Sunteți pe pagina 1din 5

Lista standardelor conflictuale cu standardele eurocod,

anulate la 31 martie 2010


Nr.Crt. Indice Titlu romana Inlocuit prin

1. STAS 10100/0-75 Principii generale de verificare a siguranţei

construcţiilor SR EN 1990:2004

SR EN 1990:2004/NA:2006

3.STAS 10101/0-75 Acţiuni în construcţii. Clasificarea şi gruparea

acţiunilor SR EN 1990:2004/NA:2006

4.STAS 10101/0A-77 Acţiuni în construcţii. Clasificarea şi gruparea

acţiunilor pentru construcţii civile şi

industriale SR EN 1990:2004/NA:2006

5. STAS 10101/1-78 Acţiuni în construcţii. Greutăţi tehnice şi

încărcări permanente SR EN 1991-1-1:2004

SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006

7.STAS 10101/20-90 Acţiuni în construcţii. Încărcări date de vânt SR EN 1991-1-


4:2006/NB:2007

8.STAS 10101/21-92 Acţiuni în construcţii. Încărcări date de

zăpadă SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006

9.STAS 10101/23-75 Acţiuni în construcţii. Încărcări date de

temperatura exterioară SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008

10.STAS 10101/23A-78 Acţiuni în construcţii. Încărcări date de

temperaturi exterioare în construcţii civile şi

industriale SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008

11. STAS 10101/2-75 Acţiuni în construcţii. Încărcări datorită

procesului de exploatare SR EN 1991-1-1:2004

SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006
13.STAS 10101/2A1-87 Acţiuni în construcţii. Încărcări tehnologice din

exploatare pentru construcţii civile, industriale

şi agrozootehnice SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006

14.STAS 10102-75 Construcţii din beton, beton armat şi beton

precomprimat. Prevederi fundamentale pentru

calculul şi alcătuirea elementelor SR EN 1992-1-1:2004

1. STAS 10100/0-75 Principii generale de verificare a siguranţei

construcţiilor SR EN 1990:2004

SR EN 1990:2004/NA:2006

3.STAS 10101/0-75 Acţiuni în construcţii. Clasificarea şi gruparea

acţiunilor SR EN 1990:2004/NA:2006

4.STAS 10101/0A-77 Acţiuni în construcţii. Clasificarea şi gruparea

acţiunilor pentru construcţii civile şi

industriale SR EN 1990:2004/NA:2006

5. STAS 10101/1-78 Acţiuni în construcţii. Greutăţi tehnice şi

încărcări permanente SR EN 1991-1-1:2004

SR EN 1991-1-1:2004/NA:20067.STAS 10101/20-90 Acţiuni în construcţii. Încărcări


date de vânt SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007

8.STAS 10101/21-92 Acţiuni în construcţii. Încărcări date de

zăpadă SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006

9.STAS 10101/23-75 Acţiuni în construcţii. Încărcări date de

temperatura exterioară SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008

10.STAS 10101/23A-78 Acţiuni în construcţii. Încărcări date de

temperaturi exterioare în construcţii civile şi


industriale SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008

11. STAS 10101/2-75 Acţiuni în construcţii. Încărcări datorită

procesului de exploatare SR EN 1991-1-1:2004

SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006

13.STAS 10101/2A1-87 Acţiuni în construcţii. Încărcări tehnologice din

exploatare pentru construcţii civile, industriale

şi agrozootehnice SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006

14.STAS 10102-75 Construcţii din beton, beton armat şi beton

precomprimat. Prevederi fundamentale pentru

calculul şi alcătuirea elementelor SR EN 1992-1-1:200416.STAS 10104-83


Construcţii din zidărie. Prevederi

fundamentale pentru calculul elementelor

structurale SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008

17. STAS 10107/0-90 Construcţii civile şi industriale. Calculul şi

alcătuirea elementelor structurale din beton,

beton armat şi beton precomprimat SR EN 1992-1-1:2004

SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008

19.STAS 10107/1-90 Construcţii civile, industriale şi

agrozootehnice. Planşee din beton armat şi

beton precomprimat. Prescripţii generale de

proiectare SR EN 1992-1-1:2004

SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008

21.STAS 10107/2-92 Construcţii civile, industriale şi agricole.

Planşee curente din plăci şi grinzi din beton

armat şi beton precomprimat. Prescripţii de

calcul şi alcătuire SR EN 1992-1-1:2004


Lista standardelor conflictuale cu standardele eurocod,
anulate la 31 martie 2010SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008
23.STAS 10107/3-90 Construcţii civile, industriale şi agricole.

Planşee cu nervuri dese din beton armat şi

beton precomprimat. Prescripţii de proiectare SR EN 1992-1-1:2004

SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008

25. STAS 10107/4-90 Construcţii civile, industriale şi agricole.

Planşee casetate din beton armat. Prescripţii SR EN 1992-1-1:2004

SR EN 1992-1-1:2004/NB:200827.STAS 10108/0-78 Construcţii civile, industriale şi


agricole.

Calculul elementelor din oţel SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008

SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008

29.STAS 10108/1-81 Construcţii civile, industriale şi agricole.

Prescripţii pentru proiectarea construcţiilor din

ţevi de oţel SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008

30.STAS 10108/2-83 Construcţii din oţel. Calculul elementelor din

oţel alcătuite din profile cu pereţi subţiri,

formate la rece SR EN 1993-1-3:2007/NB:2008

31.STAS 10109/1-82 Construcţii civile, industriale şi

agrozootehnice. Lucrări de zidărie. Calculul şi

alcătuirea elementelor SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008

32.STAS 10111/2-87 Poduri de cale ferată şi şosea. Suprastructuri

din beton, beton armat şi beton

precomprimat. Prescripţii de proiectare SR EN 1992-2:2006/NA:2009

33.STAS 9165-72 Principii generale de proiectare pentru

construcţii din regiuni seismice SR EN 1998-1:2004/NA:2008


Total- - -