Sunteți pe pagina 1din 25

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE I MBOLNVIRE

PROFESIONAL PENTRU LOCUL DE MUNC VULCANIZATOR


1. Proce!" #e $!%c&
V!"c'%()'*or!" din cadrul SC.GIOVANI.SRL i desfoar activitatea n compartimentul
destinat activitatii de vulcaniare si asi!ur efectuarea unor activit"i specifice de remediere a
defectelor anvelopelor diferitelor tipuri de ve#icule rutiere$%autoturisme$ &iciclete$ motociclete$
ciclomotoare$ autove#icule tractoare$ remorci$ semiremorci$ remorci uoare' e(ecutand
dia!nosticarea defectelor anvelopelor$ vulcaniarea anvelopelor$ camerelor de aer$ demontarea$
asam&larea ro"ilor i montarea ro"ii pe autove#icul$ nlocuirea anvelopelor uate sau n vederea
adecvrii la seon$ ec#ili&rarea ro"ilor si pastrarea ec#ipamentului de munca destinat procesului
din incinta unitatii.
+. E"e$e%*e"e co$,o%e%*e '"e (*e$!"!( #e $!%c& e-'"!'*
+.1. M(."o'ce #e ,ro#!c/(e
)asini montat*demontat anvelope+
)asini de ec#ili&rat roti+
,rese vulcaniare+
,olior de &anc si polior de mana+
,istol pneumatic+
Compresoare aer si instalatia pneumatica+
cricuri+
crucior de transport materiale+
tom&eroane i couri de !unoi+
instala"ii sanitare+
+.+. S'rc(%' #e $!%c& %fisa postului'
Atri&u"iile prevute n fia postului-
.i desfoar activitatea n compartimentul destinat activitatii de vulcaniare i are
responsa&ilit"i de e(ecu"ie+
,strea i rspunde de o&iectele de inventar luate n primire de la administrator+
Ve!#ea permanent la prent/mpinarea incendiilor i procedea conform normelor ,SI
sta&ilite n unitate+
.n situa"ia producerii unor defec"iuni %la instala"ia electrica$ de apa$ de nclire$ inunda"ie'
sesiea de ndat administratorul sau conducerea unitatii pentru luarea de msuri+
A0ut la evacuarea materialelor de valoare n ca de incendiu+
,rimete pe &a de semntur i "ine eviden"a materialelor necesare ce i sunt repartiate de
administrator+
Asi!ur pstrarea acestora n condi"ii de si!uran"+
Solicit administratorului n timp util completarea reervei de materiale+
Aparatele i ec#ipamentele sunt e(ploatate i depoitate n condi"ii de si!uran"$ respect/nd
ntocmai re!ulamentele de e(ploatare i NSS) specifice locului de munc+
Starea ec#ipamentului de lucru i cel de securitate i sntate a muncii este verificat ilnic
pentru a corespunde tuturor normelor n vi!oare+
Le!isla"ia i normele de securitate i sntate n munc sunt nsuite i aplicate cu stricte"e$
conform cerin"elor de la locul de munc+
Se vor respecta n ntre!ime instruc"iunile primite n timpul instructa0elor periodice.
+.0. Me#(!" #e $!%c&
V!"c'%()'*or1 i desfoar activitatea at/t n incint nc#is c/t i n aer li&er.
Spa"iile respective sunt caracteriate de-
Iluminat natural si artificial+
1emperatura re!la&il n anotimpul rece. .nclirea incintei se realiea de la
o central termica proprie+
Curen"i de aer naturali sau artificiali+
Radiatii electroma!netice n apropierea ec#ipamentelor electrice+
Calamit"i naturale+
,ul&eri pneumoconio!ene %poliare'+
Gae vapori$ aerosoli %eapamente$ vapori c#imici de la produse de
vulcaniat'+
Gae sau vapori inflama&ili sau e(ploivi %com&usti&ili lic#ii$ !ae naturale'.
