Sunteți pe pagina 1din 27

RODUCTIVITATEA DE EXPLOATARE A MASINILOR DE CONSTRUCTII

1. Parametri si notatii

P - Productivitate , in U.M./U.T.;
Q - cantitate de lucrari, in U.M.;
T - timpul de realizare, in U.T.;
PE - productivitate de exploatare, in U.M./ora
Pt - productivitate teoretica, in U.M./ora;
kiM - coeficienti ce tin cont de natura materialului si interactiunea acestuia cu utilajul;
kiT - coeficienti ce tin cont de utilizarea timpului;
kM - coeficient global ce tine seama de influenta materialului;
kT - coeficient global ce tine seama de factorii ce influenteaza asupra timpului de
lucru al masinii;
q - capacitatea cupei, in m3;
TC - durata ciclului, in minute;
ku - coeficient de umplere a cupei;
ka - indice de infoiere (afanare);
ks - coeficient de reziztenta la sapare;
kw - coeficient de umiditate a pamantului;
ka - indice de infoiere (afanare) a pamantului;
kh - coeficient de reducere a puterii in functie de altitudine;
km - coeficient de calificare a mecanicului;
ki - coeficient de influenta a vremii;
kr - coeficient de abatere de la unghiul de rotire de 900;
kl - coeficient de abatere de la lungimea optima a cursei de sapare;
kd - coeficient functie de modul de descarcare;
kv - coeficient de vizibilitate;
kt - coeficient de organizare tehnologica a activitatii;
Vp

- volumul prismei de pamant din fata lamei;

kg - coeficient ce tine cont de starea materialului;


kp - coeficient de pierderi prin revarsare;
ki - coeficient de panta;
l

- lungimea lamei, in m;

h - inaltimea lamei, in m;

- unghiul taluzului in miscare ;


L - lungimea sectorului de lucru, in m;
- unghiul de inclinare a lamei, in grade;
s - suprapunerea fasiilor, in m;
n - numar de treceri;
d - distanta dintre doua fasii adiacente, in m;
kc - coeficient ce tine cont de natura caii de deplasare;
lt - latimea de taluzare;
hs - adancimea de sapare pentru taluzare;
S - sectiunea transversala a santului;
hc - grosimea stratului dupa compactare, in m;
kn - coeficient de neuniformitate a ciclului de lucru.

2.Definitie si unitati de masura

Productivitatea masinilor de constructii reprezinta o norma care exprima capacitatea medie de


productie a masinilor intr-o unitate de timp data. Astfel spus, productivitatea exprima raportul intre
cantitatea de lucrare si timpul de realizare a ei:

[UM/UT]

(1)

Cea mai uzuala unitate de masura pentru productivitate este UM/ora; UM reprezentand unitatea de
exprimare cantitativa a tipului de lucrare considerat.
Relatia generalizata de calcul a productivitatii de exploatare este:
(2)

respectiv:
PE = Pt kM kT
Productivitatea excavatoarelor cu o cupa

(3)

(4)

APLICATIA 1.

Sa se determine productivitatea unui excavator tip S 1202 cu capacitatea cupei de


l m3, care executa lucrari de sapare a pamantului in urmatoarele conditii tehnologice;
- Pamant categoria I : ku= 1,06 (Anexa 2)
ka =1 ,15 (Anexa 2); ks= 1 (Anexa 8);
- Umiditatea naturala: kw= 1 (Anexa 9);
- Altitudine 700 m; kh= 1 (Anexa 1);
- Mecanic cu categoria 6: km= 0,93 (Anexa 3);
- Timp frumos: ki= 1 (Anexa 4.);
- Unghi de rotire de 1500: kr= 0,83 (Anexa 5);
- Abatere de la inaltimea optima de sapare de + 20%: kl= 0,98 (Anexa 6);
- Descarcare in autobasculanta: kd= 0,90 (Anexa 7);
- Lucru la lumina zilei: kv= 1;
- Organizarea tehnologica buna: kt= 0,95 (Anexa 10);
- Durata ciclului cu rotire la 900 si inaltimea optima de sapare: TC= 0,42 minute.
REZOLVARE

