Sunteți pe pagina 1din 50

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE CONSTRUCTII DE MASINI


CATEDRA : ORGANE DE MASINI
DISCIPLINA : ORGANE DE MASINI

PROIECT de SEMESTRU

Student :
Anul : III
I Tema de Proiect

Să se proiecteze un Reductor Cilindric cu Dinti Inclinati cu o treapta


avînd urmatoarele caracteristici :

P = 3 [KW]
n = 900 [rot/min]
i=8

Se cer urmatoarele:

1. Memoriul tehnic de prezentare;


2. Memoriul justificativ de calcul:
3.Desen de execuţie
4.Desen de asamblu

Termen de predare: Indrumător: Tatar Ovidiu

III Memoriu justificativ de calcul

1.1 Calcule preliminare

1.1.2Date
1.1.1 i Impartirea raportului de transmitere total
de intrare
u := rot
i :=
Ptc
si
se
din
in
u =:=
:=u
Turatia
Raportuli 2
adopta
STAS
84900
Puterea
Se adopta
admitede
: se
:un:=
3tcmotorului
Iteoretic
astfel
Se
Rapoartele KWi
transmisie
[ alege iangrenare
ISTAS
:raport
de
min ISTAS := 3.55
transmitere
motoruluielectric]ustas=3.55
total
de u Iteoretic
teoretice
standardizate
transmitere
de antrenare =ale
3.55
ale angrenajelor:
al transmisieiangrenajelor : STAS
prin curele care are 6012-82
valoarea:
Raportul de transmitere (de angrenare) real depinde de numerele de dinti adoptate. La randul sau,
numarul de dinti ales pentru pinion depinde de materialul pinionului. De aceea, mai jos se dau
materialele alese pentru rotile dintate ale treptei I.

Materiale :
pinion 41MoCr11 imbunatatit HB=3000MPa
roata 40Cr10 imbunatatit HB=2700MPa

Numarul de dinti ai rotii I :

Se adopta: z1: := 25
1.1.3zn2iCalculul u Iteoretic −turatiilor
uI
niutc1Iε:=:= :=
uI ⋅ 100
niztc
Numarul1u:=
Raportul
Se
Turatia =
I= =88.75
2.247
400.5
2Verificare
adopta
uI 1=⋅Iuarborelui
εrecalculeaza
zziu13.56
tc −Iteoretic
deu:Iteoretic
0.282
de :dinti :=rotii
zraportul
Iai 89real
IIde
2 (arborele
angrenare :este
al
transmitere
deangrenajului
in[%]
intervalul
intrare in al transmisiei
I[-2.5%.......2.5%]
:
reductor) prin curele trapezoidale:
Turatia arborelui 2 (arborele intermediar):

n
n 2 :=
i

n 2 = 112.5 [rot/min]

1.1.4 Calculul puterilor

Se adopta din Anexa 1 urmatoarele valori pentru randamentele elementelor componente:


η c := 0.96 randamentul angrenajului cu roti dintate cilindrice

η tc := 0.92 randamentul transmisiei prin curele trapezoidale

η rul := 0.99 randamentul unei perechi de rulmenti

Puterea arborelui I:
7 7
3⋅ 103⋅ 10⋅ P2⋅ P1
T:=
T2P1:= 1 :=
P ⋅ η tc ⋅ η rul
5 4 2
T P =
P
T =
2 1.1.5
1 21
Momentul
Puterea :=
= π
2.204 ⋅
2.732 ⋅
2.597
6.515
P n η
×
π
pe ⋅
2tc10
de ×⋅1torsiune
η10
c⋅ η
narborele
Calculul [KW]momentelor
[KW]
rul II:
pe
[Narborele
mm]
[N mm]2: de torsiune:
1.2 Calculul treptei I
z1 = 25

z2 = 89

1.2.1 Predimensionarea angrenajului


Se alege β := 8 deg unghiul de inclinare a danturii pe cilindrul de divizare (pentru
reductoare cu dinti inclinati β =8...12 grade)
Profilul cremalierei generatoare:

α := 20 deg -unghiul de presiune de referinta in plan normal;

h a := 1 coeficientul inaltimii capului de referinta;


,este numarul de dinti pentru care tensiunile de strivire, r
respectiv de incovoiere, au simultan valorile admisibile la solicitarile
σ z:=
Numarul
Hlim1
Flim1Z
βde :=
c Tensiunile
Icr0.25
β
E:= :=dinti
:=
Factorul 189.8
cos
580
760
8deg ( βcoeficientul
) z.Icr
admisibile
de
inclinarii
critic, 0.14
elasticitate
MPa MPajocului
β dintilor
=pentru
respective.
alpentru σ
materialului
calculul de :=
lasolicitarea
capul := 560
dintelui de referinta
720contact:
predimensionare:
rotilor:
Hlim2
Flim2 de MPa
1.2.2 Determinarea numarului critic de dinti ai pinionului pentru calculul de
predimensionare:

Zβ = 0.995

Factorul zonei de contact

ZH := 2.49Z
⋅ β

ZH = 2.478

Durata minima de functionare:

Lh1 := 8000 ore Lh2 := 8000 ore

Numarul de roti cu care vine in contact pinionul, respectiv roata:


χ 1 := 1
χ 2 := 1

Numarul de cicluri de solicitare:


NL1 := 60⋅ n 1⋅ Lh1⋅ χ 1

8
NL1 = 1.922× 10

NL2 := 60⋅ n 2⋅ Lh2⋅ χ 2

7
NL2 = 5.4 × 10

Factorii durabilitatii pentru solicitarea de contact:

ZN1 := 1

YZW:=:=1durabilitatii
ZN2
N1
Factorul
Factorii 1raportului duritatilor
pentru solicitarea
flancurilor
dedintilor:
incovoiere :
Tensiunile admisibile pentru calculul de predimensionare:

σHP1 := 0.87σ
⋅ Hlim1⋅ ZN1⋅ ZW

σHP1 = 661.2 [ MPa ]

σHP2 := 0.87σ
⋅ Hlim2⋅ ZN2⋅ ZW

σHP2 = 626.4 [ MPa ]

σHP := σHP2 daca σHP1 < σHP2

σHP2 daca σHP1 > σHP2

σHP := σHP2

σHP = 626.4 [ MPa]

σ021 := 800 [ MPa ]

σ022 := 750 [ MPa ]

Numerele de dinti ai rotilor echivalente:

z1
Zn1 :=
3
cos ( β )
Factorul relativ de sensibilitate al materialului la concentratorul de tensiune de la baza dintelui:
σ n1 :=
ZFP1
Y δ1
δ2 =:=10.997
0.8⋅ σFlim1⋅ YN1⋅ Yδ1
25.744
σFP1 = 462.608 [ MPa]

σFP2 := 0.8⋅ σFlim2⋅ YN2⋅ Yδ2

σFP2 = 448
[ MPa]
Pentru simplitate s-a notat ordonata Z3cr x YFa3 x YSa3 a diagramei din Anexa 26 cu Fz3cr

σFP1 u I + 1 1
(
Fz3cr := 1.25⋅ ZE⋅ Zβ ⋅ ZH ⋅ )2 2
⋅ ⋅
u I cos ( β )
σHP

Fz3cr = 417.521

Deoarece din Anexa 26 rezulta ca z3 critic este foarte mare este clar ca solicitarea principala
este presiunea de contact.