0. F'c*or( #e r(c (#e%*(2(c'/(
0.1. F'c*or( #e r(c ,ro,r(( $(."o'ce"or #e ,ro#!c/(e
F'c*or( #e r(c $ec'%(c
2. Or!ane de maini n micare %prindere$ antrenare m/n sau articole de vestimenta"ie la
masina montat*demontat anvelope$ masina de ec#ili&rat roti$ polior'+
3. 4eplasri ale mi0loacelor de transport %lovire$ strivire de mi0loace de transport auto$
presa vulcaniare$ cricuri'+
5. Cderea unor o&iecte$ alunecare$ rosto!olire$ %masina$ cric$ roti$ materiale depoitate
necorespuntor'+
6. Rsturnare a dulapurilor$ rafturilor sau a diverselor materiale aflate n poi"ii nesi!ure
sau neasi!urate+
7. Cdere din tavan de &uc"i de tencuial sau a corpurilor de iluminat %datorit
neremedierii i efecturii reviiilor la termen+
8. ,roiectare de corpuri sau particule com&inate cu 0eturi de aer la manevrarea
defectuoas % ro&ineti$ pistol$ instalatia pneumatica'+
9. 4eviere cu vite a uilor$ ferestrelor$ por"ilor datorat curen"ilor puternici de aer+
:. Recul %la deplasarea cricului$ rotilor pe suprafa" accidentat sau ciocniri ; loviri de
elemente de construc"ie la transportul sarcinilor'+
<. =eturi de lic#ide fier&in"i din instala"ia termic la lovire accidental+
2>. Suprafe"e sau contururi periculoase$ n"eptoare$ tioase %foarfeci$ cutit$ cio&uri de
sticl sparte'+
22. Suprafe"e alunecoase %scri alunecoase$ n special n seon rece sau umed'+
23. Recipiente su& presiune %compresoare aer si instalatia pneumatica$presa vulcaniare'+
0.+. F'c*or( #e r(c ,ro,r(( $e#(!"!( #e $!%c&
F'c*or( #e r(c *er$(c
25. 1emperatur ridicat %presa vulcaniare$ !alerii de evacuare'+
26. 1emperatur co&or/t %scule de cur"at$ lopat de pad$ n seonul rece'+
27. ?lcri$ flame %scurcircuite n instala"ii i ec#ipamentele electrice$ lucrul cu foc
desc#is n caul aprinderii unor !unoaie'+
F'c*or( #e r(c e"ec*r(c
28. Curent electric n atin!ere direct %prelun!itoare cu defecte de protec"ie$ iola"ie$
interven"ii neautoriate n interiorul aparatelor electrice'+
29. Curent electric n atin!ere indirect %defec"iuni la instala"ia de mpm/ntare sau unor
circuite de protec"ie com&inat cu mediu umed datorat splrii rotilor'+
F'c*or( #e r(c c3($(c
2:. Su&stan"e to(ice % solu"ii de curatat si vulcaniat'+
2<. Su&stan"e caustice %solu"ii de desfundat'+
3>. Su&stan"e inflama&ile i e(ploi&ile %com&usti&ili lic#ii$ vapori'+
F'c*or( #e r(c 2()(c
32. 1emperatura ridicat n anotimpul cald n lipsa condi"ionrii aerului+
33. 1emperatura co&or/t a suprafe"elor * contactul cu pr"i metalice ale conductelor n
anotimpul rece ca urmare a nefunc"ionrii;defectrii centralei
35. @miditatea aerului ridicata+
36. Curen"i de aer la cur"area$ aerisirea incintei+
37. A!omot %pistol pneumatic$ compresor'+
38. Iluminat puternic %lucrul n mieul ilei * refle(ii de !eamuri'+
39. Calamit"i naturale %trnet$ v/nt$ !rindin * n special accident de traseu'+
3:. ,oten"ial electrostatic la poliat+
3<. Radia"ii electroma!netice n apropierea mainilor electrice %polior'+
5>. ,ul&eri pneumoconio!ene %prafuri to(ice de la cur"at$ prafuri micro&iene'+
F'c*or( #e r(c c3($(c
52. Gae$ vapori$ aerosoli caustici$ to(ici %proveni"i din deter!en"i$ produse de curatat$
com&usti&ili lic#ii$ func"ionarea motoarelor'+
53. Vapori inflama&ili %com&usti&ili lic#ii$ folosirea &eninei la cur"at'+
