Sunteți pe pagina 1din 37

Tema proiectului

S se proiecteze tehnologia i echipamentul tehnologic necesar executrii reperului din


desenul de mai jos, Capac considerndu-se o producie de serie cu un program anual de
faricaie
!""
#
$"""

N
n
uc%
Cum&
'($" nr% de ordine
""" % )!" % $ !""
#
$" $"""

n
uc%
n ( $%)!"%""" uc*an
$
ETAPELE PROIECTULUI
$%$% +naliza piesei ce ,a cuprinde&
- citirea i ,erificarea desenului piesei
- analiza tehnologicitii piesei
- date despre materialul piesei
$%)% Stailirea formei i dimensiunilor piesei plane
)%$% +naliza croirii materialului semifaricatului
)%)% Stailirea tehnologiei de execuie a piesei
-%$% Calculul forelor de lucru i a poziie centrului de presiune
-%)% +legerea preliminar a presei
#%$% .roiectarea tanei sau a matriei
#%)% Calculul de rezisten a unor elemente din construcia tanei sau matriei
!%$% Calculul dimensiunilor nominale i a toleranelor prilor acti,e ale sculelor
!%)% /ntocmirea desenului de ansamlu a tanei sau matriei
!%-% Stailirea definiti, a presei pe aza dimensiunilor presei
0%$% 1nstruciuni pri,ind 2ntreinerea i folosirea tanei sau matriei
0%)% 'ormarea tehnic a tanrii sau matririi piesei
3%$% Calculul cheltuielilor de prelucrare a piesei la operaia pentru care s-a
proiectat tana sau matria
3%)% 4eguli de protecia muncii la lucrul cu tana sau matria proiectat
)
1.1. Analiza constructiv i tehnoloic a piesei
5esenul de execuie al piesei e,ideniaz necesitatea oinerii unui capac din tal
suire de )mm, a,nd o form circular, 2ncadrndu-se 2n categoria pieselor amutisate cu
flan lat pre,zut cu 0 guri echidistante $"mm dispuse echidistant, iar prin tema de
proiectare se indic o producie anual de $%)!"%""" uc%
6orma piesei, dimensiunile i prelucrrile necesare pentru oinerea piesei finite
presupun o analiz a tuturor factorilor i influena acestora pentru oinerea piesei 2n condiii
normale%
Clasa de precizie ) S7+S $$$$$-80 permite execuia piesei din tal suire de )mm
din oel +- S7+S 9#8!-8", tal pentru amutisare adnc, and din tal fiat de
$--x)mm cu urmtoarele caracteristici principale&
7aelul% nr%$
Compoziie chimic, :;< Caracteristici mecanice i tehnologice
C =n Si S . Cr
>imita de
curgere c
:da'*mm
)
<
4ezistena la
rupere r
:da'*mm
)
<
+lungirea
+s :;<
4ezistena
la rupere r
:da'*mm
)
<
","8 ",)-",#
max
","-"
","-! ","-"
max
","0
)# -8-#3 =in )$ -#
?Conf% S7+S 9#8!-8"@
5in desenul de execuie al piesei se constat c acesta are o structur ce cuprinde
corpuri i figuri geometrice relati, simple%
/n figur sunt e,ideniate suprafeele componente, iar 2n taelul nr%) sunt prezentate
elementele caracteristice pentru prelucrarea piesei%
-
S
u
p
r
a
f
a

6orm
geometric
.rocedeu de
prelucrare
5
i
m
e
n
s
i
u
n
i

s
u
p
r
a
f
e

e

m
m
.recizie
dimensional

.
o
z
i

i
a

r
e
l
a
t
i
,

.recizia
de
prelucrar
e
4
u
g
o
z
i
t
a
t
e
a
Concluzii
Ai 5es% Ai%
5e
s%
S
$
Cilindric
cu flan
lat
+mutisare
!"
h(-"
5
f
(9"
S
$
S
-
B",0 $),!
+mutisare se
poate executa 2n
condiii normale
2n mai multe faze
S
)
Circular .erforare $"
S
)
S
$
") % "
"0 % "
+

0,-
Curile $" se
pot perfora 2n
condiii normale
S
-
Circular 5ecupare 9"x)
S
-
S
$
$ % "
- % "
+

0,-
5ecuparea se
execut la final
S
#
Circular .erforare )"
S
#
S
$
") % "
"0 % "
+

0,-
Curile )" se
pot perfora 2n
condiii normale
/ntruct piesa se 2ncadreaz 2n grupa de complexitate medie, iar condiiile tehnice
impuse prin desen se 2ncadreaz 2ntr-o clas medie, permit execuia acesteia 2n condiii
manuale utiliznd echipament tehnologic pentru presare cu acionare hidraulic%
+naliznd desenul piesei se poate oser,a c razele de racordare att la flan ct i la
fundul piesei sunt mici se impune ca dup amutisare s se execute o operaie de calirare%
5eoarece piesa este pre,zut cu flan lat se impune ca amutisarea s se fac cu
reinerea materialului pentru a nu se produce 2ncreiri pe suprafaa plan i 2n zona razei, r (
)mm%
+aterile dimensionale a piesei oinute prin amutisare conform anexei $8%-
?7eodorescu@ pagina 9$ ,or fi&
.entru piese cu flanD
- 2nlimea piesei h(-) mm t",0
- diametrul flanei 5
f
(9" mm
$ , "
- , "
t
- diametrul prii amutisate 5(!" mm t",)
- diametrul gurilor $" i )"
") , "
"0 , "
t
#
- precizia dispunerii gurilor d(3)
$ , "
$! , "
+

