Sunteți pe pagina 1din 34

Cuprins

Tema proiectului
Alegerea acionrii
Proiectarea transmisiei prin curele
Proiectarea angrenajului cilindric
Calculul angrenajului cilindric
Verificarea angrenajului cilindric
Determinarea forelor nominale din angrenajul
cilindric
Proiectarea arborilor
Alegerea rulmenilor
PROIECT
2
ORGANE DE MAINI II
S se proiecteze o transmisie mecanic reductoare cu
schema cinematic din figura de mai jos, acionat electric
de un motor asincron trifazat cu rotorul in scurtcircuit,
aand dou trepte de reducere a turaiei de intrare !n
i
"
prin curele trapezoidale, angrenaj cilindric cu dini
inclinai, miscarea de rotaie a arborelui de ie#ire din
reductor cu turaia !n
e
" fiind transmis la ma#ina de lucru
printr$un cuplaj elastic cu boluri%

& ' electromotor(
), * ' roi de curea(
+ ' curea de transmisie trapezoidala(
, ' arbore de intrare in reductor(
- ' pinion cilindric(
. ' roat condus(
/ ' arbore de iesire din reductor(
0 ' semicuplaj(
&1 ' lagre cu rulmeni(
&& ' carcas%
Date iniiale2
Puterea la ie#irea din reductor !P e "2 P e 3 *4567(
3
Turaia la ie#ire !n e "2 n e 3+,1 4rot8min7 (
D
h
3,9&1
*
ore (
Condiiile de funcionare2
:umrul de ore de funcionare pe zi2 / 4ore8zi7(
Alegerea acionrii
&% Tipul electromotorului AS;$&+)S$+/$*
Dimensiunile de gabarit ale motoarelor asincrone cu rotor
in scurtcircuit, din seria celor cu tlpi
<ig% )%


)% Alegerea caracteristicilor motorului
STAS ).,,$.*
Stabilirea puterii electromotorului !P"
P
nec
3

e
P

tc
=

c
=

n
r

tc
3 1%0,

c
3 1%0.
4

r
3 1%00
n 3 +

n
r
3 1%00
3

3 1%0,>1%0.>1%00

3 1%/,/
P
nec
3
858 . 0
4
P
nec
3 ,%, 4567
Alegerea rapoartelor de transmitere
- raportul global2 i 3
e
i
n
n
- rapoartele pariale2
treapta ; 2 i
tc
3
I
i
n
n
treapta a ;;$a 2 i
c
3
II
I
n
n
i
c
3
e
I
n
n
i
c
se alege din STAS -1&)$/)
) 5
c
i
)
4
tc
i
Alegerea turaiei de sincronism2
Tabelul &%
n
s
.,1 &111 &,11 +111
n
i
.1/ 0-1 &**1 )/01
i )%1) )%.* *%&& /%),
i
?
&%, &%, &%, &%,
i
c
&%., &%., &%., &%.,
i
tc
1%.- &%1* &%,- +%&*
i
tc
3
c
i
i
Se alege din STAS ).,,$.* o putere PP
nec
2 P 3 ,%, 4567
Proiectarea transmisiei prin curele
5
<ig% +%
Denumirea
parametrului
Simbol @%A% Belaie de calcul
Putere de
calcul la
arborele
conductor
P
c
56 P
c
3 P ,%,
Turaia roii
conductoare
n
1
Bot8min datC de bazC &**1
Turaia roii
conduse n 2
Bot8min
n 2 3
tc
i
n
1
3 n
;
-.)%/0
Begimul de lucru
Baportul de
transmitere
i
tc
$ &%,-
Tipul curelei $ $ Tip SPD
Diametrul
primiti al
roii mici
Dp
1
Am
Se alege constructi,
funcie de tipul
curelei, respectEndu$
se prescripiile din
STAS &&-)$-.
&11
Diametrul
primiti al
roii mari
Dp
2
Am
Dp
2
3 i = Dp
1
&,-
Distana
preliminar
dintre a9e
A mm
1%.!Dp
1
F Dp
2
"

A
p

)!Dp
1
F Dp
2
"
&.0%)
A
,&)
@nghiurile
dintre ramurile
curelei
grade

3 )arcsin
A
Dp Dp
2
1 2

&1%-.
@nghiul de
inf#urare pe
roata mic
1

grade
1
3 &/1 $

&-0%++
6
@nghiul de
inf#urare pe
roata mare
2

grade
2
3 &/1 F

&01%-.
Gungimea
primiti a
curelei
G
p
mm
G
p
3)Asin=
) (
360
2
*
2 2 1 1
1
Dp Dp

+ +

&111
!STAS"
Distana intre
a9e recalculat
A mm
A se obine din
formula de mai sus,
inlocuind celelalte
alori calculate
anterior
)0.%/)
Viteza
periferic a
curelei
V m8s
V 3 !
1 1
n Dp "8-1111
.%,+
Coeficientul de
funcionare
C
f
$ &%)
Coeficientul de
lungime
C
G
$ 1%0
Coeficientul de
inf#urare
C

$ 1%0.
Puterea
nominal
transmis de o
curea
P
1
?6
)%,/
:umrul de
curele D
$
z
0
3
0
* * P C C
P C
l
f

