Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti

Facultatea de Inginerie a Instalaiilor

Instalaii Hidroedilitare
Proiect

Student: Achim Ionut Eduard
Anul III, Seria A, Grupa 1

2


Breviar de calcul
1. Debite pentru sistemul de alimentare cu apa

Numar de ordine : n = 1
Numarul de locuitori din localitate :

= 9400 + 650*n

= 9400 + 650*1 =>

= 10050 locuitori

1.1. Debite caracteristice ale necesarului de apa

Qn zi mediu debit zilnic mediu al necesarului de apa
( )
1000
.l ind s p g
nzimediu
q q q q N
Q
+ + + -
= [m
3
/zi]
qg necesar gospodaresc
qp necesar public
qg necesar pentru industria locala
qs necesar pentru spalat strazi si stropit spatii verzi
Conform STAS 1343/1:
qg=180 [l/zi,om]
qp=100 [l/zi,om]
qs=20 [l/zi,om]
qind =30[l/zi,om]
( )
5 . 3316
1000
30 20 100 180 10050
=
+ + +
=
nzimediu
Q [m
3
/zi]
Qn zi max debit zilnic maxim al necesarului de apa
nzimediu zi nzi
Q k Q =
max
[m
3
/zi]
kzi 1.2 conform STAS 1343/1 coeficient de neuniformitate zilnica
3980 5 . 3316 2 . 1
max
= =
nzi
Q [m
3
/zi]
Qn orar max debit orar maxim al necesarului de apa
216
24
3980
3 . 1
24
max
0 max
= = =
nzi
norar
Q
k Q [ m
3
/h]
k0=1.3 conform STAS 1343/1 pentru 10800 locuitori coeficient de neuniformitate orara

1.2 Debite caracteristice ale cerintei de apa

Qs zi mediu debit zilnic mediu al cerintei de apa
3891 5 . 3316 02 . 1 15 . 1 = = =
nzimediu s p szimediu
Q k k Q [m
3
/zi]
3

Qs zi max debit zilnic maxim al cerintei de apa
4669 3980 02 . 1 15 . 1
max max
= = =
nzi s p szi
Q k k Q [m
3
/zi]
Qs orar max debit orar maxim al cerintei de apa
254 216 02 . 1 15 . 1
max max
= = =
norar s p sorar
Q k k Q [m
3
/h]
In care: - kp coeficient care tine seama de pierderile tehnice admisibile datorita neetanseitatii conductei =
1.15
- ks coeficient de surplus tehnologic = 1.02

1.3 Volumul rezervei intangibile de incendiu - Vi


+ + =
n
e ie i
n
ie e norar i
T Q T Q T Q a V
1 1
max
[m
3
]- Ti=10 min=600sec durata de functionare a hidrantilor interiori
- Te=3 h=10800sec durata de functionare a hidrantilor exteriori
- Qii debitul hidrantilor interiori=5l/s
- Qie debitul hidrantilor exteriori=10[l/s]
- n numar de incendii simultane=2
- a=0.7
6 . 675 222 3 216 7 . 0 = + =
i
V [m
3
]

1.4 Debite de dimensionare si verificare pentru obiectele tehnologice ale sistemului de
alimentare cu apa

A
C SP CI RD

QIC QIIC
C captare cu foraje in strat acvifer cu nivel liber
SP statie de pompare
A aductiuni
CI complex inmagazinare:
- Rezervor (minim 2)
Volum
pentru
consumul
din
localitate in
perioada
aparitiei
incendiilor
Hidranti
interiori
Hidranti
exteriori
Volum strict necesar
stingerii incendiilor
4

- Statie de pompare
- Castel
RD retea distributie a apei potabile
5462 6 . 675 02 . 1 15 . 1 4669
max
= + = + =
ri s p szi IC
Q k k Q Q [m
3
/zi]=63.22 [l/s]
ri
i
ri
T
V
Q = =675.6[m
3
/zi] debit de reface al volumului Vi
Tri= 1 zi