55. ,ul&eri c#imice n suspensie n aer+
F'c*or( #e r(c 4(o"o5(c
56. )icro&i i )icroor!anisme n timpul i!ienirilor+
57. )icro&i$ &acterii$ virusuri i alte &oli transmisi&ile contactate cu !unoaiele i resturile
cur"ate+
0.0. F'c*or( #e r(c ,ro,r(( 'rc(%(( #e $!%c&
Neco%2or$(*&/(
58. A&sen"a unor opera"ii %determinarea tuturor sarcinilor de munc prin fia postului'+
59. Lipsa impunerii controlului medical inclusiv avi medical apt pentru lucru+
So"(c(*'re 2()(c&
5:. Bfort dinamic %numar mare de clienti la sfarsit de saptamana'+
5<. ,oi"ii de lucru for"ate sau vicioase %demontare* montare roti'+
So"(c(*'re ,(3(c&
6>. A!resiune fiic sau ver&al din partea cole!ilor %inclusiv manifestri indecente'+
0.6. F'c*or( #e r(c ,ro,r(( e7ec!*'%*!"!(
Ac/(!%( 5re8(*e
62. Bfecturi !reite de poi"ionri %demontare* montare roti$ fi(area pe masina de
ec#ili&rat$ poitionarea cricului'+
63. Bfectuare de opera"ii neprevute prin sarcina de munc %deplasri$ sta"ionri n one
periculoase$ inclusiv accidentul de traseu domiciliu * loc de munc'+
65. 4eplasri cu pericol de cdere %deec#ili&rri$ alunecri$ mpiedicri'+
66. Nefolosirea unor elemente de protec"ie la ec#ipamentele folosite %polior$ compresor$
capacul de si!uranta a masinii de ec#ili&rat$ dispoitiv umflare roti'+
67. Cdere de la nl"ime %mpiedicare de materiale depoitate necorespuntor com&inat
cu utiliare de ncl"minte necorespuntoare'+
Co$!%(c&r( 'cc(#e%*o5e%e
68. Necunoaterea i folosirea !reit a lim&a0ului !estual n caul diri0rii unor
autove#icule sau$ lips de coordonare n caul lucrului n ec#ip+
69. Nepreciarea clar a sarcinii de lucru curente de ctre administratorul unitatii+
O$((!%(
6:. Neefectuarea instructa0ului SS) conform le!isla"iei n vi!oare$ e(punerea factorilor
de risc$ a incidentelor i a accidentelor i a msurilor luate+
@NI1A1BA -
SC.GIOVANI.SRL
6. F(8' #e e-'"!'re ' "oc!"!( #e
$!%c&
N@)CR ,BRSOANB BD,@SB- 2
4@RA1A BD,@NBRII -: #
BCEI,A 4B BVAL@ARB -
LOC@L 4B )@NCC -
V!"c'%()'*or
CO),ONBNFA
SIS1B)@L@I 4B
)@NCC
?AC1ORI
4B RISC
I4BN1I?ICAFI
?OR)A CONCRB1C 4B
)ANI?BS1ARB A ?AC1ORILOR
4B RISC
CONSBCINFA
)ADI)C
,RBVIAIGILC
CLASA
4B
GRAVI1A1B
CLASA 4B
,ROGAGI*
LI1A1B
NIVBL
,ARFIAL
4B
RISC
> 2 3 5 6 7 8
)i0loace de
produc"ie
?actori de risc
mecanic
2. Or!ane de maini n micare
%prindere$ antrenare m/n sau
articole de vestimenta"ie la masina
montat*demontat anvelope$ masina
de ec#ili&rat roti$ polior'+
4BCBS 9 5 7
> 2 3 5 6 7 8
3. 4eplasri ale mi0loacelor de
transport %lovire$ strivire de mi0loace
de transport auto$ presa vulcaniare$
cricuri'+
4BCBS 9 2 5
5. Cderea unor o&iecte$ alunecare$
rosto!olire$ %masina$ cric$ roti$
materiale depoitate
necorespuntor'+
INV GR III 6 3 5
6. Rsturnare a dulapurilor$ rafturilor
sau a diverselor materiale aflate n
poi"ii nesi!ure sau neasi!urate+
4BCBS 9 3 6
7. Cdere din tavan de &uc"i de
tencuial sau a corpurilor de
iluminat %datorit neremedierii i
efecturii reviiilor la termen+
INV GR III 6 3 5
8. ,roiectare de corpuri sau particule
com&inate cu 0eturi de aer la
manevrarea defectuoas % ro&ineti$
pistol$ instalatia pneumatica'+
INV GR III 6 3 5
9. 4eviere cu vite a uilor$
ferestrelor$ por"ilor datorat
curen"ilor puternici de aer+
I1) 5*67 ile 3 5 3
> 2 3 5 6 7 8
:. Recul %la deplasarea cricului$ rotilor