4. Productivitatea buldozerului
4.1. Productivitatea buldozerului la lucrari de sapare si imprastiere a pamantului

(5)

APLICATIA 2.
Sa se calculeze productivitatea buldozerului pe senile S 1500 LS, care are V p= 3,06m3 si executa
lucrari intr-un ciclu mediu de TC = 1,5 min, in urmatoarele conditii tehnologice :
- Teren categoria a-III-a scarificat : ka = 1,2 ( Anexa 14 );
ks = 0,8 ( Anexa 11 ); kg =1,3 (Anexa 15 );
- Deplasarea pamantului pe distanta de 10 m; kp =0,95 ( Anexa 12 );
- Altitudine de 1000 m : kh = 0,99 ( Anexa 1 );
- Mecanic de categoria a-III-a : km = 0,75 ( Anexa 17 );
- Timp frumos : ki = 1 ( Anexa 4 );
- Lucru pe timp de noapte : kv = 0,89;
- Sapare in panta sub un unghi de 6o : ki =1,10 ( Anexa 13 );
- Organizare tehnologica buna : kt =0,95 ( Anexa 10 ).

REZOLVARE

Aproximarea volumului prismei de pamant care se formeaza in fata lamei se poate face prin
asimilarea cu o prisma triunghiulara (fig.1), aplicand urmatoarea relatie:
(6)

Fig.1. Aproximarea volumului prismei de pamant

din fata lamei


APLICATIA
Sa se determine volumul prismei de pamant pentru buldozerul S 1500 LS, care are dimensiunile
lamei: l = 3890 mm si h = 985 mm:
REZOLVARE

Pentru determinarea volumului prismei de pamant se pot aplica si relatiile empirice:


Vp= 0,85 l h - lama transversala
Vp= 0,70 l h - lama inclinata
Pentru exemplul considerat rezulta:
Vp = 0,85 3,89 0,985 = 3,26 m3
respectiv:
Vp = 0,7 3,89 0,985 = 2,68 m3
4.2. Productivitatea buldozerului la lucrari de nivelare a terenului

(8)

kM= ks

kT = kh km ki kv kt
APLICATIA 4

Sa se stabileasca productivitatea buldozerului pe senile S 1500 LS care are latimea lamei l = 3890
mm si executa nivelarea pe fasii paralele suprapuse cu s = 0,20 m prin doua treceri in cicluri de
TC = 6,84 minute, considerand urmatoarele conditii tehnologice:
- Teren categoria a III-a: ks = 0,90 (Anexa 11);
- Altitudine de 1000 m: kh = 0,99 (Anexa 11);
- Mecanic cu calificare medie: km = 0,95 (Anexa 17);
- Timp fara intemperii: ki = 1 (Anexa 4);
- Lucrul la lumina zilei: kv = 0,9;
- Lungimea sectorului de lucru: L = 100 m;
- Unghiul de inclinare a lamei: = 750

- Organizare tehnologica buna: kt = 0,95 (Anexa 10).


REZOLVARE

kM = 0,90
kT = 0,99 0,95 1 0,9 0,95 = 0,804 m2/ora
respectiv:

PE= 1561 0,90 0,8 =1123,9 m3/ora

4. Productivitatea buldozerului la lucrari de scarificare a terenului

m2/ora

kM= ks

(9)

kT = kh km ki kv kt
APLICATIA 5
Sa se calculeze productivitatea buldozerului S 1500 LS, care are latimea echipamentului l = 2,19 m
(fig.2) si executa lucrari de scarificare, prin doua treceri, in cicluri de T C = 2,95 minute, considerand
urmatoarele conditii tehnologice:
- Teren natural categoria a-III-a : ks = 1(Anexa 16);
- Altitudine de 1000 m: kh = 0,99 (Anexa 1);
- Mecanic cu categoria 6: kM = 0,95 (Anexa 17);
- Timp fara intemperii: ki = 1 (Anexa 4);
- Lucrul la lumina zilei: kv = 0,9;
- Organizare tehnologica buna: kt = 0,95 (Anexa 10).
- Lungimea sectorului de lucru: L = 50 m;
Fig.2. Echipamentul de scarificator
REZOLVARE

kM = 1
kT = 0,99 0,95 1 0,9 0,95 = 0,804

m2/ora

pE = 1388,5 1 0,8 = 1111

m2/ora

5. Productivitatea autoincarcatoarelor cu o cupa

(10)

