Sunteți pe pagina 1din 4

SISTEMUL DE DETECTIE SI AVERTIZARE

INCENDIU

Proiectarea sistemului de detectie-avertizare si alarme tehnice la incendiu va


trebui sa rezolve urmatoarele cerinte:
- detectia automata a inceputurilor de incendiu prin amplasarea de detectoare optice de
fum
- avertizarea acustica in caz de incendiu, prin 8 sirene (sapte la interior pe fiecare travee
in parte si una de exterior) instalate astfel incat sa se asigure alarmarea tuturor
persoanelor din zona;
- comanda deschiderii trapelor de evacuare a fumului
- comanda manuala a butoanelor de semnalizare incendiu ;
- transmiterea de informatii sistemului central de control si anuntarea postului de
pompieri

La intocmirea proiectului s-au avut in vedere urmatoarele prescriptii tehnice,care


vor trebui respectate de catre executant :
- I18/2/2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de
semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din
cladiri
- P118 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind
protectia împotriva focului
- Legea 112 Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor
aprobate prin Ordonanta 60/97

I7 2002 Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor electrice


STAS 3184/1 Prize fise si cuple pentru instalatii electrice < 380 V
STAS 12604 Protectia impotriva electrocutarilor.Prescriptii generale.
SR CEI 364.5 Alegerea si punerea in opera a materialelor si echipam.electrice
SR CEI 364.6 Verificari instalatii electrice
C300/94 Normativ de prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei
lucrarilor de constructi

Sistemul va cuprinde o retea de interconectare alcatutita din:


- cablu de energie NyyJ-3x1,5mmp pentru alimentarea cu energie electrica a centralei de
semnalizare
- cablu de semnalizare J-2Y(St)Y 1x3x0,8 , rezistenta la foc 30 min. pentru buclele de
detectie si semnalizare
Circutele de conectare vor fi protejate in tub IPEY 13 -16 mm si se vor monta pe
patul de cabluri prevazut in proiectul de instalatii electrice.
Toate echipamentele şi cablurile vor fi ecranate împotriva emiterii de interferenţe
radio la B.S. 800 conform normativului SR CISPR 17/1995, SR CEI 61000-2-2/1996,
SREN 55015/1995.

Instalaţia de detectie si avertizare incendii cuprinde în principal o centrală de


incendiu adresabilă echipată cu 1 bucla, detectoare optice de fum, butoane adresabile
avertizare incendiu, sirene adresabile de interior si sirena conventionala de exterior.
Monitorizarea starilor sistemului si istoricul de evenimente se va realiza cu
ajutorul unui soft instalat pe un computer. Sistemul va fi dotat cu memorie tip EEPROM
in cazul intreruperii complete a alimentarii. Centrala este alimentată cu propriul
alimentator de back-up de cel puţin 17Ah/12Vcc, care asigură energia cerută de
detectoare.
Adresabilitatea asigură identificarea imediată a fiecărui detector de orice tip ar fi
ele (fum, buton manual de avertizare), fiecare element conectat la bucla centralei avind
identificare unică. Cablarea se realizeaza dintr-un detector in altul, toate urmind a fi
racordate în paralel la artera comunicaţională. Inainte de conectarea la bucla fiecare
circuit va fi separat electric printr-un izolator de bucla. Prin acest procedeu in cazul unui
scurt circuit sau a unei defectiuni la unul din detectoare, bucla va fi protejata cu restul de
circuite in functionare normala.
La traversarea elementelor de constructie (pereti, plafoane) rezistente la foc,
golurile vor fi protejate in tevi metalice.

Detectoarele se vor monta la nivelul plafonului sub grinzile halei.


