Sunteți pe pagina 1din 1

1.

11 Bibliografie
1.11.1. Legi, normative, standarde .a., prevederi specifice domeniului proiectului de diplom I-7-2011 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor. NTE 007/08/00- Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice. PE 003-84 Nomenclatorul de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice. NTE 116/2001 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice. SR EN 60529:1995 Grade normale de protectie asigurate prin carcase. Clasificare si metode de verificare. SR ISO 3864-1:2009 Culori si indicatoare de securitate . Conditii tehnice generale SR EN 60446:2003 Identificarea conductoarelor prin culori sau prin repere numerice SR EN 50086-1:2001 Piese de fixare a tuburilor pentru instalatii electrice . Bride metalice . Dimensiuni SR EN 60947-1:2008 Aparataj de joasa tensiune . Partea 1 : Reguli generale SR EN 60947-2:2007 Aparataj de joasa tensiune . Partea 2 : Intrerupatoare automate STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor . Limite admise SR EN 60598-1:2005 Iluminat . Terminologie SR 6646-1:1996 Iluminatul artificial . Conditii generale pentru iluminatul in constructii SR EN 60081:2003 Lampi fluorescente tubulare pentru iluminatul general . Conditii tehnice generale SR EN 60598-2-1:2001 Corpuri de iluminat . Corpuri de iluminat fixe de uz general . Conditii tehnice SR EN 61140:2002/A1:2007 Protecie mpotriva ocurilor electrice. Aspecte comune n instalaii i echipamente electrice SR EN 60898 +A1:1995 Intrerupatoare automate pentru protectia la supracurenti STAS 9436/1 Cabluri si conducte electrice . Clasificare si simbolizare SR EN 61386-1:2004 Tuburi pentru instalatii electrice . Conditii tehnice generale SR EN 60598-2-22:2004 Corpuri de iluminat. Partea 2-22: Conditii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranta SR HD 60364-4-41:2007 Protectia impotriva electrocutarii . Prescriptii generale SR HD 60364-5-54:2007 Protectia impotriva electroctrocutarilor .Instalatii electrice fixe . Prescriptii PE 100 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor P 118 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia impotriva focului PE 124 Normativ privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor PE 936 Instructiuni privind modul de autorizare a introducerii in proiecte , a montarii si utilizarii receptoarelor electrotermice C 56/02 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente Ordin MI 775/98 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor SR CEI 364-1 Instalatii electrice ale cladirilor . Domeniu de aplicare , obiect , principii SR CEI 364-4 Protectia pentru asigurarea securitatii SR CEI 364-5 Alegerea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor electrice SR CEI 364-6 Verificari Lista de prescripii tehnice menionate nu este limitativ , executantul avnd obliga ia s cunoasc toate actele normative in vigoare.

ntocmit, Udrea Vlad S.

149