APLICATIA 6
Sa se stabileasca productivitatea unui autoincarcator tip A 1800 IF cu capacitatea cupei q = 2,5
m3 care executa lucrari de incarcare a pamantului in mijloace de transport in urmatoarele conditii
tehnologice:
- Pamant provenit din categoria I : ku = 1,1 (Anexa 18); ka =1,16 (Anexa 21);
- Incarcare din depozit netasat in mijloace de transport; ks = 0,95 (Anexa 20);
- Altitudinea de 1000 m: kh = 0,99 (Anexa 1);
- Mecanic de categoria 3: km = 0,8 (Anexa 17);
- Timp fara intemperii: ki =1 (Anexa 4);
- Calea de deplasare a incarcatorului: pamant uscat amestecat cu pietris: k C=0,97 (Anexa 19);
- Organizare tehnologica buna: kt = 0,95 (Anexa 10);
- Lucrari la lumina zilei: kv = 1;
- Schema de lucru in X cu TC = 1,55 minute.
REZOLVARE:

(11)

6. Productivitatea screprelor:

(11.)

APLICATIA 7:
Sa se determine productivitatea unui autoscreper tip AS 11-14 cu capacitatea cupei de 11 m 3, care
executa o singura sapare pe ciclu (Q = 11 m3), in urmatoarele conditii de organizare tehnologica:
- Pamant categoria a II-a nescarificat: ku = 0,95 (Anexa 22); ka = 1,25 (Anexa 22);
ks= 0,77 (Anexa 23):
- Altitudine 700 m: kh = 1(Anexa 1)
- Mecanic de categoria 3: km = 0,8 (Anexa 17);
- Timp fara intemperii: ki =1 (Anexa 4);
- Calea de deplasare a screperului: pamant uscat amestecat cu pietris: k C=0,97 (Anexa 19);
- Lucrul la lumina zilei: kv = 1;
- Organizare tehnologica buna: kt = 0,95 (Anexa 19);
- Transportul pamantului la distanta de 250 m cu schema de lucru eliptica::
TC= 4,74 minute.
REZOLVARE:

7 Productivitatea autogrederelor
7.1. Productivitatea autogrederului la lucrari de sapare si imprastiere
a pamantului

(12)

APLICATIA 8
Sa se calculeze productivitatea autogrederului AG 180 C care are Vp=1,67 m3 si executa lucrarile de
sapare intr-un ciclu mediu de TC = 1,50 minute, in urmatoarele condiii tehnologice:
- Pamant categoria a II-a : ka = 1,20 (Anexa 14); ks = 0,79 (Anexa 24);
ks= 0,77 (Anexa 23):
- Deplasarea pamantului pe distanta de 10 m: kp=0,95 (Anexa 12)
- Altitudine de 1000 m: kh =0,99 (Anexa 1)
- Mecanic de categoria a 3-a: km = 0,75 (Anexa 17);
- Timp fara intemperii,frumos: ki =1 (Anexa 4);
- Lucrul la lumina naturala (pe timp de zi): kv = 1;
- Sapare in panta sub un unghi de 60: ki = 1,10 (Anexa 13);
- Teren in stare naturala (nescarificat): kg = 1 (Anexa 15);
- Organizare tehnologica buna: kt = 0,95 (Anexa 10);
REZOLVARE:

7.2. Productivitatea autogrederului la lucrari de nivelare a terenului

(13)

APLICATIA 9:

