Sunteți pe pagina 1din 34

CUPRINS

INTRODUCERE…………………………………………………………………………….…. 3
1. ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC SI CALCULUL CINEMATIC AL
MECANISMULUI DE ACTIONARE………………………………………………….4
1.1. ALEGEREA MOTORULUI
ELECTRIC.............................................................................................4
1.2. DETERMINAREA SI DISTRIBUIREA RAPORTULUI DE TRANSMITERE AL MA..............5
1.3. DETERMINAREA PARAMETRILOR CINEMATICI SI DE FORTĂ AI ARBORILOR MA…6

2. CALCULUL DE PROIECT AL ANGRENAJULUI REDUCTORULUI………….7


2.1 ALEGEREA MATERIALULUI ANGRENAJULUI ŞI DETERMINAREA TENSIUNILOR
ADMISIBILE.....................................................................................................................................…..7
2.2. DIMENSIONAREA ANGRENAJULUI CU ROŢI DINŢATE CILINDRICE……………………8
2.3. CALCULUL FORTELOR ÎN ANGRENAJ………………………………………………………..10
2.4. CALCULUL DE VERIFICARE A ANGRENAJULUI…….
……………………………………...11
3. CALCULUL ARBORILOR..............................................................................................13
3.1. CALCULUL DE
PREDIMENSIONARE............................................................................................13
3.2. CALCULUL DE
DIMENSIONARE...................................................................................................13
3.2.1. Alegerea prealabilă a rulmentilor.......................................................................13
3.2.2. Elaborarea schitei de dimensionare a reductorului cilindric………...…………13
3.2.3. Calculul de dimensionare a arborelui- pinion.....................................................17
3.2.4. Calculul de dimensionare a arborelui condus.....................................................21
3.3. PROIECTAREA CONSTRUCTIVĂ A ARBORILOR………………………………………….…25
4. CALCULUL RULMENŢILOR.......................................................................................26
4.1. DETERMINAREA DURATEI DE FUNCTIONARE NECESARE PENTRU MA...................26
4.2. DETERMINAREA CAPACITĂTII DINAMICE PORTANTE NECESARE A RULMENTILOR...26
4.2.1. Capacitatea portantă dinamică necesară pentru rulmentii arborelui – pinion….26
4.2.2. Capacitatea portantă dinamică necesară pentru rulmentii arborelui condus…..27
4.3. ALEGEREA FINALĂ A RULMENTILOR......................................................................................27
5. PROIECTAREA CONSTRUCTIVĂ A ROTII DINTATE CILINDRICE……….28
6. CALCULUL ASAMBLĂRILOR PRIN PANĂ............................................................29
6.1. CALCULUL ASAMBLĂRII PRIN PANĂ PENTRU ARBORELE –
PINION………….............29

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 1
6.2. CALCULUL ASAMBLĂRII PRIN PANĂ PENTRU ARBORELE

CONDUS……………..30

7. PROIECTAREA CARCASEI
BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................................32

1. ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC SI CALCULUL CINEMATIC AL


MECANISMULUI DE ACTIONARE

1.1 Alegerea motorului electric.


1.1.1. Determinăm puterea necesară organului de lucru (OL) din cadrul maşinii

proiectate Pol , [kW]:

Pol = Ft ⋅ vol , [kW]

unde: Ft – forţa de tracţiune a OL, Ft = 1,6 [kN];

vol – viteza liniară a OL, vol = 2.0 [ m s ] . [Sarcina de proiect]


Pol=2.0∙1.6=3,2 [kW].
1.1.2. Determinăm randamentul orientativ al mecanismului de acţionare (MA), ηma :
ηma = η DT curea ⋅ηred .con ⋅ηc ⋅ηrul
3
,

unde η TD curea este randamentul transmisiei deschise prin curea lată, acceptam η DT curea =0,95;

η red .con este randamentul angrenajului reductorului (reductor cu roti dintate conice),

acceptăm η red .con =0,96;

ηc este randamentul cuplajului, acceptam ηc =0,98 [1,tab.2.1,pag.12]

ηrul – randamentul unei perechi de rulmenţi, acceptam ηrul =0,99;

η =η ⋅η ⋅η ⋅η
3
= 0,95 ⋅ 0,96 ⋅ 0,98 ⋅ 0,99 3 = 0,876 ≈ 0,87
ma TDcurea red .cil c rul
nec
1.1.3. Determinăm puterea necesară pe arborele motorului electric (ME) Pme , [kW]:

Pm e =
nec P ol
=
3,2
= 3.68 [kW].
η ma
0,87
1.1.4. Determinăm puterea nominală a ME - Pnom , [kW].

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 2
nec nom

Suprasarcina =
P me
− Pme
=
3.68 − 3
⋅ 100% = 22 0 0
nom
P me
3

Suprasarcina depăseste valoarea admisibilă de 10%. De aceea în conformitate cu


recomandările [1, pag.13] si în corespundere cu [1, tab.S3, anexa 2], acceptăm motorul electric
cu puterea imediat următoare Pnom =4.0 [kW].
1.1.5. Alegem prealabil tipul motorului electric.
Deoarece pentru Pnom =4.0 [kW] îi corespunde mai multe tipuri de ME cu număr diferit
de turatii, în conformitate cu recomandarile [1, pag13] si în corespundere cu [1,
tab.S3,anexa2], alegem prealabil următoarele două motoare electrice:
Tabelul 1.1- Caracteristica tehnică pentru două variante de ME alese prelabil.
Caracteristica tehnică
Vari-
Modelul ME Puterea nominală Turatia asincronă n me Turatia nominală
anta Pnom , [kW] n nom , [ min −1 ]
, [ min −1 ]

1 4AM112MB6Y3 1000 950


4.0
2 4AM100L4Y3 1500 1430

1.2 Determinarea şi distribuirea raportului total de transmitere al MA


−1
1.2.1 Determinăm turatia arborelui OL - nol ,[min ] :

60 ⋅10 3 ⋅ vol
nol =
π ⋅ Dol

unde : v ol este viteza OL, νol=1,6 [ m s ] .


Dol – diametrul exterior al malaxorului, Dol =400 [mm] [Sarcina de proiect].
60 ⋅10 3 ⋅1,6 −1
nol = = 76 ,43[min ]
3,14 ⋅ 400

1.2.2 Determinăm rapoartele de transmitere ale MA pentru ambele variante de ME,


i ma 1 si i ma 2 :

n 950 n 1 430
im a1 = nom1
= = 12.42 ; im a2 = no m2
= = 18.70 .
n ol
76.43 n ol
76.4 3
1.2.3 Determinăm rapoartele de transmitere ale treptelor MA:
ima = ired .con ⋅ iTD curea ,

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 3
unde ired .con , iTD curea sunt rapoartele de transmitere ale reductorului si, respectiv, ale transmisiei
deschise prin curea lată. În conformitate cu recomandările [1,pag.14] si în corespundere
cu [1, tab.2.2, pag.15] acceptăm ired=3.55.
Din relatia de mai sus determinăm valorile itd 1 si itd 2 pentru cele două variante
propuse:

i 1 2.42 i 1 8.7
itd1 = m a1
= = 3,4 9 ; itd 2 = m a2
= = 5,27 .
ired.cil
3 .5 5 ired.cil
3.55

Asa cum prima valoare a itd 1 se gaseste în limita valorilor recomandate ale rapoartelor de

transmitere (pentru cazul angrenajului conic deschis) în vederea micsorării gabaritelor


transmisie în corespundere cu [1, tab.2.2, pag.15], acceptăm prima variantă a motorului
electric.
−1
Astfel, în final, alegem motorul electric 4AM112B6Y3 (Pnom=4,0[kW]; nnom=950 min );
rapoartele de transmitere:
• reductorul cilindric ired=3.55;
• transmisia prin curea iTD curea=3,49;
• mecanismul de acționare ima=12.42.