1.!. "ta#ilirea $ormei i %imensiunilor semi$a#ricatului plan


Einerea produsului cu forma i dimensiunile cerute prin desen se execut impun
determinarea dimensiunilor semifaricatului plan%
.rodusul amutisat se 2ncadreaz 2n categoria pieselor de re,oluie cu configuraie
simpl la care amutisarea se face fr suierea materialului%
/n consecin, dimensiunile semifaricatului plan se determin din egalitatea
suprafeelor semifaricatului i piesei finite cu luarea 2n consideraie a adaosului pentru
tunderea marginilor%
.entru cazul considerat, semifaricatul are form circular al crui diametru se
determin cu relaia&

S S D $- , $ $- , $
:mm<
unde& S F suprafaa piasei finite

S
F suma suprafeelor diferitelor elemente ale piesei 2n mm
)
Suprafaa piesei finite se determin prin 2nsumarea suprafeelor elementelor
geometrice simple care compun suprafaa ?cerc, cilindru, inel etc%@%
Calculul se ,a face pe fira medie%
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
!$ , $"")3 9" , $00$ -! , !-8 -# , -3!3 0) , !-! )9 , -!-#
#
)
#0
)
) 8 ) !) )
#
)- !)
)
- 8 #! - )
#
)
0"
)
9"
#
#
)
)
8 )
#
)
8
$
)
#
)
$
)
)
#
! # - ) $
+ + + +
+ + + + +
+ + + + + + + + +


d
r rd dh r rd d d S S S S S S

S
( $"")3,!$mm
)
!
$!! , $$- $-3 , $"" $- , $ !$ , $"")3 $- , $ $- , $

S D
mm
.entru e,itarea descompunerii 2n elemente geometrice simple, diametrul
semifaricatului plan se poate calcula cu aproximaie nelund 2n considerare razele cu relaia&
!)- , $)) $!"$) 09$) 8$"" -) !# # 9" #
)
$
)
)
+ + + h d d D mm
Se ,a lua 2n considerare calculul dup fira medie care este mult mai precis%
5 ( $$-,$!!mm
>und 2n considerare i adaosul pentru tierea marginilor din taelul !%! ?7eodorescu@
2n funcie de d
f
*d i d
f
adaosul pentru tierea marginilor ,a fi de ),9 mm%
5eci& 5 ( $$-,$ B ),9 ( $$0mm
5 ($$0mm
5iametrul semifaricatului circular plan din care se ,a amutisa piesa ,a a,ea
dimensiunile $$0 x )mm%
0
!.1. Analiza croirii materialului i semi$a#ricatului
.entru economisirea maxim a materialului deci de a oine deeuri minime este
necesar o croire a materialului 2n aa fel ca repartizarea produsului pe suprafaa
semifaricatului ?enzii@ s fie ct mai judicioas i a,antajoas%
7otodat se ,a ine seama de forma i dimensiunile de li,rare tipizate ale materialului%
/n general, 2n producie se folosesc croiri cu deeuri, cu deeuri pariale i fr deeuri%
/n funcie de seria de faricaie a pieselor ?serie mic, mare sau mas@ se alege ,arianta
de croire din enzi de tal laminat la rece sau fii din tal tiat din rulouri%
5eoarece forma semifaricatului plan este circular modul de amplasare a acestuia pe
anda de tal ,a fi&
Varianta 1
>imea enzii 2n acest caz ,a fi&
( ) m p n D n B ) $ + +
)-8 ) ) ) $$0 ) + + B mm
Coeficientul de croire i folosire a materialului G
c
este&
$""
"

A B
r A
k
c
:;<
2n care&
+
"
F suprafaa conturului croit 2n mm
)
r F numrul rndurilor de croire
A F limea anzii
+ F pasul de a,ans p($$8 mm
3
"
"
)
)0 , 3! $""
$$8 )-8
)
#
$$0

c
k
Varianta 2
Croire pe dou rnduri intercalat%
>imea enzii 2n acest caz ,a fi &
A(?n-$@A

B5B)m
A

(?5Bp@cos
5Bp($$8mm
! , "
$$8
!9
sin
(arcsin",!(-"
A(?$$8B)@cos-"($)"",800($"),$"8mm
A($"),$"8B$$0B#,)())),-mm
Coeficientul de croire al materialului se calculeaz cu relaia &
8
"
"
)
!33 , 8" $""
$$8 - , )))
)
#
$$0
$""

A B
r A
k
o
c
Varianta 3
Croire pe un rnd &
>imea enzii 2n acest caz ,a fi &
A(5B)m($$0B))($)"mm
+($$0B#($)"mm
Coeficientul de croire i de utilizare a materialului 2n acest caz ,a fi &
"
"
) )
-9$ , 3-
$)" $)"
#
$$0
#


A B
D
k
c
Se oser, din ,ariantele de croire prezentate c cea mai a,antajoas este croirea pe
dou rnduri intercalat cu un coeficient de utilizare de 8",!;%
5eoarece pentru oinerea piesei este necesar o scul cominat cu aciune succesi,
aceast ,ariant ,a conduce la execuia unei scule foarte complicate i scump aa c din
acest moti, ,om alege ,arianta - de croire, pe un singur rnd care ,a conduce la execuia
unei scule mai simple i mai ieftine%
5eci, pentru oinerea piesei se ,a folosi and fiat din coli de tal de $)"x)mm
sau din rulouri%
/n cadrul procesului de oinere a semifaricatelor croirea talelor 2n semifaricate
indi,iduale sau 2n fii este prima etap%
.entru reducerea cantitii de deeuri su form de capete sau deeuri refolosiile
treuie s se in cont de urmtoarele aspecte &
9
- pentru oinerea fiilor 2nguste tierea s se fac 2n lungul talei, din fiecare fie rezultnd
astfel un numr mai mare de piese, respecti, o pierdere relati, mai mic su form de capete
de fie%
Considernd formatul de tal $"""x)""" mm tierea fiilor se ,a face 2n felul
urmtor&
5eci dintr-o coal de tal se ,or oine 8 fii din tal de lime $)"mm, urmnnd
ca deeu o fie 2ngust de #"mm%
Considernd pasul de $)"mm dintr-o fie se ,or oine&
$!
$)"
$)" )"""
*

