confec ionarea materialului didactic demonstrativ i distributiv pentru activit ile din ntreaga s pt mn .;
Studiul Curriculumului pentru nv mntul pre colar;
Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor educa ionale, tematice i parteneriatelor gr dini ei;
Preg tirea materialelor de observare a copiilor pentru evaluarea continu ;
Planificarea i desf urarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice.

Ziua Tura I Tura a IIa


ALA, ADE, ADP
ALA ADE integrate ADP: .D., R., T.
Op ionale,Extinderi
Recuperatorii, recreative,
de cultivare aptitudini
Joc de rol: Activitate integrat Salutul. ALA: Construc ii:
LUNI De-a +DOS ,,Vestitori vesti i ai Gard pentru gr din
gr dinarii prim verii, cuvnt tori i
necuvnt tori ADE: DLC: Alc tuie te
Obs: Aspecte de ,,Fenomene meteo i nu propozi ii despre fiecare ac iune
prim var (fenomene, numai, ale prim verii de mai jos i r spunde la
Art : natura) ,,Apreciez munca ntreb rile: Ce face?/ Ce fac?
T iere pe Confec ion m vaza bunicilor n gr din , Reprezint grafic propozi ia i
contur Flori cu flori (din resturi de prim vara apoi cuvintele care o compun.
la ascu itoare i flori : L.d.i: Copiii harnici
decupate) R: ngrijim florile din
sala de mese! ADP: R: ngrijim florile din sala
Construc ii: Aranj m etajerele de la de mese!
Utilaje pentru jocuri de rol i jocuri de T: Suntem harnici, gospodari/ i
munci mas ! n sala grupei mari/ Facem ordine
agricole. mereu./ De e ti harnic, nu e greu!
Co ule e i Activitate integrat T: Suntem harnici, ALA: Joc de rol: De-a vnz torii
MAR I flori DLC+ EC gospodari/ i n sala de zarzavat!
multicolore cu grupei mari/ Facem
cifre i litere ordine mereu./ De e ti ADE: D : Descrie p ile
scrise pe ele Mem.: Mugura i de harnic, nu e greu! compunente ale plantelor.
prim var , de Lucia Crengi uscate cur im,/ Coloreaz numai frunzele
Muntean Copii harnici vrem s ghiocelului. Nume te i alte flori
fim;/ Pe bunici i ajut m, / care cresc n gr din prim vara.
Bibliotec : mntul apoi grebl m. DOS Aplic m mugura i pe
Scriem Modelaj: Unelte de crengu e.
tulpini de flori gr din rit.
(bastona e) ADP: R: ngrijim florile din sala
de mese!
Jocuri distractive: Aranj m etajerele de la jocuri de
S hr nim iepura ul! rol i jocuri de mas .
Joc de mas : Mingea la co ! T:Crengi uscate cur im,/ Copii
Puzzle: Peisaj harnici vrem s fim;/ Pe bunici i
cu flori i ajut m, / P mntul apoi grebl m.

81
fluturi Activitate integrat ALA: Bibliotec :
MIER- + DEC Urme l sate de tractor.
CURI Extindere:
tiin : Jocul petalelor ADE: DLC: Mugura i de
Unelte (rezolvare de prim var
specifice probleme) DEC: Deseneaz conturul florilor
muncilor din imagine.
agricole de Cntec: Vine, vine Joc de mi care:
prim var . prim vara Cine e mai rapid? ADP: R:ngrijim florile din sala
tim s J+t+c: n p dure S s rim peste straturi ! de mese!
sur m T: Suntem harnici, gospodari/ i
temperatura, s n sala grupei mari/ Facem ordine
not m n mereu./ De e ti harnic, nu e greu!
calendarul Activitate integrat ALA: Art : Model m unelte
JOI pt mnii. +DOS ACTIVITATE pentru gr dinar.
OP IONAL :
Bibliotec : ADE: D : S form m un strat
Prive te Ex. fi e: Completeaz trat cu legume de culoare
imaginea i vecinii care lipsesc! galben
spune ce irul numerelor). Joc distractiv: DEC: Vine, vine prim vara!
vorbe te Telefonul f fir.
bunicul cu ADP: R: Aranj m etajerele de la
nepotul s u Cum oferim flori, cui, jocuri de rol i jocuri de mas .
despre cte, cum le p str m? T: Crengi uscate cur im,/ Copii
prim var . harnici vrem s fim;/ Pe bunici i
ajut m, / P mntul apoi grebl m.
Activitate integrat ALA: Construc ii: Sera de flori
VINERI DLC+DPM
ADE: DPM: Alergare cte doi
mbinat cu mers i oprire la
J.d.: Caut sunetul! semnal
J: C lu i i vizitii.
DOS: Act. gospod reasc : Sala
Trre pe antebra e i mea de mese e curat pt. c o
genunchi. ngrijesc.
Nisip+ap : J: Tr pe sub araci
Cu lopata i ADP: R:ngrijim florile din sala
hrle ul s dim de mese!
flori n curtea T: Suntem harnici, gospodari/ i
gr dini ei. n sala grupei mari/ Facem ordine
Cuiburi. mereu./ De e ti harnic, nu e greu!

27. Tema: Cnd/cum i de ce se ntmpl ?


Subtema: S-AU NTORS P RILE C TOARE!
Obiective de referin :
DLC
i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles;
disting sunetele ce compun cuvintele, cuvintele care compun propozi ii i s le pronun e corect;
recunoasc literele alfabetului i alte conven ii ale limbajului scris;
utilizeze materiale scrise n vederea execut rii unei sarcini date.

cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare ( fauna, fiin a uman ca parte integrant a
mediului), precum i interdependen a dintre ele;
comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate ;
efectueze opera ii de adunare i sc dere cu 1-2 unit i, n limitele 1-10;
identifice pozi ia unui obiect ntr-un ir utiliznd numeralul ordinal;
compun i s rezolve probleme simple, implicnd adunarea/ sc derea n limitele 1-10.

82
DOS
i adapteze comportamentul propriu la cerin ele grupului n care tr ie te (familie, gr dini , grupul de
joac );
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice;
sesizeze modific rile materialelor n urma prelucr rii lor;
identifice, s proiecteze i s g seasc ct mai multe solu ii pentru realizarea temei propuse n cadrul
activit ilor practice.
DEC
cnte cntecele n aranjamente armonico-polifonice elementare;
asocieze mi rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia;
exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice;
utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activit i plastice;
fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte.
DPM
cunoasc i s aplice regulile de igien a efortului fizic;
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare);
manifeste n timpul activit ii atitudini de cooperare, spirit de echip , de competi ie, fair-play.

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini cu p ri ti pentru jocul de rol de p ri; Construc ii diverse, p ri de
toare i sedentare; semin e, paie. plastic sau lemn;
Enciclopedia p rilor;
Caiete de lucru, fi e adecvate temei;
Cd-uri;Cd-player;PC.

TIIN : ART : JOC DE MAS :


Pene,ou ,cuiburi; ap rece i fiart Creioane negre i colorate, carioca, Puzzle;
acuarele, plastilin ; Fi despre meserii; Jetoane cu p ri;

Activitatea metodic :
Confec ionarea materialului didactic demonstrativ i distributiv pentru activit ile din ntreaga s pt mn .
Studiul Curriculumului pentru nv mntul pre colar.
Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor educa ionale, tematice i parteneriatelor gr dini ei.
Preg tirea materialelor de observare a copiilor pentru evaluarea continu .
Planificarea i desf urarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice.

Ziua Tura I Tura a II-a


ALA, ADE, ADP
ALA ADE integrate ADP: .D., R., T.
Op ionale, Extinderi
Recuperatorii,
recreative,de cultivare
aptitudini
Joc de rol: Activitate integrat Salutul ALA: tiin :
LUNI ,, De-a doctorul +DEC Salutare, prim var , ,,Spune cu ce se hr ne te
veterinar timp frumos, bine-ai
,,,P rile stau de Observare: ,, Se ntorc venit! ADE: DEC: Graiul p rilor.
vorb rile c toare! Eu sunt pas rea - onomatopee
Vestitorii prim verii DLC: ,,P ri c toare-p ri
Bibliotec : C: ,,Cucule, pas re sur , sedentare- l.d.i.
,,Citim n atlas de I.D.Chiri escu ADP: R:Dac avem mini
despre p ri . Audi ie: Triluri ale curate/ Atunci avem i
vizionare film rilor R: Dac avem mini tate.
internet despre curate/ Atunci avem i T: ,,Cuiburi protejate/ P ri
migra ie! tate. salvate!

83
,,S i hr nim pe prietenii Pui mic, pui mare/ Ie im cu
lui Ciripel! to ii la plimbare!

Art :
Modelaj - T: ,,Cuiburi protejate/
,,Barza i ri salvate!
rndunica. Pui mic, pui mare/
Ie im cu to ii la
plimbare!
Confec ie: Uite-un fir de telegraf
,,Barza (vat i nc rcat cu rndunici
pene) Cred c sunt 10 aici !
Activitate integrat ,,Pui mic,pui mare/ Ie im ALA: Joc de rol: ,,De-a mama
MAR I DLC+DEC cu to ii la plimbare! i puiul!

,,Scrisoare de la ADE: DEC: Pictur


rndunele, de Elena ,, Stoluri de p ri
Drago (memorizare) : Povestire: ,,R ca cea
Construc ii: urt , de H. C. Andersen
,,C su e pentru
rele!- Ed. plastic : ADP: R:,,S i hr nim pe
crengu e, Desen- Joc distractiv: prieteniii lui Ciripel !
be oare, puf, ,,Desen m p ri ,,Pui ori, veni i la T: Cuiburi protejate/
pene toare mama! ri salvate!
Uite-un fir de telegraf
Joc de mas : ,,Zboar , zboar ! nc rcat cu rndunici
,,Loto cu p ri, Cred c sunt 10 aici!
gze i insecte Euritmie:
,,Jocul umbrelor Activitate integrat Zborul p rilor ALA: Bibliotec : ,,Coada
MIER- ,,Grup m +DOS: rndunicii
CURI rele!
J.d.: ,,Cine rezolv mai ADE: D :,,A cta pas re a
bine? zburat?
Extindere: DOS: ,,Ocroti i p relele!
tiin :
,,Cte p ri sunt ADP: R: Dac avem mini
n cuib? curate/ Atunci avem i
tate.
,,Spune cu ce se T: ,,Cuiburi protejate/ P ri
hr ne te Jocuri de aten ie: salvate!
fiecare? ,,Ce pas re a ciripit? Pui mic, pui mare/ Ie im cu
Cursa p relelor to ii la plimbare!

Activitate integrat ALA: Art : ,,Model m p ri


JOI + DOS toare
Ex. cu fi e: ,,Traseaz
ritura broa tei pe cifre ADE: : ,,Punem n ir
cu so Jocuri pentru ri c toare!
Film documentar: dezvoltarea procesului DLC: Audi ie Vestitorii
,,Ocroti i p relele! de inhibi ie voluntar i prim verii, Alecsandri
autocontrolului: ADP: R: ,,S i hr nim pe
Nisip i ap : Zboar -zboar ! prieteniii lui Ciripel
Gheru e de Sus-jos! T: Cuiburi protejate
ri protejate/P ri salvate!
ACTIVITATE Uite-un fir de telegraf
OP IONAL : nc rcat cu rndunici
Cred c sunt 10 aici!
Jocuri de mi care:

84
Activitate integrat ,,Rndunica i caut ALA: Art : ,,Imit sunetele
VINERI DLC+DPM cuibul! produse de rndunic , broa te
Joc didactic i n ari!
,,Cuvinte, propozi ii -
ritura n adncime ADE: DPM: ,,Pui orii nva
,,Berzele i broa tele - zboare!
tafet DOS: Confec ie: Rndunica
n cuib i pe firul de telegraf.
ADP: R: Dac avem mini
curate/Atunci avem i
tate.
T: ,,Cuiburi protejate/ P ri
salvate!
Pui mic, pui mare/ Ie im cu
to ii la plimbare!

28. Tema: Cine i cum planific /organizeaz o activitate?


Subtema:,,S TATE DE LA TOATE
a. S ne aliment m echilibrat!
b. Din ii veseli i cura i.
c. Cum ne mbr m?
d. ie- i place s te speli?
Obiective de referin
i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
fie capabil el nsu i s creeze structuri verbale, povestiri, mici dramatiz ri, utiliznd intuitiv elementele
expresive;
utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnifica ia;
recunoasc existen a scrisului oriunde l ntlne te;
n eleag c tip ritura (scrisul) are n eles (semnifica ie);
g seasc ideea unui text, urm rind indiciile oferite de imagini.

comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate;


s i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea,
denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri
comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan;
cunoasc elemente componente ale lumii nconjur toare precum i interdependen a dintre ele;
efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date ori g site de el nsu i:
triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantit ii prin punere n coresponden .
n eleag i s numeasc rela iile spa iale relative, s plaseze obiecte ntr-un spa iu dat ori s se plaseze
corect el nsu i n raport cu un reper dat.
DOS
cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ;
aplice norme de comportare specifice asigur rii s ii i protec iei omului i naturii;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice;
sesizeze modific rile materialelor n urma prelucr rii lor.
DEC
ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii;
exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice;
diferen ieze auditiv n imea sunetelor muzicale;
intoneze cntece pentru copii.
DPM
fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte;
manifeste n timpul activit ii atitudini de cooperare, spirit de echip , de competi ie, fairplay ;
i formeze o inut corporal corect ;
foloseasc ac iunile motrice nv ate pentru a exprima comportamente, pentru a r spunde la stimul situa ii
diferite.

85
Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:
BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini cu fructe, Trusa medical ; Jocuri de construc ii prin suprapunere
legume; Banca de gimnastic , cercuri,
Caiete de lucru, fi e adecvate panglici, altele.
temei;
Cd-uri; Cd-player; litere.
TIIN : ART : JOC DE MAS :
i cu fructe; Creioane negre i colorate, Jetoane cu fructe, legume, mbr minte.
Lup ; microscop; carioca, acuarele, plastilin ;
Mulaj m selu vesel i trist Hrtie creponat ;
Hrtie glasat ;
Fi e cu fructe, legume.

Activitatea metodic :
Preg tirea materialului didactic pentru activit i, a fi elor de lucru pentru copii i a fi elor pentru evaluarea continu .
Studiu individual.
Proiectele i parteneriatele gr dini ei.
Comisia metodic .

