Sunteți pe pagina 1din 5

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

IDECON S.A.U.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE PRIVIND BORDURILE


PENTRU DRUMURI

Cod:PE 13 / 01
Nr. exemplar:
Pag.: 2 /6

CUPRINS

1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6.
5.7.
6
7
8
9
10

Coperta
Lista de difuzare
Cuprins
Scop
Domeniul de aplicare
Documentatie de baza
Documente de referinta
Standarde si norme tehnice
Definitii si prescurtari
Resurse
Utilaje folosite
Forta de munca
Materiale
Clasificarea bordurilor
Montarea bordurilor
Verificari de control in timpul executiei
Semnalizarea in timpul executiei lucrarilor
Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca
Masuri de Sanatate si Securitate in Munca
Masuri referitoare la Protectia Mediului pe parcursul efectuarii
lucrarilor de marcaje orizontale
Responsabilitati
Formulare si inregistrari

Data:

Functia:

ELABORAT

Sef Santier

VERIFICAT

Responsabil cu Controlul Calitatii

APROBAT

Manager de Proiect

Nume:

Nr. pagina
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3-4
4
4
4
4
4
4-5
5
5-6
6

Semnatura:
Editia-Revizia

01 - 01

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


IDECON S.A.U.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE PRIVIND BORDURILE


PENTRU DRUMURI

Cod:PE 13 / 01
Nr. exemplar:
Pag.: 3 /6

1. Scop
Procedura defineste si descrie procesul de executare a punerii in opera a bordurilor necesare executarii proiectului Lucrari
de reabilitare pentru proiectul Reabilitare strazi, poduri si pasaj, lucrarile fiind efectuate conform proiectului,
specificatiilor tehnice,caietului de sarcini si standardelor aplicabile, in vederea cunoasterii etapelor si metodelor de
executie .
2.Domeniul de aplicare
Procedura tehnica de executie se aplica pentru proiectului Lucrari de reabilitare pentru proiectul Reabilitare strazi,
poduri si pasaj.
3.Documentatie de baza
3.1 Documente de referinta
Proiect tehnic
Caiete de sarcini
Contractul de executie a lucrarilor;
Planul de Mangement al Calitatii, Planul de Sanatate si Securitate in Munca;Planul de Managemet de Trafic;
Specificatii tehnice
3.2 Standarde si norme tehnice
Legea 10 Calitatea n construcii
Ordonana 43/1997 republicat privind regimul drumurilor
HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii
CP 012/1-2007 "Codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat"
NE 012/1999 "Codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat"
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.
NGPM/1996 Norme generale de protectia muncii.
Ordin MI nr. 775/1998 Norme de prevenire si stingerea incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere.
C 16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrrilor de construcii i a instalaiilor aferente
4. Definitii si prescurtari
Beton : material format prin amestecarea cimentului, nisipului, pietrisului si apei cu sau fara aitivi si adaosuri si ale carui
proprietati se dezvolta prin hidratarea cimentului.
Borduri: elemente prefabricate realizate din piatra cioplita sau beton de ciment pentru protejarea si delimitarea marginii partii
carosabile de restul platformei .
5.Resurse
5.1 Utilajele folosite :
- incarcator frontal
- autobasculanta
- cifa
Toate utilajele implicate in lucrare vor avea inspectia tehnica efectuata, conform legislatiei in vigoare, si se vor verifica
inaintea inceperii lucrarii.
5.2 Forta de munca
- sef santier
- sef punct de lucru
- topograf
- mecanici utilaje
- operatori statii
- soferi cifa
- muncitori
5.3 Materiale
Beton C 6/7 pentru montarea bordurilor
Data:

Functia:

ELABORAT

Sef Santier

VERIFICAT

Responsabil cu Controlul Calitatii

APROBAT

Manager de Proiect

Nume:

Semnatura:
Editia-Revizia

01 - 01

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


IDECON S.A.U.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE PRIVIND BORDURILE


