Sunteți pe pagina 1din 14

SC M.A.R.S.A.T.

SA TARGU JIU
Str. Termocentralei, nr. 2, Targu Jiu, Goj, România
tel;0253/210047; fax: 0253/210031

MODERNIZAREA PARTII DE JOASA TENSIUNE A


POSTURILOR DE TRANSFORMARE AERIENE

Faza:

PT+DE

Beneficiar:

S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE


TRANSILVANIA NORD S.A.
VOLUMUL 2 –OBIECTUL 9
SDEE ORADEA– PTA PICLEU

Data: MAI 2014

1
LISTA DE SEMNATURI

MODERNZAREA PARTII DE JOASA TENSIUNE A


POSTURILOR DE TRANSFORMARE AERIENE

BENEFICIAR: S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD


S.A.

PROIECTANT: S.C. M.A.R.S.A.T S.A.

SIMBOL: 2/2014
FAZA: PT+DE

DIRECTOR:
- ing. Velican Gheorghe ............

PROIECTARE:
- ing. Hârceanu Vasile . . . . . . . . . . . . sef proiect

- ing. Fratila Daniel ............

- ing. Popeanga Adrian ............

2
CUPRINSUL LUCRARII

VOLUMUL 2

OBIECTUL 9

1 Denumirea lucrarii................................................................................. pag. 1


2 Lista de semnaturi................................................................................. pag. 2
3 Cuprinsul lucrarii.................................................................................... pag. 3
4 Borderou de piese desenate................................................................. pag. 4
5 Tema de proiectare .............................................................................. pag. 5
6 Memoriu tehnic ...................................................................................... pag. 6
- Date generale .................................................................................. pag. 6
- Zona si amplasamentul ................................................................... pag. 6
- Fundamentarea necesitatii si oportunitatii realizarii obiectivului..... pag. 7
- Situatia existenta ........................................................................... pag. 7
- Situatia proiectata ............................... ......................................... pag. 8
- Descrierea lucrarilor .............. ......................................................... pag. 9
- Probe, teste, verificari........................................................... pag. 9

7 Cutie de distributie de joasa tensiune........................................ pag. 10


Normative, standarde, fise tehnice ce au fost respectate in faza de pag. 13
8
proiectare si vor fi respectate obligatoriu de catre constructor

pa .
g.

3
BORDEROU DE PIESE DESENATE

Situatie existenta :

1. Vedere in plan – situatie existenta E-01


2. Schema monofilara retea joasa tensiune –situatie existenta E-02

Situatie proiectata :

1. Vedere generala PTA, Suport CD E 1/3


2. Scheme electrica desfasurata CD E 2/3
3. Echipare CD E 3/3
4. Detalii trecere bara Al E 4/4

Inscriptionari

1. Inscriptionare CD I-01

4
SC M.A.R.S.A.T. SA TARGU JIU
Str. Termocentralei, nr. 2, Targu Jiu, Goj, România
tel;0253/210047; fax: 0253/210031

VOLUMUL 2

OBIECTUL 9

MODERNZAREA PARTII DE JOASA TENSIUNE A


POSTULUI DE TRANSFORMARE AERIAN PICLEU
TEMA DE PROIECTARE

Data: MAI 2014

5
MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea lucrarii: Modernizarea partii de joasa tensiune a postului de transformare


aerian PTA PICLEU

1.2 Elaborator: S.C. M.A.R.S.A.T. SA Targu Jiu

1.3 Titularul investitiei : S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD


S.A.

1.4 Beneficiarul investitiei : S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD


S.A..

1.5 Amplasamentul lucrarii: Picleu judetul Bihor .

1.6 Faza documentatiei: PT+DE.

2. ZONA SI AMPLASAMENTUL

Lucrarea se realizeza in localitatea Picleu, judetul Bihor


Amplasamentul instalatiilor proiectate se află în zona meteo A conform NTE 003/04/00,
caracterizate de urmatoarele valori:
- vant maxim nesimultan cu chiciură: 90 m/s;
- vânt simultan cu chiciură: 57 m/s;
- temperatura aerului: maximă 40˚C, minimă - 30˚C, medie + 15˚C; de formare a
chiciurei - 5˚C
- topografia: zona de deal
- indice isokeraunic: 35 – 40 zile
- topografia: zona de deal
- indice isokeraunic: 35 – 40 zile.
- zona de lucru are un grad de poluare I, conform PE NTE 001/03/2000.
- geologie, seismologie:

6
Din punct de vedere al încărcării antiseismice a construcţiilor, conform cu normativul
P100/2006, zona unde se lucrează este situată în „Zona F” cu valoarea coeficientului Ks=0,08
şi cu perioada de colt Tc=0,7 s.