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 4
1.3 Determinarea parametrilor cinematici şi de forţă ai arborilor MA.
În corespundere cu schema cinematică a MA [sarcina de proiectare] pentru calculul cinematic
vom avea urmatoarea schema de calcul:
Motor electric→ Transmitere deschisa prin curea
→ Reductor cu roti dintate
→ Cuplaj→ Organ de
lucru
Prezentăm un răspuns tabelar pentru acest calcul (vezi tab.1.2).
Tabelul 1.2 - Parametrii cinematici si de fortă ai MA.

Consecutivitatea legaturii elementelor mecanismului de actionare


conform schemei cinematice
Arbore

Parametrul
Motor electric → Transmitere deschisa → Reductor → Cuplaj →
Organ de lucru
me → TDcurea → red → c → ol
nec
me P me = Pme =3.68
Puterea P,[kw]

I P = P ⋅η ⋅η
1 me curea rul
= 3.68 ⋅ 0.95 ⋅ 0.99 = 3.46

II P = P ⋅η ⋅η
2 1 cil rul
= 3.46 ⋅ 0.96 ⋅ 0.99 = 3.29

ol P ol
= P 2 ⋅η ⋅η = 3.29 ⋅ 0.98 ⋅ 0.99 = 3.19
c rul

π ⋅ nnom 3,14 ⋅ 950


Turatia n,[min-1]

me nnom=950
30 ω nom =
=
30
= 99,43

π ⋅ n1 3,14 ⋅ 267.6
I n1 nnom itd
= = 950 3,55 = 267.6 ω 1 30 = 30 = 28.0
=
II
n2 = n1 ired = 267.6 3.55 = 75.38 ω 2 = π ⋅ n2 = 3,14⋅ 75.38 = 7.89
30 30

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 5
unghiulara ω, [s-1]
ol nol=n2=75.38 ω =ωol 2
= 7.89

3
Pm e ⋅10 3.68⋅ 103
de torsiune

Me T = = = 37.01
ω
nom
nom
99,43
Viteza

3
P ⋅10 = 3.46⋅ 10 = 123.57 3
Momentul

I T = 1
1
ω 28.0 1
3
P ⋅10 3.29⋅ 10 3
II T = = 2
= 416.98
2
ω 7 . 892
3
P ⋅10 = 3.19⋅ 10 = 404.31
T,[Nm]

3
ol T = ol

ω
ol
7.89 ol

2. Calculul de proiect al angrenajului reducturului.


2.1. Alegerea materialului angrenajului şi determinarea tensiunilor admisibile.
2.1.1. Alegerea materialului roţilor dinţate, a durităţii si tratamentului termic.
Alegerea materialului, tratamentul termic și a durității perechii de roți care angrenează
poate fi efectuată conform recomandărilor din [1, tab.3.2, pag.18], iar proprietătile mecanice ale
materialului ales - [1, tab.3.3, pag.19].
 Conform acestor recomandări alegem marca oțelului pentru fabricarea pinionului și a
roții dințate - oțel 40X, duritatea - ≤ 350 HB 1 .
Diferența durității medii HB 1med − HB 2 med = 20...50.
 Proprietățile mecanice ale oțelului 40X vor fi:
- duritatea: 269...302 HB 1 ;
- tratamentul termic: calire;
- dimensiunile limita ale semifabricatului : Dlim ≤ 125 [mm];
Determinăm duritatea medie a dinților pinionului și a roții dințate:
• pinion - HB1med = ( HBmin + HBmax ) / 2 = (269 + 302) / 2 = 285;
• roată - HB2 med = 285 − 35 = 250 .
2.1.2. Determinăm tensiunile admisibile de contact pentru pinion [σ]H1 şi roată [σ]H2,
[N/mm2 ], conform [1, tab3.2, pag.18]:
• pinion - [σ ]H 1 = 1,8 HB1med + 67 = 1,8 ⋅ 285 + 67 = 580[ N / mm ] ;
2

• roată - [σ ]H 1 = 1,8 HB2 med + 67 = 1,8 ⋅ 250 + 67 = 517[ N / mm ] .


2

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 6
2.1.3. Determinăm tensiunile admisibile de încovoiere pentru pinion [σ]F1 şi roată [σ]F2
[N/mm2] conform [1, tab3.2, pag.18]:
• pinion - [σ ]F 1 = 1, 03HB1med = 1, 03 ⋅ 285 = 293; [ N / mm 2 ] ;
• roată - [σ ]F 2 = 1, 03HB2 med = 1, 03 ⋅ 250 = 257 [ N / mm 2 ] .
Deoarece transmisia este reversibilă, [σ] F se micșorează cu 25% [1, pag.19]:
• pinion - [σ ]F 1 = 0, 75 ⋅ 293 = 220 [ N / mm 2 ] ;
• pinion - [σ ]F 2 = 0, 75 ⋅ 257 = 193 [ N / mm 2 ] .
2.1.4 Prezentăm un răspuns tabelar pentru acest calcul:
Tabelul 2.1 – Caracteristicile mecanice ale materialului transmisiei.

Elementul Marca Dlim , Tratament HB 1med [σ] H [σ] F

transmisiei otelului mm termic HB 2 med [ N / mm 2 ]

1. Pinion 285 580 220


40X ≤ 125 Calire
2. Roată dințată 250 517 193

2.2 Dimensionarea angrenajului cu roţi dinţate cilindrice.


2.2.1 Determinăm parametrul principal - diametrul de divizare exterior aw, [mm]:

T2 ⋅ 103
aw ≥ K a (ired + 1)3 ⋅ K Hβ
ψ a ⋅ ired
2
⋅ [σ ]2H 2

unde ired este raportul de transmitere al reductorului, ired =3,55;


T2 - momentul de torsiune, care actionează asupra arborelui condus al reductorului

T2 =416.98 [Nm];

[ σ ] H 2 - tensiunea admisibilă de contact a materialuluin rotii dintate, [ σ ] H 2 =382 [ N / mm 2


];

K Hβ - coeficientul neuniformitătii distribuirii sarcinii pe lungimea dintelui, acceptam K Hβ


=1,0;
416 .98 ⋅10 3
a w ≥ 49 .5(3.55 +1)3 ⋅1.0 = 200 .78 [mm].
0.32 ⋅ 3.55 2 ⋅ 382 2

Conform sirului de numere normale [1, tab.S1, anexa 2], acceptăm aw=200 [mm].
2.2.2 Determinăm modulul de angrenare m, [mm]:

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 7
2 K m ⋅ T2 ⋅10 3
m ≥
d 2 ⋅ b2 ⋅ [σ ] F 2
,

Unde Km este coeficientul de modul, acceptam Km=6.8, pentru dinti drepti;


d2, [mm]-diametrul de divizare al rotii:
2a wired 2 ⋅ 200 ⋅ 3.55
d2 = = = 312[mm ]
ireal + 1 3.55 + 1
b2,[mm]-latimea coroanei danturate a rotii, care se determina din relatia:
b2 =ψ a ⋅ a w = 0.32 ⋅ 200 .0 = 64 .0[mm ]
Conform sirului de numere normale [tab.S1, anexa2], acceptam b2=63[mm];
[σ]F2- tensiunea admisibila de incovoiere a rotii dintate, [σ]F2=180.25[N/mm2];
2 ⋅ 6.8 ⋅ 416 .98 ⋅10 3
m ≥
312 ⋅ 63 ⋅180 .25
= 1.60[ mm ];

Acceptam modulul m=2.0[mm].


