Sunteți pe pagina 1din 44

S.C.Electroconstructia "ELCO" Alba Iulia S.A.

Str. Ion Arion Nr. 62 Alba-Iulia cod 2500 Tel/Fax 058-811607


C e rt i f ic a t N r. 1 6 0

ISO 9001

Nr.Rl C: J-01/39/93 Cod fiscal : RO 3276087 Email elcoai@yahoo.com

REABILITARE STATIE DE POMPARE APE UZATE SP 11 ALBA IULIA PROIECT TEHNIC NR. 219/2012

decembrie 2012

S.C.Electroconstructia "ELCO" Alba Iulia S.A.


Str. Ion Arion Nr. 62 Alba-Iulia cod 2500 Tel/Fax 058-811607
C e rt i f ic a t N r. 1 6 0

ISO 9001

Nr.Rl C: J-01/39/93 Cod fiscal : RO 3276087 Email elcoai@yahoo.com

BORDEROU

PARTI SCRISE FOAIE DE PREZENTARE LISTA DE SEMNATURI MEMORIU TEHNIC Date generale Date tehnice. BREVIAR DE CALCUL JURNALUL DE CABLURI CAIET DE SARCINI CERINTE DE CALITATE URMARIREA EXECUTIEI LUCRARILOR SI URMARIREA FUNCTIONARII IN TIMP A INSTALATIILOR PROGRAMUL PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR IN EXECUTIE STANDARDE SI NORMATIVE

PARTI DESENATE PLAN DE SITUATIE SCHEMA MONOFILARA SP11 SCHEMA MONOFILARA TABLOU GENERAL SCHEMA MONOFILARA ILUMINAT SP11 SCHEMA MONOFILARA PUTERE POS SP11 SCHEMA DESFASURATA GRUP POMPE VILO DETALIU PRIZE DE PAMANT DETALIU PROFIL SANT CABLURI DETALIU PROFIL SUBTRAVERSARE DRUM DE EXPLOATARE DETALIU PROFIL SUBTRAVERSARE CAMIN VANE DETALIU PROFIL SUBTRAVERSARE BAZIN RETENTIE

FOAIE DE PREZENTARE

Denumirea proiectului :

REABILITARE STATIE DE POMPE APE UZATE SP11 ALBA IULIA Proiect tehnic 219/2012 S.C. ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" S.A Alba Iulia, str. Ion Arion, nr.62, tel/fax 0258811607 S.C. HIDROCONSTRUCTIA SA

Faza: Numar proiect: Proiectant:

Beneficiar:

LISTA DE SEMNATURI

Sef proiect : ing. Dorin Barbantan Proiectant: ing.Dorin Barbantan,


aut.ANRE nr.14053/2009

S.C.Electroconstructia "ELCO" Alba Iulia S.A.


Str. Ion Arion Nr. 62 Alba-Iulia cod 2500 Tel/Fax 058-811607
C e rt i f ic a t N r. 1 6 0

ISO 9001

Nr.Rl C: J-01/39/93 Cod fiscal : RO 3276087 Email elcoai@yahoo.com

REABILITARE STATIA DE POMPE APE REZIDUALE SP11 ALBA IULIA FAZA: PROIECT TEHNIC

MEMORIU

TEHNIC

DATE GENERALE Denumire proiect: Proiectant : Beneficiar : Amplasament : Categoria de importanta : Caracteristicile geofizice ale terenului : Seismicitate: Zona cronokeraunica Zona izokeraunica DATE TEHNICE SC HIDROCONSTRUCTIA SA SEBES are in executie lucrarea AB-CL-Modernizarea si reabilitarea sistemului de canalizare in aglomeratia Alba Iulia.In cadrul acestei lucrari este necesara realizarea alimentarii cu energie electrica a statiilor de pompare ape uzate, cu respectarea cerintelor impuse de Memoriul tehnic Cerinte specifice ale angajatorului. Intrucat statia de pompare nu poate fi oprita pentru realizarea lucrarilor de inlocuile a celor 4 pompe, aceasta se va face in doua etape : 1. Realizarea unui baypas intre colectoarele A si B in care se vor monta provizoriu 2 pompe. 2. Dupa finalizarea lucrarilor de constructi impuse de reabilitarea statiei, se vor monta toate cele 4 pompe in statia de pompare reabilitata. Reabilitare statie de pompe ape uzate SP11 Alba Iulia S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A. Alba iulia S.C. HIDROCONSTRUCTIA SA Sebes Alba Iulia, str. Ferdinand, f.n. Obiectiv in categoria de importanta a constructiilor-C normala Terenul este specific zonei de podis Amplasamentul se afla in zona IV de activitate macroseismica cu Tc= 0,7 s (perioada de colt) Localitatea este amplasata in zona B cronokeraunica Localitatea este amplasata in zona B izokeraunica

CARACTERISTICILE CONSUMATORILOR Conform solicitarii beneficiarului : Pinst =385,55 kW Pmaxabs = 385,55 kW Un = 0,400 kV cos = 0,85 SITUATIA ENERGETICA DIN ZONA In incinta statiei de pompare ape uzate SP 11 din Alba Iulia, str. Ferdinand, exista postul de transformare PT 41 aflat in proprietatea SC APA CTTA SA . Postul de transformare este echipat cu 2 transformatoare de 400 KVA, unul in functiune si unul in rezerva rece. Actualmente statia de pompare nu este prevazuta cu sursa suplimentara de energie Conform caietului de sarcini si in continuare statia va ramane in acelasi regim de alimentare cu energie electrica. SOLUTIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA Alimentarea SP 11 se va face din postul de transformare propriu. In tabloul de joasa tensiune a postului de transformare se va monta un intrerupator general de 600 A la care se va racorda tabloul general al statiei de pompare SP 11(TG). Priza de pamant a actualei statii de pompare s-a masurat si are valoarea de 0,37 . Camera pompelor este prevazuta cu centura de legare la pamant din platbanda de Ol 40x4 mm. La solicitarea beneficiarului,avand in vedere vechimea statiei, se va realiza o noua priza de pamant utilizand electrozi verticali de Ol Zn 2 1/2 si electrozi orizontali de Ol Zn 40x4 mm. Centura de legare la pamant nou realizata se va racorda la priza de pamant prin doua piese de separatie in partea din spate a cladirii statiei de pompare. Fata de cele prezentate solutia de alimentare a pompelor va fi urmatoarea : Din tabloul de joasa tensiune al postului de transformare PT 41 20/0,4 kV se vor poza subteran doua cabluri de tip CYY 3x185+95 mmp, pe urmatorul traseu : din postul de transformare se va subtraversa drumul de expolatare, conform plansei nr. 4, dupa care va supratraversa bazinul de retentie, conform plasei nr. 6. Continua prin partea superioara a caminului de vane existent , conform plansei nr. 5 si, prin spatele cladirii, pana la tabloul general ( TG ), conform plansei nr. 3. Pentru protectia cablului de alimentare la suprasarcina si scurtcircuit se vor monta atat la plecarea din postul de transformare cat si la sosirea in tabloul general intrerupatoare de 600 A. Pentru protectia la atigere indirecta tabloul si pompele vor fi legate la pamant prin intermediul centurii de legare la pamant a statiei. Tabloul va fi conectat cu tresa flexibila realizata din conductor de tip VLPY 1x16 mmp, pompele noi vor fi conectate prin cablul de alimentare, iar pompele existente si pompele de pe str. Viilor vor fi conectate cu tresa flexibila realizata din conductor de tip VLPY 1x16 mmp. Alimentarea pompelor noi furnizate de Wilo vor fi alimentate din tabloul TP1 care este alimentat din TG prin intermediul unui cablu 2 x (CYY 3x120+70 mmp). La plecarea din tabloul general TG a fost prevazut un intrerupator de 500 A, cu Ir=450 A . Traseul cablului va fi conform planului de situatie, iar cablurile vor fi pozate aparent . Alimentarea pompelor existente se va face din tabloul TP2, care este alimentat, la randul lui, din tabloul general TG prin intermediul unui cablu CYY 3x120+70 mmp. La plecarea din tabloul general TG a fost prevazut un intrerupator de 250 A, cu Ir=200 A .

Traseul cablului va fi conform planului de situatie, pozat in acelasi profil cu cablul de alimentare al tabloului general pana in dreptul tabloului TP2, unde va fi strapuns zidul cladirii si va intra in tablou . Alimentarea pompelor de pe str. Viilor se va face din TP V. Tabloul statiei de pompare str. Viilor (TP V) este alimentat din tabloul general TG, prin intermediul unui cablu CYABY 4x16 mmp. La plecarea din tabloul general TG a fost prevazut un intrerupator de 50 A cu Ir=45 A . Traseul cablului va fi conform planului de situatie, cablul va fi pozat in acelasi profil cu cablul de alimentare al TG, pana la aliniamentul cladirii cu tabloul de comanda al statiei de pompare str. Viilor, de unde va fi racordat TP V . Solutia de iluminat si prize de pamant Proiectare instalatiilor electrice s-a facut cu trespectare prevederilor normelor si normativelor in vigoare ( I7-11, NTE 007-08, NP 61-02, PE 116-94). Cladirea statiei de pompare SP 11 este prevazuta cu iluminat artificial pentru posibilitatea lucrarilor pe timp de noapte. Iluminatul interior se va realiza cu corpuri de iluminat fluorescent de tip FIPAD 2x36 W IP 65 montate pe tavanul statiei . Instalatia va fi realizata utilizand conductoare de tip CYYF . Instalatia de iluminat va fi alimentata din tabloul general TG prin intermediul intrerupatorului automat Q10. Intrucat incinta statiei impune executia de diverse operatiuni pe timp de noapte s-a prevazut iluminatul exterior utilizand corpuri de iluminat cu lampi de sodiu de inalta presiune de 150W Ip 65. Corpurile vor fi montate pe suporti speciali prinsi de cladire. Iluminatul exterior va fi alimentat din tabloul general TG prin intermediul intrerupatorului Q9 . Pentru facilitarea reviziilor la pompele submersibile s-au prevazut prize monofazate si trifazate, montate pe peretele vestic al statiei, la diverse tensiuni. Prizele la 24 V sunt alimentate din tabloul general prin intermediul intrerupatorului Q11.1, cele cu tensiunea de 230 V prin intermediul disjunctorului Q12 cu Id=30mA, iar priza trifazata prin intermediul intrerupatorului Q13 cu Id=30 mA.

Conditii de coexistenta cu alte instalatii Traversarea si apropierea fata de retelele de telecomunicatii se vor face in conformitate cu prevederile PE 10603 coroborat cu PE 125- 89.

Masurarea energiei consumate


Masurarea energiei se realizeaza in postul de transformare, pe grupul existent. Valorile reductorilor de curent vor ramana aceleasi intrucat cele 4 pompe care se vor monta sunt de puteri inferioare celor vechi, dar cu randament mai mare . Masuri de protectie a instalatiilor Pentru protectia la atigere indirecta a tablourilor, pompelor, jgheburilor de cablu, tevilor de protectie mecanica a cablurilor si a usilor de acces, acestea vor fi legate la centura de legare la pamant a statiei. Legatura va fi realizata din conductor de tip VLPY 1x16 mmp, iar pompele vor fi conectate prin cablul de alimentare. Neutrul de protectie se formeaza in TG, prin legare la priza de pamant. Neutrul de protectie este distribuit in toata cladirea statiei de pompare. La acesta se leaga partile metalice ale tablourilor, pompelor si contactul de protectie al prizelor. Pe bara tabloului de distributie TG a fost prevazut si un descarcator pentru protectia la supratensiuni.

Masuri de protectie contra poluarii mediului 1. Protectia calitatii apelor - Nu este cazul . Nu exista in zona cursuri de apa afectate de lucrarile prezentului proiect. 2. Protectie a aerului - Nu este afectat 3. Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor - Retelele electrice nu produc zgomote sau vibratii 4. Protectia impotriva radiatiilor - Nu este cazul 5. Protectia solului si a subsolului. - Solul va fi adus la starea initiala prin aperatiuni spicifice de protectie a mediului ( transportarea pamantului excedentar la groapa de gunoi a municipiului ) 6. Protectia asezamintelor umane si a altor obiective de interes public. - Zona este industriala si nu are monumente istorice sau de interes national. 7. Gospodarirea deseurilor. - Deseurile tehnologice vor fi colectate si transportate la unitati specializate in colectarea si prelucrarea acestora. 8. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase - Nu este cazul 9. Lucrari de reconstructie ecologica - Nu sunt necesare. Categoria de importanta a lucrarii Lucrarile se incadreaza in categoria C de importanta importanta normala Regimul de fuctionare a instalatie proiectate este permanent

Proiectant, ing. BARBANTAN DORIN

BREVIAR DE CALCUL A) Dimensionarea coloanei de alimentare tablou general TG . 1) Alegerea sectiunii la incalzire Pentru alimentare tabloului statiei de pompare ape uzate SP 11 se va folosi o coloana trifazata din cablu CYY montata subteran. Avand in vedere aceasta ipoteza obtinem urmatorii curenti de calcul: Pentru coloana dintre PT si tabloul statiei Pi = 386,00 kW Avand in vedere modul de functionare a instalatiei pentru aceasta situatie puterea simultan absorbita Pc= 386 kW. Intrucat s-a prevazut baterie de compensare a factorului de putere in calcule se va lua in considerare cos=0,92 In aceasta situatie curentul de calcul este: Pc Ic = ---------------- = 386000,00 / (0.92x1.73 x 400) = 606,31 A 1.73 x U cos Curentul admisibil la cablul CYY 3x185+95 mmp in regim de durata 400 A. Datorita lungimii scurte a circuitului intre PT si tabloul statiei de pompare se alege provizoriu sectiunea de 2x185 mmp pentru a reduce pierderea de tensiune . 2.Verificarea sectiunii 2.1 Verificarea sectiunii la pierderea de tensiune Pentru aceste valori se calculeaza pierderea de tensiune totala de la punctul de alimentare. Pierderea de tensiune intr-un circuit trifazat cu sarcini uniform distribuite se calculeaza cu relatia: 100 u% = ---------------Y x 400 _n_ \ /__ i=1 Pci x Li ---------Si

Unde cu Y sa notat conductivitatea electrica egala cu 57 mm/xmmp pentru cupru Aplicand formula de mai sus pentru situatia existenta calculul sumei de PixLi/Si avem: 100 u% = ---------------- x (386000x70/(2x185) )= 0,80% 57 x 400

Pentru coloana electrice normativul I7/2011 prevede o pierdere de tensiune admisa de 8%. 2.2 Verificarea la pornire

_n_ Pp = Ppm+ \ /__ i=1 -

Pci x Li ---------Si

Ppm puterea la pornire a electromotorului care produce curentul maxim la pornire Putere motor 58 kW

Pp=Ppm+Pn = 328 +58x5 =618 kW 100 u% = ---------------- x (328000+290000x70/2x185 )= 1,28 % 57 x 400 Pentru coloana electrice normativul I7/2011 prevede o pierdere de tensiune admisa la pornire de max 12%. Cablul utilizat pentru alimentarea tabloului general al SP11 str. Ferdinand va fi 2xCYY 3x185+95 mmp . 2.3 Verificarea la stabilitate termica in regim de scurta durata la pornire. Curentul de pornire Ip=970 A Densitatea de curent la pornire

calc

= Ip/S=970/(2x185) =2,63 A/mmp

calc

<

adm

= 35A/mmp

Cablul corespunde si din punct de vedere al stabilitatii termice . B) Dimensionarea coloanei de alimentare tablou pompe existente TP2 din tabloul general TG 1) Alegerea sectiunii la incalzire Pentru alimentare tabloului pompelor existente din SP 11 se vor folosi o coloana trifazata din cablu CYY montata subteran. Avand in vedere aceasta ipoteza obtinem urmatorii curenti de calcul: Pentru coloana dintre TG si tabloul spompelor existente TP 2 Pi = 88,00 kW Avand in vedere modul de functionare a instalatiei pentru aceasta situatie puterea simultan absorbita Pc= 88,00 kW. In aceasta situatie curentul de calcul este: Pc Ic = ---------------- = 88000,00 / ( 0.85x1.73 x 400) = 149,6 A 1.73 x U cos Curentul admisibil la cablul CYY 3x120+70 mmp in regim de durata 315 A. Datorita lungimii scurte a circuitului intre TG si tabloul TP2 se alege provizoriu sectiunea de 120 mmp pentru a reduce pierderea de tensiune . 2. Verificarea sectiunii 2.1Verificarea sectiunii la pierderea de tensiune Pentru aceste valori se calculeaza pierderea de tensiune totala de la punctul de alimentare. Pierderea de tensiune intr-un circuit trifazat cu sarcini uniform distribuite se calculeaza cu relatia: 100 u% = ---------------Y x 400 _n_ \ /__ i=1 Pci x Li ---------Si

