Sunteți pe pagina 1din 37

Proiect nr.

97/2014
Securizare bransamente PTA 1 Biclesti, judeul Bacau

Faza:
PTh+DTAC

MEMORIU TEHNIC
PROIECT NR. 97/ 2014
SECURIZARE BRANSAMENTE PTA 1 BICLESTI,
JUD. BACAU

PROIECTUL TEHNIC
A. PARTILE SCRISE :
1. Date generale:
- denumirea obiectivului de investiii: Securizare bransamente PTA1 Biclesti, jud. Bacau .
- amplasamentul (judeul, localitatea, adresa potal i/sau alte date de identificare) :
localitatea Biclesti, comuna Motoseni, jud. Bacau .
- titularul investiiei : S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
- beneficiarul investiiei : S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
- elaboratorul proiectului : S.C. E.ON SERVICII TEHNICE S.R.L.
2. Descrierea general a lucrrilor
2.1. Descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului tehnic :
a) amplasamentul : localitatea Biclesti, comuna Motoseni, jud. Bacau .
b) topografia : amplasamentul este zona de case mediu rural, este pe teren in zona de deal
c) clima i fenomenele naturale specifice zonei : localitatea Biclesti este situata in zona B
din punct de vedere a conditiilor climato-meteorologice si in zona cronokeraunica C .
Categorie de importan:
conform normativului P 100-1/2013 clasa de importan III ;
conform CR0-2012 clasa de importan-expunere I, Categoria de importan C .
ncrcri date de vnt:
conform CR1-1-4-2012 qb(presiunea dinamica a vantului ptr. IM=50 ani) = 0,70 kPa .
ncrcri date de zpad:
conform CR 1-1-3-2012 sk(val. carac. A Incarcarii din zapada pe sol pt. IMR=50 ani) =
2,5 kN/mp
Incadrarea zonei in gradul de poluare si al indicelui kronokeraunic :
retelele electrice sunt amplasate in zona a II a de poluare si in zona C conform indicelui
kronokeraunic conform NTE 001 / 03 / 00 Normativ pentru alegerea izolatiei,
coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor .
d) geologia, seismicitatea : conform normativului P100-1/2013, cu ag(acceleratia terenului
pentru proiectare pt. IMR=225 ani) = 0,35g Tc(perioada de control sau colt) = 0,7 sec. .
e) prezentarea proiectului pe specialiti : prezentarea se va face la pct. 2.2.
f) devierile i protejrile de utiliti afectate : nu este cazul .
g) sursele de ap, energie electric, gaze, telefon i altele asemenea pentru lucrri
definitive i provizorii : nu este cazul .
1

h) cile de acces permanente, cile de comunicaii i altele asemenea : DN 2F, DJ241,


DJ243B, DC38 si drumurile publice din localitatea Biclesti .
i) trasarea lucrrilor : conform planurilor de situatie anexate in documentatie .
j) antemsurtoarea : conform listelor cu cantitatile de lucrari anexate in documentatie .
2.2. Memorii tehnice pe specialiti :
In localitatea Biclesti exista un singur post de transformare .
Postul de transformare PTA 1 Biclesti, este un post de transformare aerian pe un
Stalp SE8 cu consola de beton, este de 20/0,4 kV 63 kVA, alimentat din LEA 20 kV
Glavanesti Rachitoasa .
Postul de transformare este amplasat pe domeniul privat, aproape de limita de proprietate . Accesul la
postul de transformare este greoi, terenul este in panta, acoperit cu vegetatie .
La postul de transformare sunt modernizate : legaturile la 20 kV - sunt cu izolatie compozita si cadrul de
sigurante care este cu descarcatori inclusi si izolatie compozita .
Cutia de distributie este tip CD1-2, o cutie veche uzata , fara lacate (usile sunt incuiate - legate cu sarma),
este echipata cu sigurante MPR pe sosirea de la transformator si pe doua plecari-sigurante necalibrate
conform puterii nominale a transformatorului, cu transformatoare de curent si contor cu inductie in montaj
semidirect, numai pentru energie activa . Nu are bara de nul, are borna de nul .
Priza de pamant a postului de transformare este noua, .
PTA 1 Biclesti asigura alimentarea cu energie electrica pentru utilizatorii din
intreaga localitate, lungimea totala a retelei fiind de 1,68 km .
Consumatorii alimentati cu energie electrica sunt gospodarii rurale, in total 47, toti
avand bransamente monofazate .
In prezent, alimentarea cu energie electrica a consumatorilor se asigura prin doua linii
electice aeriene de distributie publica :
Plecarea nr.1 cu o lungime totala de 0,827 km si 20 abonati, distanta cea mai mare
de la PTA la capat de retea = 560,00 m ;
Plecarea nr.2 - cu o lungime totala de 0,853 km si 27 abonati, distanta cea mai mare de
la PTA la capat de retea = 632,00 m .
LEA 0,4 kV are stalpi de beton, tip SE4, SE4 ancorat, SE 10, SE11 si un stalp de
lemn in retea si un stalp de lemn la bransamente .
O parte dintre stalpi sunt inclinati, o parte sunt SE4 ancorati pe pozitie de stalpi de tractiune .
Conductoarele sunt din aluminiu, neizolate, sunt de sectiuni : 50, 35, 25 si 16 mmp.
Sunt conductoare uzate , inadite in multe locuri si subdimensionate .
Exista in retea, pe plecarea 2, un punct de aprindere a iluminatului public, care
deserveste iluminatul public din LEA 0,4 kV de pe toata zona PTA .
Bransamentele racordate la LEA 0,4 kV, sunt in marea lor majoritate bransamente cu
conductoare AFYI sau TYIR, cu firide FB1 si fara firide tip FB1 .
Exista bransamente monofazate simple (fara stalp), bransamente monofazate cu stalp
intermediar din beton, un singur bransament are stalp de lemn, bransamente monofazate
existente cu BMP pe cladirea abonatilor sau pe stalpii de retea, bransamente monofazate
subterane .
Sunt in total 47 buc bransamente din care 47 buc monofazate .
Conform temei de proiectare, situatia energetica actuala se caracterizeaza printr-un
CPT ridicat, din cauza consumului fraudulos de energie electrica, investitia fiind necesara
pentru eliminarea acestui tip de consum de energie electrica, prin securizarea bransamentelor
si crearea conditiilor de extindere a sistemului de tip smart metering in reteaua de joasa
tensiune din aceasta localitate .
Pe baza cerintelor din tema de proiectare, a analizei situatiei energetice din zona si a
calculelor electrice efectuate, se propune urmatoarea solutie tehnica :
Cresterea gradului de securizare a bransamentelor din LEA 0,4 kV aferenta PTA1
Biclesti, care va consta din :
- Modernizarea bransamentelor pe toata zona de post, respectand standardul E.ON
pentru realizarea bransamentelor la limita de proprietate a utilizatorilor .
2

Se vor inlocui bransamentele electrice astfel : bransamentele existente vor fi inlocuite


cu bransamente cu punctul de delimitare ( blocul de masura si protectie) montat pe domeniul
public, la limita de proprietate a utilizatorilor, conform Ordinului ANRE nr. 59 din 02.08.2013,
respectiv bransamente aeriene cu blocul de masura si protectie montat pe stalpi de retea,
pe stalpi de bransament montati pe domeniul public la limita de proprietate sau bransamente
subterane cu blocurile de masura si protectie montate pe suport de beton pe domeniul public,
la limita de proprietate .
Stalpii de bransament noi ce se vor monta vor fi stalpi de beton .
Refacerea tuturor bransamentelor se va face cu montare de BMP-uri care sa fie echipate cu
contoare SMART .
O data cu modernizarea bransamentelor se vor efectua si alte lucrari necesare in retea,
unele impuse prin tema de proiectare, altele determinate ca urmare a lucrarilor necesare
asupra bransamentelor si anume :
- Impartirea LEA 0,4 kV pe plecari din CD a PTA ramane cea existenta dar se vor
modifica lungimile de retea prin transformarea bransamentelor lungi (cu mai mult de un stalp)
in retea si transformarea unor deschideri scurte monofazate in bransamente :
Plecarea nr.1 cu o lungime totala de 0,638 km si 20 abonati, distanta cea mai
mare de la PTA la capat de retea = 586,00 m ;
Plecarea nr.2 - cu o lungime totala de 0,803 km si 27 abonati, distanta cea mai
mare de la PTA la capat de retea = 607,00 m .
- Indreptarea stalpilor inclinati, atat a stalpilor de sustinere cat si a stalpilor speciali ;
- Stalpii existenti ancorati pe care se vor monta bransamente vor fi inlocuiti cu stalpi
speciali, neancorati ;
- Acolo unde este necesar se va schimba pozitia stalpilor sau se vor introduce stalpi noi
in retea ;
- Portiunile de retea in care este necesara inlocuirea conductoarelor bifazate si
monofazate se vor trifaza ;
- Conductoarele neizolate, in portiunile de retea in care este necesara inlocuirea lor, vor
fi inlocuite cu conductoare izolate si torsadate, de sectiune marita fata de conductoarele
existente ;
- Se vor monta prize de pamant liniare de 4 ohmi la primi stalpi de retea si de 10 ohmi la
capetele de retea ;
- Vor fi inscriptionati pentru identificare si securitatea toti stalpii de retea si de
bransamente.
Pentru efectuarea lucrarilor proiectate :
Nu se va inlocui cutia de distributie existenta la PTA, nu face obiectul proiectuluui ;
Nu se vor inlocui coloana generala de la transformator la cutia de distributie si nici
coloanele pe plecari nu fac obiectul proiectului ;
Se vor monta sigurantele MPR pe general si pe plecari conform rezultatelor calculelor
electrice in situatia proiectata si conform cu Sn (kVA) a transformatorului, respectiv de 100 A
pe general si de 50 A pe plecarile LEA 0,4 kV ;
Plecarea nr. 1 din PTA - va avea in situatia proiectata o lungime totala de 0,638 km si
va alimenta 20 bransamente, toate monofazate . Distanta cea mai mare de la PTA la capat de
retea va fi de 586 m .
Plecarea nr. 2 din PTA va avea in situatia proiectata o lungime totala de 0,803 km si
va alimenta 27 bransamente, toate monofazate . Distanta cea mai mare de la PTA la capat de
retea va fi ca si in situatia existenta, 607,0 m .
Pe stalpul nr.31 in situatia existenta, respectiv 1/2/21 in situatia proiectata, al plecarii 2,
exista un punct de aprindere a iluminatului public, alimentat direct din retea . De la acest punct
de aprindere se alimenteaza circuitele de iluminat public pentru cele doua plecari din PTA .
Punctul de aprindere a iluminatului public existent in prezent, se va pastra pe acelasi stalp din
retea, pana la inlocuirea cutiei de distributie, cand se va amplasa in apropierea postului de
transformare si se va alimenta direct din cutia de distributie a PTA .
3

La stalpul pe care este montat PA il, se va monta o priza de pamant de 4 ohmi .


Lungimea totala a LEA 0,4 kV PTA in situatia proiectata va fi de 1,441 km .
Diferenta lungimii totale a LEA 0,4 kV in situatia proiectata, fata de situatia existenta este
determinata de transformarea in bransamente a unor deschideri de retea monofazata .
Astfel vor rezulta :
Parametrii electrici obtinuti in situatia proiectata, conform PE 132 / 2003, sunt :
pe plecarea nr.1 : U max = 1,33 % , I (1)scc min.= 201,58 A .
In sig. MPR pe plecarea 1 = 50 A ;
pe plecarea nr. 2 : U max = 1,47 % , I (1)scc min.= 181,91 A .
In sig. MPR pe plecarea 2 = 50 A ;
Nu va fi necesara montarea de cutii de selectivitate .
- Se vor inlocui stalpii de beton existenti care sunt necorespunzatori : stalpii tip SE4
ancorati pe care se vor monta bransamente, stalpii care nu sunt de tipul corespunzator rolului
lor in linie, stalpii care nu sunt pe pozitia corespunzatoare in retea ;
- Stalpii inclinati se vor indrepta ;
- Stalpii noi care se vor monta in retea vor fi stalpi de beton de tipul : SE4 pentru
sustinere si SE 10 pentru tractiune .
Stalpii noi tip SE4 se vor monta in fundatie burata . Dimensiunile fundatiilor burate vor fi
0,8x0,8x2,0 m si se vor realiza din straturi succesive de 0,20 m de piatra sparta si pamant
nevegetal, bine compactate, primul si ultimul strat vor fi de piatra sparta . Incastrarea stalpului
in fundatie va fi de 1,8 m .
Stalpii tip SE10, se vor planta in fundatie turnata . Dimensiunile fundatiilor turnate
pentru SE10 vor fi 0,80x1,0x1,70 m . Incastrarea stalpului in fundatie va fi de 1,5 m . Fundatia
turnata va fi formata din beton B100 si beton B200 care va realiza priza dintre stalpul
prefabricat si betonul B100 din fundatie .
Lucrrile de sptur vor fi asigurate prin mprejmuire sau acoperite i prevzute
cu marcaje clare

