Sunteți pe pagina 1din 9

S.C. STREET LIGHTING S.R.L.

SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

NR.PAGINI: 10

Aprob,
Director General

I.P. S.S.M. 1

Intocmit,
S.C. SSM Fire Consulting S.R.L.

Instructiuni Tehnice de Lucru pentru


- PROIECTARE SI EXECUTARE INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE 0.4 kV -

1. SCOP
scopul prezentelor norme este eliminarea riscurilor de accidentare

existente n cadrul acestor activiti, proprii celor patru componente ale sistemului de munc: executant, sarcina de munc, mijloace de producie, mediu de munc.

2. CADRU LEGAL DE ELABORARE AL INSTRUCIUNILOR PROPRII Legea nr. 319/2006 HG nr. 1425/ 2006 HG nr. 1028/ 2006 HG nr. 1146/ 2006 -legea securitii i sntii n munc; -normele de aplicare ale legii nr. 319/ 2006; -privind cerinele minime de securitate i sntate n unc -privind cerinele minime de securitate i sntate pentru

referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare; utilizarea n munc de ctre lucrtori a echipamentelor de munc;

3. Generalitati Pe partea de proiectare: Sunt stabilite solutiile tehnice pentru instalatiile electrice de iluminat, prize,

protectie mpotriva descarcarilor electrice si a tensiunilor de atingere si instalatia de impamntare. Se vor utiliza echipamente specifice de birou (calculatoare, birotica, etc.). Se vor respecta instructiunile SSM specifice personalului TESA. Pe partea de executie: Se vor executa lucrarile conform Caietelor De Sarcini, respectandu-se normele

in vigoare (acestea se regasesc in capitolul 4). Se vor respecta instructiunile proprii specifice electricienilor. 4. Standarde, normative si prescriptii de referinta privind executarea lucrarilor Pentru instalatii electrice se vor folosi numai materiale si aparate omologate n conformitate cu standardele n vigoare. Legea nr.10 / 1995 SREN 60947-2-93 SREN 60947-3-A1 STAS 551/80 Legea privind calitatea in constructii ntrerupatoare automate de joasa tensiune Aparataj de joasa tensiune Piese de fixare a tuburilor pentru instalatii electrice. Bride metalice.Dimensiuni STAS 11237/2-80 STAS 6865 STAS 8114/2-2 Tuburi pentru instalatii electrice Conducte cu izolatie PVC pentru instalatii electrice fixe Corpuri de iluminat, corpuri de iluminat ncastrate, conditii tehnice speciale STAS 6824 STAS 12604/3 Lampi fluorescente tubulare pentru iluminatul general Protectia mpotriva electrocutarilor prin atingere indirecta. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare si de executie

I 7-02

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pna la 1000 Vca si 1500 Vcc

I 20-2000 P116-94

Normativ privind protectia constructiilor mpotriva trasnetului Normativ de ncercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice

NPGM-96 P118-93

Norme generale de protectia muncii Norme tehnice pentru proiectarea si realizarea constructiilor mpotriva focului

PE 119

Normele de protectia muncii n instalatii electrice

5. Materiale si echipamente naintea nceperii executarii instalatiilor electrice se vor examina certificatele de calitate eliberate de catre fabricile producatoare pentru echipamente electrice, precum si pentru materialele electrice ca tuburi, conducte, cabluri. 6. Livrare, depozitare Materialele si echipamentele electrice se pastreaza n magazii nchise. Manipularea materialelor se efectuaza cu respectarea normelor de protectia muncii, utiliznd echipamentul de protectie prescris, avnd grija sa nu se deterioreze sau sa se sparga.