Unde cu Y sa notat conductivitatea electrica egala cu 57 mm/xmmp pentru cupru Aplicand formula de mai sus pentru situatia existenta calculul sumei de PixLi/Si avem:

100 u% = ---------------- x (88000x50/120 )= 0,40% 57 x 400

Pentru coloana electrice normativul I7/2011 prevede o pierdere de tensiune admisa de 8%. 2.2 Verificarea la pornire

_n_ Pp = Ppm+ \ /__ i=1 -

Pci x Li ---------Si

Ppm puterea la pornire a electromotorului care produce curentul maxim la pornire Putere motor 44 kW Pp=Ppm+Pn = 44 +44x5 =264 kW 100

u% = ---------------- x (44000+220000x50/120 )= 1,21 % 57 x 400 Pentru coloana electrice normativul I7/2011 prevede o pierdere de tensiune admisa la pornire de max 12%. Cablul utilizat pentru alimentarea tabloului TP2 din tabloul general TG va fi CYY 3x120+70 mmp . 2.3 Verificarea la stabilitate termica in regim de scurta durata la pornire. Curentul de pornire Ip=414,68 A Densitatea de curent la pornire

calc

= Ip/S=414,68/120 =3,46 A/mmp

calc

<

adm

= 35A/mmp

Cablul corespunde si din punct de vedere al stabilitatii termice . C) Dimensionarea coloanei de alimentare TP 1 din tablou general TG . 1) Alegerea sectiunii la incalzire Pentru alimentare tabloului pompelor noi TP 1 se va folosi o coloana trifazata din cablu CYY montata subteran. Avand in vedere aceasta ipoteza obtinem urmatorii curenti de calcul: Pentru coloana dintre TG si TP1 Pi =232 ,00 kW Avand in vedere modul de functionare a instalatiei pentru aceasta situatie puterea simultan absorbita Pc= 232,00 kW. In aceasta situatie curentul de calcul este: Pc Ic = ---------------- = 232000,00 /( 0.85 x 1.73 x 400) = 394,42 A 1.73 x U cos Curentul admisibil la cablul CYY 3x120+70 mmp in regim de durata 315 A. Datorita lungimii scurte a circuitului intre TG si tabloul statiei de pompare TP 2 se alege provizoriu sectiunea de 2x120 mmp pentru a reduce pierderea de tensiune . 2. Verificarea sectiunii 2.1 Verificarea sectiunii la pierderea de tensiune Pentru aceste valori se calculeaza pierderea de tensiune totala de la punctul de alimentare. Pierderea de tensiune intr-un circuit trifazat cu sarcini uniform distribuite se calculeaza cu relatia: 100 u% = ---------------Y x 400 _n_ \ /__ i=1 Unde cu Y sa notat conductivitatea electrica egala cu 57 mm/xmmp pentru cupru Pci x Li ---------Si

Aplicand formula de mai sus pentru situatia existenta calculul sumei de PixLi/Si avem:

100 u% = ---------------- x (232000x5/(2x120) )= 0,05% 57 x 400

Pentru coloana electrice normativul I7/2011 prevede o pierdere de tensiune admisa de 8%. 2.2 Verificarea la pornire

_n_ Pp = Ppm+ \ /__ i=1 -

Pci x Li ---------Si

Ppm puterea la pornire a electromotorului care produce curentul maxim la pornire Putere motor 58 kW Pp=Ppm+Pn = 174 +58x5 =464 kW 100

u% = ---------------- x (174000+464000x5/2x120 )=0.15 % 57 x 400 Pentru coloana electrice normativul I7/2011 prevede o pierdere de tensiune admisa la pornire de max 12%. 2.3 Verificarea la stabilitate termica in regim de scurta durata la pornire. Curentul de pornire Ip=728,83 A Densitatea de curent la pornire

calc

= Ip/S=728,83/2x120 =3,04 A/mmp

calc

<

adm

= 35A/mmp

Cablul corespunde si din punct de vedere al stabilitatii termice .

Cablul utilizat pentru alimentarea tabloului pompelor noi TP 1 va fi 2xCYY 3x120+70 mmp .

D) Dimensionarea coloanei de alimentare tabloului TP V din tabloul general TG . 1) Alegerea sectiunii la incalzire Pentru alimentare tabloului statiei de pompare ape uzate str. Viilor se vor folosi o coloana trifazata din cablu CYY montata subteran. Avand in vedere aceasta ipoteza obtinem urmatorii curenti de calcul: Pentru coloana dintre TG si tabloul statiei TP V Pi = 20,00 kW Avand in vedere modul de functionare a instalatiei pentru aceasta situatie puterea simultan absorbita Pc= 20 kW. In aceasta situatie curentul de calcul este: Pc Ic = ---------------- = 20000,00 / (0.85 x1.73 x 400) = 34,0 A 1.73 x U cos Curentul admisibil la cablul CYY 4x16 mmp in regim de durata 100 A. Datorita lungimii scurte a circuitului intre PT si tabloul statiei de pompare se alege provizoriu sectiunea de 4x16 mmp pentru a reduce pierderea de tensiune . 2. Verificarea sectiunii 2.1 Verificarea sectiunii la pierderea de tensiune Pentru aceste valori se calculeaza pierderea de tensiune totala de la punctul de alimentare. Pierderea de tensiune intr-un circuit trifazat cu sarcini uniform distribuite se calculeaza cu relatia: 100 u% = ---------------Y x 400 _n_ \ /__ i=1 Unde cu Y sa notat conductivitatea electrica egala cu 57 mm/xmmp pentru cupru Pci x Li ---------Si

Aplicand formula de mai sus pentru situatia existenta calculul sumei de PixLi/Si avem:

100 u% = ---------------- x (20000x55/16 )= 0,75% 57 x 400

Pentru coloana electrice normativul I7/2011 prevede o pierdere de tensiune admisa de 8%. 2.2 Verificarea la pornire

_n_ Pp = Ppm+ \ /__ i=1 -

Pci x Li ---------Si

Ppm puterea la pornire a electromotorului care produce curentul maxim la pornire Putere motor 7,5 kW Pp=Ppm+Pn = 12,50 +7,5x5 =50 kW 100

u% = ---------------- x (50000x55/16 )= 1,88 % 57 x 400 Pentru coloana electrice normativul I7/2011 prevede o pierdere de tensiune admisa la pornire de max 12%. Cablul utilizat pentru alimentarea tabloului Ferdinand va fi CYY 4x16 mmp . TV din tabloul general al SP11 str.

2.3 Verificarea la stabilitate termica in regim de scurta durata la pornire. Curentul de pornire Ip=78,50 A Densitatea de curent la pornire

calc

= Ip/S=78,50/16=4,91 A/mmp

calc

<

adm

= 35A/mmp

Cablul corespunde si din punct de vedere al stabilitatii termice . JURNALUL DE CABLURI - TG Nr circui te
0

Tip circuit
1

Pleac de la:
2

Sosete la:
3

P i (kW)

L (m)

Tip cablu

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Forta Forta For For For For Forta. Iluminat ext Iluminat int

PT 20/0,4 kV TG TG TG PT 20/0,4 kV TG TG TG TG

TG TP2 TP1 TA TCE TGR TV corpuri corpuri

383,00 232,00 110,00 8,00 12,00 2,20 20,00 1,50 0,50

65,00 50,00 7,00 15,00 10,00 5,00 68,00

2(CYY 3 x 185+95 mm) 2x(CYY 3 x 120+70 mm) 4x( CYY 1x 240 mm CYABY 4x6 mm CYY 5 x 2,5 mm CYABY 4x16 mm CYYF 4 x 16 mm CYYF 3x2,50 mm CYYF 3x2,50 mm

CAIET DE SARCINI CONDIII DE CALITATE PENTRU COMPONENTELE LUCRRII La alegerea materialelor i aparatelor aferente instalaiilor electrice s-au avut n vedere: - cerine de calitate; - posibilitile actuale de aprovizionare de pe piaa intern a unor materiale avnd caliti i performane optime. Toate materialele i echipamentele utilizate trebuie s fie omologate sau s aib agrement tehnic, conform Legii 10/1995 privind calitatea n construcii. Toate elementele componente ale instalaiilor electrice care fac obiectul acestui proiect se vor realiza, procura i monta n conformitate cu cerinele precizate prin Caietul de sarcini. Produsele oferite trebuie s corespund cerinelor tehnice, constructive, de fiabilitate, de funcionare i exploatare normate i uzuale pentru astfel de produse. La alegerea materialelor i echipamentelor se va ine seama de: - parametrii de funcionare: * tensiune: tensiunile nominale ale materialelor i echipamentelor, respectiv nivelul lor de izolaie trebuie s corespund tensiunii maxime din instalaia respectiv; * curent: materialele i echipamentele se vor alege n funcie de natura curentului (alternativ) i de valoarea maxim admisibil a intensitii acestuia care poate aprea n regim anormal de funcionare; * alte caracteristici: puterea, factorul de putere, etc. vor fi n conformitate cu indicaiile productorilor. - categoria n care se ncadreaz ncperea respectiv din punct de vedere al: * mediului - conform NP-I 7-2011; * pericolului de incendiu - conform PE 118; * pericolului de electrocutare - conform PE 116. - destinaia construciei i condiiile specifice de utilizare i montare - conform NP-I7-2011 - caracterul specific al instalaiei electrice - conform NP-I7-2011.

La instalarea : - cablurilor electrice i a tuburilor de protecie, se vor respecta condiiile din NTE 007-2008 i NP-I7-2011; - corpurilor de iluminat, se vor respecta condiiile din normativul NP-I7-2011 i NPO6102-2002 - conductorilor afereni instalaiei de legare la pmnt, se vor respecta condiiile din normativul I 20-2000 - tablourilor electrice, se vor respecta conditiile din normativul I7-2011 Furnizorul produselor i va asuma toat responsabilitatea pentru respectarea caracteristicilor tehnice i funcionale pentru produsele oferite, pentru execuia acestora n regim de asigurare a calitii i pentru documentaia tehnic livrat odat cu produsul. Furnizorul va meniona, pentru principalele componente, standardele IEC i/sau alte norme care se iau n considerare la fabricarea, transportul, depozitarea, instalarea, punerea n funciune, exploatarea produselor. Caracteristicile echipamentelor alese nu trebuie s provoace efecte duntoare asupra altor echipamente electrice sau s mpiedice funcionarea sursei de alimentare. n toate categoriile de ncperi, cu excepia celor din categoria EE, trebuie utilizate materiale, aparate i receptoare electrice de construcie nchis. Materialele folosite pentru elementele de susinere (console, bride, cleme) vor fi cel puin greu combustibile (min. clasele C1, C2 ). Materialele i aparatele folosite trebuie s corespund condiiilor tehnice specifice de calitate din standardele de produs. Se vor utiliza: - cabluri electrice; - conductoare electrice i tuburi de protecie din PVC; - aparate de comutaie pentru instalaia electric de iluminat; - corpuri de iluminat; - prize de 380Vc.a; 220Vc.a; - tablouri electrice de distribuie; - conductori afereni prizei de pmnt; - evi de protecie. Fa de dimensiunile specificate n fiecare caz, respectiv fa de adncime i nalime, se vor rezerva la montaj spaii suplimentare de pn la 30%. Dac nu se menioneaz altfel, unitile de msur pentru dimensiuni sunt [ mm ]. Condiii de transport, depozitare i livrare Transportul i depozitarea materialelor se vor efectua n condiii care s asigure integritatea i funcionalitatea lor lundu-se msuri pentru a nu se deteriora i a nu ptrunde apa n ambalaje. Toate materialele i echipamentele livrate beneficiarului vor fi nsoite de certificate de atestare a calitii emise de furnizorii acestora. Toate materialele i aparatele electrice se vor depozita n magazii.

CONDIII DE EXECUIE A LUCRRILOR Instalaii electrice de iluminat interior La amplasarea instalaiilor electrice se va urmri: - s se evite amplasarea n zone n care integritatea lor ar putea fi periclitat (datorit ocurilor mecanice, pericolului de incendiu, etc.); - s se asigure un acces uor la instalaia electric (pentru verificri, reparaii, intervenii n caz de incendiu n bune condiii).

Nu se admite amplasarea instalaiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate s apar condens, cu excepia celor n execuie nchis (grad minim de protecie IP 33), realizate din materiale rezistente la condiiile respective. Distanele minime ntre elementele instalaiei electrice i elementele altor instalaii sau elemente de construie sunt cele indicate n NP-I7. n cazurile n care nu se pot respecta aceste distane, pe poriunile de trasee respective se vor prevedea elemente de protecie. Se va evita amplasarea instalaiilor electrice pe trasee comune cu acelea ale altor instalaii sau utilaje care ar putea s le pericliteze funcionarea. Circuitele electrice vor fi corespunztoare curenilor nominali specificai n schemele de distribuie electrice i protejate la scurcircuit conform acelorai scheme. La instalarea cablurilor i conductoarelor electrice protejate n tuburi de protecie, se vor respecta condiiile din normativele NTE 007-2008 i NP-I7-2011 . n conformitate cu NP-I7-1011, pentru conductoarele electrice se vor folosi urmtoarele culori de marcare: - verde cu galben, pentru conductorul de protecie (PE); - albastru deschis, pentru conductorul de nul de lucru (N); - alte culori dect cele de mai sus (de ex. roie, albastr, maro) pentru conductoarele de faz (L1, L2, L3). Se interzice folosirea conductoarelor cu izolaie de culoare verde sau galben ca i conductor de nul de protecie sau nul de lucru. Legturile electrice ale conductoarelor ntre ele, la aparate sau elemente metalice, se execut prin metode i mijloace care s asigure realizarea unor contacte electrice cu rezisten de trecere minim, sigure n timp i uor de verificat. Legturile electrice ntre conductoarele izolate pentru mbinri sau derivaii se fac numai n accesorii special prevzute n acest scop (doze). Se interzice executarea acestor legturi n interiorul golurilor din elementele de construcie sau al trecerilor prin elementele de construcie. Se interzice supunerea legturilor electrice la traciune. Legturile pentru mbinri sau derivaii ntre conductoarele de cupru se fac prin rsucire i matisare, prin cleme speciale sau prin presare cu scule i accesorii corespunztoare. Legturile conductoarelor de cupru executate prin rsucire i matisare trebuie s aib minimum 10 spire, o lungime a legturii egal cu de 10 ori diametrul conductorului dar cel puin 2 cm i se cositoresc. Legturile conductoarelor la aparate, echipamente (motoare electrice) se face prin strngere mecanic cu uruburi (pentru seciuni mai mici de 10 mmp) sau prin intermediul papucilor sau a clemelor speciale (pentru seciuni mai mari de 10 mmp). Legturile conductoarelor de protecie se execut n condiiile prevzute PE 116. Legturile dintre elementele componente ale instalaiei de legare la pmnt se execut de preferin prin sudare. Circuitele iluminatului normal trebuie s fie distincte de circuitele de prize. Dozele trebuie s asigure: * protecia legturilor electrice mpotriva ptrunderii umezelii i a prafului din mediul nconjurtor; * continuitatea perfect a conductoarelor electrice; * nivelul de izolaie corespunztor. Aparatele de conectare folosite din circuitele electrice de iluminat normal vor avea un curent nominal de minimum 10A i se vor monta pe conductorul de faz. Elementele de comutaie (ntreruptoare, comutatoare) n spaiile comune se vor amplasa la nlimea de 1.2 m de la cota finit a pardoselii. Prizele din spaiile tehnice vor fi prevzute cu contact de nul de protecie, vor fi n construcie etan i se vor amplasa la nlimea de 1,2 m de la cota finit a pardoselii. Toate aparatele (prize, ntreruptoare, comutatoare) utilizate n aparent vor fi din aceeai serie de calitate i finisaj, procurate de la un singur furnizor.