PENTRU DRUMURI

Cod:PE 13 / 01
Nr. exemplar:
Pag.: 4 /6

Beton C 18/22,5 pentru borduri din beton de ciment


Borduri pentru carosabil 20x25 cm
Borduri pentru trotuar 10x15 cm
Nisipul natural spalat sort 0/3mm,pietris sort 3/7;7/16;16/31
Ciment portland
Aditiv SUPERPLAST
5.4. Clasificarea bordurilor
Borduri din piatra cioplita sau beton de ciment
Bordurile sunt blocuri prismatice din piatra cioplita sau beton de ciment dispuse in lungul drumului la marginea imbracamintei
respectand proiectele de executie aferente si prevederile tehnice STAS 4032/1 , STAS 1139/1 , STAS 6244 , STAS 388,SR
1500,STAS 662,STAS 1667,indicativ NE 012-99, STAS 1598/1/2.
5.5. Montarea bordurilor
Se sapa pamantul manual in vederea crearii spatiului necesar executarii fundatie . In cazul in care exista bordura se desface
bordura existenta si se reface . Se picheteaza traseul bordurii cu tarusi de lemn sau metal drepte , se intinde sfoara pentru
stabilirea liniei bordurii si se alineaza bordura in lungul sforii .
Se toarna betonul fundatiei manual cu lopata cu circa 2 - 3 cm mai sus decat cota necesara , pentru ca atunci cand se aseaza
bordura sa nu mai fie nevoie de completari cu mortar de ciment decat in mica masura . Betonul se toarna in asa fel incat
suprafata lui sa asigure o asezare corecta a bordurii .
Bordurile se aseaza manual in functie de greutatea acestuia de unul sau doi muncitori astfel ca muchia interioara sa
urmareasca sfoara care materializeaza linia bordurii.
Bordurile de incadrare se aseaza cu fata superioara la 5 - 8 mm sub nivelul marginii imbracamintilor asfaltice si cu 10 mm sub
nivelul imbracamintilor de piatra cioplita . In profil longitudinal nu se admit denivelari mai mari decat ale imbracamintii
asfaltice .
Bordurile de trotuar se aseaza cu fata superiora la 10 - 15 cm deasupra nivelului marginii imbracamintii , in functie de
cantitatea de apa ce curge pe rigola . In acest caz nu se admit denivelari mai mari decat panta longitudinala a rigolei si
imbracamintii trotuarului.
Pentru curbe se folosesc borduri de trotuar de aceeasi sectiune ca si bordurile din aliniament dar de lungime mai mica spre a se
realiza o cat mai usoara inscriere in curbe .
Corecturile de pozitie se fac prin ciocanire cu ciocan de lemn sau fier , punandu-se mai intai pe locul unde va fi lovita bordura
o scandurica de protectie .
Rosturile bordurilor implica colmatarea cu mortar de ciment a spatiului ce ramane intre doua borduri alaturate . La bordurile de
trotuar se traseaza pe mortarul de rostuire o linie care marcheaza in relief rostul .
Benzile de incadrare sunt fasii de pavaje care se executa dintr-un pavaj de piatra bruta sau bolovani asezate pe o fundatie de
nisip sau beton.
Benzile de incadrare pe fundatie de nisip se aplica in interiorul curbelor cu raze sub 100m,in zonele aglomerate din traversarea
localitatilor precum si in dreptul drumurilor laterale.Benzile de incadrare pe o fundatie de beton se aplica in portiuni cu
declivitati peste 4,5% si in zonele foarte aglomerate din traversarea localitatilor.
Panta transversala a acestora este aceeasi cu cea a acostamentelor iar inaltimea de executie 50-79cm.Grosimea benzilor de
incadrare inclusiv fundatia pe care se executaeste de minim 20 cm.Executarea lor se face ca la pavaje cu deosebiree ca este
necesar ca pavajele pe fundatie de nisip sau pavaj sa fie bine compactat , folosind cilindrii compactori usori de 6-8 tf sau
maiuri mecanice.
5.6.Verificari de control in timpul executiei
Se face conform C 56-85 si conform Planului de control de calitate.
5.7. Semnalizarea zonei de lucru
Lucrarile de montarea a bordurilor vor putea incepe in momentul in care zona de lucru este semnalizata in mod
corespunzator.
Executia acestor tipuri de lucrari se face intr-o zona restrictionata, in concordanta cu Planul de Management de Trafic
aplicabil pentru lucrarea Lucrari de reabilitare pentru proiectul Reabilitare strazi, poduri si pasaj.
6. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca
La efectuarea lucrarilor de montarea a bordurilor vor fi repartizati numai lucratori instruiti pe baza procedurilor tehnice
de executie precum si pe baza documentatiei de executie din punct de vedere tehnologic, al protectiei SSM si a Protectiei
Mediului.

Data:

Functia:

ELABORAT

Sef Santier

VERIFICAT

Responsabil cu Controlul Calitatii

APROBAT

Manager de Proiect

Nume:

Semnatura:
Editia-Revizia

01 - 01

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


IDECON S.A.U.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE PRIVIND BORDURILE


