Sunteți pe pagina 1din 14

PROCEDURI TEHNICE DE

EXECUTIE

EXEMPLAR
Nr.

MONTAREA APARATELOR SI
TABLOURILOR ELECTRICE

Pagina
1 din 14

Cod : PTE-IE-4

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE :


MONTAREA APARATELOR SI TABLOURILOR
ELECTRICE
Cod : PTE IE-4
EVIDENTA REVIZII:
ELEMENTE
DE IDENTIFICARE
A REVIZIEI

NUMARUL REVIZIEI

15.01.2
013

DATA
CAPITOL
PARAGRAF
ALINIAT
FISA REVIZIE Nr.

TOATE
TOATE
TOATE

N/A

DOCUMENT CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Numele si prenumele

Functia

INTOCMIT

RMC

VERIFICAT

DIRECTOR GENERAL

APROBAT

ADMINISTRATOR

Semnatura

Editia

Revizia
0
1
2
3
4

Data

PROCEDURI TEHNICE DE
EXECUTIE

EXEMPLAR
Nr.

MONTAREA APARATELOR SI
TABLOURILOR ELECTRICE

Pagina
2 din 14

Cod : PTE-IE-4

1 SCOP
1.1. Procedura stabileste principiile tehnice generale ce se aplica la montarea aparatelor si
tablourilor electrice
2. DOMENIUL DE APLICARE
2.1. Aceasta instructiune se aplica de catre societate si subcontractorii sai.
2.2. Procedura se aplica la realizarea instalatiilor electrice, conform proiectului de executie.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1. SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitii Cerine;
3.2. SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitii Principii
fundamentale si
Vocabular;
3.3. SR EN ISO 14001:2005 : Sisteme de management de mediu Cerinte cu ghid de
utilizare
3.4. SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sanatatii si securitatii
ocupationala Specificatie
3.5. Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
3.6. Hotarrea Guvernului Romniei Nr. 766/1997
Anexa 1 Regulament privind activitatea de metrologie
Anexa nr.2 Regulamentul privind asigurarea si conducerea calitatii in
constructii.
3.7. Proiecte de executie aferente fazelor respective de instalatii, proiecte tehnologice de
executie, caiet de sarcini al proiectantului.
3.8. Normative si reglementari tehnice in vigoare ,aplicabile acestui domeniu.
3.9. I 7-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni
pana la 1 000V c.a.si 1500V C.c.
3.10. C56/02 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.
3.11. P 118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor
3.12. PE 107 -95 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice
3.13.P 118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor
3.14 SR EN 60439-1 - Ansambluri de aparataj de joasa tensiune P
Numele si prenumele

Functia

INTOCMIT

RMC

VERIFICAT

DIRECTOR GENERAL

APROBAT

ADMINISTRATOR

Semnatura

Editia

Revizia
0
1
2
3
4

Data

PROCEDURI TEHNICE DE
EXECUTIE

EXEMPLAR
Nr.

MONTAREA APARATELOR SI
TABLOURILOR ELECTRICE

Pagina
3 din 14

Cod : PTE-IE-4

4. DEFINITII SI PRESCURTARI
PTE = Procedura tehnica de executie
RQ= Responsabilul calitatii
CQ= Controlul calitatii
5. PROCEDURA
5.1.CONDITII PREALABILE
5.1.1.Asigurarea pe santier a documentatiei de executie aferenta lucrarilor, precum si a
prezentei proceduri.
5.1.2.Instruirea personalului in vederea realizarii lucrarilor de instalatii, in scopul insusirii
proiectelor de executie, caietelor de sarcini, normativelor si procedurilor referitoare la faza
respectiva de lucru.
5.1.3.Asigurarea pe santier a instalatiilor, receptionate si depozitate conform normativelor
si standardelor in vigoare.
5.1.4.Dotarea cu scule si echipamente de lucru , a instalatiilor specifice echipelor
echipamente de masurare si monitorizare
5.1.5.Asigurarea mijloacelor de transport pentru materiale
5.1.6.Executarea inregistrarilor de calitate pentru montaj a instalatiilor, conform planurilor
de executie.
5.2.MASURI PREVENTIVE
5.2.1.Se va urmari instruirea si respectarea de catre personalul executant a normelor de
protectia muncii si P.S.I. corespunzatoare activitatilor desfasurate.
5.3.ACTIUNI IMPLICATE
5.3.1.Depozitarea si receptia materialelor pentru instalatii .
5.3.2.Pregatirea lucrarii .
5.4.
DESCRIEREA PROCEDURII
Montarea aparatelor si echipamentelor in tablouri (executarea tablourilor
electrice)
Aparatele si echipamentele electrice se amplaseaza fie in tablouri electrice fie local
( in camp ).
Prezenta procedura se aplica numai aparatelor si echipamentelor electrice montate in
tablouri electrice de joasa tensiune ( Un< 1000V).
Numele si prenumele

Functia

INTOCMIT

RMC

VERIFICAT

DIRECTOR GENERAL

APROBAT

ADMINISTRATOR

Semnatura

Editia

Revizia
0
1
2
3
4

Data

PROCEDURI TEHNICE DE
EXECUTIE

EXEMPLAR
Nr.