fisie piese
nr
piese
5intr-o coal de tal se ,or oine&
nr%fii x nr% piese*fie ( 8$! ($)" piese
Coeficientul de utilizare ,a fi&
"
"
$# , 0- $""
$""" )"""
$)" -- , $"!)#
$""

B L
n A
k
f
G
f
( 0-,$#;
.entru oinerea celor $%)!"%""" piese sunt necesare&
$%)!"%"""&$)" ( $"%#$0,0 coli tal ?0"%#$ coli de tala@
Cum greutatea unei coli de tal este&
C
coal
())3,8!(-",# Gg
.entru oinerea celor $%)!"%""" piese sunt necesare &
$"%#$0,0$!,3 ( $0-%!#",0tone tal ?98#%#- tone de tala@
.entru producie de serie mare este recomandat folosirea enzilor 2n rulouri laminate
la rece%
$"
1n acest caz dac inem cont de mrimea pasului de $)"mm i considernd i un deeu
de tiere de $!-)" mm limea ruloului ,a fi&
A
rulou
(?$)"8@B#"($%"""mm
Se recomand A
rulou
( $%""" mm
>ungimea total a ruloului desfurat ,e fi &
ml mm D L # , !0! 03 , !0!#80 0"" -""
)
#"" $"""


5intr-un rulou se ,or oine un numr de piese de&
'r
piese
(?!0!%#80,03 &$)"@x8(#3$)x8 ( -3%099 piese*rulou
Coeficientul de folosire a materialului&
; $0 , 3" $""
$""" !0!#80
-3099 -- , $"!)#
$""

B L
n A
K
rulou
f
H
f
(3",$0;
Se oser, c este mult mai eficient de a oine piesele din rulou dect din coal de
tal i implicit ,om adopta ,arianta a 11-a din rulou cu fixarea acestuia pe dispoziti, de
derulare%
2.2. Stabilirea tehnologiei de execuie a piesei
>a proiectarea procesului tehnologic de prelucrare prin presare la rece, primele
proleme tehnologice care se cer rezol,ate sunt cele legate de stailirea caracterului
numrului succesiunii i simultaneitii operaiilor de presare la rece pentru realizarea
reperului 2n condiiile tehnico-economice impuse%
Caracterul operaiei este determinat 2n general de forma geometric ?configuraia@
piesei, de starea suprafeei acesteia, de existena orificiilor, etc%
$$
'umrul i succesiunea operaiilor sunt determinate de configuraie, dimensiunile
2minarea elementelor geometrice constructi,e ale piesei, de precizia necesar ca i de
necesitatea respectrii anumitor date tehnologice de prelucrare sau precizii impuse%
1ntruct ca dimensiuni piesa se 2ncadreaz 2n categoria pieselor cu dimensiuni medii,
iar conform S7+S $$$$$*80 gradul de precizie este medie ?clasa a 1I-a dup 1SE@ ,om alege
ca echipament tehnologic o matri de amutisat, perforat i decupat cu aciune succesi,,
care ,a executa prelucrarea complet a piesei, asigur o producti,itate i precizie ridicat%
.entru oinerea 2n condiiile impuse treuie acordat atenie deoseit poziionrii 2n
matri, astfel 2nct s se asigure oinerea unei adncimi de amutisare ct mai mici i ct
mai uniform repartizate pe toat ca,itatea piesei, e,itarea unui contact localizat al poansonului
cu tala de amutisat ?chiar de la 2nceputul operaiei@, asigurarea unei deformri ct mai
uniforme pe 2ntreg conturul piesei%
.entru mrirea gradului de deformare la amutisare se recomand reinerea
materialului%
$)
&.1. Calculul coe$icien'ilor %e am#utisare( a a%)ncimilor %e am#utisare i a
%imensiunilor interma%iare
.entru elaorarea procesului tehnologic i proiectarea matriei pentru amutisare este
necesar s se cunoasc dac piesa are anumite caracteristici de form i dimensionale i dintr-
un anumit material se poate amutisa dintr-o singur operaie sau mai multe amutisri%
1n cazul pieselor de re,oluie cu flan ?i 2n cazul nostru cu flan lat@ se folosete un
coeficient con,enional de amutisare&
c
c
D
d
m
2n care&
d F diametrul poriunii cilindric amutisate
5
c
- diametrul acelui semifaricat plan care ar fi necesar pentru oinerea unei piese
fr flan cu 2nlimea h i diametrul d%
d ( !" mm
$9 , 9$ 0""" )!"" -" !" # !" #
) )
+ + + h d d D
c
mm
!# , "
$9 , 9$
!"

c
c
D
d
m
&.!. Calculul %iametrelor i *nl'imilor interme%iare
m
c
admis F
3 , $ $""
$$0
)
$""
0 , $
!#
9"


D
g
d
d
f
'umrul de amutisri&
( )
- $9! , )
38 % " lg
@ $$0 !8 % " lg? !" lg
$
lg
lg lg
)
$