Indreptarea stalpilor, atat de sustinere cat si de intindere, se va realiza prin executarea


sapaturii in jurul stalpului, indreptarea stalpului, consolidarea si refacerea fundatiei existente .
Pentru stalpii de sustinere se va utiliza piatra sparta si pamant nevegetal iar pentru stalpii
speciali beton B100 .
Portiunile de circuite de 0,4 kV care se inlocuiesc se vor realiza cu conductoare izolate
torsadate, cu izolatie din polietilena reticulata, de 70 mmp pe ax si 50 mmp pe derivatii .
In LEA 0,4 kV, se vor monta conectori, pe primii stalpi ai celor doua plecari LEA 0,4 kV .
De asemenea, se vor monta in portiunile de retea care raman cu conductoare
neizolate, dispozitive de scurtcircuitare a conductoarelor neizolate ale LEA JT in cazul ruperii
si caderii la sol, conform ITI E.ON Moldova distributie S.A. din data de 10.06.2013, care se va
anexa in documentatie .
Conform calculelor electrice efectuate privind valoarea curentilor de scurtcircuit si a
valorilor nominale ale sigurantelor MPR din CD a PTA, nu este necesara montarea de cutii de
selectivitate .
Inlocuirea conductoarelor, in portiunile de retea in care se va realiza, va consta in
demontarea conductoarelor de aluminiu neizolate existente, a consolelor si izolatorilor aferenti
pentru conductoare neizolate, montarea de console si izolatori de tractiune pe stalpii pe care
se va realiza trecerea de la conductoare neizolate la conductoare izolate torsadate si
montarea de conductoare izolate si torsadate, cu izolatie din polietilena reticulata .
Se vor monta conductoare de 70 mmp pe ax LEA jt si de 50 mmp pe derivatii .
Conductoarele se vor fixa pe stalpi cu ajutorul armaturilor si clemelor specifice pentru executia
retelelor cu conductoare izolate si torsadate, realizandu-se legaturi de sustinere in aliniament,
legaturi de intindere in colt, legaturi terminale, legaturi de derivatie si legaturi de trecere din
clasic in torsadat .
La traversarea drumurilor cu conductoarele de retea si conductoarele de bransament,
se va verifica gabaritul pe verticala de la sageata conductorului dupa fixare pe stalpi, la nivelul
carosabilului, gabarit care nu va fi mai mic de 7,0 m . Distanta minima permisa este de 6,0 m,
4

toate drumurile fiind locale, dar luand in considerare ca montarea conductoarelor se va face
in conditii diferite de 50 + chiciura cand sageta va fi maxima, este necesara o rezerva a
gabaritului .
In LEA 0,4 kV, se vor reface toate bransamentele existente .
Numarul total de bransamente este de 47 buc, 47 buc monofazate .
La realizarea bransamentelor se vor aplica strict prevederile standardului de realizare a
bransamentelor care se modernizeaza . Bransamentele se vor realiza cu colana directa de la
BMP-ul amplasat la limita de proprietate si pana la tabloul general al abonatului .
Racordul bransamentelor va fi format din conductoare izolate torsadate cu izolatie din
polietilena reticulata, de sectiune 16+25 mmp-bransamentele monofazate aeriene, de
sectiune 2x25 mmp-bransamentele monofazate subterane si vor fi prevazute cu BMP montat
pe stalpii de retea, si pe stalpi de bransament montati la limita de proprietate a utilizatorilorbransamentele aeriene sau pe suport de beton montat la limita de proprietate a utilizatorilorbransamentele subterane . Conductoarele montate pe stalpi vor fi protejate in tub PVC rigid,
cu diametrul de 32 mm . Pentru bransamentele subterane se va utiliza tub PVC cu diametrul
de 50 mm .
De la punctul de delimitare BMP de la limita de proprietate si pana la tabloul general al
abonatului coloana de utilizare se vor utiliza conductoare izolate torsadate cu izolatie din
polietilena reticulata pentru bransamentele aeriene, de sectiune 2x16+25 mmp iar pentru
bransamentele subterane cablu armat cu izolatie din polietilena reticulata, de sectiune 3x25
mmp . Conductorul suplimentar de pe coloana utilizatorilor este pentru nulul de protectie(PE)
care va fi separat de nulul de lucru(N) .
La bransamentele aeriene, la marginea peretelui cladirii utilizatorilor, prin acoperis, se vor
monta suportii de acoperis din Ol-Zn, prin care va trece coloana abonatului care se va lega
direct la tabloul general al abonatului .
Bransamentele cu suport pe cladire se vor monta numai la cladirile fara pericol de incendiu . In
cazul cladirilor din materiale inflamabile, se va prevedea protejarea cladirii in zona instalatiei
electrice cu materiale neinflamabile . La cladiri cu constructii metalice sau cu acoperisuri din
tabla metalica, suportul de acoperis se va izola fata de acestea cu teava de protectie din PVC.
La realizarea coloanelor electrice, se vor respecta urmatoarele :
- Tuburile in care se monteaza conductoarele coloanelor, se vor dispune totdeauna
deasupra conductelor de apa, canalizare , gaze petroliere lichefiate ;
- Sub conductele de gaze naturale si conductele calde ;
- Distantele minime de apropiere pe trasee paralele si la intersectii vor fi de : 5 cm si 3
cm in cazul conductelor reci, 20 cm si 5 cm in cazul conductelor calde, 10 cm si 5 cm in cazul
conductelor cu fluide combustibile .
- Pentru coloanele in cablu :
Fata de conductele cu fluide incombustibile, se va respecta distanta de 5
cm la apropieri si 3 cm la intersectii ;
Fata de conductele cu fluide combustibile, se va respecta distanta de 100
cm la apropieri si 50 cm la intersectii ;
Fata de conductele de aer comprimat, se va respecvta distanta de 20 cm
atat la apropieri cat si la intersectii ;
Montarea in contact direct cu materialele combustibile se admite numai
pentru cabluri rezistente la foc si cu intarziere la propagarea flacarii, tuburi
metalice sau din materiale plastice omologate pentru montare pe
materiale combustibile .
- Echipamentele electrice vor fi cu gradul de protectie minim IP54 . Montarea pe
materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protectie inferior IP54 se
face interpunand materiale incombustibile intre acestea si materialul combustibil sau
elemente de distantare care pot fi :
Staturi de tencuiala de minim 1 cm grosime sau placi din materiale
electroizolante incombustibile cu grosimea de 0,5 cm, cu o latime care
5

depaseste sel putin cu 3 cm pe toate laturile elementul de instalatie


electrica ;
Elemente de sustinere din materiale incombustibile (ex. console metalice)
care distanteaza elementele de instalatie electrica cu cel putin 3 cm pe
toate laturile fata de elementul combustibil ;
- Masurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil se aplica atat la
montarea aparenta cat si la montarea sub tencuiala a elementelor de instalatii electrice
- In cazul cladirilor din lemn :
tuburile de protectie ale coloanelor trebuie sa fie metalice sau din
materiale plastice omologate pentru montaj in constructii din lemn .
Accesoriile de imbinare ale tuburilor trebuie sa asigure aceeasi rezistenta
si etansare ca si tuburile care se folosesc .
Dozele de trecere, daca vor fi necesare, trebuie sa fie din metal sau din
materiale plastice care satisfac proba cu fir incandescent la 960 0C
(conform SR EN 60695-2-11) si trebuie sa fie etanse .
La bransamentele existente cu BMP montat pe stalp, stalpi care se vor inlocui, aceste
bransamente se vor demonta de pe stalpii existenti si se vor remonta pe stalpii noi .
BMP-urile se vor inlocui cu BMP- uri echipate cu contor SMART .
Pentru bransamentele existente cu BMP pe cladirea abonatului, nu se vor schimba :
suportul de acoperis daca este din OlZn, BMP-ul din care se va scoate grupa de masura care
se va muta in BMP-ul de la limita de proprietate si se vor realiza borne separate pentru nulul
de lucru si nulul de protectie si coloana de la BMP la TG abonat, daca este dimensionata
corect, respectiv este formata din conductoare FY 3x1x6 mmp sau AFY 2x1x10+FY 1x6 mmp,
montate in tub PVC rigid cu D= min. 25 mm .
Unele bransamente sunt bransamente simple iar altele sunt bransamente cu stalp
intermediar . Firidele de bransament : BMPM montate la limita de proprietate, vor fi echipate
cu intrerupator automat de 32 A si contoare SMART .
Racordarea la retea a bransamentelor monofazate, se va realiza cu cleme CDD45 cleme de derivatie cu dinti pentru bransamente, cate o clema pe faza si cate doua cleme pe
conductorul neutru .
La racordarea bransamentelor monofazate, executantul va asigura repartizarea
bransamentelor pe fiecare faza astfel incat sa se asigure incarcarea echilibrata a fazelor
retelei electrice de distributie .
La finalizarea lucrarilor, inainte de PIF, se va verifica echilibrarea incarcarii fazelor prin
efectuarea de masuratori de sarcina pe plecarile LEA jt .
Stalpii de bransament existenti sunt stalpi de beton tip SE4 si un stalp este din lemn .
O parte dintre ei sunt inclinati si vor fi indreptati . Sunt necesari 30 buc. stalpi de bransament,
din care 8 buc sunt existenti, 5 buc sunt existenti dar necesita indreptare si 17 stalpi noi care
se vor monta pentru realizarea bransamentelor la limita de proprietate .
Realizarea instalatiei de legare la pamant, va consta din montarea de prize de pamant
liniare de 4 ohmi la stalpii nr.1 ai celor doua plecari LEA 0,4 kV (prize de pamant de
exploatare) si la punctul de aprindere pentru iluminatul public .
Se vor monta prize de pamant de 10 ohmi la capetele de retea, ax si derivatii .
Pe stalpii la care se vor monta prize de pamant, se vor monta coborari cu banda OlZn 40x4
mm, fixate cu bratari de stalpi, pe toata inaltimea stalpilor , intre borna superioara si borna
inferioara de legare la pamant .
Coborrile (platbandul) pe stlpii de tip SE se vor face n aa fel nct s nu
acopere nici inscripiile dar s permit urcarea utiliznd alveolele stlpului .

Montarea prizelor de pamant la stalpii existenti, se va realiza numai dupa verificarea


rezistentei de dispersie a prizelor de pamant existente si numai daca valoarea acestora este
mai mica de 4 ohmi - in cazul prizelor de pamant de exploatare si a prizei de pamant de
protectie de la PA il si 10 ohmi celelalte prize de pamant de protectie .
De asemenea, sistemul de protectie prin legare la nul, necesita in portiunile de retea in
care se inlocuiesc conductoarele, legarea elementelor metalice care pot ajunge accidental
6

sub tensiune, la nul, cu exceptia stalpilor de sustinere si legarea nulului la pamant la toti stalpii
LEA 0,4 kV . Aceste legaturi se vor realiza utilizand conductor neizolat OlAl 50/8 mmp, cleme
de derivatie cu dinti CDD160 si papuci Al 50 mmp .
In portiunile de retea in care nu se inlocuiesc conductoarele, aceste legaturi exista .
- Protectia LEA jt, se va realiza prin montarea in cutia de distributie a PTA,
sigurante MPR de 50 A pe circuitul nr.1 si pe circuitul nr.2 .
- Se vor monta conectori necesari pentru montarea scurtcircuitoarelor, pe
stalpii nr.1 ai plecarilor de la PTA .
- Se vor monta dispozitive de scurtcicuitare a conductoarelor neizolate in cazul ruperii
si caderii la sol, in fiecare deschidere cu conductoare neizolate, conform cu ITI E.ON Moldova
Distributie SA, anexate .
- Privind iluminatul public :
Punctul de aprindere a iluminatului public existent pe un stalp al plecarii 2
se va pastra ca in situatia existenta, cutia de distributie a PTA fiind fara iluminat public .
Corpurile de iluminat existente in portiunile de retea in care se inlocuiesc
conductoarele se vor dezlega de la conductoarele existente si se vor racorda la conductoarele
noi . In cazul stalpilor care se inlocuiesc, corpurile de iluminat se vor demonta de pe stalpii
care se demonteaza si se vor monta pe stalpii noi . Daca este necesar se vor inlocui bratarile
corpurilor de iluminat, corespunzatoare noului tip de stalp si se vor racorda din nou la retea .
- Se va realiza inscriptionarea stalpilor , a tablourilor electrice si semnalizarea
circuitelor multiple (LEA, LTc, CATv) :
Inscriptiile se vor executa in conformitate cu prevederile din Instructiunea tehnica de lucru Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca pentru Semnalizarea de securitate
si / sau sanatate a instalatiilor electrice IP- SSM -33, care se anexeaza :
- Semnalizarea de identificare, la stalpii de retea ;
- Semnalizarea de avertizare, la toti stalpii, atat cei de retea cat si cei intermediari de
bransament.
- Semnalizarea cu flaguri a circuitelor, la fiecare stalp, conform IP-SSM 33 :

Se vor efectua verificarile si incercarile necesare pentru PIF LEA jt, bransamente .
Se va aduce terenul pe care s-au executat lucrarile, la starea initiala .
V erificarea materialelor :
Verificarea conformitatii materialelor cu specificatiile tehnice E.ON ;
Verificarea vizuala a calitatii materialelor utilizate . Acestea nu vor prezenta nici un
defect vizibil , care ar putea afecta buna functionare, securitatea instalatiilor si a persoanelor . ;
Materialele vor fi insotite de certificat de calitate si certificat de conformitate .
-

Verificarea executiei lucrarilor :


Lucrarile se vor executa in concordanta cu prevederile proiectului si ale fiselor
tehnologice de executie a LEA jt , a bransamentelor, a instalatiilor de legare la pamant ;
Materialele vor fi corect montate, in conformitatea cu normativele tehnice de
executie si cu instructiunile de montaj ;
Se va verifica executarea corecta a fundatiilor la stalpi, montarea corecta a
prizelor de pamant si montarea corecta a circuitelor bransamentelor subterane, lucrari ce devin
ascunse;
Se va verifica efectuarea corecta a conexiunilor atat d.p.d.v. a presiunii si
suprafetei de contact , cat si din punct de vedere a asigurarii continuitatii circuitelor si a
corespondentei fazelor ;
Se va verifica efectuarea corecta a imbinarii si continuitatea legaturilor la instalatia
de legare la pamant ;
Verificarea componenteleor cutiei de distributie si a punctului de aprindere iluminat
8

Verificarea realizarii corecte a circuitelor primare si secundare


Verificarea corespondentei fazelor
Masurarea rezistentei de izolatie a circuitelor primare si a barelor colectoare
Incercarea cu tensiune marita a circuitelor primare si barelor colectoare
Masurarea rezistentei de izolatie a tuturor aparatelor si circuitelor secundare
Incercarea cu tensiune marita a izolatiei circuitelor secundare
Verificarea conexiunilor
Verificarea corespondentei fazelor ;
Verificarea gabaritului LEA ;
Masurarea rezistentei de izolatie a circuitelor ;
Incercarea cu tensiune marita a circuitelor ;
Verificarea continuitatii legaturii de ramificatie la instalatia de legare la pamant ;
Masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant ;
Masurarea Upas si Ua .
Se vor executa i alte operaii necesare, astfel nct la terminarea lucrrilor
instalaiile s corespund cerinelor normativelor i prescripiilor n vigoare .
Inspeciile, testele i verificarea lucrrilor se vor face n timpul execuiei prin examinare
preliminar i naintea punerii n funciune de ctre executantul lucrrilor la LEA JT i sunt
incluse n tariful operaiilor din caietele de sarcini.
Efectuarea ncercrilor i msurtorilor se va face conform prevederilor din PE 116/94
i completarea buletinelor de verificare conform fielor tehnologice sau crilor tehnice pentru
fiecare caz n parte. Pentru coloanele ale abona ilor, care se vor nlocui, acestea trebuie s
respecte condiiile din normativul I7/2011 Normativ privind proiectarea, execuia i
exploatarea instalaiilor electrice aferente cldirilor i se vor emite buletine de verificare i
msurtori.
Verificarea i ncercarea materialelor/echipamentelor care vor fi folosite la executarea
lucrrilor se va face:
pe baza declaraiilor de conformitate emise de organele competente ale furnizorului sau
prin verificri i probe n laboratoare de specialitate, conform normelor n vigoare
(ORDONANTA nr. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor masuri pentru
aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de
comercializare a produselor), pentru toate materialele principale;

conform prevederilor contractelor de livrare, pe baza certificatelor de garanie emise de


organele de control ale furnizorului sau n cazuri speciale, prin verificri i probe la furnizor
n prezena delegatului cumprtorului, pentru echipamentele principale ale
echipamentului energetic.
Pentru lucrrile ce devin ascunse : fundaii, profile pentru LES i prize de pmnt, se va
ntocmi un proces verbal de lucrri ascunse de catre urmaritorul lucrarilor mpreun cu
achizitorul .
Materialele rezultate din demontarea instalatiilor existente care se inlocuiesc,
vor fi predate, functie de deseul rezultat astfel :
Nr.crt
.