MONTAREA APARATELOR SI
TABLOURILOR ELECTRICE

Pagina
4 din 14

Cod : PTE-IE-4

Tablourile electrice de distributie se realizeaza in constructie deschisa sau inchisa


( protejata )
Tablourile electrice de distributie se executa in constructie protejata prin instalare, dupa
necesitati, in cutii, dulapuri sau nise cu gradul de protectie in conformitate cu conditiile de
mediu in care se monteaza.
Tablourile electrice se confectioneaza din materiale metalice sau plastice si se monteaza
aparent, fixate pe pardoseala, pe pereti sau mascat ( ingropat) in spatii special amenajate
( nise ) prevazute in pereti.
Tablourile electrice se executa de regula de firme specializate, in conformitate cu
schemele electrice monofilare (sau multifilare) concepute de catre proiectant.
Executia tablourilor electrice si montarea aparatelor electrice in tablouri electrice se va
face in conformitate cu SR EN 60439-1 :2001.
SR EN 60439-1 are ca obiect formularea definitiilor, a prescriptiilor constructive, a
caracteristicilor tehhnice, si a incercarilor pentru tablourile electrice de joasa tensiune
(Un<1000V).
In standardul SR EN 60439-1, tabloul electric este denumit "ansamblul de apataraj de
joasa tensiune" si este definit ca fiind " combinatia a unuia sau a mai multor aparate de
comutatie de joasa tensiune cu echipamente de comanda, masura, protectie si reglare,
complet asamblate sub responsabilitatea producatorului, avand toate legaturile electrice si
mecanice interioare si elementele lor constructive.
In conformitate cu standardul SR EN 60439-1, tabloul electric poate fi conceput ca o
combinatie de unitatii functionale care pot fi standardizate. In standardul SR EN 60439-1,
unitatea functionala este definita ca fiind "parte a unui ansamblu continand toate elementele
electrice si mecanice care contribuie la realizarea aceleiasi functiuni" ( de exemplu: un circuit
electric).
La executia tablourilor electrice trebuie avute in vedere doua aspecte:
- protectia impotriva atingerii partilor periculoase ( active ) apartinand unitatilor
functionale ( circuitelor) adiacente
- protectia impotriva patrunderii corpurilor solide straine dintr-o unitate
functionala a ansamblului intr-o unitate adiacenta
Din acest punct de vedere in standardul SR EN 60439-1 sunt definite 7 forme distincte
de separare a interiorului unui ansamblu ( tablou ), prin bariere sau pereti despartitori.
Alegerea formei de constructie a tabloului electric se stabileste in urma unui acord intre
executantul tabloului electric si utilizatorul acestuia ( beneficiar ), acord in care se va tine
seama de posibilitatea de a efectua interventii asupra tabloului aflat sub tensiune ( in
exploatare ).
La confectionarea tablourilor electrice si deci a montarii aparatelor electrice si a
accesoriilor acestora in tablouri se vor avea in vedere si urmatoarele aspecte:
- la confectionarea tablourilor de distributie trebuie sa se foloseasca materiale
Numele si prenumele

Functia

INTOCMIT

RMC

VERIFICAT

DIRECTOR GENERAL

APROBAT

ADMINISTRATOR

Semnatura

Editia

Revizia
0
1
2
3
4

Data

PROCEDURI TEHNICE DE
EXECUTIE

EXEMPLAR
Nr.