Corpurile de iluminat de orice tip se vor alimenta ntre faz i nul. Corpurile de iluminat vor fi marcate cu privire la clasa de protecie. Corpurile de iluminat normal cu carcas metalic, se vor racorda la conductorul de nul de protecie, iar acesta la rndul su se va racorda la borna de nul de protecie a tabloului electric din care se alimenteaz cu energie electric. Tensiunea maxim de lucru a corpurilor de iluminat este de 220V. Corpurile de iluminat se vor lega la circuitul de alimentare prin cleme de legtur. Se interzice montarea corpurilor de iluminat pe materiale combustibile. Aparatajul pentru protecia la scurtcircuit se va monta n tablourile de distribuie respective. Tablourile de distribuie vor fi realizate pornind de la componente de instalare i racordare standard i testate n laborator. Constructorul de tablouri va prezenta buletine de ncercri care s ateste aceast conformitate. Gradul de protecie pentru tablourile electrice de distribuie va fi conform SR EN 60529. Gradul de protecie al tablourilor electrice de joas tensiune este determinat de gradul de protecie al carcasei combinat cu gradele de protecie ale aparatelor i dispozitivelor montate aparent. Toate tablourile electrice care fac obiectul acestui proiect se vor realiza n conformitate cu schemele electrice i specificaiile tehnice anexate. Protecia anticoroziv a elementelor metalice va fi asigurat prin vopsirea corespunztoare a acestora, utilizndu-se culorile standard ale fabricanilor acestor componente. Tablourile de joas tensiune vor permite realizarea unui montaj simplu i sigur al sistemului de bare, al aparatajului i al racordurilor lor, prin intermediul ecranelor de protecie specifice fiecrei funciuni. Pentru a asigura protecia personalului de exploatare i ntreinere la deschiderea uilor, dulapurile vor fi totdeauna prevzute cu plastroane de protecie decupate care las libere numai mnerele de manevr ale aparatelor. Se interzice utilizarea n tablouri a conectorilor din materiale combustibile. Tablourile se monteaz n poziie vertical i se fixeaz sigur pentru evitarea vibraiilor. Tablourile electrice de joas tensiune principale, se vor realiza n varianta dulap sau cofret, funcie de numrul de circuite. Tablourile electrice de distribuie vor fi n construcie nchis (tip cutie metalic sau plastic), executate din materiale incombustibile. Toate dulapurile electrice de joas tensiune vor fi de tip metalic, prevzute cu dispozitive auxiliare: - de nchidere a uilor (zvoare cu cheie triunghiular, broasc tip YALLE cu cheie unic pentru toat cldirea, balamale de tip ascuns). - de manipulare i transport (inele de ridicare - dimensionate corespunztor greutii dulapurilor electrice de joas tensiune). n proiect s-a prevzut o priz de pmnt n fundaie. n vederea folosirii drept electrozi de pmnt naturali a elementelor metalice ale construciilor sau instalaiilor se asigur la acestea, la proiectare i execuie, posibiliti de acces i elemente de racord pentru executarea legturilor la coborri, la conductoarele pentru egalizarea potenialelor, pentru efectuarea msurtorilor (de ex. capete de armturi, musti) marcate vizibil cu vopsea roie. n cazul n care priza de pmnt natural nu ofer o rezisten de dispersie suficient de mic, se prevd prize de pmnt artificiale. Aceste prize se calculeaz i se execut din materiale i n condiiile date n Normativul I20/2000 i n PE 116. Instalaii electrice de iluminat exterior nainte de nceperea lucrrilor se va examina planul de instalaii de iluminat exterior i se va efectua un control pe teren al traseelor. Degajarea terenului are o mare importan. Ca urmare a stadiului de desfurare a lucrrilor de construcii i amenajarea teritoriului, a lucrrilor de organizare de antier ale constructorului, pot aprea situaii cnd atacarea lucrrilor n termenul prevzut, pentru asigurarea punerii lor

n funciune, nu este posibil deoarece traseele sunt blocate cu amenajri de antier, schele, depozite sau traverseaz terenuri nesistematizate. Procesul tehnologic de execuie cuprinde urmtoarele operaii: - trasarea gropilor Se verific pe teren aezarea fiecrui stlp fa de prevederile planului de instalaii de iluminat exterior din proiect i se verific distanele dintre stlpi. Se face apoi trasarea gropilor prin msurarea i nsemnarea pe teren cu cazmaua a perimetrului gropii. - sparea gropilor Sparea gropilor se face manual cu unelte simple de spat: cazmale, lopei, trncoape, etc. Pmntul spat se depoziteaz de o parte a gropilor astfel nct s nu mpiedice lucrrile ulterioare. Gropile pentru montarea stlpilor de iluminat vor avea dimensiunile 0,6mx0,6mx1,2m. Dup sparea gropilor se vor verifica dimensiunile gropilor i n special adncimea. Sparea gropilor se face cu puin timp nainte de plantarea stlpilor (max. 2 - 3 zile), astfel ca ele s nu fie mult timp deschise, evitndu-se surparea malurilor i accidentele. Pentru evitarea accidentelor, gropile se acoper cu capace de lemn. Nu se recomand sparea gropilor pe timp friguros (sub - 5C) pentru a nu fi expuse ngheului. - betonarea stlpilor Se folosete beton marca B 90 preparat manual sau mecanizat. La prepararea manual este bine s se realizeze betoane ct mai uscate fr ap n exces. nainte de plantarea stlpilor se cur gropile de pmntul sau alte corpuri strine czute nuntru. Dac gropile au rmas deschise mai mult timp, se va cura fundul lor de stratul de pmnt nmuiat sub aciunea umezelii. Se toarn n groap i se bate cu maiul un radier de 20 cm beton. Dup plantarea, alinierea i aezarea vertical, stlpii se fixeaz provizoriu cu pene de lemn i se monteaz evile de protecie ale cablului (la care capete vor fi bercluite pentru a se evita deteriorarea cablului la tragere). Distana de la suprafaa pmntului i pn la faa de sus a evii de protecie a cablului va fi de cel puin 0,7m. Distana de la suprafaa fundaiei stlpului i pn la faa de jos a evii de protecie a cablului va fi de cel puin 0,1m. Se trece la betonarea stlpilor (se toarn betonul n straturi de cte 20cm grosime care se compacteaz bine prin batere cu maiul). Turnarea betonului se face fr ntrerupere. Suplimentar stlpii de iluminat exterior se vor lega prin platband OLZn 40x4 mm sau FY 16mmp la borna de nul de protecie a tabloului din care sunt alimentate cu energie electric. - montarea cablurilor Cablurile se vor monta: a) n canale de cabluri; b) ngropat n pmnt. c) prin stlpi. Indiferent de modul de pozare al cablului, se vor respecta: - temperatura mantalei cablurilor la montaj trebuie s fie minim + 5C; - la intrarea i ieirea din canale, la urcarea pe perei sau pe stlpi, cablurile se vor proteja n evi rezistente la solicitri mecanice; - evile de protecie vor avea diametrul interior de cel puin 1,5 ori diametrul exterior al cablului, iar raza de curbur va fi de minim 8 ori diametrul cablului. Cablurile care se vor poza n canale se vor monta odat i n aceleai condiii cu cablurile tehnologice (toate sunt cabluri de energie sub 1kV). Cablurile pozate n pmnt vor fi montate la o adncime de 70cm fa de cota terenului amenajat, erpuit n an, ntr-un strat de nisip cu grosimea minim de 15cm i vor fi protejate pe toat lungimea lor contra deteriorrilor mecanice, cu un strat de crmizi. La subtraversri cablurile se vor proteja n eav.

Pregtirea execuiei reelelor electrice de cabluri

Organizarea antierului Pregtirea temeinic a organizrii lucrrilor i locurilor de munc, mpreun cu aplicarea celor mai potrivite metode de lucru, au o importan deosebit n asigurarea calitii i termenului de execuie i sunt concretizate prin organizarea antierului. Pentru aceasta, unitatea care va executa lucrrile trebuie s-i ia n prealabil o serie de msuri pregtitoare, care constau din: asigurarea documentaiei tehnice necesar execuiei (proiectul lucrrii) i studierea ei; stabilirea pe teren a posibilitilor de execuie a lucrrii i culegerea datelor necesare ntocmirii proiectului organizrii de antier; ntocmirea proiectului organizrii de antier.cu stabilirea graficului de execuie i a necesarului de materiale, utilaje, scule i for de munc. Volumul lucrrilor de organizare de antier este funcie de volumul i termenul de execuie a lucrrilor de reele de cabluri i, dup caz, cuprinde: a. Amenajri de antier -depozite (balast, nisip, piatr, beton, etc), n cazul cnd acestea nu pot fi descrcate chiar la locurile de lucru; vor fi amenajate n locuri care s nu stinghereasc circulaia, dar care s asigure transporturi intermediare scurte i vor fi mprejmuite; magazii (mobile sau demontabile) pentru depozitarea cimentului sau sculelor i uneltelor; dup caz pot fi nlocuite cu corturi sau lzi speciale; b. Organizarea locurilor de lucru de ctre maitrii i efii de chip: - alegerea i pregtirea din timp a sculelor i utilajelor; - stabilirea celor mai potrivite metode de lucru; - organizarea echipelor i dotare lor corespunztoare asigurrii continuitii i calitii lucrului; - mprirea lucrrii pe echipe i pe oameni i instruirea personalului asupra cunoaterii tehnologiei i regulilor de protecie a muncii, astfel ca fiecare s tie precis ce are de fcut; asigurarea cu materialele necesare i depozitarea lor corespunztoare. c. Organizarea circulaiei n zona antierului, pentru evitarea accidentelor sau trangulrii ei. n acest scop: - traversrile se vor executa nainte de nceperea spturilor; -n cazul traseelor lungi, executarea spturilor i pozarea cablurilor se vor face pe tronsoane egale cu lungimea cablurilor de pe tambure; trecerea la tronsonul urmtor nu se va face dect dup terminarea lucrrilor n tronsonul precedent. d. Pentru buna desfurare a lucrrilor, n fiecare tronson: -trebuie asigurate din timp materialele i fora de munc necesare lucrului continuu; -trebuie luate msurile legale de protecie a muncii; -rigolele i gurile de scurgere a apelor de ploaie vor fi lsate libere i curate; -se vor stabili cele mai potrivite drumuri de acces pentru transportul materialelor i mai ales al tamburelor de cabluri. Transportul, depozitarea i verificarea cablurilor nainte de montaj Transportul cablurilor, nfurate pe tambur, se face n autocamioane, tractoare cu remorci. Manevrarea tamburelor la ncrcare i descrcare se face numai de ctre muncitori anume instruii i sub supravegherea unei persoane competente din cadrul depozitului sau antierului, utiliznd fie rampe sau planuri nclinate, special concepute, fie macarale. n ultimul caz, pe eava (de diametru corespunztor) introdusa pe tambur, se vor prinde lanurile ce se vor introduce in crligul macaralei. Cand se utilizeaza planul nclinat, rostogolirea tamburului trebuie s se fac n sensul sgeii indicatoare de pe discul tamburului, pentru evitarea desfurrii cablului.

ncrcarea tamburelor se face cu discurile n poziie perpendicular pe platforma vehiculului, iar amplasarea trebuie s asigure o repartiie uniform sau central a sarcinii. Pentru asigurarea stabilitii n timpul transportului, tamburul se fixeaz cu pene, contrafie i ancore de caroseria vehiculului. La descrcare se va ine seama de aceleai indicaii date pentru ncrcare. Descrcarea tamburelor prin aruncare sau utiliznd planuri nclinate improvizate este interzis. n depozite sau la locurile de lucru este admis rostogolirea,dac: - distana de deplasare nu depete 10 m; - calea de rostogolire este neted i curat; - tamburele sunt n bun stare, rezistente i mbrcate cu scnduri de protecie pe suprafaa lateral; - spirele cablurilor sunt bine strnse i ultimul strat las liber deasupra lui, pn la scndurile de protecie, minimum 200 mm; - rostogolirea se face n sensul sgeii de derulare marcat pe tambur. - rostogolirea se face manual sau mecanizat (tamburul este echipat cu un proap tractat). Depozitarea cablurilor se face n magazii sau oproane, pentru a le feri de intemperii. Pentru cel mult trei ani, cablurile pot fi depozitate i n aer liber, cu excepia celor a cror pozare n aer liber i sub aciunea direct a razelor solare este interzis. Depozitul de cabluri trebuie s fie amplasat ct mai aproape de locul de lucru i s aib drumuri de acces. Construcia lui trebuie fcut pe o platform plan balastat, cu scurgeri i drenaje corespunztoare i s asigure capacitatea necesar depozitrii (pentru un tambur - cca. 7 m2). Dotarea depozitului trebuie s asigure mecanizarea complet a operaiilor de ncrcaredescrcare (portal, macara, ramp cu plan nclinat, etc). n depozit, tamburele vor fi sortate pe tipuri, seciuni i tensiuni de cabluri, lsndu-se spaiile necesare de acces. Executarea reelelor de cabluri La executarea reelelor de cabluri se va ine seama ca: -desfurarea cablurilor s se fac numai dac temperatura mediului ambiant nu coboar n decurs de 24 h sub valoarea de + 4 C sau, n cazuri extreme, numai dup nclzirea cablurilor, electric sau n barci; -capetele cablurilor nclzite, exclusiv ale celor cu izolaie de PVC, se capsuleaz, pentru evitarea ptrunderii umezelii din aer pe timpul rcirii; -razele minime de curbur admise la manevrarea sau pozarea cablurilor i diferenele de nivel maxime admise la pozarea vertical sunt date de productor; -la trecerile prin fundaii, perei i planee cablurile se protejeaz n evi sau tuburi de diametre corespunztoare locului de pozare; -evile vor avea diametrul interior de minimum 1,5 ori diametrul cablului, vor fi bercuite la capete, nu vor avea mai mult de dou curbe, iar raza minim de curbur va respecta valorile date de productor; -n cazul cnd lungimea traseului depete lungimea tronsonului de cablu sau la derivaii, se vor folosi manoane de legtur, respectiv manoane de legtur cu derivaii; -se recomand ca pe o lungime de traseu nou s nu fie mai mult de ase manoane; -la pozarea aparent (n tuneluri, poduri puuri, canale i cldiri), dac condiiile locale impun folosirea cablurilor armate, acestea se vor monta numai dup tratarea anticorosiv i ignifug, n cazul n care cablul are nveli exterior combustibil; -la plecri i sosiri, cablurile vor fi prevzute cu cutii terminale; -la cablurile cu manta i izolaie din PVC pozate n interior cutiile terminale vor fi de tip uscat. Dupa executarea lucrarilor, inainte de darea in exploatare, se vor face toate incercarile necesare. Execuia manoanelor i capetelor terminale

