Sunteți pe pagina 1din 6

1

BREVIAR DE CALCUL
- INSTALATII SANITARE-


A. Alimentare cu apa rece potabila
1. Stabilirea obiectelor sanitare
In conformitate cu STAS 1478-90-Alimentarea cu ap la Construcii civile i
industriale - s-au stabilit obiectele necesare din dotare prin care pot fi satisfacute
necesitaile de confort i gruparea punctelor de consum ale apei s fie asigurate,
distanta maxima admisa de parcurs pana la grupurile sanitare fiind 75 m, fara a se
depasi 4 m pe verticala.
In acest sens au fost stabilite urmatoarele obiecte sanitare :
1. Pentru Spatii cazare camine studentesti
- WC 230 buc
- cadita de dus 222 buc
- lavoar 222 buc
- masini de spalat 36 buc
- spalator 18 buc
2. Pentru Spatii anexe si comerciale
- WC 11 buc
- cadita de dus 2 buc
- lavoar 10 buc
- spalator 1 buc
- pisoare 3 buc
3. Pentru sala de forta
- WC 2 buc
- lavoar 2 buc
2.Calculul debitului de apa rece potabila pentru consum menajer.
2.1) In conformitate cu STAS 1478-90 debitul de calcul pentru distribuia apei
reci in scopuri menajere pentru Spatii cazare -Camine studentesti, s-a determinat
astfel:
E c b a q
CF
=
in care:
-
CF
q - debitul in l/s
- E - suma echivalenilor punctelor de consum alimentate de conducta respectiv
- a - coeficient adimensional in funcie de regimul de furnizare al apei in reeaua de
distribuie
- b - coeficient adimensional in funcie de felul apei
- c - coeficient adimensional in funcie de destinaia cldirii
a =0,15
b =1
c =3
E =E
1
+E
2

- E
1 -
suma ehivalenilor bateriilor amestectoare de ap cald
- E
2
-suma echivalenilor robinetelor de ap rece
Rezulta un debit de apa rece q
c1
=9,75 l/s
2.2) In conformitate cu STAS 1478-90 debitul de calcul pentru distribuia apei
2
reci in scopuri menajere pentru Spatii anexe, s-a determinat astfel:
E c b a q
CF
=
in care:
-
CF
q - debitul in l/s
- E - suma echivalenilor punctelor de consum alimentate de conducta
respectiv
- a - coeficient adimensional in funcie de regimul de furnizare al apei in reeaua de
distribuie
- b - coeficient adimensional in funcie de felul apei
- c - coeficient adimensional in funcie de destinaia cldirii
a =0,15
b =1
c =2
E =E
1
+E
2

- E
1
- suma ehivalenilor bateriilor amestectoare de ap cald
- E
2
-suma echivalenilor robinetelor de ap rece
Rezulta un debit de apa rece q
c2
=0,76 l/s
2.3) In conformitate cu STAS 1478-90 debitul de calcul pentru distribuia apei
reci in scopuri menajere pentru sala de forta, s-a determinat astfel:
E c b a q
CF
=
in care:
-
CF
q - debitul in l/s
- E - suma echivalenilor punctelor de consum alimentate de conducta respectiv
- a - coeficient adimensional in funcie de regimul de furnizare al apei in reeaua de
distribuie
- b - coeficient adimensional in funcie de felul apei
- c - coeficient adimensional in funcie de destinaia cldirii
a =0,15
b =1
c =6
E =E
1
+E
2

- E
1
- suma ehivalenilor bateriilor amestectoare de ap cald
- E
2
-suma echivalenilor robinetelor de ap rece
Rezulta un debit de apa rece q
c3
=1,17 l/s

Debitul total de calcul pentru conductele de distributie a apei reci pentru
scopuri menajere este de Qc=q
c1
+q
c2
+q
c3
=11,68 l/s.