Ziua Tura I Tura a II-a


ALA, ADE, ADP
ALA ADE integrate ADP: .D., R.,T.
Op ionale, Extinderi
Recuperatorii,
recreative, de cultivare
aptitudini
Joc de rol: Activitate integrat Salutul. ALA: Bibliotec : Cearta
LUNI De-a medicul +DOS ,,nv s fiu curat legumelor, de L. Muntean
pediatru ,, tiu cum se
De-a antrenorul folose te ADE: : Alege
de gimnastic Obs.: Din ii veseli i ,,Exerci iile ne nva mbr mintea potrivit !
cura i! (mulaje) fim s to i n DPM: Cursa cu legume.
via (Alege, fugi i a az la l di a
Art : Coloreaz potrivit legumele)
obiectele pe care Joc didactic: R: Ce ie nu- i
le folose ti pentru Vitamine pentru tine! placealtuia nu-i ADP:R: Ce ie nu- i
igiena personal . face! placealtuia nu-i face!
Realizeaz o M simt bine T: Jocurile Uite-a a!, de L.
diplom de merit cnd/R u cnd Muntean: Cum mi sp l eu
pentru un T: Jocurile Uite-a a!, obr jorii? Uite-a a!/ Cum mi
sportiv. de L. Muntean: frec eu din orii?/ Cum m
Cum mi sp l eu piept n cu r bdare?/ Cum fac
obr jorii? Uite-a a!/ eu nviorare?/ Cum mi pun eu
Cum mi frec eu cior peii?/ Cum nchei eu
Construc ii: din orii?/ Cum m stureii?/ Cum m nnc
Magazinul de piept n cu r bdare?/ frumos la mas ?/ Cum salut
articole sportive Cum fac eu nviorare?/ cnd plec de-acas ?

86
Aparate de Activitate integrat Cum mi pun eu ALA: Art : Modelaj: Taler
MAR I gimnastic DLC+DEC cior peii?/ Cum nchei cu vitamine
eu n stureii?/ Cum
L.d.i: Descrie fiecare nnc frumos la ADE: D : S cunoa tem
ac iune din programul mas ?/ Cum salut cnd textura mbr mintei.
Bibliotec : zilnic al copiilor. plec de-acas ? Asociaz mbr mintea cu
Povestea nucii Numeroteaz -le dup eticheta potrivit . (bumbac,
ud roase, ordinea fireasc . ln , in, etc)
de Vladimir Colin DOS: Cine sunt microbii?
Desen: Tem la alegere
din cele studiate n ADP:R: Ce ie nu- i
aceast s pt mn placealtuia nu-i face!
Joc de mas : Jocuri de mi care n T: Jocurile Uite-a a!, de L.
Sorteaz obiecte aer liber: (jocuri Muntean
de igien i Activitate integrat sportive i distractive): ALA: Bibliotec : Mem:
MIER- mbr minte +DEC S rim coarda! S tate de la toate, de
CURI dup ct mai Love te popicul! Anca Ciobanu
multe criterii Ex. fi e: A az fiecare Labirint !
articol de mbr minte, ADE: DEC: Coloreaz
nc minte i accesorii medaliile asociind ordinea i
la locul lor, folosind Extindere: culorile din cercule e (aur,
tiin : autocolante. argint, bronz), apoi intoneaz
Num Numeroteaz articolele un cntec pentru fiecare
ambalajele de pe n ordine cresc toare, de medaliat.
jos i spune cte la stnga la dreapta. Cte DLC: Despre Nadia
bomboane a grupe de articole sunt n Com neci !
mncat b iatul? total? Plimbare prin parc.
Ce ar trebui s Mers i alergare. ADP: R: M simt bine
fac el pentru ca Cntec: Tot ce e pe cnd/R u cnd
din ii lui s fie lume T: Jocurile Uite-a a!, de L.
veseli? (igiena ACTIVITATE Muntean
lor) J+t+c: Dac vesel se OP IONAL :
Realizeaz tr ie te!
PIRAMIDA Activitate integrat ALA: tiin :
JOI ALIMENTELOR + DOS Joc senzorial pentru
din autocolante, dezvoltarea sensibilit ii
eznd fiecare Num copiii care fac gustative i olfactive: Spune
aliment la grupa gimnastic , num apoi Activitate ce gust are?
lui. covoarele, compar -le gospod reasc :
num rul cu cel al Cur enia este mama ADE: D : Alege i grupeaz
copiilor. Deseneaz tot ii ! mbr mintea n func ie de
attea buline (sau cifra anotimpul n care o mbr m.
Nisip i ap : corespunz toare) c i Motiveaz alegerea.
Deseneaz linia copii sunt n fa DOS: Proverbe i zic tori
frnt i curb (spate). despre om
care descriu
drumul pe care Aplica ie: PIRAMIDA ADP: R: M simt bine
alearg b ie ii n ALIMENTELOR 2 cnd/R u cnd
fiecare zi, apoi T: Jocurile Uite-a a!, de L.
dubleaz -le Muntean
singur. Activitate integrat ALA: tiin : Joc senzorial:
VINERI DLC+DPM Recunoa te fructul!

Ex. de imagina ie cu fi e ADE: DEC: Coloreaz


de lucru: Deseneaz n numai obiectele care te ajut
PIRAMIDA ai din ii cura i. ncercuie te
ALIMENTELOR cteva echipamentul potrivit pentru
produse care i plac mai gimnastic . tii ce rol are ea n
mult din fiecare grup . dezvoltarea noastr ?
Spune ce trebuie s fac DLC: Igiena mbr mintei.
copilul mai greu pentru
a- i reduce greutatea? ADP:R: M simt bine
cnd/R u cnd

87
tafet (alergare, mers, T: Jocurile Uite-a a!, de L.
ritur , trre, transport Muntean
obiecte).
Joc: Primul la raftul cu
vitamine!

29. Tema : Cum este, a fost, va fi aici, pe P mnt?


Subtema: DINOZAURII REPTILE PREISTORICE
Obiective de referin :
DLC
participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de
auditor;
n eleag c tip ritura (scrisul) are n eles (semnifica ie);
i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronun e corect.

cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare ( aerul, apa, solul, vegeta ia, fauna), precum
i interdependen a dintre ele;
recunoasc i s descrie verbal i/sau grafic anumite schimb ri i transform ri din mediul apropiat;
efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date ori g site de el nsu i:
triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantit ii prin punere n coresponden ;
recunoasc , s denumeasc , s construiasc i s utilizezeforme geometrice n jocuri;
realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori g site de ei n i;
identifice pozi ia unui obiect ntr-un ir utiliznd numeralul ordinal.
DOS
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran , armonie,
concomitent cu nv area autocontrolului;
efectueze opera ii simple de lucru cu materiale sintetice;
fie capabil s realizeze lucr ri practice valorificnd deprinderile de lucru nsu ite.
DEC
acompanieze ritmic cntecele;
intoneze cntece pentru copii;
asocieze mi rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia;
exprime prin mi care starea sufleteasc creat de muzica audiat ;
redea teme plastice specifice activit ii plastice;
ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice;
exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice;
compun n mod original i personal spa iul plastic.
DPM
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare);
execute corect ac iunile motrice nv ate, n condi ii variate.

88
Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:
BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Enciclopedii cu dinozauri; ti cu dinozauri; Cuburi din lemn de diferite m rimi;
Coli, lipici, foarfeci, imagini cu dino Siluete de dinozauri; Vitocom;
zauri; creioane; Nisip colorat; lipici; diverse obiecte Dinozauri mulaje;
Mulaje dinozauri; de mbr c minte, dinozaurii Palmieri.
CD: n lumea dinozaurilor, DVD, tridimensionali .
televizor; alfabetar;fi e de lucru;
jetoane.
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Juc rii; Plan : Vie uitoare ale Creioane negre i colorate, cario-ca, Jetoane cu dinozauri;
trecutului, n lumea dinozaurilor - acuarele, plastilin ; carton; Pietre;
enciclopedie; Fi e labirint; coc pentru modelaj; plan ete; Palmieri;
Enciclopedie puzzle. ti cu dinozauri; culori, Mulaje-dinozauri.
carioca;acuarele, pensule; coli.

Activitatea metodic :
Confec ionarea materialului didactic demonstrativ i distributiv pentru activit ile din ntreaga s pt mn .
Studiul Curriculumului pentru nv mntul pre colar.
Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor educa ionale, tematice i parteneriatelor gr dini ei.
Preg tirea materialelor de observare a copiilor pentru evaluarea continu .
Planificarea i desf urarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice.

Ziua Tura I Tura a II-a


ALA,ADE,ADP
ALA ADE integrate ADP: .D., R.,T.
Op ionale,Extinderi
Recuperatorii,
recreative, de cultivare
aptitudini
Bibliotec : Activitate Salutul. ALA: tiin :
Povestea lui Dino- integrat ,,Am auzit despre Dac ai fi paleontolog,
LUNI (http://www.zapacita.ro/?p=542) +DEC reptile cum s-ar numi dinozaurii
,,Jurasic Parc descoperi i de tine?
Lectur dup ,,Vn tori din
imagini: preistorie ADE:D :Complet m
Joc de rol: Vie uitoare ale harta proiectului
De-a paleontologii! trecutului Dinozaurii
DEC: Dinozaurii mei-
Ghici ce voi coloreaz dup indica ie i
desena aici? R: M preg tesc pentru spune ce ai realizat
Desen: Puiul plecare acas
de dinozaur tiu s fac ordine la ADP: R: M preg tesc
(dup poezie) locul de joac / activi- pentru plecare acas
tate T: Dino este un prieten/
Bun, voios i curajos /De
T: Dino este un prieten la el am nv at/ S ne
/ Bun, voios i curajos/ comport m frumos.

89
Activitate De la el am nv at/ S ALA: Construc ii:
integrat ne comport m frumos. Dinozauri din lego
MAR I DLC + DEC
Stegozaur, Pterozaur, ADE: DLC: Joc de rol:
J.d..S Brachiozaur,Tiranozaur Dinozaurii - teatru de
Art : nv m mpreun c-un balaur, pu i
Pe t rmul dinozaurilor alfabetul cu Triceratopusul - cu DOS: Ce s-ar ntmpla
lucrare colectiv (pictur p i Dino! autobuzul i dac ar reap rea dinozaurii
(buc i) componente ale Dimetrodonul vine cu n zilele noastre?
Maiazaurei + asamblare) n lumea trenul.
Model m dinozauri dinozaurilor- ADP: R: M preg tesc
audi ie muzic pentru plecare acas .
ambiental T: Dino este un prieten.
Joc muzical:
Construc ii: Dino Vizionare:
Dinozauri repetare Jurassic Park
Cuibul lui Dino Activitate ALA: Joc de mas :Parcul
integrat lui Dino- puzzle
MIER- +DOS:
CURI ADE: D : Construim
Num m, dinozauri - figuri
compar m, geometrice
n ir m, DLC: S nv m
aplic m, pe alfabetul cu Dino, 2
rmul Joc sportiv: Cursa
Bibliotec : Animale dinozaurilor dinozaurilor ADP: R: tiu s fac
preistorice - citire imagini nv m ordine la locul de
enciclopedie joac /activitate
Cine este balaurul din J.d. + colaj + T: Stegozaur, Pterozaur,
pove ti? n irare Brachiozaur, Tiranozaur
M rgele mpreun c-un balaurr/
pentru balaur/Triceratopusul - cu
Maiazaura autobuzul i Dimetrodonul
vine cu trenul.

Activitate ALA: Bibliotec :


integrat Dezv luirea miturilor
JOI Joc de mas : Puzzle cu DLC+DPM despre dinozauri lectura
dinozauri educatoarei
Cum i
ngrijea puii Extindere: ADE: D : S num m
Maiazaura i de dinozaurii!- (1-7)
cine se temea exerci iu cu material
ea? - individual
convorbire DEC: Solzi pentrui
tiin : moralizatoare Dino2
n lumea dinozaurilor-
vizionare CD Ne juc m cu Jocuri de aten ie: ADP: R: tiu s fac
Dino - Fugi la grupa de ordine la locul de
rostogolirea dinozauri de culoarea joac /activitate
mingii prin ta! T: Stegozaur, Pterozaur,
poart fix ; doi, patru, ase, opt, Brachiozaur, Tiranozaur
nu m mi c din loc mpreun c-un balaur /
Triceratopusul - cu
autobuzul i Dimetrodonul
vine cu trenul.
Activitate ALA: Joc de rol: De-a
integrat cercet torii de dinozauri
VINERI Nisip i ap : +DOS
Urme de dinozauri ADE: DLC: Repovestire
Concurs Cine dup film desene animate
tie, c tig ! ACTIVITATE Povestea lui Dino
(animale de OP IONAL :

90
pretutindeni) DPM: Ne juc m cu
Dino- rostogolirea mingii
prin poart mobil .

Carnavalul ADP: R: tiu s fac


animalelor Pantomim : Dino ordine la locul de
ndr gite! joac /activitate
(m ti i T: Stegozaur, Pterozaur,
costume) Brachiozaur, Tiranozaur
mpreun c-un balaur/
Triceratopusul - cu autobu-
buzul i Dimetrodonul vine
cu trenul.

30. Tema: Cine i cum planific /organizeaz o activitate?


Subtema: CU CE PUTEM CALATORI ?
Obiective de referin :
DLC:
i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
g seasc ideea unui text, urm rind indiciile oferite de imagini;
manifeste interes pentru citit;
utilizeze efectiv instrumentele de scris, st pnind deprinderile motrice elementare necesare folosirii
acestora;
utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnifica iA.

cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, fiin a uman ca parte integrant a
mediului), precum i interdependen a dintre ele;
cunoasc existen a corpurilor cere ti, a vehiculelor cosmice ;
aplice norme de comportare specifice asigur rii s ii i protec iei omului i naturii
efectueze opera ii i deduc ii logice, n cadrul jocurilor cu piesele geometrice;
m soare timpul prin intermediul ordon rii evenimentelor, precum i cu ajutorul instrumentelor adecvate;
numere de la 1 la 10 recunoscnd grupele cu 1-10 obiecte i cifrele corespunz toare;
efectueze opera ii de adunare i sc dere cu 1-2 unit i, n limitele 1-10;
identifice pozi ia unui obiect ntr-un ir utiliznd numeralul ordinal.
DOS
cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ;
i adapteze comportamentul propriu la cerin ele grupului n care tr ie te (familie, gr dini , grupul de
joac );
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice;
sesizeze modific rile materialelor n urma prelucr rii lor;
identifice, s proiecteze i s g seasc ct mai multe solu ii pentru realizarea temei propuse n cadrul
activit ilor practice.
DEC
cnte cntecele n aranjamente armonico-polifonice elementare;
diferen ieze auditiv n imea sunetelor muzicale;
intoneze cntece pentru copii;
fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte;
redea teme plastice specifice desenului, modelajului i picturii;
DPM
manifeste n timpul activit ii atitudini de cooperare, spirit de echip , de competi ie, fair-play;
cunoasc i s aplice regulile de igien a efortului fizic;
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare).