Denumir
e deseu

Sursa

Continut
de
poluanti

Loc de
depozitar
e
temporar
a

Loc de
depozitare
permanent
a/livrare

Mijloc
de
transpo
rt
folosit

Observaii

1.

Material
e de
construc
tii, stalpi
beton

Fundat
ii+stal
pi
beton
LEA jt

Deseuri
reciclabil
e

Magazia
prestator
servicii

Operatori
economici
care
desfasoara
activitati

auto

Se predau de catre
executantii de
lucrari la operatorii
economici
autorizati si numai

Deseuri

inerte

de
valorificar
e,
autorizati/
Depozite
materiale
inerte

materialele
nevalorificabile se
vor depozita la
locurile de
depozitare
permanenta pe
baza de proces
verbal de predare

2.

Aluminiu
,
conduct
oare
izolate

Condu
ctoare
LEA jt,
bransa
mente

Deseuri
metalice
reciclabil
e

Magazia
prestator
servicii

Operatori
economici
care
desfasoara
activitati
de
valorificar
e
autorizati

auto

Se predau la
operatorii
economici
autorizati selectati
prin licitatie pe
baza contractelor,
facturilor si
chitantelor

3.

Fier

Consol
e,
armat
uri LEA
jt,
suporti
acoper
is
bransa
mente

Deseuri
metalice
reciclabil
e

Magazia
prestator
servicii

Operatori
economici
care
desfasoara
activitati
de
valorificar
e
autorizati

auto

Se predau la
operatorii
economici
autorizati selectati
prin licitatie pe
baza contractelor,
facturilor si
chitantelor

4.

Ceramic
a

Izolato
ri
cerami
ci LEA
jt

Deseuri
inerte

Operatori
economici
autorizati/
depozite
materiale
inerete

auto

Se predau de catre
executantul lucrarii
la locurile de
depozitare
permanenta pe
baza de proces
verbal de predare,
factura, chitanta

5.

Deseuri
material
e
plastice

firide
FB1

Materiale
plastice

Operatori
economici
care
desfasoara
activitati
de
valorificar
e
autorizati

auto

Se predau la
operatorii
economici
autorizati selectati
prin licitatie pe
baza contractelor,
facturilor si
chitantelor

Masura energiei electrice

10

In cutia de distributie existenta a postului de transformare, este grupa de masura pe


general numai pentru energie activa . Se va monta un contor electronic trifazat SMART,
pentru masurarea energiei activa si reactiva, in locul contorului cu inductie existent .
Pentru iluminatul public, exista grupa de masura in punctul de aprindere a iluminatului
public existent, format dintr-un contor monofazat .
In situatia proiectata, in punctul de aprindere existent, se va monta contor monofazat
SMART .
Masura la consumatori :
Inlocuirea contoarelor se va face, conform procedurilor E.ON Moldova Distributie, de catre
executantul lucrarii, cu intocmirea documentelor de lucru si securizarea instalatiilor electrice
(Comanda de lucru,BMC, sigilare elemente grup masura), pentru toate contoarele aferente
zonei de post.
Cazuri posibile:
a)Contor existent in BMP la limita de proprietate: se vor corela lucrarile cu furnizarea de
contoare SMART. Daca corelarea intre furnizarea de contoare SMART si lucrari nu va putea fi
realizata se va conveni cu EMOD ca msura existent sa raman nemodificat urmand ca
ulterior sa fie inlocuite contoarele cu alte contoare SMART de catre furnizorul sistemului
SMART.
b) Contor care se aduce la limita de proprietate in BMP/FDCE 4: se vor corela lucrarile cu
furnizarea de contoare SMART. Instalarea BMP-urilor SMART si contoarelor SMART se va
face de catre executantul lucrarii, care va face si sigilarea acestora. Daca corelarea intre
furnizarea de contoare SMART si lucrari nu va putea fi realizata se va conveni cu EMOD ca
executantul sa instaleze BMP-ul SMART cu mutare contoare existente, cu sigilare, urmand ca
ulterior sa fie inlocuite contoarele cu alte contoare SMART de catre furnizorul sistemului
SMART.
Depistarea de catre executantul lucrarii a consumurilor frauduloase de energie electrica in
timpul lucrarilor (furt din retea, sigilii lipsa/neconforme, coloane de alimentare interceptate,
lipsa contract, etc.) se anunta operativ la Centrul de Mentenanta si Serviciul Inspectie
Energetica.
Contoarele si transformatoarele de curent aferente masurii de balanta pe general PT se
verifica/inlocuiesc de catre Centrul de Mentenanta din judetul respectiv, cu intocmirea BVGM,
conform procedurilor E.ON Moldova Distributie.
Msuri de protecie a instalaiilor
Protecia mpotriva tensiunilor accidentale de atingere i de pas
La postul de transformare, pentru protecia mpotriva atingerilor indirecte, toate prile
metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar pot ajunge in mod accidental sub
tensiune ca urmare a unui defect de izolaie, sunt legate la priza de pamint a postului trafo ca
mijloc principal de protecie. Priza de pmnt exterioar a postului de transformare trebuie sa
aiba o rezistenta de dispersie Rp 4 .
Se va asigura o tensiune de atingere i de pas n conformitate cu normativul 1REIp30/2004 ndreptar de proiectare i execuie a instalaiilor de legare la pmnt i se va
verifica prin masuratori n conformitate cu instruciunile O. REI 227/2002 . Valoarea Upas si
Ua nu va fi mai mare de 50 V .
Se va verifica asigurarea distantei de minim 20 m intre priza de pamant de 20 kV de la
PTA si prizele de exploatare de joasa tensiune .
In circuitele aeriene de joasa tensiune
Se va aplica sistemul de protecie prin legare la nul . Pentru evitarea pericolului care ar putea
aprea din cauza unei intreruperi a nulului, acesta se va lega la pamant prin intermediul unor
prize de pamant artificiale , dupa cum urmeaz :
- In apropierea postului de transformare la o distanta mai mare de 20m de priza de pamint a
PTA ;
11

- La capetele liniilor si ramificaiilor ;


- Se va monta priza de pamant de 4 ohmi la punctul de aprindere a iluminatului public .
-La toi stlpii LEA 0,4 kV, la care se inlocuiesc conductoarele, se va executa legarea
conductorului de nul (PEN) la bornele de legare la pmnt ale stlpilor, prin intermediul unor
conductoare de Ol-AL de 50/8 mmp. Acest conductor se racordeaz la un capt la nulul
retelei prin intermediul clemelor de derivaie cu dini CDD 160, iar la cellalt capt, la borna de
legare la pmnt a stlpului prin intermediul unui papuc Al 50 mmp .
- Prizele de legare la pamant se vor racorda cu coborre separata pe stlp cu banda OL-Zn
40x4 mm .
- In portiunile de retea cu conductoare neizolate, in fiecare deschidere, se va monta cate un
dispozitiv de scurtcircuitare a conductoarelor neizolate ale LEA JT in cazul ruperii si caderii la
sol .
Toate BMPM de la branamentele care se refac, se vor racorda la prizele de pamant de 4
ohmi a utilizatorilor prin conductorul PE . Utilizatorii vor primi comunicari privind necesitatea
montarii pp de 4 ohmi in instalatia de utilizare, conform prevederilor din standardul Solutii
constructive pentru realizarea de bransamente in cazul lucrarilor de modernizari si reparatii .
- O alt msur de protecie si siguranta este realizarea inscriptionarii stalpilor LEA jt cu
inscriptii de identificare, semnalizare si avertizare conform instructiunii tehnice WE.ON cod
IP- SSM -33

Pentru cablurile de 0,4 kV, atat cele de retea cat si cele de bransament, armate,
mantaua metalic de protecie se va lega la nulul de protectie la ambele capete, coform
prevederilor NTE 007/08/00- Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri
electrice .

Protecia la suprasarcin i scurtcircuit


Protecia la suprasarcin i scurtcircuit a LEA jt, este realizat n cutia de distributie a
PT, cu sigurane fuzibile tip MPR de 50 A .
Exploatarea instalaiilor
Exploatarea i ntreinerea instalaiilor se va face de ctre Centrul de mentenanata MT/JT si
Centrul Operational de Retea Bacau, n gestiunea cruia se afl instalaiile .
Recepia lucrrilor executate i punerea lor n funciune trebuie realizat numai dup ce s-a
constatat c sau respectat normele de securitatea muncii. Constatarea va fi consemnat
distinct n procesul verbal de recepie, sub semntura beneficiarului .
n perioada de exploatare se va urmri periodic respectarea distanelor normate ntre
instalaiile proiectate i construciile existente in zon, evitarea amplasrii de materiale pe
traseele liniilor electrice proiectate, rezistena de dispersie a prizelor de pmnt, rezistena
echivalent a instalatiei de legare la pmnt .
Delimitarea instalatiilor
Instalaiile proiectate sunt n gestiunea E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA.
Punctul de delimitare dintre distribuitor si utilizatori sunt bornele de iesire din contorii montati in
BMP-urile amplasate la limita de proprietate a utilizatorilor .
Siguranta in alimentarea consumatorilor alimentati din instalatii speciale
Daca in evidentele COR Bacau, exista consumatori alimentati din instalatii speciale, in LEA
0,4 kV aferenta PTA1 Biclesti, pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie
electrica a acestor abonati, in perioada intreruperilor necesare executarii lucrarilor, se vor
aplica prevederile procedurii E.ON PCMSM-EMOD-231 Siguranta in alimentarea
consumatorilor alimentati din instalatii speciale .
Conform acestei proceduri, cap. 7.3. Lucrari programate :
In cazul necesitatii unor lucrari programate pe LEA/LES de MT/JT sau PT-ul din care
este alimentata instalatia speciala, lucrari ce impun intreruperea alimentarii consumatorului cu
instalatie speciala, emitentul AL de la CM va informa in prealabil Sef CM care va dispune
masurile ce se impun pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica a
12

instalatiei speciale. Lucrarile se vor aproba numai in cazul in care sunt luate masurile
necesare asigurarii continuitatii in alimentarea cu energie electrica a aparatului medical .
SUPRAFEE DE TEREN OCUPATE
Regimul juridic
Terenul pe care sunt amplasate instalaiile energetice proiectate, este situat in intravilanul
localitatii Biclesti, n arie neprotejata dpdv al mediului, fara interdicie de construire .
Suprafaa terenului pentru care s-a solicitat certificatul de urbanism este de 24 m2 ocupat
definitiv si 750 m2 teren ocupat temporar pentru lucrarile de securizare a bransamentelor din
reteaua electrica existenta, aferenta PTA 1 Biclesti .
Prin execuia lucrrilor se ocupa teren neproductiv, pe domeniul public, in zona de siguranta
si protectie a LEA jt .
Regimul economic
Ocuparea suprafetelor de teren mentionate se va face in baza urmatoarei hotarri a consiliului
local : Hotrrea Consiliului Local al comunei Motoseni privind ocuparea de teren pe
domeniu public .
Regimul tehnic
nlimea maxim deasupra solului a stlpilor LEA 0,4 kV este de 8,5 m. nlimea minim
admisa a conductoarelor de joasa tensiune proiectate fa de sol este de 6 si respectiv 7 m la
traversari de drum . Se vor respecta distanele de apropiere i gabaritele normate fa de alte
instalaii, prevzute n PE 106/2003 .
Msuri de securitatea muncii, situaii de urgen :
Msuri de securitatea muncii.
Institutiile competente de la care se pot obtine informatii privind reglementarile
obligatorii sunt Inspectoratul Teritorial de Securitatea Muncii din cadrul Inspectoratului
Teritorial de Munca si Ministerul Muncii si Solidaritatii si Familiei Inspectia Muncii .
La toate zonele de lucru aflate in apropierea instalatiilor electrice sub tensiune, se vor
respecta indicatiile date de exploatare odata cu eliberarea autorizatiei de lucru .
Lucrarile se incadreaza in normele SSM in vigoare si nu este necesara elaborarea de norme
noi de securitate a muncii .
La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative :

IP-SSM-02-DEE - Instructiuni proprii pentru sanatate i securitate in munca pentru


distribuia energiei electrice elaborate de SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE ;
Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr.319/2006 ;
HG 1425/2006 - Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 1425/11.10.2006 pentru
aprobarea normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca nr.319/2006 ;
HG 955/2010 - Hotararea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii n munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotarrea Guvernului nr. 1.425/2006,
publicata in Monitorul Oficial nr. 661 /27 .09. 2010
HG 1242/2011 - HOTARARE nr. 1242 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in
munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006
Lege 53/2003 - LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicata*) Codul muncii MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 18.05.2011
HG 355/2007 - Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii
lucratorilor Monitorul Oficial nr. 332 /17 .05 .2007