7. Executarea lucrarilor 7.1. Montare tuburi de protectie si cabluri La montarea tuburilor de protectie se vor respecta urmatoarele conditii: a. tuburile de protectie vor fi montate sub tencuiala, astfel incit sa fie acoperite cel putin 10 mm cu mortar, iar deasupra tavanului fals sa fie fixate la elemente de constructii fixe; b. coturile si curburile se vor realiza astfel incit tragerea conductorilor prin tuburi sa fie usoare; c. nu se admit mbinari incorecte; d. distantele fata de tevile de instalatii, sa fie respectate conform normativelor in vigoare; La montarea conductorilor se vor respecta urmatoarele conditii: a. conductorii n tuburi de protectie vor avea posibilitate de miscare pentru tragere; b. legaturile n doze sa fie realizate cu cleme de legaturi; c. conductoarele pentru corpurile de iluminat sa aiba si rezerva de lungime necesara (20-30 cm).

7.2. Montare aparate ntrerupatoarele si comutatoarele instalatiei de iluminat trebuie sa se gaseasca n partea accesibila la deschiderea usii, fiind situate la 15 cm de la tocul usii, la 1,50 m naltime de la pardoseala. Prizele sa fie fixate la naltimea de 1 m de la pardoseala in bucatarie, iar in camere la 0,35 m de pardoseala exceptnd situatiile marcate pe planse. Toate prizele vor fi cu contact de protectie. 7.3. Montare tablouri electrice La montarea tablourilor electrice, se va tine seama de urmatoarele: a. tablourile sa fie montate rigid, sa se permita un acces usor pentru efectuarea interventiilor; b. legaturile la borne n tablouri sa fie bine strnse (prin suruburi, papuci, piulite etc); c. sigurantele sa fie de tip automate, conform schemelor. 7.4. Montare corpuri de iluminat Corpurile de iluminat vor fi fixate ferm de tavan sau perete, si cu acces usor pentru interventii de reparatii. 7.5. Montarea circuitelor de iluminat si prize. De la tabloul de distributie circuitele de iluminat interior sunt realizate cu conductori 2xFY 1.5 mmp + FY 2,5 mmp ( P.E.), in tuburi de protectie, iar cele de prize de uz general cu conductori FY 2.5 mmp. Nu se va realiza circuit mai lung de 15 m fara a trece printr-o doza. Deasemenea intre 2 doze sau doza si receptor nu se vor realiza mai mult de 3 coturi.

7.6. Instalatia de protectie impotriva tensiunilor accidentale de atingere si a descarcarilor atmosferice Instalatia de protectie impotriva tensiunilor accidentale de atingere, se va realiza n conductori de cupru pentru circuitele de lumina, priza si de la tabloul TG. Instalatia de protectie impotriva descarcarilor atmosferice se va realiza din conductor OlZn D=8 mm captatori orizontali. Cei 2 conductori de coborire vor fi realizati din conductor OLZn D=8 ingropati in perete respectiv in structura stalpului in tevi de protectie. Elementul de disipare se realizeaza de tip mixt, fiind alcatuit din electrozi verticali din teava OlZn 2 " cu lungimea de 2 m, amplasati pe linga cladirii si legati nte ei cu electrozi orizontali din OLZn 40x4. Constructia avnd structura metalica se impune legarea acesteia la pamnt cu prevederea pieselor de separatie pentru masurarea valorii prizei. La tabloul TG se monteaza descarcator clasa C pentru asigurarea protectiei mpotriva supratensiunilor atmosferice si de comutatie care ar putea sa apara. Instalatia de paratrasnet se va lega la centura de pamntare prin piese de separatie. Rezistenta de dispersie a prizei de pamnt trebuie sa fie mai mica de 1 , deoarece deserveste att instalatia de paratrasnet ct si instalatia de protectie mpotriva tensiunilor de accidentale de atingere.

