Sunteți pe pagina 1din 9

2000

Com pany

OBIECTIV: modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna GALATII BISTRITEI, ud!"#n

METODOLOGIE EXECUTIE LUCRARI # Plan de lucru


Cap.I DISPOZITII GENERALE

Obiectul prezentei metodologii il constituie stabilirea cadrului organizatoric necesar derularii in conditii optime a lucrarilor de realizare a obiectivului de investitii : Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna Galatii Bistritei, jud.Bistrita- Nasaud. 1.Organizare si administrare Dimex 2000 Company S.R. . intruneste toate mi!loacele te"nice si organizatorice pentru executia lucrarilor de reabilitare a drumurilor agricole din zona localitatii #alatii $istritei. Societatea detin instalatii% ec"ipamente si utila!e speci&ic activitatii de constructii de drumuri cea ce permite executia lucrarilor in conditii de inalta calitate. Societatea poate disponibiliza pentru executia lucrarii un numar mare de ingineri in specialitatea drumuri si poduri% precum si mai multe &ormatii de lucru 'muncitori( specializate% cea ce va permite abordarea executie lucrarilor in paralel pe mai multe drumuri)poduri. *entru cursul normal al executiei lucrarii Dimex 2000 Company va asigura din baza de productie Rebrisoara &urnizarea urmatoarelor materiale si semi&abricate: + betoane de ciment, + mixturi as&altice, + mortare de ciment, + c"erestea lemn 'scandura% dulapi% grinzi% etc.( + otel beton, + agregate naturale de balastiera din balastiera -ocod. -aterialele de constructii% semi&abricatele si pre&abricatele vor &i transportate cu mi!loace speci&ice &unctie de tip: + mixturi as&altice se vor transporta cu autobasculante speci&ice, + materialele de masa si in vrac se vor transporta cu autobasculante de 1. / 20 to, + emulsia bituminoasa se va transporta de la &urnizor la lucrare cu transportoare speci&ice,

2000

Com pany

OBIECTIV: modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna GALATII BISTRITEI, ud!"#n

betoanele de ciment se vor transporta cu autobetoniere sau)si autopompe de beton, + celelalte materiale se vor transporta cu autobasculante sau masini de tona! mic &unctie de greutatea sau dimensiunile lor. Dimex 2000 Company S.R. . detine toate aceste tipuri auto de transport% ne&iind obligata sa inc"irieze% cea ce va permite asigurarea la timp a tuturor materialelor% semi&abricatelor si pre&abricatelor necesare executarii lucrarii. *entru executia lucrarilor societatea detine instalatii% statii% ec"ipamente si utila!e speci&ic activitatii de drumuri si poduri% utile executie lucrarii de modernizare con&orm 1ormular C 2 ista utila!elor 'din o&erta(. ucrarile de reparatii si)sau intretinere a mi!loacelor de tranport si a utila!elor terasiere% in cazuri de aparitie accidental% se vor &ace in $aza de *roductie Rebrisoara sau la societati locale specializate in acest sens. 2. 3sigurarea Calitatii Societatea va intocmi si implementa un sistem de asigurare si control al calitatii care sa acopere toate aspectele contractului % pe toata durata contractului. Sistemul va &i in con&ormitate cu prevederile standardului SR 45 6SO 7001 ucrarile vor &i supraveg"eate si coordonate de catre Responsabilul 8e"nic cu 4xecutia impreuna cu Responsabilul Control Calitate. 9eri&icarea calitatii materialelor de constructii% a semi&abricatelor si pre&abricatelor va &i &acuta de catre personalul aboratorului de 6ncercari in Constructii al Societatii Dimex 2000 Company S.R. . 8oate materialele% semi&abricatele si pre&abricatele introduce in lucrare vor &i obligatoriu insotite de certi&icate de calitate ) declaratii de con&ormitate si buletine de analiza. 9eri&icarea materialelor si in teren a lucrarilor se va &ace in con&ormitate cu prevederile *lanului Control Calitate ) *lan Control Calitate% 9eri&icari si 6ncercari. *entru executia lucrarilor se vor asigura instalatii% ec"ipamente% resurse umane si materiale per&ormante in concordanta cu prevederile proiectului te"nic. :rmarirea respectarii conditiilor de calitate se va &ace de catre personal te"nic atestat ' R.8.4. % C.;% se& laborator(. Controlul calitatii executiei pe santier se va &ace prin veri&icari in urmatoarele etape : + inainte de inceperea executarii lucrarilor, + pe parcursul executiei lucrarilor, + la terminarea lucrarilor. 9eri&icarea excutiei lucrarilor se va &ace sub raportul incadrarii in conditiile dimensionale si de calitate prevazute de proiectul te"nic de executie si de reglementarile te"nice in vigoare.