+

m
D m d
n
n
amutisri
4eperul se ,a executa din trei amutisri
Considern c amutisarea este cu reinere din tael 3%! a,em coeficientul de
amutisare&
$-
m
$
(",0)
.entru prima operaie de amutisare
d
$
(m
$
5
c
(",0)$$0(3$,9) mm
Coeficientul de amutisare
m
)
(",8$
.entr a doua operaie de amutisare
d
)
(m
)
m
$
5
c
(",8$",0)$$0(!8,)! mm
Coeficientul de amutisare
m
-
(",80
.entru a treia operaie de amutisare%
d
-
(m
-
m
)
m
$
5
c
(",80",8$",0)$$0(!","9 mm
Cradul de deformare&
-) , )
!"
$$0

d
D
K
Calculul *nl'imilor interme%iare
( )
1
1
]
1

+
$
$
)
$
$
## , - )! , " r
d
d
m
D
h
f
( )
mm h 9$ , )) ! ## , -
9) , 3$
9"
0) , "
$$0
)! , "
)
$

1
]
1

+
h
$
( )),9$mm
( )
1
1
]
1

)
)
)
) $
)
## , - )! , " r
d
d
m m
D
h
f
( )
mm h 99 , )! ! % - ## , -
)! , !8
9"
8$ , " 0) , "
$$0
)! , "
)
)

1
]
1

h
)
( )!,99mm
( )
1
]
1

,
_

#- , " $# , "
#
-
- -
- -
-
) )
-
d
r r
r r
d
d D
h
c f
c f
f
( ) mm h 9$0 , )8 #- , "
"9 , !"
) -
$# , " ) -
"9 , !" #
9" $$0
) )
-

1
]
1


,
_

h
-
( )8,9$0 mm -" mm
$#
5eci piesa se ,a executa 2n trei faze de amutisare B calirare cu perforare i decupare
piesei 2n final fiind necesar 2n acest caz o matri succesi, de amutisare, perforare i
decupare cu reinerea materialului%
.>+' 5J E.J4+K11 .J'74L 4J.J4 MCAPAC+
Lni,ersitatea
Ntefan cel =are
Sucea,a
.lan de
Eperaie $ Semifaricat
Aanda ) x $"""
S7+S 90)#-89
Cod reper $*$
=ateria
l
Calitate
5enumirea
piesei
5imens%
$!
Arid
Creutate
'r
oper
%
Schi
=

i
5enumire
operaie
5isp
Scule Oerificatoare
1nstr%
Supl% .resare +ux% Cota 'r%
" $ ) - # ! 0 3 8 9
$"
6iere
6iere and
+nsamlu
l sculelor
de pe
linia
automat
de fiat
enzi
metalice
=nui
de
protecie
Nor de
protecie
$ , "
"
$)"
+

Nuler
)""
S7+S
$-$-*
)-8"
+utocontrol
$";
Control C7C
din or 2n
or
)" Crestare and =atri
Nuler
)""
S7+S
$-$-*
)-8"
+utocontrol
$";
Control C7C
din or 2n
or
-"
5ecupare and
=atria
$$0t",$
a$ ( $,-
$ ( $,3
Nuler
)""
S7+S
$-$-*
)-8"
+utocontrol
$";
Control C7C
din or 2n
or
#"
+mutisare la
0!,-) mm =atria
0!t $
Nuler
$!"
S7+S
$-3-*
)-8"
+utocontrol
$";
Control C7C
din or 2n
or
!"
+mutisare la
!$,-# mm
=atria !$t $
Nuler
$!"
S7+S
$-3-*
)-8"
+utocontrol
$";
Control C7C
din or 2n
or
0"
+mutisare la
!" mm B
perforare la $"
i )" B
decupare
=atria
9"t $
!"t $
$"t",!
)"t",!
Nuler
$!"
S7+S
$-3-*
)-8"
+utocontrol
$";
Control C7C
din or 2n
or
3" 7undere =atri 9"
Nuler
$!"
S7+S
$-3-*
)-8"
+utocontrol
$";
Control C7C
din or 2n
or
8"
Control final
Conform normelor interne% Se ,a executa ,izual, eliminndu-
se ridele care prezint defecte, fisuri, cute, riduri, a,uri%
9"
Splare
Conser,are
Conform normelor interne
$"" +malare Conform normelor interne
+utocontrol
$";
Control C7C
din or 2n
or
.4ECJSL> 7JP'E>EC1C 5J .4J>LC4+4J + .1JSJ1
CAPAC
$0
,.1. Calculul $or'elor %e lucru i a pozi'iei centrului %e presiune
$3
5in analiza procesului de amutisare, deformarea materialului 2ncepe odat cu
presarea poansonului asupra semifaricatului%
/n timpul presrii are lor reducerea lungimii circumferinei semifaricatului ca urmare
a aciunii tensiunilor de compresiune tangenial ?

@ i creterea 2nlimii poriunii cilindrice


amutisate datorit aciunii tensiunilor radiale de 2ntindere ?

@% >a amutisarea cu reinere


acioneaz i tensiunile de frecare ?
f
@%
6ora total pentru execuia piesei ,a fi&
6
t
(6
dec
B6
am
B6
perf
B6
reinere
6
dec
(6
dec$
B6
dec)
B6
crestare
N F
g L F
dec
c dec
3$! , )3"888 -#" )
$8"
$$0 0" )
! , ) # 0) )
$
$

,
_


+ +

6
dec$
()3,0) tf
6
dec)
(6
tundere
a piesei
N F
g g L F
dec
c dec
#3 , $9))0! -#" ) #! )
)
)
)


6
dec)
($9,0" tf
N F
cretre
30$0 -#" ) # 8 , )
6
crestare
(",30$ tf
6
dec
()3,0)B$9,0"B",30$(#3,98$
6
dec
(#3,98$ tf
6
perforare $
(0>
c
g(0)4g(0)!)-#"($)8$30,98'
6
perforare $
($-,"3" tf
6
perforare )
(>g()4g()$")-#"(#)3)!,00'
6
perforare )
(#,-!0 tf
6
perforare
( 6
perforare $B
6
perforare )
($-,"3"B#,-!0($3,#) tf
6
am
(6
am $
B6
am )
B6
am -
6ora de amutisare

se calculeaz cu relaia&
$ $
k g d F
r am!