13

HG 37/2008 - Hotararea Guvernului nr. 37/2008 pentru modificarea Hotararii


Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor Monitorul
Oficial nr. 45 /21 .01 .2008
HG 1/2012 - HOTARARE nr. 1 din 4 ianuarie 2012 pentru modificarea si
completarea Hotararii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerintelor minime
de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva
riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, precum si pentru modificarea Hotararii
Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la
agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca si a Hotararii Guvernului nr.
355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
HG 1169/2011 - HOTARARE nr. 1169 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea si
completarea Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii
lucratorilor.
Legea nr. 346/2002 - Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de
munca si boli profesionale, republicata Monitorul Oficial nr. 772 /12. 11. 2009
Ord. 450 / 2006 - Ordinul ministrului muncii nr. 450/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente
de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare Monitorul
Oficial nr. 708 /17. 08. 2006
OUG 107/2003 - ORDONANTA DE URGENTA nr. 107 din 24.10.2003 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente
de munca si boli profesionale, MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 .10.2003
ORDIN nr. 213 / 2009 - ORDIN nr. 213 din 18 februarie 2009 pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si
completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale
si familiei si al ministrului sanatatii publice nr. 450/825/2006.
Legea nr. 245/2004 - Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor ,
republicata 2008
Legea nr. 240/2004 - Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru
pagubele generate de produsele cu defecte , republicata 2008.
Legea nr. 436/2001 - Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea OUG nr. 99/2000 privind
masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia
persoanelor incadrate in munca
OUG. 99/2000 - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce
pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor
incadrate in munca - Monitorul Oficial nr. 304/04.07.2000
HG 580/2000 - Hotararea Guvernului nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate n perioadele cu temperaturi extreme
pentru protectia persoanelor ncadrate n munca - Monitorul Oficial nr.
315/07.07.2000
HG 557/2007 - Hotararea Guvernului nr. 557/2007 privind completarea masurilor
destinate sa promoveze mbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca
pentru salariatii ncadrati n baza unui contract individual de munca pe durata
determinata si pentru salariatii temporari ncadrati la agenti de munca temporara Monitorul Oficial nr. 407/ 18. 06. 2007
HG 600/2007 - Hotararea Guvernului nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul
de munca - Monitorul Oficial nr. 473 / 13. 07. 2007
HG 1048/2006 - Hotarrea Guvernului Romaniei nr. 1048 din 09.08.2006 privind
cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a
echipamentelor individuale de protecie la locul de munc;
14

HG 1136/2006 - Hotarrea Guvernului Romaniei nr. 1136 din 30/08/2006 privind


cerinele minime de securitate i sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la
riscuri generate de cmpuri electromagnetice
HG 1146/2006 - Hotararea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru utilizarea n munca de catre lucratori a echipamentelor
de munca - Monitorul Oficial nr. 815 /03 .10. 2006
HG 1022/2002 - Hotarirea Guvernului Romaniei nr.1022 din septembrie 2002
privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea,
securitatea muncii si protectia mediului;
HG 971/2006 - Hotrrea Guvernului Romaniei nr. 971/26.07.2006 privind
cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de
munc ;
HG 1091/2006 - Hotarare de Guvern nr.1091/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru locul de munca
HG . 1218/2006 - Hotarrea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor
minime de securitate si sanatate n munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor
mpotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
HG 1093/2006-Hotarrea de Guvern nr. 1093 din 16/08/2006 privind stabilirea
cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor mpotriva
riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
HG 1092/2006- Hotarrea de Guvern nr. 1092 din 16/08/2006 privind protectia
lucratorilor mpotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici n munca
HG 1058/2006 -Hotarrea de Guvern nr. 1058 din 09/08/2006 privind cerintele
minime pentru mbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi
expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
HG 1051/ 09.08.2006 - Hotarrea de Guvern nr. 1051/9.08.2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care
prezinta riscuri pentru lucratori, n special de afectiuni dorsolombare.
HG 1028/2006 - Hotarrea de Guvern nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate n munca referitoare la utilizarea echipamentelor
cu ecran de vizualizare
HG 493/2006 - Hotarre de Guvern nr. 493 din 12/04/2006 privind cerintele minime
de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de
zgomot
HG 300/2006 - Hotarare de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
HG 1876/2005 - Hotarare de Guvern nr. 1876/22.12.2005 privind cerintele minime
de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de
vibratii (MO nr. 81/30.01.2006)
HG 1875/2005 - Hotarare de Guvern nr. 1875/22.12.2005 privind protectia sanatatii
si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest (MO nr.
64/24.01.2006)
HG 510 / 2010 - Hotararea Guvernului nr. 510/2010 privind cerintele minime de
securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile
generate de radiatiile optice artificiale - Monitorul Oficial nr. 427/25.06.2010
Ord. 242/2007 - Ordinul ministrului muncii nr. 242/2007 pentru aprobarea
Regulamentului privind formarea specifica de coordonator n materie de securitate
si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere
temporare ori mobile - Monitorul Oficial nr. 234 /04. 04. 2007
ORDIN nr. 2712 /24 octombrie 2012 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si
familiei - ORDIN nr. 2712 din 24 octombrie 2012 pentru completarea
Regulamentului privind formarea specifica de coordonator in materie de securitate si
sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere
15

temporare ori mobile, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si
familiei nr. 242/2007.
Ord. 803/2001 - Ordinul nr. 803/2001 al ministrului sanatatii si familiei privind
aprobarea unor indicatori de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru
stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire
profesionala - Monitorul Oficial nr. 811/18.12.2001
Legea nr. 360/2003 - Legea nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul
substantelor si preparatelor chimice periculoase
LEGE nr. 263 /2005 - LEGE nr. 263 din 5 octombrie 2005 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice
periculoase.
LEGE nr. 254/ 2011 - LEGE nr. 254 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea art. 26
din Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice
periculoase;
OUG 171 /2005 - ORDONANTA DE URGENTA nr. 171 din 29 noiembrie 2005
pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de munca si boli profesionale
LEGE nr. 187 / 2012 - LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea in
aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
HG 457/2003 - HOTARARE nr. 457 din 18 aprilie 2003 (*republicata 2007*) privind
asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune
HG 1025/2003 - HOTARARE nr. 1025 din 28 august 2003 privind metodologia si
criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale
Ordin 427/2002 - ORDIN nr. 427 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea componentei
trusei sanitare si a baremului de materiale, ce intra in dotarea posturilor de prim
ajutor fara cadre medicale
Respectarea normelor de securitatea muncii prezentate nu absolva persoanele juridice
si persoanele fizice de raspunderi pentru lipsa de prevedere si asigurare a oricaror altor
masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii
respective .
Este necesar ca la aplicarea normelor specifice sa se tina seama si de
prescriptiile nationale de securitatea muncii, obligatorii ca documente complementare .
Lucrarile efectuate de catre personalul delegat apartinind unei unitati de constructii-montaj
specializate, trebuie sa se execute pe baza de autorizatie de lucru, proces-verbal sau ITI-SM,
in conformitate cu conventiile de lucrari incheiate intre unitatea de constructii-montaj si
unitatea de exploatare, inainte de inceperea lucrarilor.
Aceste conventii trebuie sa contina:
delimitarile dintre instalatiile in care se va lucra si cele ramase sub tensiune;
responsabilitatile privind masurile de securitatea muncii;
obligatiile gestionarului instalatiei de a instrui personalul delegat asupra conditiilor specifice
de securitatea muncii proprii instalatiei in care urmeaza a se executa lucrarile ;
obligatiile reciproce la executarea lucrarilor;
realizarea imprejmuirilor;
respectarea zonei de lucru si, cand este cazul, conditiile de acces a personalului;
depozitarea materialelor;
programe de lucrari;
alte prevederi.
La inceperea executiei lucrarilor, operatorul economic va intocmi un program de lucru in
baza caruia unitatea de exploatare va emite autorizatiile de lucru in care vor fi specificate
masurile concrete de securitatea muncii ce trebuiesc luate si masurile pentru reducerea la
minim a duratei de intrerupere.

16

Repunerea sub tensiune a instalatiilor se va face dupa verificarile corespunzatoare,


raspunzator de respectarea normelor de S.S.M. fiind personalul de executie si exploatare al
autoritii contractante, insarcinat in acest scop .
Operatorului economic ii revine raspunderea integrala pentru :
-respectarea normelor de securitatea muncii ;
-asigurarea corectitudinii si calitatii lucrarilor conform fiselor tehnologice si a tuturor
reglementarilor in vigoare care stau la baza executiei acestora ;
-efectuarea probelor si incercarilor necesare in vederea repunerii sub tensiune a
Instalatiilor .
Msuri privind situaiile de urgen.
Instituiile competente de la care se pot obine informaii privind reglementrile
obligatorii sunt Inspectoratul pentru Situaii de Urgen local i Inspectoratul General pentru
Situaii de Urgen.
Lucrrile se vor executa cu respectarea actelor normative n vigoare n vederea evitrii
producerii de incendii sau extinderea eventualelor incendii :

Legea nr. 307 / 12.07.2006 Privind apararea mpotriva incendiilor ;


Ordin M..A.I. nr. 163 / 28.02.2007 Pentru aprobarea Normelor generale de aparare
mpotriva incendiilor ;
Ordin M.A.I. nr. 712 / 23.06.2005 Pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor n domeniul situatiilor de urgenta ;
Ordin M.A.I. nr. 786 / 02.09.2005 Privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
instruirea salariatilor n domeniul situatiilor de urgenta ;
Normativul P 118 -99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor
Ordin M.I. nr. 108 / 01.08.2001 Pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea
riscurilor de incendiu generate de ncarcari electrostatice D.G.P.S.I. -004 ;
Ordin M.I. nr. 210 / 21.05.2007 Pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea,
evaluarea si controlul riscurilor de incendiu ;
Ordin M.I. nr. 130 / 25.01.2007 Pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenarilor
de siguranta la foc ;
Ordin M.A.I. nr. 132 / 29.01.2007 Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de
analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a
riscurilor ;
Hotarrea nr. 1739 / 06.12.2006 Pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari
care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu ;
Ordin M.A.I. nr. 1435 / 18 .09.2006 Pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila ;
Ordin M.T.C.T nr. 1995/18.11.2005 Pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si
gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremur si/sau alunecari de teren ;
Legea nr. 481 / 08.11.2004 Privind protectia civila ;
Legea Nr. 324 / 10.11. 2005 Pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i
preparatelor chimice periculoase
Legea Nr. 212 / 24.05.2006 Pentru modificarea si completarea Legii nr. 481/2004 privind
protectia civila ;
Legea Nr. 451 / 18.07.2001 Pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
200/2000 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i preparatelor
chimice periculoase
Ordonanta de urgenta nr. 21 /15.04.2004 Privind Sistemul National de Management al
Situatiilor de Urgenta ;

17

Ordin M.A.I. nr. 647 /16.05.2005 Pentru aprobarea Normelor metodologice privind
elaborarea planurilor de urgen n caz de accidente n care sunt implicate substane
periculoase
Ordin M.A.I. nr. 1184 /06.02.2006 Pentru aprobarea Normelor privind organizarea i
asigurarea activitii de evacuare n situaii de urgen
HG nr. 501/ 01.06.2002 Pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de
protectie individuala a cetatenilor ;
Ordin M.A.I. nr. 211/ 23.09.2010 Pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare
mpotriva incendiilor la ateliere si spatii de ntretinere si reparatii ;
Ordin M.A.I. nr. 80/ 06.05.2009 Pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind securitatea la incendiu si protectie civila ;
Ordin M.A.I. nr. 166 DIN 27.07.2010 Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale de
aparare impotriva incendiilor la constructii si instalatii aferente ;
Ordin M..A.I. nr. 163 / 28.02.2007 privind normele generale de aprare mpotriva incendiilor;
Legea 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor ;
PE 009 / 93 Norme de prevenire, stingere i dotare mpotriva incendiilor pentru producerea,
transportul i distribuia energiei electrice i termice
Normativ I 7 2011 - Normativul pentru proiectarea, execuia i exploatarea instalaiilor
electrice aferente cldirilor,
aprobat cu Ordinul Ministerului Dezvoltrii Regionale i
Turismului nr.2741/1.11.2011

In timpul executiei lucrarilor, se vor lua toate masurile de prevenire a incendiilor,


se vor asigura dotari pentru stingerea sau localizarea acestora .
Msuri privind protectia mediului inconjurator.
Institutiile competente de la care se pot obtine informatii privind reglementarile
obligatorii sunt Agentia de Protectia Mediului locala si Ministerul Mediului si Gospodaririi
Apelor.
Pe parcursul realizarii lucrrilor, executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare
pentru a proteja mediul in incinta si in afara santierului si pentru a evita orice pagube sau
neajuns provocat persoanelor sau utilitatilor publice, rezultat din poluare, zgomot sau alti
factori generati de metodele sale de lucru. La realizarea lucrrii se vor respecta prevederile
legislaiei i reglementrilor specifice referitoare la protecia mediului nconjurtor :

Ordonana OUG 195/2005 privind protecia mediului ;


OU nr. 57/20.06.2007, OU nr. 114/17.10.2007, OU nr. 164/19.11.2008, OUG
nr.71/31.08.2011, OU nr.58/16.12.2012 - Pentru modificarea si completarea Ordonanei
de urgen nr.195/2005 privind protectia mediului
OUG nr. 68/2007 - privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului ;
OU nr. 15/2009 pentru modificarea si completarea OUG 68/2007 privind
raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra
mediului ;
OUG nr.64/29.16.2011 - Pentru modificarea si completarea OUG nr. 68/2007 privind
raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra
mediului
OU nr. 57/20.06.2007 - Privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
OU nr. 154/12.11.2008, Lege nr.329/05.11.2009, Legea nr. 49/07.04.2011 - Pentru
modificarea i completarea OU nr. 57 / 29.06.2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
HG nr. 445/08.04.2009 - Privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i
private asupra mediului
18

HG nr. 17/11.01.2012 - Pentru modificarea i completarea HG nr. 445/08.04.2009


OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii ;
OUG nr.40/21.04.2010 - Pentru modificarea OUG nr. 152/30. 10.11.2005
Ordin nr. 794/06.02.2012 - Privind procedura de raportare a datelor referitoare la
ambalaje si deseuri de ambalaje
Legea nr.101/15.06.2011 - Pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind
degradarea mediului
Legea nr. 107/1996 a apelor ;
Legea nr. 310/2004, Legea nr.112/ 04.05.2006 pentru modificarea si comletarea Legii
apelor nr. 107/1996 ;
HG nr. 321/14. 04. 2005 (Republicata in 2008) - Privind evaluarea si gestionarea
zgomotului ambiant *)
HG nr.674/28.06.2007 - Pentru modificarea si completarea HG nr.321/14.04.2005
HGR nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de
echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor ;
Regulament (CE) nr.842 din 2006 - Privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera
HG nr.939/08.09.2010 - Privind unele masuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CE) nr.842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai
2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera
Regulament 1005 din 2009 - Privind substante care diminueaza stratul de ozon
Legea nr.104/28.06.2011 - Privind calitatea aerului inconjurator
Ordonanta nr.9/26.01.2011 - Pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE)
nr.10005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16.09.2009 privind
substantele care diminueaza stratul de ozon si de abrogare a OUG nr. 89/1999 privind
regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate
care distrug stratul de ozon
Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor ;
OTU nr. 61/25.06.2003 - Pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din OUG nr. 16/2001
privind gestionarea deeurilor industriale reciclabile
Legea nr. 431/2003 privind aprobarea OUG nr. 61/2003 pentru modificarea alin.(2)
al art.7 din OUG nr. 16/2001 - privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile ;
HGR nr. 1037/2010 privind gestionarea deseurilor de echipamente electrice si
electronice;
Ordinul nr. 95/2005 privind criteriile de acceptare si procedurilor preliminare de
acceptare a deseurilor la depozitarea si lista nationala a deseurilor acceptabile in
fiecare clasa de depozit de deseuri
HGR nr. 349/2005 - privind depozitarea deseurilor ;
HG nr.1292/15.12.2010 - Pentru modificarea si completarea HG nr. 349/10.06.2005
Ordin nr.757/26.11. 2004 - Pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea
deeurilor
Ordin nr.1230/30.11.2005 - Pentru modificarea si completarea Ordinului nr.757/2004
HG nr. 235/07. 03. 2007 - Privind gestionarea uleiurilor uzate
HG nr. 621/23.06. 2005 - Privind gestionarea ambalajelor si deeurilor de ambalaje
HG nr.1872/21.12.2006, HG nr. 247/17.03.2011 - Pentru modificarea si completarea
HG nr. 621/23.06. 2005
Ordin 1281/19.01.2005 - Privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor
pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective
HG nr. 351/21.05.2005 - Privind aprobarea Programului de masuri impotriva poluarii cu
substante chimice
HG nr. 738/14.06.2006, HG nr. 210/28.02.2007,HG nr. 1038/13.10.2010 - Pentru
modificarea si completarea HG nr.351/21.05.2005
19