MONTAREA APARATELOR SI
TABLOURILOR ELECTRICE

Pagina
5 din 14

Cod : PTE-IE-4

incombustibile , din clasa CA1 (C0) sau greu combustibile, din clasa CA2a (C1) si
nehigroscopice. Pentru realizarea unor elemente de protectie inpotriva atingerilor directe se
admite folosirea de materiale greu combustibile din clasa CA2a (C 1) si CA2b (C2) ( de ex.:
textolit, pertinax , PVC,etc. )
- la tablourile de distributie ale receptoarelor prevazute cu alimentare de baza si cu
alimentare de rezerva se prevad masuri constructive de separare intre panourile celor doua
alimentari, astfel incat un incendiu de la unul din panouri sa nu il poata afecta pe cel de-al
doilea. Trecerile barelor prin ecranul antifoc se executa prin izolatoare de trecere de interior, iar
trecerile de cabluri se protejaza in canal la trecerea prin ecrane in conditiile prevazute in normativul PE l 07. In tablourile capsulate, separarea intre cutiile alimentarii de baza si cele ale
alimentarii de rezerva se considera realizata prin peretii cutiilor respective iar golurile de
trecere necesare se vor etansa conform prevederilor anterioare.
- se va evita gruparea in acelasi tablou a aparatelor de curent alternativ impreuna cu
aparate de curent continuu sau a aparatelor alimentate la tensiuni diferite intre faza si pamant.
In cazul in care acest lucru nu este posibil, aparatele pentru acelasi tip de curent sau aceleasi
tensiuni trebuie instalate separat si marcate distinct. Fac exceptie aparatele care necesita
pentru functionarea lor , curenti de natura diferita sau tensiuni de valori diferite.
- se interzice instalarea in tablourile de distributie a aparatelor cu dielectrici combustibili
(de ex. ulei). Se admite montarea in tablouri a aparatelor cu dielectrici a caror
incombustibilitate este garantata catre producator.
- apatatele electrice din tablouri se monteaza pe stelaje care sunt prinse de carcasa
tabloului cu suruburi sau prin sudare.
- elementele de actionare si semnalizare ( butoane, parghii, chei, lampi) si aparatele de
masura ( ampermetre, voltmetre, contoare, etc. ) se monteaza pe partea frontala a catcasei
tabloului electric, pentru aceasta se executa decupari in carcasa tabloului, in functie de
dimensiunile aparatului ( dimensiunea decuparii ).
- fixarea aparatelor pe tablouri se face prin practicarea unor goluri de fixare in partea
frontala a tablourilor in care acestea se insurubeaza, se fixeaza cu suruburi sau se
incastreaza fixandu-se prin diverse solutii in partea posteriuara a tablei frontale a tablourilor.
- fixarea aparatelor in interiorul tablourilor se face, de obicei, cu ajutorul sinei tipizate EN.
Aceasta solutie presupune folosirea aparatelor in constructie adecvata acestei tehnologii de
montare. Sina tipizata EN se fixeaza la randul sau prin suruburi , in orice tip de tablou electric.
Montarea si demontarea aparatelor pe sina EN se face fara suruburi , fiabil si cu o mare
productivitate.
- separarea in vederea intreruperii, verificarii, localizarii defectelor si efectuarii
reparatiilor la instalatiile electrice trebuie asigurata prin prevederea de dispozitive de separare
( in tablourile electrice) cum ar fi : sigurante automate, cIeme cu intrare iesire, intrerupatoare
cu actionare manuala, etc.
- legaturile electrice intre elementele componente din tablourile de distributie, pentru
curenti mai mari de 100A, se executa in mod obisnuit in bare.
- distanta libera intre bare in tablouri se stabileste conform STAS R 7944.
Numele si prenumele

Functia

INTOCMIT

RMC

VERIFICAT

DIRECTOR GENERAL

APROBAT

ADMINISTRATOR

Semnatura

Editia

Revizia
0
1
2
3
4

Data

PROCEDURI TEHNICE DE
EXECUTIE

EXEMPLAR
Nr.

MONTAREA APARATELOR SI
TABLOURILOR ELECTRICE

Pagina
6 din 14

Cod : PTE-IE-4

- legaturile electrice in tablouri se executa numai cu conductoare din cupru neizolate,


rigide sau isolate, flexibiel sau rigide.
- nu este permisa fixarea conductoarelor cu accesorii din materiale feromagnetice pe
suporturi din materiale feromagnetice deoarece se pot forma circuite in care curentii indusi pot
provoca suprainca1ziri care pot conduce la avarii prin distrugerea izolatiei conductorului.
- se interzice utilizarea in tablouri a elementelor de racord sau a conectorilor din
materiale combustibile clasa CA2a+CA2d (C 1 +C4).
- la tablourile capsulate pentru curenti pana la 200A, se admite asamblarea fara cutii
de bare.
- intrarile sau iesirile cablurilor sau tuburilor de protectie se pot face prin oricare parte a
tablourilor. Se prefera partea inferioara cand nu exista motive pentru alta alternativa. Intrarile si
iesirile pot fi libere sau prevazute cu accesorii de fixare si etansare ( in functie de gradul de
protectie pe care trebuie sa-l aiba tabloul electric ), de obicei de tipul presetupelor din
bachelita, materiale plastice, otel sau cauciuc.
- toate capetele circuitelor din tablouri ( intrari in si iesiri din aparate si cleme sir) trebuie
etichetate conform schemei electrice. In cazurile in care este necesar, pentru identificare, se
eticheteaza si aparatele.
- pe etichetele sigurantelor fuzibile se mentioneaza si curentii nominali ai
acestora.
- manetele de pe tablouri, care trebuie manevrate in caz de incendiu, calamitate
naturala, etc., se marcheaza distinct, vizibil si clar astfel incat sa poata fi identificate rapid in
caz de necesitate.
- toate materialele si echipamentele electrice trebuie sa poata fi identificate prin
marcaje clare si amlasate vizibil, in vederea efectuarii in conditii de siguranta, a verificarilor, a
reparatiilor si inlocuirilor.
- materialele si echipamentele nou utilizate in instalatiile electrice trebuie sa fie
agrementate tehnic, conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si certificate conform
Legii nr.319 /2006 - Legea securitii i sntii n munc.
- aparatele de comanda a conectarii si deconectarii circuitelor de forta se aleg si se
monteaza astfel incat sa intrerupa simultan toate conductoarele de faza ale circuitului. Se
admite si intreruperea conductorului neutru numai daca el nu este utilizat si pentru protectie si
numai daca se intrerupe simultan cu conductoarele de faza sau dupa intreruperea acestora.
- intrerupatoarele trebuie montate astfel incat contactele lor mobile sa nu poata inchide
sau deschide sub efectul unor vibratii sau datorita greutatii proprii a partilor lor mobile sau
lovirii aparatelor.
- la montarea sigurantelor cu filet, conductorul de faza se leaga la contactul central al soclului.
- intre partile fixe sub tensiune ale diferitelor faze dintr-un tablou electric, precum si intre
acestea si elementele si partile metalice legate la pamant , trebuie prevazuta o distanta de
contumare de minimum 30mm si o distanta de izolare in aer de 15 mm
Numele si prenumele