( z 3 z
0
8C
z
)%--
Coeficientul
numrului de
curele
C
z
$ 1%0,
:umrul de roi u $ )
<recena
incooierilor
curelei
f Hz f 3 u>V>&1
3
8 G
p
&,%1-
<ora
periferic
transmis
< :
< 3
V
P
0
3
* 10
--*%1&
<ora de
intindere a
curelei
<
1
:
<
0
3 &%.=<
&&)/%/&
Cotele de
modificare a
distanei
dintre a9e
I
J
I
p
L * 03 . 0
J
p
L * 015 . 0
I 14 . 30
J 07 . 15
7
<orma, dimensiunile #i condiiile tehnice pentru
geometria canalelor roilor de curea trapezoidale sunt
indicate in fig% *% #i tabelul +% $ STAS &&-)$-.%
Fig. 4.
Tabelul +%
Sectiunea
canalului
J D A K C D L !&-"
l
p
,,+ /,, && &* &0 ). +) &-
n min% &,- ),, +,+ *,) ,,. /,& 0,- *,.
m min% *,. 0 && &* &0 &0,0 )+,* &-
< . t & / t & &1
2
1
+

&),,
2
1
+

&.
2
1
+

)*
3
1
+

)0
4
1
+

&*,,
2
1
+

L / t 1,+
&) t
1,+
&, t
1,+
&0 t
1,*
),,, t
1,,
+. t 1,-
**,, t
1,.
)) t 1,*

+- t
&
+/ t & +/ t & +/ t &+/ t +1M+/ t +1M+/ t +1M +/ t &
+) t & +* t & +* t & +* t &+- t +1M+- t +1M+- t +1M +- t +1M
B 1,, 1,, &,1 &,1 &,, ),1 ),1 &,1
NKSLBVAT;; 2
' Simbolurile dimensiunilor din fig% * si tabelul +% au
urmtoarele semnificaii2
l
p
$ limea primiti a canalului ' egal cu limea
primiti a curelei respectie ' este dimensiunea de
baz a ansamblului roat$curea #i determin
caracteristicile geometrice funcionale principale ale
transmisiei (
n $ inlimea canalului deasupra liniei primitie (
8
m $ adEncimea canalului sub linia primiti (
f $ distana dintre a9a seciunii canalului e9trem #i
marginea ecin a roii(
e $ distana dintre a9ele seciunilor la dou canale
ecine (
$ unghiul canalului (
r $ raza de rotunjire a marginii canalului (
D
p
$ diametrul primiti al roii de curea reprezentEnd
diametrul la care canalul are limea egal cu
limea primiti l
p
(
D
e
$ diametrul e9terior al roii (
D
e
3 D
p
F )n (
K $ limea total a roii 2
K 3 !z $ &"e F )f , in care z este numrul
de canale%
Abaterile limit ale dimensiunii e sunt alabile pentru
distana dintre a9ele seciunilor oricror dou canale
ale roii de curea !consecutie sau neconsecutie"%
Diferena dintre inlimile efectie n, msurate in
acela#i plan a9ial al canalelor succesie ale roii de
curea, nu trebuie s dep#easc alorile indicate in
tabelul *%
Tabelul *%
Sectiunea canalului J D A K !&-" C D L
Diferenta ma9ima
dintre alorile
efectie n in acelasi
plan a9ial 4mm7
1,) 1,+ 1,, 1,-
Proiectarea angrenajului
Calculul de rezistenta a angrenajelor conice cu dantura
in eolenta este reglementat in STAS &))-/$/*, considerand
incarcarea reala atat la solicitarea flancului prin
9
oboseala de contact cat si la solicitarea de incooiere a
dintilor%
Predimensionarea angrenajului conic
Se determina diamentrul mediu minim al pinionului si
modulul normal mediu minim din conditiile de rezistenta la
solicitarea de oboseala la contact, respecti incooiere a
dintilor, se aleg numerele de dinti si deplasarile
specifice de profil pentru cele doua roti conice%
Calculul la oboseala de contact a flancurilor dintilor se
poate realiza prin compararea tensiunii de contact O
H
cu
tensiunea admisibila de contact O
HP&!)"
unde O
H lim &!)"
este
tensiunea limita la oboseala de contact a pinionului,
respecti rotii conice conduse si S
HP&!)"
este coeficientul de
siguranta la solicitarea de contact, de unde rezulta
relatia de calcul pentru dimentrul mediu minim al
pinionului2
d
m&min
3
Valoarea calculata se rotunjeste la o aloare intreaga
mai mare d
m&
4mm7
Calculul dintilor la oboseala prin incooiere determina
relatia pentru modulul normal mediu minim2
m
nm min
3
Valoarea calculata se rotunjeste la o aloare
standardizata in STAS /))$/)
&% Predimensionarea angrenajului
10
Se determin distana minim intre a9e #i modulul
normal minim din condiia de rezisten la solicitarea de
oboseal de contact, respecti de incooiere a dinilor, se
aleg numerele de dini #i deplasrile specifice de profil
pentru cele dou roi cilindrice%
a
min
3!uF&">
3
1
2
2
lim
1
* * * * *
* * *
) ( * * 2
* * * *
1
1
1
]
1

,
_

W X V R L N
B E H
hp
b H
a
H H V A
Z Z Z Z Z Z
Z Z Z Z
S
u
K K K K

mn
min
3
X R N p W a
B Sa !a ! ! V A
" " " " S! a
" " " " K K K K
* * * * ) / ( * *
* * * * * * * *
lim 0
2
1u este raportul numerelor de dini
u 3
Z#ic
Z#are
3
1
2
Z
Z
3
2
1
n
n
3 i
c
i
c
3 &%.,(
Aomentul de torsiune al pinionului cilindric2
T
1
?
3
6
1
1
10 *