91
Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:
BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, enciclopedii, c i cu Costuma ii specifice diferitelor Jocuri construc i cu caracter tehnic;
imagini despre mijloace de transport; meserii practicate la mijloacele de Ma ini , utilaje, unelte.
Poze; C i cu imagini despre transport;
mijloace de transport , fi e adecvate Unelte si obiecte specifice omului
temei; (aer,ap ,uscat ).
Cd-uri;Cd-player.
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Cifre; jetoane; Creioane negre i colorate, carioca, Puzzle;
Enciclopedia tiin ific pentru copii. acuarele, aracet, plastilin , pene, Jetoane cu mijloace de transport;
pietricele colorate, cochilii. Joc Ce se potrive te ?.
Activitatea metodic :
Confec ionarea materialului didactic demonstrativ i distributiv pentru activit ile din ntreaga s pt mn .
Studiul Curriculumului pentru nv mntul pre colar.
Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor educa ionale, tematice i parteneriatelor gr dini ei.
Preg tirea materialelor de observare a copiilor pentru evaluarea continu .
Planificarea i desf urarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice.

Ziua Tura I Tura a II-a

ALA ADE integrate ADP: . D., R.,T.


Op ionale, Extinderi
Recuperatorii, recreative, de
cultivare aptitudini

Joc de rol: Activitate integrat Salutul. ALA: Joc mas : puzzle


tiu cum s m comport n ,,Planetele
LUNI ,,De-a +DEC
mecanicul tren
,,De-a Preocup rile mele n tren ADE: : L.d.i. Mijloacele
Joc didactic: ,,Cu ce am
poli tii Biletele la control, v rog!
torit? de locomo ie
,,De-a DEC: ,,Soarele r sare cntec
astronau ii ,,Spune mai departe
R: ,,mi permi i, te rog?
Bibliotec :
Educa ie muzical : Salutul n tren
,,Micul ADP: R:,,mi permi i, te rog?
Newton - ,,Semaforul - cntec T: ,, Trenu-i preg tit n gar ,
Citim despre ,,Trenul - joc cu text i ca s plece azi n ar : T: ,, Trenu-i preg tit n gar , ca s
gravita ie cant UUUU./ Peste cteva plece azi n ar : UUUU./ Peste
minute, trenul pleac nspre cteva minute, trenul pleac
,,Decoreaz munte: UUUU/ Copiii din nspre munte: UUUU/ Copiii din
nava spa ial ! grupa mare sunt to i gata de grupa mare sunt to i gata de
- exerci ii plecare, UUUU / A eza i plecare, UUUU / A eza i
grafice ncolona i, de joac ncolona i, de joac preocupa i,
preocupa i, UUUU. UUUU.
Art :
Cresc mare i s tos/ i-o
Modelaj Activitate integrat ALA: Bibliotec :
pilotez voios Nourii ne
MAR I ,,Uneltele DLC+DEC sunt osele, / Avioanele pe ,,Scriem cu litere magnetice
mecanicului ele. denumirea planetelor
Aplica ie - Memorizare:
,,Pompierii ,,Galaxiile de ADE: DLC: Rememorizare
G.Berbeceanu ,,Galaxiile
Confec ie -
,,Ambulan a, DEC: Desen ,,Barca pe ape
Trusa de prim- Joc distractiv:
ajutor Ed. plastic : ,,Astronau ii! ADP: R: Salutul n tren

92
Pictur T: Cresc mare i s tos/ i-o s
,,Calea Laptelui pilotez voios Nourii ne sunt
osele, / Avioanele pe ele.

Euritmie:
Construc ii: Levit m!
,,Robo ei
,,Ora ul
viitorului
Lego City Extindere:
,,Sta ia de Activitate integrat ALA: tiin : ,,Cum circul
poli ie mijloacele de locomo ie?
MIER- +DOS:
CURI
Joc de mas : ADE: ,,Trenul cu dou
J.d. ,,Robo elul (forme
,,Caut i geometrice) diferen e.
grupeaz Jocuri de aten ie i de DLC ,,n excursie (lectur dup
mijloacele de orientare spa ial : ,,Unde a imagini)
transport Activitate practic sunat claxonul?
Puzzle: Confec ionare:
Zidarul ADP: R: mi permi i, te rog...
,,Rachete spa iale
T: Trenu-i preg tit n gar ,
tiin :
Num gru- Plimbare prin cartier
pele cu mijloa- Activitate integrat ALA:Construc ii: ,,Garajul
JOI ce de transport +DOS
i scrie cifra
potrivit Act. matematic : Joc - ADE: DS: ,,Ieri, azi,mine
Timpul nu st exerci iu DOS: ,,ncercuie te imaginea
Jocuri de mi care:
n loc ! ,,La ce distan se corect !
perceperea ,,Ma inu ele n concurs1
timpului afl ?
(unit i de m surare a ADP: R: Salutul n tren
lungimii) T: Cresc mare i s tos/ i-o s
,,Combustibilul pilotez voios; Nourii ne sunt
viitorului! ACTIVITATE osele, / Avioanele pe ele!
Nisip +ap : Educa ie ecologic OP IONAL :
Port cu dane
Ro i n nisip
Activitate integrat ALA:. Joc de rol: ,,De-a
circula ia
VINERI DLC+DPM

,, Jocul sunetelor - joc ADE: DLC: ,,Cum i pe unde


circul m?
didactic
DPM: Joc: ,,Catamarane n curs

Repetarea trrii din


culcat nainte, cu ADP: R: mi permi i, te rog...
deplasarea alternativ a T: Trenu-i preg tit n gar ,
bra ului i piciorului
opus. Joc: ,,Treci pe
sub sfoar

93
31. Tema: Ce i cum vreau s fiu?
Subtema: MESERII NDR GITE DE COPII!
Obiective de referin :
DLC
fie capabil s creeze el nsu i (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatiz ri,
utiliznd intuitiv elementele expresive;
n eleag i s transmit mesaje simple; s reac ioneze la acestea;
audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles;
n eleag semnifica ia cuvintelor, literelor i cifrelor, nv nd s le traseze,
disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronun e corect.

cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (ex.: fiin a uman ca parte integrant a
integrant a mediului), precum i interdependen a dintre ele;
comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate;
efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date ori g site de el nsu i:
triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantit ii prin punere n coresponden ;
numere de la 1 la 10 recunoscnd grupele cu 1-10 obiecte i cifrele corespunz toare.
DOS
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran , armonie,
concomitent cu nv area autocontrolului;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice;
fie capabil s realizeze lucr ri practice inspirate din via a cotidian , valorificnd deprinderile de lucru
nsu ite.
DEC
diferen ieze auditiv timbrul i intensitatea sunetelor din mediul apropiat i al sunetelor muzicale;
intoneze cntece pentru copii;
exprime prin mi care starea sufleteasc creat de muzica audiat ;
asculte i s recunoasc fragmente din crea ii muzicale na ionale i universale, corespunz toare specificului
de vrst al copilului pre colar i preocup rilor acestuia;
redea teme plastice specifice desenului/picturii;
compun n mod original i personal spa iul plastic;
interpreteze liber, creativ, lucr ri plastice exprimnd sentimente estetice.
DPM
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare);
perceap componentele spa io-temporale (ritm, durat , distan , localizare);
fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte;
se foloseasc de ac iunile motrice nv ate pentru a exprima sentimente i/sau comportamente, pentru a
spunde la diferi i stimuli (situa ii), la diferite ritmuri.

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini despre meserii; Costuma ii specifice diferitelor Cuburi de plastic;
Fotografii; meserii; Cuburi cu litere;
i cu imagini despre activitatea Unelte i obiecte specifice Ma ini, utilaje, unelte;
rin ilor , fi e adecvate temei; diferitelor meserii. Personaje miniatur de plastic/lemn.
Cd-uri; Cd-player.
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Cifre; jetoane; Creioane negre i colorate, Puzzle Lego City;
Enciclopedia copiilor. carioca, acuarele, aracet, Joc : Ce se potrive te ?.
plastilin , pene, pietricele
colorate, cochilii.

Activitatea metodic :
Confec ionarea materialului didactic demonstrativ i distributiv pentru activit ile din ntreaga s pt mn ;
Studiul Curriculumului pentru nv mntul pre colar;
Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor educa ionale, tematice i parteneriatelor gr dini ei;
Preg tirea materialelor de observare a copiilor pentru evaluarea continu ;

94
Planificarea i desf urarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice.

Ziua Tura I Tura a II-a

ALA ADE integrate ADP: .D., R.,T.


Op ionale, Extinderi
Recuperatorii, recreative, de
cultivare aptitudini

Joc de rol: Activitate integrat Salutul. ALA: Joc de mas :


LUNI ,,De-a +DOS ,,Meseria, br ar de aur ,,M ntreb cu mirare/ Ce-o s
doctorul ,, tiu ce este, cine l fiu cnd voi fi mare ?
,,De-a utilizeaz i la ce folose te
Convorbire ,,Sunt attea
poli tii ,,Dac am nevoie de... m
meserii/ ndr gite de ADE: D : Bibliotec :
,,De-a copii! duc la...
Convorbire: Meseriile
designerii rin ilor mei
Activitate R: ,,Cine munce te tot anul/ DEC:,,Audi ie muzical
gospod reasc nso it i c tig cinstit banul!
de poezia ,,Micii
Bibliotec : H rnicia este sor cu
cofetari, de M.M. ADP: R: ,,Cine mun- ce te tot
,,Micul ordinea! anul/
Meraru
Edison - Sunt zidarul iscusit i c tig cinstit banul!
Citim despre
Cred c m-am stropit un pic/ T: ,,Hai cu to ii mari i mici/ S
inven ii i
inventatori Cu s pun m-am cur at/ Iar punem c mizi aici! Blocuri
acum sunt iar curat! noi s n m,/Pe antier acum
,,Decoreaz
Ma ina am reparat/ i acum lucr m.
casa! -
exerci ii merg la sp lat!
Activitate integrat ALA: Joc de rol:
grafice
MAR I DLC+DEC ,,De-a stili tii
T: ,,Hai cu to ii mari i mici/
punem c mizi aici!
Blocuri noi s n m,/ Pe
Art : Memorizare: ,,Me terul ADE: DLC: Repetare
antier acum lucr m/ Clasa
Cioc - Boc , de M.M. ,,Toate meseriile
Modelaj - o cur m!
Meraru
,,Uneltele S m-ajute cineva/ S DEC: Pictur ,,Focul
gr dinarului! construiesc o cas a vrea!
Aplica ie: ,,Lucrul noi l-am terminat/
ADP: R: H rnicia este sor cu
,,Pompierii C: Sunt attea meserii, i din sal am plecat! ordinea!
M: N.Popescu; V: I.
,,Mut sacul de aici/ Noi Ma ina am reparat/ i acum
Bumbac
suntem me teri harnici! merg la sp lat!
Confec ie- J.m.: Num toare, V:
,,Ambulan a, I. Nicorescu; V: T. T: S m-ajute cineva/
Constantinescu construiesc o cas a vrea!.
trusa de prim-
ajutor ,,Lucrul noi l-am terminat/ i
Joc distractiv: din sal am plecat!
Activitate integrat ,,Meserii hazlii! ALA: Bibliotec : ,,Mi-e drag
munca -l.d.i.
MIER- +DEC
CURI Construc ii:
,,Castelul din J.d. ,, La magazin! ADE: D : ,, Formeaz mul imi
pove ti (transformare bacnote- cu unelte i a az -le pe rafturi.
Euritmie: Spune cte sunt din fiecare
,,Muzeul de monede )
Balerinele! model?
istorie
DOS: ,, Coifuri de zidari -
Lego City

95
pliere hrtie
,,Sta ia de Desen:
pompieri ,,Meseria ndr git Extindere:
ADP: R: ,,. Cine munce te tot
anul/ i c tig cinstit banul
Sunt zidarul iscusit/ Cred c
m-am stropit un pic/ Cu s pun
Jocuri de mi care: m-am cur at/ Iar acum sunt iar
Joc de mas : curat !
,,Caut i
,,n l m zmee! T: ,, Hai cu to ii mari i mici/
grupeaz
punem c mizi aici! Blocuri
meserii-
noi s n m,/ Pe antier acum
unelte.
lucr m.

Activitate integrat ALA:Art : Pict m salopeta


pompierului i a po ta ului.
JOI Puzzle: D +DOS
Zidarul Joc logic ACTIVITATE
OP IONAL :
,, Cte c mizi ai ADE:D : ,,Schimb bacnota n
folosit? Descrie-le. monede
DLC: ,,Ce-o s devin cnd voi
fi mare ? De ce?

tiin : ,,Munca sfin e te


Num Jocuri de aten ie: ,,Unde a ADP:R: H rnicia este sor cu
locul!
uneltele sunat clopo elul? ordinea!
meseria ului l.d.i.
Ma ina am reparat/ i acum
,,G se te i merg la sp lat !
potrive te T: S m-ajute cineva/ S
construiesc o cas a vrea!

Plimbare prin cartier


Activitate integrat ALA: ,,Bani din alte ri -
DLC+DPM observare
VINERI
ADE: DOS: ,,Banul muncit ,
Nisip +ap :
,,A(al, ai, ale) cui este Jocuri de mi care: de Al. Mitru
Facem drum unealta? joc didactic
cu betoniera ,,Jocuri la aparate n curte DPM: Cursa prin tunel!
finalizat cu fi de
Micii evaluare ,,Ho ii i vardi tii
constructori- ADP: R: ,,Cine munce te tot
castele de anul/ i c tig cinstit banul
nisip
Trac iunea i T: ,, Hai cu to ii mari i mici/ S
mpingerea unor obiecte punem c mizi aici! Blocuri
individual i n grup. noi s n m,/ Pe antier acum
lucr m/ Coifuri de zidar ne
Joc: ,,Constructorul lu m/ Clasa s o cur m!
harnic!
,,Mut sacul de aici/ Noi suntem
me teri harnici!
,,Pompierii n ac iune -
exerci ii de escaladare

96
32. Tema: Cine i cum planific , organizeaz o activitate?
Subtema: De pe cmp, pe masa noastr Pinea.
De la ferm pe masa noastr - Laptele
De la arbori la hrtie Cartea
Obiective de referin :
DLC
participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de
auditor;
n eleag i s transmit mesaje simple; s reac ioneze la acestea;
audieze cu aten ie un text, s re in ideile i s demonstreze c l-a n eles;
i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
recunoasc existen a scrisului oriunde l ntlne te;
n eleag c tip ritura (scrisul) are n eles (semnifica ie);
utilizeze cuvinte, simboluri pentru a transmite semnifica ie.

i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea,
denumirea obiectelor, capacitatea lor;
comunice idei, impresii pe baza m sur torilor efectuate;
efectueze opera ii i deduc ii logice, n cadrul jocurilor cu piesele geometrice;
compun i s rezolve probleme simple
manifeste disponibilitate n a participa la ac iuni de ngrijire i protejare a mediului, aplicnd cuno tin ele
dobndite;
aplice norme de comportare specifice asigur rii s ii i protec iei omului i mediului.
DOS
tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran , armonie,
concomitent cu nv area autocontrolului;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice;
fie capabil s realizeze lucr ri practice inspirate din natur i via a cotidian , valorificnd deprinderile de
lucru nsu ite.
DEC
intoneze cntece pentru copii;
acompanieze ritmic cntecul;
asocieze mi rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia;
redea teme plastice specifice desenului;
ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii;
interpreteze liber, creativ lucr ri plastice exprimnd sentimente estetice.
DPM
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare);
perceap componentele spa io-temporale (ritm, durat , distan , localizare);
cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului.