HG nr. 1022/10.09.2002 - Privind regimul produselor i serviciilor care pot pune in


pericol viata, sntatea, securitatea i protecia mediului
La realizarea lucrrilor , se vor avea n vedere urmtoarele aspecte :
- utilizarea materialelor cu impact minim asupra mediului ;
- modul de depozitare i gestionarea materialelor pe timpul desfurrii lucrrilor ;
- colectarea, depozitarea i transportul materialelor rezultate la lucrri ;
- refacerea solului, pavajelor si redarea la forma iniial a suprafeelor ocupate n timpul
lucrrilor ;
- prevenirea polurii accidentale a solului i luarea msurilor care se impun cnd
aceasta se produce;
- procesul tehnologic de realizare a lucrarilor trebuie s fie cu impact slab asupra
mediului (tehnologii curate) si pe perioada de utilizare, acestea s nu aib un impact
semnificativ asupra mediului ;
Deseurile reciclabile rezultate in perioada de executie se vor valorifica prin unitati
specializate in acest sens, iar cele nereciclabile se vor depozita pe platforma de
depozitare a localitatilor :

Cantitatea
Operaia/materi
estimata
alul din care
Provine deeul
A.Deeuri rezultate din procesul tehnologic
de execuie - Eliminate exclusiv de
constructor
Vopsele i lacuri
08.01.12 Executare
0,50 kg
ntrite
vopsitorii
Denumire deeu

Deeuri de la sudur

Cod
deeu

12.01.13 Sudura
oxiacetilenic

0,20 kg

Ambalaje din material 15.01.02 Utilizare


plastic
conductoare

3,0 kg

Deeuri textile

20.01.11 Lavete

1,00 kg

Pmnt i pietre

17.05.04 Amenajare teren

100,00 kg

Eliminarea/Valorificarea
deeului

Se vor preda de catre


prestator la agentii
economici autorizati cu
care E.ON Moldova
Distributie are contract,
care vor fi nominalizati de
catre COR Bacau, pentru
valorificare
Se vor preda de catre
prestator la agentii
economici autorizati cu
care E.ON Moldova
Distributie are contract,
care vor fi nominalizati de
catre COR Bacau, pentru
valorificare
Se vor preda de catre
prestator la agentii
economici autorizati cu
care E.ON Moldova
Distributie are contract,
care vor fi nominalizati de
catre COR Bacau, pentru
valorificare
Se va elimina de prestator
in amplasamente stabilite
de autoritatile publice
locale
Se va elimina de prestator
in amplasamente stabilite
de autoritatile publice
locale

Ca urmare a aplicarii legislatiei si reglementarilor de mediu, constructorul va lua toate masurile


necesare de protectie a factorilor de mediu ;
Documentatia tehnica a echipamentelor (pusa la dispozitie de producator odata cu acestea)
20

va fi insotita de o fisa tehnica care sa contina informatiile privind modul de tratare a


echipamentului dupa depasirea duratei de viata a acestuia .
Protectia solului i subsolului, a calitii apelor.
Lucrrile se vor executa cu afectarea unei suprafee minime de teren. Se interzice
deversarea n sol a substanelor periculoase(combustibil, uleiuri, vopsele).
Prestatorul va deine i utiliza recipieni etani pentru stocarea temporar a materialelor
i substanelor periculoase .
Protecia calitii aerului.
Utilajele i mijloacele de transport folosite la executarea lucrrilor trebuie s
corespund d.p.d.v. tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustie.
Protecia mpotriva zgomotului i vibraiilor.
Mainile i utilajele folosite la executarea lucrrilor trebuie s corespund cerinelor tehnice de
nivel acustic. Situaiile speciale, incidente tehnice si accidentele de mediu care pot determina
impact semnificativ asupra mediului inconjurator, periclitand calitatea acestuia, vor fi
comunicate, in timp util, beneficiarului.
Avand in vedere aspectele de mediu care pot apare cu ocazia executarii lucrarilor, nu se
impune monitorizarea factorilor de mediu.
Protecia aezrilor umane i a altor obiective de interes public :
n timpul execuiei lucrrilor, operatorul economic va soluiona reclamaiile i sesizrile aprute
din propria vin cauzate de nerespectarea legislaiei i reglementrilor de mediu. Operatorul
economic va avea n vedere ca execuia lucrrii s nu creeze blocaje ale cilor de acces
particulare sau ale cilor rutiere nvecinate amplasamentului lucrrii.
La terminarea lucrrii, suprafeele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin
refacere, la circuitul funcional iniial. Constructorul are obligaia de a preda
amplasamentul ctre autoritatea contractant, liber de reclamaii sau sesizri .
Gospodrirea deeurilor, a substanelor toxice i periculoase.
Constructorul asigur :
- colectarea selectiv a deeurilor rezultate n urma lucrrilor de construcii;
- depozitarea temporar corespunztoare a fiecrui tip de deeu rezultat (depozitare n
recipieni etani, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/ PVC, etc);
- efectuarea transportului deeurilor n condiii de siguran la agenii economici
specificati de EMOD, specializai n valorificarea deeurilor sau la depozitul, indicat de
autoritatile publice locale, de deeuri inerte al localitii.
- Este interzis arderea/neutralizarea i abandonarea deeurilor n instalaii, respectiv
n locuri neautorizate acestui scop .
Orice eveniment de mediu aparut din vina executantului in timpul lucrarii va fi
anuntat imediat beneficiarului, iar inlaturarea efectelor se va face pe cheltuiala
executantului lucrarii.
Situatiile speciale, incidente tehnice si accidentele de mediu care pot determina impact
semnificativ asupra mediului inconjurator, periclitand calitatea acestuia, vor fi
comunicate in timp util la beneficiar.
La terminarea lucrrilor, terenul ocupat temporar, dac va fi afectat de executarea
lucrrilor, va fi adus la starea i forma iniial.
In perioada de exploatare

21

Nu sunt necesare msuri de protecia mediului i nici monitorizarea factorilor de mediu.


Construciile i instalaiile proiectate nu produc deeuri i nu polueaz mediul n timpul
exploatrii

Postutilizare
La expirarea duratei de via se vor respecta dpdv a proteciei mediului toate
msurile menionate .
Deeurile recuperabile de orice tip vor fi predate n baza formalitilor de
predare-primire ctre gestionarul obiectivului i depozitate corespunztor legislaiei n vigoare;
Soluionarea de ctre constructor a oricror reclamaii care au legtur cu
problematica de protecia mediului i care au generat din vina constructorului .
DIVERSE
Lucrrile energetice propuse se vor executa cu respectarea prescripiilor, normativelor,
fielor tehnologice n vigoare, executantul fiind obligat s anune organele de exploatare i
proiectantul nainte de nceperea lucrrilor .
Constructorul are obligaia s aduc la cunotina proiectantului orice nepotrivire ntre proiect
i condiiile din teren, sau obieciuni, pentru a se trece la remedierea lor .
Executantul rspunde de realizarea lucrrilor de construcii n condiii ce asigur evitarea
accidentelor de munc i a mbolnvirilor profesionale .
Constructorul este obligat s respecte :
- s analizeze documentaia tehnic de execuie din punct de vedere al securitii muncii i
dac este cazul s fac obieciuni solicitnd proiectantului modificrile necesare conform
prevederilor legale;
- s aplice prevederile cuprinse n legislaie i normele specifice de securitatea muncii precum
i prescripiile din documentele tehnice privind executarea lucrrilor de baz, de serviciu i
auxiliare, necesare realizrii construciilor .
- s execute toate lucrrile prevzute n documentaiile tehnice n scopul realizrii unei
exploatri ulterioare a lucrrilor de construcii montaj n condiii specifice de securitatea
muncii i s sesizeze beneficiarul sau proiectantul c msurile propuse sunt insuficiente sau
necorespunztoare, s fac propuneri de soluionare i s solicite acestora aprobrile
necesare - s solicite beneficiarului ca proiectantul s acorde asisten tehnic n vederea
realizrii problemelor specifice de securitatea muncii n cazuri deosebite aprute n
executarea lucrrilor de construcii .
- s remedieze toate deficienele constatate cu ocazia efecturii probelor precum i cele
constructive la recepia lucrrilor de construcii .
n funcie de programul de control al calitii, constructorul este obligat s solicite prezena
proiectantului la fazele nscrise n el.
Data nceperii lucrrilor va fi anunat tuturor unitilor care au emis acordurile i avizele.
Executantul lucrrilor va prezenta la recepia lucrrii documentele care s ateste c deeurile
rezultate (pmnt, moloz, etc.) au fost depozitate conform prevederilor legale .
- Recepia este condiionat i de existena declaraiei de conformiate, conform
Hotrrea de Guvern nr. 1022 din septembrie 2002 privind regimul produselor i
serviciilor (pentru execuia lucrrii din partea executantului) care pot pune n pericol
viaa, sntatea, securitatea muncii i protecia mediului

22

Verificat,
ing. Luminita Papuc

Proiectant,
sing. Valentina Bahrim

Proiect nr.
97/2014
Securizare bransamente PTA 1 Biclesti, judeul Bacau

Faza:
PTh+DTAC

3.
CAIETUL DE SARCINI
Date generale:
- denumirea obiectivului de investiii : Securizare bransamente PTA1 Biclesti, jud.
Bacau.
- amplasamentul (judeul, localitatea, adresa potal i/sau alte date de identificare) :
localitatea Biclesti, comuna Motoseni, jud. Bacau .
- titularul investiiei : S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A., str. Ciurchi, nr 148-150 Iasi,
cod 700359, telefon 0232/405998, fax 0232/405704
- beneficiarul investiiei : S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
- elaboratorul proiectului : S.C. E.ON SERVICII TEHNICE S.R.L.
23

OBIECTUL LUCRRII
Documentaia cuprinde :
- Securizarea bransamentelor si crearea conditiilor de extindere a sistemului de tip smart
metering in reteaua de joasa tensiune din localitatea Biclesti .
- Modernizarea bransamentelor pe toata zona de post, respectand standardul E.ON
pentru realizarea bransamentelor la limita de proprietate a utilizatorilor .
Se vor inlocui bransamentele electrice astfel : bransamentele existente vor fi inlocuite
cu bransamente cu punctul de delimitare ( blocul de masura si protectie) montat pe domeniul
public, la limita de proprietate a utilizatorilor, conform Ordinului ANRE nr. 59 din 02.08.2013,
respectiv bransamente aeriene cu blocul de masura si protectie montat pe stalpi de retea,
pe stalpi de bransament montati pe domeniul public la limita de proprietate sau bransamente
subterane cu blocurile de masura si protectie montate pe suport de beton pe domeniul public,
la limita de proprietate .
Stalpii de bransament noi ce se vor monta vor fi stalpi de beton .
Refacerea tuturor bransamentelor se va face cu montare de BMP-uri care sa fie echipate cu
contoare SMART .
Lungimea totala a LEA 0,4 kV afectata de lucrare este de 1,68 km .
Numarul total de bransamente monofazate este de 47 buc ;
Numarul total de bransamente trifazate este de 0 buc .
O data cu modernizarea bransamentelor se vor efectua si alte lucrari necesare in retea,
unele impuse prin tema de proiectare, altele determinate ca urmare a lucrarilor necesare
asupra bransamentelor si anume :
- Impartirea LEA 0,4 kV pe plecari din CD a PTA ramane cea existenta dar se vor
modifica lungimile de retea prin transformarea bransamentelor lungi (cu mai mult de un stalp)
si transformarea unor deschideri scurte monofazate in bransamente :
Plecarea nr.1 cu o lungime totala de 0,638 km si 20 abonati, distanta cea mai
mare de la PTA la capat de retea = 586,00 m ;
Plecarea nr.2 - cu o lungime totala de 0,803 km si 27 abonati, distanta cea mai
mare de la PTA la capat de retea = 607,00 m .
- Indreptarea stalpilor inclinati, atat a stalpilor de sustinere cat si a stalpilor speciali ;
- Stalpii existenti ancorati pe care se vor monta bransamente vor fi inlocuiti cu stalpi
speciali, neancorati ;
- Acolo unde este necesar se va schimba pozitia stalpilor sau se vor introduce stalpi noi
in retea ;
- Portiunile de retea in care este necesara inlocuirea conductoarelor bifazate si
monofazate se vor trifaza ;
- Conductoarele neizolate, in portiunile de retea in care este necesara inlocuirea lor, vor
fi inlocuite cu conductoare izolate si torsadate, de sectiune marita fata de conductoarele
existente ;
- Se vor monta prize de pamant liniare de 4 ohmi la primi stalpi de retea si de 10 ohmi la
capetele de retea ;
- Vor fi inscriptionati pentru identificare si securitatea toti stalpii de retea si de
bransamente.
OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
Obiectul prezentului caiet de sarcini l constituie detalierea condiiilor tehnice de
execuie i montaj ale lucrrilor i prezentarea actelor normative (standarde, normative,
proiecte tip, prescripii i instruciuni) ce trebuie respectate la execuia lucrrii i care stabilesc
condiiile de calitate a materialelor i echipamentelor necesare.
a) breviarele de calcul : Sunt anexate in documentatie .
b) nominalizarea planelor care guverneaz lucrarea :
- plan de incadrare in zona ;
24

- plan de situatie situatia existenta ;