P
T
1
3 */-,*%) 4:>mm7
Puterea transmis de pinionul cilindric2
P
1
3 P=
r tc
* 3 &%,>1%0,>1%00) P
1
3 ,%&. 4?67
Turaia pinionului2
n
1
3
tc
i
i
n
n
1
3 0)+%1. 4rot8min7
Viteza unghiular a pinionului2
1
3 6 . 96
30
*
1
1

n
4rad8s7
Baportul numerelor de dini2
u 3 i
c
3 &%.,
Turaia roii cilindrice condus2
n
38 . 615
5 . 1
07 . 923
2
1
2
n
i
n
c
4rot8min7
11
:umrul de cicluri de funcionare !solicitare la
contact #i incooiere" a pinionului2
:
10 4
1
10 * 76 . 2 10 * 5 * 07 . 923 * 60 * * 60
! H h ! H
N N n N
)% Date adoptate
$ tipul angrenajului2 cilindric e9terior(
- material #i tratament termic2 &,Cr1/ cu nirare in baie$
duritatea recomandat2 HK 3 -,11 4APa7(
$ clasa de precizie2 se adopt clasa de precizie mijlocie 3
.(
$ profilul de referin2 definit in seciunea normal pe
direcia dintelui prin cremaliera de referin2 STAS /)&$
/)( 20
n
( h 1
*

an
( C 2 . 0
*

n
(
$ unghiul de inclinare al danturii2

15 !pentru dantur
imbuntit"(
$ coeficientul diametral al limii danturii2 31 . 0
$
(
$ factorul de utilizare2 5
A
35
Am
>5
Al
( 5
Am
3&( 5
Al
3&( 5
A
3&(
$ factorul dinamic2 5
V
3&%10(
$ factorul repartiiei sarcinii pe limea danturii2
! H
K K
(

H
K
31%),>
$
F& 5
H
3 1%),>1%/F&
H
K
3 &%+& 3
!
K
(
$ factorul repartiiei frontale a sarcinii la solicitarea
de contact2
H
K 3


H
K 3 &%)0(
$ factorul influenei formei flancurilor2 D
H
3)%, (
$ factorul influenei lungimii minime de contact2 D

3 1%0,(
$ factorul materialelor2 D
L
3&/0 4APa7
2
1
(
$ factorul influenei inclinCrii danturii2 D

3&(
$ coeficientul a9ial al limii danturii2
$ a
>
%
a
b
u

+1
2
75 . 0
5
2
* 8 . 0
a a
(
$ rezistena limitC de bazC la oboseala de contact2
b
H lim
3 !1%&,HKF),1" 50 t

b
H lim

3 !1%&,=-,11F),1" 50 t
b
H lim

3 &*,1 APa(
12
$ factorul de siguran admisibil pentru solicitarea de
contact2 S
Hp
3&%&,(
$ factorul influenei duratei de funcionare asupra
solicitrii de contact #i incooiere2
D
:
3&( J
:
3&(
$ factorul influenei ungerii2 D
G
3&(
- factorul influenei rugozitii flancurilor dinilor2
D
B
3&(
$ factorul influenei periferice2 D
V
3&(
$ factorul de dimensiune2 D
I
3&(
$ factorul influenei raportului duritilor flancurilor
dinilor celor dou roi2 D
P
3&(
$ factorul repartiiei frontale a sarcinii la solicitarea
de incooiere2 5
!
3
( )

" *
(

; 6 . 2

5
!
3

5 . 1 * 1
6 . 2
5
!
3 &(
$ factorul de formC al dintelui2 J
<a
3)%,(
$ factorul concentratorului de tensiune la piciorul
dintelui2 J
Sa
3)(
$ factorul inclinrii dinilor2 J

31%/(
$ factorul gradului de acoperire2 J

3&(
$ rezistena limit de baz la solicitarea de incooiere2

lim 0
3 !+)1F1%1,HK" t&11
lim 0
3 /114APa7(
$ factorul sensibilitii materialului solicitat la
oboseal de concentratorul de tensiune2 J 1 . 1

(
$ factorul de rugozitate2 J
B
3&(
$ factorul de dimensiune2 J
I
3&(
+% Llemente geometrice calculate
$ Distanta minima intre a9e 2
Diametrul mediu minim al pinonului conic2
d
m&min
3 3
13
Diametrul mediu al pinionului d
m&
3*/mm
Calculul angrenajului conic
Date initiale2
&% @nghiul dintre a9e2 Q
)% :umerele de dinti2 z
&
3&/, z
)
3).
+% Aodulul e9terior m
e
3+mm
*% Profilul de referinta
3 1%+(
Calculul parametric al rotii plane
&% :umarul de dinti ai rotii plane
z
p
3 ! 3 3+)%*mm
)% Gungimea e9terioara generatoarei de diizare
B
e
31%,Rm
e
Rz
p
3 1%,R+R+)%*3*/%-mm
14
+% Gatimea danturii bS1%+RB
e
3&*%,/
bS&1Rm
e
3+1 3T b3&*%,/mm!se adopta aloarea ce mai
mica"
*% Gungimea mediana a generatoarei de diiziare B
m
3B
e
$
1%,b 3*/%-$1%,R&*%,/3*&%+&mm
,% Gungimea interioara a generatoarei de diizare
B
i
3B
e
$b3 */%-$&*%,/3+*%1)mm
-% Aodulul median m
m
3m
e
RBm8B
e
3+R 3)%,,mm
.% Diametrul de iziare d
m&
3m
m
Rz
&
3)%,,R&/3 *,%0mm(
d
m)
3m
m
Rz
)
3)%,,R).3 -/%/,mm
/% Baportul numerelor de dinti u3 8 3 3&%,
0% @nghiul conului de diizare
&1%
Coeficientul deplasarii radiale de profil
9
r&
31%))( 9
r)
3$1%))
&&% Coeficientul deplasarii tangentiale de
profil 9
t&
31%1&(9
t)
3$1%1&
Calculul parametrilor rotilor dintate
15
&% ;naltimea e9terioara a capului dintelui
h
ae&
3 h
ae)
3
)% ;naltimea e9terioara a piciorului dintelui
h
fe&
3
h
fe)
3
+% ;naltimea e9terioara a dintelui h
e
3h
ae&
Fh
fe&
3-%- mm
*% Arcul de diizare e9terior
s
e&
3 s
e)
3URm
e
$s
e&$
3*%)mm
,% @nghiul piciorului dintelui
6. @nghiul capului dintelui
.% @nghiul capului de cap (
/% @nghiul conului de picior (