Sa se calculeze productivitatea autogrederului AG 180 C care are latimea lamei l = 3665 mm si


executa nivelarea pe fasii paralele suprapuse cu s = 0,20 m, prin patru treceri succesive, in cicluri
de TC= 5 minute, considerand urmatoarele conditii tehnologice:
- Pamant categoria a II-a : ks = 0,71 (Anexa 24);
- Altitudine de 1000 m: kh =0,99 (Anexa 1)
- Mecaniccu calificare medie: km = 0,95 (Anexa 17);
- Timp fara intemperii (frumos): ki = 1 (Anexa 4);
- Lucrul la lumina naturala: kv = 0,9;
- Organizare tehnologica buna: kt=0,95 (Anexa 10)
- Lungimea sectorului de lucru: L = 100 m;
- Unghiul de inclinare a lamei: = 55
REZOLVARE:

7. Productivitatea autogrederului la lucrarile de taluzare

APLICATIA 10

Sa se calculeze productivitatea autogrederului AG -180 C , care executa o lucrare de taluzare a unui


taluz cu latimea de 2,8 m, pe grosime de 0,35 m, prin patru treceri succesive, in cicluri de T C= 25,9
minute, considerand urmatoarele conditii tehnologice:
- Sapatura in taluzul debleului, teren natural categoria aII-a: ks = 1,00 (Anexa 24); kg = 1,00 (Anexa
15);
- Altitudine 1000 m: kh =0,99 (Anexa 1)
- Mecanic cu categoria a-III-a: km = 0,80 (Anexa 17);
- Timp fara intemperii: ki = 1 (Anexa 4);
- Lucrul la lumina zilei: kv = 1;

- Ciclu activ 40%: kn=0,40;


- Organizare tehnologica buna: kt = 0,95 (Anexa 10);
- Lungimea sectorului de lucru: L = 150 m.
REZOLVARE:

7.4.Productivitatea autogrederului la saparea santurilor cu sectiune


trapezoidala sau a rigolelor triunghiulare

(15)

APLICATIA 11

Sa se calculeze productivitatea autogrederului AG 180 C, care executa saparea unui sant cu


sectiunea trapezoidala S = 0,91 m2, prin cinci treceri succesive (n=5), in cicluri medii de T c =90, cu
deplasarea pe o singura parte, considerand urmatoarele conditii tehnologice:
- Teren categoria a-II-a: ks = 0,82 (Anexa 24); kg = 1,00 (Anexa 15);
- Altitudine 1000 m: kh =0,99 (Anexa 1)
- Mecanic cu categoria a-III-a: km = 0,80 (Anexa 17);
- Timp fara intemperii: ki = 1 (Anexa 4);
- Lucru la lumina zilei: kv = 1;
- Ciclu activ 70%: kn=0,70;
- Organizare tehnologica buna: kt = 0,95 (Anexa 10);
- Lungimea sectorului de lucru: L = 200 m.

REZOLVARE:

8 Productivitatea cilindrilor compactori


8.1. Productivitatea in cazul compactarii de finisare (suprafata)

(16)

APLICATIA 12

Sa se stabileasca productivitatea compactorului R 12 M care are latimea de compactare l c = 1,90 m


si executa o compactare de finisare dupa nivelare, in fasii paralele suprapuse cu s=0,20 m, prin
zece treceri succesive, in cicluri de TC =18,6 minute, considerand urmatoarele conditii tehnologice:
- Altitudine 700 m: kh = 1 (Anexa 1)
- Mecanic cu categoria a-III-a: km = 0,80 (Anexa 17);
- Lucru la lumina zilei: kv = 1;
- Organizarea tehnologica buna: kt = 0,95 (Anexa 10);
- Lungimea sectorului de lucru: L = 200 m.;
- Pamant coeziv: kn = 0,86.
REZOLVARE:

8.2. Productivitatea in cazul compactarii umpluturilor (volum)

(17)