8. Verificari si ncercari 8.1. Verificarile de efectuat pe parcursul executarii lucrarilor

Pe parcursul executarii lucrarilor verificarile de calitate se efectueaza de catre conducatorul tehnic al lucrarilor. Toate aparatele, echipamentele vor fi controlate separat pentru a corespunde caracteristicilor prevazute n proiect si calitatilor functionale garantate de fabricant. Toate conductoarele, tuburile, barele si accesoriile vor fi verificate vizual. Materialele care reprezinta defectiuni iremediabile vor fi respinse, la conductori se va verifica si continuitatea electrica. 8.2. Verificarile de efectuat pe faze de lucrari

Verificarile si probele se fac la ncheierea unei faze de lucrari, respectiv la terminarea unor portiuni din instalatie, care pot functiona sau se pot proba independent. Verificarile si probele se fac cu participarea delegatului beneficiarului, iar rezultatele se nscriu n registrul de procese verbale. Calitatea circuitelor electrice se va verifica dupa ce conductele electrice au fost trase n tuburi de protectie. Se va verifica rezistenta de izolatie ntre conductori activi si ntre conductori activi si pamnt. Rezistenta de izolatie se considera admisibila daca are valoarea de cel putin 500.000 ohmi. La instalatia de pamntare se va verifica rezistenta de dispersie. Daca priza nu are rezistenta dorita, ea va fi completata cu electrozi pna la obtinerea valorii de max.1 ohmi. Se leaga la bara de echipotentializare toate elementele metalice si ale altor instalatii, precum si elementele metalice ale constructiei si se verifica continuitatea electrica a fiecarei legaturi.

8.3.

Verificarile de efectuat la receptia preliminara a lucrarilor

Se va verifica existenta dispozitivelor de protectie contra supracurentilor, sigurantele, releele de protectie diferentiale, impotriva supratensiunilor atmosferice, comutatoarele, intrerupatoarele si prizele. Se va verifica functionarea corecta a instalatiilor de protectie prin legare la pamnt. Verificarea se va face prin punerea la masa n mod voit a unei faze, lundu-se toate masurile de precautie pentru evitarea accidentelor prin electrocutare. Instalatia este eficienta daca asigura valori n limitele admise si timpii de deconectare permisi. Executantul va preda beneficiarului toate actele de atestare si verificare a calitatii lucrarilor de instalatii electrice (procese verbale de lucrari ascunse, certificate de calitate, buletine de ncercari etc.) acte care vor fi folosite la ntocmirea "Cartii tehnice" a constructiei. 9. Masuri de prevenire a incendiilor Executarea instalatiilor si montarea echipamentelor electrice trebuie sa respecte normativele, standardele, regulamentele n vigoare. Lucrarile de instalatii electrice (executie, verificare, reparare, conectare etc). se executa numai de catre personal calificat si autorizat. Se interzice: folosirea cu defectiuni sau improvizatii a instalatiilor si echipamentelor electrice

de orice fel; ncarcarea instalatiilor electrice (conductor), peste sarcina admisa; lasarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice; mentinerea sub tensiune a utilajelor si echipamentelor electrice, dupa terminarea

folosirii lor sau dupa programul de lucru al acestora; folosirea sigurantelor si a dispozitivelor de protectie cu defectiuni sau

improvizatii.

n apropierea tablourilor electrice se interzice pastrarea materialelor si substantelor combustibile si blocarea accesului la acestea. Se va urmari si asigura ca temperatura nvelisului de protectie al conductelor electrice nu depaseste limitele admise. Instalatiile electrice se vor verifica obligatoriu: a. preliminar, n timpul executiei si naintea de punere n functiune; b. definitiv, dupa executarea operatiilor de punere n functiune; c. periodic pe timpul exploatarii. La aceste verificari se vor urmari daca instalatiile electrice respective sunt executate n conditii de securitate mpotriva incendiilor, iar defectiunile constatate se nlatura naintea de repunerea instalatiilor n functiune. In caz de incendiu la instalatiile electrice, nainte de a se actiona pentru stingerea acestora se scot de sub tensiune instalatiile afectate si cele din imediata vecinatate. Pentru stingerea incendiilor se folosesc stingatoare cu bioxid de carbon.