0% Diametrul de diizare e9terior d
e&
3m
e
Rz
&
3,*mm(
d
e)
3m
e
Rz
)
3/&mm
16
&1% Diametrul cercului de cap e9terior
d
ae&
3d
e&
F)h
ae&
Rcos -1%&10mm( d
ae)
3d
e)
F)h
ae)
Rcos
/+%,.mm
&&% ;naltimea e9terioara a conului de cap
H
ae&
3B
e
Rcos $h
ae&
Rsin H
ae)
3B
e
Rcos $h
ae)
Rsin
3 )/%.&mm
&)% ;naltimea interioara a conului de cap
H
ai&
3H
ae&
$bRcos ( H
ai)
3H
ae)
$bRcos
)&%*)mm
Dimensiuni nominale de control
&% Coarda constanta e9terioara
s
ce&
3s
e&
Rcos
)
V3 *%-mm(s
ce)
3s
e)
Rcos
)
V3+%.mm
)% ;naltimea la coarda constanta h
ce&
3h
ae&
$
1%),s
e&
Rsin)V3)%..mm( h
ce)
3h
ae)
$1%),s
e)
Rsin)V3&%-+mm
Boti dintate cilindrice analoge
&% :umarul de dinti
z
&
3z
&
8cos 3 )&%,-mm( z
)
3z
)
8cos
)% Diametrul de diizare
d
e&
3z
&
Rm
e
3-*%-/mm(d
e)
3z
)
Rm
e
3&*.%1-mm
+% Diametrul cercului de cap
d
ae&
3d
e&
F)h
ae&
3.)(d
ae)
3d
e)
F)h
ae)
3&,&%.*mm
4. @nghiul de presiune pe cercul capului
V
ae&
3cosV
ae&
3d
e&
RcosV8d
ae&
3+)%/, (
V
ae)
3cosV
ae)
3d
e)
RcosV8d
ae)
3)*%*0
17
,% Diametrul de baza
d
be&
3d
e&
RcosV3 -1%..mm( d
be)
3d
e)
RcosV3 &+/%&0mm
-% Distanta dintre a9e a
e
31%,!d
e&
Fd
e)
"3&1,%/.mm
a
min
3)%.,=
3
1
2
2
1
982 . 0 * 8 . 189 * 88 . 0 * 42 . 2
15 . 1
1450
75 . 1 * 6 . 0 * 2
6 . 2 * 2 . 1 * 15 . 1 * 1 * 06 . 8060
1
1
1
1
]
1

,
_

,
_

a
min
3 )-%+ 4mm7 (
$ Distanta intre a9e 2 a
6
3 +1 4mm7(
$ Diametrele de diizare preliminare 2
1
2
1

u
a
$
W
pr
3)&%/& 4mm7(
$ u $
pr pr & '

3 +/%&- 4mm7(
$ Vitezele tangeniale preliminare ale roilor dinate 2
pr t
pr pr
pr t
(
n $ $
(
2
1 1 1 1
1
1000 60 1000 2


3
1000 * 60
38 . 615 * 81 . 21 * 14 . 3
3
31%.3
pr t
(
2
(
$ Aodulul normal minim necesar 2
m
min n
3
1 * 1 * 1 . 1 * 1 * ) 25 . 1 / 800 ( * 48 * 32 . 0
1 * 8 . 0 * 2 * 5 . 2 * 73 . 1 * 2 . 1 * 15 . 1 * 1 * 2 . 48654
2
3 1%04mm7
Valoarea calculat pentru modulul danturii se
rotunje#te la o aloare superioar standardizat #
n
4 mm 7
conform STAS 822 - 82 din urmtorul #ir 2 1 ( &%&), (
1%25 ( &%+., ( 1.5 ( &%., ( 2 ( )%), ( 2.5 (
)%., ( 3 ( +%, ( ( *%, ( 5 ( ,%, ( ! ( .
( 8 ( 0 ( 1" ( && ( 12 ( &* ( 1! ( &/ ( 2"
( )) ( 25 ( )/ ( 32 ( +- ( " ( *, ( 5" (
!" ( .1 ( 8" ( 01 ( 1""%
$ :umrul ma9im de dini pentru pinion 2
n
n W
# u
# a
z
+

) 1 (
cos ) ( 2
max 1

3
2 * 5
15 cos * ) 2 140 ( * 2
3+-%/,(
$ :umrul de dini pentru pinionul cilindric2 z
&
3+-(
$ :umrul de dini pentru roata cilindric condus 2
z u z
& '
3 *=+- 3 &** z
)
3&**(
u z z
realizat