3. Calculul debitului de apa rece pentru combaterea incendiului.
3.1.) Zona camerelor pentru cazare studenti
3.1.1) Instalatii cu hidranti interiori pentru stingerea incendiilor
Conform Normativ I9 art. 14.55 s-au prevazut instalatii de stingere cu hidranti
interiori care vor proteja fiecare punct din interiorul incaperilor cu cel putin 2 jeturi in
functiune simultana.
In conformitate cu STAS 1478-90, tabelul 5, pct.1, al.b) este obligatorie
prevederea unui hidrant interior avind urmatoarele caracteristici:
- Debitul specific minim al jetului: q
ih
=2.50 l/sec
- Numar de jeturi simultane 2
- Lungimea minima a jetului compact: l
c
=6.0 m
3
- Debitul de calcul a l instalatiei: Q
ih
=5.00 l/sec
Timpul teoretic de functionare al hidrantilor interiori este, conform STAS 1478-
90, al.3.2.3.1 de 10 minute.
3. 2.) Zona parcajelor subterane
Conform NP24 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea
parcajelor pentru autoturisme pentru stingerea incendiilor parcajele subterane sunt
echipate cu hidranti interiori
3.2.1) Instalatii cu hidranti interiori pentru stingerea incendiilor
Caracteristicile hidrantilor interiori pentru parcaje sunt:
- Debitul specific minim al jetului: q
ih
=2.50 l/sec
- Numar de jeturi simultane 2
- Lungimea minima a jetului compact: l
c
=6.0 m
- Debitul de calcul al instalatiei: Q
ih
=5.0 l/sec
Timpul teoretic de functionare al hidrantilor interiori este, conform STAS 1478-
90, al.3.2.3.1 de 10 minute.
Instalatii de hidranti exteriori pentru combaterea incendiilor
Conform STAS 1478 pentru stingerea incendiilor din exterior a rezultat un
debit de 25 l/s si un timp de functionare t=3 h.
Numarul hidrantilor exteriori este de 3 cu un debit specific al fiecarui hidrant
exterior egal cu 10 l/s. Fiecare punct al cladirii va fi atins de fiecare hidrant.
Stingerea din exterior se va asigura prin interventia formatiei de pompieri
locale care va asigura parametrii de presiune necesari prin racordarea echipamen-
tului din dotare la hidrantul exterior.
Calculul pierderilor de presiune s-a efectuat in ipoteza in care este inchisa o
vana de sectionare si trebuie alimentat hidrantul cel mai dezavantajat.
H
nec
H
g
+ H
p
+ H
u
[mH
2
O], unde:
H
g
=inaltimea geodezica
H
p
=pierderea de sarcina in retea
H
u
=presiunea de utilizare a unui hidrant aflat in pozitia cea mai dezavantajata

H
g
=37.5 mH
2
O
H
u
=8.5 mH
2
O presiunea necesara in ajutaj
H
p
=9 mH
2
O (pierderi in retea si furtun)
Rezulta:
H
nec
37.5+8.5+9 = 55 mH
2
O
S-a prevazut un grup de pompare pentru:
1. reteaua de hidranti avind:
- 2 pompe active cu : Q
p
= 12.5 l/s
H
p
= 59 mH
2
O
- 1 pompa de rezerva avind aceleasi caracteristici
- 1 pompa pilot cu: Q
p
= 2.5 l/s
H
p
= 70 mH
2
O
2. reteaua de apa potabila pentru consum menajer
- 1 pompe active cu : Q
p
= 11.68 l/s
H
p
= 42 mH
2
O
- 1 pompa de rezerva avind aceleasi caracteristici
Rezerva totala de apa
Volumul total util al rezervorului de apa este:
V = V
inc
+ V
cons menajer
= 273+27=300 mc
In volumul de avarie intra si volumul care se pierde la nivelul sorbului si la
4
nivelul prea plinului.

Necesarul de apa pentru refacerea rezervei de incediu a fost calculat pentru
refacerea integrala a volumului de incendiu in 24 de ore, rezultand astfel un debit de:
Q
inc
=V
inc
/t=273/(24 x 3.6) =3,16 l/s Debitul necesar refacerii rezervei de
incendiu in 24 h.
A rezultat astfel un bransament de Dn 65. Acesta va fi executat di ntr-o
conducta de PEHD 756.9mm, Pn10, SDR 11.

Determinarea consumurilor de apa rece potabila
Pentru determinarea consumului de apa zilnic s-a avut in vedere numarul de
oameni care sunt repartizati astfel: 666 de studenti pentru zona de cazare, 12
persoane pentru administrativ si intretinere si 100 persoane pentru spatiile anexe
Conform STAS 1478-90 pentru studenti a rezultat un consum de 170 l/om*zi,
pentru personalul administrativ si intretinere 90 l/om*zi si pentru persoanele din
spatiile anexe 10 l/om*zi.

- Debitul mediu zilnic, Qzi med este:

( ) ( )

= =
(

=
n
k
m
i
s zimed
i q i N Q
1 1
1000
1
[mc/zi], (1)
in care:
N(i) numarul de utilizatori;
q
s
(i) debit specific: cantitatea medie zilnica de apa necesara unui
consumator, [l/om zi];
K
zi
(i) coeficient de variatie zilnica; se exprima sub forma abaterii valorii
consumului zilnic fata de medie, adimensional:
( )
( )
( ) i Q
i Q
i K
zimed
zi
zi
max
=
K
or
(i) coeficient de variatie orara; se exprima sub forma abaterii valorilor
maxime orare ale consumului fata de medie in zilele de consum maxim,
adimensional:
( )
( )
( ) i Q
i Q
i K
ormed
or
or
max
=
Qzi med=(666 x 170+12 x 90+100x10)/1000=115.30 [mc/zi] .