1.3 Calculul distantei axiale, al modulului si a altor elemente geometrice:


Factorul regimului de functionare :

KA := 1

Coeficientul de latime :

ψ aI := 0.25

Distanta axiala necesara :


3
(
T1⋅ KA ⋅ ZE⋅ ZH⋅ Zβ )2
( )
awnec := 0.92⋅⋅ au I + 1 ⋅
wnec 2
mnnec := ψ aI⋅ σHP ⋅ u I
awnec = 141.356
Modulul z1 + z2 al danturii :
necesar
mnnec = 2.48

Se alege din STAS 822-82 modulul :

m := 2.5

Distanta elementara axiala :


(
m⋅ z1 + z2 )
a :=
2

a = 142.5

Distanta axiala standardizata STATS 6055-82 :

aw := 140 [ mm]

aw > a

aw − a < 2
= −1
m

Abaterea limita pentru distanta axiala : β := 8

fa := 0.050 [ mm]

fa := −0.050 [ mm]

Valoarea reala a distantei axiale este :

aw := 140 + fa

aw = 139.95
aw :=
= 140.05
− fa
140preliminara
Latimea a rotii :
b := ψ aI⋅ aw
b = 35
Unghiul de angrenare de referinta in plan frontal :

 tan ( α)
α 1 := atan  
 cos ( β)

α 1 := 20.181
π
( )
invα := tan α 1 − α 1⋅
180


invα := tan ( 20.181) −  20.181⋅
π 

 180

3.14
invα := 0.3675− 20.181⋅
180
invα = 0.015

Unghiul real de angrenare in plan frontal :

α w := acos  ⋅ cos α 1 
( )
a
aw
 
α w = 76.036deg

π
( )
invαw := tan α w − α w⋅
180

π
invαw := 0.4793− 25.61⋅
180
( )(
invαw − invα ⋅ z1 + z2
xs :=w = 0.032
invα
)
xsα:=
Suman := 20deg 2⋅ tan ( αdeplasarilor
−0.305
coeficientilor ) de profil in plan normal : z2 = 89
Suma coeficientilor deplasarilor de profil in plan frontal :

xst := xs ⋅ cos ( β )

xst = 0.044

Coeficientul normal respectiv frontal al deplasarii de profil :


xs  xs  log u I ( )
x1 := +  0.5 − ⋅
2  2   z1⋅ z2 
log 
 100 

x1 = 0.115

x2 := xs − x1

x2 = −0.42

Conditia de indeplinire a interferentei - coeficientii deplasarilor de profil trebuie sa fie mai mari sau
egali decat valorile minime.

14 − Zn1
x1min:=
17

x1min = −0.691

deoarece x1 = 0.115

xt1 := x1

= 62.5
xdxt1 := 0.115
1 =:=
t2 =
Diametrele−x0.42
m 2⋅ z1 cercurilor de divizare :
d 2 := m⋅ z2

d 2 = 222.5

Diametrele cercurilor de baza :

( )
d b1 := d 1⋅ cos α 1

d b1 = 14.817

( )
d b2 := d 2⋅ cos α 1

d b2 = 52.749

Diametrele cercurilor de rostogolire :

d w1 := d 1⋅
( )
cos α 1

( )
cos α w
aw = 140
d w1 = 61.404

d w2 := d 2⋅
( )
cos α 1
cos ( α w)

d w2 = 218.596

Trebuie indeplinita conditia :

d w1 + d w2
= 140 -conditie indeplinita
2

Diametrele cercurilor de picior :

( )
d f1 := m⋅ z1 − 2 h a + c − x1 
 
d f2
f1 :=
= ⋅ 
56.823
214.152
m z
2 − 2 h(a + c − x)
2
Diametrele cercurilor de cap :

(
d a1 := 2⋅ aw − m⋅ z2 − 2h a + 2x2 )
d a1 = 64.598

(
d a2 := 2⋅ aw − m⋅ z1 − 2⋅ h a + 2⋅ x1 )
d a2 = 221.927

Pe desenele de executie ale rotilor dintate se vor trece doar cu 2 zecimale.


Unghiul de presiune al profilului pe cercul de cap:

 d1 
α a1 := acos  ( )
⋅ cos α 1 
 d a1 
α a1 = 76.74deg

 d2 
α a2 := acos  ( )
⋅ cos α 1 
 d a2 
α a2 = 76.25deg

π
( )
invαa1 := tan α a1 − α a1⋅
180

π
invαa1 := 2.1806− 65.365⋅
180

invαa1 = 1.04

π
( )
invαa2 := tan α a2 − α a2⋅
180
π
invα
:=
invα
S
Arcul (
a2 :=
=
0.5⋅ 2.2768
π +
1.12 2⋅ x tan
1 a2dintelui pe1cercul nde( ))
−⋅ 66.289
α ⋅ ⋅m
180divizare in plan normal, respectiv in plan frontal :
S1 = 4.135

( ( ))
S2 := 0.5⋅ π + 2⋅ x2⋅ tan α n ⋅ m

S2 = 3.163 [ mm]

S1 :=
( 0.5⋅ π + 2⋅ xt1⋅ tan ( α 1) ) ⋅m
cos ( β )

S1 = −43.122

S2 :=
( 0.5⋅ π + 2⋅ xt2⋅ tan ( α 1) ) ⋅m
cos ( β )

S2 = 32.093

Unghiul de inclinare a danturii pe cercul de cap :


 da1 
β a1 := atan ⋅ tan ( β ) 
 d1 
β a1 = −1.429

 da2 
β a2 := atan ⋅ tan ( β ) 
 d2 
β a2 = −81.612deg

Arcul dintelui pe cercul de cap in plan normal, respectiv frontal :

( )
cos α 1
( )
Sa1 :=  invα − invαa1 ⋅ m⋅ z1 + S1 ⋅
  ( )
cos α a1

Sa1 := 1.361 cos α 1 ( )


( )
Sa2 :=  invα − invαa2 ⋅ m⋅ z2 + S2 ⋅
1.596
a2 := S
Sa1 ( )
a1⋅ cos β a1
 cos α
a2 ( )
Sa1 = 0.192

( )
Sa2 := Sa2⋅ cos β a2

Sa2 = 0.233

Conditia de evitare a ascutirii dintelui :

