Sunteți pe pagina 1din 1

BREVIAR DE CALCUL

Calculul necesarului de apă pentru spălătoria auto


Cerința de apă
C = Kp x Ks x Σ (Nag ec + NRi) în care:
- C - cerința de apă;
- Nag ec - necesarul de apă pentru agenții economici;
- NRi - necesarul de apă pentru refacerea rezervei;
- Kp - coeficient prin care se ține seama de pierderile de apă tehnic admisibile în reţeaua de
distribuţie. La reţelele de distribuţie noi și având în vedere lungimilie mici se apreciază că pierderile din
volumul de apă distribuită sunt neglijabile, (Kp=l,00); Acestea pot apărea din execuţie necorespunzătoare,
variaţii zilnice de presiune, materiale cu defecţiuni;
- Ks - coeficientul de servitute pentru acoperirea necesităților proprii ale sistemului de
alimentare cu apă din sursa subterană este suficient Ks = 0,75. (restul de necesar apă va fi asigurat din
rezervă apă meteorică și de la rețea apă potabilă a orașului existentă pe amplasament)
A. Calculul necesarului de apă pentru consum
Categorii Norme
Nr. Total Total
Nr. crt. de consum
consumatori
folosință (l/UM,zi) (l/zi) (mc/zi)
Consum
agenți
1. economici 18 150 2700 2,7
(spălătorii
auto)
Total 2700 2,7
Rezultate:
Qzi med 2,7000 mc/zi
Ks 0,7500
Qzi max 2,0250 mc/zi
Numărul de ore funcționare 12,0000 ore
Qorar med 0,1688 mc/h
Qorar med 0,0469 l/s
Volumul rezervoarelor ape meterorice (aferente spălătoriei)
4 rezerve a câte 3 mc fiecare = 12 mc total
După consumarea apei, refacerea rezervei de apă trebuie să se realizeze cu debitul Qri în timpul
Tri.
Vri
Qri= * 24  6mc / zi Tri = 48 ore
Tri

Cerința de apă – conf. SR 1343-1:2006


C = Kp x Ks x Σ (Nag ec + NRi)
= 1.00 x 0.75 x (2,7+ 6,0) = 8,7 mc/zi= 0,1 l/s

Întocmit,
Ing. Adam Marius

«TITLU_PROIECT»
Faza «FAZA»/1