3. FUNDAMENTAREA NECESITATII SI OPORTUNITATII REALIZARII


OBIECTIVULUI

Avand in vedere starea tehnica precară a cutiilor de distributie de JT ale unui


număr mare de posturi de transformare aeriene de MT/JT datorită vechimii acestora (cutia
metalică ruginită si corodată, circuite de curent cu defecte de contact, grup de măsurare a
energiei electrice necorespunzator), precum si a necesitatii adaptarii numărului de circuite de
iesire la consumul aflat în creştere se propune modernizarea acestor cutii de distributie de JT.
Prin această acţiune se vor obţine următoarele avantaje:
- Asigurarea condiţiilor tehnice si de protecţie corespunzătoare pentru cutiile de
distribuţie.
- Creşterea continuităţii in alimentarea consumatorilor.
- Adaptarea capacitaţii de distribuţie pe retelele de JT.
-Integrarea contoarelor de masură generală a posturilor in sistemul de telecitiri AMR
Electrica.

4. SITUATIA EXISTENTA

Postul de transformare aerian din localitatea Picleu este un post de transformare de


250KVA, 20/0,4 KV, si are o cutie de distributie tip CD1-4. Situatia existenta este prezentata
in plansele E-01si E-02.
Plecarile de joasa tensiune sunt realizate cu conductor izolat de 50mmp.
Caderile de tensiune la capatul retelei de 0,4 kV sunt mari, iar curentul de scurtcircuit
este mic, datorita lungimii mari a retelei nerespectandu-se cerintele legale de
electrosecuritate publica. Protectiile LEA jt sunt neselective in raport cu protectiile
bransamentelor electrice fapt ce favorizeaza un numar mare de intreruperi in alimentarea cu
energie electrica.
PTA Picleu existent are cutia de distributie de tipul CD1-4, care nu asigura o protectie
corespunzatoare a circuitelor 0,4 kV si nici o securizare corespunzatoare a grupului de
masura energiei electrice. Circuitele de plecare sunt :
Circuitul 1 (Plecare 1 spre LEA 0,4kV )
Circuitul 2 (Plecare 2 spre LEA 0,4kV )
Circuitul 3 (Plecare 3 spre LEA 0,4kV )
Circuitul 4 (Plecare 4 spre LEA 0,4kV )

Caracteristicile consumatorilor sunt urmatoarele:


- consumator casnic (ordinul 5/2000 ANRE punctul 5.1.1);
o puterea instalata consumatori monofazati: Pi = 6 kW; Conform PE132/2003
aprobat cu decizia nr. 725 a SC Electrica SA, anexa 2, tabelul 3, varianta A2;
o puterea calcul consumatori monofazati: Pa = 1,5 kW; Conform PE132/2003
aprobat cu decizia nr. 725 a SC Electrica SA, anexa 2, tabelul 3, varianta A2;
o factorul de putere = 0,92;
o durata de utilizare a puterii maxime Tu= 3000 ore/om;
o punct de delimitare: la bornele de iesire din contor ;
o masura energiei electrice: se va face in blocul de masura si protectie
- mici consumatori agenti economici (Ordinul 5 /2000 ANRE punctul 5.3.2.2.)