Sa1 − 0.25m
⋅ = −0.433 -pentru danturi imbunatatite

Sa2 − 0.25m
⋅ = −0.392

sunt > 0 deci conditia este indeplinita

1.4 Calculul gradului de acoperire al angrenajului :


-in plan frontal :

( )
sin α w = 0.97 α w = 1.327

α 1 = 20.181 β=8 m = 2.5


cos ( β ) = −0.146

( )
cos α 1 = 0.237

 d 2 − d 2 + d 2 − d 2 − 2⋅ a ⋅ sin α 
 a1
εα := 
b2 a2 b2 w ( w)
2⋅ π⋅ m⋅ cos ( α 1) 
 

εα := 1.536

Gradul de acoperire suplimentar :


b
εβ :=
π⋅ m

εβ = 4.456

εγ := εαde
Gradul + εacoperire
β total :
εγ = 5.992

Unghiul de inclinare a danturiipe cercul de baza :


 db1 
β b := atan  
 d1 
β b = 13.337deg

Unghiul de inclinare a danturii pe cercul de rostogolire :

 dw1
β w := atan  
 d1 
β w = 44.493deg

Elementele angrenajului echivalent :


Numererle de dinti ai rotilor echivalente :
Zn1 = 25.744

Diametrele cercurilor de divizare ale rotilor echivalente :

d n1 := m⋅ Zn1

d n1 = 64.361

Diametrele cercurilor de baza ale rotilor echivalente :

( )
d bn1 := d n1⋅ cos α n

d bn1 = 60.479

Diametrele cercurilor de cap ale rotilor echivalente :

d an1 := d n1 + d a1 − d 1

d an1 = 66.459
Unghiul de presiune al angrenajului echivalent :
 cos ( α w) ⋅ cos ( β b) 
α wn := acos 
 cos ( β w) 

α wn = 70.782deg

Distanta dintre axe a angrenajului echivalent :

awn :=
a

cos α n ( )
cos β b ( )
2 cos α wn ( )
awn = 429.682

Gradul de acoperire al angrenajului echivalent :

εan :=
2 2
d an1 − d bn1 − 2⋅ awn⋅ sin α wn ( )
( )
2⋅ π⋅ m⋅ cos α n

εan := 1.775

1.5 Dimensionarea si verificarea angrenajului :


viteza periferica :
π⋅ d 1⋅ n 2
v 1 :=
60⋅ 1000

m
v 1 = 0.368
s
Alegerea treptei de precizie si a procedeului tehnologic de executie a rotilor
angrenajului :
-clasa de precizie 8;danturare prin frezare cu freza melc si rectificare [Anexa 28]

-roti dintate cu rugozitatea Ra=0.8 pentru flanc si Ra=1.6 pentru zona de racordare

[Anexa 29]
-tip lubrifiant: TIN 300 EP STAS 10588-76, avand vascozitatea cinematica 260-320 mm2/s,
Alegerea lubrifiantului :
corespunzator si pentru angrenajul melcat. [Anexa 34]
Factorii inclinarii danturilor pentru solicitarea de contact, respectiv de incovoiere:

Zβ := cos ( β )

Yβmin := 0.75 pentru εβ > 1


Zβ = 0.381i
β
Yβ := 1 − εβ ⋅
120

Yβ = 0.703

Yβ := 0.998 pentru Yβ ≥ Yβmin

Factorul zonei de contact:

ZH :=
( )
2⋅ cos β b

sin ( α w) ⋅ cos ( α w)

ZH = 2.883

Factorul de forma a dintelui pentru solicitarea de incovoiere :


YFa1 := 2.53

YFa2 := 2.4

Factorul de corectie a tensiunilor de incovoiere la baza dintelui:


YSa1 := 1.63

YSa2 := 1.63

Factorul relativ de sensibilitate a materialului la concentratorul de tensiune de la baza dintelui,


la durabilitate nelimitata :

Yδ1 := 0.986

Yδ2 := 0.984
Factorii gradului de acoperire pentru solkicitarea de contact, respectiv de incovoiere :

εβ = 4.456 deoarece este > 1 rezulta :

1
Zε :=
εα

Zε = 0.807

0.75
Yε := 0.25 +
ε an

Yε = 0.673

Factorul dinamic KV:

Kvα := 1.06

Kvβ := 1.04

(
Kv := Kvβ − ε β ⋅ Kvβ − Kvα )
Kv = 1.129

b
ψ d :=
d1

ψ d = 0.56

KHβ := 1.14

KFβ := 1.3 [

Factorul de repartizare a sarcinii in plan frontal pe perechile de dinti aflate simultan in


angrenare, pentru solicitarea de contact respectiv de incovoiere :

fpb2 := 19

fpbr := fpb2 abaterea efectiva a pasului de baza STAS 6273-81


2⋅ T1
Ft :=
d1

3
Ft = 2.085× 10 forta tangentiala corespunzatoare diametrului de divizare

 fpbr − 4 
q α := 4⋅  0.1 + 
 Ft 
 
 b 

q α = 1.407 factor auxiliar

daca factorul auxiliar este > 0.5 se considera 1


q α := 1

KHα := 1 + 2 q α − 0.5 ⋅  − 1


1
( ) 2
 Zε 
 
KHα = 1.536

KFα := q α ⋅ εα

KFα = 1.536

Factorul de ungere :

ZL := 1.05

Factorii rugozitatii flancurilor pentru solicitarea de contact, respectiv de incovoiere :

pentru flancurile unde Ra1 := 0.8 Ra2 := 0.8


0.97
Rz1 := 4.4⋅ Ra1

Rz1 = 3.544

0.97
Rz2 := 4.4⋅ Ra2

Rz2 = 3.544
Rz1 + Rz2 100
Rz100 := ⋅
2 aw

Rz100 = 2.995

Rezulta ZR := 0.97

pentru razele de racordare unde Ra1 := 1.6 Ra2 := 1.6

0.97
Rz1 := 4.4⋅ Ra1

Rz1 = 6.941

0.97
Rz2 := 4.4⋅ Ra2

Rz2 = 6.941

rezulta : YR1 := 1.02 YR2 := 1.02

Factorul de viteza pentru solicitarea de contact STAS 12268-84


Zv := 0.93

Factorii de marime pentru solicitarea de contact respectiv de incovoiere :

Zx := 1 Zw := 1

Yx1 := 1

Yx2 := 1

Coeficientii de siguranta minimi pentru solicitarea de contact respectiv de incovoiere :

SHmin:= 1.15

SFmin:= 1.25

Tensiunile admisibile pentru solicitarea de contact, respectiv de incovoiere :