2.2.3 Determinam numarul sumar de dinti ai pinionului si rotii dintate, Z∑:
2 ⋅ a w 2 ⋅ 200
z∑=z1+z2= = = 266 .6
m 1.5
Acceptam z∑=267 dinti.
2.2.4 Determinam numarul de dinti ai pinionului, z1:
zΣ 267
z1 = = = 58.68 ,acceptam z1=59 dinti.
1 + ireal 4.55
2.2.5 Determinam numarul de dinti ai rotii dintate, z2:
z2=z∑-z1=267-59=208 dinti
2.2.6 Determinăm raportul de transmitere real ireal si verificăm abaterea fata
de raportul de transmitere ales initial i read :
z2 208 i −i
ireal = = = 3.52 ; ∆i = real red ⋅100% ≤ 4% ; ⇔ ∆i = 3,52 − 3.55 ⋅100 % ≈ 0.8% .
z1 59 ired 3.55

2.2.7 Determinam valoarea reala a distantei dintre axe a w , [mm]:


aw = ( z1 + z2 ) m / 2 = (59 + 208 ) ⋅1.5 / 2 = 200 .25 [mm].

2.2.8 Determinarea parametrilor geometrici de baza ai transmisiei.

Tabelul 2.2 – Parametrii geometrici de baza ai angrenajului cilindric [mm].

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 8
Parametru Pinion Roata
d1 = mz 1
divizare d 2 = mz 2 = 1.5 ⋅ 208 = 312
Diametrul = 1.5 ⋅ 59 = 88 .5

exterior d a1 = d1 + 2m = 88 .5 + 2 ⋅1.5 = 91 .5 d a 2 = d 2 + 2m = 312 + 3 = 315

interior d f 1 = d1 − 2,4m = 88 .5 − 3.6 = 84 .9 d f 2 = d 2 − 2,4m = 312 − 3.6 = 308 .4

Latimea coroanei b1 = b2 + (2... 4)mm = 63 + 3 = 66 b2=ψa aw=64


danturii Acceptam b1=67[mm] Acceptam b2=63 [mm]

Figura 2.1- Parametrii geometrici de baza ai angrenajului cu roti dintate cilindrice.

2.3. Calculul fortelor in angrenaj.


Forta tangentiala:
• pinion - Ft1 = Ft 2 ;

• roata -
2 ⋅ T2 ⋅ 103 2 ⋅ 416.98 ⋅ 103
Ft 2 = = = 2672 .9 [N].
d2 312

Forta radiala:
• pinion - Fr1 = Fr 2 ;

• roata - Figura 2.2 – Fortele in angrenajul


Fr2 = Ft 2 ⋅ tgα = 2672 .9 ⋅ 0.36 = 962 .24 [N].

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 9
2.4 Caculul de verificare a angrenajului
2.4.1 Verificam distanta dintre axe a w , [mm]:
( d1 + d 2 ) (88.5 + 312 )
aw = = = 200 .25 , [mm].
2 2
2.4.2 Verificam tensiunea de contact [σ ] H , [ N / mm 2 ] :

Ft 2 (ireal + 1)
[σ ] H = K K Hα ⋅ K Hβ ⋅ K Hυ ≤ [σ ] H ,
d 2 ⋅ b2

unde K este coeficientul complex, acceptam K=436;dinti drepti. [1, pag.27]


Ft 2 - forta tangentiala din angrenaj, Ft 2 =2672.9 [N]; [punctul 2.3]
K Hα - coeficientul distribuirii sarcinii intre dintii. Determinam prealabil viteza periferica

a rotii dintate v, [m/s]:


w2 ⋅ d 2 7.89 ⋅ 312
v2 = = = 1.23 [m/s].
2 ⋅ 103 2 ⋅ 103
Stabilim treapta a 9-a de precizie pentru angrenajul proiectat [1,tab.4.4, pag.28] si
acceptam K Hα =1,0 ; [1, fig4.2, pag.29]
K Hv - coeficientul sarcinii dinamice, acceptam K Hv =1,05 ; [1, tab. 4.4, pag.28]
Marimile
T2 , [ Nm ]; [σ] H , [ N / mm 2 ]; K Hβ ; d 2 , [ mm ]; b2 , [ mm ]; i red −[ p.2.2.1]; w2 [ s −1 ] -viteza

unghiulara a arborelui condus [tab.1.2,pag.6]


2672 .9 ⋅ (3.55 +1)
[σ ]H 2 = 436 ⋅1,0 ⋅1,0 ⋅1,05 = 348 .06 [ N / mm 2 ] .
312 ⋅ 63

σ H 2 − [σ H 2 ] 348− 382
⋅ 100% = ⋅ 100% = 8.9 < 10%
[σ H 2 ] 382

Asa cum σ H 2 〉 [σ ]H , iar aceasta subsarcina nu depaseste 10%, putem trece la etapa urmatoare a
calculului de verificare.

2.4.3 Verificam tensiunile de incovoiere a dintilor σF , [ N / mm 2 ] :


Ft 2
σ F 2 = YF 2 ⋅ Yβ ⋅ K Fα ⋅ K Fβ ⋅ K Fv ≤ [σ ] F 2 ;
b2 ⋅ m

σ F 1 = σ F 2 ⋅ YF 1 / YF 2 ≤ [σ ] F 1 ,

unde m, [mm] este modulul angrenarii; b2 ,[mm]- latimea coroanei dintate a rotii;
Ft , [N]- forta tangentiala din angrenaj [vezi tab.2.2., si punct. 2.3];

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 10
K Fα - coeficientul distribuirii sarcinii intre dinti, acceptam K Fα = 1,0 ;

[1,tab.4.6, pag.30]
K Fβ - coeficientul distibuirii neuniforme a sarcinii pe lungimea dintelui,
acceptam K Fβ =1,0 [1, pag.29]
K Fv - coeficientul sarcinii dinamice, acceptam K Fv =1,13

[1,tab.4.4,pag.28]
YF 1 si YF 2 - coeficientii deforma ai dintilor pinionului si a rotii dintate, care se

determina in dependenta de numarul de dinti echivalenti z v1 si z v 2 :


zv1=z1=59 ; zv 2 = z2 = 208

Deci acceptam YF 1 = 3,62 YF 2 = 3,63 ;


[σ] F 1 si [σ] F 2 - tensiunile admisibile de incovoiere ale pinionului si rotii dintate,

[ N / mm 2 ] . [tab. 2.1,pag. 7]
2672 .9
σ F 2 = 3,63 ⋅1.0 ⋅ ⋅1,0 ⋅1,0 ⋅1,13 = 116 .02[ N / mm 2 ] < [σ ] F 2 ;
63 ⋅1.5

σ F 1 = 116 .02 ⋅ 3,62 / 3,63 = 115 .7[ N / mm 2 ] .

σ F 1 − [σ ] F 1 116 − 216
⋅ 100% = ⋅ 100% = −46%
[σ ] F 1 216

σ F 2 − [σ ] F 2 180 − 116
⋅ 100% = ⋅ 100% = −35%
[σ ] F 2 180

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 11
2.4.4 Prezentam un raspuns tabelar pentru acest calcul:
Tabelul 2.3 – Rezultatele calculului de dimensionare a angrenajului cu roti dintate cilindrice.
Calculul de dimensionare a angrenajului
Parametrul Valoarea Parametrul Valoarea
Distanta dintre axe a w , [mm] 200.0 Modulul m, [mm] 1.5
Forma dintelui drept Diametrul cercului de divizare:
pinion, d1 88.5
Unghiul de inclinare a dintelui, β 0o
roata, d2 312
Latimea coroanei dintate,[mm]: Diametrul cercului exterior:
pinion, b1 67 pinion, d a1 91.5
roata, b2 63 roata, d a2 315
Numarul de dinti: Diametrul cercului interior:
pinion, z1 59 pinion, d f1 84.9
roata, z2 208 roata, df2 308.4
Calculul de verificare a angrenajului
Parametrul Valori admisibile Valori calculate Nota
Tensiunile de contact
382 348 ≈ -8.9%
σ H 2 , [ N / mm 2 ]
Tensiunile de σ F1 216.3 115.7 ≈ -46%
incovoiere,
σF 2 180.25 116.02 ≈ -35%
[ N / mm 2 ]

3. Calculul arborilor
3.1 Calculul de predimensionare.
Din conditia de rezistenta la rasucire si in conformitate cu recomandarile [1,pag.55]
determinam prealabil diametrile minime ale arborilor:
Tab. 3.1 – Determinarea prealabila a diametrelor arborilor, [mm].

