Sunteți pe pagina 1din 4

Beneficiar:

FAZA: PT
SC DORIPESCO PROD SRL
SC KRONCIC ELECTRIC SRL
Denumirea: Pag:
INSTALATII ELECTRICE PARATRASNET 1/4

BORDEROU

1. Memoriu tehnic
2. Evaluare necesitatii prevaderii IPT
3. Plansa desenata
Beneficiar:
FAZA: PT
SC DORIPESCO PROD SRL
SC KRONCIC ELECTRIC SRL
Denumirea: Pag:
INSTALATII ELECTRICE PARATRASNET 2/4

MEMORIU TEHNIC
Generalitati

1. Date de proiectare

Proiectul a fost executat tanand cont de necesitatile din punct de vedere al instalatiei
electrice precum si de normele si normativele in vigoare.

Acest proiect trateaza instalatia electrica de paratrasnet.

1.1. Instalatia de paratrasnet

Dupa cum reiese din breviarul de calcul sunt necesare 20 buc paratrasnete pentru
protectia impotriva trasnetului, nivel de protective 2.

Este prevazuta o instalatie alcatuita din 20 buc tije de captare cu o raza de 30 m , clasa
II, catargul va depasi cu 80 cm cosul de la ventilatoare, conductor OLZn 10 mm 2 si piese de
separate. Aceste dispositive se monteaza pe carcasa ventilatoarelor conform plansei
desenate, astfel incat acestea sa protejeze si suprafetele exterioare aferente cladii. Prizele
de pamat pentru paratrasnet se vor amplasa dejur imprejur al cladirii, valoarea acestora va
fi sub 10 ohm. Tijele de captare se conecteaza la centura de pamantare prin intermediul
conductoarelor OLZn 10 mm2 si piese de separate.

Conductoarele de cobarare ale instalatiei de paratrasnet vor fi protejate pe inaltimea de


2,5 m de la cota terenului in tub de protective din polietilena reticulate cu grosimea
peretelui de minim 3 mm.

Pe o raza de cel putin 3 m in jurul conductoarelor de coborare terenul va avea o


acoperire cu un strat de pietris cu grosimea de minim 15 cm.

Priza de pamant va fi extinsa pana cand rezistenta de dispersie a acesteia va fi sub 10


ohm.
Beneficiar:
FAZA: PT
SC DORIPESCO PROD SRL
SC KRONCIC ELECTRIC SRL
Denumirea: Pag:
INSTALATII ELECTRICE PARATRASNET 3/4

Partile metalice ale tuturor constructiilor, utilajelor si instalatiilor care in mod normal nu
sunt sub tensiune se vor interconecta si lega la prize de pamant.

Priza de pamant si instalatia de paratrasnet se vor executa cu respectarea prevederilor


din normativul I7-2011.

2. Masuri de protectia a muncii si PSI

Principalele accidente avute in vedere:

 Electrocutari sau arsuri prin antingere directa, protectia prin atingerea


accidentala a unor elemente aflate sub tensiune;
 Electrocutari sau arsuri prin atingere indirect atingerea unor elemente
(carcase sau elemente de sustinere) aflate in mod accidental sub tensiune
datoarila unor defecte de izolatie, ruperi si caderi de cabluri, etc.;
 Socuri tehnice si menice datorita exploziilor de echipamente, actionari gresite;
 Alte pericole avute in vedere.

Instalatiile electrice din prezenta documentatie respecta prevederile normativelor in


vigoare la aceasata data, in special ale urmatoarelor normative:

 Normativul I7-2011 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea


instalatiilor electrice aferente cladirilor;
 Normativul P118-1999 privind siguranta la foc a constructiilor;
 Norme de prevenire a incendiilor pe parcursul efectuarii lucrarilor de
constructii C300-2002
 L307-2006 legea privind apararea impotriva incendiilor;
 Ordin 163-2007 pentru aprobarea Norme generale de aparare impotriva
incendiilor;
 Ordin 712-2005 (cu modificari si completari ulterioare) pentru aprobarea
Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de
incendiu.
Beneficiar:
FAZA: PT
SC DORIPESCO PROD SRL
SC KRONCIC ELECTRIC SRL
Denumirea: Pag:
INSTALATII ELECTRICE PARATRASNET 4/4

3. Masuri de protecti a mediului

Instalatiile electrice din prezenta documentatie respecta prevederile legilor si


normativelor in vigoare la aceasta data, in special ale urmatoarelor acte legislative:

 OUG 195-2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea 265-2006


 Legea 211-2011 privind regimul deseurilor.

Intocmit ing. Nicolae Iorga

S-ar putea să vă placă și