σHlim1⋅ ZN1⋅ ZL⋅ ZR⋅ Zv ⋅ Zw⋅ Zx
σHP1 :=
SHmin

σHP1 = 625.979

σHlim2⋅ ZN2⋅ ZL⋅ ZR⋅ Zv ⋅ Zw⋅ Zx


σHP2 :=
SHmin

σHP2 = 593.033

σHP := σHP2

σHP = 593.033 -deoarece σHP3 < σHP4

σFlim1⋅ YN1⋅ Yδ1⋅ YR1⋅ Yx1


σFP1 :=
SFmin

σFP1 = 466.654

σFlim2⋅ YN2⋅ Yδ2⋅ YR2⋅ Yx2


σFP2 :=
SFmin

σFP2 = 449.649

1.6 Recalcularea latimii:

3
 z2 
 z + 1 T ⋅ K ⋅ K ⋅ K ⋅ K ⋅ Z ⋅ Z ⋅ Z ⋅ Z 2 cos α 2
ψ aI :=
 1  ⋅ 1 A v Hβ Hα ( E H ε β ) ⋅  ( 1) 
3 2 z2  cos ( α w) 
aw 2⋅ σ ⋅ HP z
1

ψ aI := 0.281

b := ψ aI⋅ aw

b = 39.34

Se adopta latimea b 2 := 40 mm pentru roata condusa

b 1 := b 2 + 4

b 1 = 44 -latimea pinionului
2
 z2 
Prin acestTcalcul 1 1  se
⋅ z ⋅ + 1 ⋅ ( Krezistenta
asigura KFα) ⋅ Yεla
A ⋅ Kv ⋅ KFβ⋅danturii presiune
⋅ Yβ de contact deci2la aceasta solicitare
⋅ YFa1⋅ YSa1
nu mai trebuiebfacuta Y(Sa2
α 1) 
z1 inca o verificare .  cos ( α 1) 
σF1 := b 2⋅ sin ( β )1 YFa2
z1⋅ cos
 ⋅
εβα Nt1:=:=σacos
σF2
:= F1⋅ ⋅ + 2⋅⋅xY⋅σcos2σ(⋅≤bβ )σ⋅≤a σ2⋅ cos ( β )  cos ( α w) 
εγβ
σ:=
α
1.8 =
=Verificarea
1.9
F1
FP1
F2
FP2
Nt1ε5.039 β⋅ m b2 z1YFa1
=α=⋅−επ76.267deg
7.74 812.902
466.654
848.246
449.649
Elemente de F2 F11 FP2
la solicitarea
1control
Sa1 w: FP1de-conditie
incovoiere
-conditie
indeplinita
indeplinita
:  
1.7 Recalcularea gradului de acoperire axial si total :

 z2⋅ cos ( α 1) 
α Nt2 := acos 
 z2 + 2⋅ x2⋅ cos ( β ) 

α Nt2 = 76.305deg

Numarul de dinti pentru masurarea lungimii peste dinti :

N1 := 0.5W
((
z1  tan α Nt1 )) (( ))
2⋅ x ⋅ tan α
z2 ⋅  tan α Nt2 − 2⋅ x12⋅ tan α nn − invα
+ Nn1


π ⋅ in plan normal, invαfrontal, pentru angrenajul fara joc intre flancuri :
2 :=
WNNt1
Cota :=0.5 +dinti
peste ( ) 2 − respectivz1 in−plan
WSe
NNt1
Nn1
Nn2 :==:=
=9.56
21 adopta ( ) ( )
2⋅ x2
3.879
27.681
26.935
65.246
cos π 

1⋅βmb⋅ sin
cos
α:=n(9
N21cos
[mm]
2
( ) ( z
 )
4β+) m⋅ cos α n ⋅2 N21 − 0.5 ⋅ π + z21⋅ invα
β
 
W Nn2
W Nt2 :=
( )
cos β b

W Nt2 = 67.055

Valorile de mai sus sunt valori corespunzatoare angrenajului fara joc. In realitate trebuie
sa existe un joc intre flancuri pt ca la incalzirea in functionare a angrenajului acesta sa
nu se blocheze.
Alegem o toleranta de tip c a jocului dintre flancuri, care corespunde unui ajustaj a rotilor
dintate in angrenare de tip C.
Toleranta bataii radiale a danturii pentru roata 1:

Fr1 := 0.045 [mm]


Razele de curbura ale profilului in punctele de masurare ale lungimii peste dinti, in plan
ρ
Fws2
E
T :=:=:=
frontal:
ws1
r2
w1
w2
Abaterea
Toleranta
Nt1
Nt2 =0.063
0.08
0.12⋅ WNt1
0.06
0.1
13.841
0.5W
0.5
minima
bataii
cotei
Nt2
[mm]peste
radiale
[mm] a cotei
[mm] dinti
a peste
[mm]danturii
pentru
dinti
roata
pepentru
roata
1: 2:
2: roata 2:
1:
ρ Nt2 = 33.527 [mm]

Razele de curbura ale profilului in punctele de intrare, respectiv de iesire din


angrenare, la piciorul dintelui :

( ) ( )
ρ At1 := aw⋅ sin α w − 0.5⋅ d b2⋅ tan α a2

ρ At1 = 28.079 [mm]

( ) ( )
ρ Et2 := aw⋅ sin α w − 0.5⋅ d b1⋅ tan α a1

ρ Et2 = 104.425 [mm]

Razele de curbura ale profilului la capul dintelui :

( )
ρ at1 := 0.5⋅ d a1⋅ sin α a1

ρ at1 = 31.438 [mm]

( )
ρ at2 := 0.5⋅ d a2⋅ sin α a2

ρ at2 = 107.784
Coarda constanta[mm] a dintelui in plan normal, respectiv in plan frontal, pentru angrenajul fara joc
ρ
Pentru − flancuri
b 21at2
intre −−ρNn2
W
-conditiile
At1
at1 aρNt2
se
Nn1 ( )
⋅ sin
sunt
Nt1
Nt1 =:=74.256
β b masura
17.597
putea − 5 = 19.949
14.239
satisfacute32.787
cota peste dinti
-sa
-safie
trebuie
fie> >0 0 sa se verifice conditiile :
Scn1 := m⋅  0.5⋅ π⋅ cos α n ( ) 2 + x1⋅ sin ( 2α n) 

Scn1 = 3.652 [mm]

Scn2 := m⋅  0.5⋅ π⋅ cos α n ( ) 2 + x2⋅ sin ( 2α n) 


Scn2 = 2.793 [mm]

cos ( β )
Sct1 := Scn1⋅
( )2
cos β b

Sct1 = −0.561 [mm]

cos ( β )
Sct2 := Scn2⋅
( )2
cos β b

Sct2 = −0.429 [mm]

Valorile de mai sus sunt valori corespunzatoare angrenajului fara joc. In realitate trebuie
sa existe un joc intre flancuri pt ca la incalzirea in functionare a angrenajului acesta sa
nu se blocheze.
Alegem o toleranta de tip c a jocului dintre flancuri, care corespunde unui ajustaj a
rotilor dintate in angrenare de tip C.