2000

Com pany

OBIECTIV: modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna GALATII BISTRITEI, ud!"#n

9eri&icarea calitatii lucrarilor executate se va &ace prin : constatarea existentei si examinarea documentelor de atestare a calitatii materialelor utilizate si a con&ormitatii acestora cu prevederile proiectului si a prescriptiilor te"nice in vigoare% precum si a agrementelor te"nice pentru produse noi , examinarea vizuala si prin masurare a elementelor componente ale lucrarii din punct de vedere a pozitiei% &ormelor% dimensiunilor si a celorlalte conditii de calitate% inclusiv incadrarea in limitele abaterilor admisibile , veri&icari si determinari de laborator pe materiale si semi&abricate incluse in opera.

Cap.II TEHNOLOGII PROPUSE 3vandu+se in vedere speci&icul lucrarilor% executia lucrarilor de constructie se va realiza tinandu+se cont de un &lux de lucru optim si ergonomic pentru asigurarea realizarii in bune conditii a investitiei% pe &aze de lucru si procese speci&ice. 4xecutia lucrarilor se va &ace in con&ormitate cu prevederile proiectului% a te"nologiilor de executie speci&ice si a normativelor in vigoare. 3bordarea lucrarilor pe categorii se va realiza si in paralel prin asigurarea cu personal de specialitate% utila!e de constructii si mi!loace de transport speci&ice lucrarilor. 3sigurarea cu materiale de constructii se va &ace de la producatori si &urnizori autorizati)atestati. *rocesele te"nologice se vor adopta &unctie de categoriile de lucrari pe subcapitole prevazute prin proiectul te"nic si si devizele o&erta. ucrarile de constructii propuse sunt structurate pe categorii% procese de lucru si te"nologii de executie de &lux care sunt in consens cu gra&icul de executie. Tehnologii de lucru : Lucrari de terasamente ucrarile de terasamente necesare pentru amena!area drumului vor &i executate mecanizat si manual 'unde interventia utila!elor terasiere este limitata(. ucrarile de terasamente sunt structuate ast&el : +lucrari pentru inlaturarea manuala% in a&ara zonei drumului% a noroiului prin strangerea in gramezi% transport direct si aplanarea lui% sau incarcarea intr+un mi!loc de transport auto , +lucrari de sapatura la treptele de in&ratire , +lucrari de sapaturi% umpluturi si compactari% executate mencanizate cu realizarea compensarilor de material cu aport de material pe portiunile de drum unde se impune , +lucrari de repro&ilare mecanica a drumului in vederea aducerii la cota

2000

Com pany

OBIECTIV: modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna GALATII BISTRITEI, ud!"#n

executate cu autogrederul. +lucrari de derocare cu sau &ara explozibil. *entru asigurarea cotelor si dimensiunilor din proiect% terasamentele se vor realiza % in marea lor parte % prin e&ectuarea de sapaturi pentru realizarea sistemului rutier sau a santurilor. ucrari de derocare se vor executa de catre &irme autorizate si specializate in demolari si explozii controlate. *entru terasamentele care se e&ectueaza cu umpluturi % ele vor &i realizate cu materialul rezultat din sapatura e&ectuata pentru sistemul rutier si va trebui sa corespunda% din punct de vedere al caracteristicilor% ca pamant de umplutura 6a realizarea patului drumului si a acostamentelor. Sapaturile% se vor realiza mecanizat cu descarcare direct in mi!locul auto de transport. 6mprastierea si compactarea pamantului de umplutura% se va realiza cu mi!loace mecanice % prin astemerea in straturi successive cu grosimea maxima de 1< em . 6n timpul compactarii pamantul se va uda% cu autocistema % pana 6a atingerea umiditatii optime de compactare a &iecarui strat. *amantul rezultat ca necon&orm% va &i incarcat in auto si transportat 6a depozitul de pamant. *rin alegerea locatiilor pentru depozitul de pamant % se asigura o distanta maxima in transport% pentru pamantul imprumutat cat si pentru eel depozitat de maxim <%00 =m. Dupa &inalizarea lucrarilor de depozitate a pamantului 'rezultat din sapatura din plat&orma drumului(% se va trece 6a &aza de executie lucrari necesare aducerii terenului a&ectat de lucrari la &aza initiala. Lucrari de realizare infrastructura rutiera asternere strat de balast Operatiunile necesare pentru realizarea stratului in&erior de &undatie din balast % vor cuprinde executia urmatoarelor categorii de lucrari ast&el: +compactarea mecanica a stratului de re&uz de ciur , +astemerea mecanica a stratului de balast , +recti&icarea supra&etei % la uscat cu adaugarea materialului necesar% inainte si in urma cilindrului compactor % pentru asigurarea pro&ilului , + adaosuri de material executate manual , + readucerea pe partea carosabila % a materialului debordat pe acostament , +udarea cu autocistema% in timpul astemerii %pentru realizarea umiditatii optime de compactare +compactarea mecanica % a stratului de balast in straturi succesive. Lucrari de realizare infrastructura rutiera asternere strat !macadam" iatra s arta