APLICATIA 13

Sa se calculeze productivitatea compactorului vibrator CVA, care are latimea de compactare l c =1,5
m si executa compactarea pamantului in straturi de h c =0,35 m, in fasii paralele suprapuse cu s =
0,2 m prin sase treceri succesive, in cicluri de TC = 10,5 minute, considerand conditiile tehnologice
de la cap.8.1 in pamant necoeziv.
REZOLVARE:

7. CALCULUL TIMPILOR MASINA PENTRU UTILAJELE DE


CONSTRUCTII
7.1. Parametrii si notatii
Ole - ore lucru efectiv, in ore (masini - ore);
OL - ore lucru, in ore;
Oi - ore inchiriere, in ore;
Ozle- ore lucru efectiv pe zi, in ore/zi;
Nmz- numarul de masini - zile, in masini zile;
Kl - coeficientul de utilizare a timpului de lucru;
Kp - coeficientul global de utilizare a timpului;
Kt - coeficientul global de utilizare a timpului;
Kis- coeficientul de utilizare a timpului de lucru in cadrul schimbului;

NTU - norma de timp a utilajului, in ore/UMR;


Q - cantitatea de lucrari, in UMR;
id

- indicele de depasire a normei;

ds - durata unui schimb, in ore;


ns - numarul de schimburi pe zi;
i

- indicele schimbului (i = I, II sau III);

dA - durata activitatii, in zile;


Nm - numarul de masini.

ANEXELE CAPITOLULUI 3

In cadrul acestui grup de anexe numerotate de la 1 pana la 24 sunt cuprinse valori orientative
pentru diferitii coeficienti care intra in structura relatiilor de calcul a productivitatilor utilajelor,
cuprinse in cadrul aplicatiilor.
Valorile acestor coeficienti au fost stabilite, in cea mai mare parte, pe baza de date statistice cu
ocazia elaborarii unor lucrari de cercetare, unii dintre ei fiind publicati pentru prima data in aceasta
lucrare.
Ca atare, utilizarea acestor coeficienti se recomanda in principal pentru activitati didactice.
Folosirea acestor coeficienti in practica presupune o temeinica analiza a conditiilor concrete de
lucru si o bogata experienta si dexteritate tehnico-economica, in caz contrar putand sa se obtina
rezultate neconforme cu realitatea.
ANEXA 1.

Valorile coeficientului de reducere a puterii in functie de altitudine, k h

ALTITUDINE

FARA

CU

(m)
COMPRESOR
0

1,00

1,00

500

1,00

1,00

1000

0,99

1,00

1500

0,95

1,00

2000

0,91

1,00

2500

0,87

1,00

3000

0,82

1,00

3500

0,76

0,99

4000

0,70

0,98

ANEXA 2
Valorile coeficientului de afanare (ka) si ale coeficientului de umplere (ku) - pentru
excavatoare:

Categoria

ka

ku

de
teren

CD

DR

CD

DR

1,16

1,16

1,16

1,1,

II

1,20

1,20

1,03

1,07

III

1,28

1,28

1,10

1,00

IV

1,35

1,35

0,93

CD - cupa dreapta; DR - draglina


ANEXA

Valorile coeficientului ce tine seama de calificarea mecanicului , (k m) pentru


excavatoare

Capacitatea

Categoria de incadrare

Specialist

cupei q (m3)

q 0,5

0,70

0,80

0,85

0,90

0,95

0,98

0,5q2,5

0,55

0,67

0,74

0,80

0,86

0,93

0,98

2,5q4

0,65

0,71

0,77

0,84

0,90

0,97

q4

0,70

0,76

0,82

0,89

0,95

ANEXA 4

Valorile coeficientului ce tine cont de starea vremii ki

STAREA VREMII

ki

Timp frumos, temperatura 10 - 180 C

0,98

Timp frumos insorit, temeperatura 18 - 250 C

Timp frumos insorit, temperatura 250 C

0,95

Timp noros fara ploaie

0,98

Timp noros cu ploaie marunta

0,90

Timp de iarna, temperatura (-5) - (+5)0C

0,90

Timp de iarna, temperatura < - 50C

0,85

Timp de iarna, temperatura 5 - 100C

0,95

Vant puternic, furtuna de praf

0,80
ANEXA 5

Valorile coeficientului ce tine cont de unghiul de rotire (Kr) pentru excavatoare