Cele mai frecvente deranjamente n reelele electrice de cabluri apar la manoane i cutii terminale, din cauza discontinuitii produse n izolaia i etaneitatea cablului, cnd execuia este necorespunztoare. Deoarece este foarte greu s se verifice calitatea acestor lucrri dup terminare, este necesar ca cei ce le execut s fie foarte bine pregtii n aceast direcie i foarte contiincioi. De aceea echipa se formeaz i se instruiete cu grij, iar operaiile importante sunt controlate de ctre un inginer, tehnician sau maistru cu experien. Echipa este compus din trei muncitori: un montor (manonator) i doi ajutori. Primul trebuie s aib autorizaie special de lucru, eliberat dup examinare, el trebuie s cunoasc tehnologia i instruciunile de montaj i s aib deprindere practic, fiind cel ce execut operaiile importante (controlul izolaiei, desfacerea capetelor de cablu, mbinarea conductoarelor, turnarea masei de umplere, etc). Ultimii trebuie s cunoasc construcia cablurilor, manoanelor i capetelor terminale, precum i tehnologia execuiei, ei execut, dup indicaiile i sub controlul montorului, toate lucrrile ajuttoare. Calitatea lucrrilor se asigur prin respectarea strict a tehnologiei de execuie i prin continuitatea lucrului, de la tierea conductoarelor cablului pn la terminarea etanrii manoanelor sau cutiilor terminale. Materialele trebuie s fie cele prevzute n fiele tehnice i n instruciuni i s corespund standardelor i prescripiilor tehnice specifice n vigoare, utilizarea altor materiale sau a altor caliti nu este admis. Execuia manoanelor i a cutiilor terminale difer dup natura conductoarelor, a izolaiei i a proteciei cablurilor. Dintre procedeele de nndire mai mult utilizate, se menioneaz: -pentru toate categoriile de cabluri, nndirea n manoane metalice cu mas neagr; -pentru cablurile cu izolaie din mas plastic, nndirea n manoane turnate din rini sintetice sau nndirea prin refacerea izolaiei cu benzi de PVC lipicioase sau n manoane din materiale termocontractibile. Montarea manoanelor Manoanele de legtur i de derivaie se monteaz la pozarea subteran, dup caz, n gropi spate lateral fa de an, n cmine de cabluri sau pe fundul tunelurilor i canalelor. La pozarea suprateran, n general se evit, alegndu-se cabluri de lungimi corespunztoare, cnd nu este posibil, manoanele se monteaz pe suporturi special prevzute. Operaiile principale pe care le comport montarea manoanelor sunt urmtoarele: -Pregtirea locului de montaj: Se verific amenajarea locului de amplasare (form, dimensiuni, rezisten) i se monteaz, dac lucrarea se face n exterior sau n ncperi umede sau cu praf, un cort special, nclzit la nevoie cu rezistene electrice pentru asigurarea unei temperaturi de +10...+15 C. Se asigur sculele i materialele necesare lucrrii; - Verificarea capetelor de cablu : nc de la pozare, capetele tronsoanelor de cablu care se nndesc trebuie s fie petrecute pe o lungime de 1,0 - 1,5 m, fr loviri, striviri, etc. (eventualele poriuni defecte se nltur). Se formeaz apoi curbele n S, astfel ca poziia manonului s fie deplasat cu 0,5 m fa de axa cablurilor; -Desfacerea capetelor cablurilor: -se ndreapt capetele cablurilor pe o lungime de 1 - 2 m (n funcie de tensiune) i se suprapun pe o lungime de 0,5 m; se aaz apoi pe dou suporturi, se marcheaz cu 1 - 2 spire de band izolant planul p egal distanat de capetele cablului i se taie capetele de cablu astfel ca s rmn suprapuse pe lungimea o; - la distana / fa de p se nfoar un strat de band izolant pe lungimea n, peste care se fac dou matisaje m1 i m2 din cte 10 spire de srm zincat cu diametrul de 1,5 mm; -se desface i se nltur nveliul exterior armturii, ncepnd de la matisaje spre capete, dup care se matiseaz la distana k dou-trei spire de srm peste banda metalic; de la acest matisaj, se taie i se nltur benzile metalice i benzile de protecie, pn se ajunge la mantaua de plumb sau PVC a cablului, care se cur de gudron cu o crp muiat n petrol, apoi cu alta muiat n benzin i la urm cu o crp uscat; -ncepnd de la distana a fa de armtura metalic se taie i se nltur mantaua de PVC sau plumb i umpluturile dintre conductoare, se ndeprteaz i se fasoneaz conductoarele, astfel ce

fiecare capt s ocupe vrfurile unui triunghi echilateral, se taie conductoarele la lungimea definitiv fat de planul . Dimensiuni [mm] Tensiune Sectiunea nominala cablului 1 k a m 0 n kV mmp 225 15 55 25 50 -6 0 20 <1 16-120 255 15 60 25 50 -6 0 20 150-240 285 15 70 25 50 -6 0 20 >240 - Montarea conductoarelor de legare la pmnt: Se face numai la cablurile armate, n scopul securitii personalului de exploatare i al proteciei nfurrii de plumb contra distrugerii, n cazul strpungerii izolaiei cablului urmat de o punere la pmnt. Legarea la pmnt se face cu dou conductoare de cupru multifilar, fiecare lipit cu un cap de nveliul metalic al unui capt de cablu iar cu cellalt lsat liber, pentru a fi lipit la uruburile de legare la pmnt din manon. Seciunea conductorului de legare la pmnt trebuie s fie conform valorilor din urmtorul tabel:
< 35 Seciunea conductorului de legare la pmnt [mm2] U < 1 kV U > 1 kV 5 0 -95 6 10 120 10 16 15 0 -24 0 16 16

-Montarea manonului de font (exterior): La locul de prindere a cablului n brrile manonului exterior se nfoar cte o garnitur din carton asfaltat, pn se ajunge la un diametru exterior cu 4 - 5 mm mai mare dect diametrul interior al gtului. Se aeaz partea inferioar a manonului pe un pat de crmizi, se monteaz garnitura de iut impregnat n anul de etanare, se introduce manonul interior i se fixeaz cablul n brri, acestea se strng peste garniturile de carton asfaltat. Se monteaz apoi partea superioar a manonului, scond conductoarele de legare la pmnt prin uruburile anume destinate, dup care se strng uruburile manonului. Conductoarele de legare la pmnt se lipesc cu aliaj Lp 40 la ieirea din uruburi i apoi ntre ele i la locul prevzut deasupra manonului. Manonul se umple cu mas izolant neagr, dup nclzirea prealabil a manonului (cu lampa cu benzin) la 50 - 60 C i a masei izolante, la temperatura cerut de tensiunea cablului, dup contractare, se completeaz umplerea. nainte de rcirea complet, se strng din nou toate uruburile manonului, se aaz garnitura de iut impregnat a capacului i se monteaz capacul. Peste capac se aaz eticheta cu scrisul n jos (numele executantului i data), peste etichet se aaz o bucat de hrtie, dup care se toarn pentru etanare, peste capac i la ncheieturi, mas neagr bituminoas. - Montarea cutiilor terminale: Comport dou operaii principale: 1.Pregtirea capetelor de cablu (verificarea rezervei de cablu, cea 1,5 m i a locului de amplasare a cutiei, fasonarea conductoarelor i fixarea papucilor); 2.Montarea cutiei terminale propriu-zise (montarea armturilor, pieselor i elementelor componente izolante). Execuia acestor operaii difer dup tipul cutiei terminale care se monteaz. Pentru cablurile cu izolaie i manta din PVC, execuia const din: - tierea la msur i ndeprtarea mantalei comune; - fasonarea conductoarelor i montarea papucilor; - ntrirea izolaiei conductoarelor prin nfurarea unui strat de band lcuit pe toat lungimea, n zona de fixare a papucilor i la ieirea din mantaua de PVC; - legarea la pmnt (la cablurile armate) a armturii metalice, cu conductor multifilar din cupru de seciune conform tabelului de mai sus. La cutiile terminale de exterior trebuie s se asigure condiii de izolare i etanare superioare, din acest motiv, ieirea conductoarelor se face prin izolatoare de trecere fixate n capac. - Marcarea reelelor de cabluri electrice:

Liniile, coloanele i circuitele de cabluri electrice se marcheaz prin etichete din material necorodabil n mediul respectiv de pozare (plumb, aluminiu, tabl galvanizat, cupru, PVC, etc); pe etichete se vor nscrie: - tensiunea cablului n kV; - marca de identificare din jurnalul de cabluri; - anul de pozare. Marcarea se face astfel: -La pozarea n pmnt, cablurile se marcheaz cu etichete de plumb la capete, la curbe i ncruciri, la intrri i ieiri din tuburi, canale, tuneluri, cldiri, etc, iar pe trasee drepte curente, din 10 n 10 m, cnd traseul nu poate fi indicat n desenul de execuie prin cote fa de construciile fixe, se marcheaz prin borne de beton, fixate lateral la 0,8 m fa de axa cablului i orientate cu placa de inscripie spre cablu, sau prin plcue de metal fixate pe construciile din apropiere, cnd primul procedeu nu se poate aplica; -La pozarea n ncperi, canale, tuneluri, poduri i puuri de cabluri, cablurile se marcheaz(cu etichete din material necorodabil n mediul respectiv) la capete, la trecerile dintr-o construcie ntr-alta, la ncruciri cu alte cabluri, iar cele de energie i pe restul traseului, din 10 n 10 m, cablurile pozate n jgheaburi se vor marca numai la capete. Manoanele de nndire sau derivaie, precum i cutiile terminale vor avea etichete cu: - numele executantului; - tensiunea; - marca de identificare; - data execuiei. La pozarea subteran, locurile de amplasare a manoanelor se marcheaz prin borne, care se indic i se coteaz pe plan n funcie de reperele existente. Reele de cabluri pozate n pmnt Indicaii generale de instalare La construcia reelelor de cabluri ngropate n pmnt se va avea n vedere ca: -adoptarea soluiilor de utilizare a cablurilor s se fac n condiiile respectrii prevederilor de raionalizare a consumului acestor materiale; -traseele adoptate s nu intre n zonele de extindere a cldirilor, ale cilor de comunicaii, etc, prevzute n planurile de sistematizare i dezvoltare sau, pe ct posibil, s evite zonele care cer protecii speciale (zone cu cureni vagabonzi, cu pmnt agresiv, expuse lovirilor mecanice, etc); n general, pentru pozarea cablurilor electrice de energie, comand i control se vor utiliza zonele necarosabile (sub trotuare), spaiile verzi, etc. Adncimea de pozare, msurat de la suprafaa solului pn la suprafaa superioar a cablului, trebuie s fie: -minim 0,70 m pentru cablurile de tensiuni nominale pn la 15 kV inclusiv; minim 1,00 m pentru cablurile de 20...35 kV; -minim 0,50 m pentru cabluri de orice tensiune, pe poriuni scurte (de maxim 5,00 m) la intrarea n cldiri sau la intersecii cu alte conducte sau construcii subterane. Cablurile pozate n pmnt vor fi armate, cu nveli din material plastic. Instalarea lor se va face n an, ntr-un strat de nisip de minim 10 cm grosime peste care se va poza folia avertizoare din polietilen la o distan de 30 cm deasupra cablului. Pozarea cablurilor de joas tensiune precum i cele de comand i semnalizare se va face la minim 0,50 m de conductele de ap. n locurile care conin substane cu aciune agresiv asupra nveliurilor cablurilor, se vor lua msuri de protecie corespunztoare. De asemenea, la interseciile cu alte cabluri, cu conducte de orice fel sau cu ci de comunicaii, se vor respecta distantele de pozare i msurile de protecie prevzute n normativul NTE 007/08. La pozarea n pmnt, cablurile se marcheaz cu etichete din plumb la capete, la curbe i ncruciri, la intrri i ieiri din tuburi, canale, tuneluri, cldiri, etc, iar pe trasee drepte curente, din 10 n 10 m; cnd traseul nu poate fi indicat din traseul de execuie prin cote fa de construciile fixe, se marcheaz prin borne din beton, fixate lateral la 0,80 m fa de axa cablului

i orientate cu placa de inscripie spre cablu, sau prin plcue din metal fixate pe construciile din apropiere, atunci cnd primul procedeu nu se poate aplica. Manoanele de nndire sau de derivaie, precum i cutiile terminale vor avea etichete cu: numele executantului; tensiunea de lucru; marca de identificare; data execuiei. La pozarea subteran, locurile de amplasare a manoanelor se marcheaz prin borne, care se indic i se coteaz pe plan n funcie de reperele existente. Principalele condiii tehnice pentru montarea cablurilor electrice sunt: Traseul cablurilor se alege de regul astfel nct s se realizeze legtura cea mai scurt, n concordan cu reeaua existent de cabluri. Totodat, se va asigura accesul la cabluri pentru lucrri de montaj, reparaii i eventuale nlocuiri de cabluri. La pozarea cablurilor se recomand s se prevad o rezerv cu lungimea de circa 1,5 m la capete, necesar pentru a se permite introducerea sau nlocuirea cutiilor terminale i a manoanelor. Pe trasee lungi, rezerva se obine prin montarea ondulata a cablurilor n plan orizontal. Pentru conductoarele de faz ale cablurilor cu izolaie de PVC, raza de curbur va fi de 15 ori diametrul conductorului respectiv. La valorile cablurilor monofazate trebuie s se asigure o distribuie simetric a sarcinilor pe cele trei faze din circuitele trifazate de la care se deriveaz. Desfurarea cablului de pe tambur i pozarea sa se vor face numai n condiiile n care temperatura mediului ambiant i a cablurilor nu a cobort n perioada de timp friguros, n decurs de 24 ore naintea desfurrii i pozrii, n nici un moment, sub urmtoarele valori: - 0 C pentru cablul cu izolaie de hrtie; - + 4 C pentru cabluri cu izolaie i manta de PVC. n cazuri deosebite se admite desfurarea i pozarea cablului i la temperaturi mai sczute, dup nclzirea prealabil a tamburului cu cablu ntr-o ncpere nchis. La pozarea cablurilor electrice subterane alturi de alte cabluri electrice se vor respecta urmtoarele distane libere: -70 mm fa de cablurile de joas tensiune; -100 mm fa de cablurile de comand i control; -250 mm fa de cabluri cu tensiunea de lucru 20 kV < U < 110 kV; -500 mm fa de cablurile telefonice sau fa de cablurile electrice exploatate de alte societi. Chiar dac se respect distanele de mai sus, cablul electric se va separa prin crmizi de celelalte cabluri electrice. La intrarea n cldiri, la pozarea sub drumuri, cablurile trebuie s fie protejate n tuburi metalice sau din alt material rezistent mecanic. evile trebuie s aib un diametru interior de cel puin 1,5 ori diametrul exterior al cablului i s nu aib mai mult de dou curbe, realizate cu curbura corespunztoare tipului de cablu. Capetele de evi trebuie s fie bercluite. La pozarea cablurilor n apropiere de cldiri, pomi, ine de tramvai, se vor respecta distanele minime. La pozarea cablurilor n paralel cu conducte subterane se vor respecta distanele minime (fig. 1). Adncimea de pozare a cablurilor n pmnt, msurat de la suprafaa solului este de minim 700 mm (fig. 2). Cablurile aezate n pmnt se instaleaz n an pe un strat de nisip de 10 cm i se acoper cu un alt strat de nisip, peste care se aeaz folia avertizoare. La intrarea in cldiri se poate reduce adncimea de pozare, pe poriuni scurte, sub 5 m (fig. 3). La intersecia unui cablu electric cu alte reele de cabluri, se va face o separare printr-un strat de pmnt de cel puin 500 mm. Aceast distan poate fi redus pn la 250 mm, la intersecia cu cabluri pn la 35 kV cu condiia protejrii acestora din urm n zona de intersecie, plus cte 500 mm de fiecare parte, cu plci sau cu tuburi de beton, sau cu alte materiale rezistente (fig. 4). De regul, cablul electric va supratraversa cablul cu tensiune mai mare, cu condiia meninerii adncimilor de pozare. Intersecia cablurilor electrice cu reele de conducte subterane se va realiza prin respectarea urmtoarelor distane pe vertical: - h > 250 mm fa de conducte de ap i de canalizare; - h > 500 mm fa de conducte cu fluide combustibile i fa de conducte de termoficare. Distana de intersecie se poate reduce la 250 mm cu urmtoarele condiii: protejarea cablului