Abaterea superioara a grosimii dintelui pe coarda constanta pentru roata 1:

T c1 :=:=0.14
Ecs2
cs1
c2
Abaterea
Toleranta0.09
0.07
0.1
superioara
grosimii
[mm]dintelui
[mm] a grosimii
(pe coarda
dinteluiconstanta)
pe coardapentru
constanta
roatapentru
1:
2: roata 2:
Ibaltimea la coada constanta in plan normal respectiv in plan frontal :

( ( ))
h cn1 := 0.5⋅ d a1 − d 1 − Scn1⋅ tan α n

h cn1 := 1.256 [mm]

( ( ))
h cn2 := 0.5⋅ d a2 − d 2 − Scn2⋅ tan α n

h cn2 := 0.965 [mm]

( ( ))
h ct1 := 0.5⋅ d a1 − d 1 − Sct1⋅ tan α 1

h ct1 := 1.658 [mm]

( ( ))
h ct2 := 0.5⋅ d a2 − d 2 − Sct2⋅ tan α 1

h ct2 := 0.598 [mm]

1.10 Verificarea ungerii:

Distantele de la suprafata libera a uleiului la axa rotilor :

d f2
Hmax:= 0.95⋅
2

Hmax = 101.722 [mm]

v 1 = 0.368

v1 < 3 rezulta k := 3

k − 2 d a2
Hmin := ⋅ w2
3.14d ⋅ ⋅ n2
vv w := k 2
w = 1.287
60000v w > 2 → k := 6
k − 2 d a2
Hmin := ⋅
k 2

Hmin = 73.976

Hmax − Hmin = 27.747


cond este indeplinita >10 mm

Se considera conditia de ungere satisfacuta deoarece se cere ca diferenta sa fie de minim 10 mm

Alegerea lubrifiantului :

-tip lubrifiant: TIN 125 EP STAS 10588-76, avand vascozitatea cinematica 125-140 mm2/s,
corespunzator si pentru angrenajul conic [Anexa 34]

2.Calculul fortelor
2.1 Fortelein angrenajul cilindric cu dinti inclinati
tangentiale:
2⋅ T1 3
Ft1 := Ft1 = 2.122× 10
d w1

2.2 Fortele radiale:

( )
FR1 := Ft1⋅ tan α w FR1 = 8.534× 10
3

2.3 Fortele axiale:

Fa1 := Ft1⋅
( ) ⋅ tan( β )
cos α 1
Fa1 := 162.659
cos ( α w)
3.Calculul transmisilor prin curele trapezoidale.

B
f e
lp
n
D p2 D p1
De m
Y X Dp
A

P=3 [kw]
[rot/min]
n = 900

n 1 = 400.5 [rot/min]

Regimul de lucru al transmisiei este de motor electric cu socuri moderate.

Tipul curelei SPZ


Raportul de transmitere itc = 2.247

Diametrul primitiv al rotii mici Dp1 := 80 [mm ]


Diametrul primitiv al rotii mari Dp2 := itc⋅ Dp1
Dp2 = 179.775
Diametrul mediu al rotiilor de curea
Dp1 + Dp2
((
⋅ D
20.7
Distanta
D
⋅ D
p1
:=
p1+ +DD
pm
dintre p2))
p2=A
axe 2=519.551
181.843
(preliminara) se- se = 129.888
Dalege
pm 0.7(Dp1+Dp2)<A<2(Dp1+Dp2)
alege constuctiv A=350 [mm ]
A := 350 [mm]

Unghiul dintre ramurile curelei

 Dp2 − Dp1
γ := 2⋅ asin 
 2⋅ A 
γ = 16.389deg
Unghiul de infasurare pe roata mica de curea
β 1 := 180⋅ deg − γ

β 1 = 163.611deg

Lungimea primitiva a curelei

( Dp2 − Dp1) 2
Lp := 2⋅ A + π⋅ Dpm +
4⋅ A

3
Lp = 1.115× 10

Distanta dintre axe (calcul de definitivare)

2
A p+ p −q unde :

p := 0.25L
⋅ p − 0.0393Dp1 + Dp2 ( ) p = 268.582

(
q := 0.125 Dp2 − Dp1 )2
3
q = 1.244× 10
2
A := p + p −q

A = 534.837 [mm ]
Viteza periferica a curelei
Dp1⋅ n 1
v :=
19100
v = 1.677 [m/s]
Coeficientul de functionare
cf := 1.2
Coeficientul de lungime
cL := 0.93
Coeficientul de infasurare
cβ := 0.97 Dp2 − Dp1
= 0.187
A

Puterea nominala transmisa de o curea.


P0 := 3.5 KW Dp1 = 80 n = 900
Numarul de curele

cf⋅ P
z0 :=
cL⋅ cβ ⋅ P0 z0 = 1.14

Coeficientul numarului de curelei


cz := 0.95

Numarul de curele

z0
z := z = 1.2
cz

z := 1

Frecventa incovoierilor curelei

v 3
f := 2⋅ ⋅ 10
Lp

f = 3.009

Forta periferica transmisa

3 P [N ]
F := 10 ⋅
v
3
F = 1.788× 10

Forta de intindere a curelei

S := 1.55F

3
S = 2.772× 10 N

Cote de modificare a distantei dintre axe

X := 0.03L
⋅ p Y := 0.0158L
⋅ p

X = 33.455 Y = 17.62

3.1 Alegerea diametrelor capetelor de arbore in functie de momentul de torsiune


Tt1,3
Pntru primul arbore 41MoCr11, srt este de 1100 σrt := 1100 N / mm^2

σrt T1 4
k := T1ef := T1ef = 3.257× 10 N mm
550 k
D1 := 22 mm
l1 := 32 [mm], seria scurta conform STAS 8724/2-77

Al doilea arbore este din OLC45 are srt de 670 N/mm^2 σrt := 670

σrt T2 5
k := T2ef := T2ef = 1.809× 10 N mm
550 k

D2 := 35 mm
.
l1 := 52 [mm], seria scurta conform STAS 8724/2-77

din STAS 8724/3-74 alegem


4. Proiectarea diametrul
formei D2 D2 := 35 [mm]
constructive l2 := 36
a arborilor mm

4.1 Proiectarea arborelui 1 (de intrare)


d 1a1 - diametrul arborelui 1 pe tronsonul 1.
d 2a1 - diametrul arborelui 1 pe tronsonul 2.
d 3a1 - diametrul arborelui 1 pe tronsonul 3.
d 4a1 - diametrul arborelui 1 pe tronsonul 4.
d 5a1 - diametrul arborelui 1 pe tronsonul 5.