- plan de situatie situatia proiectata ;
- schema electrica monofilara de incadrare in sistem 20 kV, a PTA 1 Biclesti ;
- schema electrica monofilara a PTA 1 Biclesti ;
- schema monofilara de calcul electric situatia existenta ;
- schema monofilara de calcul electric situatia proiectata ;
- detalii fundatii stalpi speciali ;
- detalii fundatii stalpi sustinere ;
- detalii pp liniara de 4 ohmi ;
- detalii pp liniara de 10 ohmi .
c) proprietile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerane, probe, teste i altele
asemenea, pentru materialele componente ale lucrrii, cu indicarea standardelor :
- stalpii : - stalpi de beton armat vibrati-precomprimati tip SE4T pentru
sustinere montati in fundatii burate ;
- stalpi de beton armat vibrati-precomprimati tip SE10T pentru intindere, pentru
derivatii si pentru capat de retea, montati in fundatii turnate ;
- Inaltimea stalpilor = 10,0 m ;
- Greutatea stalpilor : SE4T=745,0 kg , SE10T = 2040 kg ;
- Dimensiunea bazei : SE4T=0,235/0.325 m, SE10T=0,320/0,551 m ;
- Dimensiunea varfului : SE4T= 0,150/0,150 m, SE10T=0,250/0,263 m ;
- Momentul capabil normat : SE4T=1844 daNm, SE10T=6988 daNm .
- Stalpii vor fi achizitionati conform cu specificatia tehnica E.ON ST 146 si
vor respecta standardele prevazute in specificatia tehnica .
- conductoarele : - conductoare din aluminiu si nulul purtator din Ol-Al, izolate
torsadate, cu izolatie din polietilena reticulata ;
- Sectiuni conductoare : 50+3x70+16 mmp ; 50+3x50+16 mmp ; 16+25 mmp ;
2x16+25 mmp .
- Tensiunea nominala U0/U=0,6/1 kV(1,2 kV) ;
- Temperatura minima permisa la montaj= -200C ;
- Temperatura maxima permisa de conductor =+900C in conditii normale si
0
+250 C la scurtcircuit (max. 5 s) ;
- Tensiunea de incercare = 4 kV, 50 Hz, 5 min ;
- Sarcina admisibila pe conductor : 95 mmp = 240 A, 70 mmp=205 A,
50mmp=165 A, 35 mmp = 130 A, 16 mmp =90 A, la temperatura aerului de
350C si a conductorului de 800C ;
- Diametru fascicol conductor : 95 mmp = 41,30 mm, 70 mmp=36,90 mm, 50
mmp=33,7 mm, 35 mmp = 21,30 mm ; 16+25 mmp = 15,40 mm ; 3x16+25
mmp = 16,90 mm ; 2x16+25 mmp = 13,40 mm ; 3x16+2x25 mmp = 21,80
mm .
- Greutatea conductoarelor : T2X 50+3x70+16 mmp=0,965 kg/m ;
T2X50+3x50 mmp=0,790 kg/m ; T2X 16+25 mmp = 0,155 kg/m ; T2X
2x16+2x25mmp = 0,245 kg/m .
- Conforme cu specificatia tehnica E.ON ST 200 ;
- Se vor respecta standardele precizate in specificatia tehnica .
cablurile : - armate, conductoare din aluminiu, cu izolatie din polietilena
reticulata;
- Sectiuni conductoare : 2x25 mmp ; 3x25 mmp ;
- Tensiunea nominala U0/U=0,6/1 kV ;
- Temperatura minima permisa la montaj= -50C ;
- Temperatura maxima permisa de conductor =+900C in conditii normale si
0
+250 C la scurtcircuit (max. 5 s) ;
- Tensiunea de incercare = 4 kV, 50 Hz, 5 min ;
25

Sarcina admisibila pe conductor : 25 mmp= 112 A ;


Diametru cablu : 2x25 mmp = 24,60 mm ; 3x25 mmp=25,90 mm ; 3x25+16
mmp=32,8 mm ; 5x25mmp = 32,20 mm ;
Greutatea conductoarelor : 2x25 mmp = 1,22 kg/m ; 3x25 mmp=1,462 kg/m ;
3x25+16 mmp=1,68 kg/ m ; 5x25 mmp = 2,10 kg/m .
Conforme cu specificatia tehnica E.ON ST 161 ;
Vor respecta standardele precizate in specificatia tehnica .

firide pentru bransamente : - blocuri de masura si protectie monofazate de 32


A integrabile in SMART ;
- Caracteristici : carcasa din material termoplast rezistent la socuri mecanice,
intemperii, foc si radiatii solare, capac transparent , grad de protectie IP54 .
- Tensiunea nominala de izolare = 660 V ;
- Tensiunea de utilizare = 230 V- ptr firidele monofazate, 400/230 V-pentru
FDCE ;
- Intrerupator : SMART, automat bipolar cu In = 32 A pentru firidele
monofazate si pentru FDCE4 ;
- Conforme cu specificatiile tehnice E.ON nr. 2 si nr. 4 ;
- Vor respecta standardele precizate in specificatia tehnica .
-armaturile metalice : - vor fi zincate, conf. SR EN 61284 ;
- Caracteristici : zincare la cald .
- Conforme cu specificatiile din fisa tehnologica de executie LEA jt ;
- Armaturile metalice vor respecta standardele : SR EN 61284 ; ISO 9001 /
2001 ; ISO 14001 ; OHSAS 18001 .
- Armatura de sustinere in aliniament ASA300 : sarcina de rupere=600 daN;
- Bratara si consola de sustinere/ SE4T : sarcina de rupere verticala =660
daN, si orizontala = 400 daN ;
- Bratara si ansamblu de prindere pe stalp pentru legaturi de intindere si
terminale / stalp special vibrat /centrifugat : sarcina de rupere verticala =660 daN, si orizontala
= 400 daN/ sarcina de rupere verticala =660 daN, si orizontala = 1500 daN ;
- Prelungitor de retea : sarcina de rupere = 1500 daN ;
- Intinzator de retea : sarcina de rupere = 1500 daN ;
- Clema amagnetica de intindere CLAMI 35-50 : sarcina de rupere = 3000
daN, cuplu de strangere = 3,5 daNm .
-cleme : - Cleme de inadire conductoare izolate torsadate : sectiune 16 95 mmp, cu
refacerea izolatiei ;
- Cleme de derivatie cu dinti pentru retea CDD160 : In = 160 A, sectiune
conductoare16-95 mmp, pentru bransamente CDD45 : In = 45 A si 90 A,
sectiune conductor principal 35-95 mmp si conductor derivat 16-25 mmp,
pentru iluminat CDD15il : In = 15 A, sectiune conductor principal 16-25
mmp si 50 mmp Ol-Al si 4-16 mmp conductorul derivat .
- Conforme cu specificatia tehnica E.ON nr.012 .
- bratari pentru fascicol din material plastic rezistent la intemperii, lungimea utila=155
mm ;
-prizele de pamant : - vor fi zincate ;
- Caracteristici : zincare la cald .
- Conforme cu specificatiile tehnice E.ON .
- Armaturile metalice vor respecta standardele : Specificatiile tehnice E.ON;
ISO 9001 / 2001 ; ISO 14001 ; OHSAS 18001 .
- conectori pentru racordarea la LEA 0,4 kV a scurtcircuitoarelor :
- caracteristici tehnice : - Un = max. 1 kV ;
26

- sectiunea conductoarelor = 1095 mmp, 50 mmp Ol-Al ;


- Ik = 6 kA (1s) ;
- Isd = 15 kA (0,02 s) ;
- rigiditate dielectrica carcasa = 9 kV/1 min. ;
- tip carcasa = etansa si ventilata ;
- material carcasa = PEHD (polietilena de inalta densitate);
- material elemente de contact = aluminiu ;
- material elemente de strangere = Ol inoxidabil ;
- metode de strangere = cu cheie dinamometrica ;
- valoarea cuplului de strangere = 26 Nm ;
- protectie impotriva coroziunii si oxidarii ;
- masuri pentru compensarea curgerii la rece a conductorului
de aluminiu ;
- temperatura minima la instalare = - 20 0C ;
- domeniul temperaturilor de utilizare : - 20 0C + 550C .
conectorii vor respecta standardele : SR EN 61230; ISO 9001 / 2001 ; ISO
14001 .

d) dimensiunea, forma, aspectul i descrierea execuiei lucrrii :


Pentru efectuarea lucrarilor proiectate :
Nu se va inlocui cutia de distributie existenta la PTA, nu face obiectul proiectuluui ;
Nu se vor inlocui coloana generala de la transformator la cutia de distributie si nici
coloanele pe plecari nu fac obiectul proiectului ;
Se vor monta sigurantele MPR pe general si pe plecari conform rezultatelor calculelor
electrice in situatia proiectata si conform cu Sn (kVA) a transformatorului, respectiv de 100 A
pe general si de 50 A pe plecarile LEA 0,4 kV ;
Plecarea nr. 1 din PTA - va avea in situatia proiectata o lungime totala de 0,638 km si
va alimenta 20 bransamente, toate monofazate . Distanta cea mai mare de la PTA la capat de
retea va fi de 586 m .
Plecarea nr. 2 din PTA va avea in situatia proiectata o lungime totala de 0,803 km si
va alimenta 27 bransamente, toate monofazate . Distanta cea mai mare de la PTA la capat de
retea va fi ca si in situatia existenta, 607,0 m .
Pe stalpul nr.31 in situatia existenta, respectiv 1/2/21 in situatia proiectata, al plecarii 2,
exista un punct de aprindere a iluminatului public, alimentat direct din retea . De la acest punct
de aprindere se alimenteaza circuitele de iluminat pentru cele doua plecari din PTA . Punctul
de aprindere a iluminatului public existent in prezent, se va pastra pe acelasi stalp din retea,
pana la inlocuirea cutiei de distributie, cand se va amplasa in apropierea postului de
transformare si se va alimenta direct din cutia de distributie a PTA .
La stalpul pe care este montat PA il, se va monta o priza de pamant de 4 ohmi .
Lungimea totala a LEA 0,4 kV PTA in situatia proiectata va fi de 1,441 km .
Diferenta lungimii totale a LEA 0,4 kV in situatia proiectata, fata de situatia existenta este
determinata de transformarea in bransamente a unor deschideri de retea monofazata .
- Se vor inlocui stalpii de beton existenti care sunt necorespunzatori : stalpii tip SE4
ancorati pe care se vor monta bransamente, stalpii care nu sunt de tipul corespunzator rolului
lor in linie, stalpii care nu sunt pe pozitia corespunzatoare in retea ;
- Stalpii inclinati se vor indrepta ;
- Stalpii noi care se vor monta in retea vor fi stalpi de beton de tipul : SE4 pentru
sustinere si SE 10 pentru tractiune .
Stalpii noi tip SE4 se vor monta in fundatie burata . Dimensiunile fundatiilor burate vor fi
0,8x0,8x2,0 m si se vor realiza din straturi succesive de 0,20 m de piatra sparta si pamant
nevegetal, bine compactate, primul si ultimul strat vor fi de piatra sparta . Incastrarea stalpului
in fundatie va fi de 1,8 m .
27

Stalpii tip SE10, se vor planta in fundatie turnata . Dimensiunile fundatiilor turnate
pentru SE10 vor fi 0,80x1,0x1,70 m . Incastrarea stalpului in fundatie va fi de 1,5 m . Fundatia
turnata va fi formata din beton B100 si beton B200 care va realiza priza dintre stalpul
prefabricat si betonul B100 din fundatie .

Lucrrile de sptur vor fi asigurate prin mprejmuire sau acoperite i prevzute


cu marcaje clare

Indreptarea stalpilor, atat de sustinere cat si de intindere, se va realiza prin executarea


sapaturii in jurul stalpului, indreptarea stalpului, consolidarea si refacerea fundatiei existente .
Pentru stalpii de sustinere se va utiliza piatra sparta si pamant nevegetal iar pentru stalpii
speciali beton B100 .
Portiunile de circuite de 0,4 kV care se inlocuiesc se vor realiza cu conductoare izolate
torsadate, cu izolatie din polietilena reticulata, de 70 mmp pe ax si 50 mmp pe derivatii .
In LEA 0,4 kV, se vor monta conectori, pe primii stalpi ai celor doua plecari LEA 0,4 kV .
De asemenea, se vor monta in portiunile de retea care raman cu conductoare
neizolate, dispozitive de scurtcircuitare a conductoarelor neizolate ale LEA JT in cazul ruperii
si caderii la sol, conform ITI E.ON Moldova distributie S.A. din data de 10.06.2013, care se va
anexa in documentatie .
Conform calculelor electrice efectuate privind valoarea curentilor de scurtcircuit si a
valorilor nominale ale sigurantelor MPR din CD a PTA, nu este necesara montarea de cutii de
selectivitate .
Inlocuirea conductoarelor, in portiunile de retea in care se va realiza, va consta in
demontarea conductoarelor de aluminiu neizolate existente, a consolelor si izolatorilor aferenti
pentru conductoare neizolate, montarea de console si izolatori de tractiune pe stalpii pe care
se va realiza trecerea de la conductoare neizolate la conductoare izolate torsadate si
montarea de conductoare izolate si torsadate, cu izolatie din polietilena reticulata .
Se vor monta conductoare de 70 mmp pe ax LEA jt si de 50 mmp pe derivatii .
Conductoarele se vor fixa pe stalpi cu ajutorul armaturilor si clemelor specifice pentru executia
retelelor cu conductoare izolate si torsadate, realizandu-se legaturi de sustinere in aliniament,
legaturi de intindere in colt, legaturi terminale, legaturi de derivatie .
La traversarea drumurilor cu conductoarele de retea si conductoarele de bransament,
se va verifica gabaritul pe verticala de la sageata conductorului dupa fixare pe stalpi, la nivelul
carosabilului, gabarit care nu va fi mai mic de 7,0 m . Distanta minima permisa este de 6,0 m,
toate drumurile fiind locale, dar luand in considerare ca montarea conductoarelor se va face
in conditii diferite de 50 + chiciura cand sageta va fi maxima, este necesara o rezerva a
gabaritului .
In LEA 0,4 kV, se vor reface toate bransamentele existente .
Numarul total de bransamente este de 47 buc, 47 buc monofazate .
La realizarea bransamentelor se vor aplica strict prevedile standardului de realizare a
bransamentelor care se modernizeaza . Bransamentele se vor realiza cu colana directa de la
BMP-ul amplasat la limita de proprietate si pana la tabloul general al abonatului .
Racordul bransamentelor va fi format din conductoare izolate torsadate cu izolatie din
polietilena reticulata, de sectiune 16+25 mmp-bransamentele monofazate aeriene, de
sectiune 2x25 mmp-bransamentele monofazate subterane si vor fi prevazute cu BMP montat
pe stalpii de retea, si pe stalpi de bransament montati la limita de proprietate a utilizatorilorbransamentele aeriene sau pe suport de beton montat la limita de proprietate a utilizatorilorbransamentele subterane . Conductoarele montate pe stalpi vor fi protejate in tub PVC rigid,
cu diametrul de 32 mm . Pentru bransamentele subterane se va utiliza tub PVC cu diametrul
de 50 mm .
De la punctul de delimitare BMP de la limita de proprietate si pana la tabloul general al
abonatului coloana de utilizare se vor utiliza conductoare izolate torsadate cu izolatie din
polietilena reticulata pentru bransamentele aeriene, de sectiune 2x16+25 mmp iar pentru
bransamentele subterane cablu armat cu izolatie din polietilena reticulata, de sectiune 3x25
mmp . Pentru cablurile de 0,4 kV, atat cele de retea cat si cele de bransament, armate,
mantaua metalic de protecie se va lega la nulul de protectie la ambele capete, coform

28

prevederilor
electrice .