n zona interseciei plus cte 500 mm, n cazul conductelor cu fluide combustibile, ntrirea izolaiei termice la conductele de termoficare n zona interseciei plus cte 1000 mm; izolaia termic va fi realizat astfel nct s nu depeasc o supratemperatur de 10 C fa de restul solului. La intersectarea cu conductoare pozate la adncimi de cel puin 1 m, cablurile electrice vor supratraversa conductele. n orae i n zone locuite, cablurile electrice trebuie pozate, de regul, pe partea necarosabil a strzilor (sub trotuare) i n zonele verzi din cartierele de locuit. Pe trotuare, ordinea de aezare a cablurilor electrice, dinspre partea cldit nspre partea carosabil (cu pstrarea distanelor indicate la punctul f) este: cabluri de distribuie de joas tensiune; cabluri de distribuie de medie tensiune; cabluri de curent continuu; cabluri pentru iluminat public. Execuia lucrrilor Lucrrile de pozare a cablurilor ngropate n pmnt este indicat s fie executate n urmtoarea ordine: -organizarea i pregtirea lucrrii; -stabilirea traseelor; -executarea traversrilor (unde este cazul); -executarea spturilor pentru anuri; -executarea profilelor; -executarea patului de nisip; -desfurarea i pozarea cablurilor, inclusiv tragerea lor n tuburi la traversri; -acoperirea cablurilor de nisip 10 cm; -aezarea foliei de avertizare; -introducerea cablurilor n instalaiile care se racordeaz; -astuparea anurilor, compactarea manual i refacerea pavajelor, dac este cazul. Organizarea i conducerea acestor lucrri vor avea n vedere asigurarea msurilor de protecie a muncii, iar pe timpul execuiei se vor respecta cu strictee, de ctre ntregul personal, regulile de protecie a muncii. Stabilirea traseelor reelelor electrice de cabluri se face prin proiect. Aceste trasee sunt identificate pe teren de ctre executant, mpreun cu delegatul beneficiarului; n cazul n care se constat imposibilitatea respectrii proiectului, se cheam proiectantul pentru corectarea soluiei. O dat cu stabilirea traseului, se mai stabilesc: -modul n care se vor proteja cablurile i celelalte instalaii existente, pe timpul spturii; -locurile de amplasare a manoanelor de legtur i de derivaie, innd seama de lungimea cablurilor; -locurile de amplasare a tamburelor n vederea desfurrii cablurilor. Executarea traversrilor se face innd seama de indicaiile din subcap. 3.2., cu urmtoarele completri: -lucrrile de montare a tuburilor sau a blocurilor de cabluri vor fi terminate nainte de nceperea sprii anurilor, pentru evitarea unor eventuale ntreruperi pe timpul desfurrii cablului; -lucrrile n locurile unde circulaia nu poate fi ntrerupt trebuie executate ntr-o anumit ordine, n dou faze succesive, pe cte o jumtate din tronson sau cu utilaje corespunztoare (instalaie de forare orizontal, etc). Executarea anurilor trebuie s fie coordonat cu restul lucrrilor pregtitoare, astfel ca pozarea cablului pe un tronson s fie terminat n cel mult dou zile de la sparea anului. Executarea anurilor comport urmtoarele operaii principale: a.Desfacerea pavajelor (dac este cazul) - se face manual de ctre sptori: -cu trncoape sau rngi metalice, n cazul pavajelor de piatr i dale; desfacerea pavajului se execut pe o lime mai mare cu 15...20 cm de o parte i de alta a marcajului limii anului, iar materialele rezultate se stivuiesc spre partea necarosabil, lsndu-se fa de marginea anului o distan care s permit circulaia muncitorilor;

-prin tiere cu maina de tiat dotat cu discuri diamantate i apoi cojire cu trncopul sau ranga metalic, n cazul pavajelor din asfalt; desfacerea pavajelor se execut exact pe linia de marcaj, iar stivuirea materialelor rezultate se va face ca mai sus; -cu electrocompresoare sau motocompresoare i cu ciocane pneumatice, n cazul volumelor mari de pavaje (betoane, asfalt pe pat de beton, etc); desfacerea pavajelor i depozitarea materialelor rezultate se fac similar cazurilor precedente. b.Sparea anurilor se face manual sau mecanizat. Sparea manual se face cu lucrtori necalificai; n zonele n care exist deja instalaii subterane, pn la 0,40 m adncime se poate utiliza trncopul iar mai jos, cu mare atenie, numai cazmaua i lopata. Sparea cu mijloace mecanizate este recomandabil n zonele fr instalaii subterane i care se preteaz la folosirea utilajelor . Pmntul rezultat din spturi se depune la cel puin 0,30 m de marginea anului, de regul spre partea necarosabil; dac nu este loc, se poate depozita i de cealalt parte, de ex. spre rigola drumului, lund msuri de limitare a depozitrii prin sprijiniri speciale (dulapi metalici sprijinii de colare din oel cornier) i de lsare liber a gurilor de scurgere n canale. Desfurarea i pozarea cablurilor se ncepe numai dup asigurarea tuturor condiiilor de executare nentrerupt a ntregii lucrri i fr pericol pentru personal i cabluri. n acest scop sunt necesare: - verificarea traseului de pozare pe toat lungimea lui, acordndu-se atenie deosebit strii traversrilor (s nu aib tuburile nfundate); - transportarea i instalarea tamburelor de cabluri n locurile din care va ncepe operaia de desfurare i pozare a cablului; - admiterea pentru pozare numai a cablurilor cu rezultate corespunztoare la verificarea calitii (conform buletinelor eliberatze de furnizori), strii fizice (fr loviri, frngeri, scurgeri de ulei, etc.) sau existenei capsulrii capetelor (exclusiv la cablurile cu izolaie de PVC), ca i la ncercarea izolaiei cu inductorul; - aezarea tamburelor n poziia de tragere (poziia tamburului trebuie s asigure desfurarea cablului n sensul sgeii marcate pe discul tobei) pe marginea anului i ridicarea lor pe vinciuri, la 10... 15 cm de pmnt; vinciurile se aeaz pe teren plan, bine curat, care s asigure stabilitatea lor i orizontalitatea axei introduse n tambur pentru ridicare. Desfurarea i pozarea cablurilor se poate face manual (pe role sau pe umr) sau mecanizat. Desfurarea i pozarea manual, cu tragerea cablului pe role, este metoda cea mai indicat,deoarece nu cere eforturi prea mari din partea muncitorilor i nu d posibilitatea deteriorrii cablului prin frngere sau depirea razelor de curbur minime admise. Rolele se aeaz pe fundul anului, la intervale de 1 m (pentru cabluri de diametre pn la 35 mm inclusiv) sau 1,5...2 m (pentru cablurile de diametre mai mari), la schimbrile de direcie ale anului se aaz una sau dou role i pe peretele interior al devierii. Operaiile din timpul desfurrii sunt urmtoarele: - se aeaz muncitorii de-a lungul anului, n dreptul rolelor; - se ncepe derularea prin nvrtirea tamburului n sensul sgeii marcate pe el; operaia se execut sub supravegherea efului de echip, de ctre doi muncitori special instruii, n timp ce ali doi asigur frnarea tamburului cu mangialcuri i dulapi de brad sau cu dispozitive speciale de frnare; - se las n an captul cablului desfurat i se aeaz pe primele role; muncitorii trag apoi cu grij cablul pe role, asigurnd astfel deplasarea lui continu; - dup terminarea desfurrii, cablul este luat de pe role i pus n an lng perete; se scot rolele afar i se aeaz cablul n poziia prevzut n proiect, respectndu-se razele minime de curbur. Dac anurile sunt foarte nguste sau lungimea cablului este mic, se folosete metoda desfurrii cablului pe role aezate pe marginea anului sau metoda purtrii pe umr de ctre muncitori. n aceste cazuri: - muncitorii se deplaseaz n lungul traseului, sprijinind cablul pe role sau purtndu-l pe umr, pn se termin desfurarea;

- se aaz apoi cablul pe marginea anului, dup care se introduce n an i se pozeaz cu grij n poziia prevzut n proiect. Desfurarea i pozarea mecanizat se face trgnd cablul pe role cu ajutorul unui dispozitiv de tragere mecanic. Acest dispozitiv, n forma cea mai simpl, este compus dintr-un motor electric cu reductor de turaie i o tob pe care este nfurat un cablu pilot de tragere (din oel flexibil cu diametrul de 6 mm). Pornirea i oprirea dispozitivului de tragere se face de ctre un electrician special instruit. Efortul maxim la tragerea cablului pe role n aliniament, pe care trebuie s-l asigure dispozitivul de tragere, este dat de relaia: P = kxG [daN] n care: k = coeficient egal cu 0,25 cnd frecarea cablului pe pmnt, n intervalul dintre role, este redus; G = greutatea cablului derulat [daN]. Rolele se aeaz n an, pe toat lungimea traseului, iar dispozitivul de tragere, bine ancorat, la captul anului, opus tamburului. De-a lungul anului, la intervale de 5... 10 m, se aeaz muncitorii. Operaiile din timpul derulrii sunt urmtoarele: -se deruleaz manual cablul pilot i se aeaz pe role pn se ajunge la tambur; -pe captul cablului electric se introduce un ciorap de oel de care se leag cablul pilot (prin intermediul unei piese rotitoare) i o frnghie pentru ghidare n timpul deplasrii; se ntinde cu grij cablul pilot spre dispozitivul de tragere, rotindu-se de 5...6 ori pe toba acestuia, pentru controlul efortului de traciune, care nu trebuie s depeasc valorile admise, nainte de nfurarea cablului pilot pe toba dispozitivului de tragere, se va monta un dinamometru Amsler cu role; -se previne personalul de execuie c se ncepe desfurarea mecanizat a cablului electric, prin pornirea motorului dispozitivului de tragere; -ncetinirea sau grbirea deplasrii cablului electric se fac, respectiv prin slbirea sau ntinderea uoar a cablului pilot, iar ghidarea cablului electric pe role n timpul tragerii se face de ctre un muncitor special instruit, sltnd captul cablului ajuns la rol cu ajutorul frnghiei de ghidaj legate de ciorapul de oel; -desfurarea este supravegheat cu atenie de muncitorii nirai pe marginea anului care, prin convorbiri radio prin staii radio portative de emisie-recepie, transmit postului de comand operaiile necesare de executat (pornire, oprire, ncetinire, accelerare). Se menioneaz c modurile de execuie a desfurrii i pozrii cablurilor expuse mai sus, se refer la traseul curent. Desfurarea i pozarea tronsoanelor de cabluri care se leag la instalaiile de conexiuni i transformare care intr n cldiri difer oarecum de a celorlalte tronsoane, dup cum urmeaz: a.n cazul racordurilor la instalaii de conexiuni i transformare: -operaia de desfurare i pozare ncepe de la aceste instalaii; -se monteaz tamburul de cablu la 20...30 m de locul de racord, conform indicaiilor anterioare, dup care se execut desfurarea i pozarea cablului n an n sensul plecrii, dup una din metodele menionate, pn cnd pe tambur rmne lungimea de cablu stabilit ca necesar pentru a ajunge la bornele de conectare; -se desfoar apoi cablul rmas pe tambur prin metoda purtrii pe mini, aezndu-se cablul pe pmnt n bucle largi, cu respectarea strict a razei minime de curbur i cu evitarea frngerii cablului la ntoarceri; -se trage captul cablului tot prin purtare pe mini n lungul anului ctre locul de racord, respectndu-se indicaiile date mai jos pentru introducerea cablurilor n cldiri. b.n cazul introducerii cablurilor n cldiri: -cablurile desfurate i pozate conform indicaiilor de la punctul a. de mai sus se introduc prin evile sau deschiderile prevzute n acest scop n fundaia cldirii, se trag i se pozeaz n interiorul cldirii, n funcie de modul de pozare ales (n canale sau tunele, pe ziduri sau planee, etc); operaia se execut prin metoda purtrii pe mini, respectndu-se cu strictee razele minime de curbur i evitndu-se frngerea cablului;

- pentru evitarea ptrunderii apei sau a animalelor mici, dup introducerea cablurilor, tuburile sau deschiderea de traversare se etaneaz spre exterior, mai nti prin umplerea golului dintre cablu i tub sau deschidere, pe o lungime de 8... 10 cm, cu iut impregnat, cli sau alte materiale similare i apoi prin turnarea de mas neagr sau bitum topit ntr-o caset construit din crmizi n jurul capetelor tuburilor sau deschiderii; nlimea acestei casete i a stratului de mas neagr sau bitum trebuie s depeasc marginea superioar a tuburilor sau deschiderii de traversare. Marcarea cablurilor i a traseelor lor Dup aezarea cablurilor n an n locul indicat n proiect, pe toat lungimea unui tronson, se trece la marcarea lor i a traseului. Executarea profilelor. Att din motive de tehnica securitii ct i pentru asigurarea proteciei mecanice a cablurilor, se interzice lsarea acestora descoperite n an, fiind obligatorie executarea, imediat dup pozare la locul indicat n proiect, a profilului i umplerea anului cu un strat de pmnt de cel puin 20 cm grosime. Executarea profilului cuprinde urmtoarele operaii principale: -aezarea pe fundul anului, peste cablul pozat, a unui strat de nisip cernut, gros de 10 cm; ridicarea cablului, cu mna sau cu ajutorul unor crlige speciale, deasupra stratului de nisip i aezarea deasupra cablului a unui alt strat de nisip cernut, gros tot de 10 cm; montarea peste nisipul astfel aternut a foliei avertizoare din polietilen, conform tipului de profil prevzut n proiect. Se menioneaz, n plus, urmtoarele: -dac sunt pozate n acelai an, ntre cablurile de joas tensiune sau conductele pilot i cablurile de nalt tensiune, ntre cablurile de curent alternativ i cele de curent continuu i ntre dou cabluri de curent continuu (unul fiind pentru polul pozitiv, iar cellalt pentru polul negativ) se va monta un perete despritor, construit dintr-un rnd de crmizi aezate pe cant; -nainte de astuparea anului, se face o schi de execuie cu cotarea traseului cablului i a poziiei manoanelor i se ridic profilele executate, innd seama i de eventualele instalaii existente; cotarea se face n raport de diferite repere fixe i sigure, uor de recunoscut. Astuparea anurilor se face n general manual; pe trasee libere de orice alte instalaii i construcii, lucrarea se poate mecaniza, utiliznd tractoare cu lame buldozer. Pmntul se aeaz n anuri n straturi de 20 cm grosime, care se ud i se compacteaz apoi cu maiuri manuale sau mecanice; compactarea mecanizat este recomandabil, deoarece elimin refacerea ulterioar a pavajelor. Refacerea pavajelor. Dup astuparea anurilor se trece, dac este cazul, la refacerea pavajelor. Aceast lucrare se execut de echipe de pavatori-asfaltatori; ultimii se doteaz cu malaxoare sau automalaxoare. Refacerea pavajelor i-n special a celor din asfalt se execut conform normelor i directivelor consiliilor locale sau instituiilor care exploateaz i ntrein drumurile respective. Dup executarea lucrrilor se va aduce, obligatoriu, terenul la starea lui natural iniial. Instalarea cablurilor n blocuri sau tevi de protecie Condiii generale de instalare Instalarea cablurilor n blocuri de cabluri i tuburi sau evi de protecie se face atunci cnd este necesar protecia cablurilor pozate n pmnt contra deteriorrilor mecanice sau agresivitii solului sau atunci cnd sunt pozate sub planee de beton sau sub pardoseli care cer lucrri greu de executat la o eventual intervenie la cabluri. Astfel de pozri se vor face: -la traversarea drumurilor, cilor ferate, platformelor betonate; -n pmnt agresiv sau cu cureni vagabonzi; -la intersecii cu alte conducte subterane; -n cldiri n care nu pot fi prevzute canale de cabluri din cauza inundaiilor, scurgerilor de metal topit, circulaiei intense, etc.