Functia

INTOCMIT

RMC

VERIFICAT

DIRECTOR GENERAL

APROBAT

ADMINISTRATOR

Semnatura

Editia

Revizia
0
1
2
3
4

Data

PROCEDURI TEHNICE DE
EXECUTIE

EXEMPLAR
Nr.

MONTAREA APARATELOR SI
TABLOURILOR ELECTRICE

Pagina
7 din 14

Cod : PTE-IE-4

Incercarea tablaurilor electrice


Incercarile obligatorii la care se supun tablourile electrice sunt stabilite in standardul
SR EN 60439-1.
In acest standard sunt definite 10 incercari obligatorii care garanteaza conformitatea
tabloului electric si au ca scop verificarea caracteristicilor acestuia.
Aceste incercari sunt:
7 teste de tip, destinate sa verifice conformitatea ansamblului cu prescriptiile din
standard si care se efectueaza pe parti ale ansamblului;
3 teste individuale, care se realizeaza pe tabloul complet terminat. Acestea
sunt destinate sa verifice conservarea caracteristicilor validate de testele de tip
(detecteaza eventualele defecte ale materialelor sau defecte de fabricatie) .
Cele 7 teste de tip sunt urmatoarele:
1. Verificarea limitelor de incalzire
Se verifica daca nu sunt depasite limitele de incalzire prescrise pentru diferite parti ale
ansamblului, in conditiile incarcarii la curent nominal, in regim termic permanent.
2. Verificarea proprietatilor dielectrice
Tensiunea de incercare trebuie aplicata:
- intre toate partile active si partile conductoare expuse ale ansamblului, legate intre ele;
- intre fiecare pol si ceilalti poli racordati, pentru aceasta incercare, la partile
conductoare expuse ale ansamblului.
Valoarea tensiunii de incercare dielectrica este de 2500V pentru o tensiune
nominala de izolare a tabloului Ui600V. Se considera ca rezultatul este corespunzator
daca nu apare nici o strapungere si nici o conturnare.
3. Verificarea la curenti de scurtcircuit
Aceasta incercare se realizeaza prin simularea unui defect care s-ar putea produce in
practica. In caz de scurtcircuit petrecut in afara sau in interiorul tabloului electric, acesta trebuie
sa suporte toate solicitarile produse (incalzire, forte electrodinamice intre conductoare sau
bare, etc.). Rezistenta la aceste solicitari inseamna in primul rand evitarea pericolelor (ruperea
sau proiecterea de bucati din componente, aparitia arcului electric si propagarea lui, etc.).
Rezistenta la aceste solicitari inseamna si garantia posibilitatii ruperii rapide in serviciu a
instalatiei dupa incident.
Rezultatele dorite ale acestei incercari sunt urmatoarele:
- deformarile barelor sau ale conductoarelor sub actiunea fortelor electrodinamice trebuie
sa pastreze distantele minime de izolare in aer si distantele de suprafata;
- nu trebuie sa se produca nici o slabire a conexiunilor electrice;
- eventualele deformari ale anvelopei nu trebuie sa afecteze nici distantele de
izolare nici gradul de protectie.
4. verificarea eficacitatii circuitului de protectie
Eficacitatea circuitului de protectie este controlata prin doua incercari:
Numele si prenumele

Functia

INTOCMIT

RMC

VERIFICAT

DIRECTOR GENERAL

APROBAT

ADMINISTRATOR

Semnatura

Editia

Revizia
0
1
2
3
4

Data

PROCEDURI TEHNICE DE
EXECUTIE

EXEMPLAR
Nr.

MONTAREA APARATELOR SI
TABLOURILOR ELECTRICE

Pagina
8 din 14

Cod : PTE-IE-4
- verificarea la curenti de scurtcircuit a circuitului de protectie;
- masurarea rezistentei intre boma de intrare a conductorului de protectie si
diferitele parti conductoare expuse ale ansamblului care nu trebuie sa fie mai mare
de 0,1