[m
3
/h]
261 6 . 3 * ) 10 10 ( 15 . 1 254 7 . 0
1
max
= + + = + =

n
ie p sorar IIv
Q k Q a Q [m
3
/zi]
2. Caracteristici hidrogeologice

H=8.2 [m] grosimea minima a stratului de apa
a a a
v s H r v A v s q = = ) ( 2 ) , ( t

va viteza admisibila apei in foraj; pentru d40=0.5mm > va=10
-3
m/s
-se reprezinta grafic q(s) pentru:
q1=2l/s; s1=0.24m
q2=4l/s; s2=0.8m
q3=6l/s; s3=1.68
-se reprezinta grafic q(s,va)
Pentru s=H 0 = q [l/s]
Pentru s=0 63 . 7 / 00763 . 0 1 . 8 10 14 . 3 3 . 0 2
3 3
= = = =

s m v H r q
a
t [l/s]

= + + = + =
n
ii p sorar IIC
Q k Q Q
1
max
296 ) 5 5 ( 6 . 3 15 . 1 254
H
s
v
a

s[m]
q[l/s]
s
0
Q
0
NH
d
NH
st
5Din grafic( vezi foaie milimetrica) rezulta: qo=6.1 [l/s] debitul optim, s0=1.7 [m] denivelarea optima.
n= 10 94 . 9
63 . 7
22 . 63
2 . 1 2 . 1
0
= =
q
Q
Ic
numarul de foraje
forajul functioneaza la parametrii: q= s l
n
Q
Ic
/ 32 . 6
10
22 . 63
= = ; s0=1.7m
Coeficientul 1.2 tine seama de influenta reciproca dintre foraje la functionarea simultana.

Lf = 66 . 192
05 . 0 70 1 . 8
5462
=

=
i k H
Q
Ic
[m] lungimea frontului captarii
l= 50 266 . 19
10
66 . 192
= =
n
L
f
[m] - distanta dintre foraje
Damonte= 50 6 . 466 20
15 . 0
05 . 0 70
=

T
p
i k
[m] distanta de protectie sanitara
p porozitate efectiva 0.1-0.2
p
i k
- viteza reala de curgere a apei prin interspatiile materialului granular
T timp normat de filtrare a apei = 20 zile pentru regim sever care se instituie in jurul captarii
Daval=20 [m]
35
2
=
+
=
aval amonte
lateral
D D
D [m]

3. Dispunerea forajelor fata de putul colector
2

Conductele de sifonare se dimensioneaza in limite de viteze cuprinse intre 0.4 si 0.8 m/s; diametrele se vor
alege astfel incat viteza apei sa creasca spre PC.
Conducte sunt din fonta sau OL.
a lungimea conductei de sifonare ce intra in foraje ~6m


6


Tronson Q [l/s] Dn
[mm]
v [m/s] j L
L j h
s
= [m]
Cote piezometrice
F1-2 6.32 125 0.51 0.00375 59 0.22 323.25 NHdF1=221.23m
2-3 12.64 175 0.51 0.00248 50 0.124 C
2
piezo=221.01m
3-4 18.96 200 0.6 0.00275 50 0.1375 C
3
piezo=220.886m
4-5 25.28 225 0.64 0.00261 50 0.1305 C
4
piezo=220.748m
5-A 37.92 275 0.66 0.0021 253 0.5313 C
5
piezo=220.618m
A-PC

10*6.32
325 0.76 0.0023 35 0.0805

= m hr 2238 . 1


C
A
piezo=220.086m
N
pc
=220m

4. Calculul inaltimii vacuumetrice - Hv

F1: h=330-325=5 [m]
b2=87.5 m
b1=55 m
57 . 1
5 . 87
5 . 2 55
=

= x
43 . 225 57 . 1 5 . 227
1
= =
F
Teren
C [m] cota terenului in F1
23 . 221 7 . 1 5 . 2 43 . 225 5 . 2
0
1 1
= = = s C NH
F
Teren
F
d
[m]