Unghiul de rotire

30

45

60

75

90

120

150

180

CD;CI

1,32

1,19

1,11

1,05

0,91

0,83

0,77

DR;GR

1,30

1,26

1,16

1,07

0,88

0,79

0,71

in grade
Tipul echipamentului

OBS: CD - cupa dreapta; CI - cupa inversa; DR - draglina; GR - graifer.

ANEXA 6

Valorile coeficientului ce tine seama de abaterea de la cursa optima de sapare (k 1)

pentru excavatoare

Cursa de
sapare

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0,87

0,93

0,97

0,99

1,00

0,98

0,96

0,93

0,90

0,80

in % fata de
cursa optima

k1

ANEXA 7

Valorile coeficientului ce tine cont de modul de descarcare, kd- pentru excavatoare

Nr.

TIPUL UTILAJULUI

Modul de descarcare

crt.
In autovehicul

In depozit

1.

Excavator hidraulic de 0,21 - 0,39 mc. pe


pneuri, cu motor cu ardere interna, in pamant
cu umiditate naturala.

0,94

2.

Excavator hidraulic de 0,40 - 0,70 mc. pe


pneuri, cu motor cu ardere interna, in pamant
cu umiditate naturala.

0,92

0,99

Excavator hidraulic de 0,71 -1,25 mc. pe


senile, cu motor cu ardere interna, in pamant
cu umiditate naturala.

0,90

0,98

4.

Excavator electric de 2,5 -2,9 mc., pe senile,


in pamant cu umiditate naturala.

0,90

0,98

5.

Excavator electric de 3,0 -3,9 mc., pe senile,


in pamant cu umiditate si pamant umed
argilos.

0,90

0,98

6.

Excavator electric de 4,0 -4,9 mc., pe senile,


in pamant cu umiditate si pamant umed
argilos.

0,88

0,96

7.

Excavator electric de 5 - 8 mc., pe senile, in


pamant cu umiditate naturala si pamant umed
argilos.

0,89

0,97

8.

Excavator pe senile de 0,5 - 0,8 mc., cu motor


cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu
echipament de draglina, in pamant cu
umiditate naturala.

0,87

0,95

9.

Excavator pe senile de 0,81 - 1,2 mc., cu


motor cu ardere interna si comanda prin
cabluri, cu echipament de draglina, in pamant
cu umiditate naturala.

0,87

0,95

10.

Excavator pe senile de 0,5 - 0,8 mc., cu motor


cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu
echipament de draglina, sub nivelul apei.

0,87

0,95

11.

Excavator pe senile de 0,81 - 1,2 mc., cu


motor cu ardere interna si comanda prin
cabluri, cu echipament de draglina, sub
nivelul apei.

0,87

0,95

12.

Excavator pe senile de 60 - 80 CP cu
echipament de graifer de 0,55 -0,6 mc.

0,87

0,95

Excavator pe senile de 100 - 120 CP, cu


echipament de graifer de 0,7 - 1,0 mc.

0,87

0,95

ANEXA 8

Valorile coeficientului ce tine cont de categoria de teren sub aspectul rezistentelor


la sapare (ks) pentru excavatoare.

CATEGORIA

II

III

IV

1,20

1,10

1,00

0,95

0,90

DE TEREN
ks

ANEXA 9
Valorile coeficientului ce tine cont de uniditatea pamantului (Kw) pentru excavatoare

UMIDITATE TEREN

TIP ECHIPAMENT

Kw

DR,GR,CD,CI

DR,GR,CI

0,90

DR

0,80

GR

0,65

CI

0,63

DR

0,65

GR

0,65

CI

0,50

Teren cu umiditate naturala


Teren imbibat cu apa

Sapare sub apa la adancime < 2 m

Sapare sub apa la adancime > 2 m

OBS.: DR - draglina; GR - graifer; CD - cupa dreapta; CI - cupa inversa.


