Sunteți pe pagina 1din 10

PROCEDURA TEHNICA DE PTE - 012

EXECUTIE Editia 1
Executarea lucrarilor de instalatii
electrice la consumatori cu tensiuni Pag 1 din 10
mai mici de 1000V

1. SCOP SI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Scop
Procedura defineste si descrie procesul de executie a lucrarilor de instalatii electrice la
consumatori cu tensiuni mai mici de 1000V, in conformitate cu documentatia de executie si
prevederile legale in vigoare.

1.2. Domeniu de aplicare


Procedura se aplică formatiilor de la punctele de lucru, care executa lucrari de constructii.

2. REFERINTE
Aceasta procedura se bazeaza pe urmatoarele standarde si proceduri:
2.1. I 7-91 - Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice la
consumatori cu tensiuni pana la 1000 V;
2.2 I 20-94 - Normativ privind proiectarea si executarea protectiei
contra trasnetului la constructii;
2.3. PE 107-95 -Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
Sunt cele prezente in Manualul calitatii cod:MC.
3.1. RTE – ResponsabilTehnic cu executia
3.2. SS – Sef Santier
3.3. SPL – Sef Punct de Lucru
3.4. CRP - Comisia de receptie a materialelor aprovizionate
3.5. OP – Operator

4. RESPONSABILITATE
4.1. Seful punctului de lucru sau topometristul, pentru:
 verificarea tubulaturii;
 verificarea conductelor;
 verificarea aparatelor electrice;
 verificarea tablourilor electrice;
 probe PRAM;
 verificarea functionarii instalatiei electrice
4.2. Responsabili pentru implementarea si tinerea sub control a prevederilor prezentei
proceduri sunt: SS, SPL .

5. MOD DE REALIZARE
A..Cladiri cu structura din diafragme
5.1.Studierea proiectului
Studierea proiectului de catre inginerul sau maistrul de instalatii electrice care
va conduce lucrarea de executie, presupune intelegerea corecta a tuturor
datelor din proiecte, solutii, scheme si detalii, mod de rezolvare practica a fiecarui
element in parte.
In faza de studiere a proiectului se vor nota toate observatiile asupra acelor parti
din proiect care nu sunt suficient de clare, sunt lipsite de detalii de executie sau
au omisiuni sau indicatiipe care le considera incomplete. Conform legislatiei in
vigoare, aceste observatii se trimit proiectantului in termen de 45 de zile.
Proiectantul este obligat a da toate lamuririle necesare fie in scris prin
corespondenta, fie la constructor sau beneficiar, incheiand un act dincare
sa rezulte solutia data pentru fiecare caz in parte.
O atentie deosebita se va acorda in faza de studiere a proiectului acelor parti
PROCEDURA TEHNICA DE PTE - 012
EXECUTIE Editia 1
Executarea lucrarilor de instalatii
electrice la consumatori cu tensiuni Pag 2 din 10
mai mici de 1000V

a caror executie trebuie coordonata cu alte specialitat: structura, instalatii


termice, sanitare etc.
Fixarea golurilor in elementele de structura va fi discutata amanuntit cu maistrul
de structura, stabilind cotele exacte, marimea golului, alte elemente necesare
pentru ca glul respectiv sa fie utilizabil conform indicatiilor din proiect.
Se vor stabili toate golurile din diafragma, elemente din planseu, pereti
despartitori etc. pentru doza de tragere, doze de derivatie, doze de
aparat (prize si intrerupatoare sau comutatoare) etc. se vor stabili
materialele utilizate si modul de prindere de armatura, astfel incat la
turnarea betonului in cofrag sa nu fie deplasate.
O atentie dosebita se va acorda stabilirii cotelor exacte ale trecerilor orizontale
si verticale prin elementele de structura, fundatie, diafragme sau plansee,
pentru accesul racordurilor de energie electrica, telefonie R+TV sau
alarma incendiu, pentru fiecare caz in parte respectandu-se
detaliile din catalogul republicat de detalii tip elaborat de IPCT.
Nisa pentru cutia amplificatorilor R+TV se va prevedea la ultimul
nivel al constructiei. Este interzisa montarea acesteia in chepenguri,
pe peretele adiacent camerei troliului sau casa liftului.
Intrucat cutia amplificatorilor are adancime de 300 mm, golul in diafragma
destinat cutiei amplificatorilor va respecta proiectantului.
Se va stabili de comun acord cu inginerul de structura sudarea armaturii
astfel incat sa se asigure continuitatea electrica pe ansamblul cladirii.
Se va fixa locul unde se vor lasa mustati pentru legarea la partea sudata
a armaturii a ramelor si usilor firidelor de distributie de palier, a cutiei
amplificatorilor R+TV si a tabloului de iluminat comun.
Se va fixa locul pentru lasarea mustatilor necesare pentru legarea la
pamant a instalatiei interioare, cutia cu piese de de separatie care sa
permita masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant natural.