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 12
Arbore-pinion Arborele rotii dintate
T ⋅ 10 3 123 .57 ⋅ 10 3 T ⋅ 10 3 3 416 .98 ⋅ 10 3
d1 p = 3 1 =3 = 34 .53[ mm ] d1a = 3 2 = = 47 .06[ mm ]
0,2 ⋅ [τ ] 0,2 ⋅15 0,2 ⋅ [τ ] 0,2 ⋅ 20

acceptam d1 p = 35 [mm] acceptam d 2 p = 50 [mm]


unde T1 si T2 , [Nm] sunt momente de torsiune pe arbori (vezi tab. 1.2);
[τ ] k = 12 ... 20[ N / mm 2 ] - tensiunea admisibila la rasucire [1, pag.55].
3.2Calculul de dimensionare
3.2.1 Alegerea prealabila a rulmentilor
In conformitate cu recomandarile [1, tab.6.1, pag.57] alegem
prealabil urmatorii rulmenti [1, tab.S5, anexa 2]:
Tabelul 3.2 – Alegerea prealabila a rulmentilor.
Schema rulmentului Dimensiunile, mm
Simbolizarea α
(GOST 831-75) d D B

207 35 72 17

210 50 90 20

3.2.2 Elaborarea schitei de dimensionare a reductorului cilindric


In corespundere cu schema cinematica a reductorului cilindric [sarcina tehnica]
elaboram schita acestuia, luind in consideratie recomandarile [1, pag.58-65].
Efectuind masurile (calculele) corespunzatoare pe schita elaborata a reductorului (fig. 3.1, a si
b), determinam valorile distantelor intre reazeme, necesare pentru calculul arborilor:
l=L-2a [mm],
unde a, [mm] este distanta de la partea frontala a rulmentului pina la punctul de aplicare a
reactiunilor, care se determina di relatia:
d +D
a = 0,5( B + tg α ) ,
2
Valorile d, D, B, si α sunt prezentate in tab.3.2.

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 13
a)

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 14
b)
Figura 3.1 – Schita reductorului cilindric.
Deci, pentru arborele-pinion si arborele condus vom avea urmatoarele valori ale distantelor de
aplicare a reactiunilor: a = 0,5 B [mm];
Astfel, l p = L p − 2a p =120 −17 =103 [ mm ] ;
la = La − 2aa = 123 − 20 = 103 [mm ] .

La = b1 + 2 x + 2 Ba = 67 + 2 ⋅ 8 + 2 ⋅ 20 = 123 [mm];

L p = b1 + 2 x + 2 B p = 67 + 2 ⋅ 9.5 + 2 ⋅17 = 119 [mm].


3.2.3 Calculul de dimensionare a arborelui –pinion.

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 15
Date initiale: d1 = 88 .5 [mm] – diametrul de divizare [tab.2.3];
Ft = 2673 [ N ] ; Fr = 962 [ N ] ; - forte in angrenaj [pag.10];

l p =103 .0[ mm ] - distanta de aplicare a reactiunilor in rezeme [pag 13].

Figura 3.2 – Schema de calcul a arborelui-pinion.


3.2.3.1 Determinam fortele de reactiune in reazemele A si B (fig. 3.2).
Planul vertical (YOZ)
Fr ⋅ l1 p
∑M AV = 0 ⇒ RBV (l1 p + l2 p ) − Fr ⋅ l1 p = 0 ⇔ RBV =
l1 p + l2 p
,

962 ⋅ 51 .5
RBv = = 481[ N ]
103
Fr ⋅ l2 p
∑M BV = 0 ⇒ −RAV (l1 p + l2 p ) + Fr ⋅ l2 p = 0 ⇔ RAV =
l1 p + l2 p
,

RAv = 481 [ N ]

Verificarea: ∑F v = 0 ⇒ RAv − Fr + RBv = 0 ⇔ 481 − 962 + 481 = 0 .

Planul orizintal (XOZ)


Ft ⋅ l1 p 2673 ⋅ 51 .5
∑M Ao = 0 ⇒ RBo (l1 p + l2 p ) − Ft ⋅ l1 p = 0 ⇔ RBo =
l1 p + l2 p
=
103
=1336 .5[ N ] ,

Ft ⋅ l1 p 2673 ⋅ 51 .5
∑M Bo = 0 ⇒ −R Ao (l1 p + l 2 p ) − Ft ⋅ l 2 p = 0 ⇔ R Ao =
l1 p + l 2 p
=
103
= 1336 .5

Verificarea: ∑F o = 0 ⇒ RAo − Ft + RBo = 0 ⇔1336 .5 + 1336 .5 − 2673 = 0 .

Reactiunile sumare in rezeme A si B vor fi:


RA = 2
RAo + RAv
2
= 1336 .52 + 481 2 =1420 .4[ N ]

RB = 2
RBo + RBv
2
= 1336 .52 + 481 2 =1420 .4[ N ]

3.2.3.2 Construirea diagramelor momentelor incovoietoare (fig.3.3), [Nm].

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16
Planul vertical (YOZ)
Sectorul I 0 ≤ Z I ≤ l1 p

Qv = RAv = 481 [ N ] .

∑M iv = 0 ⇒ − R Av ⋅ Z I + M v = 0 ⇔ M v = R Av ⋅ Z I

Pentru Z I = 0, → M v (0) = R Av ⋅ 0 = 0 ;
Pentru
Z I = l1 p , → M v (l1 p ) = RAv ⋅ l1 p = 481 ⋅ 0,0515 = 24 .77 [ Nm ]

Sectorul II
l1 p ≤ Z II ≤ (l1 p + l 2 p )

Qv = RAv − Fr = 481 − 962 = −481[ N ]

∑M iv = 0 ⇒ −RAv ⋅ Z II + Fr ( Z II − l1 p ) − M v = 0
⇔ M v = −RAv ⋅ Z II + Fr ( Z II − l1 p )

Pentru Z II = l1 p , →
M v (l1 p ) = −RAv ⋅ l1 p + Fr (l1 p −l1 p ) =
= −481 ⋅ 0.0515 = −24 .77 [ Nm ]

Pentru Z II = (l1 p + l 2 p ), →
M v (l1 p + l2 p ) = −RAv ⋅ (l1 p + l2 p ) + Fr ⋅ l2 p = −481 ⋅ 0,103 + 962 ⋅ 0,0515 = −49 .54 + 49 .54 = 0

Planul orizontal (XOZ)


Sectorul I 0 ≤ Z I ≤ l1 p

Q0 = RAo =1336 .5[ N ]

∑M io = 0 ⇒ − R Ao ⋅ Z I + M o = 0 ⇔ M o = R Ao ⋅ Z I

Pentru Z I = 0, → M o (0) = R Ao ⋅ 0 = 0 ;
Pentru Z I = l1 p
M o (l1 p ) = RAo ⋅ l1 p =1336 .5 ⋅ 0.0515 = 68 .8[ Nm ]

Sectorul II l1 p ≤ Z II ≤ (l1 p + l 2 p )

Qo = RAo − Ft = 1336 .5 − 2673 = −1336 .5[ N ]

∑M io = 0 ⇒ −R Ao ⋅ Z II + Ft ( Z II − l1 p ) − M o = 0
⇔ M o = −R Ao ⋅ Z II + Ft ( Z II − l1 p )

Pentru Z II = l1 p , →

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 17
M o (l1 p ) = −RAo ⋅ l1 p + Ft (l1 p −l1 p ) =
= −1336 .5 ⋅ 0.0515 = −68 .8[ Nm ]

Pentru Z II = (l1 p + l 2 p ),
M o (l1 p + l2 p ) = −RAo ⋅ (l1 p + l2 p ) + Ft ⋅ l2 p = −1336 .5 ⋅ 0.103 + 2673 ⋅ 0,0515 = 0 .