:'<
pentru prima operaie de amutisare, 2n care&
d
$
F diametrul piesei la prima operaie
$8
g F grosimea materialului 2n mm
G
$
F coeficientul de corecie
G
$
(",3!
$#8 , $"!3# !) , " #!" ) 9) , 3$
$

am!
F
da'
6
am$
($",38tf
) ) )
k g d F
r am!

G
)
(",- pentru a 11-a i urmtoarele amutisri
9- , #9#" - , " #! ) )! , !8
)

am!
F
da'
6
am)
(!,"- tf
$! , #)#$ - , " #! ) !"
-

am!
F
da'
6
am-
(#,-)# tf
6
t am
(6
am$
B 6
am)
B 6
am-
(B$",38B!,"-8B#,-)#()",$#! tf
6
am
( )",$#! tf
6ora de reinere
6
ret
(+Q [']
+ F aria semifaricatului de su elementul de aprare [mm
)
]
p F presiunea de aprare Q() ?tael $$%)!@
+(#0)!#,0) mm
)
6
ret
(#0)!,0)),!($$,39$tf
6ora total ,a fi &
6
t
($,)?6
dec
B6
perf
B6
am
B6
ret
@($,)?#3,98$B$3,#)B)",$#!B$$,39$@($$0,8"
6
t
( $$0,8" tf
Calculul centrului %e presiune
$9
Centrul de presiune al matriei corespunde cu punctul de aplicaie al tuturor forelor de
tiere i amutisare la o curs acti, a erecului presei%
+xa cepului de fixare treuie s se gseasc 2n centrul de presiune, 2n caz contrar apar
momentele de 2nco,oiere care dezaxeaz tana sau matria, uzeaz ucele i coloanele de
ghidare ducnd la uzura prematur a matriei%
Centrul de presiune se determin cu relaia&

n
i i
l
" l
"

n
i i
l
# l
#
unde&
- l
i
x
i
i l
i
R
i
reprezint suma produsului dintre lungimile liniilor figurii i distana de la
centrul de presiune al lor la axa de coordonate respecti, D
x i R F distanele de la centrul de presiune la cele dou axe de coordonate
R("

+ + + +
+ + + +

+ + +
+ + +
mm
l l l
" l " l " l
" 8!0 , )#9
0)" #90 -3) )#8 0)
0)" 3# , )8) #90 -) , )!$ -3) 99 , $8) )#8 9# , ))! 0) $! , #"0
3
%%%
) $
3 3
%%%
) ) $ $
x()#9,8!0mm
)"
,.!. Aleerea preliminar a presei
+,nd calculat fora total pentru execuia piesei de $$0,8" tf, ,om alege o pres
mecanic .J>1 $"" cu urmtoarele caracteristici principale&
6ora maxim de presare& 6($""" G'
Cursa erecului& $"-$!" mm
'umrul curselor dule pe minut ale erecului& cd*min !"
5imensiunile mesei >xl $"""x3""
5iametrul locului pentru cep 0"x$!"
=otorul electric de acionare& GS $"
rot*min $!""
-.1. Proiectarea i %escrierea matri'ei
.entru execuia piesei s-a ales o matri cu aciune succesi,, cu 2naintarea enzii de
tal cu pasul de $)# mm, la fiecare pas executndu-se cte o operaie%
)$
=atria se compune din dou pri& partea inferioar format din placa de az pe care
se fixeaz cu uruuri i tifturi placa acti,% 1n placa de az sunt montate nite 2mpingtoare
care au rolul de a 2mpinge semifaricatul dup retragerea prii superioare a sculei%
1n partea superioar sunt fixate poansoanele de decupare, perforare i amutisare care
practic execut faz cu faz operaiile necesare execuiei piesei%
Chidarea locului superior cu cel inferior se face prin intermediul unei plci 2mpins
cu ajutorul unor arcuri fixate pe poansoanele acti,e%
6ixarea matriei pe pres se face prin intermediul unui cep de fixare ?pentru locul
superior@ i prin intermediul ridelor de fixare ?pentru locul inferior@%
-.!. Calculul %e rezisten' al unor elemente %in componen'a matri'ei
Verificarea plcilor active
Calculul de ,erificare al plcilor acti,e se face innd seama de solicitarea de
2nco,oiere care apare la presarea cu o for uniform distriuit pe conturul zonei de lucru%
.entru plcile acti,e monoloc tensiunile se pot calcula cu ajutorul unor relaii
corespunztoare 2nco,oierii plcilor plane&

i
(),!6*P
)

ai
2n care&
6 F fora de presare
P F 2nlimea plcii acti,e
5in relaia de mai sus se poate staili grosimea minim P a plcii acti,e&
ai
F $ * ! , )
Considernd cea mai mare for de $$0,8" tf, iar
ai
pentru C$)" materialul din care
se execut elementele acti,e ,om a,ea&

ai
(#0" '*mm
)
atunci
03 , 39 8) , 0-#3
#0"
$$08""" ! , )