5.2.Pregatirea materialelor
Pentru a ridica parametrii de productivitate a muncii pe santier, este indicat
ca pregatirea materialelor sa se faca centralizat intr-un atelier de prefabricate
Cunoscand perfect proiectul se trece la pregatirea tuburilor de protectie.
Se vor debita la dimensiunile necesare tuburile si tevile din metal sau
PVC necesare incastrarii in fundatii pentru accesul racordurilor electrice,
telefonice, R+TV etc.
La debitarea acestor elemente se va tine seama ca dimensiunea lor, in
lungime, nu poate depasi dimensiunea cofragului. Este de dorit ca
dimensiunea in lungime a acestor elemente sa fie cu 2…3 mm mai
mica decat grosimea cofragului.
Tuburile de protectie pentru circuitele de lumina si prize se vor debita la
dimensiunile necesare conform proiectului.
De regula, pentru circuitele de lumina se va utiliza tub IPY cu diametrul exterior de
16 mm, iar pentru circuitele de prize, tub YPE cu diametrul exterior
de 18 mm. Sigur ca pot aparea cazuri cand si pe o anumita portiune a unui
circuit de lumina sa fie necesar tub IPY cu diametrul de 18 mm. Dar acestea
sunt exceptii.
Este ndicat a se face o repartitie tipodimensionala a tuburilor de protectie,
tinand seama de specificul structurii in diafragma sau cadre de beton,
avandu-se in vedere pe de o parte traseele verticale incastrate in diafragma,
sau alt element de rezistenta, iar pe de alta parte traseele orizontale,
derivatiile la locul de lampa sau prize duse peste placa nivelului respectiv in
PROCEDURA TEHNICA DE PTE - 012
EXECUTIE Editia 1
Executarea lucrarilor de instalatii
electrice la consumatori cu tensiuni Pag 3 din 10
mai mici de 1000V

cazul diafragmelor si sub pardoseala nivelului respectiv la structura cadrelor de