5. Verificarea distanelor de izolare in aer si a distantelor de izolare pe


suprafata.
Valorile masurate trebuie sa fie superioare distantelor minime indicate de norma. Se
aplica conductoarelor active neizolate si aparatelor. Distanta minima de izolare in aer este
functie de tensiunea nominala de izolare la impuls, de gradul de poluare in tablou si de grupa
materialului izolant care separa partile active.
6. Verificarea functionarii mecanice
Norma impune ca dupa efectuarea a 50 de cicluri de manevre, mecanismele de incuiere,
de interblocare si alte elemente mobile ale tabloului sa isi conserve proprietatile initiale;
- functionare;
- efort la manevrare.
7. Verificarea gradului de protectie
Incercarea are rolul de a valida caracteristicile anuntate de constructor prin codul IP
pentru tabloul montat - cab lat si echipat cu toate panourile si elementele care formeaza
imbracamintea exterioara. Se verifica astfel aptitudinea tabloului complet montat de a proteja:
- persoanele impotriva accesului la partile sub tensiune;
- materialul din interior impotriva patrunderii corpurilor solide straine si a lichidelor;
- materialul din interior impotriva influentelor externe ( lovituri, coroziune ).
Incercarile de tip pot fi executate in ordinea dorita, pe un esantion dintr-un ansamblu sau
pe parti ale acestuia, executate pe baza aceluiasi proiect sau a unuia similar.
Testele individuale se efectueaza pe fiecare tablou in parte sau ( dupa caz ) pe fiecare
unitate de transport ( dulap sau panou ).
Cele trei teste individuale sunt:
1. Examinarea ansamblului cupririzand examinarea cablajului si , daca este
cazul, verificarea functionarii electrice
Se verifica conformitatea ansamblului cu schemele circuitelor si cu datele
tehnice indicate in proiectul de executie, montarea corecta a aparatelor, amplasarea corecta a
cablurilor si a conductoarelor si legaturilor acestora, marcarea diferitelor elemente, respectarea
distantelor de izolare in aer si pe suprafata, etc.
2. Incercarea electrica
Se aplica tensiunea de incercare in conditiile specificate de norma si se verifica pe timpul
incercarii daca nu apare nici o conturnare sau strapungere.
3. Verifiicare masurilor de protectie si a continuitatii electrice a circuitelor de
protectie
Trebuie verificate:
- masurile de protectie impotriva atingerilor directe si indirecte; .
Numele si prenumele

Functia

INTOCMIT

RMC

VERIFICAT

DIRECTOR GENERAL

APROBAT

ADMINISTRATOR

Semnatura

Editia

Revizia
0
1
2
3
4

Data

PROCEDURI TEHNICE DE
EXECUTIE

EXEMPLAR
Nr.

MONTAREA APARATELOR SI
TABLOURILOR ELECTRICE

Pagina
9 din 14

Cod : PTE-IE-4
continuitatea circuitelor de protectie.

Montarea si racordarea tablourilor electrice


Reguli generale de montare a tablourilor electrice
- Tablourile electrice se monteaza in locurile prevazute pnn proiect dar la amplasarea lor
trebuie avute in vedere si urmatoarele aspecte:
- Tablourile electrice se. amplaseaza, de regula, in incaperi cu destinatie speciala in care
lucreaza persoane calificate, de clasa BAS (EE) ( tablourile in executie deschisa ), in firide,
dulapuri, carcase, etc. La care este permis numai accesul persoanelor insarcinate cu
exploatarea lor; fac exceptie tablourile de apartament;
- Se recomanda sa nu se amplaseze tablouri de distributie care contin aparate de masura, in
incaperi cu temperaturi sub 0C si peste +40C;
- Tablourile electrice se amplaseaza astfel incat incendiile sau degajarile de fum, care s-ar
putea produce la ele, sa nu se propage in incaperile cu aglomerari de persoane sau pe
caile de evacuare ale acestora. Amplasarea se va face astfel incat sa nu stanjeneasca
circulatia sau sa se pericliteze siguranta persoanelor;
- Se va evita montarea tablourilor electrice in locuri in care exista posibilitatea deteriorarii lor
in exploatare, ca urmare a loviturilor mecanice sau a actiunii . agentilor agresivi. Daca acest
lucru nu este posibil, tablourile electrice se executa cu un grad de protectie adecva sau se
iau masuri pentru protejarea lor;
- Se recomanda montarea tablourilor electrice astfel incat inaltimea de la pardoseala finita
pana la latura de sus a tabloului sa nu depaseasca 2,30m. Fac exceptie cele din cladirile
de locuit pentru care se admite o inaltime de cel mult 2,50m, dar se recomanda montarea
lor la o inaltime convenabila pentru exploatare,in locuri discrete si in acelasi timp usor
accesibile pentru interventii;
- Tablourile de distributie trebuie amplasate la distanta de cel putin 3 cm fata de elementele
din materiale combustibile din clasele CA2a+CA2d (C1 +C4). Fac exceptie tablourile
metalice in executie IP54, care pot fi montate direct pe elemente din materiale combustibile;
- Se va evita amplasarea tablourilor electrice in incaperi din categoria BE2 (C) si AES (PC).
In cazul in care acest lucru nu este posibil se vor lua masurile prescrise in normativul I702;
- Inaltimea fata de pardoseala finita a laturii de jos a tablourilor va fi astfel stabilita incat
sa permita realizarea in bune conditii a razei de curbura pentru cablurile care intra in
tablou;
- Pentru tablourile montate in incaperi speciale in care are acces numai personal
instruit, inaltimea de montaj nu se normeaza;
- Latimea coridorului de servire din fata sau din spatele tabloului, masurata intre punctele
cele mai proeminente ale tabloului de distributie la elementele neelectrice de pe traseul
coridorului (perete, balustrada de protectie, etc. ), trebuie sa fie de cel putin 0,8m;
Numele si prenumele