La amenajrile de construcie aferente acestui mod de pozare se vor utiliza, dup caz, tuburile prevzute n proiect i se vor respecta indicaiile din subcap. 1.2. cu coninut corespunztor, cu urmtoarele completri: n cazul traversrilor drumurilor piublice, numrul rezervelor va fi de minim 25 %; la trecerea cablurilor din blocuri de beton n pmnt se vor prevede cmine de tragere; pentru mai puin de 10 cabluri, aceste cmine pot fi nebetonate i se vor umple cu argil impermeabil; diametrul interior al golului blocului sau evilor trebuie s fie de minim 1,5 ori diametrul exterior al cablului pozat, dar nu mai mic de 100 mm; n fiecare gol sau tub se pozeaz, de regul, un singur cablu de energie sau comand i control; n cazuri justificate tehnico-economic se admite ns pozarea n acelai tub a mai multor cabluri de comand i control; Trecerea cablurilor din blocurile sau tuburile de protecie n interiorul cldirilor, n subsoluri, tuneluri sau canale se va face fie direct, prin introducerea blocurilor sau evilor n peretele ncperii, fie prin intermediul unor spaii de tragere amenajate n interiorul construciei; Cnd cablurile se pozeaz lng altele existente, se vor folosi, dac este cazul, rezervele gsite. Execuia lucrrilor Tevile de protecie se instaleaz de ctre formaii de lucru speciale, innd seama de urmtoarele indicaii: -La trecerea drumurilor circulate lucrrile se vor executa succesiv pe cte o jumtate din lungimea drumului, lsndu-se circulaiei cealalt jumtate; -pentru a evita ntlnirea conductelor altor instalaii subterane, de regul, dup sparea primei jumti din limea drumului se astup anul fr a se monta tuburile de protecie, se sap a doua jumtate din limea drumului i, dac nu se ntlnesc conductele altor instalaii, se monteaz tuburile de protecie, dup care se revine la prima jumtate. Pentru montarea tuburilor de protecie se fac urmtoarele lucrri: -se toarn pe fundul anului un strat de beton de 10 cm grosime pe ultima jumtate a traversrii (vezi mai sus) plus 20 - 30 cm sub trotuar, avndu-se grij s se asigure o pant de scurgere spre unul din capete de minimum 0,1 %; -se aeaz tuburile de protecie necesare conform indicaiilor din proiect, pe lungimea stratului de beton turnat i se astup capetele tuburilor cu dopuri de lemn; se toarn peste tuburi un nou strat de beton de 10 cm grosime, de aceeai lungime i lime ca primul strat; -se umple anul cu pmnt n straturi succesive, bine compactate, de 10 - 20 cm grosime; pe partea carosabil, sub pavaje, se acoper anul cu o plac de beton de 20 cm grosime, mai lat dect anul cu 20 - 25 cm de fiecare parte, dup care se refac pavajele; -se repet aceste operaii i pentru a doua jumtate a limii drumului, dup ce n prealabil s-a scos pmntul cu care se astupase anul. La traversarea cilor ferate se efectueaz o subforare orizontal fie cu o forez-burghiu acionat manual, fie cu un dispozitiv de forare acionat mecanic (pneumatic); n tunelul forat nu se poate introduce dect o eava de protecie. La trecerea pe sub platforme betonate, n interiorul sau exteriorul cldirilor, montarea blocurilor sau tuburilor de protecie se va face similar ca la punctul a. de mai sus, cu meniunea c lucrarea se poate executa de la nceput pe ntreaga lungime, dac motive speciale de asigurarea lucrului sau circulaiei nu cer executarea pe tronsoane. Cminele de tragere se execut dup forme i dimensiuni tipizate. Cnd nu se dispune de documentaia cu aceste tipizri, se va ine seama c: -adncimea lor minim s fie de 1800 mm, iar dimensiunile n plan trebuie s asigure tragerea cablului sau montarea manoanelor fr dezgroparea cablurilor; n pardoseala cminului se va amenaja o ba colectoare pentru apele subterane sau provenite din ploi, precum i un racord (instalaie) de golire; -pentru acces se prevd guri de vizitare cu capac metalic, rezistent la sarcinile normale care pot aprea (pentru cazuri speciale se fac consolidri provizorii) i una sau dou scri metalice. Tragerea cablurilor Pentru tragerea cablurilor prin blocurile sau tuburile de protecie se va verifica mai nti dac tuburile i cminele corespund din punct de vedere al securitii (nu au gaze, ape, murdrie, etc.)

sau nu sunt astupate cu corpuri strine; controlul i scoaterea corpurilor strine se face cu ajutorul cilindrilor de control. n cazul desfurrii i pozrii manuale a cablurilor, pentru execuia traversrii se procedeaz astfel: -cnd captul cablului a ajuns la traversare, se oprete tragerea i se monteaz ciorapul de oel de care se leag un cablu de oel sau o frnghie de cnep; -se trece apoi cablul sau frnghia prin tubul de traversare verificat i se trage de cablu pn ce trece de cealalt parte a tubului; pentru aceast operaie trebuie s se aib n vedere lungimile maxime admise de cablu ce se pot trage cu ajutorul ciorapului, specificate n tabelul de mai jos, precum i efortul de tragere prin tub, care trebuie s fie aproximativ 0,6 din greutatea proprie a cablului tras. Seciunea cablului [mm'] < 50 50-95 > 95 Lungimea maxim admis [m] 145 115 108 n cazul desfurrii i pozrii mecanizate, cablul pilot este trecut de la nceput prin tuburile de traversare, astfel ca operaia de tragere a cablului odat nceput, se continu i cnd cablul a ajuns la traversare. n ambele cazuri, pentru micorarea frecrilor pe timpul tragerii se recomand ungerea cablului cu o past subire, preparat ntr-o gleat, prin amestec de talc cu ap. De asemenea, pentru uurina introducerii captului de cablu n tub se recomand utilizarea unor plnii. Instalarea cablurilor pe timp friguros Executarea anurilor Pentru executarea spturilor n pmnt ngheat este necesar nclzirea lui prealabil n vederea dezgherii. Pentru aceasta se folosesc focuri de cmp sau cocsiere metalice. Cocsierele se aeaz pe traseul anului pe o lungime convenabil, dup ce s-a curat zpada (dac este cazul). Se aprinde apoi cocsul i se las s ard pn la dezghearea pmntului pe o adncime de 20 - 25 cm (adncimea se verific cu o sond de oel). Dup aceasta, cocsiera semut mai departe n acelai scop, n timp ce se sap pmntul pe poriunea dezgheat. Se revine cu cocsiera pe fundul nceputului de an spat, procedndu-se la dezghearea lui n adncime, concomitent cu sparea n poriunea de unde s-a mutat cocsiera. Operaiunea se repet pn la terminarea anului. n cazul pmntului ngheat, sptura se poate face i cu scule pneumatice adecvate, alimentate de la un compresor. nclzirea cablurilor Desfurarea i pozarea cablurilor sunt permise numai dac se asigur temperaturile de lucru specifice. Sub aceste temperaturi, n cazuri excepionale i cu aprobarea inginerilor efi ai unitilor de montaj i exploatare, se poate admite pozarea cablurilor n mediile respective, dup nclzirea prealabil a tamburelor cu cabluri n ncperi nchise, amplasate, fa de locul de pozare, la distane care s permit meninerea temperaturii pe timpul transportului n vederea desfurrii (distanele nu vor depi 500...600 m). Dac n apropierea traseului de pozare exist hale uzinale nclzite, proprii sau nu beneficiarului lucrrii, se va obine acordul conducerii unitii respective pentru ca nclzirea cablurilor s se fac n ele. Dac nu exist astfel de hale, se utilizeaz barci prefabricate sau corturi speciale, nclzite cu aeroterme cu combustibil lichid sau electrice, cu radiaii cu gaze lichefiate sau cu rezistene electrice; dimensiunile barcii sau cortului trebuie s corespund dimensiunilor tamburului i spaiului necesar de manevr i de amplasare a utilajelor i materialelor necesare (pentru un tambur sunt necesare o suprafa de 4 x 4 m i o nlime de 3 m). pentru o mai bun etanare, la baza barcii sau cortului se va face un taluz de pmnt sau nisip de 20 - 30 cm nlime. Corpurile de nclzit se instaleaz dup caz: n exterior, aerul cald introducndu-se n interior prin deschideri speciale (cazul aerotermelor) sau n interiorul ncperii, mprejurul tamburului, alimentarea fcndu-se din exterior (cazul rezistenelor electrice sau radianilor cu gaze). Pentru nclzire, tamburele se introduc n interiorul ncperii (la barci, prin demontarea convenabil a unor panouri), se ridic pe cricuri, se scot scndurile de protecie de pe suprafaa lateral a tobei i se verific, eventual se face, capsulare capetelor cablului (se excepteaz cablurile cu izolaie i manta de PVC), pentru ptrunderea umezelii pe timpul rcirii.

Durata nclzirii depinde de temperatura ncperii, conform uirmtorului tabel: Temperatura ncperii [u C] + 5...+ 10 +10...+ 25 + 25...+40 Durata nclzirii, minimum 3 zile 1 - 1,5 zile 18 h Pe toat durata nclzirii, cablurile vor fi supravegheate de ctre un muncitor special instruit, care va roti tamburul din dou n dou ore cu cte un sfert de tur, msurnd totodat i temperatura mediului interior, notnd-o ntr-un carnet (funcie de temperaturile notate se hotrte durata nclzirii). Dup terminarea nclzirii, tamburele se transport pe rnd la locul de pozare, dup ce au fost nfurate cu o prelat, pentru mpiedicarea rcirii (tamburul urmtor nu se transport dect dup terminarea desfurrii tamburului respectiv. Pozarea cablului nclzit Derularea cablului nclzit trebuie fcut n maximum 40 - 50 min. de la sosirea tamburului. Pentru aceasta este necesar luarea msurilor corespunztoare,mrindu-se numrul muncitorilor, fa de cel din condiii normale i nlturndu-se obstacolele care ar stnjeni buna desfurare a lucrului. Cablul pozat trebuie s aib o rezerv de lungime cu 1,5 % mai mare dect n condiii normale, din cauza contractrii pe care o va suferi la rcire. MSURI DE PROTECIE A MUNCII l DE PAZ CONTRA INCENDIILOR Msuri de protecia muncii Protecia muncii cuprinde ansamblul normelor de tehnic a securitii i de igien a muncii n scopul asigurrii unor condiii optime de munc, al prevenirii bolilor profesionale i accidentelor de munc i al reducerii efortului fizic. n Romnia protecia muncii este o problem de stat, fundamentat prin constituie i legiferat prin codul muncii , prin legi i prin decizii i reglementat printr-o serie de norme i instruciuni. n ceea ce privete executarea, exploatarea, ntreinerea, verificarea i repararea reelelor electrice de cabluri, msurile de protecie a muncii sunt reglementate n urmtoarele acte normative n vigoare: -Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii; Alte norme i instruciuni departamentale, derivate din cele de mai sus n scopul adaptrii lor la condiiile specifice fiecrei activiti. Aplicarea i respectarea msurilor de protecie a muncii n organizarea i desfurarea lucrului pe antier ca i n exploatarea, ntreinerea, verificarea i repararea reelelor de cabluri sunt obligatorii. Obligaiile personalului de execuie Pentru a putea lucra n condiii de deplin securitate, angajaii antierelor pentru pozri de cabluri electrice trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: -s aib mplinit vrsta de cel puin 16 ani (tinerii sub aceast vrst precum i femeile de orice vrst nu vor lucra cu unelte i maini pneumatice sau electrice sau n instalaii electrice n funciune la care locul de munc nu se poate delimita precis; -de asemenea, tinerii sub 16 ani nu vor lucra la nlime i nici cu acizi sau substane inflamabile); -s fie verificai prin vizit medical c sunt sntoi fizic i psihic; -s fie absolveni ai unui curs de calificare n pozarea cablurilor electrice, n urma cruia s posede cunotinele teoretice i practice necesare; -s fie instruii n cunoaterea normelor de protecie a muncii, asigurndu-li-se condiiile de nsuire a metodelor care garanteaz securitatea muncii i n acordarea primului ajutor n caz de accident; acest instructaj se face: a.La angajare: - sub form de instructaj introductiv general, la cabinetul (biroul) de protecie a muncii, n scopul cunoaterii msurilor principale de protecie a muncii cuprinse n Codul Muncii i n Regulamentul de Ordine Interioar (legislaia de protecie a muncii, respectarea disciplinei,

acordarea primului ajutor n caz de accident, respectarea normelor de protecie a muncii i prevenire a accidentelor); - sub form de instructaj la locul de munc, de ctre conductorul respectiv, n scopul familiarizrii n specificul muncii pe care angajatul urmeaz s o duc; b.Periodic (lunar sau sptmnal) la locul de munc; n locurile de munc periculoase, acest instructaj se repet n rezumat zilnic. eful de echip rspunde de viaa muncitorilor din subordine i este obligat: -s controleze zilnic echipamentul de protecie al fiecrui muncitor, lund msuri de nlocuire n caz de necesitate; de asemenea, s verifice sculele, dispozitivele i utilajele, nepermind utilizarea celor a cror stare ar putea provoca accidente; -s atrag atenia muncitorilor, nainte de nceperea lucrului i, dup caz, n timpul lucrului, asupra regulilor care trebuie respectate; acestei obligaii I se va acorda o deosebit atenie la executarea lucrrilor periculoase (lucrri sub tensiune sau n apropierea ei, lucrri la nlime, lucrri cu aparate pneumatice sau cu substane inflamabile, etc); -s ia msurile corespunztoare pentru nlturarea pericolului la ntreruperea lucrului sau din alte cauze neprevzute; -s-i lase nlocuitor numai prin decizie cnd este obligat s prseasc locul de munc; dac nu are nlocuitor, i va anuna n prealabil eful ierarhic, va opri lucrul i va lua msuri de asigurare a muncitorilor. Muncitorii sunt obligai: -s se prezinte la toate controalele medicale cerute att la angajare ct i periodic; -s se prezinte la toate instructajele menionate iar dac trebuie s execute lucrri pe care nu le cunosc, -s nu le nceap dect dup ce li se face instructajul corespunztor; n munca pe care o depun, s aplice i s respecte cu strictee instructajul primit; -s fie disciplinai, s nu vin la lucru n stare de ebrietate sau cu buturi alcoolice, s nu fumeze sau s foloseasc flacra n locurile cu pericol de incendiu sau explozie (depozite de carburani, locuri cu emanaii de gaze, etc), s nu ia masa i s nu se odihneasc n locuri periculoase, etc; -s intre la lucru sau s-l prseasc numai cu dispoziia efului de echip i s execute dispoziiile pe care le primesc, cernd, dac este necesar, explicaiile necesare; -nu trebuie ns s execute operaii interzise sau care nu intr n competena lor, iar pe cele periculoase s le execute numai folosind echipamentul de protecie corespunztor i respectnd toate msurile de protecie a muncii ce se impun; -n cazul lucrrilor periculoase, dac se simt obosii sau bolnavi, s ntrerup lucrul i s anune eful de echip (depirea numrului de ore de program normal nu va putea fi fcut dect cu aprobarea special a efului unitii), iar dac locul de munc este izolat sau cu instalaii electrice n funciune, s nu lucreze singuri; de asemenea, utilizarea instalaiilor, utilajelor i echipamentelor speciale (compresoare, recipiente, utilaje de ridicat, etc.) se va face numai n colaborare cu personalul instruit i autorizat; -s nu accepte nerespectarea regulilor de protecie a muncii de ctre coechipieri; s se pstreze n permanen ordinea i curenia la locul de munc i pe cile de acces; sculele i uneltele, punile, pasarelele, mprejmuirile de protecie, capacele de acoperire a golurilor, balustradele, plcile avertizoare, etc. s fie bine ntreinute i folosite; -s utilizeze echipamentul de protecie (casc, ochelari, mnui de cauciuc, palmare, cizme izolante, etc.) i s nu intre la lucru fr montarea dispozitivelor de protecie; n caz de accident s anune imediat pe eful de echip sau pe maistru, s dea primul ajutor accidentatului i s pstreze starea de fapt pn la noi dispoziii. Msuri organizatorice generale Pentru asigurarea proteciei muncii n lucrrile de reele din cabluri electrice sunt necesare luarea unor msuri organizatorice corespunztoare. Astfel, chiar de la organizarea antierului, nceputul i sfritul acestuia vor fi marcate prin plci avertizoare i prin panouri indicatoare iar pe timpul nopii, prin lmpi cu globuri roii; locurile de munc din zonele cu circulaie intens vor fi mprejmuite cu panouri speciale i prevzute cu