NTE 007/08/00- Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri

Conductorul suplimentar de pe coloana utilizatorilor este pentru nulul de protectie(PE) care va


fi separat de nulul de lucru(N) .
La bransamentele aeriene, la marginea peretelui cladirii utilizatorilor, prin acoperis, se vor
monta suportii de acoperis din Ol-Zn, prin care va trece coloana abonatului care se va lega
direct la tabloul general al abonatului .
Bransamentele cu suport pe cladire se vor monta numai la cladirile fara pericol de incendiu . In
cazul cladirilor din materiale inflamabile, se va prevedea protejarea cladirii in zona instalatiei
electrice cu materiale neinflamabile . La cladiri cu constructii metalice sau cu acoperisuri din
tabla metalica, suportul de acoperis se va izola fata de acestea cu teava de protectie din PVC.
La realizarea coloanelor electrice, se vor respecta urmatoarele :
- Tuburile in care se monteaza conductoarele coloanelor, se vor dispune totdeauna
deasupra conductelor de apa, canalizare , gaze petroliere lichefiate ;
- Sub conductele de gaze naturale si conductele calde ;
- Distantele minime de apropiere pe trasee paralele si la intersectii vor fi de : 5 cm si 3
cm in cazul conductelor reci, 20 cm si 5 cm in cazul conductelor calde, 10 cm si 5 cm in cazul
conductelor cu fluide combustibile .
- Pentru coloanele in cablu :
Fata de conductele cu fluide incombustibile, se va respecta distanta de 5
cm la apropieri si 3 cm la intersectii ;
Fata de conductele cu fluide combustibile, se va respecta distanta de 100
cm la apropieri si 50 cm la intersectii ;
Fata de conductele de aer comprimat, se va respecvta distanta de 20 cm
atat la apropieri cat si la intersectii ;
Montarea in contact direct cu materialele combustibile se admite numai
pentru cabluri rezistente la foc si cu intarziere la propagarea flacarii, tuburi
metalice sau din materiale plastice omologate pentru montare pe
materiale combustibile .
- Echipamentele electrice vor fi cu gradul de protectie minim IP54 . Montarea pe
materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protectie inferior IP54 se
face interpunand materiale incombustibile intre acestea si materialul combustibil sau
elemente de distantare care pot fi :
Staturi de tencuiala de minim 1 cm grosime sau placi din materiale
electroizolante incombustibile cu grosimea de 0,5 cm, cu o latime care
depaseste sel putin cu 3 cm pe toate laturile elementul de instalatie
electrica ;
Elemente de sustinere din materiale incombustibile (ex. console metalice)
care distanteaza elementele de instalatie electrica cu cel putin 3 cm pe
toate laturile fata de elementul combustibil ;
- Masurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil se aplica atat la
montarea aparenta cat si la montarea sub tencuiala a elementelor de instalatii electrice
- In cazul cladirilor din lemn :
tuburile de protectie ale coloanelor trebuie sa fie metalice sau din
materiale plastice omologate pentru montaj in constructii din lemn .
Accesoriile de imbinare ale tuburilor trebuie sa asigure aceeasi rezistenta
si etansare ca si tuburile care se folosesc .
Dozele de trecere, daca vor fi necesare, trebuie sa fie din metal sau din
materiale plastice care satisfac proba cu fir incandescent la 960 0C
(conform SR EN 60695-2-11) si trebuie sa fie etanse .
La bransamentele existente cu BMP montat pe stalp, stalpi care se vor inlocui, aceste
bransamente se vor demonta de pe stalpii existenti si se vor remonta pe stalpii noi .
BMP-urile se vor inlocui cu BMP- uri cu intrerupator SMART .
29

Pentru bransamentele existente cu BMP pe cladirea abonatului, nu se vor schimba :


suportul de acoperis daca este din OlZn, BMP-ul din care se va scoate grupa de masura care
se va muta in BMP-ul de la limita de proprietate si se vor realiza borne separate pentru nulul
de lucru si nulul de protectie si coloana de la BMP la TG abonat, daca este dimensionata
corect, respectiv este formata din conductoare FY 3x1x6 mmp sau AFY 2x1x10+FY 1x6 mmp,
montate in tub PVC rigid cu D= min. 25 mm .
Unele bransamente sunt bransamente simple iar altele sunt bransamente cu stalp
intermediar . Firidele de bransament : BMPM montate la limita de proprietate, vor fi echipate
cu intrerupator automat de 32 A, intrerupatoare SMART .
Racordarea la retea a bransamentelor monofazate, se va realiza cu cleme CDD45 cleme de derivatie cu dinti pentru bransamente, cate o clema pe faza si cate doua cleme pe
conductorul neutru .
La racordarea bransamentelor monofazate, executantul va asigura repartizarea
bransamentelor pe fiecare faza astfel incat sa se asigure incarcarea echilibrata a fazelor
retelei electrice de distributie .
Stalpii de bransament existenti sunt stalpi de beton tip SE4 si un stalp este din lemn .
O parte dintre ei sunt inclinati si vor fi indreptati . Sunt necesari 30 buc. stalpi de bransament,
din care 8 buc sunt existenti, 5 buc sunt existenti dar necesita indreptare si 17 stalpi noi care
se vor monta pentru realizarea bransamentelor la limita de proprietate .
Realizarea instalatiei de legare la pamant, va consta din montarea de prize de pamant
liniare de 4 ohmi la stalpii nr.1 ai celor doua plecari LEA 0,4 kV (prize de pamant de
exploatare) si la punctul de aprindere pentru iluminatul public . Se vor monta prize de pamant
de 10 ohmi la capetele de retea, ax si derivatii . Pe stalpii la care se vor monta prize de
pamant, se vor monta coborari cu banda OlZn 40x4 mm, fixate cu bratari de stalpi, pe toata
inaltimea stalpilor , intre borna superioara si borna inferioara de legare la pamant .

Coborrile (platbandul) pe stlpii de tip SE se vor face n aa fel nct s nu acopere nici
inscripiile dar s permit urcarea utiliznd alveolele stlpului .

Montarea prizelor de pamant la stalpii existenti, se va realiza numai dupa verificarea


rezistentei de dispersie a prizelor de pamant existente si numai daca valoarea acestora este
mai mica de 4 ohmi - in cazul prizelor de pamant de exploatare si a prizei de pamant de
protectie de la PA il si 10 ohmi celelalte prize de pamant de protectie .
De asemenea, sistemul de protectie prin legare la nul, necesita in portiunile de retea in
care se inlocuiesc conductoarele, legarea elementelor metalice care pot ajunge accidental
sub tensiune, la nul, cu exceptia stalpilor de sustinere si legarea nulului la pamant la toti stalpii
LEA 0,4 kV . Aceste legaturi se vor realiza utilizand conductor neizolat OlAl 50/8 mmp, cleme
de derivatie cu dinti CDD160 si papuci Al 50 mmp .
In portiunile de retea in care nu se inlocuiesc conductoarele, aceste legaturi exista .
- Protectia LEA jt, se va realiza prin montarea in cutia de distributie a PTA,
sigurante MPR de 50 A pe circuitul nr.1 si pe circuitul nr.2 .
- Se vor monta conectori necesari pentru montarea scurtcircuitoarelor, pe
stalpii nr.1 ai plecarilor de la PTA si dispozitive de scurtcicuitare a conductoarelor neizolate in
cazul ruperii si caderii la sol .
- Privind iluminatul public :
Punctul de aprindere a iluminatului public existent pe un stalp al plecarii 2
se va pastra ca in situatia existenta, cutia de distributie a PTA este fara iluminat public .
Corpurile de iluminat existente in portiunile de retea in care se inlocuiesc
conductoarele se vor dezlega de la conductoarele existente si se vor racorda la conductoarele
noi . In cazul stalpilor care se inlocuiesc, corpurile de iluminat se vor demonta de pe stalpii
care se demonteaza si se vor monta pe stalpii noi . Daca este necesar se vor inlocui bratarile
corpurilor de iluminat, corespunzatoare noului tip de stalp si se vor racorda din nou la retea .
- Se va realiza inscriptionarea stalpilor , a tablourilor electrice si semnalizarea
circuitelor multiple (LEA, LTc, CATv) :
Inscriptiile se vor executa in conformitate cu prevederile din Instructiunea tehnica de lucru Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca pentru Semnalizarea de securitate
si / sau sanatate a instalatiilor electrice IP- SSM -33 :
30

- Semnalizarea de identificare, la stalpii de retea ;


- Semnalizarea de avertizare, la toti stalpii, atat cei de retea cat si cei intermediari de
bransament.
- Semnalizarea cu flaguri a circuitelor, la fiecare stalp, conform IP-SSM 33 :

Se vor efectua verificarile si incercarile necesare pentru PIF LEA jt, bransamente .
Se va aduce terenul pe care s-au executat lucrarile, la starea initiala .

Conditiile de coexistenta cu diverse constructii si instalatii :


- traversarea si apropierea fata de drumuri : drumurile supratraversate de LEA jt sunt drumuri
de interes local . Amplasarea stalpilor existenti si a stalpilor noi este si se va face pe o latime
de 1m pe trotuar, la minim 0,2 m de bordura ;
- traversarea peste constructii in care se prelucreaza(depoziteaza) substante combustibile,
inflamabile sau cu pericol de incendiu(explozie) se interzice . Se interzice si apropierea de
aceste constructii la mai putin de 1,5 ori inaltimea deasupra solului a stalpilor din zona ;
- incrucisari si apropieri fata de liniile de telecomunicatii : LEA jt trebuie sa treaca pe deasupra
liniei aeriene de telecomunicatii , unghiul minim de incrucisare admis= 34 g (300) ; intre reteaua
de telecomunicatii subterana si stalpii proiectati se va respecta o distanta minima de apropiere
de 1,5 m ; iar portiunile comune de retea (LEA si LATc ) vor respecta distantele conform
SR831/2002, conform avizului RomTelecom ;
- traversari si apropieri fata de cladiri : traversarea peste cladiri este interzisa cu exceptia
cladirilor civile care pot fi traversate la minim 1,0 m de acoperis, 3,0 m deasupra teraselor,
1,20 m lateral de cosurile de fum, 0,3 m de jgheaburile si burlanele de scurgere a apei, 1,0 m
31

pe orizontala in fata si 0,3 m pe verticala si pe laterale fata de ferestre, 1,0 m pe orizontala in


fata balcoanelor, 3,0 m pe verticala fata de partea de jos a balconului, minim 3,0 m la
inaltimea peretelui cladirii .
e) ordinea de execuie, probe, teste, verificri ale lucrrii :
Ordinea de executie a lucrarilor va fi conform fiselor tehnologice de executie a lucrarilor
si care sunt precizate la punctul f ) .
Probele, testele si verificarile necesare pentru punerea in functie a lucrarilor
proiectate sunt obligatorii si se vor efectua conform prevederilor din normativele
tehnice specificate la punctul f ) . Verificarea instalatiilor electrice executate, in timpul
executiei si la PIF , se va face conform : PE003/79, I7/2011, PE 116/1994 , si va consta din :
- V erificarea materialelor si echipamentelor :
Verificarea conformitatii echipamentelor cu specificatiile tehnice E.ON si conform ORDONANTA
nr. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea
unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de
comercializare a produselor ;
Verficarea existentei

documentatiei de insotire a echipamentelor : certificatul de calitate, certificatul de conformitate,


buletinele de incercari si masuratori de fabrica ;
Verificarea vizuala a
calitatii materialelor utilizate la executia lucrarilor . Acestea nu vor prezenta nici un defect vizibil ,
care ar putea afecta buna functionare, securitatea instalatiilor si a persoanelor ;
Materialele vor fi insotite de certificat de calitate si certificat de conformitate ;
Verificarea executiei lucrarilor ;
Instalatiile electrice se vor executa in concordanta cu prevederile proiectului ;
Materialele si echipamentele vor fi corect montate, in conformitatea cu normativele tehnice de
executie si cu instructiunile de montaj ale producatorilor ;
Se va verifica efectuarea corecta a conexiunilor atat d.p.d.v. a presiunii si suprafetei de contact ,
cat si din punct de vedere al asigurarii continuitatii circuitelor si a corespondentei fazelor ;
Se va verifica corectitudinea calibrarii sigurantelor fuzibile ;
Se va verifica efectuarea corecta a imbinarilor si continuitatea legaturilor la instalatia de legare la
pamant ;
Se va verifica asigurarea accesibilitatii la instalatiile electrice executate , pentru intretinere
(verificari si reparatii) si functionarea fara pericole pentru persoane si instalatii .
Incercari si masuratori, conform PE116/1994, la PIF :
Verificare continuitate i identificare faze ;
Verificare rezisten de izolaie ;
Verificarea gabaritului LEA ;
Verificarea conditiilor de legare la nul de protectie a LEA jt ;
Proba de functionare in gol a LEA ;
Masurarea tensiunilor de atingere si de pas . Valorile Upas si Ua 50 V ;
Masurarea rezistentei de izolatie ;
Incercarea izolatiei cu tensiune marita ;
Verificarea functionarii corecte a dispozitivelor de protectie ;
Verificarea continuitatii legaturii de ramificatie la instalatia de legare la pamant ;
Masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant ;
Verificarea componenteleor cutiei de distributie si a punctului de aprindere iluminat
Verificarea realizarii corecte a circuitelor primare si secundare
Verificarea corespondentei fazelor
Masurarea rezistentei de izolatie a circuitelor primare si a barelor colectoare
Incercarea cu tensiune marita a circuitelor primare si barelor colectoare
Masurarea rezistentei de izolatie a tuturor aparatelor si circuitelor secundare
Incercarea cu tensiune marita a izolatiei circuitelor secundare
Probe functionale ;
Msurarea rezistenei de dispersare a conductorului de nul mpreun cu prizele de
pmnt legate la acesta ;
32

f) standardele, normativele i alte prescripii, care trebuie respectate la materiale,


utilaje, confecii, execuie, montaj, probe, teste, verificri :
- standardele specificate la punctul c) , pentru materiale ;

