Sunteți pe pagina 1din 2

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea


Nr. Denumirea U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3X4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

1 1 Centrala electrica murala 18 kW buc 1.00


2 2 Pompa de circulatie Dn 32 buc 1.00
3 7 Boiler electric 80 l buc 2.00
4 9 Vas de expansiune 100 l buc 2.00
5 12 Vas de expansiune 24 l buc 1.00
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj
TOTAL Echipamente in Obj CORP ADMINISTRATIV
siv dotari
Nr.
fisa
tehnic
a
6

1
2
3
4
5

S-ar putea să vă placă și