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i pove ti; Juc rii; Cuburi de plastic;
Caiete de lucru, fi e adecvate temei; Vase de buc rie; Cuburi cu litere;
CD-uri ; Mobilier adecvat, or ule e, aluat. Ma ini, utilaje, unelte;
Calculator, jetoane, plan e. Personaje miniatur de plastic sau
lemn.

TIIN : ART : JOC DE MAS :


Sortimente de pine, gru, preparate Creioane negre i colorate, Jetoane cu juc rii.
dulci, lapte i produse lactate, c i, lemn carioca, acuarele, plastilin .
sub diferite forme de prezentare;
Juc rii tematice.

Activitatea metodic :
Preg tirea materialului didactic pentru activit i, a fi elor de lucru pentru copii i a fi elor, materialelor, caietelor de
lucru, a tuturor materialelor pentru evaluarea continu . Studiu individual.
Proiectele i parteneriatele gr dini ei. Comisia metodic .

97
Ziua Tura I Tura a II-a
ALA, ADE, ADP
ALA ADE integrate ADP: .D., R.,T.
Op ionale, Extinderi
Recuperatorii,
recreative,de cultivare
aptitudini
Joc de rol: Activitate integrat Salutul. ALA: Art : Fr mnt m produse
LUNI De-a +DEC ,,Fabrica de hrtie de panifica ie (care se prepar din
patiseria! De pe cmp pe ,,Comorile de la ferm in )
De-a autorul masa noastr : ,, ranul de pe cmp
de carte! PINEA ! ADE: :Studiem evolu ia
(Observare cereale, grului sem nat cu dou s pt mni
preparare, n urm .
fr mntare) R: tiu (nv ) cum s DLC: Denume te ingredientele
nnc pine. din care a preparat bunica pinea.
(deprinderea civilizat a
Joc muzical: Noi consumului pinii) ADP: R: tiu (nv ) cum s
acum suntem Pentru ce bem lapte? nnc pine. (deprinderea
brutari. Suntem ECO! civilizat a consumului pinii)
Sunete i Nu risipesc hrtia! T: Tat l nostru , de Lucia
Art : sunete!(sunete din Muntean
Copacul natur ) Attea lucruri bune- i trimite
prieteniei! T: Tat l nostru , de Dumnezeu/ i-a a pu in i cere n
Decoreaz Lucia Muntean schimb, copilul meu
cornetul de Attea lucruri bune- i (Pinea noastr cea de toate
nghe at cu trimite Dumnezeu/ i-a a zilele)
linii orizontale, pu in i cere n schimb,
verticale i Activitate integrat copilul meu ALA: Nisip +ap :
MAR I oblice! DLC+DOS (Pinea noastr cea de Preg tim terenul pentru sem -
L.d.i. toate zilele) nat flori i s dim pomi ori.
Drumul laptelui.
ADE: DLC: Prive te imaginile i
creeaz Drumul laptelui-
Transformarea Cnd ncepi s scrii/ Pe DS: M soar lungimea, grosimea
laptelui n iaurt, cu coli albe, de z pad , /Nu te- obiectelor i inventariaz
Construc ii: ajutorul fermen ilor! apuca s scrii prostii/ Sau s
Pepiniera. arunci hrtia-n strad ! ADP: R: Pentru ce bem lapte?
T: Attea lucruri bune- i trimite
Dumnezeu/ i-a a pu in i cere n
schimb, copilul meu, de Lucia
Muntean
Tat l nostru (Pinea noastr cea
Jocuri distractive: de toate zilele)
Pl cintu a!
Activitate integrat ALA: Art : Deseneaz containere
MIER- +DEC pentru de euri de hrtie, plastic,
CURI sticl , organice.
J.l. Biblioteca.
ADE: DOS: Afi pt. reciclarea
Creeaz o carte a ta, hrtiei 2!
scrie sau deseneaz i Extindere: DPM: J: T ietorii de lemne.
completeaz coperta
ii cu numele t u ADP: R: Suntem ECO!
i titlul potrivit. T: Attea lucruri bune- i trimite
Dumnezeu/ i-a a pu in i cere n
tiin : schimb, copilul meu, de Lucia
Cte pini Muntean
mari (mici, Tat l nostru (Pinea noastr cea de
mijlocii) sunt Decoreaz produsele de toate zilele)
pe tav ? panifica ie!

98
Scoar a copa- Activitate integrat Scrie cu litere decupate, ALA: tiin :
JOI cilor.-obs DLC+DOS denumirea produselor Produse ob inute din hrtie.
lactate din imagini!
PROIECT ADE: DEC: Realiz m afi e
DIDACTIC pentru a convinge oamenii s
Fascinanta lume a recicleze, pentru a salva p durea.
copacilor! D : Copaci gro i, sub iri, lungi,
Jocuri de mi care: scur i, cu coroana mare, mic !
Bibliotec : S ocrotim natura!- Ascunde-te dup copac! ADP: R: Nu risipesc hrtia!
Spune cine Observare n natur Unde esti, Chimi ? T: Cnd ncepi s scrii/Pe coli albe,
prepar de z pad , /Nu te-apuca s scrii
Denume te prostii/ Sau s arunci hrtia-n
produse din strad !
hrtie. ACTIVITATE
Activitate integrat OP IONAL : ALA: Bibliotec : F etichete
VINERI +DPM pentru fiecare caiet al t u.

Prob de m surare a Activitate gospod reasc ADE: DEC: Coloreaz simbolul


capacit ii vaselor: Colect m, depozit m, pentru RECICLARE. Continu
Nisip+ap : Cte pahare de lapte gospod rim de euri de afi ul pentru a proteja p durea.
Contureaz ncap n sticl ?etc. hrtie pentru Proiectul DOS: Conv: De la hrtie la carte
simbolul pentru educativ al gr dini ei n
Recuperare J: La ferm ! (mers, parteneriat cu Prim ria! ADP: R: tiu de ce trebuie s am
Refolosire ocolire, alergare, grij de copaci, de ap , de mediu n
Reciclare ritur , transport general.
di e) T: Cnd ncepi s scrii/Pe coli
albe, de z pad , /Nu te-apuca s scrii
prostii/ Sau s arunci hrtia-n
strad !

PROIECT DIDACTIC

TEMA: FASCINANTA LUME A COPACILOR


CATEGORII DE ACTIVIT I:
Activit i liber alese ( etapa I i etapa a III-a)
Activit i pe domenii experien iale: Domeniul limb i comunicare (educarea limbajului);
Domeniul om i societate (educa ie pentru societate)
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrat
TIPUL ACTIVIT II: transmitere / asimilare de cuno tin e
SCOP:
dezvoltarea capacit ii de cunoa tere i n elegere a mediului, precum i stimularea
curiozit ii pentru investigarea acestuia;
formarea i dezvoltarea unui set de valori i sentimente specifice unei condiute civice cu
valen e ecologiste.
DURATA: 1 zi
BIBLIOGRAFIE:
Curriculum pentru nv mntul pre colar, 36/7 ani MECT, 2009;
Educa ia ecologic la vrsta pre colar , N. A. Geam ; M. Dima, D. Zainea, Supliment
Revista nv. Pre c., 2008;
Pro Ecologia Mileniului III, Editura Reprograph, Craiova 2006

SCENARIUL ZILEI

ntlnirea de diminea : a eza i n forma ie de cerc copiii salut : Bun diminea a! Eu sunt
Ecologel i v sf tuiesc s nu rupe i crengile copacilor/ s nu zgria i scoar a copacilor/ s arunca i
gunoiul doar la tomberon/ s uda i florile/ s nu face i focul n p dure...- fiecare copil concepe cte

99
un mesaj ecologic pentru ceilal i colegi. Se face prezen a i se completeaz calendarul zilei.
n sala de grup apare personajul surpriz Ecologel ( mbr cat n costum verde). El aduce
copiilor o scrisoare din partea unor colari ce doresc s nfiin eze o echip de ecologi ti care s
contribuie la protejarea mediului nconjur tor, a p durilor i implicit a copacilor. Scrisoarea con ine
i poezia Pomul c tre copil, de V. Carianopol care este, de fapt, un mesaj din partea copacilor
pentru to i cei care pre uiesc i ndr gesc natura. ntlnirea de grup presupune recitarea poeziei
Pomul c tre copil, de Virgil Carianopol. Ecologel poart o scurt conversa ie cu pre colarii
despre con inutul poeziei, iar copiii aleg imagini care sugereaz ideile principale ale textului:
- Din ce este format un copac?
- Cum arat copacul n anotimpul prim vara/ vara/ toamna/ iarna?
- Ce formeaz mai mul i copaci?
- Dar mai mul i pomi fructiferi?
- Ce importan are p durea pentru mediu/ pentru om? (... purificarea aerului, ad post pentru
animale, surs de hran pentru animale, surs de lemn, materie prim pentru fabricile de
mobil , loc de recreere)
- Cum este denumit p durea? (.. pl mnul verde al naturii)
Copiii sunt anun i c ast zi vor intra n Fascinanta lume a copacilor jucndu-se Jocul
sunetelor i ndeplinind rolul de Mici ecologi ti n ac iune al turi de al i copii, colari invita i la
gr dini .
Jocul sunetelor se desf oar cu ntreaga grup de pre colari. Dup explicarea i demonstrarea
regulei jocului, dup jocul de prob urmeaz desf urarea propriu-zis a urm toarelor variante:
1. Pe echipe (echipa brazilor i echipa p durarilor) : cte un copil din fiecare echip alege o
imagine, o denume te, o ofer unui coleg din cealalta echip care spune sunetul ini ialal
cuvntului dat i alege litera potrivit cu sunetul. Fiecare r spuns corect este recompensat
cu o frunzuli .
2. Pe echipe: un copil br dule alege cu ochii nchi i silueta unei litere i o denume te.
Echipa p durarilor trebuie s spun ct mai multe cuvinte care ncep cu sunetul similar
literei date de br dule . Este recompensat echipa care g se te cele mai multe cuvinte.
3. Copiii se grupeaz dupa sunetul cu care ncepe prenumele fiec ruia dintre ei: P durea R
cuprinde cop ceii Rebeca, Radu, Raluca .....
4. n perechi: copiii primesc medalioane cu imagini i litere i se grupeaz cte doi : fiecare
imagine i alege pereche litera corespunz toare sunetului ini ial.
Dupa finalizarea jocului didactic de educarea limbajului copiii se mpart la centrele de interes
(ALA 1):
1. Art : Copacul prieteniei (amprenta cu palma)
Litera din POM (colaj)
2. tiin : Scoar a copacilor (observare cu lupa)
A a da! A a nu! (fi e de munc independent )
3. Construc ii: Pepiniera
La ora 10:00 copiii servesc gustarea ( rutin ).
Cnd se ntorc din sala de mese cntnd: Cte unul pe c rare (tranzi ie) pre colarii sunt
tepta i de musafirii colari i de Ecologel care ne propun s particip m al turi de ei la actiunea de
ecologizare a zonei verzi din curtea gr dini ei devenind Mici ecologi ti n ac iune.
Pre colarii sunt ncnta i de propunere i narma i cu greble, sape, lope i , saci menajeri, m nu i,
le i, bidinele, var ies n curte, al turi de colari. Prin h rnicia lor dau dovad c sunt adev ra i
ecologi ti. Sub genericul Un copil- un copac! copiii i aleg un arbore pe care s -l viziteze zilnic,
-l observe cum cre te i s -l ngrijeasc .
Dup ce curtea gr dini ei este curat to i se joac Ud cop celul!: mpar i n dou echipe
copiii ud un copacel duc ndu-i ap cu lingura. C tig echipa care termin mai repede apa din vas.
Ziua se ncheie cu o discu ie ntre copiii colari i pre colari i specialistul invitat (d-na prof. be
biologie) : se sintetizeaz cteva mesaje ecologice , se fixeaz no iunile principale legate de lumea
copacilor n special i despre mediul nconjur tor n general. Toat lumea viziteaz expozi ia cu

100
lucr rile i construc iile realizate de copii i fac aprecieri la adresa particip rii i implic rii copiilor
la activit ile din aceast zi .
Ca o recompens pentru cuno tin ele i deprinderile ecologice acumulate i pentru munca
lor pre colarii primesc diploma de Mici ecologi ti.

Activitate integrat : D.L.C. ( Educarea limbajului) i D.O.S. (Educa ie pentru societate)


Tema:Fascinanta lume a copacilor
Forma de realizare: joc didactic / activitate gospod reasc
Tipul activit ii: predare-nv are
Scop:
- formarea deprinderii de a recunoa te sunetul ini ial al cuvintelor;
- formarea i exersarea unor deprinderi de ocrotire i ngrijire a mediului nconjur tor, n
vederea educ rii unei atitudini pozitive fa de natur ;
- educarea unor sentimente specifice unei conduite civice cu valen e ecologiste.

Obiective opera ionale: La sfr itul activit ii copiii vor fi capabili:


- n eleag no iunea de sunet;
- asocieze sunetul cu litera corespunz toare;
- cunoasc si s respecte reguli de ocrotire a arborilor i a mediului nconjur tor;
- identifice i enumere aspecte negative din comportamentul uman care duc la distrugerea
durilor;
- se implice si s colaboreze cu ceilal i colegi si adul i n cadrul activit ilor de ngrijire,
protec ie i conservare a mediului.

Metode i procedee: conversa ia, explica ia, problematizarea, competi ia,demonstra ia,
exerci iul, nv area prin descoperire, observarea, jocul, munca n echip
Material didactic: creioane colorate, jetoane cu pomi fructiferi i arbori de diferite
specii, tabl magnetic , litere, medalioane cu litere mari de tipar si cu cop cei, siluete de frunze,
unelte: greble, sape, lope i, saci menajeri, manusi, cosuri, linguri de unic folosin .

