Sunteți pe pagina 1din 12

U.T.C.B.

Breviar de calcul
FACULTATEA
DE UTILAJ
TEHNOLOGIC

2.1. CALCULUL CONSTRUCTIEI METALICE

Ipoteze de calcul:
- Sarcina maxima ridicata Q = 1.8 tf.
- Inaltimea maxima de ridicare H = 2 m
- Centrul de greutate al sarcinii este asezat excentric fata de axa elevatorului cu
c = 60 cm

2.1.1. Calculul coloanei metalice tubulare

Momentul incovoietor maxim se calculeaza cu relatia:


î
M max  Qxc  1800 x9,8 x0, 6  10584 Nxm

1
ELEVATOR AUTOTURISME 1,8TF PENTRU SEVICE AUTO
U.T.C.B. Breviar de calcul
FACULTATEA
DE UTILAJ
TEHNOLOGIC

EFORTUL UNITAR IN COLOANA:

Unde -  a - unifortul unitary admisibil


W – modul de rezistenta

Teava se allege din OLT 35 pentru care:

 c = 23 daN/ mm 2
a = a / C
 c =efortul unitar de curgere al materialului
C = coefficient de siguranta total
C = Cs  Ci  Cc  Ck  Cr  Cd  Ct
Cs - Coeficient in functie de natura lubrifiantului pentru teaca fara noduri
Ci - Coeficient de importanta a piesei; deteriorarea piesei poate duce la pierderi de vieti
omenesti.
Cc - coefficient de exactitate a calculului; calculul se face in celel mai dezavantajoase
conditii
Ck - coefficient de concentrare a tensiunilor; piesele snt cilindrice si au concentrari de
tensiune de importanta redusa
Cr - coefficient de receptie a pieselor; receptia pieselor este obisnuita
Cd - coeficientul dynamic; utilajul functioneaza cu socuri si vibratii mici.
Ct - coefficient datorat variatiilor de temperature; utilajul lucreaza in spatii inchise unde
variatiile de temperature sunt neglijabile.

Se adopta: - Cs = 1,2
- Ci = 1,75
- Cc = 1,2
- Ck = 1,25
- Cr = 1,15
- Cd = 1,1
- Ct = 1
 C = 1,2  1,175  1,2  1,125  1,15  1,1  1
C = 3,98 4
 23
Efortl unitar admisibil va fi:  a  c   5, 75 daN/ mm 2
C 4

2
ELEVATOR AUTOTURISME 1,8TF PENTRU SEVICE AUTO
U.T.C.B. Breviar de calcul
FACULTATEA
DE UTILAJ
TEHNOLOGIC

î
M max 1058400
Modulul de rezistenta necesar: Wnec    184069.56 mm3
a 5, 75

Conform S.T.A.S. 401/1-84 se allege teava cu  XxzsXZ = mm. si g = 14 mm.


Teava este livrata cu o abatere de  1,25% pentru diametrul exterior si +12,5%
respective -15% pentru grosimea peretelui g.
In cal mai dezavantajos caz ambele dimensiuni au o valoare maxima negative, care duc la
o valoare minima modulului de rezistenta W.

3
ELEVATOR AUTOTURISME 1,8TF PENTRU SEVICE AUTO
U.T.C.B. Breviar de calcul
FACULTATEA
DE UTILAJ
TEHNOLOGIC

1, 25  324
min  324  320mm
100
15 14
g min  14  12mm
100
In zona de ghidare coloana se prelucreaza. Se prevede in adaos de prelucrare de 4mm.
Diametrul extrior de calcul pentru modulul de rezistenta va fi:

D = min  2a p  320  8  312mm

Diametrul interior al tevii este:

d = D - 2 g min  320  2 12  296mm

Modulul de rezistenta real:

  D4  d 4    3124  2964 
Wreal    566169, 7mm3
32 D 32  312
Deci:

Wreal  Wnec

4
ELEVATOR AUTOTURISME 1,8TF PENTRU SEVICE AUTO
U.T.C.B. Breviar de calcul
FACULTATEA
DE UTILAJ
TEHNOLOGIC

2.1.2. Calculul Bucselor de


ghidare.

Schema de incarcare e
prezentata in figura:


M A  o  M î  Vb  h  0  VB 
h

10584
VB   21168 N
0,5
Unde:

M î = momentul incovoietordatorat excentricitatii ,,e”

VA , VB

Bucsele sint solicitate in principal la contact. Admitind o distributie cosinusoidala a


presiunii a presiunii de contact rezulta urmatoarea schema de incarcare a
bucselor:

5
ELEVATOR AUTOTURISME 1,8TF PENTRU SEVICE AUTO
U.T.C.B. Breviar de calcul
FACULTATEA
DE UTILAJ
TEHNOLOGIC


2

 y  0 V  l P m  r  cos   ct  l pm
0

V
Pm 
l r

Coditia de rezistenta la comntact este:

Pm  Pa

Unde: Pm - presiunea maxima la contact.