plci avertizoare, plantate vizibil. La execuia reelelor aflate n exploatare, scoase sau nu de sub tensiune, se vor asigura: -ndeplinirea formelor de lucru prin emiterea dispoziiei de lucru - scrise, verbale sau telefonice de ctre conductorul responsabil al instalaiei ctre executantul lucrrii; -ndeplinirea formelor pentru admiterea la lucru de ctre eful de tur al exploatrii mpreun cu conductorul responsabil i cu executantul lucrrii; -admiterea echipei la lucru se va face numai dup verificarea existenei ngrdirilor, plcilor avertizoare i legrii la pmnt a scurtcircuitoarelor; -supravegherea executrii lucrrilor n scopul prevenirii aciunilor greite i controlul periodic al locurilor de munc n ceea ce privete cunoaterea i respectarea normelor de protecie a muncii, fcndu-se cu aceast ocazie i instructajele necesare; -ndeplinirea formalitilor necesare cnd se ntrerupe sau se termin lucrul sau pentru mutarea ntr-un alt loc de munc. De regul, executarea lucrrilor de reele electrice din cabluri se face fr ca acestea s fie sub tensiune. n cazuri excepionale, cnd importana consumatorului nu permite ntreruperea alimentrii cu energie electric, se admite lucrul sub tensiune cu respectarea urmtoarelor condiii: -eful lucrrii s cear aprobarea persoanei mputernicite a unitii care exploateaz reelele de cabluri i s dea dispoziie de lucru; -lucrrile s se execute de minimum dou persoane; -s se ia toate msurile tehnico-organizatorice pentru garantarea securitii personalului. La lucrrile care se execut cu scoaterea parial sau total de sub tensiune a instalaiei, msurile necesare de luat sunt urmtoarele: -scoaterea de sub tensiune a instalaiei; -montarea garniturilor mobile de scurtcircuitoare (se execut de ctre delegatul unitii de -exploatare n prezena efului lucrrii) dup verificarea lipsei tensiunii n instalaie; - aezarea plcilor avertizoare i ngrdirea locului de munc. Responsabilitatea din punct de vedere al proteciei muncii, pentru lucrrile din instalaii scoase de sub tensiune, revine: -persoanei care semneaz i emite dispoziia de lucru i tuturor persoanelor care au calificarea, mputernicite pentru aceasta prin dispoziie scris; conductorului responsabil al lucrrii (maistru, tehnician); -executantului direct al lucrrii (eful de echip) sau supraveghetorului (un muncitor cu experien numit ca atare); -efului de tur al instalaiei electrice n care se lucreaz i care a admis personalul la lucru. Msuri specifice diferitelor lucrri La executarea spturilor n locuri cu instalaii subterane existente se anun n prealabil unitile deintoare i se stabilete cu precizie poziia acestor instalaii. Sparea anurilor i gropilor trebuie s se fac cu grij deosebit, de la 40 cm n jos adminduse numai sptura manual cu cazmalele i lopeile, cu luarea msurilor de dezgheare, dac este cazul. Dac instalaiile subterane se descoper n timpul spturilor, se ntrerupe lucrul imediat i se anun conductorul lucrrii pentru obinerea indicaiilor corespunztoare. n cazul apariiei gazelor, se evacueaz muncitorii pn la ndeprtarea pericolului. Cablurile i manoanele dezgropate se suspend, sub supravegherea efului de echip; sub aceeai supraveghere, locul respectiv se ngrdete i se echipeaz cu plci avertizoare. Cablurile care trec prin an deschis se asigur contra ruperii, fixndu-le pe scnduri i grinzi sau introducndu-le n jgheaburi provizorii. Manoanele dezgropate se asigur contra smulgerii cablurilor, fixndu-le cu srm sau frnghie de o scndur rezistent, suspendat pe grinzi deasupra anului. Suspendarea cablurilor nu trebuie s se fac cu ntinderea lor i nici pe instalaii nvecinate. anurile i gropile mai adnci de 0,75 m se sap corespunztor taluzului natural al terenului. Pereii verticali se consolideaz conform indicaiilor din proiect, unde este cazul. Executantul are obligaia de a verifica dac natura terenului corespunde prevederilor proiectului i de a anuna pe beneficiar, dac este cazul, s cear proiectantului schimbarea

soluiei; o atenie deosebit trebuie acordat din acest punct de vedere consolidrilor n anurile n care apar ape freatice. La scoaterea pmntului din anurile mai adnci de 1,5 m se vor lua msuri contra cderii napoi a pmntului provenit din sptur. n locurile de trecere se vor amenaja peste anuri puni speciale pentru pietoni i vehicule. Drumurile nu trebuie s fie blocate cu materiale i mijloace de transport iar la lucrrile de subtraversri, circulaia va fi dirijat, funcie de importana locului, prin plci avertizoare sau prin plci avertizoare i piloi de circulaie (muncitori special destinai). La descrcarea tamburelor de cabluri cu ajutorul planului nclinat se va avea grij ca coborrea s se fac ncet, trgnd de frnghii n sens opus. Dac se utilizeaz automacarale, muncitorii nu vor sta sub crlig sau sub tambur, ci la o distan minim egal cu lungimea braului macaralei. La pozarea cablurilor n anuri se va avea grij ca cricurile pe care se ridic tamburele s fie bine fixate pentru a nu se mica n timpul derulrii. La desfurarea i tragerea manual, lungimea de cablu desfurat trebuie s in seama de numrul muncitorilor astfel ca greutatea de cablu care revine unui muncitor s nu depeasc 35 kgf (cea. 350 N); eful de echip va instrui n mod special muncitorii asupra modului cum trebuie s mping cablul pe role astfel ca s nu fie prinse degetele. La desfurarea i tragerea mecanic, dispozitivul de tragere i cablul pilot vor fi manevrate de muncitori special instruii. Lucrrile de cabluri sub tensiune se fac numai dup primirea dispoziiei de lucru i numai dup ce personalul unitii de exploatare deconecteaz cablul respectiv i verific lipsa tensiunii la capetele sale, monteaz dispozitivele de punere la pmnt i plcile avertizoare, identific pe teren cablul respectiv i-l pred unitii de montaj. Introducerea capetelor de cabluri pozate n instalaii sub tensiune se face, de asemenea, numai n urma unei autorizaii de lucru i numai dup ce unitatea de exploatare a numit un supraveghetor i a luat msurile corespunztoare pentru evitarea accidentelor. Mutarea, ndeprtarea i deplasarea cablurilor i manoanelor se fac numai dup ntreruperea tensiunii i descrcarea cablului de sarcina capacitiva. Dac importana consumatorului nu permite ntreruperea tensiunii, se admite deplasarea cablului sub tensiune pe o distan de maximum 5 m, cu urmtoarele condiii: -lucrarea s se execute de ctre muncitori cu experien numai n urma unei dispoziii de lucru i sub conducerea direct a unei persoane calificate; - cablul care se mut s nu fie ngheat (dac este cazul, trebuie nclzit n prealabil); armtura metalic a cablului va fi legat la pmnt; - eventualele manoane de pe cablu se fixeaz, n prealabil, cu brri pe scnduri astfel nct s se evite deplasarea lor sau ncovoierea i ntinderea cablului nndit; - muncitorii vor avea mnuile electroizolante i mnui din pnz de cort, fiind astfel protejai att contra electrocutrii ct i contra rnirilor. Msuri de paz contra incendiilor Incendiile n reelele de cabluri pot aprea ca urmare a aprinderii nveliurilor nemetalice ale cablurilor, datorit fie nclzirii excesive a conductoarelor acestora, fie unor cauze termice exterioare. Odat aprinse pot ntreine incendiul ca urmare a creterii brute a temperaturii mediului exterior. nclzirea excesiv a conductoarelor cablurilor poate fi provocat fie de o suprasarcin neadmis pentru durata de funcionare care a avut loc, fie de un scurtcircuit la care protecia electric a cablului nu a funcionat; la rndul lor, scurtcircuitele pot fi provocate fie de defecte exterioare cablurilor, fie de defecte proprii cablurilor cum ar fi defecte de fabricaie, mbinri prost executate, slbirea izolaiei datorit umezelii sau deteriorrilor mecanice, etc. Toate aceste cauze pot fi evitate sau prevenite prin respectarea regulilor de execuie i exploatare. Aprinderea nveliurilor de cabluri din exterior se poate datora cderii peste cabluri a resturilor incandescente provenite din desfurarea procesului tehnologic sau a execuiei lucrrilor din apropiere (de ex. under, metal topit, scntei de la sudarea electric, etc), apropierii nepermise a

cablurilor fa de diferite surse de cldur care poate duce la scorojirea i chiar carbonizarea izolaiei, etc; dac cablurile au nveli combustibil (bitum, iut, etc), apariia i ntreinerea incendiului sunt favorizate i mai mult. Toate aceste cauze pot fi evitate dac se respect regulile de alegere, dimensionare i execuie a instalaiilor de cabluri i construciilor aferente. O atenie deosebit trebuie s se dea construciei i pozrii cablurilor n interiorul cldirilor. n plus, se va mai ine seama ca: - efectuarea lucrrilor cu flacr deschis sau cu arc electric n apropierea cablurilor sau n spaii cu cabluri s se fac numai n caz de strict necesitate, de ctre persoane autorizate n astfel de lucrri i numai n baza unui permis de executare a lucrrii eliberat de eful de antier, lundu-se msuri pentru protejarea cablului contra efectelor flcrilor sau scnteilor; de asemenea, vor fi puse la ndemn mijloace pentru stingerea unor eventuale nceputuri de incendii i lzi metalice n care se vor nchide materialele combustibile necesare lucrrii; - pentru stingerea incendiilor n gospodriile de cabluri neprevzute cu instalaii fixe de stingere se vor utiliza stingtoare manuale cu praf i nisip; - cablurile pentru care exist pericolul de a fi cuprinse de incendiu vor fi scoase de sub tensiune.

URMARIREA EXECUTIEI LUCRARILOR SI URMARIREA FUNCTIONARII IN TIMP A INSTALATIILOR Prezentul capitol se refer la verificrile utile n timpul execuiei i nainte de punerea n funciune a unei instalaii electrice, verificri executate de ctre executant. A. Verificri de efectuat pe parcursul executrii lucrrilor 1. Toate aparatele, echipamentele i utilajele (corpuri de iluminat, aparatele de conectare, protecie, tablourile electrice) vor fi verificate dup transport pentru a corespunde caracteristicilor prevzute n proiect i calitii funcionale garantat de fabrica furnizoare. Executantul nu poate face nlocuiri de materiale fr avizul scris al proiectantului. Verificarea materialelor se va face: - scriptic: confruntarea datelor i caracteristicilor de calitate i dimensionale (menionate n certificate de calitate, buletine de omologare, etichetele ce nsoesc aparatele) cu acelea prevzute n proiect; - vizual: examinarea strii materialelor/aparatelor pentru a se constata starea lor; - prin msurtori de sondaj: se face la minim 1% din tipodimensiunile de materiale i const n msurarea dimensiunilor (seciuni, diametre, lungimi). Materialele, aparatele i echipamentele ale cror caracteristici nu corespund cu cele din proiect sau prezint defecte de calitate (izolaii rupte, carcase sparte) vor fi respinse. 2. nainte de montare, la conducte i cabluri se va verifica continuitatea electric pe fiecare colac. 3. nainte de a ncepe montarea unei instalaii electrice se va verifica vizual dac lucrrile constructive efectuate instalaiei corespund prevederilor din proiect i prescripiilor tehnice n vigoare: a) la traseele alese se va verifica dac: * lungimea traseului este cea mai scurt posibil; * au fost respectate distanele minime admise pn la conductele altor instalaii i pn la elementele de construcie; * au fost evitate locurile n care s fie periclitat instalaia n timpul exploatrii (lovituri mecanice, umezeal, temperaturi ridicate, ageni corozivi, etc.). b) la traversrile prin elementele de construcie se va verifica dac amplasamentul i execuia respect prescripiile tehnice n vigoare; c) la lcaurile marcate/executate pentru doze, aparate, etc. se va verifica dac locul a fost ales corespunztor proiectului i dac au fost respectate distanele fa de elementele metalice legate la pmnt i nlimile fa de suprafaa finit a pardoselii, prevzute n prescripiile tehnice n vigoare;

d) la poziiile alese i trasate n vederea montrii de console pentru aparate i tablouri electrice, se va verifica dac amplasamentul corespunde prevederilor proiectului i dac sunt evitate locurile care prezint pericol pentru instalaie, precum i distanele fa de elementele metalice legate la pmnt. B. Verificri de efectuat pe faze de lucrri 1. Se va verifica vizual respectarea prevederilor cu privire la sistemul de marcare a conductelor, n vederea uoarei identificri (prin etichete, culori), marcare ce trebuie s fie n conformitate cu prescripiile tehnice n vigoare. 2. Se verific vizual prin sondaj (la cel puin 15% din numrul total) legturile electrice ale conductelor instalaiilor electrice, dac au fost executate conform prescripiilor tehnice n vigoare. 3. Se va msura rezistena de izolaie ntre conducte i ntre conducte i pmnt. 4. Instalaia de protecie prin legarea la pmnt sau la nul se va verifica pe msura executrii instalaiei, dup montarea receptoarelor, astfel: - se monteaz conductorul principal de protecie i se verific continuitatea lui electric; - se monteaz piesa de separaie ntre conductorul de protecie i priza de pmnt i se verific continuitatea electric a ansamblului; - se leag la conductorul principal de protecie elementele metalice ale instalaiei electrice, conform proiectului i se verific continuitatea electric a fiecrei legturi; 5. Rezistena de dispersie a prizei de pmnt (natural) se msoar conform prevederilor din prescripiile specifice I7-2011. 6. La instalarea tablourilor electrice i a echipamentelor se vor controla vizual i prin msurtori urmtoarele: a) modul i calitatea fixrii lor pe supori; b) nlimile de montaj admise i distanele pn la elementele construciei conform prescripilor tehnice n vigoare; c) modul i calitatea execuiei legturilor electrice; d) existena aparatelor de protecie prevzute n proiect; e) existena etichetelor i a inscripiilor de identificare i marcare prevzute n proiect. C. Verificri de efectuat la recepia preliminar 1. Existena dispozitivelor de protecie contra supracurenilor i echiparea, respectiv reglarea corect a dispozitivelor de protecie; 2. Funcionarea corect a motoarelor electrice. nainte de punerea n funciune a unui consumator (de for) se vor efectua urmtoarele operaiuni de verificare: a) cu alimentarea electric ntrerupt se va verifica: * aparatura de ntrerupere a alimentrii motorului; * s nu existe elemente neizolate sub tensiune n interiorul tabloului; * fixarea sigur a legturilor electrice la bare i conducte electrice; * valoarea corect a microntreruptorului automat; b) cu instalaia sub tensiune se va verifica: * dac tensiunea prescris este disponibil pe toate fazele; * dac circuitul de contol asigur succesiunea prescris a operaiilor. Se va verifica dac prin nvrtire electric rotorul motorului are sensul de rotire indicat pe carcas i dac n timpul funcionrii apar zgomote anormale. 3. Funcionarea corect a instalaiilor de iluminat normal (existena condensatoarelor i evitarea efectului stroboscopic la lmpile fluorescente, etc.). 4. Funcionarea eficient a instalaiilor de protecie prin legare la pmnt. D. Condiii de ncercare i de verificare a tablourilor electrice