3.2.3.3 Deteminam momentul de incovoiere resultant (fig.3.3) in sectiunele caracteristice ale


arborelui (1…3) M rez , [ Nm ] in conformitate cu relatia:
M rez . = M o2 + M v2 ,

M rez .1 = M rez .2 = M o21 + M v21 = M o23 + M v23 = 0 ;

M rez .2 = M o22 + M v22 = 24 .77 2 + 68 .82 = 73 .12 [ Nm ] ;

M I rez .2 = M o22 I + M v22 I = 24.77 2 + 68.82 = 73.12[ Nm] .

3.2.3.4 Construim diagrama momentului de torsiune pentru arbore-pinion, care este egal cu
T1 =123 .57 [ Nm ] si actioneaza pe portiunile arborelui la intrare pina la locul fixarii rotii

dintate (fig. 3.3).


3.2.3.5 Determinam si constuim diagrama momentelor echivalente de incovoiere (fig. 3.3) in
sectiunile caracteristice (1…3) M ech . , [Nm] din relatia:
M ech . = 2
M rez . + (0,75 ⋅ T )
2
,

M ech .1 = M rez
2
.1 + (0,75 ⋅ T1 )
2
= 0 + (0.75 ⋅123 .57 ) 2 = 92 .67 [ Nm ] ;

M ech .2 = 2
M rez .2 + (0,75 ⋅ T1 )
2
= 73 .12 2 + (0.75 ⋅123 .57 ) 2 =118 [ Nm ] ;

M I ech.2 = M rez
2
.2 I
+ (0,75 ⋅ T1 ) 2 = 73.12 2 + (0.75 ⋅ 123.57) 2 = 118[ Nm ];

M ech .3 = 2
M rez .3 + (0,75 ⋅ T1 )
2
=0 .

3.2.3.6 Verificam diametrul arborelui-pinion in sectiunea cea mai solicitata.


Conform momentului echivalent de incovoiere maxim, precizam valoarea diametrului in
sectiunea critica a arborelui din conditia de rezistenta la incovoiere:

M ech . ⋅ 10 3
d ≥3 ,[mm]
0,1 ⋅ [σ ]i

unde [σ]i este tensiunea admisibila la incovoiere. In conformitate cu ciclul de functionare

pulsator, acceptam [σ ]i = 70 .0[ N / mm 2 ] ; [1, tab. S2, anexa 2].


M ech . - momentul echivalent de incovoiere in sectiunea cea mai solicitata, care corespunde

valorii maxime M ech .2 =118 [ Nm ] .

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 18
Deci, pentru sectiunea 2 (valoarea diametrului determinata prealabil pentru acest sector
corespunde d1 p = 35 ,[mm] [tab.3.1, pag.13]) vom avea:

M ech . 118 ⋅ 10 3
d1′p = 3 =3 = 25 .64[ mm ] ⇔ d1 p = 35[mm ] > 25 .64[ mm ] .
0,1 ⋅ [σ ]i 0,1 ⋅ 70

Conditia se respecta. In acelasi timp, in conformitate cu recomandarile [1, pag.76], diametrul


arborelui-pinion d 1 p , [mm] trebuie majorat cu cca.5%.
d2p=d1p1+5%=25.64+5%=26.9 [mm]
Deoarece in constructia arborelui-pinion d1′p , [mm] va corespunde treptei arborelui sub rulment
si garniture, acesta se precizeaza in conformitate cu diametrul inelului interior al rulmentului.
Astfel, conform [1, tab. S5, anexa 2] acceptam. d 2 p = 30 [mm ].

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 19
Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 20
Figura 3.3 – Schema de calcul a arborelui pinion.

3.2.4 Calculul de dimensionare a arborelui condus.


Date initiale: d 2 = 312 [mm] – diametrul de divizare [tab.2.3];
Ft = 2673 [ N ] ; Fr = 962 [ N ] ; - forte in angrenaj; [pag. 10];
la =103 [ mm ] - distanta de aplicare a reactiunilor in rezeme. [pag. 13].

Figura 3.4 – Schema de calcul a arborelui condus.


3.2.4.1 Determinam fortele de reactiune in reazemele (fig. 3.2).
Planul vertical (YOZ)
Fr ⋅ l1a
∑M CV = 0 ⇒ RDV (l1a + l2 a ) − Fr ⋅ l1a = 0 ⇔ RdV =
l1a + l2 a
,

962 ⋅ 51 .5
RDv = = 481[ N ]
103
− Fr ⋅ l2 a
∑M DV = 0 ⇒ −RCV (l1a + l2 a ) + Fr ⋅ l2 a = 0 ⇔ RCv =
l1a + l2 a
,

− 962 ⋅ 51 .5
RCv = = 481[ N ]
103

Verificarea: ∑F V = 0 ⇒ RCV − Fr + RDV = 0 ⇔ −481 + 962 − 481 = 0 .

Planul orizintal (XOZ)


− Fr ⋅ l2 a 2673 ⋅ 51.5
∑M co = 0 ⇒ − RDO (l1a + l2 a ) + Fr ⋅ l2 a = 0 ⇔ RDO =
l1a + l2 a
=
103
= 1336.5[ N ]

Fr ⋅ l2 a 2673 ⋅ 51.5
∑M DO = 0 ⇒ RCO (l1a + l2 a ) + Fr ⋅ l2 a = 0 ⇔ RCO =
l1a + l2 a
=
103
1336.5[ N ] .

Verificarea: ∑F o = 0 ⇒ RCo − Ft + RDo = 0 ⇔1336 .5 − 2673 + 1336 .5 = 0 .

Reactiunile sumare in rezeme A si B vor fi:

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 21
RC = 2
RCo + RCv
2
= 1336 .52 + 481 2 =1420 .4[ N ] ,

RD = 2
RDo + RDv
2
= 1336 .52 + 481 2 =1420 .4[ N ] .

3.2.4.2Construirea diagramelor momentelor incovoietoare (fig.3.4), [Nm].