Functia

INTOCMIT

RMC

VERIFICAT

DIRECTOR GENERAL

APROBAT

ADMINISTRATOR

Semnatura

Editia

Revizia
0
1
2
3
4

Data

PROCEDURI TEHNICE DE
EXECUTIE

EXEMPLAR
Nr.

MONTAREA APARATELOR SI
TABLOURILOR ELECTRICE

Pagina
10 din 14

Cod : PTE-IE-4

-Latimea coridorului de servire intre doua tablouri de distributie sau a coridorului dintre
tablou si alte echipamente sau utilaje electrice se recomanda sa fie de cel putin lm. Distanta
dintre elementele sub tensiune ne izolate a doua tablouri asezate de ambele parti ale cori
dorului de servire sau dintre aceste elemente ale tabloului si alte echipamente sau utilaje
electrice se recomanda sa fie de cel putin 1,4m. Inaltimea minime a coridorului de servire
din fata sau spatele tabloului de distributie, masurata de la pardoseala pana la tavanul
incaperii, se recomanda sa fie cel putin 1,4m;
In incaperi de clasa BA5 (EE) intre elementele sub tensiune neizolate din spatele unui
tablou de distributie si elementele neelectrice de pe peretele opus, trebuie asigurata o
distanta de cel putin 1m;
Coridoarele de acces la tablourile de distributie, formate din mai multe panouri cu o
lungime totala mai mare de 10m, trebuie sa aibe acces pe la ambele capete. In cazul
coridoarelor cu o latime mai mare de 3m, aceasta prevedere nu este obligatorie.
Tablourile electrice cu acces prin spate si care nu sunt instalate in incaperi de clasa BA5
(EE), se vor proteja prin ingradiripe partea laterala. Ingradirile de protectie se executa din
panouri pline din materiale incombustibile sau din rame cu plasa cu ochiuri de cel mult
20x20mm, amplasate astfel incat sa nu fie posibila atingerea partilor sub tensiune;
Distanta dintre elementele metalice de protectie sau sustinere care nu sunt legate la
pamant sau la neutru ale unui tablou de distributie (carcase, panouri, etc.) din incaperi
putin periculoase la socuri electrice ( de ex. incaperi de productie sau laboratoare cu
pardoseli electroizolante uscate din lemn, asfalt, etc. ) si elemente metalice nelegate la
pamant, trebuie sa fie de minimum 0,8m. In incaperi industriale aceasta distanta trebuie
sa fie de cel putin 1,25m. Nu se mai impune respectarea acestor distante daca se iau
masuri prin care elementele metalice in legatura cu paman tul devin inaccesibile pe
intreaga suprafata in zona de manipulare ( de ex. prin acoperirea cu masti, tuburi, etc., din
materiale electroizolante);
Distanta de izolare in aer intre partile sub tensiune neizolate ale tabloului si elementele de
constructie din apropiere trebuie sa fie:
- 50mm, pana la usi pline, pereti, etc.;
- 100mm, pana la pereti sau usi din plasa;
- 200mm, pana la bariere de protectie.
Peretii si ingradirile de protectie si usile pline sau din plasa se executa cu inaltime a
de minim l,7m, iar barierele, cu inaltime a de minimum 1,2m;
Se interzice montarea tablourilor de distributie in interiorul podurilor de cabluri;
Nu se admite amplasarea tablourilor electrice sub conducte sau utilaje pe care se poate sa
apara condens. Fac exceptie tablourile electrice cu carcasa din materiale plastice cu grad de
protectie de minim IP33..
Montarea tablourilor si realizarea legaturilor electrice cuprinde urmatoarele operatii :
1. verificarea scriptica si vizuala a tablourilor electrice la locul de montare dupa
Numele si prenumele

Functia

INTOCMIT

RMC

VERIFICAT

DIRECTOR GENERAL

APROBAT

ADMINISTRATOR

Semnatura

Editia

Revizia
0
1
2
3
4

Data

PROCEDURI TEHNICE DE
EXECUTIE

EXEMPLAR
Nr.