D1 = 22 [ mm] -diametrul capatului de arbore 1


l1 = 52 [ mm]
d 1a1 := D1 d 1a1 = 22 [ mm]

d 2a1 := d 1a1 + 2 d 2a1 = 24 [ mm] STAS 7950/2-87

ls := 5 [mm] - lungimea de siguranta ;

lp := 6 [mm] - grosimea peretelui capacului in dreptul mansetei ;

le := 7 [mm] - latimea mansetei ;

D := 40 [mm] diam exterior al mansetei


[mm]
l21 := ls + lp + le + 4 l21 = 22

d 3a1 := d 2a1 + 3 d 3a1 = 27

Alegem diametrul pe tronsonul 3 standardizat in functie de diametrul interior al rulmentului


d rul1 := 30 conform STAS 3043-86

Cu rulmentul de dimensiunile : d := 30 mm
d 3a1 := d rul1 D := 62 mm
B := 18 mm
Simbol 30306
l31 := B + 5 l31 = 23 mm
b 1 = 44
d 4a1 := d rul1 + 7 d 4a1 = 37 mm

l41 := 10 l41 = 10 mm

d 5a1 := d a1 d 5a1 = 64.598 mm

l51 := b 1 l51 = 44

d 61 := 32

d rul2 := d rul1 d rul2 = 30 mm

l61 := 10
l71 := 20
l71 := B + 3

L1 := 50 + 22 + 22 + 10 + 26 + 10 + 20 L1 = 160 mm
4.2 Proiectarea arborelui 2 (de iesire)
d 1a - diametrul arborelui 3 pe tronsonul 1.
d 2a2 - diametrul arborelui 3 pe tronsonul 2.
d 3a2 - diametrul arborelui 3 pe tronsonul 3.
d 4a2 - diametrul arborelui 3 pe tronsonul 4.
d 5a2 - diametrul arborelui 3 pe tronsonul 5.
d 1a2 := D2 d 1a2 = 35 -diametrul de capat al arborelui 3

l13 := 110 mm
d 2a2 := d 1a2 + 3 d 2a2 = 38 mm STAS 7950/2-87

ls := 5 mm - lungimea de siguranta ;
lp := 6 mm - grosimea peretelui capacului in dreptul mansetei ;

le := 8 mm - latimea mansetei ;
l23 := ls + lp + le + 4 l23 = 23 mm

Alegem diametrul pe tronsonul 3 standardizat in functie de diametrul interior al rulmentului


d rul5 := 40 conform STAS 3043-86
Cu rulmentul de dimensiunile : d := 40 mm
D := 80 mm
B := 23 mm

Simbol 32208
d 3a3 := d rul5 d 3a3 = 40 mm

l33 := B + 5 l33 = 28 mm

d 4a3 := d rul5 + 4 d 4a3 = 44 [mm]

l43 := 8 [mm]

d 5a3 := d 4a3 + 10 d 5a3 = 54

l53 := l43 + 6 l53 = 14 [mm]


d rul6 := d rul5 d rul6 = 40

l63 := B + 10 l63 = 33 [mm]

L3 := l31 + l23 + l33 + l43 + l53 + l63 L3 = 129 [mm]

5. Calculul si verificarea arborilor :

5.1.1 Calculul reactiunilor pentru arborele de intrare :

5.1 Calculul reactiunilor :


Sa

l31
a1 := ll12T + 1l21l + d w1   a = 85.5 [mm]
β
F := 31
atan  41
tan (
2 β ) ⋅  
1
aS d:=
F2t1
w
ar1
a1 1:=
:==500
:= F2F t1( )
d62.5
w1
t1⋅+⋅tan
2 αβw -forta
tan
[N] 2 =
d 1ade 16.5 F βa1
intindere t1
r1 == −
a[mm]
w −81.487
2.122
8.534
1.418
curelei
34
× ×deg
1010 [N]
In plan orizontal [H] :

Fr1
Fa1 Sa
A dw1
2
H1
b a

H2
57.5 57.5 70

ΣF 0 A = 534.837

Fa1 − A 0 d w1 => Fa1 A 517.359 [N]


F ⋅
⋅ 42 +87 + S ⋅ 84 − F ⋅ 42
Fr1a1 2 Fa1⋅ 43.5
ad w1 + Sa⋅r1
171
ΣM11 ⋅2:= := 2⋅×84 − −Fa1
H1⋅ ⋅ 84 + −SaS⋅a171
⋅ 84 00 H = −8.948× 103
−+ ⋅ 10
H
F H 0 3
ΣM
Hr1 =ba42 0HFa1
2.056 2 84 84
[N] 2 2 [N]
In plan vertical [V] :

ΣF 0 ; Ft1 + V1 V2
ΣM b 0

Ft1⋅ 42 3
Ft1⋅ 42 + V1⋅ 84 0 => V1 := V1 = 1.061× 10 [N]
84
ΣM a 0
3
Ft1⋅ 42 V2⋅ 84 => V2 := V1 V2 = 1.061× 10 [N]

5.1.2 Calculu reactiunilor pentru al doilea arbore :


34 33 4
t2F:=
Fr2 :=
t2FF=a1
In plan orizontal
a2 r2 r1−
t1 [H]×:×1010
2.122
1.418 t2 == 2.122
Fa1
a2 − [N]×××10
8.534
1.418 1010 [N]
3
Fa2 = 8.534× 10 [N]

ΣF 0 => A Fa3 − Fa2 237.99258 [N]

ΣM a 0

d w1 d w3
H3⋅ 201 + Fr2⋅ 42 + Fr3⋅ 163 + Fa2⋅ − Fa3⋅ 0
2 2

d w2 d w1
Fa2⋅ − Fa2⋅ − Fr2⋅ 163 − Fr2⋅ 42
2 2
H3 := 4
201 H3 = 1.78× 10 [N]

d w1 d w2
H4⋅ 201 − Fr3⋅ 38 − Fa3⋅ − Fr2⋅ 159 + Fa2⋅ 0
2 2

d w1 d w2
Fr2⋅ 38 + Fa2⋅ + Fr2⋅ 159 − Fa2⋅
2 2
H4 := 4
201 H4 = −1.723× 10 [N]

In plan vertical [V] :

−F−t2⋅ 163
Ft2 ⋅ 38++ FFt2
t2⋅⋅42
159
− V V :=:= 3 3
ΣM t3a +b F0t2
FΣM 0 +=>V4 V33F⋅t3
V3=> ⋅ 38+−FFt3t2⋅201
4201 ⋅ 159
163201−+FVt24⋅⋅42
201 0 0 V4 = 1.277
V3 =×−1.277
10 × [N]
10 [N]
5.2 Verificarea arborelui de intrare la solicitari compuse :
5.2.1 In plan orizontal [H] :

Sa = 500 [N]
3
H1 = −2.056× 10 [N]
3
H2 = −8.948× 10 [N]

Pentru sectiunea 1-2 avem :


Mx Sa⋅ x x := 0 => M1 := Sa⋅ 0 M1 = 0 [N*mm]
4
x := 87 => M 2 := Sa⋅ 87 M 2 = 4.35× 10 [N*mm]

Pentru sectiunea 2-3 avem :