Butoanele manuale de avertizare incendiu vor fi amplasate la o înalţime de 1.40 m
Sirenele de alarma acustică vor avertiza sonor personalul din incinta prin folosirea
mai multor tonuri de alarma predefinite: pre-alarmă, alarmă, evacuare imediata şi
necondiţionată, fiind necesara instruirea Beneficiarului in acest sens. Semnalizarea
acustica trebuie sa fie perceputa din oricare punct al obiectivului chiar si in prezenta altor
semnalizari sau zgomote de fond existente. In spatiile cu conditii normale de zgomot,
sirena de alarmare trebuie sa produca semnale sonore cu intensitatea de minimum 65dB.
In conditiile in care, in aceste spatii, pot apare zgomote de fond cu durata mai mare de 30
secunde si intensitatea egala sau mai mare de 65dB, este necesar ca dispozitivele acustice
de alarmare sa produca semnale sonore cu cel putin 5dB peste nivelul acestora.
Dispozitivele optice de alarma la incendiu trebuie utilizate numai in complectarea
celor sonore. Indiferent de aplicatie nu se utilizeaza numai dispozitive de alarma incendiu
optica.
Sirenele de avertizare vor fi montate vertical, la o înălţime de 3,5-4m în zone
vizibile, unde să nu poată interfera cu alte echipamente.

Centrala antiincendiu se va fi monta intr-o incapere special amenajata cu


iluminare si aerisire naturala si conditii normale de temperatura si umiditate. Sursa
principala de energie pentru sistem va fi reteaua ELECTRICA, racordarea facindu-se
circuit electric special destinat in Tabloul Electric de Siguranta al cladirii. In caz de
intrerupere a sursei principale, sursa de rezerva va fi asigurata prin intermediul Grupului
Electrogen.
Instalatiile de semnalizare - avertizare incendiu vor fi racordate la o priza de
pamant cu rezistenta de maxim 4 ohmi, functionarea in comun a prizelor de pamant
pentru aceste instalatii cu cele de energie electrica (220/380V) fiind admisa in conditiile
prevazute de STAS 6271. Alegerea conductoarelor pentru legarea la pamant si
dimensionarea acestora se face in conformitate cu prevederile STAS 12604/5 pentru
instalatia de legare la conductorul de protectie.

Verificarea sistemului de detectie si avertizare incendiu


Inainte de punerea sub tensiune se va verifica daca toate elementele sistemelor de detectie
si avertizare incendiu au fost montate conform proiectului si instructiunilor de montaj ale
furnizorilor.
Verificarea va presupune urmatoarele etape :
- pentru centrala de alarmare
- fixarea corecta a tuturor elementelor centralei;
- functionarea corecta a surselor de alimentare si inscrierea in parametrii
prescrisi a tensiunilor;
- accesul usor la panoul frontal si la bornele de conectare;
- existenta legarii la pamânt.
- pentru elementele de detectie si avertizare
- fixarea corecta pe suport;
- existenta legarii la pamant;
- accesibilitatea la kiturile de calibrare;
- starea de curatenie a capului de vizitare;
- existenta certificatului de etalonare in fabrica.
-pentru cutiile cu conectori
- fixarea cutiei pe suport;
- existenta legaturii la pamânt;
- executia corecta a legaturii conductoarelor;
- fixarea antismulgere a cablurilor;
- existenta etichetelor.

Echipamentele, aparatele si materialele utilizate in aceasta instalatie vor trebui sa


fie insotite de certificate de omologare. Pentru realizarea in bune conditiuni a lucrarilor
care fac obiectul acestei documentatii executantul va analiza prezentul proiect ( piese
scrise si desenate ), precum si standardele / instructiunile tehnice de executie
nominalizate.
Eventualele neconcordante intre elementele din proiect si situatia din teren vor fi
sesizate in vederea rezolvarii lor din timp,pentru a nu afecta procesele de executie.
Toate lucrarile de executie se vor face in afara tensiunii de alimentare cu energie
electrica. In timpul executiei se vor lua masuri pentru evitarea producerii incendiilor prin
exploatarea ingrijita a sculelor si utilajelor necesare si inspectii la incheierea programului
de lucru.
Intocmit,
ing. Catalin Popescu