7
- micii consumatori (agenti economici) sunt consumatorii de energie electrica cu puteri
contractate de pana la 30 kW sau mici consumatori pe loc de consum (consumatori
trifazati).
o puterea calcul consumatori trifazati: Pa = 3kW; Conform datelor obtinute de la
Centrul de Exploatare;
Cerinte ale consumatorului privind calitatea energiei electrice si ale alimentarii cu
energie electrica:
a) nivel de tensiune: 230 / 400 V ( conform SR CEI 38+A1/C1 /1998 )
b) nivel de variatii de tensiune admise: ± 8%;
c) nivel de variatii de frecventa admise: ± 1;
d) timpul maxim de intrerupere: consumatorii se vor realimenta cu energie
electrica dupa remedierea defectelor;

5. SITUATIA PROIECTATA

Instalatiile electrice noi urmaresc:


 alimentarea cu energie electrica a consumatorilor noi si existenti;
 reducerea cheltuielilor de exploatare, prin aplicarea noilor tehnologii;
 realizarea sigurantei in alimentarea cu energie electrica;
 realizarea protectiei pe partea de jt prin asigurarea sensibilitatii protectiei si a
selectivitatii acestora;
 asigurarea riscului minim privind securitatea personalului si a instalatiei;
In faza de proiectare s-a tinut cont de cerintele caietului de sarcini unde se specifica :
a) In vederea uniformizării echipamentelor utilizate si a creşterii siguranţei in exploatare,
întreruptoarele de JT din CD vor fi dimensionate astfel (făra a activa protecţia maximala
de curent in vederea asigurarii selectivitaţii) :
- PTA-uri cu unitati de transformare 40 – 100kVA vor fi prevazute cu
intreruptoare debrosabile de JT de 250A
- PTA-uri cu unitati de transformare 160 - 250kVA vor fi prevazute cu
intreruptoare debrosabile de JT de 400A
- PTA-uri cu unitati de transformare 400 kVA vor fi prevazute cu intreruptoare
debrosabile de JT de 630A
b) In cazul cutiilor de distributie montate pe un singur stalp, inlocuirea coloanei de joasa
tensiune de racord la transformatorul de MT/JT, va fi dimensionată pentru puterea maximă
a unui transformator ce poate fi montat pe un singur stalp (250kVA) .
c) In cazul cutiilor de distributie montate pe doi stalpi, inlocuirea coloanelor de joasa tensiune
de racord la transformatorul de MT/JT, va fi dimensionată pentru puterea maximă a unui
transformator ce poate fi montat pe doi stalpi (630kVA).

PTA Picleu se modernizeaza, astfel:


 se va inlocui actuala cutia de distributie a postului de transformare tip CD1-4 cu o
cutie de distributie tip CD1-4 din poliester armat cu fibra de sticla, echipata conform
plansei E 3/3;
 se va inlocui coloana generala- de sosire transformator printr-o coloană nouă,
dimensionată pentru puterea maximă a unui transformator ce poate fi montat pe
un singur stalp (250kVA).Coloana va fi din conductor de cupru multifilar cu izolatie
de polietilena reticulata de tip F2X 120mmp protejat in tub de protectie riflat;
 întrerupătorul general de joasa tensiune va fi de tip tripolar 400A, în construcţie
debroşabilă;

8
 masura generala a PTA se integreza in sistemul de telecitire AMR - Electrica prin
modem GPRS, respectând compatibilitatea cu sistemul existent de telecitire din
cadrul FDEE Transilvania Nord

6. DESCRIEREA LUCRARILOR

6.1 Lucrari de demontari


- se va demonta cutia de distributie existenta
- se va demonta coloana generala – de sosire transformator, existenta
- se vor demonta coloanele circuitelor de distributie joasa tensiune existente
- se vor demonta tuburile de protectie existente

6.2 Lucrari de achizitii utilaje


- se va achizitiona o cutie de distributie tip CD 1-4 realizata din poliester
armat cu fibra de sticlă.
- se va achizitiona coloana de sosire din conductor de cupru multifilar cu izolatie
de polietilena reticulata de tip F2X ;
- se va achizitiona cablu aluminiu pentru coloanele circuitelor de plecare;
- se va achizitiona tub de protectie riflat pentru toate coloanele;

6.3 Lucrari de montaj


- se va monta cutia de distributie tip CD
- se vor monta tuburile de protectie
- se va monta coloane generala de sosire de la transformator
- se vor monta coloanele circuitelor de plecare.