ANEXA 10

Valorile coeficientului ce tine cont de organizarea tehnologica a lucrarilor (k t)

Conditii de organizare tehnologica


Conditii foarte bune

kt
1

Conditii bune

0,95

Conditii medii

0,85

Conditii slabe

0,75

Conditii foarte slabe

0,65

ANEXA 11

Valorile coeficientilor ce tin cont de natura lucrarilor si natura materialului (k s) la


buldozere.

Nr.

Natura lucrarilor

ks pentru teren categoria:

crt.
I

II

III

IV

1.

Sapatura mecanica cu tractor pe senile inclusiv


impingerea pamantului pana la 10 m.

1,00

0,80

0,71

0,66

2.

Sapatura mecanica cu tractor pe senile in


profile mixte, inclusiv impingerea pamantului
pana la 10 m si imprastiere.

0,76

0,77

0,62

0,52

Dislocarea mecanica a pamantului din depozit


nou, necompactat, si impingerea lui pana la 5
m.

1,69

1,75

1,46

1,11

Nivelare

1,00

0,95

0,90

0,83

4.

5.

Imprastierea pamantului

15 20 cm

1,86

1,93

1,71

1,84

afanat in straturi de diferite

21 30 cm

2,54

2,62

2,33

2,51

grosimi:

31 50 cm

4,51

4,66

4,18

4,50

51 100
cm

9,72

10,05

8,89

9,57

ANEXA 12

Variatia lui kp al revarsarilor laterale pentru principalele tipuri de buldozere

Distanta de transport

Coeficient de deplasare

(m)

kp

10

0,95

20

0,90

30

0,85

40

0,80

50

0,75

ANEXA 13

Variatia coeficientului de panta (ki) la buldozere:

Modul de parcurgere a pantei

Marime panta

Valoarea coeficientului
de panta ki

in rampa

in panta

grade

0,9

10

0,8

15

0,7

20

12

0,6

1,05

10

1,10

15

1,15

20

12

1,20

25

14

1,25

30

17

1,30

35

19

1,35

40

22

1,40

ANEXA 14
Valorile coeficientului de afanare (ka) la buldozere

Nr.

Categoria sau natura

ka

crt.

materialului

1.

1,16

2.

II

1,20

III

1,30

4.

IV

1,40

5.

Material derocat pana la 25 kg.

1,45

6.

Material derocat peste 25 kg.

1,55

7.

Grohotis

1,42
ANEXA 15

Valorile coeficientului ce tine cont de starea materialului (kg) la buldozere

Nr.

Starea materialului

kg

crt.
1.

Teren in stare naturala

2.

Teren scarificat

1
1,3

Material afanat in depozit proaspat


4.

Material afanat in depozit tasat.

0,90
ANEXA 16

Valorile coeficientului ce tine cont de natura lucrarilor si conditiile tehnologice


in cazul scarificarii,ks

Natura lucrarilor

Conditii tehnologice de

ks

executare
Scarificarea mecanica a

Teren categoria a-III-a

terenului pe adancime de

Teren categoria a-IV-a

1,55

30 cm.

Teren inghetat

1,60

Scarificarea mecanica a solului

Terenuri accidentate

0,74

pe doua sensuri perpendiculare.

Terenuri neaccidentate

0,85

Scarificarea dupa defrisare

Pana la 100 buc. radacini pe ha

0,74

pana la adancimea de 0,50 m

Peste 100 buc. radacini pe ha

0,87

ANEXA 17

Valorile coeficientului ce tine seama de calificarea mecanicului (km)

Categoria de

Specialist

0,60

0,70

0,80

0,90

0,93

0,96

0,99

incadrare
km

ANEXA 18

Valorile coeficientilor de umplere a cupei la autoincarcatoare, (ku)

Nr.

Categoria sau natura

crt.

materialului

1.