PENTRU DRUMURI

Cod:PE 13 / 01
Nr. exemplar:
Pag.: 5 /6

7. Masuri de Securitate si sanatate in Munca


7.1. Asigurarea condiiillor ca fiecare lucrtor s primeasc o instruire suficient i adecvat n domeniul SSM, specifice
locului de munc i postului ocupat.
7.2. Instructajul periodic la locul de munc se face de ctre eful punctului de lucru.
7.3. Echipamentele individuale de protecie (EIP) sunt:
casc
salopet
bocanci cu bombeu metalic
vest reflectorizant
pelerin de ploaie reflectorizant
cisme de cauciuc
7.4. Riscuri evaluate:
neasiguarea utilajelor impotriva rasturnarii
caderi de pietre
prindere de catre elementele utilajelor
rostogolirea accidentala a utilajelor
lovire de catre mijloacele de transport
prinderea,lovirea sau stirivirea personalului
zgomot generat de echipamentele in functiune
Neverificarea starea technica a sculelor si dispozitivelor iainte de inceperea lucrului
7.5. Masuri preventive
se va circula cu atentie respectand viteza limita legala si adaptand viteza la conditiile de vreme si stare a dumului
utilajele trebuie folosite numai cand poate actiona pe teren plan si rezistent
se interzice stationare in raza de actiune a utilajelor
este interzis transportul persoanelor in cabina, transportul persoanelor pe platforma excavatorului sau in cupa cu
materialele transportate.
nu se va urca sau cobori pe/de pe utilaj in miscare
zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de siguranta corespunzatoare
Controlarea starea sculelor si dispozitivelor inainte de inceperea lucrului iar daca nu corespund se anunta
conducatorul locului de munca ,solicitand inlocuirea ,respectiv repararea acestora
Nu se executa alta operatie decat cele prevazute in technologie
8. Masuri referitoare la Protectia Mediului pe parcursul efectuarii lucrarilor de montare a dispozitiovelor de calmare a
traficului
Deeuri de Construcie din beton rezultate din procesul tehnologic sunt depozitate in zona desemnat la locul proiectului pentru
a fi eliminat in vrac de ctre agentul economic care deine Autorizaia de Colectare a Deeurilor.
Se va urmarii reducerea emisiilor si deversarilor care pot genera impact asupra mediului, prevenirea poluarii si imbunatatirea
continua a performantelor de mediu.
La finele ultimei sarje din procesul tehnologic de punere in opera a betonului de ciment., cifa se curata la statia de betoane de
materialul ramas pe peretii acestuia.
9. Responsabilitati
Manager de Proiect
Responsabil cu Calitatea
-pregateste documentele tehnice de executie (proiect, specificatii tehnice, standarde si normative in vigoare)
-verifica organizarea, elaborarea si administrarea tuturor documentelor care atesta executia lucrarilor;
-inormeaza Managerul de Proiect atunci cand nu sunt respectate conditiile tehnice din proiect;
-efectueaza controale de supraveghere in vederea respectarii calitatii executiei si respectarii proiectului in punctele de control,
si in punctele de oprire si valideaza documentele de certificare a calitatii specifice sau generale.
-supravegheaza aplicarea normelor si prescriptiilor tehnice din proiect, prezinta procedura si urmareste inregistrarile de
calitate;
-este prezent la preluarea amplasmentului si la predarea proiectului;
-verifica aplicarea procedurilor tehnice de executie;
-procesul verbal de acceptare a lucrarilor;
Responsabil Tehnic cu Executia
- asigura concordanta executiei lucrarilor in conformitate cu cu prevederile planului de calitate, si cu proiectul de executie;
Data:

Functia:

ELABORAT

Sef Santier

VERIFICAT

Responsabil cu Controlul Calitatii

APROBAT

Manager de Proiect

Nume:

Semnatura:
Editia-Revizia

01 - 01

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


IDECON S.A.U.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE PRIVIND BORDURILE


PENTRU DRUMURI

Cod:PE 13 / 01
Nr. exemplar:
Pag.: 6 /6

informeaza responsabilul cu calitatea despre orice neconformitate constatata , in vederea opririi lucrarilor si rezolvarea
neconformitatii;
- analizeaza si aproba metode de lucru;
- tine evidenta raportarilor pe sistemul de calitate si asigura coordonarea fazelor determinante cu entitatile inspectoratului;
Responsabil cu Sanatatea si Securitatea in Munca
- aduce la cunostinta tuturor persoanelor care au acces autorizat pe santier despre dispozitiile de sanatate si securitate in
munca atat cele generale cat si cele specifice lucrarilor din santier;
- instruieste personalul in vederea respectarii instructiunilor proprii de SSM;
- verifica calitatea si distribuirea EIP
Responsabil cu Managementul Traficului
- se asigura ca intreg personalul implicat in activitatea santierului este informat si instruit in legatura cu Planul de
Management de trafic;
- Efectueaza instruiri referitoare la Managementul de Trafic;
- Verifica distribuirea si calitatea semnelor mentionate in Planul de Management de trafic;
Sef de Santier
- supravegheaza in mod direct si permanent, procesul de executie conform proiectului, respectand toate cerintele tehnice si
normativele in vigoare;
- coordoneaza operativ activitatea muncitorilor;
- coordoneaza operativ activitatea utilajelor;
- coordoneaza depozitarea, montarea, asamblarea tuturor materialelor necesare in realizarea proiectului;
- verifica furnizarea de echipamente si EMM-uri catre muncitori;
10. Formulare si inregistrari
10.1 Proces verbal receptie calitativa-P.V.R. FT-116-4.0
10.2 Proces verbal lucrari ascunse-P.V.L.A.-FT-111.4.0
10.3 Fisa de instruire individuala FT-46-4.0
10.4. Condica de betoane
AVIZAT
RTE

Data:

Functia:

ELABORAT

Sef Santier

VERIFICAT

Responsabil cu Controlul Calitatii

APROBAT

Manager de Proiect

Nume:

Semnatura:
Editia-Revizia

01 - 01

S-ar putea să vă placă și