= = = 220 2238 . 1 23 . 221


1
r
F
d pc
h NH N [m]
219 1
min
= =
PC PC
N N [m]
m h C C
m h C C
m h C C
m h C C
m h NH C
A
r piezo
A
piezo
A
r piezo piezo
r piezo piezo
r piezo piezo
F
r
F
d piezo
086 . 220
618 . 220
748 . 220
886 . 220
01 . 221 22 . 0 23 . 221
4 4
4 4 5
4 3 3 4
3 2 2 3
2 1 1 2
== =
== =
== =
== =
= = =m N C H
PC
PC
axcond v
7 6
min
s = [mCA] inaltimea vacuumetrica
PC
axcond
C - cota axului conductei principale de sifonare la intrarea in PC
93 . 223 5 . 1 43 . 225 5 . 1
1
= = ~
F
T
PC
axcond
C C [m]
Hv= 223.93 - 219 = 4.93 [m]
75. Castel

Presiuniea de serviciu la bransament:
m p h h m m m
p
u retea apometru vana
s
21 2 3 5 . 1 5 . 14 . 12 1 5 . 1
int _ _
= + + + = + + + + + =


Panta hidraulica din reteaua de distrubuite: J=0.005

De pe planul de situatie s-au ales urmatoarele puncte care pot influenta valoarea nivelului apei din castel:
- Punctul 1 punctul de cota maxima
- Punctul 2 punctul cel mai departat fata de castel
- Punctul 3 punctul de cota inalta si departat fata de castel
Ninc
C
nivelul apei determinat de volumul rezervei intangibile
Relatia lui Bernoulli
3 3
) 5 . 1 (
+ +
+ + =
P C
r
s P
CT
C
inc
h
P
m C N

, se aplica in cele 3 puncte.CT
1
=237.66 m cota terenului in punctul 1
CT
2
=216.66 m cota terenului in punctul 2
CT
3
=226.25 m cota terenului in punctul 3

LC-1=50+421.5=471.5 m lungimea conductei de la castel pana in punctul 1
LC-2=50+865=915 m lungimea conductei de la castel pana in punctul 2
LC-3=50+810=860 m lungimea conductei de la castel pana in punctul 3

Pierderile de sarcina pe tronsoane :
= =

+
1
3
1
1000
5
C
P C
r
L h 1.725 m
= =

+
2
3
2
1000
5
C
P C
r
L h 4.4 m
= =

+
3
3
3
1000
5
C
P C
r
L h 3.375 m

Nivelul de incendiu entru cele 3 puncte:
Ninc
C1
= 237.66 - 1.5 + 21 + 1.725 = 258.885 m
Ninc
C2
= 216.66 - 1.5 + 21 + 4.4 = 240.56 m
Ninc
C3
= 226.25 - 1.5 + 21 + 3.375 = 249.125 m


Ccuva= max(Ninc
C1
; Ninc
C2
; Ninc
C3
) - 4 = 258.885 4 = 254.885 m cota preliminara cuva
8

Hturn=Ccuva-Cturn
castel
=254.885 227.17 = 27.715 m se adopta 28 m inaltime turn castel
Se recalculeaza:
Ccuva = Hturn + Cteren
castel
= 28 + 237.66 = 265.66 m cota cuva
Hinc = Ccuva + 4m = 269.66 = N
C
inc
6. Aductiunea

Lungimea conductei de aductiune: L = 582.5 m
Cota teren rezervor: C
rez
teren = 227.09 m
Nivelul maxim al apei din rezervor: N
rez
max = C
rez
teren + (3...4)m = 227.09 + 3.5 = 230.59 m
6.1 Dimensionare

Din diagrama Manning se determina in functie de QIC diametrul, panta hidraulica si viteza; limita de viteza
[0.6....1.2]m/s.