pe suprafa" accidentat sau
ciocniri ; loviri de elemente de
construc"ie la transportul sarcinilor'+
N 2 6 2
<. =eturi de lic#ide fier&in"i din
instala"ia termic la lovire
accidental+
I1) 5*67 ile 3 6 3
2>. Suprafe"e sau contururi
periculoase$ n"eptoare$ tioase
%foarfeci$ cutit$ cio&uri de sticl
sparte'+
I1) 67*2:> ile 5 6 5
22. Suprafe"e alunecoase %scri
alunecoase$ n special n seon rece
sau umed'+
INV GR III 6 5 6
23. Recipiente su& presiune
%compresoare aer si instalatia
pneumatica$presa vulcaniare'+
4BCBS 9 2 5
)ediu de )unc ?actori de risc termic 25. 1emperatur ridicat %presa
vulcaniare$ !alerii de evacuare'+
I1) 5*67 ile 3 6 3
> 2 3 5 6 7 8
26. 1emperatur co&or/t %scule de
cur"at$ lopat de pad$ n seonul
rece'+
I1) 5*67 ile 3 3 3
27. ?lcri$ flame %scurcircuite n
instala"ii i ec#ipamentele electrice$
lucrul cu foc desc#is n caul
aprinderii unor !unoaie'+
4BCBS 9 3 6
?actori de risc electric 28. Curent electric n atin!ere direct
%prelun!itoare cu defecte de
protec"ie$ iola"ie$ interven"ii
neautoriate n interiorul aparatelor
electrice'+
4BCBS 9 5 7
29. Curent electric n atin!ere indirect
%defec"iuni la instala"ia de
mpm/ntare sau unor circuite de
protec"ie com&inat cu mediu umed
datorat splrii rotilor'+
4BCBS 9 5 7
?actori de risc c#imic 2:. Su&stan"e to(ice % solu"ii de curatat
si vulcaniat'+
I1) 5*67 ile 3 5 3
> 2 3 5 6 7 8
2<. Su&stan"e caustice %solu"ii de
desfundat'+
I1) 67*2:> ile 5 5 5
3>. Su&stan"e inflama&ile i
e(ploi&ile %com&usti&ili
lic#ii$vapori'+
4BCBS 9 2 5
?actori de risc fiic 32. 1emperatura ridicat n anotimpul
cald n lipsa condi"ionrii aerului+
I1) 5*67 ile 3 5 3
33. 1emperatura co&or/t a
suprafe"elor * contactul cu pr"i
metalice ale conductelor n
anotimpul rece ca urmare a
nefunc"ionrii;defectrii centralei
I1) 5*67 ile 3 5 3
35. @miditatea aerului ridicata+ I1) 5*67 ile 3 5 3
> 2 3 5 6 7 8
36. Curen"i de aer la cur"area$
aerisirea incintei+
N 2 5 2
37. A!omot %pistol pneumatic$
compresor'+
N 2 5 2
38. Iluminat puternic %lucrul n mieul
ilei * refle(ii de !eamuri'+
I1) 5*67 ile 3 5 3
39. Calamit"i naturale %trnet$ v/nt$
!rindin * n special accident de
traseu'+
4BCBS 9 2 5
3:. ,oten"ial electrostatic la poliat+ N 2 5 2
3<. Radia"ii electroma!netice n
apropierea mainilor electrice
%polior$ compresor'+
N 2 5 2
> 2 3 5 6 7 8
5>. ,ul&eri pneumoconio!ene %prafuri
to(ice de la cur"at$ prafuri
micro&iene'+
4BCBS 9 2 5
?actori de risc c#imic 52. Gae$ vapori$ aerosoli caustici$
to(ici %proveni"i din deter!en"i$
produse de curatat$ com&usti&ili
lic#ii$ func"ionarea motoarelor'+
I1) 67*2:> ile 5 5 5
53. Vapori inflama&ili %com&usti&ili
lic#ii$ folosirea &eninei la cur"at'+
4BCBS 9 3 6
55. ,ul&eri c#imice n suspensie n aer+ I1) 5*67 ile 3 6 3
?actori de risc
&iolo!ic
56. )icro&i i )icroor!anisme n
timpul i!ienirilor+
I1) 5*67 ile 3 5 3
57. )icro&i$ &acterii$ virusuri i alte
&oli transmisi&ile contactate cu
!unoaiele i resturile cur"ate+
4BCBS 9 2 5
> 2 3 5 6 7 8
Sarcina de )unc Neconformit"i 58. A&sen"a unor opera"ii
%determinarea tuturor sarcinilor de
munc prin fia postului'+
4BCBS 9 2 5
59. Lipsa impunerii controlului
medical inclusiv avi medical apt
pentru lucru+
4BCBS 9 2 5
Solicitare fiic 5:. Bfort dinamic %numar mare de
