Sunteți pe pagina 1din 11

Tema proiect

Sa se proiecteze o brosa de compresiune pentru realizarea piesei cu forma din


mai jos, cu caracteristicile enuntate:
Lp=25 mm

D=22 mm

a=17H7 mm

Material :CuSn14
Schema procesului de aschiere

prin generare
Alegerea materialelor si stabilirea tratamentelor termice
 Semifabricatul este realizat din Cu Sn 14

Marca Starea Proprietati mecanice Parametrii tratamentului


Rp10.2 Rm A5 KCU HB Recoacere Calire Revenire
daN/mm2 N/ % J/cm2 T mediu T mediu T [˚C]
mm2 [˚C] [˚C]
Cu Sn 14 CR 450 600- 18 100 170 750- cuptor 950- ulei 700-750
750 800 1000

 Caracteristici material scula

Marca Starea Proprietati mecanice Parametrii tratamentului


Rp10.2 Rm A5 KCU HRC Recoacere Calire Revenire
daN/mm2 N/ % J/cm2 T mediu T [˚C] mediu T [˚C]
2
mm [˚C]
Rp3 CR - - - - 63- 800- cuptor 1250- ulei 560-580
66 830 1300

Stabilirea elementelor constructive-dimensionale

La brose elementele constructive-dimensionale sunt determinate de :

 forma si dimensiunile suprafetei prelucrate ( canale de pana, caneluri, roti dintate


conice, suprafete interioare cilindrice si poligonale, etc.);
 degajarea aschiilor intr-un spatiu inchis;
 inlaturarea adaosului de prelucrare progresiv, dintii brosei fiind suprainaltati unul fata
de altul cu o marime egala cu marimea avansului pe dinte Sd.

Brosa este formata din:

 coada brosei lcd , care este formata din: partea de prindere l1, partea gatuita l2, conul
de ghidare l3 si partea de ghidare fata l4.
 partea active a brosei lactiv este formata din partea de aschiere las si o parte de
calibrare lc.
 partea de ghidare posterioara l6 se mai numeste si partea de conducere din spate.
 partea de prindere posterioara l7 este proprie broselor folosite la masinile de brosat
semiautomate sau automate.

Coada brosei

d1 a d3 d4 e l1 L2 r α
No Abater No- Abateri No- Aba No- Abateri
- i mi- limita mi- teri mi- limita
mi limita nal c11 nal limi nal e8
-
d8 ta
nal

14 -0.050 8.5 -0.080 13.7 14 -0.1 11.75 -0.032 10 19 0.3 20˚


-0.077 -0.170 -0.059
Partea de ghidare posterioara

d1 d2 d3 l2 l8 l9 l10 r α
No Abater No- Abateri No Aba
- i mi- limita - teri
mi limita nal c11 mi limi
- -
d8 ta
nal na
l
16 -0.032 12 -0.095 16 -0.1 80 20 8 20 0.3 10
-0.052 -0.205

Partea activa a brosei


Partea de aschiere este formata din toti dintii aschietori ai brosei. Acesti dinti, in functie de
schema de brosare sunt pozitioanati unul fata de altul prin suprainaltarea pe dinte a z .

1. Adaosul de prelucrare

- Ar = (22-17)/2=2.5 mm

- adaos de degrosare: Ard= (7/8)*Ar= 2.1875

- adaos de finisare: Arf= (1/8)*Ar=0.3125

2. Suprainaltarea pe dinte az se determina in functie de materialul piesei, tipul si dimensiunile


suprafetei, schema de brosare, etc.

- pentru degrosare azd = 0.095mm

- pentru finisare azf = 0.035 mm

3. Numarul de dinti aschietori za


- dinti de degrosare : zd= (Ard/ azd)+1=24.026=> 24 dinti

-dinti de finisare : zf = (Arf/ azf)=8.928 => 9 dinti

- dinti de calibrare : 3 dinti

-zsim= lp/p=4

p=m*√𝐿 = 1.25*5= 6.25

4. Elemente geometrice ale dintilor [1,pag 148]

- pasul dintilor p=m*√𝐿 = 1.25*5= 6.25 => 6 .5 mm

- inaltimea dintelui h = ( 0.45…0.38)p= 0.4*6.5= 2.6 mm

- forma sau profilul dintelui

-grosimea dintelui s=(0.35…0.3)p=0.3*6.5= 1.95 mm

- grosimea golului g=(0.65…0.7)p=0.7*6.5=4.55 mm

- raza de racordare R==(0.65…0.7)p=0.7*6.5=4.55 mm

- raza de racordare la fundul dintelui r=0.5*h=1.3 mm

- unghiul spatelui dintelui: η=30˚

- coeficientul de umplere K=

5. Geometria constructive [1, pag 264]

- Unghiul de degajare γd=3˚ si γf= -10˚

- Unghiul de asezare αd=3˚ si αf=2˚, αc=1˚

- Unghiul de inclinare λ broselor plane si rar celor de interior.