QIC=63.22 l/s
Dn=350 mm
V=0.665 m/s
j=0.00155

6.2 Calculul consumului anual de energie electrica

Hp = HG + ha + hr = 11.59 + 0.75 + 0.903 = 13.243 mCA inaltimea de pompare
HG = N
R
max - Nmin
PC
= 227.09 219 = 8.09 m inaltimea geodezica
hr = j * L = 0.00155 * 582.5 = 0.903 m pierderi de sarcina pe conducta de refulare
ha=0.5-1 m =0.75m pierderi de sarcina pe conducta de aspiratie
827 . 10
65 . 0 102
243 . 13 207 . 54 1
102
=


=
q

p
H Q
P kW
=1 kgf/dm
3
207 . 54 86400 / 10 * 6 . 675 02 . 1 15 . 1 86400 / 10 * 3891
3 3
= + = + =
ri s p szimediu
Q k k Q Q l/s
78 . 4848 9 365 24 827 . 10 365 24 = = = P E kwh/an7. Reteaua de distributie

Qi debit initial
Qf debit final
ql consum pe artera
9

Qi=Qf+ql
Debitele finale in nodurile 4 si 9:
- Qf
3,4
=0 debit final pe artera 3,4
- Qf
5,4
=0 debit final pe artera 5,4
- Qf
5,9
=0 debit final pe artera 5,9
- Qf
8,9
=0 debit final pe artera 8,9

035163 . 0
5 . 2006
555 . 70
max
= = =
artere
sorar
l
Q
q [l/s,m]

= + = + =
n
ii p orar s IIc
s l Q k Q Q
1
max _ _
/ 055 . 82 75 . 5 * 2 555 . 70
75 . 5 =
ii p
Q k [l/s]
Vezi ANEXA cu Reteaua de distributie

Verificare: (neinchidere admisa 1% din valoarea debitului):
OK Q
l q l q l q l q l q l q l q
orar s
= ~ =
= + + + + + +
max _ _
9 . 8 4 . 3 3 . 2 3 . 6 8 . 2 7 . 1 2 . 1
555 . 70 44 . 70
2 2 2 3

Qf
1,2
= Qi
2,3
= 12.93 l/s
Qi
1,2
= Qf
1,2
+ ql1,2 = 18.03 l/s
Qi
3,4
= Qf
3,4
+ ql3,4 = ql3,4 = 6.49 l/s
Qi
2,3
= Qf
2,3
+ ql2,3 = 12.93 l/s
Qi
3,4
+ kpQii = Qf
2,3
+ Qf
6,3
OK

2 2
34 3 , 6 3 , 2
4 , 3
ii p
f f
ii p i
Q k ql
Q Q
Q k Q +
= = =
+

12 . 6
3 , 6 3 , 2
= =
f f
Q Q l/s

Qi
5,4
= Qf
5,4
+ ql5,4 = 4.74 l/s
Qi
5,9
= Qf
5,9
+ ql5,9 = ql5,9 = 4.82 l/s
Qf
6,5
= Qi
5,9
+ Qi
5,4
= 9.56 l/s
Qi
6,5
= Qf
6,5
+ ql6,5 = 16.23 l/sQi
8,9
= Qf
8,9
+ ql8,9 = ql8,9 =6.84 l/s
2
m

Q
f
1,2
Q
i
2,3
3
m

Q
f
6,3
Q
f
2,3
Q
i
3,4
ii p
Q k
5
m

Q
f
6,5
Q
i
5,4
Q
i
5,9
Q
i
7,8
10

Qf
6,8
= Qf
7,8
= Qi
8,9
/2 = 3.42 l/s
Qi
6,8
= Qf
6,8
+ ql6,8 = ql6,8 =8.6 l/s


Qf
1,6
= Qi
6,3
+ Qi
6,5
+ Qi
6,8
+ kpQii = 41.52 l/s
Qi
1,6
= Qf
1,6
+ ql1,6 = 48.28 l/s
Qi
6,3
= Qf
6,3
+ ql6,3 = 10.94 l/s


Qf
1,7
= Qi
7,8
= 10.18 l/s
Qi
7,8
= Qf
7,8
+ ql7,8 =10.18 l/s
Qi
1,7
= Qf
1,7
+ql1,7 = 15.63 l/s