Operatiunile necesare pentru realizarea stratului de piatra sparta% vor cuprinde executia urmatoarelor categorii de lucrari ast&el:

2000

Com pany

OBIECTIV: modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna GALATII BISTRITEI, ud!"#n

+ 1undatia pe care se aseaza macadamul &olosit ca strat de baza sau ca imbracaminte se executa con&orm S8 3S .000 + 20. + *iatra sparta se asterne pe &undatie intr+un strat uni&orm si se cilindreaza 6a uscat pana 6a &ixare% apoi se asterne splitul de impanare in minim doua reprize% stropite si cilindrate concomitent pana 6a &ixarea de&initiva. + #rosimea 6a asternere a pietrei trebuie sa &ie de circa 2<> mai mare decat grosimea prevazuta dupa cilindrare% procenta!ul stabilindu+se prin incercari. + 3stemerea pietrei sparte se &ace in grosime cat mai uni&orma% &olosindu+se in acest scop benzi de reper din agregatele asternute. + Cilindrarea pietrei sparte se &ace cu compactori cu rulouri netede usoare '.+2( si apoi cu compactori cu rulouri netede mi!locii '1 0+10(% pana 6a &ixare. + 3stemerea si cilindrarea pietrei sparte se &ace prin veri&icarea continua cu sablonul. + Dupa &ixarea pietrei sparte se &ace impanarea sc"eletului macadamului prin astemerea uni&orma a splitului% in minim doua reprize si prin stropire succesiva cu apa% concomitent cu cilindrarea. Cilindrarea se &ace cu compactori cu rulouri netede% mi!locii sau grele 'peste 10 t (. + Dupa astemerea &lecarei reprize se trece de 2 sau ? ori cu compactorul cu rulouri netede% se uda cu apa si se continua cilindrarea pana 6a completa inclestare a stratului de macadam. + 1ixarea de&initiva a macadamului se considera terminata cand tamburii unui compactor greu% cu rulouri netede% nu mai lasa nici un &el. de urme pe supra&ata macadamului% iar mai multe pietre de aceeasi marime si natura cu piatra concasata &olosita nu mai patrund in macadam% ci sunt s&aramate de rulouri. #ealizarea imbracamintilor asfaltice Strat de legatura: Stratul de legatura %este preavazut a se realiza din beton as&altic desc"is % preparat cu criblura si bitum% de tip $3D2<% executat 6a cald% cu asternere mecanica% in grosime de < cm. -aterialul &olosit % 6a realizarea stratului de legatura % este beton as&altic desc"is% preparat cu criblura si bitum% de tip $3D2<% corespunzator cerintelor din SR 1@0+ *entru realizarea stratului de legatura% din beton as&altic $3D2< % se impune a se excuta urmatoarele categorii de lucrari pe &aze ast&el: +curatarea mecanica a stratului de baza din macadam% in vederea aplicarii imbracamintii bituminoase: +astemerea mencanica%executata la cald%a stratului de $3D2<%in grosime de < cm +compactarea stratului de beton as&altic.