6. Lungimea totala a brosei

L= lcd + lactiv + l2 = 180+(24+9+3)*6.5+80=494mm


7. Realizarea canalelor de fragmentare

Calculul regimului, fortelor si momentelor de aschiere


Viteza de aschiere pentru brose este cuprina intre 2…12 m/min si se poate calculeaza cu relatia

Forta maxima de brosare : [2, pag 258]

Fmax= 𝐶𝑝 *𝑎𝑧𝑥 ∗ 𝐵 ∗ 𝑧𝑠𝑖𝑚 ∗ 𝐾𝛾 = 135+0.95^0.6*17*4*1=200.94 N

Pentru o viteza de 6m/min, puterea este egala cu :


𝐹𝑚𝑎𝑥∗𝑉 200.94∗6
P=1.36∗4500=1.36∗4500=0.197 kw
Ascutirea si reascutirea brosei
Ascutirea si reascutirea broselor se face atat pe fata de asezare cat si pe cea de degajare, insa
este de preferat schema ascutirii pe fata de degajare.

Pt. fata de degajare

Pt. fata de asezare


Sisteme de pozitionare fixare
Conditii tehnice
 Toleranta dintilor aschietori Tas=±(0.005…0.015)mm
 Diametrul partii de ghidare din fata si din spate se executa dupa ajustajul jd2, iar
diametrul cozii si al degajarilor brosei dupa ajustajul je4, respective je7.
 Pentru lungimea totala a brosei: ±3 mm
 Bataia radiala a dintilor de finisare si a partii de ghidare din spate trebuie sa fie mai
mica decat valoarea absoluta a tolerantei la diametru in zona considerate, max.
0.05mm. Pentru dintii de calibrare nu se admite bataie radial, iar pentru portiunile
degajate ale brosei, bataia radial admisa este max 0.2mm.
 La inaltimea h a dintilor brosei se admite +0.3mm.
 Pasul dintilor brosei se executa in clasa 8 de precizie, iar diferenta dintre doi pasi
consecutive nu trebuie sa depaseasca 0.5mm.
 Abaterea la unghiuri: - unghiul de degajare ±1;
- unghiul de asezare ±30’

 Rugozitatea suprafetelor de asezare si degajare este Ra=0.8…1.6µm, iar pentru


celelalte suprafete Ra=1.6…3.2 µm
 Duritatea partii active a brosei trebuie sa fie de 61…65 HRC, iar pentru coada duritatea
trebuie sa fie de 40…45 HRC.
Bibliografie

1. Sef. de lucrari Ing. Mircea Cozmanca – Scule Aschietoare - Indrumar de


proiectare - Editura Institutul politehnic Iasi , 1972
2. Constantin Minciu, Eugen Strajescu, Constantin Dogariu-Scule
aschietoare -Indrumar de proiectare Vol.1- Editura Tehnica 1995
3. Institutul Roman de Standardizare - Scule Aschietoare si Portscule
pentru Prelucrarea Metalelor vol.I - Editura Tehnica, 1987
4. Institutul Roman de Standardizare - Scule Aschietoare si Portscule
pentru Prelucrarea Metalelor vol.II - Editura Tehnica, 1987
5. Conf.dr.ing. Mihai Severincu , Conf.dr.ing. Cristian Croitoru - Proiectarea
Sculelor Aschietoare - Editura Tipografia Universitatea Tehnica ''Gh.
Asachi'' Iasi,2001
6. Cristian Croitoru -Scule pentru aschiere in mecanica fina-ed.
Performantica, 2005
7. Ion Mitelea - Studiul Materialelor - Tehnici de Laborator - Editura Faela
1976
8. Conf. dr. ing. Ion Hopulele-Tratamente termice si termochimice, 1984

S-ar putea să vă placă și