& '
/ 3 &**8+- 3 *(
u i u
$at c
3 *(
18
u
u u
u
u
$at realizat
$at
a


')) 3 % 3 % 75 . 0 100 *
4
03 . 4 4
<

(
$ Distana de referin dintre a9e 2
a #
z z
n

+

' &
& cos
3 )=
15 cos 2
144 36 +
3T a 3 &/-%+* 4mm7(
$ @nghiul de angrenare frontal 2

,
_


t
W
tW
a
a
cos arccos 3 arccos
,
_

55 . 20 cos *
180
34 . 186
3T
tW
3 &*%))

(
$ Coeficientul deplasarii de profil insumate 2
( )
t tW
n
n n n*
in( in(
t+
z z
, , ,

+
+
2
2 1
2 1
tW
in( 3 tg
tW
$ 1%+** 3 1%+,0 ' 1%+** 3 $1%10(
t
in( 3 tg
t
$ 1%+- 3 1%+.- ' 1%+- 3 1%1&*/(
9
ns
3
93 . 25 ) 1048 . 0 ( *
20 2
144 36

+
t+
(
9
n&
31%&0(
9
n)
3$ 1%*+(
Calculul angrenajului cilindric
Calculul geometric #dimensionarea$ al angrenajului
cilindric
BLGAT;; PL:TB@ CAGC@G@G WLNALTB;C AG A:WBA:AXLGNB C;G;:DB;CL LITLB;NABL C@
D;:T; ;:CG;:AT;
BLAG;DATL C@ SC@GL DL T;P CBLAAG;LBA
Tabelul ,%
:r%
poz
%
Denumirea
elementului
Simbol
@nitate
de
masura
Belatii de calcul%
;ndicatii de
adoptare% Aentiuni
si obseratii
L9emplul
1 & ) + *
;
%ate initiale pri&ind de'inirea geometrica a
danturii angrenajului
& :umarul de dinti D
&!)"
+-( &**
19
) Aodulul normal m
n
4mm7 STAS /))$/) )
+ @nghiul de
inclinare de
diizare
4grade
7
&,
* @nghiul de
presiune normal
de referin
n
4grade
7
Conform STAS /)&$/) )1
, Coeficientul
normal al capului
de referin
*
an
h
Conform STAS /)&$/) &
- Coeficientul
normal al jocului
de referin la
capul dintelui
*
n
c
Conform STAS /)&$/) 1%),
. Coeficientul
normal al
inaltimii
flancate a
capului dintelui
*
a!n
h
Se indica prin tema
de proiectare
1
/ Coeficientul
normal al
adEncimii de
flancare a
capului dintelui
*
a!n

Becomandari in
STAS /)&$/)
1
0 Distana intre
a9e
a
6
4mm7
a
6
3 acos
t
8cos
t%
&/1
&1 Coeficientul
normal al
deplasrilor de
profil
9
n&!)"
S$au stabilit la
predimensionare
1%)1
$1%*)
&& Coeficientul
frontal al
deplasrilor de
profil
9
t&!)"
9
t&!)"
3 9
n&!)"
=cos 1%&0+
$1%*1,
&) Gimea danturii K
&!)"
4mm7
b
)
3
% a
a *
b
&
3 b
)
F !1%,
&%,"m
n
b
)
3 &+,
b
&
3 &+,
;;
(lemente geometrice generale ale angrenajului
& Distana de
referin dintre
a9e
a 4mm7
a 3
( )
cos 2
2 1 n
# z z +
&/-%+*
) @nghiul de
presiune de
referin frontal
t
4grade
7
t
3 arctg!tg cos /
n
"
)1%,,
+ @nghiul de
angrenare frontal
t%
4grad
e7
t%
3 arccos!
t
%
a
a
cos
&*%))
20
"
* Aodulul frontal
m
t
4mm7
m
t
3 m
n
8cos )%1.
, Diametrul de
diizare
d
&!)"
d
&
3 z
&
=m
n
8cos
d
)
3 z
)
=m
n
8cos
d
&
3 .*%,)
d
)
3
)0/%1/
- Baportul de
transmitere
i
&) i
&)
3 z
)
8z
&
*
. Diametrul de
rostogolire
d
6&!)"
d
6&
3
1
2
12
+ i
a
%
d
6)
3 z
)
=d
6&
8z
&
d
6&
3 .)
d
6)
3 )//
/ Coeficientul
normal de
modificare a
distanei dintre
a9e
Y
n
Y
n
3
n
%
#
a a
$+%&.
0 Coeficientul
normal de
mic#orare a
jocului de
referin la cap

Y
n
Y
n
3 9
ns
$ Y
n
$))%.-
&1 Diametrul de
picior
d
f&!)"
4mm7
d
f&
3d
&
$!
1
* *
n n an
, c h + "m
n
d
f)
3d
)
$)!
*
an
h F
*
n
c $
9
n)
"m
n
d
f&
3 .)%*
d
f)
3
)0*%.)
&& ;nlimea de
referin a
dintelui
!nescurtat"
h 4mm7
h 3 !)
* *
n an
c h + "m
n
*%,
&) ;nlimea
dintelui
scurtat!in scopul
restabilirii
jocului la cap
egal cu cel de
referin"
h
sc
4mm7
h
sc
3 h $
n
-
=m
n
,1%1)
&+ Diametrul de cap
de referin !cu
dinti nescurtati"
d
a&!)"
4mm7 d
a&
3 d
f&
F )h
d
a)
3 d
f)
F )h
d
a&
3 /&%*
d
a)
3
+1+%.)
&*
Diametrul de cap
scurtat !cu dini
scurtai in
scopul
restabilirii
jocului la cap
egal cu cel de
referin"
d
asc&!)"
4mm7
d
asc&
3 d
f&
F )h
sc
d
asc)
3 d
f)
F )h
sc
d
asc&
3
&.)%**
d
asc)
3
+0*%.-
21
&, Diametrul de baz d
b&!)"
4mm7
d
b&
3 d
&
cos
t