$ mm
5in considerente constructi,e i innd cont i de adncimile de amutisare ,om
adopta grosimea plcii acti,e H=! ""%
- distana minim 2ntre marginea plcii i a muchiei acti,e&

$
( P ( 8" mm
- diametrul gurilor pentru fixarea cu uruuri&
))
d ( $),! mm F 7eodorescu
- diametrul gurilor de tift&
d
$
( d F $,! mm ( $),! F $,! ( $$ mm
- distana minim 2ntre gurile de tift i de uru&
mm
d d
d ! 3! , )$
)
$$ ! , $)
! , $) 8 , "
)
8 , "
$
#

+
+
+
+
- distana minim 2ntre marginea plcii i gurile de fixare cu uruuri&
mm d
! B
$! ! , $) ) , $ ) , $
)
#

Verificarea plcilor de spri#in


5intre elementele de sprijin ale matriei cele mai intens solicitate sunt plcile de az%
.entru plcile de az c consider fora de lucru este uniform repartizat pe lungimea
conturului acti,%
Se calculeaz momentul 2nco,oietor maxim 2n seciunea cea mai solicitat&
a%
c
%
a
!
a
!
$
F

,
_

+

)
) )
$
-
, unde&
6
c
( $,- 6 ( $,- x ##9-09,8!8 ( $!$8#"" '

a2
( #!" '*mm
)
)
)
) )
* 0# % $)8
0)"
$$0
$
0)"
$$0
8"
$!$8#"" -
mm N
%

,
_


)-

2

a2
F se ,erific%
.eri$icarea poansoanelor
.rincipalele solicitri care apar 2n capul poansoanelor sunt solicitrile de compresiune
2n timpul deformrii materialului i de 2ntindere la scoaterea fiei sau deeului de pe
poanson%
Oerificarea la compresiune se face pentru poansoanele de diametru mic puternic
solicitate 2n special pentru cele utilizate la operaii de tiere%
7ensiunea de compresiune care acioneaz ,a fi&
ac c
S
F

min
2n care &
6 F fora care acioneaz asupra poansonului
S
min
F aria seciunii trans,ersale minime 2n mm
)

ac
F efortul unitar admisiil de compresiune pentru materialul din care este construit
poansonul
6(lg ()4g()!)-#"()$-0),8- '
!- , 38
#
$"
#
) )
min

D
S mm
)
"- % )3)
!- , 38
8- , )$-0)

c

'*mm
)
<
ac

ac
($)"" '*mm
)
deci poansonul de $" rezist la solicitarea de compresiune
.eri$icarea la strivire
Oerificarea la stri,ire se face pentru a ,edea dac nu exist pericolul ptrunderii
capului superior al poansonului 2n placa de sprijin%

str
(6*S
s

a str

a str
($9" '*mm
)

88 % $88
#
$)
8- , )$-0)
)

str
'*mm
)
<
a str
.eri$icarea la $lam#a/
)#
Oerificarea la flamaj se face 2n special pentru poansoanele cu diametrul mic la care
apare 2n mod frec,ent pericolul pierderii stailitii statice la solicitarea cu fore de lucru%
Oerificarea la flamaj se face 2n funcie de mrimea coeficientului de z,eltee al
poansonului, care se calculeaz cu relaia&
(l
f
*i
min
2n care &
l
f
F lungimea de flamaj a poansonului
i
min
F raza de inerie minim
8!
)
) $)"
)
)

l
l
f
mm
l($)" mm
l
f
( 8! mm
! , )
#
$"
0#
$"
#
0#
)
#
)
#
min
min
min
min

p
p
d
d
i
S
&
i
i
min
(),! min
)!
-#
! , )
8!
min

i
l
f

"
( 9"
5eoarece <
"
, ,erificare se face cu relaia 7etmajer-1asinsGi, de forma&
# , 8$0 -# # , ! $""" # % ! $"""
f '*mm
)

c
( $9" '*mm
)
Se ,erific coeficientul de siguran la flamaj, care treuie s fie mai mare dect #%
)9 , #
$9"
# , 8$0

c
f
c

- se ,erific
0.1. Calculul %imensiunilor nominale i a toleran'elor pr'ilor active ale
sculelor
Proiectarea elementelor active pentru opera'iile %e %ecupare i per$orare
'entru perforarea g(urilor1)
5imensiunile elementelor acti,e ,or fi&
Pentru placa activ$
d
pl
(?d
p
Bj
min
@
B7
pl
(?$"B","#@
",)!
)0
d
pl
($","#
B",")!
Pentru poanson
d
p
(dmax
-7p
($"
-","$!
'entru perforarea g(urilor2)
Pentru placa activ$
d
pl
(?d
p
Bj
min
@
B7
pl
(?)"B","#@
",)!
d
pl
()","#
B",")!
Pentru poanson
d
p
(dmax
-7p
()"
-","$!
'entru decuparea piesei am!utisate *) dimensiunile elementelor acti+e +or fi,
Pentru placa activ
( )
pl
-
pl
- D D
" min
) , " +
7(",)
( )
")! , " ")! , "
"
"# , 9" ) , " ) , " 9"
+
+
pl
D
Pentru poanson
( )
( )
"$! , " "$! , "
min
98 , 89 "0 , " "# , 9"p
-
pl p
D
. D D
p
Pentru a"butisare
Sta!ilirea reperelor de racordare ale elementelor acti+e
)3
.laca de amutisare ,a reprezenta 2n zona acti, o raz de racordare r
pe
a crei ,aloare
are o mare influen asupra desfurrii 2ntregului proces de amutisare%
5e mrimea acestei raze ,or depinde&
- ,aloarea tensiunilor din semifaricat i deci fora de amutisare
- ,aloarea coeficientului admisiil de amutisare
- formarea cutelor 2n flana semifaricatului
- gradul de suiere a materialului prelucrat
- calitatea i precizia piesei
- durailitatea plcii de amutisare
.entru prima operaie de amutisare&
r
pl $
(?$,!-),!@g ?7eodorescu@
r
pl $
(),!)(! mm
.entru urmtoarele amutisri ,om adopta&
r
pl )
(# mm
r
pl -
() mm
Sta!ilirea /ocului dintre elementele acti+e la am!utisare
>a stailirea jocului ,a treui s se in seama c materialul prelucrat prezint aateri
la grosime i 2n timpul amutisrii grosimea la partea superioar a piesei crete%
/n capul pieselor cilindrice jocul unilateral ,a fi dat de relaia&
)
p pl
a
d d
/