- PE 0223/87 Prescriptii generale de proiectare a retelelor electrice ;


- 1 RE -Ip-49/1986 -Indreptar de proiectare a retelelor de distributie publica ;
-FS 11/1990Fia tehnologic privind montarea posturilor de transformare pe un stlp
de beton ;
- PE 106/2003 Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de
joasa tensiune ;
- 3.2.Lj-FT 47-2010 - Executarea liniilor electrice de joasa tensiune ;
- Lucrarea nr.1665-2/92 Indrumar de proiectare pentru LEA jt fundatii, completare la
Ip16/85 ;
- NTE 007/08/00- Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri
electrice
- 2 RE FT 35/1-91 -Fisa tehnologica de executie a bransamentelor electrice ;
- 1 RE-Ip30/2004 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant;
- 1 Lj I85/2003 Prescriptii de coordonare a izolatiei in instalatiile de distributie de
joasa tensiune ;
- Strategia i Specificaiile Tehnice EON Moldova privitoare la LEA jt ;
- FS 4-82- Executarea instalatiilor de legare la pmnt n statii, posturi de transformare
si linii electrice ;
- 3.2 LJ-I 155-90- Instructiuni tehnologice de demontare a LEA de joasa tensiune ;
- C 140-1986- Normativ pentru executarea lucrrilor din beton i beton armat ;
- 3.1.RE-I 15/87- Instruciuni privind calibrarea, nlocuirea i evidena siguranelor
fuzibile;
- I.7/2011 - Normativ privind proiectarea , execuia i exploatarea instalaiilor electrice
aferente cldirilor ;
- Legea 10 /1995- Legea privind calitatea n construcii;
- L 587/2002-pentru modificarea art. 40 din Legea 10/95 privind calitatea n construcii ;
- FC 1/84 Montarea i demontarea cablurilor de energie electric cu tensiuni pn la
35 kV ;
FC 15/85 Executarea manoanelor i terminalelor pe cablurile de energie de 1 kV
cu izolaie din PVC ;
3.2. FT 75/94 Executarea i repararea canalizaiilor pentru LES 1 - 20 kV;
3.2. FT 40/84 Executarea lucrrilor de montaj, exploatare i reparaii ale cutiilor de
distribuie din reelele electrice de joas tensiune ;
- IP- SSM -33 - Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca pentru
Semnalizarea de securitate si / sau sanatate a instalatiilor electrice
NE 012/1-2007 Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton armat
i beton precomprimat
- PE 003/79 - Nomenclatorul de verificari,incercari si probe privind montajul, punerea in functiune
si
darea in exploatare a instalatiilor energetice ;
- PE 116/ 1994-Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice ;
- 2 LI I- 135/1993 - Instructiuni tehnologice privind controlul calitatii si receptia lucrarilor la
punerea in functiune a instalatiilor aeriene de medie si joasa tensiune;.
- C 56/1985 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente ;
-NTE 002/03/00 (PE 116/94) - Normativ pentru ncercri i msurtori la echipamente i
instalaii electrice ;
- HG 273/1994- Regulament de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente
acestora ;
3.2. FT 4/93 Fi tehnologic. Metode de verificare a liniilor electrice de energie n
cablu de 135 kV;
33

g) condiiile de recepie, msurtori, aspect, culori, tolerane i altele asemenea :


Probele i verificrile se fac i se consemneaz conform planului calitii iar la
realizarea msurilor se vor respecta urmtoarele acte normative :
PE 116/1994 Normativ de ncercri i msurtori la echipamente i instalaii electrice:
cap. 11 Linii electrice aeriene ;
cap. 12 A Cabluri de joas tensiune ;
cap. 20 Instalaii de legare la pmnt ;
PE 003/1979 (modificat n 1984) Nomenclator de verificri, ncercri i probe privind
montajul, punerea n funciune i darea n exploatare a instalaiilor energetice .
- 2 LI - I - 135 / 1993 - Instruciuni tehnologice privind controlul calitii i recepia
lucrrilor la punerea in functiune a instalaiilor aeriene de medie si joas tensiune.
- 0.RE-I 227/2002 Instruciuni de determinare prin msurri a tensiunilor de atingere i
de pas la instalaiile din sistemul de distribuie a energiei electrice.
Condiii restrictive de securitate i sntate a muncii, PSI i protecie a mediului :

Lucrrile se vor efectua cu scoaterea de sub tensiune a instalaiilor, n strict


conformitate cu prevederile Instruciunii proprii de securitate i sntate n munc ale
executantului, ct i cu Instructiuni proprii pentru sanatate i securitate in munca
distribuia energiei electrice IP-SSM-02-DEE elaborata de E.ON Moldova SA..
Punerea n funciune se va face dup verificrile corespunztoare, rspunzator
de respectarea instructiunilor de securitate si sanatate in munca fiind personalul de
execuie i exploatare autorizat n acest scop.
-Proiectarea instalaiilor s-a fcut n conformitate cu prevederile PE 009/1993
Norme de prevenire, stingere i dotare mpotriva incendiilor pentru ramura energiei
electrice i termice cu respectarea prevederilor Legii 307/2006 privind apararea
impotriva incendiilor i ale Ordin M..A.I. nr. 163 / 28.02.2007 privind normele
generale de aprare mpotriva incendiilor si Legea 307/2006 privind aprarea
mpotriva incendiilor ;

Instalaiile proiectate nu impun luarea de msuri speciale pentru protecia mediului


nconjurtor .
Acorduri i avize
S-au obtinut toate acordurile i avizele necesare execuiei lucrrilor, specificate conform
certificat de urbanism de la Primria comunei Motoseni .

Condiii tehnice i de calitate


Se accept ca furnizori de servicii i materiale doar acei furnizori care au implementat
un sistem de management al calitii n conformitate cu cerinele SR EN ISO 9001/2008, ISO
140001/2005, OHSAS 18001/2007 i care au fost atestai ca atare n conformitate cu
instruciunile privind atestarea furnizorilor de bunuri i servicii.
Constructorul are obligaia de a prezenta la PIF certificatele de calitate ale materialelor
utilizate. Produsele achiziionate trebuie sa respecte specificatiile tehnice si strategia S.C.
E.ON Moldova Distributie S.A. si sa fie nsoite de certificat de garanie, certificat de
conformitate, declaraie de conformitate, marca de certificare a conformitii cu standardele
romne obligatorii sau marcajul CE de conformitate cu directivele europene. ( ORDONANTA
nr. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a
legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a
produselor) ;

n documentele de nsoire se precizeaz de ctre productor dac se utilizeaz substane i


preparate chimice periculoase n condiiile prevzute de legislaie. Pentru aceast categorie
de produse se va solicita fia tehnic de securitate care trebuie s conin toate informaiile
34

necesare pentru a asigura protecia omului i a mediului nconjurtor, conform legislatiei de


mediu .
La executarea instalaiilor proiectate se vor respecta :
a) Calitatea materialelor, utilajelor i echipamentelor:
b) Calitatea execuiei i montajului
c) Probe si verificri,
Conform normativelor tehnice specificate si celor prezentate la punctele c), d), e), f), g) .
SPECIFICAII TEHNICE
Schema electric
Instalatii proiectate:
- Lucrari in LEA 0,4 kV cu conductoare partial neizolate, partial izolate torsadate :
T2XIR de 70 mmp, 50 mmp si cond. neizolate
1,441 km
- Refacere bransamente monofazate
47 buc
- Refacere bransamente trifazate
0 buc

Soluii constructive :
Conform prezentarii facuta in memoriul PT si la punctul d) din memoriul CS .
Instalaiile electrice proiectate se vor realiza tinand seama de regimul de coexistenta cu
alte instalaii si construcii existente n zona, respectnd prevederile normativelor tehnice
prezentate la punctul f) .
CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristicile tehnice ale principalelor materiale utilizate sunt prezentate la punctul c) din
prezentul memoriu i n specificaiile tehnice anexate in proiect . Lucrrile din documentaie
vor fi executate cu materiale corespunztoare numai de ctre furnizorii de servicii atestai.
Echipamentele folosite n lucrare trebuie s respecte prevederile legislatiei privind evaluarea
conformitii produselor si privind regimul produselor i serviciilor care pot pune n pericol
viaa, sntatea, securitatea muncii i protecia mediului.
Proiectantul garanteaz prin proiect eficiena msurilor de sntate i securitate n munc
corespunztoare normelor i legislaiei n domeniu.
- Recepia este condiionat i de existena declaraiei de conformiate, conform
Hotrrea de Guvern nr. 1022 din septembrie 2002 privind regimul produselor i
serviciilor (pentru execuia lucrrii din partea executantului) care pot pune n pericol
viaa, sntatea, securitatea muncii i protecia mediului

4. Listele cu cantitile de lucrri :


Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificrii valorice a lucrrilor i
conine :
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1) se anexeaza in documentatie
DG ;
Valoarea totala a lucrarilor, conform DG = 191.909,17 RON fara TVA , din care :
C+M = 93.462,19 RON fara TVA ;
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrri, pe obiecte (formularul F2) se
anexeaza in documentatie devizele pe obiecte : - deviz obiect 1 LEA 0,4 kV = 45.496,45
RON far TVA , -deviz obiect 2 Bransamente = 111.009,89 RON fara TVA .
c) listele cu cantitile de lucrri pe categorii de lucrri (formularul F3) se anexeaza in
documentatie devizele pe categorii de lucrari :
- LEA 0,4 kV - operatii = 26.339,29 RON fara TVA ,
- LEA 0,4 kV materiale constructor = 9.571,70 RON fara TVA
- LEA 0,4 kV materiale beneficiar = 9.584,76 RON fara TVA
- Bransamente - operatii = 41.725,31 RON fara TVA
35

- Bransamente materiale constructor = 13.992,60 RON fara TVA


- Bransamente materiale beneficiar = 55.291,98 RON fara TVA
d) listele cu cantitile de utilaje i echipamente tehnologice, inclusiv dotri (formularul F4)nu este cazul ;
e) fiele tehnice ale utilajelor i echipamentelor tehnologice (formularul F5) nu este cazul ;
f) listele cu cantiti de lucrri pentru construcii provizorii OS (organizare de antier) (Se
poate utiliza formularul F3.) conform datelor din devizul general = RON fara TVA .
5. Graficul general de realizare a investiiei publice (formularul F6) se anexeaza in
documentatie ;
Graficul general de realizare a investiiei publice reprezint ealonarea fizic a lucrrilor de
investiii/intervenii.
B. Prile desenate
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza crora se elaboreaz prile
scrise ale acestuia, cuprinznd toate informaiile necesare elaborrii caietelor de sarcini i
care, de regul, se compun din:
1. Plane generale:
Sunt plane informative de ansamblu i cuprind:
plana de ncadrare n zon ;
planele topografice principale planurile de situatie ;
planele principale de amplasare a obiectelor, cu nscrierea cotelor de nivel, a distanelor
de amplasare, orientrilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment i planimetrice, a
cotei 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor i distanelor principale de amplasare a drumurilor,
trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor i altele asemenea - planurile de situatie ;
planele de amplasare a reperelor fixe i mobile de trasare- planurile de situatie .
2. Planele principale ale obiectelor
Sunt plane cu caracter tehnic, care definesc i expliciteaz toate elementele construciei.
Planele principale se elaboreaz pe obiecte i, n general, cuprind:
2.1. Plane de arhitectur
Definesc i expliciteaz toate elementele de arhitectur ale fiecrui obiect, inclusiv cote,
dimensiuni, distane, funciuni, arii, precizri privind finisajele i calitatea acestora i alte
informaii de aceast natur nu este cazul .
2.2. Plane de structur
Definesc i expliciteaz pentru fiecare obiect alctuirea i execuia structurii de rezisten,
cu toate caracteristicile acesteia, i cuprind:
planurile infrastructurii i seciunile caracteristice cotate;
planurile suprastructurii i seciunile caracteristice cotate;
descrierea soluiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuie i montaj
(numai n situaiile speciale n care aceasta este obligatorie), recomandri privind transportul,
manipularea, depozitarea i montajul planuri detalii fundatii .
2.3. Plane de instalaii
Definesc i expliciteaz pentru fiecare obiect amplasarea, alctuirea i execuia instalaiilor,
inclusiv cote, dimensiuni, tolerane i altele asemenea planurile de situatie .
2.4. Plane de utilaje i echipamente tehnologice
Vor cuprinde, n principal, planele principale de tehnologie i montaj, seciuni, vederi,
detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerane, detalii montaj, i anume:
plane de ansamblu;
scheme ale fluxului tehnologic;
scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
scheme ale instalaiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaii,
reele de combustibil, ap, iluminat i altele asemenea, precum i ale instalaiilor tehnologice;
plane de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaiilor,
sarcinilor i a altor informaii de aceeai natur, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;
36

diagrame, nomograme, calcule inginereti, tehnologice i de montaj, inclusiv materialul


grafic necesar punerii n funciune i exploatrii;
liste cu utilaje i echipamente din componena planelor tehnologice, inclusiv fie
cuprinznd parametrii, performanele i caracteristicile acestora.
Planse cu schemele monofilare de calcule electrice, planse cu detalii instalatii .
2.5. Plane de dotri
Cuprind plane de amplasare i montaj, inclusiv cote, dimensiuni, seciuni, vederi, tablouri
de dotri i altele asemenea, pentru:
piese de mobilier;
elemente de inventar gospodresc,
dotri PSI,
dotri necesare securitii muncii,
alte dotri necesare n funcie de specific.
Nu este necesar .
NOT:
La elaborarea proiectelor materialele, confeciile, utilajele tehnologice i echipamentele vor
fi definite prin parametri, performane i caracteristici.
Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mrci de fabric, productori ori comerciani
sau la alte asemenea recomandri ori precizri care s indice preferine sau s restrng
concurena.
Caracteristicile tehnice i parametrii funcionali vor fi prezentai n cadrul unor limite (pe ct
posibil) rezultate din breviarele de calcul i nu vor fi date n mod determinist, n scopul de a
favoriza un anumit furnizor (productor sau comerciant).
Verificat,
ing. Luminita Papuc

Proiectant,
sing. Valentina Bahrim

37