- Debitul zilnic maxim, Qzi max este:
( ) ( ) ( )

= =
(

=
n
k
m
i
zi s zi
i K i q i N Q
1 1
1000
1
max
[mc/zi]; (2)

Qzi max=(666 x 170+12 x 90+100x10)x1,2/1000=138.36 [mc/zi].

- Debitul orar maxim, Qorar max este:

( ) ( ) ( ) ( )

= =
(

=
n
k
or zi
m
i
s im orar
i K i K i q i N Q
1 1
24
1
1000
1
max
[mc/h]; (3)

Qorar max=(666 x 170+12 x 90+100x10)x1,2x2/1000/24=11.53 [mc/h].
5

- Debitul orar mediu, Qorar med este:

( )
24
max zi
orarmediu
Q
i Q = [mc/h];

Qorar med=138.36/24=5.76 [mc/h]

In relatiile (1), (2), (3) indicii din sume au semnificatiile:
- k se refera la categoria de necesar de apa;
- i se refera la tipul de consumatori si debitul specific pe tip de
consumator

B. Racord la reteaua de canalizare
1. Generalitati
Debitele specifice de scurgere q
S
pentru apele uzate menajer de la obiectele
sanitare prevzute n cldire, echivalenii de debit de scurgere E
S
, diametrele
nominale ale conductelor de legtur i pantele lor de montaj n conformitate cu
STAS 1795-87 sunt date n tab.1.
Tabel 1.
Nr.
crt.
Denumire obiect
sanitar
Debit
specific
scurgere
q
S
l/s
Echivaleni
de debit pt
scurgere
E
S

Diametru
nominal
conduct
legtur
Dn mm
Pant de montaj
conduct legtur
Normal Minimal
1 Lavoar 0,17 0,50 50 0,035 0,025
2 Cada de dus 0,66 2 50 0,035 0,025
3 Pisoar 1.15 3.5 50 0.035 0.025
4 Closet cu rezervo-
rul montat pe vas
la seminlime
2 6 100 0,020 0,012
5 Spalator 0,33 1,00 50 0,035 0,025
6 Masina de spalat 0,17 0,50 50 0,035 0,025
2. Debitul de calcul pentru ape uzate menajer
2.1) Debitul de calcul pentru conductele de canalizare in conformitate cu
STAS 1795-95.
Se calculeaz cu relaia :
Q
C
=Q
S
+q
S max
[l/s]
In care:
Q
S
debitul de corespunzator valorii sumei echivaleniilor ES, ai obiectelor sanitare
i ai punctelor consum ,ce se surge in reeaua de canalizare considerat, n [l/s]
q
Cmax
-debitul de scurgere cu valoarea cea mai mare care se scurge in reeaua de
canalizare considerat in [ l/s].
Q
S
este dat de relaia :
a)
S S
E , a Q = 4 1 - pentru spatii cazare Camin studentesc
b)
S S
E , a Q = 95 0 - pentru spatii anexe
c)
S S
E , a Q = 0 3 - pentru sala de forta
Rezulta un debit de scurgere ape uzate menajere:
6
Q
C
=(Q
C1
+Q
C2
+Q
C3
)+q
S max
(20.79+2.91+3.56)+2=29.26 [l/s].
Pentru evacuarea apelor meteorice de pe platforma a rezultat un debit de
21.50 l/s, calculat pentru o intensitate a ploii de 200 l/s*ha, si urmatorii coeficienti de
scurgere: pentru asfalt =0,85.
Debitul de apa colectat de pe terasa a fost calculat pentru o intensitate a ploii
de 400 l/s*ha, si cu un coeficient de scurgere =0,8, corespunzator pentru terase
circulabile. A rezultat un debit total de 62.56 l/s.

RACORDUL DIN PVC-KG 400 LA CANALIZAREA PUBLICA , SE VA
REALIZA IN CONDUCTA EXISTENTA OVOIDALA 1600/1100 DIN ALEEA
STUDENTILOR.

4.Di mensionarea conductelor de scurgere.

Att n cazul conductelor pentru evacuarea apelor uzate menajere,
considernd c instalaia se realizeaz din PP i cunosnd diametrele cu debitele
de evacuare de la obiectele sanitare au rezultat diametrele din partea de piese
desenate.


Intocmit,
ing. Cristian PACURAR

S-ar putea să vă placă și