d
b)
3 d
)
cos
t

d
b&
3
-0%..
d
b)
3
).0%1+
&- @nghiul de
inclinare pe
cilindrul de baz
b

4grade7
b
3 arctg!tg =cos

t
"
&*%1.
&. @nghiul de
inclinare pe
cilindrul de cap
) 2 ( 1 a

4gra
de7
) 2 ( 1 a

3arctg!d
a&!)"
tg
8d
&!)"
"
&-%-0)
&,%+-&
&/ Pasul normal !de
diizare"
P
n
4mm7 P
n
3 =m
n
-%)/
&0 Pasul fronatal P
t
4mm7 P
t
3 =m
t
-%*0
)1 Pasul de baz
frontal
P
bt
4mm7
P
bt
3 P
t
=cos
t
-%1/
)& Pasul de baz
normal
P
bn
4mm7
P
bn
3 P
bt
=cos
b
,%01
)) Pasul a9ial P
I
4mm7 P
I
3 =m
n
8sin )*%)-
)+ Pasul de
rostogolire
P
P
4mm7
P
P
3
1
1
*
z
$
%

P
P
3 -%)/
)* Arcul de diizare
frontal al
dintelui
S
t&!)"
4mm7
S
t&
3
t t t
# t+ , * * 2
2
1

,
_

S
t)
3
t t t
# t+ , * * 2
2
2

,
_

S
t&
3 +%,*
S
t)
3 )%-)
), Arcul de diizare
normal al
dintelui
S
n&!)"
4mm7
S
n&
3
n n n
# t+ , * * 2
2
1

,
_

S
n)
3
n n n
# t+ , * * 2
2
2

,
_

S
n&
3 +%*/
S
n)
3 )%,-
)- @nghiul de
presiune frontal
la capul dintelui
) 2 ( 1 ta

4gr
ade7
) 2 ( 1 ta

3arccos!z
&!)"
m
t
c
os
t
8 d
a&!)"
"
+1%00+
)*%&*,
). Arcul de cap
frontal al
dintelui
S
at&!)"
4mm7
S
at&
3d
a&

,
_

+
1
1
1
ta t
t
in( in(
$
*

S
at)
3d
a)

,
_

+
2
2
2
ta t
t
in( in(
$
*

S
at&
3
1%&0+
S
at)
3
1%+11
)/ Arcul de cap
normal al
dintelui
S
an&!)"
4mm7
S
an&!)"
3 S
at&!)"
=cos
) 2 ( 1 a

1%&/*
1%)/0
)0 Baza de curbur a
profilului
frontal la capul
) 2 ( 1 a

) 2 ( 1 a

31%,d
b&!)"
tg
) 2 ( 1 ta
)1%0,
-)%,+
22
dintelui
+1 @nghiul de
presiune frontal
pe cilindrul de
diametru dF)9
t
=m
t

3 dF)9
n
=m
n
) 2 ( 1 tWN

4grade7
) 2 ( 1 tWN

3
arccos!z
&!)"
cos
t
8 8
z
&!)"
F )9
t&!)"
))%&&
&0%--
+& :umrul teoretic
de dini pentru
masurarea
lungimii !cotei"
peste dini
'
) 2 ( 1
N
'
) 2 ( 1
N 3

) 2 ( 1
z
!

b
tWN
t+

2
) 2 ( 1
cos
$
) 2 ( 1
) 2 ( 1
2
z
t+ ,
n n

$ in
t
"
*%0&
&+%--
+) :umarul real
!adoptat" de
dini pentru
masurarea
lungimii peste
dini
:
&!)"
:
&!)"
3;:TLWLB!
'
) 2 ( 1
N
F1%,"
,
&*
++ Gungimea frontala
peste : dinti
P
t:&!)"
4mm7
P
t:&!)"
34 !:
&!)"
$
1%,"F)9
t&!)" =
tg
t

Fz
&!)"
=in
t
7=m
t
cos
t

)/%*,
./%0+)
+* Gungimea normala
peste : dini
P
n:&!)"
4mm7
P
n:&!)"
3 P
t:&!)"
=cos
b

).%-&
.-%,-+
+, Gimea teoretic
min% a dant% care
permite masurarea
lung% normale
peste dini
b
P:&!)"
4mm7
b
P:&!)"
3 P
n:&!)"
=
b

-%.+*
&/%-&+
+- Verificarea
masurabilitii
cotei P
n:
$ Dimensiunea P
n:
se
poate masura daca2
b
WN
b F b
b 3 )%%, 3 +
** T
0%.+*
*) T
)&%-&+
%eterminarea 'orelor nominale din angrenajul
cilindric
Calculul forelor nominale
<orele tangeniale2
<
t&
3
1
2
!
2"#
3
72
6 "86692.160 2
3)*1/%&&, 4:7(
23
<
t)
3
2
2
!
2"#
3
288
6 "86692.160 2
3-1)%1)/ 4:7(
T
)
3
2
2
$