clienti la sfarsit de saptamana'+
I1) 5*67 ile 3 6 3
5<. ,oi"ii de lucru for"ate sau vicioase
%demontare* montare roti'+
I1) 5*67 ile 3 6 3
Solicitare psi#ic 6>. A!resiune fiic sau ver&al din
partea cole!ilor %inclusiv manifestri
indecente'+
I1) 5*67 ile 3 6 3
B(ecutant Ac"iuni !reite 62. Bfecturi !reite de poi"ionri
%demontare* montare roti$ fi(area pe
masina de ec#ili&rat$ poitionarea
cricului'+
INV GR III 6 3 5
> 2 3 5 6 7 8
63. Bfectuare de opera"ii neprevute
prin sarcina de munc %deplasri$
sta"ionri n one periculoase$
inclusiv accidentul de traseu
domiciliu * loc de munc'+
4BCBS 9 2 5
65. 4eplasri cu pericol de cdere
%deec#ili&rri$ alunecri$
mpiedicri'+
INV GR III 6 3 5
66. Nefolosirea unor elemente de
protec"ie la ec#ipamentele folosite
%polior$ compresor$ capacul de
si!uranta a masinii de ec#ili&rat$
dispoitiv umflare roti'+
4BCBS 9 3 6
67. Cdere de la nl"ime %mpiedicare
de materiale depoitate
necorespuntor com&inat cu
utiliare de ncl"minte
necorespuntoare'+
INV GR III 6 3 5
Comunicri
accidento!ene
68. Necunoaterea i folosirea !reit a
lim&a0ului !estual n caul diri0rii
unor autove#icule sau$ lips de
coordonare n caul lucrului n
ec#ip+
4BCBS 9 2 5
> 2 3 5 6 7 8
69. Nepreciarea clar a sarcinii de
lucru curente de ctre
administratorul unitatii+
I1) 5*67 ile 3 3 3
Omisiuni 6:. Neefectuarea instructa0ului SS)
conform le!isla"iei n vi!oare$
e(punerea factorilor de risc$ a
incidentelor i a accidentelor i a
msurilor luate+
I1) 67*2:> ile 5 5 5
9. For$!"' ( c'"c!"!" %(-e"!"!( #e r(c 5"o4'"
Loc!" #e $!%c' : V!"c'%()'*or
N(-e" 5"o4'" #e r(c : 01;<
N
r!
H
=. N(-e"!r("e ,'r/('"e #e r(c ,e 2'c*or( #e r(c
Loc!" #e $!%c' : V!"c'%()'*or
N(-e" 5"o4'" #e r(c : 01;<
0
1
2
3
4
5
6
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43 F45 F47
NIVELURI PARTIALE DE RISC
FACTORI DERISC
<. LE>END
?2 Or!ane de maini n micare %prindere$ antrenare m/n sau articole de vestimenta"ie la
masina montat*demontat anvelope$ masina de ec#ili&rat roti$ polior'+
?3 4eplasri ale mi0loacelor de transport %lovire$ strivire de mi0loace de transport auto$ presa
vulcaniare$ cricuri'+
?5 Cderea unor o&iecte$ alunecare$ rosto!olire$ %masina$ cric$ roti$ materiale depoitate
necorespuntor'+
?6 Rsturnare a dulapurilor$ rafturilor sau a diverselor materiale aflate n poi"ii nesi!ure
sau neasi!urate+
?7 Cdere din tavan de &uc"i de tencuial sau a corpurilor de iluminat %datorit neremedierii
i efecturii reviiilor la termen+
?8 ,roiectare de corpuri sau particule com&inate cu 0eturi de aer la manevrarea defectuoas
% ro&ineti$ pistol$ instalatia pneumatica'+
?9 4eviere cu vite a uilor$ ferestrelor$ por"ilor datorat curen"ilor puternici de aer+
?: Recul %la deplasarea cricului$ rotilor pe suprafa" accidentat sau ciocniri ; loviri de
elemente de construc"ie la transportul sarcinilor'+
?< =eturi de lic#ide fier&in"i din instala"ia termic la lovire accidental+
?2> Suprafe"e sau contururi periculoase$ n"eptoare$ tioase %foarfeci$ cutit$ cio&uri de sticl
sparte'+
?22 Suprafe"e alunecoase %scri alunecoase$ n special n seon rece sau umed'+
?23 Recipiente su& presiune %compresoare aer si instalatia pneumatica$presa vulcaniare'+
?25 1emperatur ridicat %presa vulcaniare$ !alerii de evacuare'+