Pentru jocul didactic:


Sarcina didactic : n elegerea no iunii de sunet i liter . Stimularea interesului pentru
limbajul scris.
Elemente de joc: surpriza, ntrecerea, nchiderea i deschiderea ochilor, aplauze.
Regulile jocului: copiii denumesc imaginile cu ajutorul cuvintelor sesiznd sunetul
ini ial, enumer cuvinte care ncep cu sunetul dat. Copiii se grupeaz dup sunetul initial al
prenumelui lor. Prescolarii asociaz litera cu imaginea a carei denumire ncepe cu sunetul respectiv.
Pentru r spunsurile corecte sunt recompensa i cu apluze i siluete de frunze.

DESF URAREA ACTIVIT II

Etapele activit ii Con inutul activit ii Strategii


didactice
1.Moment - Preg tirea materialului didactic;
organizatoric - Aranjarea mobilierului.
- Aerisirea s lii de grup .

2. Captarea aten iei Personajul Ecologel ( colar mbr cat n costum verde) aduce copiilor o
scrisoare care con ine poezia: Pomul c tre copil, de V. Carianopol.
Le spune c aceast poezie este un mesaj adresat tuturor de c tre un
cop cel care ne sf tuie te s -l ngrijim pentru c altul ca el nu mai Conversa ia
sim . Se discut mpreun cu prescolarii continutul poeziei, se Explica ia
rezum ideile principale i mesajul educativ al textului prin prezentarea Expunerea

101
unor imagini. Ecologel solicit ajutorul copiilor pentru a salva lumea
copacilor. Se sintetizeaz cteva no iuni despre copaci: p rti
componente, importan , mediu de via , probleme ecologice, condi ii
de dezvoltare.

Educatoarea anun copiii c i vor petrece o zi mpreun cu Ecologel


i ceilal i invita i surpriz , n Lumea fascinant a copacilor jucndu-
se Jocul sunetelor i apoi i asum rolul de Mici ecologi ti n
3. Anun area temei i a ac iune participnd la activitatea gospod reasc de ecologizare a Explica ia
obiectivelor zonei verzi din curtea gr dini ei.

a) Explicarea i demonstrarea regulilor jocului: educatoarea explic


si demonstreaz frontal, tuturor copiilor, regulile jocului didactic.
Explic no iunile de sunet i liter .
b) Jocul de prob
4. Prezentarea c) Desf urarea jocului propriu-zis:
con inutului i Varianta I: pe echipe : echipa brazilor i echipa p durarilor. Un copil Demonstra ia
dirijarea nv rii br dule alege o imagine i o denumeste; un copil p durar spune Explica ia
sunetul ini ial al cuvntului dat i alege litera potrivit .
Varianta II: pe echipe: Un copil br dule alege cu ochii nchi i Exerci iul
silueta unei litere i o denume te. Copiii p durari spun ct mai multe
cuvinte care ncep cu sunetul similar literei gasite de echipa advers .
C tig echipa care enumer ct mai multe cuvinte. Echipele primesc
drept recompens frunzuli e. Conversa ia
Varianta III: To i copiii sunt cop cei care poart aceeasi denumire cu Exerci iul
prenumele fiec ruia. Sub deviza: Mai mul i cop cei o p dure se
eaz n grupuri mici dup sunetul ini ial al prenumelui.
nv area prin
descoperire
Educatoarea prezint fiecare centru de interes preg tit:
Art : Copacul prieteniei (amprent cu palma); Litera din
POM (colaj)
tiin : Scoar a copacilor (observare cu lupa); A a da! A a
nu! (fi e de munc independent ); Exerci iul
Construc ii: Pepiniera
Se intuie te materialul de la fiecare centru, se explic i demonstreaz
modul de lucru, dup care pre colarii ajuta i de Ecologel vor lucra la
5.Ob inerea centru de interes preferat. Cei care finalizeaz lucr rile le aseaz la Exerci iul
performan ei panou , intr-o miniexpozi ie. Copiii se vor roti pe la toate centrele de Problematizarea
interes. Conversa ia

a) Complicarea jocului: n perechi. Copiii primesc medalione cu


imagini i cu litere. Se a eaz in perechi: fiecare imagine i alege
litera corespunz toare sunetului ini ial. Se fixeaz no iunea de sunet:
De ce ai ales litera B? (Deoarece brad ncepe cu sunetul B.)
Conversa ia
Explica ia
La ntoarcerea din sala de mese (dup servirea gust rii - rutin ) Demonstra ia
pre colarii mpreun cu colarii devin Mici ecologi ti n ac iune i Exerci iul
dota i cu unelte si materiale potrivite ies n curtea gr dini ei i particip Observarea
mpreun la ecologizarea zonei verzi : adun hrtiile i gunoiul de pe Munca
zona verde, grebleaz grengile uscate, sap pamntul din jurul independent
6.Asigurarea reten iei cop ceilor, zugr vesc cu vat trunchiul copacilor. Fiecare ac iune de-a Jocul
i a transferului lor este legat de mesajul din versurile poeziei Pomul c tre copil,
text cu care a debutat aceast zi.
Sub deviza: Un copil un copac! copiii si-au ales un cop cel pe care
au promis c -l vor vizita zilnic, l vor observa si ingriji.
Pentru c au muncit cu spor copiii se delecteaz jucndu-se Uda
cop celul. Munca n echip
Munca prin
D-na prof. de biologie le prezint copiilor cteva curiozitati despre cooperare
Lumea fascinant a copacilor, evalueaz no iunile principale Exerci iul
mpreun cu copiii, sintetizeaz cteva mesaje ecologice de protec ie a Conversa ia

102
mediului n general si a copacilor n special. Dup acest dialog
interesant to i viziteaz i apreciaz lucr rile realizate de copii. Este
aplaudat echipa care a adunat cele mai multe frunzuli e la Jocul Evaluarea
sunetelor Conversa ia
7.Evaluare La final, pre colarii primesc diploma de Mici ecologi ti i p sesc Observarea
sala de grup Cte unul pe c rare (tranzi ie).
n drum spre cas au sarcina de a mp i trec torilor flutura i cu
mesaje ecologice.

33. Tema: Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im?


Subtema: ,,COPII DIN LUMEA-NTREAG , PRIETENI BUNI S FIM!
Obiective de referin :
DLC:
participe la activit ile de grup i de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor;
i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i a rela iilor cu ceilal i
i simultan s utilizeze un limbaj corect din punct de vedere gramatical;
recunoasc literele alfabetului i alte conven ii ale limbajului scris;
utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnifica ia;
s descopere c scrierea ndepline te anumite scopuri, cerin e sociale i s se foloseasc de aceast
descoperire;
n eleag semnifica ia cuvintelor, literelor i cifrelor, nv nd s le traseze.
:
numere de la 1 la 10 recunoscnd grupele cu 1-10 obiecte i cifrele corespunz toare;
efectueze opera ii de adunare i sc dere cu 1-2 unit i, n limitele 1-10;
i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea,
denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri
comune lungime luate n considerare separat sau mai multe simultan;
efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date ori g site de ei: triere,
grupare/ regrupare, comparare, clasificare, apreciere a cantit ii prin punere n coresponden ;
cunoasc unele elemente componente ale lumii, precum i interdependen a dintre ele;
s cunoasc elemente ale mediului social i cultural, pozi ionnd elementul uman ca parte integrant a
mediului;
comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate.
DOS:
cunoasc i s respectenorme necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ;
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i recunoscute;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice;
fie capabil s realizeze lucr ri practice inspirate din via a cotidian , valorificnd deprinderile de lucru
nsu ite.
DEC:
diferen ieze auditiv timbrul i intensitatea sunetelor din mediul apropiat i al sunetelor muzicale;
intoneze cntece pentru copii;
exprime prin mi care starea sufleteasc creat de muzica audiat ;
redea teme plastice specifice desenului/ picturii;
compun n mod original spa iul plastic.
DPM:
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare);
perceap componentele spa io-temporale (ritm, durat , distan , localizare);
fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite;
se foloseasc de ac iunile motrice nv ate pentru a exprima sentimente i comportamente, pentru a r spunde
la diferi i stimuli, ritmuri.

103
Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:
BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Imagini cu copii din diferite ri; Juc rii; ecusoane. Cuburi de plastic;
Imagini cu drepturile copiilor. Cuburi cu litere;
Personaje n miniatur de plastic sau
lemn.
TIIN : ART : NISIP I AP :
Juc rii ; Creioane negre i colorate, carioca, Suport de lemn cu nisip;
Imagini i c i cu via a copiilor din acuarele, plastilin . Ap ;
diferite ri. Forme de plastic.

Activitatea metodic :
Confec ionarea materialului didactic demonstrativ i distributiv pentru activit ile din ntreaga s pt mn ;
Studiul Curriculumului pentru nv mntul pre colar;
Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor educa ionale, tematice i parteneriatelor gr dini ei;
Preg tirea materialelor de observare a copiilor pentru evaluarea final ;
Planificarea i desf urarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice.

Tura I Tura a II-a


Ziua
ALA ADE integrate ADP: .D., R.,T. ALA, ADE, ADP
Op ionale, Extinderi
Recuperatorii, recreative, de
cultivare aptitudini
Activitate integrat Salutul ALA: tiin :
LUNI Joc de rol: +DEC ,,nv despre drepturile ,,De ce cre tem?
,,E liber la copiilor!
joac ! ,,Zi de s rb toare! ,,Alb, negru, galben, ro u ADE: DLC: ,,.La cire e -
,,S ne (convorbire) tr im n pace i bun fragment,,Amintiri din
alegem n elegere! copil rie de Ion Creang
juc rii! ,,Este 1 Iunie cntec ,,Prieten la nevoie! (lectura educatoarei)
De ziua copilului DEC: ,,Lumea copiilor
(lunecnd pe bolta repetare cntec
albastr )
Bibliotec : R: ,,nv despre drepturile ADP:R: ,, tiu s m comport
,,Scriem copiilor la masa festiv de Ziua
numele pe ,, tiu s m comport la copilului
scrisoare ! masa festiv de Ziua T: Hai s facem hora mare/
,,Povestea copilului ! e ti mic ori c e ti mare/
baiatului care T: Hai s facem hora Copiii din lumea ntreag / n
nu avea fra i mare/ C e ti mic ori c e ti armonie s petreac !
(de culoare), mare/ Copiii din lumea
de M. M. Activitate integrat ntreag / n armonie s ALA: Joc de rol:
MAR I Meraru DLC+DEC petreac ! ,,Vizit la prietenul meu!
S ne strngem to i
,,Copiii lumii de Aici/ S petrecem ferici i! ADE: D :,,C i copii sunt
Art : Cornelia Marta aici? -e.m.i.
,,Copii de pe (memorizare) DPM: ,, Jocuri sportive de
ntreg echip
mntul- Ed. plastic :
modelaj Desen ADP: R: Prietenul la nevoie
,,Or elul ,,Zmbet de copil Joc mi care: ,,Fluturi i se cunoa te!
copiilor flori ! T: S ne strngem to i aici/
petrecem ferici i!

104
Activitate integrat ALA: Bibliotec : ,,Urare de
MIER- Construc ii: +DOS ziua copilului! - scriere
CURI ,,Parcul ADE: DLC: ,,Pretutindeni
copiilor Joc concurs: ,,Copii tr iesc copii (lectur dup
,,Camera inteligen i, copii Concurs de desene pe imagini)
prietenilor ferici i! asfalt : ,,nving torii - rezolvare
- joc de (din Jocuri de-a probleme
ezare pe matematica, de L.
suprafe e Muntean) ADP: R: ,,nv despre
plane prin drepturile copiilor .
suprapunere i T:Hai s facem hora mare/
mbinare Activitate practic e ti mic ori c e ti mare/
Aplica ie: ,,Hora Copiii din lumea ntreag /n
copiilor (decupare i Extindere armonie s petreac !
personalizare)
Activitate integrat ALA: Art :
JOI Joc de mas : +DOS ,,Exist m mpreun pe acela i
,,Globul mnt! - pictur
mntesc - Joc logic ACTIVITATE ADE: DOS:,,Suntem diferi i,
puzzle ,,Trenule ul voio iei OP IONAL : dar egali !-conv.
,,G se te ara DEC: mi scriu numele pe
i drapelul! caietele de lucru.
,,Drepturile copiilor din
toat lumea! - ADP: R: Prietenul la nevoie
dezbatere-interviu Joc distractiv : se cunoa te!
tiin : nal -te, balona ule! T: S ne strngem to i aici/
,,Prin ce c i petrecem ferici i!
putem Activitate integrat ALA: Joc de mas :
VINERI comunica cu DLC+DPM ,,Grup m copiii dup
copiii din Parada costumelor festive na ionalit i !
lumea ,,Scrisoare prietenului ADE: : Concurs: Cel mai
ntreag ? meu - convorbire bun, continu !
,,ncercuie te DOS: Confec ie i colaj
steagul ,,ntreceri sportive n imagini, litere: ,,Scrisoare
Romniei i al parcul copiilor!- (proba prietenului meu
UE de vitez , concurs de
biciclete, trotinete, role) ADP: R: ,,nv despre
drepturile copiilor
T. Hai s facem hora mare/
e ti mic ori c e ti mare/
Nisip+ap : Copiii din lumea ntreag / n
,,Globul armonie s petreac !
mntesc cu
stegule e

34. Tema: Cine i cum planific /organizeaz o activitate?


Subtema: ,,A VENIT VARA. S P STR M MEDIUL CURAT!
Obiective de referin :
DLC
utilizeze materiale scrise n vederea execut rii unei sarcini date;
utilizeze efectiv instrumentele de scris, st pnind deprinderile motrice elementare necesare folosirii
acestora;
utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnifica ia;
i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
recunoasc existen a scrisului oriunde l ntlne te.

i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la clasificarea,
constituirea de mul imi pe baza unor nsu iri comune, luate n considerare separat sau simultan;
s numere de la 1 la 10 recunoscnd grupele cu obiecte i cifrele corespunz toare;

105
efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date ori g site de el nsu i
(clasificare, ordonare, apreciere a cantit ii prin punere n coresponden );
cunoasc elemente ale mediului social i cultural, pozi ionnd elementul uman ca parte integrant a
mediului.
DOS
cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ;
i adapteze comportamentul propriu la cerin ele grupului n care tr ie te;
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice;
sesizeze modific rile mediului n urma polu rii lui;
identifice, s proiecteze i s g seasc ct mai multe solu ii pentru realizarea temei propuse n cadrul
activit ilor practice.
DEC
descopere lumea nconjur toare cu ajutorul auzului;
diferen ieze auditiv timbrul si intensitatea sunetelor din mediul apropiat i al sunetelor muzicale;
diferen ieze auditiv durata determinat a sunetelor din mediul apropiat i a sunetelor muzicale;
diferen ieze auditiv n imea sunetelor muzicale;
intoneze cntece pentru copii;
cnte cntecele n aranjamente armonico-polifonice elementare;
redea teme plastice specifice desenului;
ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii;
exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice;
utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activit i plastice.
DPM
cunoasc i s aplice regulile de igien a efortului fizic;
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare);
fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte;
manifeste n timpul activit ii atitudini de cooperare, spirit de echip , de competi ie, fairplay.

