Sunteți pe pagina 1din 1

ANTET FIRMA

PUNCT DE LUCRU :

BENEFICIAR :
OBIECT :

PROCES VERBAL TRASABILITATE OTEL BETON UTILIZAT LA ARMARE :


FUNDATII
Nr 1
Data
Au fost verificate urmatoarele documente :

Produs Producator Sarja Declaratie conformitate Raport incercare


Certificat inspectie

Otelul beton fasonat aprovizionat cu documentele insotitoare de mai sus este acelasi cu
cel pus in opera.
Sunt asigurate conditii corespunzatoare pentru depozitare armaturi
Numele
SEF SANTIER
RTE
RTCC
DIRIGINTE
SANTIER

Prenumele

Semntura