?26 1emperatur co&or/t %scule de cur"at$ lopat de pad$ n seonul rece'+
?27 ?lcri$ flame %scurcircuite n instala"ii i ec#ipamentele electrice$ lucrul cu foc desc#is n
caul aprinderii unor !unoaie'+
?28 Curent electric n atin!ere direct %prelun!itoare cu defecte de protec"ie$ iola"ie$
interven"ii neautoriate n interiorul aparatelor electrice'+
?29 Curent electric n atin!ere indirect %defec"iuni la instala"ia de mpm/ntare sau unor
circuite de protec"ie com&inat cu mediu umed datorat splrii rotilor'+
?2: Su&stan"e to(ice % solu"ii de curatat si vulcaniat'+
?2< Su&stan"e caustice %solu"ii de desfundat'+
?3> Su&stan"e inflama&ile i e(ploi&ile %com&usti&ili lic#ii$vapori'+
?32 1emperatura ridicat n anotimpul cald n lipsa condi"ionrii aerului+
?33 1emperatura co&or/t a suprafe"elor * contactul cu pr"i metalice ale conductelor n
anotimpul rece ca urmare a nefunc"ionrii;defectrii centralei
?35 @miditatea aerului ridicata+
?36 Curen"i de aer la cur"area$ aerisirea incintei+
?37 A!omot %pistol pneumatic$ compresor'+
?38 Iluminat puternic %lucrul n mieul ilei * refle(ii de !eamuri'+
?39 Calamit"i naturale %trnet$ v/nt$ !rindin * n special accident de traseu'+
?3: ,oten"ial electrostatic la poliat+
?3< Radia"ii electroma!netice n apropierea mainilor electrice %polior$ compresor'+
?5> ,ul&eri pneumoconio!ene %prafuri to(ice de la cur"at$ prafuri micro&iene'+
?52 Gae$ vapori$ aerosoli caustici$ to(ici %proveni"i din deter!en"i$ produse de curatat$
com&usti&ili lic#ii$ func"ionarea motoarelor'+
?53 Vapori inflama&ili %com&usti&ili lic#ii$ folosirea &eninei la cur"at'+
?55 ,ul&eri c#imice n suspensie n aer+
?56 )icro&i i )icroor!anisme n timpul i!ienirilor+
?57 )icro&i$ &acterii$ virusuri i alte &oli transmisi&ile contactate cu !unoaiele i resturile
cur"ate+
?58 A&sen"a unor opera"ii %determinarea tuturor sarcinilor de munc prin fia postului'+
?59 Lipsa impunerii controlului medical inclusiv avi medical apt pentru lucru+
?5: Bfort dinamic %numar mare de clienti la sfarsit de saptamana'+
?5< ,oi"ii de lucru for"ate sau vicioase %demontare* montare roti'+
?6> A!resiune fiic sau ver&al din partea cole!ilor %inclusiv manifestri indecente'+
?62 Bfecturi !reite de poi"ionri %demontare* montare roti$ fi(area pe masina de ec#ili&rat$
poitionarea cricului'+
?63 Bfectuare de opera"ii neprevute prin sarcina de munc %deplasri$ sta"ionri n one
periculoase$ inclusiv accidentul de traseu domiciliu * loc de munc'+
?65 4eplasri cu pericol de cdere %deec#ili&rri$ alunecri$ mpiedicri'+
?66 Nefolosirea unor elemente de protec"ie la ec#ipamentele folosite %polior$ compresor$
capacul de si!uranta a masinii de ec#ili&rat$ dispoitiv umflare roti'+
?67 Cdere de la nl"ime %mpiedicare de materiale depoitate necorespuntor com&inat cu
utiliare de ncl"minte necorespuntoare'+
?68 Necunoaterea i folosirea !reit a lim&a0ului !estual n caul diri0rii unor autove#icule
sau$ lips de coordonare n caul lucrului n ec#ip+
?69 Nepreciarea clar a sarcinii de lucru curente de ctre administratorul unitatii+
?6: Neefectuarea instructa0ului SS) conform le!isla"iei n vi!oare$ e(punerea factorilor de
risc$ a incidentelor i a accidentelor i a msurilor luate+
?. FIA DE MSURII PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNC
V!"c'%()'*or
Nr.