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i de buzunar, de mbr minte de var ; Cuburi de plastic;
excursie, pliante, h i; Rucsac, sandwich. Cuburi cu litere.
Caiete de lucru, fi e adecvate
temei; Cd-uri; Cd- player
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Juc rii; plante medicinale; Creioane negre i colorate, carioca, Jetoane cu aspecte din excursie.
Microscop. acuarele, plastilin , cerneal , pic.

Activitatea metodic :
Preg tirea materialului didactic pentru activit i, a fi elor de lucru pentru copii i a fi elor pentru evaluarea final .
Studiu individual.
Proiectele i parteneriatele gr dini ei.
Comisia metodic .

106
Tura I Tura a II-a
Ziua ALA, ADE, ADP
ALA ADE integrate ADP: .D., R.,T.
Op ionale, Extinderi
Recuperatorii, recreative,
de cultivare aptitudini
Joc de rol : Activitate integrat Salutul. ALA: Bibliotec :
LUNI De-a +DEC ,,Facem prezen a pentru Select m obiective turistice!
excursia! Conv.: ,,Plec m n plecare n excursie!
De-a excursie! ,,Ce i trebuie unui ADE: DLC:Pe drumuri de
ecologi tii! excursionist? munte!
Cntec: Ploaia*** ,,Sunt un copil responsabil, DEC: Cntec popular:
Joc muzical: Ecoul! am grij de natur Cobori din deal n vale!
(R spunde cntnd)
Bibliotec : ADP: R: Preg tim bagajele
Citim pliante R: Preg tim bagajele pentru excursie!
despre cum pentru excursie ! T: n excursie cnd plec m /
str m tiu s m comport n Natura o protej m./ Floarea i
mediul excursie/tab ! copacul cresc/ i a a ne
nconjur tor T: Prin p dure! euritmie mul umesc.
nepoluat de G. Berbeceanu
Ce trebuie s Activitate integrat (Prin p dure noi pornim, ALA: tiin : Curiozit i ale
MAR I con in un DLC+D sunt i pietricele, HOP! naturii!
rucsac? rim./ ntr-o groap am
Cite te silabele de pe picat i apoi ADE: D : Joc senzorial:
undi e (a ezate n ordine ne-am ridicat! UF!/ Uite i Recunoa te fructul de
descresc toare) i scrie o r cin ... OP! Am dure!
Art : fiecare liter n p tr ele. rit, dar am intrat n DOS: Confec ie - Flori de
Coroni e Cite te cuvntul ob inut. plop!) cmp
pentru feti e. Acum tii cu ce lun n excursie cnd plec m /
(confec ie din ncepe anotimpul vara. Natura o protej m./ ADP: R: Preg tim bagajele
flori) Scrie n p tr ele Floarea i copacul cresc/ pentru excursie.
cuvintele ob inute din i a a ne mul umesc.
literele de pe balona e. T: n excursie

Construc ii: Compunere i


Cortul. descompunere cu 1-3 Extindere
elemente. Buche ele cu
cte trei flori .
Activitate integrat ALA: Joc de mas Puzzle cu
MIER- Joc de mas : DOS+DEC flori
CURI Alege ACTIVITATE
jetoane cu Formuleaz propozi ii OP IONAL ADE: DEC: Amintiri din
aspecte din pentru ac iunile din excursie! (desen, pictur )
excursie! imagini. (La pescuit, la Joc de mi care cu text i : Compunere i
cules de ciuperci, n cnt: descompunere cu 1-3
excursie). Spune cum Dansul florilor! elemente. Buche ele cu cte
str m mediul curat. trei flori.
tiin :
Plante Deseneaz (sau Coroana! ADP: R: Preg tim bagajele
medicinale.- picteaz ) amintiri din pentru excursie!
studiere la excur-sie. Drume ie pe c ri T. n excursie
microscop Activitate integrat ndr gite din localitatea ALA: tiin : Deal, munte,
JOI R sfoim +DOS noatr cmpie.
atlasul
geografic! Stabilirea pozi iei ADE: DOS: Cur enie n
relative a copilului (sau a curtea gr dini ei (exerci iu
unui obiect) fa de un ecologic)
punct, n natur , cu D : Punem n perechi
specificarea unor elementele a 2, 3 mul imi i le
elemente de detaliu compar m.
pentru colegi. (n fa , la

107
stnga, la dreapta, nc ADP: R: tiu s m comport
Nisip+ap : doi, trei pa i, etc). n excursie/tab !
Urme de T: Prin p dure!, euritmie de
bocanci, urme Micii ecologi ti sau G. Berbeceanu
de sandale! Codul de bune practici n (Prin p dure noi pornim, sunt
excursie (cu ilustra ii de i pietricele. HOP! S rim./
pe internet). ntr-o groap am picat i apoi
ne-am ridicat! UF!/ Uite i o
cin OP! Am s rit, dar
am intrat n plop!)

Activitate integrat ALA: Joc de rol: De-a tab ra


VINERI DLC+DPM la munte
Pov. ed.: Hansel i
Gretel, de Fra ii Grimm ADE: DLC: La cire e, de I.
Creang
Mers n diferite forme DPM: Joc:Mingea la co !
(pe vrfuri, pe c lci, cu
ridicarea genunchilor, ADP: R: tiu s m comport
ghemuit). n excursie/tab !
Joc: n excursie!
T. Prin p dure, euritmie de
G. Berbeceanu

35. Tema: Ce i cum vreau s fiu?


Subtema: COL REI I COL RI E!
Obiective de referin :
DLC
participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de
auditor;
n eleag i s transmit mesaje simple; s reac ioneze la acestea;
i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect gramatical;
fie capabil s creeze el nsu i (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatiz ri,
utiliznd intuitiv elementele expresive;
n eleag semnifica ia cuvintelor, literelor i cifrelor, nv nd s le traseze.

i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea,
denumirea obiectelor, cantitatea lor,clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri comune
lungime luate n considerare separat sau mai multe simultan;
cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (ex.: fiin a uman ca parte integrant ,
comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate mediului, cu sentimente, gnduri, idei proprii; etc.),
precum i interdependen a dintre ele;
m soare timpul prin intermediul ordon rii evenimentelor, precum i cu ajutorul instrumentelor adecvate.
DOS
cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal
;
aprecieze n situa ii concreteunele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran , armonie,
concomitent cu nv area autocontrolului;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice;
fie capabil s realizeze lucr ri practice valorificnd deprinderile de lucru nsu ite.
DEC
diferen ieze auditiv timbrul i intensitatea sunetelor din mediul apropiat i al sunetelor muzicale;
intoneze cntece pentru copii;
exprime prin mi care starea sufleteasc creat de muzica audiat ;
redea teme plastice specifice desenului/picturii;
s compun n mod original i personal spa iul plastic;
interpreteze liber, creativ lucr ri plastice exprimnd sentimente estetice;

108
priveasc crea ii artistice corespunz toare specificului de vrst al copilului pre colar i preocup rilor
acestuia ( activit i cotidiene ale oamenilor).
DPM
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare);
perceap componentele spa io-temporale (ritm, durat , distan , localizare);
fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte;
se foloseasc de ac iunile motrice nv ate pentru a exprima sentimente i/sau comportamente, pentru a
spunde la diferi i stimuli (situa ii), la diferite ritmuri.

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Abecedarul; imagini cu rechizi-tele Ghiozdan; rechizitele colarului . Cuburi de plastic;
colarului; Cuburi cu litere;
Caiete de lucru, fi e adecvate temei; Personaje miniatur de plastic
Cd-uri; Cd-player. sau lemn.
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Cifre; jetoane cu rechizitele colarului. Creioane negre i colorate, carioca, Jetoane cu rechizitele
acuarele, plastilin ; hrtie glasat ; fi de colarului.
lucru adecvat temei.

Activitatea metodic :
Preg tirea materialului didactic pentru activit i, a fi elor de lucru pentru copii i a fi elor pentru evaluarea final .
Studiu individual.
Proiectele i parteneriatele gr dini ei.
Comisia metodic .

Tura I Tura a II-a


Ziua ALA, ADE, ADP
ALA ADE integrate ADP: .D., R., T.
Op ionale,Extinderi
Recuperatorii,
recreative, de cultivare
aptitudini
Activitate integrat Salutul. ALA: tiin :Rezolv m
LUNI +DOS Bun diminea a, labirinturi!
Art : doamna nv toare!
Deseneaz i M surarea lungimilor col rei i col ri e, ADE: DLC: Denume te
denume te folosind unit i ie ei i voi, feti e rechizitele de pe mas
rechizitele! nestandardizate : Drumul spre coal DEC: Cntece pentru serbarea:
,,Facem m sur tori!; Adio, gr dini
Ct am crescut?
ADP: R: Ghiozdanul zmbitor
Vreau s fiu un bun R: Ghiozdanul al elevului silitor (cum
colar.- convorbire zmbitor al elevului organizez rechizitele)
Bibliotec : silitor (cum organizez T: Dac-am fost bun gr dinar,/
tiu i eu (s rechizitele) Voi fi, la fel, un bun colar./La
recunosc, s T: Dac-am fost bun coal atent mereu voi fi,/ Doar
scriu) alfabe- gr dinar,/ Voi fi, la fel, Foarte bine voi primi!
tul! Activitate integrat un bun colar./ La ALA: Bibliotec : Scrie pe
MAR I Abecedarul DLC+DEC coal atent mereu voi etichete numele, prenumele
fi,/ Doar Foarte bine u!
Prima zi de coal , de voi primi!
M.M. Meraru ADE:D : Une te cu o linie
cifrele arabe cu corespondentele
1.Modeleaz din lor romane.
plastilin cifrele pe care DEC: tafeta creiona elor!
le cuno ti!
2. Desen: colarul Jocuri distractive ADP: R: Ghiozdanul zmbitor
Construc ii: libere n curtea al elevului silitor! (cum
coala n gr dini ei organizez rechizitele)
care vreau s T: Dac-am fost bun gr dinar,/

109
nv ! Voi fi, la fel, un bun colar./ La
coal atent mereu voi fi,/ Doar
Foarte bine voi primi!

Extindere:

Joc de mas :
Alege
rechizitele
colarului.
mi fac Jocuri de mi care:
Activitate integrat coala ( otron)! ALA: Art : Abecedarul
ghiozdanul
MIER- +DEC S rim coarda!
merg la
CURI ADE: DPM: Preg tim
coal .
L.d.i: Citim imagini dansurile pentru serbare
despre coal . 1.Dansul ghiozdanelor 2.Dansul
majoretelor
Cntec: n curnd vom : Compuneri i
fi colari . ACTIVITATE descompuneri numere naturale
Repetare: La revedere, OP IONAL : 15.
gr dini drag !
ADP: R: Ghiozdanul zmbitor
al elevului silitor! (cum
organizez rechizitele)
tiin : Joc pentru T: Dac-am fost bun gr dinar,/
Num m i dezvoltarea Voi fi, la fel, un bun colar./La
socotim! proceselor de inhibi ie coal atent mereu voi fi,/ Doar
Rezolv m voluntar i a Foarte bine voi primi!
probleme! autocontrolului:
Activitate integrat ALA: Joc de rol: ,,Vizit la
JOI +DOS Jocul mut coal !
oapte
Probleme de ADE: D : Exerci ii de
perspicacitate comparare a volumului
(capacit ii) vaselor prin
Act. gospod reasc : surare.
Joc de rol:
Rechizitele colarului! DOS: Rechizitele colarului.
,,De-a
(ascu im creioane,
nv toarea!
nc rc m stiloul cu ADP: R: Ghiozdanul zmbitor
rezerva, etc.). al elevului silitor! (cum
organizez rechizitele)
T: Dac-am fost bun gr dinar,/
Voi fi, la fel, un bun colar./La
coal atent mereu voi fi,/ Doar
Foarte bine voi primi!

Activitate integrat ALA: Serbare Adio,


VINERI DLC+DPM gr dini !

J.d.- Formuleaz ADE: DLC: Doamna mea


propozi ii r spunznd la nv toare! (ex. de imagina ie)
ntreb rile: Ce a f cut? DOS: ,,n curnd voi fi colar!
Ce face? Ce va face
colarul? ADP: R: Ghiozdanul zmbitor
Nisip+ap : al elevului silitor! (cum
Drumul spre Escaladarea cu sprijin pe organizez rechizitele)
coal . diferite p i ale corpului. T: Dac-am fost bun gr dinar,/
J: S ri peste pru! Voi fi, la fel, un bun colar./ La
coal atent mereu voi fi,/ Doar
Foarte bine voi primi!

110
36. Tema: Ce i cum vreau s fiu?
Subtema: DESCOPERIRI. INVEN II DIN JURUL NOSTRU: CEASUL, INSTRUMENTE DE SCRIS,
BECUL, CALCULATORUL, TELEFONUL.
Obiective de referin :
DLC
participe la activit ile de grup, inclusiv la cele de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de
auditor ;
i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu
ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
g seasc ideea unui text, urm rind indiciile oferite de imagini;
manifeste interes pentru citit;
utilizeze efectiv instrumentele de scris, st pnind deprinderile motrice elementare necesare folosirii
acestora;
utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnifica ia.

cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (inven ii, obiecte, fiin a uman ca parte
integrant a mediului), precum i interdependen a dintre ele;
comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate ;
efectueze opera ii i deduc ii logice, n cadrul jocurilor cu piesele geometrice;
m soare timpul prin intermediul ordon rii evenimentelor, precum i cu ajutorul instrumentelor adecvate;
numere de la 1 la 10 recunoscnd grupele cu 1-10 obiecte i cifrele corespunz toare;
efectueze opera ii de adunare i sc dere cu 1-2 unit i, n limitele 1-10;
compun i s rezolve probleme simple, implicnd adunarea/ sc derea n limitele 1-10.
DOS
cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ;
i adapteze comportamentul propriu la cerin ele grupului n care tr ie te (familie, gr dini , grupul de
joac );
aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;
cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice;
sesizeze modific rile materialelor n urma prelucr rii lor;
identifice, s proiecteze i s g seasc ct mai multe solu ii pentru realizarea temei propuse n cadrul
activit ilor practice.
DEC
cnte cntecele n aranjamente armonico-polifonice elementare;
diferen ieze auditiv n imea sunetelor muzicale;
intoneze cntece pentru copii;
s fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte.
DPM
manifeste n timpul activit ii atitudini de cooperare, spirit de echip , de competi ie, fair-play;
cunoasc i s aplice regulile de igien a efortului fizic;
i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare).