Toate echipamentele instalate la nivel de post si la nivelul punctului de comanda, vor


asigura prin performantele lor respectarea la nivelul de sistem, a prevederile standardelor IEC
60870 astfel:
- clasa de fiabilitate R3 conform IEC 60870-5-4 (MTBF≥8760h)
- clasa de disponibilitate A3 conform IEC 60870-5-4 (A≥99.95%)
- clasa de precizie A3 conform IEC 60870-5-4 (E≤1.0%)
- clasa de toleranta a tensiunii de alimentare DC3 conform IEC 60870-2-1 (-20% ÷
+15%)

6.4 Probe, teste, verificări

La sfarsitul lucrarilor se vor face verificari, probe şi încercări:

 verificarea realizarii corecte, conform proiectului, a circuitelor secundare;


 verificarea corespondentei fazelor circuitelor primare cu cele secundare
ale instalatiei;
 masurarea rezistentei de izolatie a circuitelor primare si a barelor
colectoare;

Proiectantul este obligat sa participe la:


 sa se prezinte pe santier la solicitarea beneficiarului sau executantului in
cazul in care apar neconcordante intre proiect si situatia din teren;
 efectuarea probelor si verificarilor daca este solicitat;
 la receptia lucrarilor.

9
Se vor respecta prevederile PE 116/94 si PE 003/79

7- CUTIE DE DISTRIBUTIE DE JOASA TENSIUNE


o Cutiile de distribuţie de joasa tensiune pentru posturile de transformare aeriene
asigura:
 distribuţia energiei electrice in reţelele electrice şi sau la consumator;
 întreruperea alimentàrii, inclusiv separarea vizibilă a circuitelor rămase sub tensiune de
cele scoase de sub tensiune, şi repunerea sub tensiune, în scopul asigurării condiţiilor
corespunzătoare pentru efectuarea lucrărilor de exploatare ;
 alimentarea cutiei de iluminat public;
 protecţia transformatorului de putere la creşterea sarcinii în reţelele de distribuţie;
 protecţia coloanelor de alimentare a reţelei de distribuţie la creşterea sarcinii în acestea;
 iluminatul interior şi posibilitatea alimentării dispozitivelor de lucru, atunci când sunt
efectuate lucrări de exploatare.
 protejarea echipamentelor şi condiţii corespunzătoare bunei funcţionări a aparatelor
utilizate la realizarea produsului;
 protecţia operatorului împotriva electrocutării la efectuarea activităţilor de exploatare;
 accesul uşor al operatorului la aparate şi echipamente, pentru efectuarea activităţilor
de exploatare;
 protecţia împotriva accesului la echipamente a persoanelor neautorizate.

Simbolizare:
C.D.[X][Y] – unde:
X – numarul de stalpi pe care este amplasat postul de transformare aerian PTA;
X=1 (post de transformare pe un stalp)
X=2 (post de transformare pe doi stalpi)
Y – numarul de circuite de joasa tensiune de plecari din cutia de distributie.
Y=4 (patru plecari de joasa tensiune pentru consumatori)
Y=6 (sase plecari de joasa tensiune pentru consumatori)
Y=8 (opt plecari de joasa tensiune pentru consumatori)
Y=10 (zece plecari de joasa tensiune pentru consumatori)
Cutiile de distribuţie de joasa tensiune sunt realizate in carcase din poliester armat cu fibre de
sticla , rezistente la foc, la actiunea razelor solare, temperaturi -33...+45 0C, grad de
protectie IP54 .
Cutia de distributie este formata din trei compartimente distincte :
- compartiment alimentare -echipat cu intrerupator automat debrosabil
Curentul nominal al intrerupatorului automat este de 250 A, 400A sau 630A , in functie
de puterea transformatorului din PTA, aftfel :

Putere
Nr. Transformator
transformator Intrerupator
crt. curent
kVA
1 40 50/5
Intrerupator
2 63 100/5
debrosabil 250A
3 100 150/5
4 125 150/5

10
5 160 200/5
Intrerupator
6 200 250/5
debrosabil 400A
7 250 300/5
Intrerupator
8 400 500/5
debrosabil 630A

Intrerupatoarele debrosabile sunt de produse ABB cu urmatoarele caracteristici :

In = 250A ; 400A ; 630A


I1 = 0.7…1x In - curent declansare la suprasarcina
I3 = 5…10 x In - curent declansare scurtcircuit
Icu (415V) = 36 kA - capacitate de rupere la scurtcircuit

Racordarea coloanelor de alimentare (conductor cupru F2X 120 , F2X 240 ) ,la bornele
intrerupatorului debrosabil se face cu papuci inelari cupru .