2000

Com pany

OBIECTIV: modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna GALATII BISTRITEI, ud!"#n

Strat de uzura: 4ste prevazut a se realiza din beton as&altic% preparat cu criblura si bitum% de tip $31.% executat la cald% cu asternere mecanica% in grosime de 0 cm. -aterialul &olosit % 6a realizarea stratului de uzura %este beton as&altic % preparat cu cribilura si bitum de tip $3 1.% corespunzator din SR 1@0+1. *entru realizarea stratului de uzura % din beton as&altic $3 1.% se impune a se executa urmatoarele lucrari pe &aze% ast&el: +curatare mecanica a stratului de legatura din binder % in vederea aplicarii stratului de uzura +amorsare supra&etelor stratului de legatura % cu emulsie bituminoasa cationica % in vederea aplicarii stratului de uzura +asternerea mecanica % executata 6a cald a stratului din $3 1. % in gorsime de 0 cm +compacatarea stratului de beton as&altic +inc"iderea cu dressing a stratului de uzura 8ransportul mixturilor as&altice se va &ace cu mi!loace de transport speci&ic 'bena etansa% acoperite cu prelata( Lucrari de colectare si e$acuare a a elor Executia santurilor din pamant SApAtura se executA mecanizat sau manual Bn sensul dinspre aval spre amonte. Cnainte de Bnceperea lucrArilor se iau urmAtoarele mAsuri: + semnalizarea zonei de lucru% con&orm instrucDiunilor Bn vigoare, + asigurarea scurgerii apelor meteorice de pe amplasament, + curADirea Ei rAnguirea materialelor ce ameninDA sA cadA de pe taluze sau versanDi Bn zona de lucru sau pe plat&ormA, + identi&icarea unor eventuale instalaDii aeriene sau subterane Ei a unitADii titulare Bn vederea stabilirii de cAtre aceasta a condiDiilor Bn care se pot executa lucrArile Bn deplinA siguranDA, + trasarea lucrArilor, + organizarea Ei aprovizionarea punctului de lucru cu materialele necesare Bn proporDie de <0>. Cn timpul execuDiei sApAturilor se are Bn vedere ca: + sA nu se pericliteze siguranDa construcDiilor Ei instalaDiilor existente% vizibile sau Bngropate precum Ei a lucrArilor Bn execuDie a&late Bn vecinAtate, + sA se circule cu restricDie de vitezA de < =m)orA Bn limita prismului de alunecare, + zilnic% Bnainte de a Bncepe lucrul Ei la Bncetarea lui se veri&icA semnalizarea% spri!inirile Ei starea terenului din !urul sApAturii pentru a se lua mAsurile ce se impun% pentru a evita eventualele surpAri Ei pericole de accidente. lu$iale

2000

Com pany

OBIECTIV: modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna GALATII BISTRITEI, ud!"#n

SApAturile se executA cu pereDi verticali% &ArA spri!iniri% manual sau mecanizat% Bn urmAtoarele condiDii: + terenul este stabil Ei cu umiditate naturalA, + terenul nu prezintA &isuri Ei nu este expus vibraDiilor, + sApAtura nu este DinutA desc"isa Ei operaDiile de umplere se e&ectueazA Bn aceeaEi zi, + Bn limita prismului de rupere posibilA nu se circulA% nu sunt construcDii deosebite sau alte BncArcAri ce pot constitui o suprasarcinA, + adFncimea sApAturii este relativ micA% respectiv 1%0 m Bn pAmFnturi plastic vFrtoase Ei nisipuri Bn stare BndesatA Ei 1%< m Bn pAmFnturi de consistenDA tare. CFnd adFncimea sApAturii depAEeEte valoarea de 1%0 respectiv 1%< m sApAturile se executA taluzat &ArA spri!iniri pFnA la maximum 2%0 m adFncime sau vertical% cu pereDii spri!iniDi pe toatA adFncimea. SApAturile cu taluz vertical% Bn teren stabil Ei consistenDa plastic vFrtoasA sau tare% se executA la adApostul unor spri!iniri orizontale pe bazA de proiect de execuDie care se adapteazA la condiDiile reale Bn teren. *AmFntul sApat se va depozita la cel puDin 1%0 m de peretele sApAturii iar materialele se vor depozita la cel puDin <%0 m. 3ceste distanDe se pot reduce la !umAtate Bn cazul sApAturilor pentru drenuri de asanare% care% de regulA% au adFncimi sub 2%0 m. Cn zonele Bn care sunt Bngropate cabluri% conducte% terenuri ar"eologice% etc. sApAturile se executA cu atenDie% cu respectarea instrucDiunilor date Bn scris% de unitatea tutelarA a instalaDiilor eventual sub supraveg"erea delegatului acestei unitADi. Santuri pereate cu beton *roces te"nologic ucrari pregatitoare constand din: amena!area plat&ormei de lucru% procurarea% transportul si montarea utilitatilor in santier% asigurarea materialelor si &ortei de munca necesare 4xecutia sapaturilor ucrari de &inisare a taluzelor 3sternere strat balast -ontarea co&ra!elor 4xecutia lucrarilor de turnare a betonului 4xecutarea umputurii de balast si pamant in zona perimetrala. %&ecutia odetelor *rocesul de executie se realizeaza prin respectarea urmatoarelor &aze de lucru: + ucrari de sapatura mecanica si manuala, + 4xecutia &undatiei radierului din ballast de rau + 4xecutia radierului in beton de ciment + -ontare tuburi pre&abricate + 4xecutie lucrari de umplutura