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor:


BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II:
Reviste, c i cu imagini ale descoperi- Costum pompieri, ceasuri, busole, Cuburi cu litere;
rilor i inventiilor celebre; becuri diferite, radio, TV, DVD, Lego;
Caiete de lucru, fi e adecvate temei; telefoane mobile etc. Micul arhitect;
Cd-uri;cd-player;calculator, imprimant . Combino .
TIIN : ART : JOC DE MAS :
Enciclopedii ; obiecte. Creioane negre i colorate, carioca, Puzzle .
acuarele, plastilin ; culori ap ; tabla
cu litere magnetice.

Activitate metodic :
Preg tirea materialului didactic pentru activit i, a fi elor de lucru pentru copii i a fi elor pentru evaluarea continu .
Studiu individual.
Consiliere p rin i n diverse probleme legate de educa ia copilului de vrst pre colar .
Proiectele i parteneriatele gr dini ei.
Comisia metodic .

111
Tura I Tura a II-a
Ziua ALA, ADE, ADP
ALA ADE integrate ADP: .D., R., T.
Op ionale, Extinderi
Recuperatorii, recreative, de
cultivare aptitudini
Joc de rol: Activitate integrat Salutul. ALA: tiin : Ce pot face
LUNI De-a epoca +DEC: ,,Inven ii i inventatori de- ntr-o or , minut, secund ?
de piatr ! PROIECT a lungul timpului
De la creme- DIDACTIC: ,, tiu cum vine lumina ADE: D : tiu s citesc ora!
ne la briche- Instrumente de scris ,,Diferite ro i DOS: Confec ie 2 Ceasul
! de ieri i de azi
(Forme spontane din ADP: R: Obi nuita ora de
cerneal ) R: Obi nuita ora de somn.
Cum a ap rut somn. T: tiu s citesc ora/ de plecat
stiloul? tiu s fiu atent la foc! la gr dini ./ tiu c prnzul se
Art : - proiect didactic - tiu s r spund la telefon! serve te/ Apoi la culcare,
Pictur cu T: tiu c focul mi-e copili !
ablon i Activitate integrat prieten/ Dac regula ALA: Art : Model m
MAR I burete: DLC+DEC respect:/ Niciodat singurel/ unelte din alte epoci!
Focul! La chibrit nu m gr besc!
Povestea ceasului cu Doar cu mama mpreun / ADE: DEC: Desen m
inim , de V. Colin Focul pot s folosesc/ Cnd Biserica cu ceas.
delicii parfumate/ n DLC: Alo, Bun ziua. Eu sunt
Cntec: Ceasul, artist buc rie cresc. Maria!
neidentificat. Sursa: tiu s citesc ora/ de plecat
Construc ii: trilu lilu la gr dini ./ tiu c prnzul ADP: R:Obi nuita ora de
Focul, se serve te/ Apoi la somn!
prieten J.m.: Pendulul culcare, copili ! T: tiu acum s citesc ora/ De
n casa mea! Recitativ ritmic:Bate plecat la gr dini ./ tiu c
tactul secundarului, cu prnzul se serve te/ Apoi la
diferite instrumente culcare, copili !
muzicale
Activitate integrat Jocuri intelectuale de ALA: Bibliotec : Pov. ed.
MIER- +DOS analiz i sintez mental : Cum func ioneaz lucrurile?
CURI Ghici ce s-a schimbat?
Bibliotec : R spunde repede i ADE: DLC: Ziua i noaptea!
Ne scriem bine! J.d. (opera ii : Form m mul imi de
numele cu matematice cu ceasuri i le compar m
pana! mul imi) elementele.
Extindere:
ADP: R: tiu s fiu atent la
Confec ie: Ceasuri foc!
T: tiu c focul mi-e prieten/
Dac regula respect:/ Niciodat
Jocuri de mi care: singurel/ La chibrit nu m
Statuile! gr besc!
Doar cu mama mpreun / Focul
Joc de mas : pot s folosesc/ Cnd delicii
J.d.Ceasul parfumate/ n buc rie cresc.
(cu jetoane)
Activitate integrat ALA: tiin :Completeaz
JOI +DOS cifrele care s-au ters de pe
ACTIVITATE telefonul mobil. Denume te-le!
Prietenul meu, OP IONAL : (cifre f so ).
calculatorul, m
verific la ADE: DOS: Cum ne
matematic ! comport m n cazul unei
Evolu ia convorbiri telefonice?
calculatorului, de la Joc pentru dezvoltarea : Deseneaz n spa iul liber
tiin : abac la PC imagina iei: Jocul un bec mai mare dect cele din
Foloase i rimelor! imagine. Care crezi c
daune - ppt - vizionare film animat lumineaz mai tare: un bec mic

112
Prieten i sau unul mai mare?
du man!
Becul ADP: R: tiu s r spund la
telefon!
T: Alo, sunt Maria./ Cu mama
dori i?/ A tepta i o clip ./ Sau
reveni i?
Nisip+ap :
Un poem pe
Activitate integrat ALA: Art : Desen cu carioaca:
nisip.
VINERI DLC+DPM Calculatorul.

Denume te i descrie ADE: DEC: Repet m cntecul


obiectele de mai jos, n Ceasul
ordinea de pe fi ( i n J:m: Pendulul
ordinea n care au fost DPM: Gimnastic acrobatic :
inventate). Clepsidra. cump na pe un genunchi i
Ceas cu pendul. Ceas semisfoara.
de tept tor.
ADP:R: tiu s fiu atent la
Aruncarea mingii cu o foc!
mn de la um r T: tiu c focul mi-e prieten/
inainte. Dac regula respect:/ Niciodat
Joc: Handbal singurel/ La chibrit nu m
gr besc!
Doar cu mama mpreun / Focul
pot s folosesc/ Cnd delicii
parfumate/ n buc rie cresc.

PROIECT DIDACTIC

TEMA: Instrumente de scris de ieri i de azi


CATEGORII DE ACTIVIT I :
Activit i liber alese ( etapa I i etapa a III-a)
Activit i pe domenii experien iale: Domeniul tiin ( cunoa terea mediului) ; Domeniul
estetic i creativ ( educa ie plastic )
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrat
TIPUL ACTIVIT II: mixt
SCOP:
mbog irea cuno tin elor copiilor referitoare la instrumentele de scris folosite de oameni de-a
lungul timpului i despre modalit ile de exprimare / transmitere scris a sentimentelor, gndurilor
i ideilor.
stimularea curiozit ii pentru investigarea mediului nconjur tor;
valorificarea informa iilor (cuno tin elor) n situa ii diverse.
DURATA: 1 zi
BIBLIOGRAFIE:
Curriculum pentru nv mntul pre colar, 3 6/7 ani MECT, 2009;
Revista nv mntului pre colar , nr. 3-4/2009;
www.anidescoala.ro

113
Scenariul zilei

ntlnirea de diminea : dup salut (Bun diminea a! Pana fermecat m-a desenat ast zi
vesel/ trist /ncruntat...) i completarea panoului de prezen i a calendarului zilei, copiii sunt
invita i s se a eze pe perini e pentru ntlnirea de grup.
Educatoarea prezint ca surpriz un scurt joc senzorial care i va conduce c tre tema
propus . La sectorul bibliotec se afl o cutiu din care copiii extrag (cu ochii nchi i) cte un
obiect i doar cu ajutorul sim ului tactil ghicesc ce au g sit: stilou, creion, carioca, pan , toc,
pensul , pix, c limar cu cerneal etc. La sfr it se poart o conversa ie cu copiii despre obiectele
site:
- Ce sunt toate aceste obiecte g site de voi? (Instrumente de scris)
- De ce le folosesc oamenii ? (Pentru a- i scrie numele, pentru a desena, pentru a picta, pentru
a scrie pove ti i poezii etc.)
- Oare ce foloseau oamenii, n trecut, cnd nu erau stilouri, pixuri, creioane ?
- Cum se numesc cei care scriu poezii, dar pove ti ?
- Unde putem citi poezii, pove ti? Dar ziarele ce ne transmit?
- Vre i s a ez m aceste instrumente de scris n ordinea n care au ap rut i au nceput s fie
folosite de c tre oameni ?
Pornind de la r spunsurile copiilor se va derula activitatea integrat cu tema: Instrumente
de scris de ieri i de azi
Copiii sunt anun i c vor asculta o povestioar numit Cum a ap rut stiloul?, din care
vor afla cum au evoluat instrumentele de scris de la vechiul b de lemn i pn la stiloul din zilele
noastre. (D. . Cunoa terea mediului)
Dup lecturarea textului, se fixeaz mesajul i ideile principale prin ntreb ri i lucrul n 2
echipe. Sarcinile de lucru sunt: reconstruirea intregului (puzzle cu instrumente de scris); fi format
A3 (colora i instrumentele de scris). Timp de lucru 5 minute. Se apreciaz rezultatele fiec rei
echipe, dup care cu ajutorul jocului Plimbare gr bit (tranzi ie), copiii se a az la m su e pentru
activitatea: Forme spontane din cerneal (D.E.C. Educa ie plastic ). Dup intuirea materialului,
se explic i demonstreaz modul de realizare a picturilor abstracte din cerneal . Copiii lucreaz cu
grij i n func ie de imagina ia fiec ruia se alege un titlu pentru fiecare pictur . Lucr rile sunt
expuse ntr-o miniexpozi ie i vor fi apreciate la sfr itul zilei.
La ora 10.00 copiii servesc gustarea (rutin ).
La ntoarcerea din sala de mese copiii i aleg cte un centru de interes(ALA 1):
1.Bibliotec : Instrumente de scris de ieri i de azi (observare)
Ne scriem numele cu pana
2.Nisip i ap : Un poem pe nisip
3.Joc de rol : De-a povestitorii
La final, copiii merg pe la fiecare centru pentru a vedea i a aprecia lucr rile i presta ia
fiec rui coleg. Se apreciaz ingeniozitatea i ineditul picturilor ob inute prin presare.
Pentru destindere i crearea bunei dispozi ii, copiii desf oar jocul de mi care: Fugi
gsc , s nu- i fur penele (ALA 2).
Activitate integrat : Domeniul tiin ( Cunoa terea mediului) i Domeniul estetic i creativ
(Educa ie plastic )
Tema :Instrumente de scris de ieri i de azi
Forma de realizare: lectura educatoarei / pictur ob inut prin tehnica pres rii
Tipul activit ii: predare-nv are
Scop:
- familiarizarea copiilor cu instrumentele de scris folosite de oameni de-a lungul timpului:
evolu ia acestora, utilitatea lor, denumire i descriere;
- dezvoltarea spiritului de observa ie, a comunic rii orale; a imagina iei i ndemn rii.
Obiective opera ionale: La sfr itul activit ii copiii vor fi capabili:
- denumeasc i s descrie instrumentele de scris;

114
- cunoasc evolu ia instrumentelor de scris: de la vechiul b de lemn la stiloul din zilele
noastre;
- audieze cu aten ie un text i s re in ideile acestuia;
- comunice modalit i i instrumente de exprimare a sentimentelor, ideilor i emo iilor;
- compun n mod original i personal spa iul plastic;
- interpreteze liber, creativ lucr ri plastice exprimnd sentimente estetice ;
- tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive: prietenie, armonie, toleran .
Metode i procedee: conversa ia, explica ia, problematizarea, competi ia, expunerea,
demonstra ia, exerci iul, nv area prin descoperire, observarea, jocul.
Material didactic: creioane colorate, pene de g in , stilou, pix, be e de lemn, c limar
cu cerneala, rezerve de stilou, pensule, foi de desen, fi e, costuma ii personaje din pove ti, puzzle,
cutie cu nisip.

DESF URAREA ACTIVIT II

Etapele activit ii Con inutul activit ii Strategii didactice


1. Moment organizatoric - Preg tirea materialului didactic;
- Aranjarea mobilierului.

2. Captarea aten iei Se va face prin jocul senzorial n care copiii (cu Conversa ia
ochii nchi i) aleg un obiect din cutie i l denumesc nv area prin descoperire
folosindu-se de analizatorul tactil. Se poart o
discu ie general despre instrumente de scris.

3. Anun area temei i a Educatoarea anun copiii c vor asculta o scurt Explica ia
obiectivelor povestioar Cum a ap rut stiloul? din care vor
afla multe lucruri despre cum au aparut
instrumentele de scris, de ce au oamenii nevoie de
instrumente de scris i de cte feluri sunt acestea.
Dup ce ascult povestea se vor distra pictnd
Forme spontane din cerneal .