beton.
Pentru traseele verticale sedisting, la difragmesi cadre de beton urmatoarele
tipodimensiuni, considerand de la limita superioara a cofragului, in jos:
- de la doza de derivatie la intrerupator sau comutator:1,00-1,25 m (diafragma);
- de la doza de derivatie la priza cu contact de nul de protectie: 1,00-1,25 m;
- de la doza de priza R+TV a nivelului inferior la doza de priza R+TV a
- nivelului superior: 2,75-2,95 m (diafragme sau cadre);
- de la doza de derivatie la priza dubla din dormitor sau camera de zi:
- 2,10-2,20 m in cazul in care doza de derivatie este pe acelasi perete
- cu priza la care se face derivatia;
- de la partea superioara a diafragmei la prizaa normala: 2,45-2,55 m.
Pentru traseele orizontale sunt doua situatii si anume:
- plansee turnate monolit;
- plansee prefabricate.
In primul caz, cand planseele sunt turnate monolit, traseele orizontale
se vor realiza de preferinta cu tuburi de protectie ingropate in planseu,
in care caz debitarea se va face conform lungimii rezultate din
configuratia din proiect al traseului de la doza de derivatie pana
in punctul de intalnire al traseului vertical din diafragma (priza sau intrerupator).
S-a facut precizarea “configuratia din proiect a traseului”, intrucat
pot aparea situatii cand traseul orizontal sa nu urmeze o linie
dreapta, sa ocoleasca spre exemplu un cos de ventilatie sau un alt
element incompatibil cu traversarea lui de catre un circuit electric.
Nerespectarea acestui amanunt atrage dupa sine fie innadirea tubului
cu introducerea unui element de dificultate in plus la fazele urmatoare
de executare a instalatiilor electrice, in speta la tragerea conductelor,
fie cautarea unui tub de dimensiune corespunzatoare pe santier, cu pierderea
de timp si amendarea corespunzatoare a indicelui de productivitate.
In cazul in care tuburile de protectie ale circuitelor electrice, din diferite motive,
nu au fost inglobate in planseul monolit, lungimea traseului orizontal nu
se modifica, tuburile vor fi montate peste placa cu acoperirea
corespunzatoare de protectie cu mortar de ciment.
In cazul planseelor prefabricate lungimea traseelor orizontale este cea
data in proiect, avand si in acest caz doua situatii:
- tuburile de protectie ale instalatiei electrice sunt inglobate in prefabricat
- la turnarea acestuia, pe santier ramanand doar sarcina imbinarii lor cu
- traseele verticale din diafragma, pereti despartitori etc.;
- planseele prefabricate nu contin tuburile de protectie si in acest caz
- tuburile se vor monta peste placa de planseu, in care scop se vor debita
- tuburile la lungimile corespunzatoare din proiect. In acest caz tuburile
- vor fi protejate cu mortar de ciment, proiectantul avand grija sa prevada
- articolul respectiv in devizul pe categorii de lucrari. Debitarea portiunilor
- de tub in aceste cazuri se va face conform lungimilor rezultate din proiect.
Deosebit de important este ca in cazul inglobarii tuburilor de protectie in
planseul prefabricat, sa se asigure astuparea tubuluila capete cu materiale
usor de inlaturat dupa tratamentul termic, astfel incat sa se previna
infundarea tubului cu mortar de ciment.
De asemenea, se va lasa o portiune de cca. 2-5 cm de tub liber
pentru a se putea face imbinarea tubului din traseul orizontal cu cel din
traseul vertical, prin intermediul tubului flexibil.
Pentru fixarea tuburilor de armatura din structura este necesar a se pregati
PROCEDURA TEHNICA DE PTE - 012
EXECUTIE Editia 1
Executarea lucrarilor de instalatii
electrice la consumatori cu tensiuni Pag 4 din 10
mai mici de 1000V

din vreme agrafele si distantierii necesari.


De regula, pe santiere se folosesc agrafe debitate din capete de sarma
neagra rezultate din alte utilizari.
Aceste agrafe se vor debita la lungimea de maxim 10 cm pentru fixarea tuburilor de
protectie a le circuitelor de lumina si prize, telefonie sau R+TV si maxim 15 cm
pentru coloane electrice.
Este interzis a se folosi in acest scop sarma de electrozi.
Distantierii se vor debita din materialele rezultate de la alte intrebuintari si pot fi din lemn,
cauciuc, PVC etc.
Tubul IPY 16 mm pentru instalatia R+TV va fi prelucrat in atelierul de
debitare a.i. la unul din capetele dsale sa I se mareasca diametrul interior la  17 mm
printr-o operatie de drnuire la cald. In acest scop tubul se va
incalzi pana la 50-55 C, dupa care se introduce pe capatul incalzit un
dorn avand diametrul exterior de  17 mm si lungime de 3-5 cm;
operatia de racire se face lent.

