Sunteți pe pagina 1din 2

Lista standardelor conflictuale cu standardele eurocod,

anulate la 31 martie 2010

Nr.Crt. Indice Titlu romana Inlocuit prin


1. STAS 10100/0-75 Principii generale de verificare a siguranţei SR EN 1990:2004
construcţiilor SR EN 1990:2004/NA:2006
3. Acţiuni în construcţii. Clasificarea şi gruparea
STAS 10101/0-75 SR EN 1990:2004/NA:2006
acţiunilor
Acţiuni în construcţii. Clasificarea şi gruparea
4.
STAS 10101/0A-77 acţiunilor pentru construcţii civile şi SR EN 1990:2004/NA:2006
industriale
5. STAS 10101/1-78 Acţiuni în construcţii. Greutăţi tehnice şi SR EN 1991-1-1:2004
încărcări permanente SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006
7.
STAS 10101/20-90 Acţiuni în construcţii. Încărcări date de vânt SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007

8. Acţiuni în construcţii. Încărcări date de


STAS 10101/21-92 SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006
zăpadă
9. Acţiuni în construcţii. Încărcări date de
STAS 10101/23-75 SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008
temperatura exterioară
Acţiuni în construcţii. Încărcări date de
10.
STAS 10101/23A-78 temperaturi exterioare în construcţii civile şi SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008
industriale
Acţiuni în construcţii. Încărcări datorită SR EN 1991-1-1:2004
11. STAS 10101/2-75
procesului de exploatare
SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006

Acţiuni în construcţii. Încărcări tehnologice din


13.
STAS 10101/2A1-87 exploatare pentru construcţii civile, industriale SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006
şi agrozootehnice
Construcţii din beton, beton armat şi beton SR EN 1992-1-1:2004
14.
STAS 10102-75 precomprimat. Prevederi fundamentale pentru
calculul şi alcătuirea elementelor SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008

Construcţii din zidărie. Prevederi


16.
STAS 10104-83 fundamentale pentru calculul elementelor SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008
structurale
Construcţii civile şi industriale. Calculul şi SR EN 1992-1-1:2004
17. STAS 10107/0-90
alcătuirea elementelor structurale din beton,
beton armat şi beton precomprimat SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008

Construcţii civile, industriale şi SR EN 1992-1-1:2004


19. agrozootehnice. Planşee din beton armat şi
STAS 10107/1-90
beton precomprimat. Prescripţii generale de SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008
proiectare
Construcţii civile, industriale şi agricole. SR EN 1992-1-1:2004
21. Planşee curente din plăci şi grinzi din beton
STAS 10107/2-92
armat şi beton precomprimat. Prescripţii de SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008
calcul şi alcătuire
Construcţii civile, industriale şi agricole. SR EN 1992-1-1:2004
23.
STAS 10107/3-90 Planşee cu nervuri dese din beton armat şi
beton precomprimat. Prescripţii de proiectare SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008
25. STAS 10107/4-90 Construcţii civile, industriale şi agricole. SR EN 1992-1-1:2004
Planşee casetate din beton armat. Prescripţii
SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008
de proiectare
27. Construcţii civile, industriale şi agricole. SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008
STAS 10108/0-78
Calculul elementelor din oţel SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008
Construcţii civile, industriale şi agricole.
29.
STAS 10108/1-81 Prescripţii pentru proiectarea construcţiilor din SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008
ţevi de oţel
Construcţii din oţel. Calculul elementelor din
30.
STAS 10108/2-83 oţel alcătuite din profile cu pereţi subţiri, SR EN 1993-1-3:2007/NB:2008
formate la rece
Construcţii civile, industriale şi
31.
STAS 10109/1-82 agrozootehnice. Lucrări de zidărie. Calculul şi SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008
alcătuirea elementelor
Poduri de cale ferată şi şosea. Suprastructuri
32.
STAS 10111/2-87 din beton, beton armat şi beton SR EN 1992-2:2006/NA:2009
precomprimat. Prescripţii de proiectare
33. Principii generale de proiectare pentru
STAS 9165-72 SR EN 1998-1:2004/NA:2008
construcţii din regiuni seismice
Total - - -