Planul vertical (YOZ)
Sectorul I 0 ≤ Z I ≤ l1a

Qv = RCv = 481 [ N ]

∑M iv = 0 ⇒ − RCv ⋅ Z I + M v = 0 ⇔ M v = RCv ⋅ Z I

Pentru Z I = 0, → M v (0) = RCv ⋅ 0 = 0 ;


Pentru Z I = l1a , → M v (l1a ) = RCv ⋅ l1a = 481 ⋅ 0.0515 = 24 .77[ Nm ]
Sectorul II l1a ≤ Z II ≤ (l1a + l 2 a )

Qv = RCv + Fr = 481 + 962 = 1443 [ N ]

∑M iv = 0 ⇒ −RCv ⋅ Z II − Fr ( Z II − l1a ) − M v = 0
⇔ M v = −RCv ⋅ Z II − Fr ( Z II − l1a )

Pentru Z II = l1a , →
M v (l1a ) = −RCv ⋅ l1a − Fr (l1a − l1a ) = −481 ⋅ 0,0515 = −24 .77 [ Nm ]

Pentru Z II = (l1a + l 2 a ), →
M v (l1a + l2 a ) = −RCv ⋅ (l1a + l2 a ) = −481 ⋅ 0.103 + 962 ⋅ 0.0515 = 0.
Planul orizontal (XOZ)
Sectorul I 0 ≤ Z I ≤ l1a

Q0 = RCo =1336 .5[ N ]

∑M io = 0 ⇒ RCo ⋅ Z I − M o = 0 ⇔ M o = RCo ⋅ Z I

Pentru Z I = 0, → M o (0) = RCo ⋅ 0 = 0 ;


Pentru Z I = l1a
M o (l1a ) = RCo ⋅ l1a =1336 .5 ⋅ 0,0515 = 68 .83[ Nm ]

Sectorul II l1a ≤ Z II ≤ (l1a + l 2 a )

Qo = RCo − Ft = 1336 .5 − 2673 = −1336 .5[ N ]

∑M io = 0 ⇒ RCo ⋅ Z II − Ft ( Z II − l1a ) − M o = 0
⇔ M o = RCo ⋅ Z II − Ft ( Z II − l1a )

Pentru Z II = l1a , →

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 22
M o (l1a ) = RCo ⋅ l1a − Ft (l1a − l1a ) = 1336 .5 ⋅ 0.0515 = 68 .83[ Nm ]

Pentru Z II = (l1a + l 2 a ), →
M o (l1a + l2 a ) = RCo ⋅ (l1a + l2 a ) − Ft ⋅ l2 a = 1336 .5 ⋅ 0.103 − 2673 ⋅ 0,0515 = 0 .

3.2.4.3 Deteminam momentul de incovoiere resultant (fig.3.5) in sectiunele caracteristice ale


arborelui (1…3) M rez , [ Nm ] in conformitate cu relatia:
M rez . = M o2 + M v2 ,

M rez .1 = M rez .2 = M o21 + M v21 = M o23 + M v23 = 0 ;

M rez .2 = M o22 + M v22 = 68 .83 2 + 24 .77 2 = 73 .15[ Nm ] ;

′ .2 = M o22 + M v22 I = 68 .83 2 + 24 .77 2 = 73 .15[ Nm ] .


M rez

3.2.4.4 Construim diagrama momentului de torsiune pentru arbore condus, care este egal cu
T2 = 416 .98[ Nm ] si actioneaza de la locul fixarii rotii dintate cilindrice in directia iesirii

fluxului de puterepe (fig. 3.5).


3.2.4.5 Determinam si constuim diagrama momentelor echivalente de incovoiere (fig. 3.5) in
sectiunile caracteristice (1…3) M ech . , [Nm] din relatia:
M ech . = 2
M rez . + (0,75 ⋅ T )
2
,

M ech .1 = 2
M rez .1 + (0,75 ⋅ T2 )
2
=0;

M ech .2 = 2
M rez .2 + (0,75 ⋅ T2 )
2
= 73 .15 2 + (0,75 ⋅ 416 .98 ) 2 = 321 .17 [ Nm ] ;

′ .2 = M rez
M ech 2
.2 I
+ (0,75 ⋅ T2 ) 2 = 73 .15 2 + (0,75 ⋅ 416 .98 ) 2 = 321 .17 [ Nm ] ;

M ech .3 = 2
M rez .3 + ( 0,75 ⋅ T2 )
2
= 0 + (0,75 ⋅ 416 .98 ) 2 = 312 .73[ Nm ] .

3.3.5 Verificam diametrul arborelui in sectiunea cea mai solicitata.


Conform momentului echivalent de incovoiere maxim, precizam valoarea diametrului in
sectiunea critica a arborelui din conditia de rezistenta la incovoiere:

M ech . ⋅ 10 3
d≥ 3 ,[mm]
0,1 ⋅ [σ ]i

unde [σ]i este tensiunea admisibila la incovoiere. In conformitate cu ciclul de functionare

pulsator, acceptam [σ ]i = 70 .0[ N / mm ] ; [1, tab. S2, anexa 2].


2

M ech . - momentul echivalent de incovoiere in sectiunea cea mai solicitata, care corespunde

′ .2 = 321 .17[ Nm ] .
valorii maxime M ech
Deci, pentru sectiunea 2 (valoarea diametrului determinata prealabil pentru acest sector
corespunde d 1a , [mm] [tab.3.1, pag.13]) vom avea:

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 23
′ .2 ⋅ 10 3
M ech 321 .17 ⋅ 10 3
d1′a = 3 =3 = 35.8[mm ] ⇔ d1a = 50[mm ] > 35.8[mm ] .
0,1 ⋅ [σ ]i 0,1 ⋅ 70.0

Conditia se respecta. In acelasi timp, in conformitate cu recomandarile [1, pag.66], diametrul


arborelui condus d 1a , [mm] trebuie majorat cu cca.10%.
d 2 a = d11a + 10 % = 39.38[ mm ]

Deoarece in continuare d 1′a , [mm] va corespunde treptei arborelui sub rulment si garniture,
acesta se precizeaza in conformitate cu diametrul inelului interior al rulmentului. Astfel, conform
[1, tab. S5, anexa 2] acceptam d 2 a = 40 [mm ] .(fig 3.6).

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 24
Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 25
3.3 Proiectarea constructiva a arborilor
Calculul final de dimensionare are ca scop determinarea dimensiunilor geometrice ale
fiecarei trepte in conformitate cu recomandarile [1, tab.6.2,pag.78].
Tabelul 3.3- Determinarea dimensiunilor treptelor arborilor [mm].
Treapta arborelui Arborele pinion (fig. 3.6, a) Arborele condus (fig. 3.6, b)
I −a d1 p = d 2 p + 3,2r = 30 + 3,2 ⋅ 2.0 = 36 .4 d1a = d 2 a + 3,2r = 40 + 3,2 ⋅ 2.0 = 46 .4
d1
sub pinion sau acceptam d1 p =35 ,0 acceptam d1a = 45 ,0
roata dintata l1 l1 se determina grafic
II −a -IV −a d2 d 2 p = d 4 p = 30 ,0 d 2 a = d 4 a = 40 ,0

sub rulmenti si l 2 se precizeaza grafic;


l2
garnitura l 4 = B (unde B este latimea rulmentului)
III −a d 3 p = d 2 p − 2t = 30 − 2 ⋅ 2,5 = 25 , d 3a = d 2 a − 2t = 40 − 2 ⋅ 2,5 = 35
d3
sub un element al acceptam d3 p = 25 acceptam d3a = 35
transmisiei
In conformitate cu [1, tab. S10, In conformitate cu [1, tab. S10,
deschise sau l3
anexa 2 ], acceptam l3 p = 42 ,0 anexa 2 ], acceptam l3 a = 58 ,0
semicuplaj
V −a d 5 a = d1a + 3 f = 45 + 3 ⋅1.6 = 49 .8 a
d5 Nu se construieste
umarul de sprijin cceptam d 5 p = 50
pentru rotile
l5 l5 = (8... 10 ) mm
danturate

Fig. 3.6- Constructia arborilor pentru reductorul cu angrenaj cilindric:


a) arbore-pinion; b) arbore condus.
4. Calculul rulmenţilor

4.1 Determinarea duratei de functionare necesare pentru MA

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 26
Pentru determinarea duratei de functionare necesare Lh [ore] este nevoie de durata de
functionare L, [ani] a mecanismului de actionare prezenta in sarcina tehnica. Astfel, durata de
functionare calculata in ore Lh , [ore]:
Lh = L ⋅ 365 ⋅ 24 ⋅ K z ⋅ K h = 8 ⋅ 365 ⋅ 24 ⋅ 0,7 ⋅ 0,66 = 32376 .9[ore ]

unde L = 8[ani] [Sarcina tehnica]