Toate tablourile electrice executate conform prezentului caiet de sarcini sunt, n mod obligatoriu, testate prin ncercri: - de tip - individuale ncercrile de tip au ca scop s verifice c toate dulapurile electrice de joas tensiune, de un anumit tip sau model s prezinte aceleai caracteristici constructive i funcionale. ncercrile de tip, conform: SR EN 60439.1 sunt urmtoarele : - verificarea limitelor de nclzire - verificarea proprietilor dielectrice - verificarea de inere la cureni de scurtcircuit - verificarea eficacitii circuitului de protecie - verificarea distanelor de izolare i a distanelor de izolare pe suprafa - verificarea funcionrii mecanice - verificarea gradului de protecie. ncercrile de tip se vor efectua conform dispoziiilor SR EN 60439.1 iar rezultatele ncercrilor trebuie, s respecte prevederile aceluiai standard. ncercrile individuale, conform SR EN 60439.1 cuprind : - verificarea tabloului, inclusiv al cablajului, eventual ncercarea funcionrii electrice - ncercarea dielectric - verificarea msurilor de protecie i a continuitii circuitului de protecie. Efectuarea ncercrilor individuale are ca scop depistarea eventualelor defecte de materiale i individuale de fabricaie. Aceste ncercri se execut pe fiecare dulap electric de joas tensiune nainte de livrare. Constructorul va controla tablourile electrice de joas tensiune i dup operaiunile de transport i instalare, n vederea nlturrii eventualelor deteriorri. Toate materialele i echipamentele din furnitur vor fi testate n conformitate cu Reglementarile CEI pentru a certifica ncadrarea lor n cerinele specificaiei tehnice din prezentul proiect. Toate testele se vor efectua n condiii ct mai apropiate de condiiile de funcionare din prezentul caiet de sarcini. Testele de rutin se vor efectua pe toate echipamentele i materialele furnizate. Dup efectuarea testelor, furnizorul va transmite beneficiarului buletinele de ncercare, cu rezultatele testelor de rutin. La recepie furnizorul va prezenta beneficiarului certificatele cu rezultatele testelor de rutin efectuate pe toate echipamentele. Probele se vor executa n concordan cu fiele de montaj i crile tehnice ale echipamentelor. Se vor realiza fazele succesive de teste uzuale pentru realizarea investiiei i anume: - teste de terminare a montajului; - teste de PIF. Acestea vor fi organizate de ctre unitatea de montaj, putnd fi combinate ca etape, fiind obligatorie ntocmirea documentelor necesare de atestare. Pentru lucrrile ascunse (de exemplu: cabluri ngropate n an, instalaia de legare la pmnt) se vor ntocmi procese verbale de lucrri ascunse semnate de beneficiar, care s ateste c execuia i cerinele din proiect sunt ndeplinite. Exploatarea, ntreinerea, repararea l controlul reelelor electrice de cabluri Exploatarea reelelor electrice de cabluri La darea n exploatare a unei reele electrice de cabluri, constructorul trebuie s predea beneficiarului documentaia tehnic de execuie i ncercri i anume: -Jurnalul de cabluri ntocmit de proiectant. -Planul reelelor de cabluri ntocmit la scara 1:200 sau 1:500 cu indicarea convenional standardizat sau normat a: -traseelor i marcajelor cablurilor n concordan cu jurnalul de cabluri; -locurile de pozare a manoanelor de legtur sau de derivaie i eventual ale cutiilor de derivaie; -profilele de an ale traversrilor pentru reele subterane (MIM - IPROMET - 25542).

Schema electric monofilar n care se utilizeaz cablurile reelei executate, ntocmit n concordan cu jurnalul i planul reelei de cabluri i avnd nscris, n plus, indicaii asupra curentului de calcul i proteciei cablurilor. Buletinele de ncercare i procesele verbale ale probelor efectuate. Toate aceste documente trebuie s reflecte situaia real dup execuia lucrrilor; n continuare, pe timpul exploatrii, documentaia va fi inut la zi i consemnat n Cartea Tehnic a Construciei. n timpul exploatrii se va urmri respectarea ncrcrilor admisibile impuse de condiiile de pozare i funcionare ale cablului, efectundu-se periodic msurarea tensiunii reelei i curenilor n cabluri cel puin o dat pe an pentru cablurile de tensiune pn la 6 kV i de cel puin dou ori pe an pentru cablurile de tensiuni mai mari (n ultimul caz, una dintre msurtori va fi fcut n perioada de sarcin maxim). n caz de avarie pe unul din cabluri, se admite suprancrcarea cablurilor rmase n funciune, conform indicaiilor productorilor; n lipsa acestor indicaii, pentru cablurile cu tensiuni nominale de pn la 20 kV inclusiv se admite o suprancrcare de 10 % din sarcina admisibil de durat (pentru cablurile de tensiuni mai mari nu se admit suprancrcri). La reelele cu neutrul izolat sau compensat se admite, pn la nlturarea defectului, funcionarea cablurilor subterane cu o faz pus la pmnt, dac se controleaz nclzirea mantalei de protecie; determinarea i nlturarea avariei trebuie s nceap imediat. In exploatarea cablurilor flexibile de for este necesar s se in seama de urmtoarele indicaii: pentru utilizarea lor n diferite ramuri industriale se vor elabora instruciuni tehnice interne, corespunztoare specificului locului de munc i aprobate de forul tutelar al unitii respective; cablurile flexibile cu izolaie de cauciuc supuse deteriorrilor mecanice vor fi prevzute pe toat lungimea cu o protecie din srm mpletit (ciorap), legat la pmnt n imediata apropiere a punctului de alimentare printr-un conductor de oel sau cupru; Pentru cablurile de lungimi mari se vor utiliza cabluri ajuttoare de oel, prinse din loc n loc de cablul electric, n vederea evitrii solicitrii acestuia la traciune; pe timp friguros, manipularea cablurilor se va face cu grij, n conformitate cu prescripiile normativului C 16-84 - Normativ pentru executarea lucrrilor de construcii pe timp friguros, evitndu-se deteriorarea izolaiei; Mutarea cablurilor de la un loc la altul se va face cu ntreruperea tensiunii i totdeauna de dou persoane (una ine scula i merge ctre noul loc de munc, cealalt urmrete i mut sau ntinde cablul); se interzice ntinderea cablului trgnd de scul; n cazul lucrrilor care necesit deplasri ale cablului pe vertical (de ex. n posturi de transformare subterane sau n ncperi situate la nivele diferite), un om va supraveghea i mpiedica alunecarea cablului; Nu se admite, de regul, utilizarea cablurilor nndite; dac lungimea de la punctul de alimentare pn la receptor este prea mare, se admite nndirea unui tronson de cablu de lungime corespunztoare, cu condiia ca primul tronson s fie fixat cu rui ngropai sau cu scoabe nfipte n construciile din vecintate iar al doilea tronson s aib o seciune cel puin egal cu cea a primului tronson; Pentru evitarea deteriorrii lor, la traversarea drumurilor, cablurile vor fi trecute printr-o eava de oel cu diametrul interior de cel puin 1,5 ori diametrul exterior al cablului, aezat pe fundul unui an ct mai ngust i adnc de maximum 25 cm; n cazul utilizrii cablurilor flexibile n imediata apropiere a surselor de cldur (cuptoare, cazane, etc), se vor lua msuri corespunztoare pentru evitarea supranclzirii (protecie cu izolaie termic, seciuni majorate ale conductoarelor cablurilor, etc); de asemenea, se va evita contactul cablurilor cu solveni organici (benzin, pcur, motorin,etc); Depozitarea cablurilor flexibile se va face strns n colaci, n magazii curate i uscate, pe duumele sau rafturi, n afara locurilor de trecere pentru persoane sau vehicule. Pentru nlturarea pericolului deteriorrii cablurilor subterane cu ocazia unor eventuale lucrri de spturi sau terasamente, orice astfel de lucrri se vor face numai cu avizul energeticului-ef care va delega o persoan competent pentru indicarea precis a traseului cablurilor i se vor lua msuri de supraveghere a lucrrilor pentru eventualele intervenii.

Cablurile descoperite prin spturi vor fi sprijinite i fixate pentru a nu se ncovoia i vor fi protejate contra unor eventuale loviri. Controlul reelelor electrice de cabluri Controlul reelelor electrice de cabluri urmrete constatarea eventualelor deficiene sau defeciuni a cror permanentizare ar duce la ntreruperea alimentrii cu energie electric a instalaiilor racordate; se controleaz astfel: - starea de curenie i ntreinere a canalelor, tunelurilor, subsolurilor, podurilor i puurilor de cabluri; - msurile luate pentru paza contra incendiilor; funcionarea instalaiilor anexe gospodriei de cabluri; - nclzirea pe cabluri i n mediul lor de pozare, etc. Controlul se execut vizual, de ctre personal calificat corespunztor, la urmtoarele intervale de timp: - cel puin o dat la trei luni pentru cablurile pozate n pmnt, n canale, n tuneluri sau n alte construcii similare; - cel puin o dat la ase luni pentru cablurile pozate n puuri; - cel puin o dat la trei luni pentru cutiile terminale de tensiuni nominale mai mari de 1 kV i o dat pe an pentru cele de tensiuni mai mici; - periodic, conform instruciunilor elaborate de energeticul ef, n zonele de circulaie a curenilor vagabonzi. Constatrile se nscriu ntr-un registru anume destinat i pe baza lor se stabilesc reparaiile care trebuie fcute sau eventualele msuri necesare combaterii coroziunii. ncercri, verificri i msurri uzuale la cabluri electrice subterane Verificarea calitii reparaiilor i prevenirea defectelor cablurilor electrice subterane n timpul exploatrii se fac printr-o serie de ncercri, verificri i msurtori a cror enumerare i al cror scop i obligativitate se arat n continuare: Msurarea rezistenei de izolaie se face n scopul scoaterii n eviden a slbirii izolaiei cablului, datorit umezelii ptrunse prin porii mantalei, lovirilor (strivirilor) accidentale, tasrii pmntului, execuiei de slab calitate a manoanelor, etc. se execut: - dup fiecare reparaie a cablului; - periodic, o dat pe an, pentru cablurile de nalt tensiune nou pozate, nesupuse ncercrilor periodice trei ani consecutiv sau trecute la tensiuni superioare; - facultativ, la termene stabilite de conducerea tehnic a unitii, funcie de importana i de starea lor precum i de frecvena avariilor, pentru cablurile nou pozate de joas tensiune de energie sau de comand i control; - o dat cu ncercarea la tensiune mrit, nainte i dup ea,pentru restul cablurilor; - cnd este necesar s se stabileasc natura defectului, n cazul strpungerii cablului sau n exploatare. Verificarea continuitii conductoarelor cablului se face: - dup fiecare reparaie, pentru constatarea executrii corecte a mbinrilor; - n cazul punerii n paralel a dou sau mai multor cabluri sau cnd se constat o repartiie neuniform a sarcinilor pe cablurile puse n paralel. Identificarea fazelor se execut atunci cnd se monteaz n paralel dou sau mai multe cabluri sau cnd se fac reparaii pe cablurile instalaiilor care cer respectarea unei anumite succesiuni a fazelor. ncercarea la tensiune mrit se face n scopul scoaterii n eviden a punctelor cu izolaia slbit de pe traseul cablului, chiar dac rezultatele msurrii rezistenei de izolaie nu sunt corespunztoares se execut: - dup reparaii, la punerea n funciune; preventiv i anume: - pentru cablurile de joas tensiune, la date facultative stabilite de conducerea tehnic a unitii, funcie de importana i starea instalaiei precum i de frecvena avariilor; - pentru cablurile de nalt tensiune nou pozate sau trecute la tensiuni superioare, periodic, o dat pe an, pentru primii trei ani i apoi ca pentru cablurile de joas tensiune.

Coninutul acestor ncercri i modul lor de executare, inclusiv aparatura i materialele necesare precum i msurile de protecie a muncii corespunztoare vor fi nscrise n fiele tehnologice tip. ntreinerea i repararea reelelor de cabluri electrice Meninerea reelelor electrice de cabluri n stare de permanent funcionare este asigurat printr-o ntreinere atent i prin reparaii executate la timp bine executate. ntreinerea reelelor electrice de cabluri trebuie s aib n vedere: - pstrarea cureniei exemplare a cablurilor montate aparent, nlturnd, cnd este cazul, depunerile de praf sau de materiale de orice natur, strine reelei de cabluri; pentru aceasta se va asigura acces uor la toate locurile ascunse de pe traseele cablurilor; - verificarea n orele de sarcin maxim a temperaturii mediului ambiant sau din alte spaii nchise coninnd fluxuri de cabluri; temperatura msurat nu trebuie s depeasc cu mai mult de + 10 C temperatura aerului exterior (n caz contrar se iau msurile corespunztoare de ventilare sau reducerea sarcinii); - verificarea capetelor terminale i completarea, dac este nevoie, a masei izolante scurse; totodat se vor cura papucii de conectare i se va reface fixarea lor la conductoare dac se constat slbirea lor. ntreinerea cablurilor trebuie fcut permanent. Eventualele nereguli constatate, a cror nlturare necesit reparaii, vor fi tratate ca atare, avnd ns n vedere asigurarea continuitii alimentrii cu energie a receptoarelor racordate. Repararea reelelor electrice de cabluri se execut planificat (sub form de reparaii curente sau reparaii capitale), ca urmare a constatrilor fcute la controalele periodice, sau neplanificat, ca urmare a unor avarii. La repararea cablurilor electrice se vor avea n vedere ca: - toate lucrrile s se execute de cel puin dou persoane, pe baz de dispoziie de lucru i cu respectarea normelor de protecie a muncii ; - dezgroprile pe timp de iarn, la adncimi mai mici de 0,4 m se vor face numai nclzind solul; - repararea racordurilor i mutrile cablurilor se admit numai dup deconectarea i descrcarea de electricitate static, exceptnd cazurile de for major, cnd se iau msurile de protecie corespunztoare. PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR IN EXECUTIE Prezentul program de control este ntocmit n concordan cu prevederile Legea 10 / 95 privind calitatea n construcii si HG 273/2004 modificat si completat prin HG 940/2006 si HG 1303/2007. La control vor participa: P proiectant B beneficiar C constructor Cu ocazia controalelor se vor ncheia procese verbale de lucrri ce devin ascunse PVLA, procese verbale de control n faze determinante PVFD, procese verbale de recepie calitativ PVRC, procese verbale de recepie PVR semnate de ctre factorii participani la control. Constructorul va anuna din timp n scris factorii interesai pentru participare la control. Nr.crt. Faza de executie determinanta 1 Incercare cabluri ( verificare continuitate si rezistenta) 2 Verificare cota fundare cabluri 3 Verificare cota de Participanti B+C Document incheiat PVRC Nr. si data Obs.

B+C B+C

PV PV

fundare priza de pamant Verificare rezisten de dispersie pp si Verificare continuitate conductor de punere la pamant Verificare lucrari ascunse cabluri Verificare lucrari ascunse priza de pamant Punere n funciune a instalaiei

B+C+P

PVFD

B+C B+C B+C+P

PVLA PVLA PVR

STANDARDE SI REGLEMENTARI La baza ntocmirii caietului de sarcini au stat: I7-2011-Normativ privind proiectarea i executarea instalaiilor electrice aferente cladirilor ; I 20-2000 - Normativ privind protecia construciilor mpotriva trsnetului; I 18/2-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiilor ; PE 116-94 - Normativ de ncercri i msurtori la echipamentele i instalaiile electrice; NTE 007-2008 - Normativ pentru proiectarea i executarea reelelor de cabluri electrice; PE 118- 1999 - Normativ de siguran la foc a construciilor; NP-061-2002 - Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de iluminat artificial din cldiri; PE118-1999 - Normativ de siguran la foc a construciilor PE 155-1992- Normativ pentru proiectarea si executarea bransamentelor electrice in cladiri civile: HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acetora, modificata prin HG nr.940/2006 STAS 10110-2006- Alimentari cu apa . Statii de pompare. Prescriptii generale de proiectare; C56-2002 - Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii aferente;

PE109- 2000 NTE 001/03/00 - Normativ privind alegerea izolaiei, coordonarea izolaiei i protecia instalaiilor electroenergetice mpotriva supratensiunilor; Legea nr.10/95 privind calitatea n construcii; Legea nr. 319/2006 privind protectia si securitatea muncii

S-ar putea să vă placă și