MONTAREA APARATELOR SI
TABLOURILOR ELECTRICE

Pagina
11 din 14

Cod : PTE-IE-4

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

transport .
Masurarea si trasarea locului de fixare conform proiectului;
Crearea golurilor de prindere in ziduri de orice fel, fundatie sau pardosela pt.
montarea diblurilor si praznurilor ;
Monatraea elementelor de fixare (dibluri , praznuri), executarea si montarea
cuonstructiei metalice prin fixare pe zid sau pe paroseala ;
Montarea tabloului propriu-zis sau a unitatilor din care este alcatuit acesta ;.
Presarea papucilor de cablu si izolarea acestora, pregatirea capetelor
terminale, montarea tilelor pentru marcarea conductoarelor si a etichetelor
pentrucabluri si executarea legaturilor la bornele tabloului electric fie cu cleme (
existente in tablou) fie cu papuciatat pentru intrarile cat si pentru iesirile din
tablou;
Legarea la pamant ( la platbanda sau conductoru1 de
impamantere ) cu racorduri flexibile a tabloului electric ( carcasei metalice,
barei de nul de protectie) si legarea la pamant (la bara de nul de protectie) a
armaturii metalice in cazul intrarilor sau iesirilor din tabloul electric cu cabluri
armate. Confectionarea cordoanelor flexibile ( daca nu se folosesc racorduri
flexibile gata confectionate) cu unul sau doi papuci pentru aceste legaturi
Dupa montare se vor verifica vizual si prin masuratori, dupa caz, cel putin
urmatoarele:
- modul si calitatea fixarii pe suporti a tabloului;
- inaltimea de montaj admisa conform prescriptiilor;
- distantele admise pana la elementele altor instalatii i elementele de constructie
din apropiere;
- existenta tuturor aparatelor si echipamentelor aferente tabloului electric, prevazute
in documentatia tehnica de executie;
- modul si calitatea executarii legaturilor;
- existenta etichetelor si inscriptiilor de identificare, marcare, etc., prevazute in
proiect.

Tablourile electrice si elementele componente ale acestuia se verifica din punct de


vedere electric de catre un Laboratorator de Incercari Electrice autorizat de ISC, in
conformitate cu procedurile tehnice de incercari si verificari stabilite prin Manualul Calitatii
aferent acestuia.
Norme de securitatea si sanatatea muncii
1. In toate operatiile de executie a lucrarilor de instalatiilor electrice se vor respecta cerintele
esentiale referitoare la securitatea si sanatate a muncii.
Numele si prenumele

Functia

INTOCMIT

RMC

VERIFICAT

DIRECTOR GENERAL

APROBAT

ADMINISTRATOR

Semnatura

Editia

Revizia
0
1
2
3
4

Data

PROCEDURI TEHNICE DE
EXECUTIE

EXEMPLAR
Nr.

MONTAREA APARATELOR SI
TABLOURILOR ELECTRICE

Pagina
12 din 14

Cod : PTE-IE-4

2. Conducatorii unitatilor de executie, precum si reprezentantii beneficiarului care urmaresc


realizarea lucrailor, au obligatia sa aplice toate prevederile legale privind securitatea si
sanatatea muncii:" Legii nr.319/2006" - Legea securitii i sntii n munc si "Normele
metodologice de aplicare".
3. Pricipalele masuri si actiuni pentru asigurarea securitatii si sanatatii muncii sunt:
- luarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitate a muncii;
- conditii de mediu corespunzatoare lucrarilor de instalatii in general
( temperatura ambianta de peste +5C, la lumina zilei sau la lumina artificiala corespunzatoare
unei lumini corecte ); intr-un front de lucru nestingherit de alte cauze decat cele specifice
executarii lucrarilor.
- realizarea instructajelor de protectie a muncii ale intregului personal de executie si
consemnarea acestora in fisele individuale sau alte formulare specifice, semnate individual;
- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intreg personalul;
- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de protectie a
muncii;
4. Instructajele de protectie a muncii la executarea lucrarilor se refera cu
prioritate la :
- semnalizarea si supravegherea lucrarilor;
- lucru la inaltime;
- manevrare a materialelor manual sau cu utilaje de ridicat
- obligativitatea folosirii echipamentului individual de protectie si de lucru;
- folosirea sculelor si utilajelor de executie ( grupuri de sudura, aparate de taiat, alte scule si
unelte, etc.).
Masuri de prim ajutor in caz de electocutare:
Elecrocutarea se produce cand omul atinge un element aflat sub tensiune periculoasa fata de
pamant sau cand atinge concomitent doua elemente metalice intre care exista o diferenta de
potential.
Daca nu se poate face imediat intreruperea curentului electric, in cazul tensiunilor joase, se vor
lua masuri de izolare a mainilor si picioarelor salvatorului cu ajutorul manusilor si cizmelor de
cauciuc electroizolante, o bucata de postav uscata, cauciuc, etc. sau alte materiale
electroizolante. Apoi se trece la taierea. conductorilor electrici cu ajutorul unor scule cu manere
izolate sau se trage accidentatul apucandu-l de haine ( in nici un caz de picioare sau de maini,
deci prin contact direct cu corpul acestuia sau de incaltamintea lui prin care se poate face
contact cu sursa de energie electrica) .
In cazul tensiunilor inalte, accidentatul nu trebuie atins decat dupa intreruperea curentului
electric. In cazuri extreme se va recurge la scurtcircuitarea fazelor prin aruncarea unui
conductor legat la pamant. Aruncarea acestuia peste conductorii electrici trebuie facuta cu
multa atentie intrucat se pot produce flame orbitoare.
Daca accidentatul este la inaltime, trebuie luate masuri pentru a preveni caderea sa, care i-ar
putea cauza traumatisme.
Numele si prenumele

Functia

INTOCMIT

RMC

VERIFICAT

DIRECTOR GENERAL

APROBAT

ADMINISTRATOR

Semnatura

Editia

Revizia
0
1
2
3
4

Data

PROCEDURI TEHNICE DE
EXECUTIE

EXEMPLAR
Nr.