Mx Sa⋅ x − H1( x − 86) x := 87 => M 2 := Sa⋅ x − H1⋅ 0 4


M 2 = 4.35× 10

x := 129 => M 3 := Sa⋅ x − H1⋅ 42 5


M 3 = 1.509× 10
Pentru sectiunea 3-4 avem :
d
M x Sa⋅ x − H1(M
x − := ) +⋅ xF−r1H
86S ( x5 ⋅−( x136
− ) ) + F ⋅ ( x − 129) + F ⋅ w1
87
x :=
x :=129
181 => => M 43 4:=
= 2.923
Sa⋅ax −× H10
1.509 1⋅1( x − 87[N*mm]+ Fr1r1
) [N*mm]⋅ ( x − 129) a1 2
5.2.2 In plan vertical [V] :
3
V1 = 1.061× 10 [N]
3
V2 = 1.061× 10 [N]

M1v := 0
M2v := 0

Pentru sectiunea 1-2 avem : Mx := 0 M 1 := 0 [N*mm]

Pentru sectiunea 2-3 avem : Mx V1⋅ ( x − 87) x := 87 M 2 := 0

x := 129 M 3 := V1⋅ ( x − 87)


4
M 3 = 4.456× 10

Pentru sectiunea 3-4 avem : Mx V1⋅ ( x − 87) − Ft1⋅ ( x − 129)

x = 129 M 3 := V1⋅ ( x − 87) − Ft1⋅ ( x − 129)


4
M 3 = 4.456× 10
x := 181 M 4 := 0
5.3 Solicitarea la torsiune :
d w1
M t := Ft1⋅ M t = 65149.808 [N*mm]
2
Momentele incovoietoare sunt date de expresia :

2 2
Mi M iH + M iV Deci : M i1 := 0 [N*mm]

( 4.3⋅104)
2
2
M i2 M 2H + 0 M i2 := +0 M i2 = 43000

M i3
2
M 3H + M 3V
2
Mi3 := ( 2.37210
⋅ ) + ( 5.84⋅ 10 )
4
2
3
2
M i3 = 24428.344

M i4 := 0 [N/mm]
Si se poate observa ca solicitarea maxima este in punctul 2. Conform teoriei a III a de rupere
avem :

2 2 N
σech σ + 4τ ≤ σa d := 45 [mm] σa := 90
2
mm
M i2
σ := N
3 σ = 4.807 [ ]
π⋅ d 2
mm
32
Mt N
τ := τ = 3.641 [ ]
3 2
π⋅ d mm
16

2 2 N
σech := 39.123 + 4⋅ 3.171 σech = 39.634 [ ] σech ≤ σa
2
mm

5.4 Verificarea arborelui la oboseala :


c - coeficient de siguranta la oboseala ;

c σ⋅ c τ
c
2 2
cσ + cτ

N
σr := 1000 [ ]
2
mm

N
σc := 750 [ ]
2
mm
N d = 45 [mm]
σ1 := 500 [ ]
2
mm
N
τ1 := 300 [ ]
2
mm
N
τc := 550 [ ]
2
mm
σ1 β kσ
cσ unde : Kσα
σ1 εσ⋅ β 1⋅ β 2
Kσα ⋅ σv + ⋅ σm
σc

σm := 0 - tensiunea medie ;

M imax
σv σmax M i := 35 [N*m]
W

σv - amplitudinea tensiunii de incovoiere ;


3
35⋅ 10 N
σv := σv = 39.123 [ ]
3 2
π⋅ d mm
320

β kσ := 1.6

εσ := 0.7 - incovoiere pentru otel aliat ;

ετ := 0.75 - incovoiere pentru orice otel ;

β 1 := 0.9 - coeficient ce depinde de calitatea suprafetei ;

β 2 := 1 - coeficient dependent de tratamentul aplicat stratului superficial ;


1
cσ := N
β kσ σv σm cσ = 5.032 [ ]
2
⋅ + mm
ε σ⋅ β 1⋅ β 2 σ1 σc

3 Mt
π⋅ d N
W p := τmax:= τmax = 3.641
16 Wp [ 2 ]
mm
τmax N
τv := τv = 1.821
2 [ 2 ]
mm
1
cτ := N
β kσ σv σm cτ = 5.392
[ 2 ]
⋅ + mm
ε τ⋅ β 1⋅ β 2 σ1 τc

Pentru incovoiere avem ciclu alternant simetric ;


Pentru torsiune avem ciclu pulsatoriu ;

c σ⋅ c τ
c :=
2 2 c = 3.679
cσ + cτ

ca := 25 ca > c => arborele rezista la solicitari variabile ;

X := 0.4
6. Verificarea
Y := 1.6
rulmentiilor.
-se alege din tabel [7].
1
Calculul rulmentiilor
Fr1 de pe arborele de intrare .
Fa11 := 0.5⋅ -marimea fortei axiale interioare.
Y1

FaI
FII := 34
fF
Yk :==:=
II:=
sec21
aI
e1
r2
a2
e21
ec1 :=
:=
=−-sarcina
1.1
1.2F=738.57
:= −a1
FX⋅1.25
262.07
X
1.349
-factorul
1.14 r1 F⋅e21
F+
1.683
Fe1 ⋅r2
r1 k×+⋅⋅fortei
fF f+fk10
×
a11 Y⋅Y
⋅fF
10s⋅ [N]
Fa1
sdinamica
din a2
tabele
suplimentare
trebuie
[N]echivalenta
[2]care
-forta >e actioneaza
datorata transmisiei
e=0.37 prin angrenare
in rulment (rezultanta).
fs -factorul fortei suplimentare dependenta de tipul masinii

Fec -sarcina dinamica echivalenta corectata

p := 3

Durabilitate pentru rulmentii radiali axiali cu role 32207 STAS 3920-87:


c1 := 57000 N din tabele [2] pentru rulment cu role
p
 c1 
L1 :=  
FFaIec1FLr21
6
Lh1
F :=:=:=100.5⋅⋅ [milioane de rotatii]
L a21
II ==:=−3.131
F38.875 5F c × 103
c:=
1II
aI
e2 h:=
:= =:=>
fFXkRulmentii
cL 1.1X ⋅ F⋅ +
−9.48F
La2
impus
-sarcina
0.4 r2
1.595 r2×fF+1s⋅a21
60
Y
ec1
deci (Y:=
1 ⋅:=
n10
8000
Y 1.2
a2
dinamica
corespund
trebuie =tabele
−<
)1.6 echivalenta
Ldin 1.618
h1(rezista)
>e
[w]
-forta care
-se alege
-marimearastfel
[2]actioneaza
e=0.37
-corectarea
din
fortei
este
tabel
axiale
verificata
in[5]rulment
dinamica
interioara
[ore]
alegerea
(axiala :=
cr initiala
57 a[kw]
rezultanta)
marimilor:
6.1 Calculul rulmentiilor de pe arborele de iesire