Verificare: QII
C
= Qi
1,7
+ Qi
1,2
+ Qi
1,6

82.22 15.63 + 18.03 + 48.28 = 81.94 l/s => OK

8. Dimensionarea retelei de distrubutie Metoda Lobacev

8
m

Q
i
6,8
Q
i
8,9
6
ii p
Q k

Q
i
6,8
Q
i
6,5
Q
f
1,6
Q
i
6,3
7
Q
i
7,8
Q
f
1,7
1
Q
II
C
Q
i
1,7
Q
i
1,2
Q
i
1,6
11

s l
Q Q
Q
s l
Q Q
Q
s l
Q Q
Q
s l
Q Q
Q
s l
Q Q
Q
s l
Q Q
Q
s l
Q Q
Q
s l
Q Q
Q
s l
Q Q
Q
s l
Q Q
Q
s l
Q Q
Q
s l
Q Q
Q
f i
f i
f i
f i
f i
f i
f i
f i
f i
f i
f i
f i
/ 41 . 2
2
/ 37 . 2
2
/ 42 . 3
2
/ 895 . 12
2
/ 245 . 3
2
/ 01 . 6
2
/ 53 . 8
2
/ 8 . 6
2
/ 525 . 9
2
/ 9 . 44
2
/ 905 . 12
2
/ 48 . 15
2
9 , 5 9 , 5
9 , 5
4 , 5 4 , 5
4 , 5
9 , 8 9 , 8
9 , 8
5 , 6 5 , 6
5 , 6
4 , 3 4 , 3
4 , 3
8 , 6 8 , 6
8 , 6
3 , 6 3 , 6
3 , 6
8 , 7 8 , 7
8 , 7
3 , 2 3 , 2
3 , 2
6 , 1 6 , 1
6 , 1
7 , 1 7 , 1
7 , 1
2 , 1 2 , 1
2 , 1
=
+
=
=
+
=
=
+
=
=
+
=
=
+
=
=
+
=
=
+
=
=
+
=
=
+
=
=
+
=
=
+
=
=
+
=
12


Echilibrarea retelei de distributie Metoda Lobacev
Inel Artera Q [l/s] Dn
[mm]
v [m/s] l [m] M [s
2
/m
5
] M|Q|
[m
3
/s]
MQ|Q|
[m
3
/s]
Qi
[l/s]
Qj [l/s] Q [l/s] M|Q1|
[m
3
/s]
MQ1|Q1|
[m
3
/s]
I 1-6 +44.9 275 0.77 192.5 281.231 12.6272 +0.566965
6-3 +8.53 125 0.7 197.5 19339.8 164.969 +1.407187
3-2 -9.525 125 0.78 194 18997.14 180.947 -1.72353
2-1 -30.96 225 0.77 145 617.7341 19.1250 -0.592111
(hr)I = -0.3414
II 1-7 +12.905 150 0.72 155 5740.086 74.0758 +0.955948
7-8 +6.8 125 0.57 192.5 18850.26 128.181 +0.871636
8-6 -12.02 150 0.7 147.5 5462.34 65.657 -0.7892
6-1 -44.9 275 0.77 192.5 281.2312 12.627 -0.56696
(hr)II = 0.4714
III 6-8 +12.02 150 0.7 147.5 5462.34 65.657 +0.789201
8-9 +3.4 80 0.68 195 206361.1 701.627 +2.385534
9-5 -2.41 70 0.64 137.5 296610.2 714.830 -1.72274
5-6 -12.895 150 0.69 190 7036.235 90.7322 -1.16999
(hr)III = 0.282
IV 6-5 +12.895 150 0.69 190 7036.235 90.7322 +1.169992
5-4 +2.37 70 0.63 135 291217.3 690.185 +1.635739
4-3 -3.245 80 0.65 185 195778.4 635.301 -2.06155
3-6 -8.53 125 0.7 137.5 13464.47 114.851 -0.97969
(hr)IV = -0.235

Reteaua se echilibreaza daca (hr) pe inel este in limita 0.5m. Se observa ca reteaua se echilibreaza dupa primul set de calcule, nefiind necesara o noua iteratie
13


9. Calculul cotelor piezometrice in nodurile retelei:

pe artera C-1:

QIIC = 82.22 l/s
Dn = 350 mm
V = 0.665 m/s
J = 0.00155
hr
ci
= j * lc,1 = 0.00155 * 50 = 0.0775m