5.3.Pregatirea accesorilor de instalatii electrice


Pregatirea accesoriilor de instalatii electrice este o operatie deosebit de
importanta si ea trebuie facuta cu toata temeinicia.
Dozele de tragere se vor pregati pentru fiecare scara in raport cu
numarul si marimea prevazute in proiect.
Se atrage atentia asupra acestei operatii in multe cazuri neglijata.
Pe santiere se obisnuieste a se grupa dozele dupa forma si anume:
a) doze de tragere si derivatie avand forma patrata;
b) doze de aparat avand forma rotunda.
Dozele de tragere se pare ca se prefera de forma patrata, avand avantajul unei mai bune
posibilitati de lucru si fixare in diafragma sau in stalpii de
rezistenta, in cazul sistemelor de care de beton.
Se atrage atentia asupra pregatirii tuturor decuparilor necesare – din atelier, astfel incat
pe santier sa nu fie necesar a se face niciuna din aceste operatii.
Dozele de derivatie pot fi patrate sau rotunde, cu mentiunea ca in ultimul timp se
folosesc mai ales la structura pe diafragme sau cadre din beton,
doze centralizate, de forma triunghiulara sau patrata.
Pentru dozele de derivatie cu pana la trei plecari, este de recomandat si din
punct de vedere economic a se folosi doze rotunde.
Pentru dozele de derivatie in cazul unei distributii de tipul cu doze centralizate,
dozele vor fi de forma dreptunghiulara avand in partea superioara
numarul de decupari corespunator numarului de plecari.
In cazul utilizarii dozelor centralizate prevazute cu cleme de sir, se atrage
atentia asupra verificarii numarului de cleme rezultate din proiect, astfel
incat la montaj sa nu fie nevoie a se completa cleme, suruburi, saibe sau
alte elemente.
Dozele de aparat avand de regula aceleasi dimensiuni de gabarit se vor
pregati in atelier si se vor livra punctelor de lucru la numarul rezultat din proiect.
In scopul prevenirii umplerii dozei cu beton, doza se va umple cu un material
usor de inlaturat dupa decofrare.
Este recomandabil ca odata cu dozele sa se livreze echipei de lucru si
elementele de fixare a dozelor de armatura, respectiv agrafele si distantierii necesari.
In cazul in care din proiect rezulta treceri de pe o parte pe cealalta a
diafragmei, respectiv strapungerea diafragmei, se vor asigura dozele
necesare cu decuparea corespunzatoare.
PROCEDURA TEHNICA DE PTE - 012
EXECUTIE Editia 1
Executarea lucrarilor de instalatii
electrice la consumatori cu tensiuni Pag 5 din 10
mai mici de 1000V

5.4..Executarea lucrarilor
Executarea lucrarilor de de instalatii electrice la structurile pe cadre sau diafragme se
realizeaza conform etapelor tehnologice de executare a structurii.
Fixarea dozelor de tragere, a dozelor de derivatie si dozelor de aparat pe armatura din
structura se realizeaza a.i. marginea din fata sa vina in contact cu cofrajul metalic. Prin
aceasta se va evita patrunderea betonului in doza si o fixare mai usoara a capacului dozei
in faza finala.
5.4.1.Succesiunea operatiilor de fixare a dozelor ar putea fi rezumata astfel:
- stabilirea exacta a cotei in raport cu partea superioara sau inferioara a diafragmei;
- legarea dozei de armatura cu ajutorul agrafelor de sarma;
- montarea si fixarea distantierilor, pentru a asigura stabilitatea dozei la turnarea betonului
si filmarea acestuia;
- umplerea dozei cu hartie sau alt material refolosibil, in scopul evitarii umplerii dozei de
beton;
- montarea tuburilor de protectiepentru circuitele de lumina si prize;
Se interzice categoric montarea in traseu orizontal sau oblic in diafragma, a tuburilor de
protectie pentru instalatiile electrice.
Atat maistrul de instalatii electrice, cat si maistrul de structura trebuie sa controleze
respectarea acestei dispozitii, avand in vedere montajul orizontal al tuburilor din diafragma
duce la ovalizarea sau ruperea tuburilor din PVC la turnarea betonului pe verticala;
in cazul ruperii tubului apare necesitatea unor spargeri ulterioare, pentru refacerea portiunii
de circuit deteriorate, cu consum suplimentar de material si mai ales un mare consum de
forta de munca;se reduce rezistenta diafragmei , intrucat tubul cel mai mic in diametru
ocupa cca. 10% din grosimea diafragmei;
in partea inferioara a tuburilor montate in traseu orizontal vibrarea nu se poate face, betonul
nu se compacteaza si in consecinta nu este afectata rezistenta diafragmei;
5.4.2.In cazul in care doza de derivatie este pe o fata a diafragmei si este nevoie sa se
ajunga cu derivatia la o doza de aparat (priza, intrerupator sau comutator) aflat pe partea
cealalta a diafragmei, se va proceda astfel:
- se monteaza doza de derivatie in pozitia indicata in proiect;
- se monteaza doza de aparat, de asemenea, la cotele indicate in proiectant;
- daca doza de aparat este in plan vertical sub doza de derivatie, tubul de protectie se va
trece in plan orizontal din doza de aparat pe fata pe care se gaseste doza de derivatie si
de aici va urma un traseu drept (vertical) pana la doza de derivatie.
Pentru fixarea tubului de armatura diafragmei se vor gasi agrafele de sarma moale debitate
la dimensiunea 5-10 cm. Tubul este asezat in plan vertical lipit de bara de fier a armaurii,
dupa care se infasoara sarma cuprinzand bara si tubul, iar capetele se rasucesc pana se
asigura o strangere suficienta, fara a depasi limita de rezistenta a tubului din PVC. Este
indicat a se prinde in cel putin doua locuri pe inaltimea unei diafragme (a unui nivel), pentru
a preveni o eventuala deviere a lui in din pozitia dorita.
Imbinarea tuburilor montate vertical in diafragme se face in zone de monolitizare in care
portiunea de tub orizontala este imbinata cu tubul vertical prin intermediul unor bucati de tub
flexibil – IPFY.
Dupa efectuarea imbinarilor cu tubul flexibil, intregul traseu orizontal se acopera cu mortar
de ciment, in scopul protejarii tubului de eventualele deteriorari ce ar putea fi provocate la
turnarea betonului de monolitizare.
O atentie deosebita se va acorda astuparii tuburilor verticale cu capace din materiale usor
de inlaturat dupa turnarea betonului in cofragul de diafragma.
Pentru imbinarea tuburilor de protecyie ale instalatiei de receptie calectiva R+TV nu se
foloseste tub flexibil. De retinut ca de fiecare data in doza de aparat R+TV se introduce
capatul de tub ce nu a fost supus prelucrarii.
PROCEDURA TEHNICA DE PTE - 012
EXECUTIE Editia 1
Executarea lucrarilor de instalatii
electrice la consumatori cu tensiuni Pag 6 din 10
mai mici de 1000V