K z = 0,7 - coeficientul zilelor lucrгtoare; [1, pag. 81 ]
K h = 0,66 - coeficientul orelor lucratoare [1, pag.81 ].
4.2 Determinarea capacitatii dinamice portante necesare a rulmentilor
4.2.1 Capacitatea portanta dinamica necesara pentru rulmentii arborelui pinion:
Lh
C rc = R Ea 3 573 ⋅ ω 2 [N ]
10 6
unde ω1 = 30 ,28[ s −1 ] este viteza unghiulara a arborelui pinion; [tab. 1.2,pag. 6]
R Ep , [ N ] este sarcina dinamica echivalenta a arborelui pinion.
Relatia pentru determinarea sarcinii dinamice echivalente depinde de raportul:
Ra1 319.39 Ra 2 732.39
≠e⇔ = 0.369 < e = 0,37 , ≠e⇔ = 0,43 > e = 0,37
V ⋅ Rr 1 863.24 V ⋅ Rr 2 1 ⋅ 746.21

unde Ra [N ] , este sarcina axiala a rulmentului [1, tab. 7.4, pag.85], care se determina in
dependenta de componenta axiala a sarcinii radiale a rulmentului Rs , [ N ] ,
[1,tab. 7.1,pag.81]:
R s1 = e ⋅ Rr1 = 0,37 ⋅ 863 .24 = 319 .39[ N ]

Rs 2 = e ⋅ Rr 2 = 0,37 ⋅ 746 .21 = 276 .09[ N ]

Ra1 = Rs1 = 319 .3[ N ] Ra 2 = R s1 + Fa = 319 .3 + 413 = 732 .3[ N ] .

Fa = 413 [ N ] - forta axiala in angrenaj; [punctul 2.3]


Rr , [ N ] - sarcina radiala a rulmentului, care corespunde fortei de reactiune sumare din

reazeme. Acceptam Rr1 = R A = 863 .24[ N ] Rr 2 = RB = 746 .21[ N ] ;


e - coeficientul influentei solicitarii axiale, care se determina in dependenta de raportul
Fa / C or = 413 / 7450 = 0,055 ( C or = 7.45[ KN ] se determina din

[1, tab. S5, anexa 2], in corespundere cu diametrul treptei pentru rulment si seria usoara).
Conform [1, tab. 7.3, pag.84], acceptam e = 0,37; V= 1,0 - coeficientul de rotire pentru cazul
rotirii inelului interior,
In conformitate cu recomandarile [1, pag.80] alegem urmatoarele relatii pentru
determinarea sarcinilor dinamice echivalente pentru cazul arborelui pinion Rep [ N ] ,

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 27
Rep 1 = X ⋅V ⋅ Rr1 ⋅ K s ⋅ K t = 0,45 ⋅1 ⋅ 863 .24 ⋅1,2 ⋅1,0 = 466 .1[ N ]

Rep 2 = ( X ⋅V ⋅ Rr 2 + Y ⋅ Ra 2 ) ⋅ K s ⋅ K t = (0,45 ⋅1,0 ⋅ 746 .2 +1,46 ⋅ 732 .3) ⋅1,2 ⋅1,0 = 1685 .9[ N ]

unde X este coeficientul sarcinii radiale, acceptam X= 0,45; [1, tab. 7.1, pag.82]
Y - coeficientul sarcinii axiale, acceptam Y= 1,34; [1, tab. 7.3, pag.84]
K s - coeficientul de siguranta, acceptam K s = 1,2 [1, pag. 82]
K t - coeficientul de temperatura, acceptam K t = 1,0 [1, pag. 82]

Lh 32376 .9
C rc = Rep 2 3 573 ⋅ ω1 6
= 1685.93 573 ⋅ 30.28 = 13554 .6[ N ] .
10 10 6
4.2.2 Capacitatea portanta dinamica necesara pentru rulmentii arborelui condus:
Lh
C rc = R Ea 3 573 ⋅ ω 2 [N ] ,
10 6
unde ω2 = 9,99[ s −1 ] este viteza unghiulara a arborelui condus; [tab. 1.2, ]
R Ea , [N] este sarcina dinamica echivalenta a arborelui condus.

Determinam raportul pentru alegerea relatiei de determinare a parametrului R Ea :


Ra1 319 .39 Ra 2 732.39
<e⇔ = 0,37 = e = 0,37; <e⇔ = 0,98 > e = 0,37;
V ⋅ Rr 1 1,0 ⋅ 863 .2 V ⋅ Rr 2 1,0 ⋅ 746.2

unde Ra , [ N ] este sarcina axiala a rulmentului [1, tab. 7.4, pag.85], (similar pinion):
Rs1 = e ⋅ Rr1 = 0,37 ⋅ 863 .24 = 319 .39[ N ]

Rs 2 = e ⋅ Rr 2 = 0,37 ⋅ 746 .21 = 276 .09[ N ]

Ra1 = Rs1 = 319 .3[ N ] Ra 2 = Rs1 + Fa = 319 .3 + 413 = 732 .3[ N ] .

Rr , [ N ] - sarcina radiala a rulmentului, care corespunde fortei de reactiune sumare din

reazeme. Acceptam Rr1 = RC = 781 .4[ N ] , Rr 2 = R D = 1095 .8[ N ]


e - coeficientul influentei solicitarii axiale, care se determina in dependenta de raportul
Fa / C or = 413 / 8000 = 0,05 ( C or = 8.0[ KN ] se determina din

[1, tab. S5, anexa 2], in corespundere cu diametrul treptei pentru rulment si seria usoara).
Conform [1, tab. 7.3, pag.84], acceptгm e = 0,37.
In conformitate cu recomandarile [1, pag.80] alegem urmatoarele relatii pentru
determinarea sarcinilor dinamice echivalente pentru cazul arborelui R Ea [ N ] , :
R Ea 1 = X ⋅ V ⋅ Rr1 ⋅ K s ⋅ K t = 0,45 ⋅1,0 ⋅ 781 .4 ⋅1,2 ⋅1,0 = 421 .9[ N ] ;

R Ea 2 = ( X ⋅V ⋅ Rr 2 + Y ⋅ Ra 2 ) ⋅ K s ⋅ K t = (0,45 ⋅1,0 ⋅1095 .8 + 1,46 ⋅ 732 .3) ⋅1,2 ⋅1,0 = 1562 .2[ N ] ;

unde Y este coeficientul sarcinii axiale, acceptam Y=1,62. [1, tab. 7.3, pag.84]

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 28
Lh 32376.9
C rc = REa 2 3 573 ⋅ ω 2 6
= 1562.2 ⋅ 3 573 ⋅ 19.61 = 8560.8[ N ] .
10 10 6

4.3 Alegerea finala a rulmentilor


In conformitate cu diametrele sub rulmenti si capacitatile portante determinate anterior,
alegem urmatorii rulmenti pentru arborii reductorului cilindric:
Tabelul 4.3- Alegerea finala a rulmentilor [1,tab. S5, anexa 2].
Simbolizarea Dimensiunile, [mm] Capacitatea portanta, [kN]
(GOST 831-75) d D B r Cr C Or
36306 20 47 14 1.5 12.3 7.45
36208 25 52 15 1.5 13.1 8.00

5. Proiectarea constructiva a rotii dintate cilindrice


Luind in consideratie recomandarile [1, pag.89-91] alegem metoda de obtinere a
semifabricatului prin forjare, iar amplasarea butucului rotii dintate fata de reazeme - simetrica
(fig. 5.1).