>&1
-
3T T
)
3/--0)%&-1-(
P
)
3P
&
>
c
>
r
3*%.&)>1%0.>1%00)3&%+,0 4567(
2
3
30
50 *
30
*
2

n
3,%)+(
n
)
3n
&
8i
c
3)118*3,1(
i
c
3z
)
8z
&
3&**8+-3*(

<orele radiale2
<
r&
3 <
t&
>tg
t%
3)*1/%&&,>tg&*%))3-&1%)*& 4:7(
<
r)
3 <
t)
> tg
t%
3-1)%1)/> tg&*%))3&,)%,)/ 4:7(
<orele a9iale2
<
a&
3 <
t&
>tg 3)*1/%&&,>tg&,3-*,%),) 4:7(
<
a)
3<
t)
> tg 3-1)%1)/>tg&,3&-&%+&+ 4:7(
<ore normale pe dinte2
<
n&
3
cos cos
%&1
&!
3
936 . 0
115 . 2408
3)+00%,/* 4:7(
<
n)
3
cos cos
%&2
&!
3
936 . 0
028 . 602
3,00%/0, 4:7(
Proiectarea ar)orilor
Predimensionarea ar)orilor
$ diametrul preliminar
Denumirea
elementului
Simbol
unitate de
masur
Belaia de calcul L9emplu
de calcul
Diametrul
preliminar
d
p&!)"
4mm7
d
p&!)"
33
) 2 ( 1
*
* 16
at


&)%0-,3&+
)1%+))3)1
at
3&,Z), APa 3 &0 APa
24
$ alegerea materialului2 NG ,1
$ date constructie pentru reductor cu roi dinate
cilindrice cu o treapt
Date constructie pentru reductor cu roi dinate
cilindrice cu o treapt
l
,
3&-( l
*
3&.( l
+
3&+( l
)
3/( l
&
3*.(
K3&.( a
&
3&*( b3b
&
3**( l3&1,(
$ Stabilirea incrcrilor
Arborele ;2
!V" <31 3TV
A
$<
t&
FV
K
31
!A"
K
31 3T V
A
>l$ !<
t&
>l8)"31 3TV
A
3 &)1*%1,.,
V
K
3 <
t&
$V
A
3)*1/%&&,$&)1*%1,., 3T V
K
3&)1*%1,.,
A!9
&
"3V
A
>9
&
A!1"31
A!l8)"3V
A
>l8)3&)1*%1,.,>!&1,8)" 3T A!l8)"3-+)&+%1&/
A
&
3<
a&
!d
6&
8)"3 -*,%),) >!.)8)"3TA
&
3)+))0%1.)
!H" <31 3T<
1
FH
A
$<
r&
$H
K
31
!A"
K
31 3T<
1
!l
&
Fl"FH
A
>l$<
r&
!l8)"FA
&
31 3T ).->&,)FH
A
>&1,$
-&1%)*&>!&1,8)"F )+))0%1.)31 3T H
A
3 $0)-
H
K
3 $&)-1
A!9
&
"3<
1
>9
&
3T A!1"31
3T A!l
&
"3<
1
>l
&
3).->*. 3T A!l
&
"3 &)0.)
A!9
)
"3<
1
>9
&
FH
A
>9
)
Pentru 9
)
31 3T A!9
)
"3 <
1
>9
&
3<
1
>l
&
3).->*. 3TA!1"3&)0.)
Pentru 9
)
3l8) 3T A!9
)
"3<
1
>l
&
FH
A
!l
&
Fl8)"3&)0.)$0)&+.3.0&-,
Dimensiunile tronsoanelor arborelui sunt urmtoarele2
d
j
33
max
*
* 32
aiIII
iech
.

d
&
3
3
45 * 14 . 3
9700 * 32
3&)%003&+( d
)
3
3
45 * 14 . 3
15333 * 32
3&,%&*)3&-(
d
+
3
3
45 * 14 . 3
18149 * 32
3&-%1&/3)1( d
*
3
3
45 * 14 . 3
22842 * 32
3&.%)03),(
25
d
,
3
3
45 * 14 . 3
31290 * 32
3&0%)1.3)/( d
-
3
3
45 * 14 . 3
18462 * 32
3&-%&13),(
d
.
3
3
45 * 14 . 3
5320 * 32
3&1%-*3)1(
Calculul de rezisten pentru arborele de intrare este
prezentat in figura urmtoare2
26
%&1
%r1
%a1
l1
l/2 l/2
V
VA
VB
%&1
x1
x2
A B
Miv
15330
H B
A
HA
HB %r1
%a1
M1
MiH
F0 x1
x2
x3
12972
20828
25333
+
+
+
12972
25862
29611
+
Mirez
16852
T1
Miec
10112
16448
27769
31290
9700
15333
18149
22842
18462
5320
27
Arborele ;;2
!V"<31 3TV
A
F<
t)
FV
K
31
!A"
A
31 3T <
t)
>!&1,8)"FV
K
>&1,31 3T -1)%1)/>,)%,F V
K
>&1,31 3T
V
K
3 $+1&
V
A
3$+1&
A!9
&
"3V
A
>9
&
3T A!1"31
3T A!,)%,"3 V
A
>,)%,3$&,/1)%,
A
)
3 <
a)
>!d
6)
8)"3/--0)%1+)
!H" <31 3TH
A
F<
r)
$H
K
31
!A"
K
31 3T H
A
>&1,F<
r)
>,+FA
)
31 3TH
A
3$01)
H
K
3$.*0
A!9
&
"3H
A
>9
&
3T Pt% 9
&
31 3T A!1"31
Pt% 9
&
3,)%, 3T A!,)%,"3$*.+,,
A!9
)
"3$H
K
>!&1,8)"3,0>!&1,8)"3+10.%,3$+0+))%,
Dimensiunile tronsoanelor arborelui sunt urmtoarele2
d
&
3
3
45 * 14 . 3
6818 * 32
3&&%,,3),(
d
)
3
3
45 * 14 . 3
24713 * 32
3&.%.,3+1(
d
+
3
3
45 * 14 . 3
42607 * 32
3)&%)/3++(
d
*
3
3
45 * 14 . 3
39199 * 32
3)1%.13+1(
d
,
3
3
45 * 14 . 3
37921 * 32
3)1%*.3),(
d
-
3
3
45 * 14 . 3
37509 * 32
3)1%*13)&(
Calculul de rezisten pentru arborele de ie#ire este
prezentat in figura urmtoare2