Cpiezo
1
=Ninc
C
- hr
c,1
= 258.885 0.775 =258.8075 m
Cpiezo
2
=Cpiezo
1
- hr
1,2
= 259.475 m
Cpiezo
3
=Cpiezo
2
- hr
2,3
= 261.198 m
Cpiezo
4
=Cpiezo
3
- h r
3,4
= 263.258 m
Cpiezo
6
=Cpiezo
1
- hr
1,6
= 258.241 m
Cpiezo
5
=Cpiezo
6
- hr
6,5
= 259.411 m
Cpiezo
7
=Cpiezo
1
- hr
1,7
= 257.852 m
Cpiezo
8
=Cpiezo
7
- hr
7,8
= 256.981 m
Cpiezo
9
=Cpiezo
8
- hr
8,9
=254.596 m

Calculul presiunii de serviciu in nodurile retelei:
) 5 . 1 ( = =
t piezo axcond piezo
C C C C
P


1 - =

P
258.807 - (227.1 - 1.5) = 33.207 mCA
2 - =

P
259.475 (225.35 - 1.5) = 35.625 mCA
3 - =

P
261.198 - (224.76 - 1.5) = 37.938 mCA
4 - =

P
263.258 (220 1.5) = 44.758 mCA
5 - =

P
259.411 ( 222.87 1.5) = 38.041 mCA
6 - =

P
258.241 (225.95 1.5) = 33.791 mCA
7 - =

P
257.852 (232.11 1.5) = 27.242 mCA
8 - =

P

256.981 ( 227.03 1.5) = 31.451 mCA
14

9 - =

P
254.596 (225.24- 1.5) = 30.856 mCA
OK m
P P
S
= > 21


10. Reteaua de canalizare pentru colectarea apelor uzate.

Reteaua de canalizare pentru colectarea apelor uzate este o retea ramificata ce functioneaza gravitational cu
nivel liber.
Quz orar max = 0.8 x Qs orar max = 0.8 x 254 = 203.22 [m
3
/h] 56.45 [l/s]
0074 . 0
7585
45 . 56
max
= = =
canale
uzorar
uz
l
Q
q [l/s,m]
Stabilirea debitului de dimensionare:
Qd
mn
debit de dimensionare pentru tronsonul m-n
Qd
mn
= Qtranzit + Qlateral + Qtronson
Qtronson = quzlm,n
Qd
2,3
= 0.0074*850 + 0.0074*1792.5 + 0.0074*195 = 20.9975 [l/s, m]
Qtranzit
3,4
= Qd
2,3

Qd
3,4
= 20.9975 + 0.0074*1577.5 + 0.0074*160 = 33.855 [l/s, m]

Dimensionare :
***conditii :
s m v
a
/ 3 7 . 0
; 7 . 0
s s
s

0068 . 0
195
592 . 217 936 . 218
23
3 2
3 , 2
=

=
l
C C
i
teren teren
teren
=> se adopta panta i=0.007 pentru a respecta conditiile
Qd
2,3
= 0.0209 [m
3
/s]
Dn2,3 = 250 mm
i2,3 = 0.007
Q
2,3
plin = 46 [l/s]
v
2,3
plin = 0.98 m/s
456 . 0
46
9975 . 20
3 , 2
3 , 2
= = =
sp
d
Q
Q
o
2,3 = 0.98 ; a2,3 = 0.47 ; v2,3 = 2,3* v
2,3
plin =0.98*0.98 = 0.96 m/s => OK
0112 . 0
160
792 . 215 592 . 217
34
4 3
4 , 3
=

=
l
C C
i
teren teren
teren

Qd
3,4
= 0.0338 [m
3
/s]
Dn3,4 = 250 mm
i3,4 = 0.002
Q
3,4
plin = 59 [l/s]
v
3,4
plin = 1.22 m/s
573 . 0
59
855 . 33
4 , 3
4 , 3
= = =
sp
d
Q
Q
o
3,4 = 1.03 ; a3,4=0.55 ; v3,4 = 3,4 * v
3,4
plin = 1.03 * 1.22 = 1.256 m/s => OK

S-ar putea să vă placă și