2n care&
d
pl
F diametrul zonei de lucru a plcii de amutisare
d
p
F diametrul zonei de lucru a poansonului la operaia respecti,
)8
.entru prima operaie de amutisare jocul unilateral este&
j(gB+
sg
B?$,!T)@a
2n care&
+
sg
F aaterea superioar a cmpului de toleran la grosimea semifaricatului
+
sg
(",") mm
a F adaosul a crei ,aloare este dat 2n taelul 9%$3 ?7eodorescu@
a(",))
j()B",")B)",))(),#0 mm
.entru celelalte operaii&
j(gB+
sg
B?),!T-@a
j()B",")B-",))(),08 mm
.entru ultima operaie&
j(gB+
sg
B)a
j()B",")B",##(),#0 mm
Calculul %imensiunilor zonei %e lucru a elementelor active
'entru prima opera0ie de am!utisare
( ) ( )
"9 , "
"9 , "
93 , 3$
"! , " 9) , 3$
+
+ +

+ +
pl
-
i pl
D
A D D
pl
( ) ( )
"0 , "
"0 , "
-- , 09
-) , $ ) "! , " 9) , 3$ )

+ +
p
- a i p
D
/ A D D
p
'entru a doua opera0ie de am!utisare
( ) ( )
"9 , "
"9 , "
)9 , !8
"# , " )! , !8
+
+ +

+ +
pl
-
i pl
D
A D D
pl
( ) ( )
"0 , "
"0 , "
-! , !!
#3 , $ ) "# , " )! , !8 )

+ +
p
- a i p
D
/ A D D
p
)9
'entru a treia opera0ie de am!utisare
( ) ( )
"9 , "
"9 , "
"# , !#
"# , " !#
+
+ +

+ +
pl
-
i pl
D
A D D
pl
( ) ( )
"0 , "
"0 , "
-# , !$
-#3 , $ ) "# , " !# )

+ +
p
- a i p
D
/ A D D
p
1.1. Instruc'iuni privin% *ntre'inerea i $olosirea tan'ei
.entru a mri durata de funcionare a sculei este necesar ca aceasta s fie folosit 2n
mod corespunztor innd seama de urmtoarele reguli&
-"
- montarea sculei pe pres se ,a face prin fixarea cepului 2n erecul presei i fixarea cu
ride a matriei pe masa preseiD
- se ,a face reglajul cursei erecului 2n funcie de amutisarea cea mai dintre operaiile
de amutisareD
- piesele 2n micare ale matriei respecti, ucele i coloanele de ghidare s fie unseD
- locul de munc treuie s fie 2n perfect ordine, se ,or strnge de pe masa presei toate
oiectele i sculele care nu sunt necesareD
- nu se ,or folosi alte enzi din tal cu grosimi de material mai mari sau mai mici care
pot duce la locarea taneiD
- dup folosire matria ,a fi uns cu ,aselin i depozitat pe raft 2n mod corespunztor,
pentru a nu duce la deteriorarea ei%
1.!. 2ormarea tehnic a tan'ei
'
7
(7
p2
*n
"
B7
op
B7
dl
B7
2r
[min]
/n care&
-$
7
p2
F timpul de pregtire-2ncheiere
n
"
F numrul de piese care constituie lotul
7
op
F timpul operati,
7
dl
F timpul de deser,ire a locului de munc
7
2r
F timpul de 2ntreruperi reglementate
Suma timpurilor 7
op
, 7
dl
i 7
2r
este timpul unitar notat cu 7
u
%
( )
$
$""
$ k -
p
t t -
op a ! u

,
_

+ +
[min]
2n care&
t

F timpul consumat de ctre lucrtorul de la pres pentru transformarea


semifaricatului 2n pies
t
a
F timpul 2n decursul cruia au loc mnuiri sau aciuni ale lucrtorului sau utilajelor,
necesare pregtirii transformrii semifaricatului 2n pies tanat sau matriat
p F procentul stailit pentru timpul de deser,ire a locului de munc 7
dl
i pentru timpul
de 2ntreruperi reglementate 7
2r
G
$
F coeficientul care ine seama de timpul de deser,ire a locului de munc i de
2ntreruperi reglementate
7
p2
(9B#!(!# min
( ) ( )
( )
$
) $
# - ) $
$ $
k
n n 1
n t t t n t
t -
a a a a
! u

1
]
1

+
+ + + +
+
1 n
k
t
c
!