4. Desf urarea activit ii Educatoarea lectureaz textul. Fixarea momentelor


principale se realizeaz prin ntreb ri i prin
ezarea jetoanelor cu instrumente de scris n Expunerea
ordinea n care au fost inventate de om. O alt Explica ia
variant de fixare este mp irea grupei n 2 echipe Conversa ia
ce vor realiza urm toarele sarcini: reconstituirea Problematizarea
ntregului Competi ia
(puzzle) i colorarea instrumentelor de scris (fi pe
coala de hrtie format A3).
5. Ob inerea performan ei Demonstra ia
Copiii se a eaz la mese. Explica ia
- Se intuie te materialul. Exerci iul
- Explicarea i demonstrarea modului de lucru Conversa ia
- Realizarea temei de c tre copii
Educatoarea indrum indirect, prin sugestii copilul
care ntmpin greuta i, pune la ncercare
imagina ia copiilor n alegerea titlului pentru
lucr rile realizate.
Lucr rile sunt expuse ntr-o miniexpozi ie.
6. Asigurarea reten iei i a
transferului
La ntoarcerea din sala de mese (dup servirea
gust rii - rutin ) copiii i aleg un centru de interes Exerci iul
unde se joac : Conversa ia
- Bibliotec : Instrumente de scris de ieri i de Observarea
azi(observare); Ne scriem numele cu pana Jocul
- Nisip i ap : Un poem pe nisip

115
- Joc de rol: De-a povestitorii
Educatoarea pune accent pe stabilirea de rela ii de
prietenie ntre copii, pe cooperarea n alegerea
rolurilor i realizarea sarcinilor de la fiecare centru.
La final, copiii se joac : Fugi gsc , s nu- i fur
7. Fixarea cuno tin elor i penele. Conversa ia
aprecierea activit ii copiilor
Grupa de pre colari trece pe la fiecare centru i
apreciaz presta ia colegilor, se apreciaz lucr rile
expuse, se pot da alte titluri lucr rilor, n func ie de
imagina ia fiec ruia.
Se p se te sala de grup prin Plimbare gr bit
(tranzi ie)

INSTITU IA:________________________________________
Anul colar:______________________
EVALUARE FINAL :
Nivel II:____________________________

PLANIFICAREA ACTIVIT ILOR DE EVALUARE FINAL


Nivel II
PT MNA I
DATA TEMA OBIECTIVE URM RITE INSTRUMENTE OB-
DOMENIUL ACTIVIT II/ DE EVALUARE: SER-
EXPERIEN IAL MIJLOC DE prob oral / prob VA II
REALIZARE scris (fi e
individuale)/prob
practic / alte
probe:observare
sistematic ,
autoevaluarea, teste
docimologice etc.
D. - s recunoasc i s denumeasc Prob oral
Meseria, meseria pe care o practic Prob scris (fi e de
Cunoa terea br ar de aur personajele din imagini; munc individual )
mediului - convorbire - s specifice elemente definitorii Autoevaluare
echipamentelor muncitorilor,
componente din trusele de unelte;
- s comunice idei, impresii pe
baza observ rilor efectuate
-s asocieze simbolurile date cu
Activitate imaginile oferite prin fi a de
matematic lucru.
Magazinul cu -s recunoasc i s denumeasc Prob oral
unelte cifrele (1-10) corect; Prob scris (fi e de
joc /exerci ii - s reprezinte grafic grupe de munc individual )
de verificare a obiecte/simboluri; Autoevaluare
Activitate num ratului n - s numere corect cresc tor i
matematic limitele 1-10 descresc tor;
- s raporteze corect num rul la
cantitate i invers.
- s recunoasc vecinii numerelor Prob oral Fi
,,Parcul de din irul numeric, s numere i s Prob scris (fi e de creat
distrac ii efectueze opera ii de adunare cu munc individual ) de
joc logic 1-2 unit i ( limitele 1-10); Autoevaluare educa
(figuri - s utilizeze n exprimare toare
geometrice numeralul ordinal;
pentru aleile - s efectueze opera ii cu grupe de
parcului) obiecte n func ie de diferite
criterii date;
- s alterneze(s paveze) formele

116
geometrice cunoscute, n ordinea
cerut .
D. L.C. - s recunoasc /numeasc / Prob oral
Reporter n marcheze grafic propozi ia Prob scris (fi e de
Educarea mediul simpl , dezvoltat , cuvntul, munc individual )
limbajului nconjur tor silaba, sunetele limbii romne i - Autoevaluare
- convorbire pozi ia lor n cuvntul pronun at
sau scris;
- s creeze singur, sau cu sprijin,
structuri verbale, rime, ghicitori
tematice;
Educarea - s i activizeze vocabularul pe
limbajului baza experien ei proprii i,
simultan, s utilizeze un limbaj
oral corect gramatical;
- s r spund i s formuleze
ntreb ri referitoare la vie uitoare
i mediul lor de via .
Spune poezia - s recunoasc poezia dup Prob oral
mai departe! versurile audiate; Prob scris (fi e de
joc- exerci iu - s recite poezii cu respectarea munc individual )
(concurs de intona iei, a ritmului, pauzelor, n Autoevaluare
recitare a unor concordan cu mesajul transmis.
poezii
cunoscute)
D.O.S. - s i activizeze vocabularul pe Prob oral
baza experien ei i rela iilor cu Prob scris (fi e de
Educa ie pt. n vacan , la ceilal i, utiliznd un limbaj corect munc individual )
societate munte din punct de vedere gramatical; Autoevaluare
- convorbire - s aplice norme de comportare
specifice asigur rii s ii i
protec iei mediului i omului;
- s clasifice obiectele dup o
proprietate comun ;
Activitate practic - s motiveze necesitatea
protec iei mediului de c tre
excursioni ti.
- s selecteze elemente, figuri - activitate practic
Caban cu pentru organizarea creativ a ( individual)
brazi spa iului plastic; - expozi ie de lucr ri
tablou - -s decupeze, s ndoaie hrtia i Evaluare colectiv
mbinarea cartonul, s ntind lipiciul corect,
materialelor de lipeasc , s festoneze;
lucru - s utilizeze ambele mini n
timpul lucrului;
- s lucreze curat i ngrijit la
masa de lucru.
D.E.C. - s interpreteze vocal individual Prob oral
O orchestr i n cor/grupuri mici cntece Evaluare colectiv
Educa ie muzical vesel accesibile vrstei, respectnd linia
joc ritmic melodic i ritmul;
- s diferen ieze auditiv sunete
joase de cele nalte;
- s fac asocieri ntre con inutul
cntecelor i modul lor de
interpretare;
Educatie - s interpreteze sunete n
Plastic aranjamente polifonice simple (la
instrumente i diferite obiecte) n
ritmul impus prin dirijare.
Jocurile - s redea prin culoare ( desen, Activitate
copiilor vara acuarele) diferite forme, elemente individual , expozi ie
-pictur /desen specifice anotimpului vara; pentru evaluare

117
- s picteze pe foaia de hrtie prin
tehnicile cunoscute, utiliznd - activitate practic
corect instrumentele de desen i (individual)
pictur ; Expozi ie pentru
- s p streze ordinea, acurate ea la evaluare colectiv
su .
D.P. Bastona e - s r spund motric corect la
juc e sarcinile impuse, la comenzi Prob practic
- dans tematic, diferite;
cu priz la - s execute corect exerci ii pentru Dansuri tematice
obiect nc lzirea organismului; accesibile
- s execute corect i s
memoreze figurile dansului
modern, succesiunea lor i a
pa ilor de dans, pe timpul corect;
-s i coordoneze mi rile cu
durata i ritmul muzicii;
- s manifeste bun dispozi ie.

PT MANA A II A

DOMENIUL DATA/ TEMA OBIECTIVE URM RITE INSTRUMENTE OB


EXPERIEN IAL ZIUA ACTIVIT II/ DE EVALUARE: SER
MIJLOC DE prob oral / prob VA II
REALIZARE scris (fi e
individuale)/prob
practic / alte
probe:observare
sistematic ,
autoevaluarea, teste
docimologice etc.
D. - s clasifice alimente dup - Prob oral Fi
Spune ce criteriul dat; - Prob scris
Cunoa terea nnc - s recunoasc i s (fi e de creat
mediului fiecare! denumeasc alimentul munc de
- convorbire preferat de c tre unele individual ) educa
animale; - Autoevaluare toare
- s denumeasc gusturile;
Activitate -s asocieze simbolurile date
matematic cu imaginile oferite prin fi a
de lucru.
Flori de multe - s reprezinte grafic grupe de - Prob oral
culori obiecte/simboluri; - Prob scris
joc /exerci ii - s identifice pozi ia unui (fi e de
de verificare a obiect ntr-un ir, s exprime munc
numeralui numeralul ordinal; individual )
ordinal, n lim - s raporteze corect num rul - Autoevaluare
Activitate (1-10) i a la cantitate i invers;
matematic sur rii - s compun i s rezolve
volumului probleme simple, implicnd
adunarea i sc derea n
limitele 1-10;
- s m soare volume prin
compararea capacit ii
vaselor ( utiliznd un etalon -
stropitoare).
,,Cu racheta - s m soare timpul relatnd Prob oral
printre stele! ceea ce se ntmpl nainte i Prob scris (fi e de
joc exerci iu/ dup un eveniment, ct i munc individual )
figuri dup instrumente specifice Autoevaluare
geometrice (ceasul);
( ordonarea -s recunoasc i s
evenimentelor, denumeasc cifrele, s le

118
surarea uneasc corect cresc tor i
timpului) descresc tor prin linii
directoare (de la 1 la 10);
- s realizeze linii i forme
spontane pentru realizarea
figurilor geometrice, a temei;
- s formeze grupe de
elemente dup un criteriu dat.
D.L.C. Scaunul - s poat s povesteasc Prob oral
povestitorului? ntmpl ri, scene din Prob scris (fi e de
Educarea pove tile cunoscute, munc individual )
limbajului repovestirea respectnd desf urarea Autoevaluare
copiilor firului epic;
- s recunoasc sau s scrie
litere ini iale care compun
numele personajului de
poveste prezentat;
- s poat s compun o scen
dup o imagine prezentat ;
Educarea - s se exprime corect din
limbajului punct de vedere gramatical;
- s utilizeze n exprimare
vorbirea monologat cu
dialogul dintre personaje.
- s recunoasc i s Prob oral Fi creat
Scrisoarea denumeasc imagini; Prob scris (fi e de de
unui copil din - s n eleag alc tuirea munc individual ) educatoare
Africa cuvntului din sunete, a Autoevaluare
joc didactic propozi iei din cuvinte, a
faptului c tip ritura este
purt toare de mesaj; s poat
silabisi corect;
- s completeze propozi iile
eliptice cu cuvinte potrivite
corect formulate din punct de
vedere gramatical
(substantive, adjective,
singularul, pluralul,
omonime, antonime),
n elegnd sensul;
- s formuleze propozi ii
simple/dezvoltate;
- s recunoasc semne grafice
simple, corelndu-le cu
literele din alfabet.
D.O.S. col reii i - s recunoasc semne/ Prob oral
col ri ele indicatoare de circula ie Prob scris (fi e de
Educa ie pt. cunosc semnele rutier , s expun munc individual )
societate de circula ie semnifica ia acestora; Autoevaluare
- concurs pe - s con tientizeze
teme de consecin ele negative ale
circula ie rutier nc lc rii regulilor de
circula ie;
- s reprezinte prin desen
Activitate practic semne, indicatoare rutiere;
- s cunoasc norme de
comportare i circula ie
stradal civilizat .
Flutura i - s selecteze elemente, figuri - activitate practic
mbinarea pentru organizarea creativ a ( individual)
materialelor de spa iului plastic; - expozi ie de lucr ri
lucru - s decupeze, s ndoaie Evaluare colectiv
hrtia i cartonul, s ntind

119
lipiciul corect, s lipeasc , s
coase pa i n urma acului;
- s utilizeze ambele mini n
timpul lucrului;
- s lucreze curat i ngrijit la
masa de lucru.
D.E.C. - s interpreteze vocal Prob oral
Pre colarii au individual i n cor/ grupuri Evaluare colectiv
Educa ie muzical talent! mici colinde accesibile
repetarea vrstei, respectnd linia
cantecelor melodic i ritmul;
pentru serbarea - s diferen ieze auditiv
colar final sunete joase de cele nalte;
- s execute corect gesturile
sugerate de textul jocului
muzical;
Educatie - s fac asocieri ntre
Plastic con inutul cntecelor i
modul lor de interpretare;
-s interpreteze sunete la
instrumente i diferite
obiecte.
- s modeleze plastilina prin Activitate
,,Can pe mi ri cunoscute ale individual , expozi ie
farfurioar ,, palmelor, pentru redarea ct pentru evaluare
- modelaj mai aproape de realitate a - activitate practic
formelor dorite; (individual)
- s p streze propor iile ntre Expozi ie pentru
elementele obiectelor/ evaluare colectiv
modelului;
- s p streze ordinea,
acurate ea la m su .
D.P. - s r spund motric corect la
Trenule ul sarcinile impuse, la comenzi Prob practic
veseliei diferite;
-parcurs - s execute corect exerci ii Jocuri sportive
aplicativ cu pentru nc lzirea accesibile
exerci ii i organismului;
jocuri sportive - s execute corect exerci iile
fizice i deprinderile motrice
de baz i utilitar-aplicative
nsu ite anterior;
- s i coordoneze mi rile;
- s manifeste spirit de
echip .

*Evaluarea final propus este par ial , verific cuno tin ele dobandite de c tre pre colari la sfr itul anului colar. Este
centralizat pe rezultate globale, poate s ofere confirmarea sau infirmarea eficien ei nv rii la grupa condus de c tre
educatoare.

*Planificarea propus ofer evaluarea final a comportamentelor n cele 4 fi e de lucru individual, concepute n viziune
interdisciplinar (itemii se afl pe fi a de lucru, iar comportamentele pe verso al fiec rei fi e din Fi e de lucru ,,Eu tiu
multe, nivel II, Editura Tehno-Art , Petro ani, 2011, autor prof. Rebegea Renata Camelia i prof. Meraru Maria-
Marcela)

*Notarea se estimeaz la nivelul domeniului experien ial astfel:

- Rezolv peste 50 % dintre itemii fi ei / domeniu = 2 puncte = CA (comportament atins)


- Rezolv sub 50% dintre itemi / domeniu = 1 punct = CD (comportament n dezvoltare)
- Rezolv sub 10% dintre itemi / domeniu = 0 puncte = S ( necesit sprijin)

EDUCATOARE: DIRECTOR:

120
CUPRINS

Planificarea anual pe teme 4


Evaluare ini ial 1 5
Evaluare ini ial 2 8
Asta-i gr dini a mea! 13
Universul familiei 15
Compar -te cu mine 18
Zile de toamn 20
Proiect de activitate integrat Toamna n culori 23
Prin gr din i livad 28
Flori de toamn 30
Arti ti populari, me teri f urari 32
Universul i P mntul 35
Ea este ara mea 38
O iarn de vis 40
Mo cr ciun, un personaj ndr git! 43
Evaluare sumativ intersemestrial 45
Bucuriile iernii 48
Pove tile, universul copil riei 50
Proiect de activitate integrat Amintiri din copil rie 53
Animale mari i mici, n ograd la bunici 59
Animale de la Zoo. Animale de la Poli 61
n mp ia apelor 64
oare, m oare! 66
Zmbetul mamei 68
ti i instrumentul pe care l iube te fiecare? 71
Culorile i personalitatea 73
Iepura ul, un personaj misterios! 75
Activit i extracurriculare Gr dini a altfel 78
Prim vara la bunici! 80
S-au ntors p rile c toare! 82
tate de la toate! 85
Dinozaurii reptile preistorice 88
Cu ce putem c tori? 91
Meserii ndr gite de copii! 94
Pinea. Laptele. Cartea 97
Proiect didactic Fascinanta lume a copacilor 99
Copiii din lumea-ntreag , prieteni buni s fim! 103
A venit vara. S p str m mediul curat! 105
col rei i col ri e! 108
Descoperiri i inven ii din jurul nostru 111
Proiect didactic - Instrumente de scris de ieri i de azi 113
Evaluare final 116

121

S-ar putea să vă placă și