Montarea tuburilor si tevilor PVC pentru protectia coloanelor electrice, intre firide de
distributie in casa scarii, se va face la fel ca si a tuburilor de protectie pentru circuite, cu
mentiunea ca nici in acest sens nu se permit imbinari cu tub flexibil pe traseul vertical al
coloanei.
Imbinarile se vor face numai prin intermediul tabloului de distributie si masura TDM – firida
de palier, sfarsitul primului tronson va corespunde cu interiorul partii a cutiei metalice a
TDM, iar inceputul tronsonului urmator va corespunde cu interiorul partii superioare a cutiei
metalice a TDM.
Pentru protectia coloanelor electrice intre firida de bransament principala si TDM se vor
folosi tuburi IPY sau tevi din PVC-U.in cazul in care se gasesc plansee placi prefabricate
neavand tubulatura inglobata, ramificatiile de la doza de derivatie la locul de lampa sau la
doza de aparat se vor executa peste placa.
Tubul se aseaza pe traseul indicat in proiect, dupa care se imbina la capete tubul flexibil in
scopul realizarii jonctiunii dintre tubul orizontal (peste placa) cu tubul vertical din diafragma
(pentru derivatii la prize,intrerupatoare, comutatoare sau la aplicele montate pe peretii din
diafragme), sau cu golul din placa de planseupentru derivatia la locul de lampa.
Dupa efectuarea imbinarilor, tubul se va acoperi cu mortar de ciment in scopul protejarii lui
de lovituri mecanice pana la turnarea sapei de egalizare.
Pentru montarea tuburilor de protectie ale instalatiei de telefon se va proceda la fel ca si
pentru montarea tuburilor de protectie a circuitelor electrice, cu mentiunea ca intre tubul de
protectie al circuitului telefonic si tuburile de protectie ale circuitelor de curenti tari, se va
pastra in traseul paralel o distanta de 10 cm.
Pentru legatura dintre tabloul de distributie si butonul de sonerie se va executa o derivatie
pornind de la bornele unuia din circuitele de priza de pe tabloul de distributie al
apartamentului. Tubul de protectie va fi de tipul IPY avand diametrul exterior de 16 mm.
Tubul se va monta in elementul de structura al aparatului respectiv. Inaltimea de montare al
butonului de sonerie va fi de h=1,5 m de la nivelul pardoselii finite.
Pentru accesul cablurilor electrice la firidele de bransament principale se vor monta,
conform detaliilor tip, unul, doua sau trei tuburi IPY sau tevi PVC-U.
De regula, firidele de bransament principale sunt la intrarea in casa si tot in aceasta zona se
face accesul conductei de gaz si uneori a conductelor de apa.
Instalatorul electrician impreuna cu maistrul de structura vor verifica aceste operatiuni,
asigurand ca accesul tuburilor de protectie pentru racordul la reteaua de joasa tensiune a
retelei electrice a localitatii sa se faca pe parte a casei scarii, iar racordul de gaz si apa pe
cealalta parte.