Crt
LOC 4B )@NCC ; ?AC1OR 4B RISC
NIVBLB
RISC
)AS@RA ,RO,@SC
NO)INALIAARBA )CS@RII
CO),B1BNFB
II
RCS,@N4BRI
1BR)BNB
> 2 3 5 6 7
2 F1 Or!ane de maini n micare %prindere$
antrenare m/n sau articole de vestimenta"ie la
masina montat*demontat anvelope$ masina de
ec#ili&rat roti$ polior'+
7 ,relucrarea i contientiarea riscului cu
ocaia instructa0ului periodic.
Afiarea de instruc"iuni proprii fiecrui
ec#ipament.
Verificarea periodic a e(isten"ei
aprtorilor ec#ipamentelor te#nolo!ice.
,ersoan
desemnat SS)
Lucratorul
Administrator
Cu ocaia
instructa0ului
periodic
,eriodic
3 F1< Curent electric n atin!ere indirect %defec"iuni
la instala"ia de mpm/ntare sau unor circuite
de protec"ie com&inat cu mediu umed datorat
splrii rotilor'+
7 Se va verifica &una func"ionare a tuturor
mpm/ntrilor i se vor remedia cele
defecte.
,ersoan
desemnat SS)
Cu ocaia
instructa0elor
> 2 3 5 6 7
1oate utila0ele i ec#ipamentele i nulul
priei cldirii vor fi mpm/ntate i se vor
o&"ine &uletine de mpm/ntare date de o
firm autoriat.
periodice
Imediat
5 F1= Curent electric n atin!ere direct %prelun!itoare
cu defecte de protec"ie$ iola"ie$ interven"ii
neautoriate n interiorul aparatelor electrice'+
7 ,relucrarea cu ocaia instructa0elor SS) a
IN1BR4ICFIBI de a interveni n interiorul
ec#ipamentelor$ ta&louri sau instala"ii
electrice neautoriat.
Se vor afia intruc"iuni interne$ interdic"ii
scrise.
,ersoan
desemnat SS)
Lucratorul
Cu ocaia
instructa0elor
periodice
Imediat
6 F6 Rsturnare a dulapurilor$ rafturilor sau a
diverselor materiale aflate n poi"ii nesi!ure
sau neasi!urate+
6 ,elucrarea riscului cu an!a0a"ii i a
msurilor de prevenire.
Verificarea prin sonda0$ aten"ionarea i
ntreruperea activit"ii n ca de pericol.
,ersoan
desemnat SS)
Lucratorul
Administrator
Cu ocaia
instructa0elor
periodice
7 F11 Suprafe"e alunecoase %scri alunecoase$ n
special n seon rece sau umed'+
6 Bfectuarea instructa0elor SS)
Contientiarea riscului i trasarea de
msuri mpreun cu an!a0atul.
,ersoan
desemnat SS)
Lucratorul
Administrator
Cu ocaia
instructa0elor
periodice
8 F19 ?lcri$ flame %scurcircuite n instala"ii i
ec#ipamentele electrice$ lucrul cu foc desc#is n
caul aprinderii unor !unoaie'+
6 Verificarea periodic i remedierea
defec"iunilor electrice.
Bvitarea suprasolicitrii instala"iilor
Responsa&il S@*
,SI
Lucratorul
Cu ocaia
instructa0elor
periodice
> 2 3 5 6 7
electrice * nlocuirea si!uran"elor fui&ile
cu si!uran"e automate.
Instruirea an!a0a"ilor i prelucrarea
lucrului cu foc desc#is numai cu permis.
,ermanent.