- compartiment masura generala - echipat cu contor electronic cu modem GSM/GPRS


integrat, transformatoare curent ,cleme current, circuit protectie supratensiuni .

Contorul electronic trifazat de energie electrica este de tip A1800 ALPHA , realizeaza
masurarea energiei electrice active si reactive cu o precizie ridicata, este dotat cu
modem de comunicatie GSM/GPRS asigurand integrarea contorului in sistemul de
telecitire Electrica .
Transformatoarele de curent , cu raport de transformare corespunzator puterii
transformatorului din PTA-ul respectiv , conform tabelului de mai sus sunt cu clasa de
precizie 0.5s, se monteaza pe bara si ofera posibilitate de sigilare cu sigilii de unica
folosinta .
Culegerea tensiunii de pe bare pentru circuitul de masura tensiune (surub M6,
conductor FY4) se va securiza cu tub termocontractibil .
Conductoarele pentru circuitul de masura curent sunt FY2.5 mm 2 iar pentru circuitul
de masura tensiune FY1.5 mm2 . Tilarea conductoarelor se va face astfel : cele de tensiune
la ambele capete cu R, S, T ; cele de curent cu simbolizarile aferente secundarelor
transformatoarelor de curent.
Clemele de current, sigurantele de protectie circuit masura tensiune sunt montate
pe sina omega si protejate cu un capac de plastic transparent, care previne accesul
neautorizat la elementele circuitului de masura. Capacul de protectie este fixat pe doua
cleme terminale, ce permit sigilarea cu sigilii de unica folosinta.
Circuitul de protectie la supratensiuni atmosferice este format din sigurante protectie de
25A si descarcatori EL30B+C/4P: In =30kA

- compartiment distributie - echipat cu socluri tip SIST-201 din portelan si sigurante


fuzibile MPR pentru protectie circuite consumatori. Soclurile sunt racordate pe bara
aluminiu cu suruburi M10. Racordarea coloanelor de plecare la bornele soclurilor se va
face cu papuci inelari corespunzatori tipului si dimensiuni fiecarei coloane in parte.
Compartimentul de distributie este prevazut cu :
- lampa iluminat interior
- microintrerupator usa
- rezistenta anticondens
- thermostat
- priza 230V; 16A

11
-Usile de acces sunt fixate sigur, prin balamale , cu maner rabatabil montat ingropat, prevazut
cu sistem de inchidere care permite utilizarea lacatelor tip ELECTRICA ,
se deschid către exterior, putîndu-se rabata complet, cu posibilitate de blocare in pozitia
inchis, si asigurate impotriva efractiei. Pentru accesul personalului de exploatare se asigurã
posibilitatea deschiderii uşilor la un unghi de cel puţin 90 0 ,în poziţie închisă nu pot fi
demontate din exterior.
-Caile de curent sunt executate din bara aluminiu 30x10 la cutiile echipate cu intrerupator de
250A si 400A , bara aluminiu 40x10 la cutiile echipate cu intrerupator de 630 A .
Bara de nul de lucru, din aluminiu, se montează izolat faţă de carcasă sau alte elemente
metalice de susţinere ale căilor de curent sau ale aparatelor.

Trecerea barelor de aluminiu (trei faze + nul) dintr-un compartiment in altul al cutiei de
distributie se face prin tub PVC Ø40 fixat rigid in peretii compartimentelor alaturate,
in gauri Ø40 realizate prin frezare si etansat cu mastic siliconic.
In acest fel se va pastra gradul de protectie IP 54 al ansamblului CD .
Accesul coloanelor de alimentare si plecare in cutia de distributie se face pe la partea
inferioara , prin suportul metalic al cutiei.