B.Cladiri cu panouri prefabricate mari

5.5.Analiza planurilor proiectului si confruntarea cu cele de constructii


5.5.1.Pentru analiza si urmarirea lucrarilor se vor pune la dispozitia santierului planurile
sau cataloagele de proiecte, detaliile comune care contin modul de rezolvare a problemelor
ridicate de utilizarea panourilor mari (fiecare proiect poate prezenta solutii specifice) si
desenele de prefabricate si destinate fabricilor sau poligoanelor.
In volumele de prefabricate se gaseste tubulatura din panouri a.i. din studiul lor se poate
sesiza la timp eventualele neconcordante cu planurile de instalatii, in ceea ce priveste
traseele si pozitia dozelor sau dimensiunile tuburilor. Neconcordantele sau obiectiunile vor fi
prezentate proiectantului pentr remedieri sau imbunatatiri ale solutiilor.
Studierea planurilor din volumele de constructii este necesara pentru identificarea golurilor
pentru trecerea instalatiilor electrice. In planurile de subsol se vor identifica golurile de acces
in cladire a cablurilor electrice si telefonice, precum si cele de trecere prin subsol.
In planurile de montaj ale panourilor se vor identifica golurile lasate pentru trecerea
coloanelor. Se va verifica daca dimensiunile prevazute in proiect sunt suficiente si daca
PROCEDURA TEHNICA DE PTE - 012
EXECUTIE Editia 1
Executarea lucrarilor de instalatii
electrice la consumatori cu tensiuni Pag 7 din 10
mai mici de 1000V

pozitionarea este buna.totodata se va controla marimea si posibilitatea executarii firidelor


de distributie fata de celelalte elemente ale constructiei.

5.6..Pregatirea locului de lucru si a micului atelier de santier


Se va avea in vedere ca:
- instalatorul sa utilizeze scule manuale si manuale-mecanice;
- instalatorul singur sau in formatie de lucru sa puna in opera materialele; necesare,sa
monteze, demonteze si sa mute schele simple sau scari mobile;
- sa lucreze cu materiale noi, conform standardelor in vigoare;
- sa lucreze in locuri libere si accesibile;
- inaltimea de montaj sa nu depaseasca 3 m;
- incaperea destinata locului de munca sa fie iluminata natural sau artificial si sa fie
aerisita. Uneltele sse vor repartiza in interior in ordinea operatiilor de prelucrare.
Atelierul va fi dotat cu: masina de gaurit, polizor, ghilotina manuala, aparat de sudura,
bancuri de lacatus.

5.7 Extras de materiale


Lista de materiale se intocmeste de seful punctului de lucru si trebuie sa cuprinda
urmatoarele categorii de materiale:
- tuburi si tevi PVC si accesorii; se utilizeaza tuburi tip IPY, IPEY pentru mediul umed
si IPFY pentru executarea racordarilor intre tuburile din prefabricate. Tevile din PVC-U, M
sau G se utilizeaza pentru coloane electrice;
- conductori electrici din aluminiu de tipul AFY sau INTENC (AFYYS) pentru instalatia
din apartamente, AFY pentru coloane, din cupru de tip FY pentru protectia impotriva
tensiunilor accidentale sau TCY pentru telefon si din otel (platbanda) pentru instalatiile de
protectie. Pentru instalatiile de receptie colectiva R+TV se va prevedea cablu coaxial;
- aparate electrice: intrerupatoare, comutatoare, prize, butoane de sonerie. Aparatajul
va fi de tip aparent de tip normal sau protejat, dupa cum este prevazut in proiect;
- corpuri de iluminat: plafoniere sau aplice drepte sau oblice, iar acolo unde este
necesar iluminat de siguranta cu corpuri fluorescente de tip FIA (conform Normativ I 7-91,
art. 7.49) precum si FIPA, FIPRA, IEV, armaturi el. etanse;
- tablouri electrice si accesorii: in afara tablourilor de apartament se vor trece firidele
cu contor (TDM), tabloul de comun (TLC), precum si cutiile sau ramele cu usa necesare
acestora si pentru firidele de telefon si amplificator R+TV;
- diverse: otel lat, piesa de separatie, suport pentru antena R+TV, intinzator pentru
antena;
- materiale auxiliare: doze de aparat, deze de derivatie, banda izolatore, cleme de
legatura, ipsos, suruburi pentru lemn, papuci, tub varnis, sarma galvanizata, bolturi pentru
impuscat, cositor, aliaj, pasta lipit, banda uleiata, capse si bolturi, otel lat, otel cornier,
scoabe, suruburi mecanice, minimum de plumb. Grund, panze de fierastrau pentru metal;