9 F0+ Vapori inflama&ili %com&usti&ili lic#ii$
folosirea &eninei la cur"at'+
6 Intericerea produselor inflama&ile pentru
cur"at pe &a de instruc"iuni proprii
afiate.
Responsa&il S@*
,SI
Lucratorul
,ersoan
desemnat SS)
,ermanent
: F66 Nefolosirea unor elemente de protec"ie la
ec#ipamentele folosite %polior$ compresor$
capacul de si!uranta a masinii de ec#ili&rat$
dispoitiv umflare roti'+
6 ,relucrarea cu ocaia instructa0elor SS) i
contientiarea riscului de ctre an!a0a"i.
Verificarea ilnica a e(isten"ei aprtorilor
ec#ipamentelor te#nolo!ice$ si a folosirii
acestora.
Responsa&il SS)
Administrator
Lucratorul
Cu ocaia
instructa0ului
periodic
,ermanent
@. I%*er,re*'re' re)!"*'*e"or e-'"!&r((
Nivelul de risc !lo&al calculat pentru locul de munc V!"c'%()'*or
este de 01;< valoare care l ncadrea n cate!oria locurilor de munc cu
nivel de risc $(c nedepind valoarea accepta&il %5$7'.
Reultatul este sus"inut de J?ia de evaluareJ din care se o&serv c totui c din totalul de
6? factori de risc identifica"i$ ? depesc$ ca nivel par"ial de risc$
valoarea accepta&il 0:
K 9 ncadr/ndu*se n cate!oria de risc mediu %6'
K 0 ncadr/ndu*se n cate!oria de risc mare%7'
Cei ? factori de risc ce se situea n domeniul inaccepta&il sunt-
?2. Or!ane de maini n micare %prindere$ antrenare m/n sau articole de
vestimenta"ie la masina montat*demontat anvelope$ masina de ec#ili&rat roti$ polior'+ %nivel
par"ial de risc 7'
?6. Rsturnare a dulapurilor$ rafturilor sau a diverselor materiale aflate n poi"ii
nesi!ure sau neasi!urate+ %nivel par"ial de risc 6'
?22. Suprafe"e alunecoase %scri alunecoase$ n special n seon rece sau umed'+
%nivel par"ial de risc 6'
?27. ?lcri$ flame %scurcircuite n instala"ii i ec#ipamentele electrice$ lucrul cu
foc desc#is n caul aprinderii unor !unoaie'+ %nivel par"ial de risc 6'
?28. Curent electric n atin!ere direct %prelun!itoare cu defecte de protec"ie$
iola"ie$ interven"ii neautoriate n interiorul aparatelor electrice'+ %nivel
par"ial de risc 7'
?29. Curent electric n atin!ere indirect %defec"iuni la instala"ia de mpm/ntare
sau unor circuite de protec"ie com&inat cu mediu umed datorat splrii
rotilor'+ %nivel par"ial de risc 7'
?53. Vapori inflama&ili %com&usti&ili lic#ii$ folosirea &eninei la cur"at'+ %nivel
par"ial de risc 6'
?66. Nefolosirea unor elemente de protec"ie la ec#ipamentele folosite %polior$
compresor$ capacul de si!uranta a masinii de ec#ili&rat$ dispoitiv umflare
roti'+ %nivel par"ial de risc 6'
,entru diminuarea sau eliminarea celor ? factori de risc care se situea n
domeniul inaccepta&il'$ sunt necesare msurile !eneric preentate n J?ia de msuri
propuseL.
.n ceea ce privete reparti"ia factorilor de risc pe surse !eneratoare$ situa"ia se preint
dup cum urmea-
M 25% * factori de risc proprii mi0loacelor de produc"ie+
M 47,92% * factori de risc proprii mediului de munc+
M 10,42% * factori de risc proprii sarcinii de munc+
M 16,66% * factori risc proprii e(ecutantului.
4in analia fiei de evaluare se constat c +6 respectiv$ 9;A
dintre factorii de risc identifica"i pot avea consecin"e ireversi&ile asupra e(ecutantului
%invaliditate i deces'$ ceea ce arat c dei inciden"a este mai mic$ dup !ravitate$ locul de
munc preint pericol ridicat de accidentare.
1;.PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICABI DUP ELEMENTELE
SISTEMULUI DE MUNC
Loc!" #e $!%c' : V!"c'%()'*or
N(-e" 5"o4'" #e r(c : 01;<