Starea materialului

Afanat

1,1

Compact
2.

II

III

4.

IV

ku

Afanat

0,90 - 0,95

Compact

0,80 - 0,90

Afanat

0,75 - 0,80

Compact

0,55 - 0,75

Afanat

0,50 - 0,60

Compact

0,25 - 0,50

5.

Criblura split

0,90

6.

Piatra sparta

0,85 - 0,90
ANEXA 19

Valorile coeficientilor ce tin cont de structura caii de comunicatie,(kC)la autoincarcator

Nr.

Structura caii

kc

crt.
1.

Beton, asfalt sau drum de pamant dur, neted, solid.

2.

Pamant uscat amestecat cu pietris

0,97

Pamant mai putin imbogatit cu suprafata portanta la umezeala

0,95

4.

Drum de pamant normal imprastiat

0,93

5.

Pamant uscat nisipos

0,91

6.

Humus mai moale

0,89

7.

Material putin comprimat

0,85

8.

Drum de pamant namolos imprastiat

0,80

9.

Lut nisipos

0,77

10.

Pietris afanat, imprastiat putin compact

0,73

11.

Nisip afanat umezit

0,70

12.

Nisip afanat uscat

0,65

Pamant foarte moale

0,60

ANEXA 20

Valorile coeficientilor ce tin cont de tipul lucrarii executate si starea materialului,


(ks) la autoincarcator.

Nr.

Natura lucrarii

Starea materialului

ks

crt.
1.

2.

4.

Incarcarea materialului din depozite

Afanat

0,95

exist. in mijloace de transport

Compact

0,9

Transportul materialelor din depozite

Afanat

provizorii in depozite definitive.

Compact

0,95

Saparea stratului vegetal in terenuri de


categoria I

Slab coeziv

0,8

Nivelarea platformei de transport sau a

Compact

0,7

Afanat

0,6

suprafetelor mici in cazuri de


neregularitate.
5.

Impingerea pamantului in vederea


imprastierii in straturi

ANEXA 21

Valorile coeficientilor de afanare, (ka) la autoincarcator.

Categoria sau natura

Categoria de incadrare a materialului la sapare

ka

1,16

II

1,19

III

1,30

IV

1,40

materialelor
I

II

III

Material derocat, pana la 25 kg

1,45

IV

Material derocat, peste 25 kg

1,55

Criblura split

1,05

Piatra sparta

1,10

ANEXA 22

Valorile coeficientilor de afanare (ka) si umplere a cupei (ku) la screpere si


autoscrepere.

Nr.

Capacitate

Categorie

crt.

cupa (m3)

teren

1.

2.

3-5

6-8

8 - 15

ka

ku

1,15

0,75

II

1,25

0,92

scarificat

1,4

1,05

1,15

0,72

II

1,25

0,90

scarificat

1,4

1,07

1,15

0,85

II

1,25

0,95

scarificat

1,4

1,15

ANEXA 23

Valorile coeficientilor ce tin cont de natura si starea materialului


(ks) la screpere.

Categoria de teren

Starea materialului

ks

nescarificat

II

nescarificat

0,77

scarificat

0,89

nescarificat

0,7

scarificat

0,82

scarificat

0,70

III

IV

ANEXA 24

Valorile coeficientilor ce tin cont de natura lucrarilor si natura materialului


(ks), la autogreder.

Nr.

Natura lucrarilor

ks pentru teren categoria:

crt.
I

II

III

1.

Sapatura mecanica inclusiv


impingerea pamantului la 10 m.

0,79

0,63

2.

Nivelarea terenului natural si a


platformelor de terasamente

0,71

0,46

sapatura mecanica in taluzul


debleelor, inclusiv indepartarea

1,1

0,78

pamantului rezultat din sapatura,


precum si politura mecanica a
taluzurilor.
4.

Sapatura mecanica la rigole


(cu sectiune triunghiulara) cu
adancime de 0,40 m.

0,82

0,68

S-ar putea să vă placă și