2000

Com pany

OBIECTIV: modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna GALATII BISTRITEI, ud!"#n

+ + + + +

Co&rare camere de cadere% aripi % timpane 8urnare elemente beton Deco&rare elemente beton 4xecutie lucrari de "idroizolatii 1inisarea lucrarilor de umplutura G adios material de umplutura

%&ecutie od b.a. L'( m ucrari de in&rastructura: + lucrari de sapatura mecanica, + lucrari de co&rare+ armare in&rastructure + lucrari de betonare &undatii G elevatii pod + lucrari de executie drenuri + lucrari de "idroizolatii ucrari de suprastructura: + montare grinzi pre&abricate H2 m% "H0.02 + montare rosturi dilatare + executie placa suprabetonare + co&rare% armare elemente beton + turnare elemente beton pod + montare parapet pod + realizare cale rulare pod )latformele de incrucisare 4xecutia lor va &i con&orma cu prevederile capitolelor a&erente realizarii sistemului rutier prezentate mai sus. *menajare drumuri laterale 4xecutia lor va &i con&orma cu prevederile capitolelor a&erente realizarii sistemului rutier G podete prezentate mai sus. +iguranta circulatiei Semnalizare verticala: Se vor prevedea urmatoarele tipuri de indicatoare: a( de avertizare a pericolului b( de reglementare 'de prioritate % de intarzicere si)sau restrictie % de obligatie( c( de orientare si in&ormare d( cu semne aditionale Semnalizare orizontala: Se vor prevedea urmatoarele tipuri de semnalizare orizontala% ast&el:

2000

Com pany

OBIECTIV: modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna GALATII BISTRITEI, ud!"#n

a(+marca!e longitudinale % pentru delimitarea partii carosabile

,rganizare de santier *rocese: + executie plat&orma: sapaturi si nivelari% asternere strat de ballast + lucrari mobilare plat&orma: gard containere si accesorii Lista utilajelor necesare e ecutiei lucrarilor !e constructii !ru"uri#

3utocisterna cu disp.de strop cu m.a.!. <+2t 3utocisterna cu disp.de strop cu m.a.!. <+2t 3utogreder pina la 1@<cp 3utogudronator ?<00+?.00l 3utomacara .+ 7%7t& cu brat cu zabrele 3utotelescop tb+2. montat pe auto zil+1<@ 7t $uldozar pe senile .<+20cp $uldozer pe senile 21+120cp Ciocan pneum'exclusiv consum aer( 2+1< =g Compactor static autoprop%cu rulouri'valturi(%r2+10,de 10t& Compactor static autoproppe pneuri10%1+1.t& 4lectropompa de apa 0 + . =I 4xcavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0%00+0%@0mc 4xcavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0%@1+1%2<mc 6ncarcator &rontal pe pn+uri pina la 2%.+?%7 6ncarcator &rontal pe senile 0%<+0%77mc 6ncarcator &rontal pe senile 1%0+2%< mc -acara pe pneuri 10+10%7 t& -acara pe pneuri 20+27%7 t& -alaxor pentru mortar% actionat electric% 200 l -asina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. dH?+20mm <+10 -asina de &asonat otel+beton dHpina la 00mm 2%2=I -asina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 00+0<cp -otocompresor mobil !oasa presiune 0%0+<%7 mc)min -otopompa .+ 2cp *erie mec pt curatat &undatii drumuri . cp Repartizator &inisor mixturi as&altice Stanta electrica de taiat otel+beton%diampina la 00 mm 8roliu electric ?%1+<t& 9ibrator universal cu motor termic 2%7+0cp