Pa - presiunea admisibila la contact.
l - lungimea de contact
Deci

V V
Pa  l 
r l Pa  r
Conform S.T.A.S. 198/2-81 pentru Bronz Cu Al 9T, Cu Al 10 Fe 3T, Bz A14T,
CuSn42,,4Pb17.

 ak  40  60 N / mm 2

6
ELEVATOR AUTOTURISME 1,8TF PENTRU SEVICE AUTO
U.T.C.B. Breviar de calcul
FACULTATEA
DE UTILAJ
TEHNOLOGIC

Deci:

21168
l  l  3.11mm
170  40

Tinind cont ca pentru simplificare s-a considerat distributia longitudinala a presiunii ca


fiind constant si in realitate aceasta este distribuita triunghiular.

lreal  2lcalc  2  3,11  6, 22mm

Se adopta l = 20mm

7
ELEVATOR AUTOTURISME 1,8TF PENTRU SEVICE AUTO
U.T.C.B. Breviar de calcul
FACULTATEA
DE UTILAJ
TEHNOLOGIC

2.1.3 Verificarea stringerii necesare intre bucsa si coloana.

Schema de calcul:

Forta axiala reprezinta forta de frecare dintre bucsa si ghidaje.

Fa  Ff    V  0,1 21168  2116,8 N


Forta axiala Fa trebuie sa fie mai mica decit forta de frecare dintre bucse si coloana Ffs .
F 2116,8
Fa  Ffs   N   ei p  A   pl d  p  a  p   p  2,1N / mm
 ld 0,1   20  320
Stringerea teoretica se determina cu formula:

C C 
St  p  d  A  a  103   m 
 E A Ea 
C A , Ca - coeficient functie de diameter si de coeficientul lui Poisson
E A , Ea - module de elasticitate caracteristice a materialelor din care s-a confectionat
bucsa (A) respective coloana (a).

d 22  d 2
CA  A
d 22  d 2

d 2  d12
Ca  a
d 2  d12

E A  2 105 N / mm 2

8
ELEVATOR AUTOTURISME 1,8TF PENTRU SEVICE AUTO
U.T.C.B. Breviar de calcul
FACULTATEA
DE UTILAJ
TEHNOLOGIC

Ea  1,3 105 N / mm2

 A ,  a - coefficient lui Poisson pentru cele doua materiale.

 A = 0,3
 a = 0,3

3402  3202
CA   0,3  16,81
3402  3202

3202  3002
Ca   0,3  15, 21
3202  3002

C C 
St  p  d  A  a  103
 E A Ea 

 16,81 15, 21  3
St  2,1  320   5 
10
 2 10 1,3 10 
5

St  135,1 m
Aceasta stringere teoretica se corecteaza cu o stringere suplimentara:

S r  1, 2( RaA  Raa ) [  m]

S r  1, 2(1, 6  1, 6)  Sr  3,84  m

Unde:
RaA , Raa - rugozitatea celor doua suprafete aflate in contact.
Stringerea necesara este:

S nec  St  Sr  135,1  3,84  138,94 m

Se prevede un ajustaj cu stringere:

 0, 057   0, 226 


H7  / s6  0,190 
 0   

9
ELEVATOR AUTOTURISME 1,8TF PENTRU SEVICE AUTO
U.T.C.B. Breviar de calcul
FACULTATEA
DE UTILAJ
TEHNOLOGIC

2.1.4. Verificarea Bolturilor cilindrului

Qmax  2000 N
Momentul incovoietor maxim se determina cu relatia:

Q ab b
M max    j 
2 2 4

Se adopta: Q=10 mm
j = 0,2 mm
Din constructia cilindrului b = 80 mm.
Deci:

10
ELEVATOR AUTOTURISME 1,8TF PENTRU SEVICE AUTO
U.T.C.B. Breviar de calcul
FACULTATEA
DE UTILAJ
TEHNOLOGIC

2000  10  80 80 
M max    0, 2   (mN.mm)
2  2 4 

M max  25200 N / mm

Diametrul necesar al boltului se deduce din conditia de rezistenta:

M max
d 3
0,1 a

Unde: d – diametrul boltului


 a - tensiunea admisibila
M max - momentul incovoietor maxim
Se confectioneaza boltul din OL 42 S.T.A.S. 500/2-80 care are  c = 240N/ mm 2 unde  c
este efortul unitary de curgere.

c
a 
cs
cs - coeficientrul de siguranta
cs = 2,5……3
240
deci:  a   80 N / mm 2 deci diametrul boltului va fi:
3

25200
d 3  14, 65mm
0,1  80
Datorita alezajului cilindrului se adopta d = 55 mm

11
ELEVATOR AUTOTURISME 1,8TF PENTRU SEVICE AUTO
U.T.C.B. Breviar de calcul
FACULTATEA
DE UTILAJ
TEHNOLOGIC

2.1.5. CALCULUL BRAŢELOR TELESCOPICE

A. Sarcini si ractiuni.
Schema de incarcare:

Se considera ca sarcina Q= 1,8tf este aplicata cu excentricitatea e1  0,3m fata de


axa x – x si cu excentricitatea e2  0, 6m fata de axa y – y.
In celmai dezavantajos caz sprijinirea se face pe trei puncte.
Pentru determinarea reactiilor V1 ,V2 , V3 , se scriu ecuatiile de echilibru:

12
ELEVATOR AUTOTURISME 1,8TF PENTRU SEVICE AUTO

S-ar putea să vă placă și