Fe2 := X⋅ Fr2 + Y⋅ Fa2

Fec2 := Fe2⋅ fk⋅ fs

3
Fec2 = 1.25× 10

fk -factorul fortei suplimentare datorata transmisiei prin angrenare

fs -factorul fortei suplimentare dependenta de tipul masinii

Fec -sarcina dinamica echivalenta corectata

Durabilitate pentru rulmentii radiali axiali cu role 32207 STAS 3920-87:


c1 := 57000 N din tabele [2]

p := 3 pentru rulment cu role

p
 c1 
L2 :=  
 Fec2 L2
6
Lh2 := 10 ⋅
Pentru 4fixarea[milioane
rulmentilor
de in
rotatii]
carcasa reductorului se utilizeaza capace de diverse forme
7. Capace de rulmenti :
⋅4n.2corespund c × 107
cL h2:=
==>1.185
⋅ ×ec2
9.48F
9.487
Limpus
c constructive
Rulmentii ×60
(10
108000
deci ) dintre
Una ele=este
L(rezista)
h2
[w] <1.405 prezentata
rastfel maidinamica
-corectarea
este verificata := 57 a[kw]
[ore] cr initiala
jos : alegerea marimilor:
D2
D3

D1
D

7.1 Pentru rulment 32206:

D := 62 [mm] -diametrul exterior al rulmentului ;

d := 6 [mm] -diametrul suruburilor de fixare a capacului ;

n := 6 -numarul de suruburi .

321 :=
de 1:=
D :=1.2
D⋅+
1d+⋅ D
d0.9 +232.5
⋅ d e⋅ d= 7.2
DD1 32=[mm]
-diametrul=8055.8
95 gaurilor
[mm]
[mm] -distanta
-grosimea
pentru dintre exterior
-diametrul
suruburile
gulerului doua gauri
capacului
de fixare ; diametral; opuse ;
al ;capacului
D4 := D1 − 3 -diametrul canalului de pe capac ;

e3 := 2 [mm] -inaltimea canalului ;

e1 := 5 [mm]

7.2 Pentru
D := 80rulment
[mm] 32208 : exterior al rulmentului ;
-diametrul

d := 8 [mm]

n := 6 -numarul de suruburi .

D1 := D + 2.5⋅ d D1 = 100 [mm] -distanta dintre doua gauri diametral opuse ;


-diametrul suruburilor de fixare a capacului ;

D2 := D1 + 2.5⋅ d D2 = 120 [mm] -diametrul exterior al capacului ;

D3 := 0.9⋅ D D3 = 72 [mm]

e := 1.2⋅d e = 9.6 [mm] -grosimea gulerului capacului ;

d 1 := d + 2 -diametrul gaurilor pentru suruburile de fixare ;

D4 := D1 − 3 -diametrul canalului de pe capac ; D4 = 97

e3 := 2 [mm] -inaltimea canalului ;

e1 := 5 [mm]

4⋅ M t 2⋅ Mt
σs
Pana paralela se ≤verifica
σas la presiune deτfcontact si ≤ la
τafforfecare utilizand relatiile :
d ⋅ h ⋅ l recomandate pentru lungimea
Valorile d ⋅ b ⋅ l penei este l ≤ ( 1.5...2) ⋅ d
8. Alegerea penelor :

N
Material pana : OL60 STAS 500/80 σas 70...100
[ 2 ]
mm

N
τaf 64...96
8.1 Pana arborelui de intrare : [ 2 ]
mm
-dimensiuni : h 5 [mm]
b 8 [mm]

4⋅ T1 l 18 [mm]
σs := N
36⋅ 7⋅ 28 σs = 36.933 [ ]
2
mm
2⋅ T1 N
τf := τf = 16.158 [ ]
36⋅ 8⋅ 28 2
mm
4⋅ T1
lc := lc = 11.886 [mm] lSTAS := 30 [mm]
36⋅ 7⋅ 87

Deci : lc ≤ lSTAS

8.2 Pana arborelui de iesire :


-dimensiuni : h 9 [mm]
b 10 [mm]
l 46 [mm]

4⋅ T2 N
σs := σs = 79.974 [ ]
35⋅ 9⋅ 35 2
mm
2⋅ T2 N
τf := τf = 25.706 [ ]
35⋅ 14⋅ 35 2
mm

4⋅ T2
lc := lc = 22.266 [mm] lSTAS := 50 [mm]
44⋅ 9⋅ 100
9. Carcasa :Deci : : lc ≤ lSTAS
Grosimea carcasei
Se alege constructiv . S := 10 [mm]
a := 100 [mm]
S1 := 0.8⋅ S S1 = 8 [mm] Grosimea nervurilor;

S2 := 2.4⋅ S S2 = 24 [mm] Grosimea fundului carcasei;

S3 := 1.5⋅ S S3 = 15 [mm] Grosimea umarului de jos pentru fixare;

S4 := 0.8⋅ S S4 = 8 [mm] Grosimea capacului;

S5 := 0.65S
⋅ S5 = 6.5 [mm] Grosimea nervurilor de pe capac;

S6 := 1.2⋅ S S6 = 12 [mm] Grosimea umarului de sus pentru fixare;

Diametrele suruburilor :

d := 0.036a
⋅ + 12 d = 15.6 [mm]

d 1 := 0.75d
⋅ d 1 = 11.7 [mm]

d 2 := 0.5⋅ d d 2 = 7.8 [mm]

K := 2.7⋅ d 2 K = 21.06

Numarul suruburilor din fundatie :


L := 490 B := 315

L+ B
n :=
200 n = 4.025 -se ia n=6.

Distanta minima de la roti la capac :


∆ := 1.1⋅ S ∆ = 11

Razele de racordare Rale:=carcasei : R21 = 121.964


21 0.5⋅ d a2 + ∆ [mm]
10. Dopul de golire si aerisitorul :
10.1Solicitarea la torsiune :

10.1.1 Dopul de golire :


Uleiul din carcasa reductorului, utilizat pentru ungere este necesar sa fie schimbat dupa
un anumit timp de functionare, in care scop reductorul este prevazut in partea inferioara cu un
dop de golire a uleiului .
Forma dopului de golire : cu cap hexagonal si guler , STAS 5304/80 .

d - diametrul filetului M16


aH

D 25 [mm]

H 7 [mm]
l

l 13 [mm]
d
a 3 [mm]

S 17 [mm]

10.1.2 Aerisitorul (STAS 5304/80) :


Pentru a se evita aparitia unor suprapresiuni in carcasa reductorului, in partea de sus a
carcasei se monteaza un aerisitor, avand rolul de egalizare a presiunii din reductor cu presiunea
atmosferica . Neutilizarea aerisitoarelor ar face ca aerul sub presiune sa iasa pe la etansari,
antrenand uleiul din interiorul reductorului .
D
d - diametrul filetului M10
a

L 20 [mm]
L

l 12 [mm]
l

a 3 [mm]

d D 24 [mm]

S 18 [mm]