Figura 5.1 – Constructia rotii dintate cilindrice


obtinuta prin forjare.
Figura 5.1 –Determinarea parametrilor constructivi ai rotii dintate cilindrice [mm].
Elementul
Parametrul Relatia de calcul
rotii
Coroana Diametrul d a 2 = 140 .21

danturata cercului exterior (vezi calculul angrenajului, tab. 2.3)


Latimea b2 = 25 (vezi calculul angrenajului, tab. 2.3)

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 29
S = 2,2m + 0,05b2 = 2,2 ⋅1.75 + 0,05 ⋅ 25 = 5.1 .
Grosimea In corespundere cu sirul normalizat de dimensiuni
liniare [1, tab. S1, anexa 2], acceptam S=6,0
f = (0,6... 0,7) ⋅ 3,0 = (0.6... 0.7) ⋅1.75 =1.0... 1.2
Tesitura
acceptam f=1.2
Diametrul interior d 1a = 30 (constructia arborilor, fig. 3.6)
d but = 1,55 d1a = 1,55 ⋅ 30 = 46 .5 .

Diametrul exterior In corespundere cu sirul normalizat de dimensiuni


Butucul liniare, acceptam d but = 48 .
l but = (1,0... 1,5) d 1a = (1,0... 1,5) ⋅ 30 .0 = 30 ... 45 .

Latimea Din considerente constructive si in corespundere cu sirul


normalizat de dimensiuni liniare, acceptam l but = 40 .
C ≥ 0,25 ⋅ b2 , C ≥ 0,25 ⋅ 25 ,0 = 6,25 .
Grosimea Din considerente constructive si in corespundere cu sirul
Discul normalizat de dimensiuni liniare, acceptam C=8.0.
Raze de rotungire R ≥ 5[mm ] , acceptam prealabil R=3,0.

Gauri d 0 ≥ 25[ mm ] , acceptam d 0 = 30[ mm ] ; n0 = 6 gauri


6 Calculul asamblarilor prin pana.
6.1 Calculul asamblarii prin pana pentru arborele-pinion
Date initiale:
d 3 p =16 [ mm ] si l3 p = 30 ,0[mm ] sunt diametrul si lungimea treptei arborelui, pe care este
instalata pana; [fig.3.6]
Ft =1477 [ N ] este forta tangentiala in angrenaj. [pag. 10]

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 30
Figura 6.1 - Asamblarea prin pana paralela pe arborele-pinion.
6.1.1 Predimensionarea penei.
In conformitate cu diametrul d 3 p , [mm] conform [1, tab. S9, anexa 2] stabilim
dimensiunile sectiunii transversale ale penei (fig. 6.1):
b = 5,0 [mm]; h = 5,0 [mm]; t1 = 3,0 [mm]; t 2 = 2,3[mm].

Lungimea penei l, [mm] se stabileste in dependenta de lungimea treptei arborelui, pe care


este instalata pana - l 3 p , mm:
l = l 3 p − (5... 10 ) = 30 − (5... 10 ) = 25 ... 20 [ mm ] ,

acceptam conform sirului de lungimi ale penei standardizat – l = 22 [mm].


Deci, alegem prealabil urmatoarea pana:
Pana 5x5x22 GOST 23360-78.
6.1.2 Calculul de verificare a penei.
Penele paralele, utilizate la proiectarea reductoarelor, sunt verificate la strivire. Conditia de
rezistenta la strivire:
Ft
σs = ≤ [σ ] s ,
As

unde As , [mm ] este suprafata de strivire, care se determina din relatia:


As = (0,94 ⋅ h − t1 ) ⋅ l ef = (0,94 ⋅ 5 − 3) ⋅17 = 28 .9[ mm 2 ] ;

l ef , [ mm ] - lungimea de lucru efectiva a penei cu suprafete frontale rotungite:


l ef = l − b = 22 − 5 = 17 [ mm ] ;

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 31
[σ ] s [ N / mm 2 ] - tensiunea admisibila la strivire. Pentru bucsa de otel si sarcini linistite

[σ ] s = 110 ... 190 [ N / mm 2 ] [1, pag.88].

σs =
Ft 1477
As
=
28.9
[ ]
= 51,10 N / mm 2 < [σ ] s .

Deoarece tensiunea de strivire se afla in limite admisibile, acceptam urmatoarea pana:


Pana 5x5x22 GOST 23360-78.

6.2 Calculul asamblarilor prin pana pentru arborele condus


Date initiale:
d 3 a = 20,0 [mm] si l 3 a =36,0 [mm] - diametrul si lungimea treptei arborelui sub butucul

elementului transmisiei deschise; [figb. 3.6]


d 1a = 30,0 [mm] si l but = 40,0 [mm] - diametrul interior si lungimea butucului rotii dintate;

[tab. 5.1]
Ft = 1477 [N] este forta tangentiala in angrenaj. [pag.10]

Figura 6.2 - Asamblarile prin pana ale arborelui condus.


6.2.1 Predimensionarea penelor.
Sectiunea A-A. In conformitate cu diametrul d 1a , [mm] stabilim dimensiunile sectiunii
transversale ale penei (fig. 6.2):

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 32
b = 10,0 [mm]; h =8,0 [mm]; t1 = 5.0 [mm]; t 2 = 3,3 [mm].

Lungimea penei l1 , [mm] se stabileєte in dependenta de lungimea butucului rotii dintate


- l but , mm:
l1 = l but − (5... 10 ) = 40 ,0 − (5... 10 ) = 35 ... 30 [ mm ] .

Acceptam conform sirului de lungimi ale penei standardizat - 1= 32,0 [mm].


Deci, prealabil alegem urmatoarea pana:

Pana 10 x 8 x 32 GOST 23360-78.

Sectiunea B-B. in conformitate cu diametrul d 3 a [mm ] , conform [1, tab. S9, anexa 2]
stabilim dimensiunile sectiunii transversale ale penei (fig. 6.2):
b = 6,0[mm]; h = 6.0[mm]; t1 = 3.5[mm]; t 2 = 2.8[mm].

Lungimea penei, l 3 [mm] se stabileste in dependenta de lungimea treptei arborelui, pe


care este instalata pana - l 3 a , [mm]:
l 3 = l 3 a − (5... 10 ) = 36 − (5... 10 ) = 31 ... 26 , [mm ] .

Acceptam conform sirului de lungimi ale penei standardizat - l 3 = 28,0 [mm].


Deci, prealabil alegem urmatoarea pana:
Pana 6x6x28 GOST 23360-78.

6.2.2 Calculul de verificare al penelor.


Conditia de rezistenta la forfecare:
Ft
σs = ≤ [σ ] s ,
As
2
unde As , [ mm ] - suprafata de forfecare:

Sectiunea A – A As = (0,94 ⋅ h − t1 ) ⋅ l ef = (0,94 ⋅ 8 − 5) ⋅ 22 = 55 .4[ mm 2 ] ;

Sectiunea B – B As = (0,94 ⋅ h − t1 ) ⋅ l ef = (0,94 ⋅ 6 − 3.5) ⋅ 22 = 47 .0[mm 2 ] ;

l ef , [mm] - lungimea de lucru efectiva a penei cu suprafete frontale rotungite:


Sectiunea A-A l ef = l1 − b = 32 −10 = 22 .0[mm ] ;

Sectiunea B-B l ef = l 3 − b = 28 − 6 = 22 .0[mm ] .

Astfel,
Ft 1477
Sectiunea A-A σs = = = 26.6[ N / mm 2 ] ;
As 55.4

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 33
Ft 1477
Sectiunea B-B σs = = = 31.4[ N / mm 2 ]
As 47

Deoarece tensiunile de strivire pentru ambele sectiuni se afla in limite


admisibile, acceptam urmatoarele pene:

Sectiunea A-A Pana 10x 8 x 32 GOST 23360-78.


Sectiunea B-B Pana 6 x 6 x 28 GOST 23360-78.

Coala
MA 000000 01 01 MC
Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 34