28
52.5 52.5 77
%&2
%a2
%r2
V
A
x1
VA
%&2
B
x2
VB
-
-14805
Mi v
H
A
HA
x1 %r2
%a2
M2
B
HB
x2
-
+
-13755
3098
MiH
Mirez
+
20209
15126
+
62514
T2
Miec
42607
40444
37509
6818
24713
39199
37921
2

29
Alegerea rulmenilor
Alegerea tipului de rulment pentru arborele ;2
<B
A,K
3
2 2
H V +
(
<
a
3<
a&
3&,-%+&+ 4:7(
<B
A
3
2 2
338 292
3**-%--3**. 4:7(
<B
K
3
2 2
272 292
3+00%1,3+*1 4:7(
<
a
[<
B
3T se aleg rulmeni radiali cu bile
Alegerea dimensiunilor rulmentului in funcie de
capacitatea dinamic de baz2
$ sarcina dinamic
P3I><B
A
FJ> <
a
3T <B
A
3P 3T P3**.
I3&
J31
$ durabilitatea rulmentului
G3
6
10
* * 60
h I
n
3
6
4
10
10 * 5 . 4 * 200 * 60
3,*1
$ capacitatea dinamic de baz
C3P>!G"
&8p
p3+
C3**.>!,*1"
&8+
3+-*1%1+
C
STAS
3.+,1TC
calc
3+-*1%1+
d3)1(
K3&)(
D3*)(
r3&(
$ alegerea asamblrilor cu pan
a" alegerea asamblrilor cu pan pentru roata de curea
d
&
3&+ 3T b3,
h3,
ajustaj normal $ arbore2 :0

,
_

030 . 0
0
30
$ butuc2 ;0

,
_

+
0150 . 0
0159 . 0
adEncimea $ arbore2 +%1

,
_

+
0
1 . 0
$ butuc2 )%+

,
_

+
0
1 . 0
raza de racordare 3 !1%),Z1%&-" 4mm7
l
c
3
a*tr
h $

* *
* 4
) 5 ( 1
1
3
120 * 5 * 13
13 . 22513 * 4
3&&%,*,
l3l
c
Fb3&&%,*,F,3&/%-*)
l
STAS
3)1Tl
b" alegerea asamblrilor cu pan pentru roata dinat
d
,
3). 3T b3/
h3.
ajustaj normal $ arbore2

,
_

036 . 0
0
31
$ butuc2

,
_

+
0180 . 0
0180 . 0
adEncimea $ arbore2 *%1
$ butuc2 +%+
raza de racordare 3 !1%),Z1%&-" 4mm7
l
c
3
a*tr
h $

* *
* 4
) 5 ( 1
1
3
120 * 7 * 27
13 . 22513 * 4
3+%0.
l3l
c
Fb3+%0.F/3&&%0.
l
STAS
3&)Tl
Alegerea tipului de rulment pentru arborele ;;2
<B
A,K
3
2 2
H V +
(
<
a
3<
a)
3-1)%1)/ 4:7(
<B
A
3
2 2
) 262 ( ) 282 ( + 3+/*%0)3+/, 4:7(
<B
K
3
2 2
) 59 ( ) 282 ( + 3)//%&1,3)/0 4:7(
<
a
[<
B
3T se aleg rulmeni radiali cu bile
Alegerea dimensiunilor rulmentului in funcie de
capacitatea dinamic de baz2
$ sarcina dinamic
P3I><B
A
FJ> <
a
3T P31%,->+/,F&%&,>-1)%1)/3)&,%-F&.+%)- 3T
P3-0*%0+
I31%,-
J3&%&,
$ durabilitatea rulmentului
G3
6
10
* * 60
h II
n
3
6
4
10
10 * 5 . 4 * 89 . 672 * 60
3&/&-%/1+
$ capacitatea dinamic de baz
C3P>!G"
&8p
p3+
C3-0*%0+>!&/&-%/1+"
&8+
3TC3/*.0%-+
C
STAS
30.11TC
calc
3/*.0%-+
d3),(
K3/(
D3*.(
r3$(
32
$ alegerea asamblrilor cu pan
a" alegerea asamblrilor cu pan pentru roata dinat
d
+
3+) 3T b3&1
h3/
ajustaj normal $ arbore2

,
_

036 . 0
0
$ butuc2

,
_

+
0180 . 0
0180 . 0
adEncimea $ arbore2 ,%1

,
_

+
0
2 . 0
$ butuc2 +%+

,
_

+
0
2 . 0
raza de racordare 3 !1%*1Z1%)," 4mm7
l
c
3
a*tr
h $

* *
* 4
3
2
3
120 * 8 * 32
1606 . 86692 * 4
3&&%)/
l3l
c
Fb3&&%)/F&13)&%)/
l
STAS
3))Tl
33
34

S-ar putea să vă placă și