[min]
2n care&
G
c
F coeficient ce ine seama de timpul cuplajului
n F numrul de curse dule a culisorului
z F numrul de piese oinute la o curs dul a culisorului presei
t
a $
F timp ajuttor pentru pornirea presei
t
a$
(","$ min
t
a)
B t
a-
B t
a!
F pentru aezarea colacului pe tamurul de alimentare
t
a)
B t
a-
B t
a!
(-,#B),#B$,$(9,9 min
G
$
($,"!
( ) ( )
#) , " "! , $
!" $
) , ) $ , $ $ !" "$ , " # , ) # , - $ !" "$ , "
") , "
1
]
1

+ + + + + + +
+
u
-
-)
%
u
=!&'2 "in
#)"# , " #) , "
$""""
!#
"
+
+
-
u
pi
-
N
-
n
-
N
(
%
=!&'2!2 "in
3.1. Calculul cheltuielilor %e prelucrare a piesei la opera'iile pentru care s4a
proiectat matri'a
Costul de producie pe ucat al unei piese oinut prin deformare plastic la rece ,a
fi&
--
C ( C
mat
B C
man
B C
r
B C
ap
B C
ac
:lei*uc<
unde&
C
mat
F costul materialului necesar confecionrii unei piese, 2n lei*uc
C
man
F costul manoperei necesare confecionrii unei piese, 2n lei*uc
C
r
F costul regiei totale ?pe secie i pe uzin@ pentru o pies, 2n lei*uc
C
ap
F amortizarea presei ce re,ine unei piese, 2n lei*uc
C
as
F amortizarea tanei ce re,ine unei piese, 2n lei*uc
Costul materialului necesar confecionrii unei piese are expresia&
f
mat
k
c g S
2
0
$"


2n care&
S F aria piesei, 2n mm
)
-$ , $"!08
#
$$0
#
) )

D
S mm
)
g()mm
(3,8 Gg*dm
-
c F costul materialului 2n lei*Gg
c(8#"" lei*Gg
G
f
F coeficientul de folosire a materialului
G
f
(3-;
"8 , $893
3- $"
#"" % 8 8 , 3 ) -$ , $"!08
0

mat
2
lei
C
mat
($893,"8 lei*uc
"
0" 0" n
-

2
p%
r
u
p
man
+
2n care&
4
p
F retriuia medie orar a presatorului
4
r
- retriuia medie orar a reglorului
4
p
())""" lei*or
4
r
()#""" lei*or
7
u
(",#) min
-#
""!# , "
"
<

n
-
p
min
$0 , $!0 ""!# , "
0"
)#"""
#) , "
0"
))"""
+
man
2
lei*uc
C
man
($!0,$0 lei*uc
$""

2 2
man r

2n care&
4 F regia total, 2n ;D
4 ( $!";
)# , )-#
$""
$!"
$0 , $!0
r
2
lei*uc
C
r
( )-#,)# lei*uc

a
p p
ap
n
A V
2
2n care&
O
p
F ,aloarea iniial a presei, 2n lei
O
p
($!"%"""%""" lei
n
a
F programul anual de faricaie, 2n uc*an
n
a
($%)!"%""" uc 3)!" uc
+
p
F norma de amortizare a presei
+
p
()!;
- gradul de 2ncrcare al presei cu faricarea programului anual , 2n ;
3)!" uc
; #8 $""
# 9! , " 8 ) -"" 0"
""" % )!" % $ #)"# , "
; $""
0"
$

p r s s
a -
n k d n 1
n N

2n care&
z
$
F numrul de zile lucrtoare dintr-un an, se ia -"" zileD
n
s
F numrul de schimuri dintr-o zi, )D
d
s
F durata schimului, 8 ore
G
r
F coeficient pentru reparaiile preselor, Gr(",9!
n
p
F numrul de prese, # prese
-!
! , 0)
#8
)!
""" % )!" % $
""" % """ % $!"

ap
2
lei
3)!" uc
C
ap
(0),! lei
a
e
ae
n
V k
2

lei*uc
G()
O
e
F ,aloarea echipamentului tehnologic respecti, a matriei i S5O aferente
O
e
()"%"""%""" lei
-)
""" % )!" % $
""" % """ % )" )

ae
2
lei*uc
3)!" uc
C
ae
(-) lei*uc
Costul de producie pe ucat al unei piese ,a fi&
C($893B$!0,$0B)-#,)#B0),!B-)()-8$,9 lei
C=2)*&+ lei
-0
3.!. Reuli %e protec'ia muncii la lucrul cu matri'a proiectat
.entru a se e,ita posiilitatea de producere a accidentelor la lucrul cu matria
proiectat se ,or respecta normele generale de protecia muncii precum i a celor specifice
acestui domeniu&
- se ,or utiliza i a,iza numai acele tehnologii care nu prezint pericol de accidente prin
aplicarea lorD
- tehnologia adoptat ,a fi astfel 2ntocmit 2nct s fie utilizat cu precdere tane i
matrie 2nchise fr posiilitatea introducerii minilor 2n zona de aciune a elementelor
moileD
- 2n funcie de felul semifaricatului adoptat se ,or pre,edea sisteme adec,ate de
poziionare i introducere 2n zona de lucruD
- se ,or prefera sisteme i elemente de desprindere fixe 2n locul celor moileD
- executarea comenzii de pornire a presei se ,a face prin folosirea amelor miniD
- 2n timpul lucrului se ,a urmri ca anda s mearg uor 2ntre plcile de ghidareD
- se ,or monta dispoziti,e pentru locarea pedalei 2mpotri,a declanrii accidentale a
presei sau dispoziti,e pentru cuplarea presei cu amele miniD
- se ,or monta grilaje de protecie legate cinematic cu partea superioar a tanei sau a
erecului preseiD
- se pot monta i dispoziti,e de protecie cu celul fotoelectricD
- pentru introducerea materialului 2n tan se ,or folosi numai scule corespunztoare%
-3