Suportul cutiei de distributie este executat din tabla otel grosime 2mm, vopsita
electrostatic cu vopsea RAL7032
Introducatoarele de cablu sunt executate din teava Ø60,3x2 si
Suportul CD se va fixa pe stalp cu bratari confectionate din platbanda zincata
OlZn 40x4 mm .
Tuburile de protectie coloane alimentare si coloane distributie se vor fixa pe stalpul din
beton cu platbanda de otel inox 20x0.7 mm si sistem de stringere cu catarama de inox.
La capatul superior tuburile de protectie se vor curba si fixa cu platbanda OBO 17x1 mm si
suruburi M6x25, contra patrunderii apei in coloanele de joasa tensiune .
Fixarea tuburilor de protectie pe introducatoarele de cablu se face cu platbanda de montaj
perforata OBO 17x1 mm si suruburi M6x25 .
Introducatoarele de cablu neutilizate se vor etansa cu capace metalice cu blocare din
interiorul suportului.

12
7 NORMATIVE SI STANDARDE CE AU FOST RESPECTATE IN FAZA DE PROIECTARE
SI VOR FI RESPECTATE OBLIGATORIU DE CATRE CONSTRUCTOR

1. Normative: PE 003/ 79 - Nomenclator de verificari, incercari si probe privind montajul,


punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice;
PE 132 /2003 - Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie
publica;
NTE 401/03/00 Instructiuni privind determinarea sectiunii economice a
conductoarelor in instalatii electrice de distributie 1-110 kV .
Legea 608/2001 – privind evaluarea conformitatii produselor
HGR 622/2004 – privind conditiile de introducere pe piata a produselor pentru
constructii
HGR 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol
viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului ;
HGR 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente
electrice de joasa tensiune;
Legea 319/2006 Legea sanatatii si securitatii in munca
DGPSI 003/2001 Dispozitii generale privind echiparea si dotarea constructiilor,
instalatiilor cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor ;
DGPSI 005/2001 Dispozitii generale privind organizarea activitatii de aparare
impotriva incendiilor ;
OUG 195/2005 privind protectia mediului ;
Legea 107/ 1996 Legea apelor ;
Ordinul 2/ 211 / 118 / 2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si
control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei ;
NTE 001/03/00 – Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si
protectia instalatiilor
NTE 003/04/00 – Normativ pentru constructia liniilor electrice aeriene de
energie electrica cu tensiuni peste 1000 V
NTE 002/03/00 - Normativ de incercari si masuratori la echipamente si
instalatii electrice
PE 101/1985-Normativ pentru construirea instalaţiilor electrice de
conexiuni si transformare cu tensiuni peste 1 KV.
PE 106 - Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor aeriene de energie
electrica cu tenbsiuni pana la 1000 V
PE 102/86 - Normativ pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor de conexiuni şi
distribuţie a tensiunii până la 1000 V.c.a.
PE 155/92 – Normativ privind proiectarea si executarea bransamentelor
electrice pentru cladiri civile
I 7 /2011 - Normativul pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor
electrice aferente clădirilor
P100/92 - Normativ pentru protectia antiseismic a a constructiilor de locuinte
social-culturale, agrozootehnice si industriale (Revizuit in anul 2006)
1.RE-Ip 30-88 –Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la
pamant (Revizuit in 2004)
3.2. LJ-I 155-90 Instructiuni tehnologice de demontare a LEA de JT

13
3.2. FT 40-84 – Executarea lucrarilor de montaj, exploatare si reparatii ale
cutiilor de distributie din retelele electrice de joasa tensiune
3.2. LJ-FT 47-89- Executarea LEA de joasa tensiune
1. LJ-Ip 8-76 –Indreptar de proiectare pentru retele electrice de joasa tensiune
cu conductoare torsadate .
1 LI –Ip 21-82 - Indrumar de proiectare a LEA MT pe stalpi comuni cu reteaua
de joasa tensiune cu conductoare torsadate
I 20 -2000 – Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului
STAS-uri: 12604-87 – Protectia impotriva electrocutarilor. Prescriptii generale.
12604/5-90 - Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe.
Prescriptii de proiectare, executie si verificare.

Indrumare de proiectare: RE - Ip 45 - 90 - Indreptar de proiectare a protectiilor prin


relee si sigurante fuzibile in posturile de transformare si in reteaua de joasa tensiune;
RE - I 164 - 86 - Instructiuni privind limitele folosirii intensive a liniilor
electrice de distributie existente in exploatare si determinarea operativa a sectiunii unor noi
linii;

14

S-ar putea să vă placă și