Sunteți pe pagina 1din 4

BREVIAR CALCUL INSTALATIE

PARATRASNET
Calculul instalatiei de paratrasnet:
2.1.4. Frecvena loviturilor directe de trsnet (Nd) pe o construcie se determin cu relaia:
Nd = Ng x Ae x 1 x 1!
"#
$lovituri%an&
'n care:
Ng este densitatea anual a loviturilor de trsnet din regiunea 'n care este amplasat construcia (nr.
impact.%(m
2
an).ladirea amplasata in )"dul F*+,-NAN,. nr./2. 011+*23- are Ng=4.##
Ae este supra4aa ec5ivalent de captare a construciei (m
2
)6
1 este un coe4icient ce ine seama de mediul 'ncon7urtor.
8entru o construcie dreptung5iular i9olat. coe4icientul 1 este !.:. ,ac aceast construcie are
lungimea ;. limea l <i 'nlimea =. supra4aa ec5ivalent de captare. se calculea9 con4orm cu relaia:
Ae = ; x l > #=(; > l) > ?=
2
=/!@4!>#@AB.2@(4!>/!)>?@A.14@AB.2
2
=2B!!>22?.2@11!>2B.2#@14:?.24=2B!!>2:212>2B.2#@14:?.24
=2B!!>2:212>412AB.1224=#?2:!.1244
oe4icientul 1 ine seama de topogra4ia locului 'n care se a4l o)iectivul de prote7at <i de o)iectele
amplasate 'n interiorul distanei A= <i are valorile din ta)elul:
Valorile coeficientului C1
Amplasarea construciei C1
onstrucie amplasat 'ntr"o 9on cu alte construcii sau cu ar)ori !.2:
onstrucie 'ncon7urat de construcii cu 'nlimi mai mici !.:
onstrucie i9olat. 4r alte construcii pe o ra9 de cel puin A= 1
onstrucie i9olat pe vCr4ul unei coline sau promontoriu 2
Nd = Ng x Ae x 1 x 1!
"#
$lovituri%an&=4.##@#?2:!.124@!.:=1#1A:2./BB?2x 1!
"#
=
!.1#1A:2/BB?2 lovituri%an&
Dalorile coe4icientului (4actorului) Nc depind de urmtorii 4actori speci4ici:
" tipul construciei6
" coninutul construciei6
" gradul de ocupare a construciei6
" consecinele trsnetului6
<i se determin cu relaia:
Nc =@1!
"A

= 2 x A x 4 x :
Dalorile coe4icienilor 2. A. 4. : sunt date 'n ta)ele:
Valorile coeficientului C2 n funcie de natura construciei

Coeficientul C2
Acoperi
Structur
Eetal 0eton om)usti)il
Eetal !.: 1 2
0eton 1 1 2.:
om)usti)il 2 2.: A
Valorile coeficientului C3 n funcie de coninutul construciei
Coeficientul C3
Fr valori <i incom)usti)ile !.:
Dalori o)i<nuite <i normal com)usti)ile 1
Dalori importante sau com)usti)ile 2
Dalori inestima)ile. de patrimoniu sau u<or com)usti)ile.
explo9ive
A
Valorile coeficientului C4 n funcie de gradul de ocupare al construciei
Coeficientul C4
Neocupate !.:
Normal ocupate 1
*vacuare di4icil sau risc de panic A
Valorile coeficientului C5 n funcie de consecinele trsnetului
Coeficientul C5
Nu necesit continuarea lucrului <i nu are e4ecte duntoare asupra mediului 'ncon7urtor 1
Necesit continuitatea lucrului <i nu are e4ecte duntoare asupra mediului 'ncon7urtor :
*4ecte duntoare asupra mediului 1!
on4orm datelor din ta)ele re9ulta: = 2 x A x 4 x :=@2.:@1@1@1=2.:
Frecventa aceptata Nc = =0.0055
gradul de eficacitate E = 1-Nc/Nd =1- 0.03408=0.906592
!.?!F*G!.?: rezulta un nivel de prtectie ! !-intarit
"aza de prtectie #ini#a=55.4 #
"aza de prtectie la nivelul $lului=60 #