MONTAREA APARATELOR SI
TABLOURILOR ELECTRICE

Pagina
13 din 14

Cod : PTE-IE-4

Dupa degajarea accidentatului din zona in care a fost electrocutat se trece imediat .la
acordarea primului ajutor, de rapiditatea actionarii depinzand salvarea accidentatului.
Daca accidentatul nu si-a pierdut cunostinta, el va fi asezat comod, cu haina si camasa
descheiata, intr-o incapere calda pana la sosirea medicului.
Daca accidentatul si-a pierdut cunostinta, dar respira, iar pulsul este palpabil, va fi asezat in
pozitie orizontala sau pe un loc uscat, cu capul ridicat, cu imbracamintea desfacuta in jurul
gatului, toracelui si abdomenului. Se va da accidentatului sa miroase amoniac, otet sau apa
gazoasa si i se vor face frectii pentru a se incalzi.
Daca accidentatul respira greu sau rar, i se face respiratie artificiala si masaj in regiunea inimii.
Cind accidentatul a suferit si rani, fracturi sau arsuri, trebuie luate masurile necesare atat cand
se executa respiratia artificiala cat si in timpul transportului pentru a fi protejate locurile atinse.
Prevenirea si stingerea incendiilor
1: Respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si echiparea cu
mijloace de prevenire si stingere a incendiilor sunt obligatorii la executia lucrarilor de instalatii
electrice.
2. Raspunderea pentru prevenirea si stingerea incendiilor revine antreprenorului, precum si
santierul care asigura executia lucrarilor.
3. Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis (taiere cu aparate de sudura ) se face
instructajul personalului care realizeaza aceste operatii avand in vedere prevederile
normativului C300-94 "Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de executie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora".
4. Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis in zonele unde se utilizeaza aparatul de
sudura cu flacara
Necesar de scule si echipamente de lucru
Pentru executarea lucrarilor de instalatii electrice sunt necesare urmatoarele scule si
echipamente:
- Patent cu manere electroizolante
- Cleste de taiat cu manere electroizolante
- Cleste cu varf lung cu m.anere electroizolante
- Cleste pentru desizolare cu manere electroizolante
- Set de surubelnita cu maner ergonomic si lama protejata pe toata lungimea
- Tester de tensiune ( creion de tensiune )
- Tester de sigurante
- Lanterna electrica
- Tester universal ( multimetru ) sau inductor ( ohmmetru )
- Dalta
- Ciocan
- Grup termic de sudura
- Aparat de sudura cu flacara oxiacetilenica
- Masina de gaurit rotopercutanta si burghie cu cap VIDIA
Numele si prenumele

Functia

INTOCMIT

RMC

VERIFICAT

DIRECTOR GENERAL

APROBAT

ADMINISTRATOR

Semnatura

Editia

Revizia
0
1
2
3
4

Data

PROCEDURI TEHNICE DE
EXECUTIE

EXEMPLAR
Nr.

MONTAREA APARATELOR SI
TABLOURILOR ELECTRICE

Pagina
14 din 14

Cod : PTE-IE-4

6. ASPECTE DE MEDIU
Inainte de inceperea lucrarilor vor fi identificate cat mai multe aspete de mediu
asociate operatiilor, conform Procedurii - Aspecte de mediu.
7.RESPONSABILITATI
7.1. Seful de lucrare (santier sau punct de lucru) raspunde de aplicarea intocmai a
documentatiei ele executie si a prezentei proceduri, de intocmirea inregistrarilor de calitate
la lucrarile efectuate cat si de indeplinirea conditiilor prealabile si a masurilor preventive.
7.2.Responsabil tehnic cu executia :
- Verifica materialele necesare, instructiunile tehnice de executie
- lnstruieste personalul cu privire la executarea lucrarilor.
- Efectueaza controale pe parcursul executiei
- Verifica calitatea si cantitatea lucrarilor executate,
- intocmeste PV la terminarea lucrarilor.
7.3.Seful de echipa
- Asigura respectarea tehnologiei de executie
- Asigura nivelul calitativ al lucrarilor
- Participa la verificarea lucrarilor executate
- Raspunde solidar cu echipa pentru remedierea deficientelor.

8.

INREGISTRARI
Proces verbal de verificare - constatare a calitatii lucrarilor - PVVCCL .

Numele si prenumele

Functia

INTOCMIT

RMC

VERIFICAT

DIRECTOR GENERAL

APROBAT

ADMINISTRATOR

Semnatura

Editia

Revizia
0
1
2
3
4

Data

S-ar putea să vă placă și