5 5.8.Executarea instalatiilor
Activitatea echipei de electricieni poate incepe cand au fost montate prefabricatele de la
parter si cuprinde urmatoarele etape:
5.8.1.1. Executia racordurilor intre tuburile din pereti si din plansee sau dintre plansee si
cabinele sanitare de baie, conform detaliilor din proiect.
5.8.1.2.Executia racordurilor se face cu tuburi flexibile IPFI.
Introducerea conductorului instalatiei din apartamente in tuburi.
5.8.1.3.Dupa montarea peretilor despartitori mari (din ipsos, BCA) se trece la instalarea
conductelor INTENC prevazute in proiect in acesti pereti, cu doua faze de executie:
- trasarea si executarea santurilor si gaurilor pentru doze;
- instalarea propriu-zisa a conductelor.
PROCEDURA TEHNICA DE PTE - 012
EXECUTIE Editia 1
Executarea lucrarilor de instalatii
electrice la consumatori cu tensiuni Pag 8 din 10
mai mici de 1000V

5.8.1.4.Executia legaturilor electrice in dozele de apartamente (diferentiat pentru conductori


de cupru sau aluminiu).
5.8.1.5.In paralel se poate trece la executia instalatiei din subsol pentru care la turnarea
fundatiei se monteaza;
- tuburile de acces in cladire a cablurilor IPE;
- tubul de acces la cablul telefonic;
- tubulatura coloanelor colective si a celor individuale;
- tubulatura necesara pentru trecerea prin subsola cablului telefonic pana la firida de
telefon de la parter;
- tubulatura circuitului de lumina subsol;
- tubulatura pentru instalatia de receptie R+TV, daca a fost prevazuta;
- piese de separatie si platbanda pentru instalatia de protectie.
5.8.1.6.Etapele de executie sunt:
- Executarea coturilor din teava PVC-G sau M.
- Montarea tevilor PVC-G sau M si a tuburilor IPE aparent, pe console fixate pe bolturi
impuscate pe traseele stabilite in proiect, tinand cont de urmatoarele:
- diblurile se monteaza la 100-140 cm pe orizontala si 120-160 cm pe verticala, la fiecare
capat al cotului, curebei, dozei de trecere, de ramificatie sau aparat, precum si la fiecare
capat al tubului.
- Executia legaturii cu platbanda intre piesa de separatie a centurii de impamantare si
firidele bransament si distributie, tabloul de comun si suportul antenei R+TV. Ca priza de
pamant se va utiliza in principal priza naturala constituita din armatura fundatiilor.
Introducerea conductelor in tuburi;
5.8.2.Montarea aparatelor care pot fi:
- de tipul aparent;
- de tipul etans;
Corpurile de iluminat din subsol sunt de tipul etanse sau impermeabile.
Dupa montarea prefabricatelor cladirii se trece la executia instalatiei electrice din partile
comune:
- coloane colective si individuale;
- lumina scarii;
- alimentarea amplificatorului R+TV;
- alimentarea ascensorului;
- tubulatura si conductorii pentru instalatia telefonica;
- banda de otel pentru protectie;
In casa scarii tubulatura se monteaza aparent, asemanator celor din subsol, urmand ca in
faza de finisaj sa fie acoperita cu o masca.
Tot in partile comune se monteaza firidele secundare de distributie, tabloul comun precum
si firidele telefonice.
Montarea coloanelor electrice se face in mod similar modului de introducere a conductorilor
in tuburile instalatiei din apartament.
5.8.3.Racordarea conductorilor la bornele tabloului.
La montarea in tuburi a conductoarelor si la executarea legaturilor in tablou se va respecta
codul culorilor, pentru corecta echilibrare a fazelor si exploatarea normala a instalatiei.
Montarea firidei telefonice nu difera de montarea firdei secundare de distributie. La tragerea
conductorilor se va lasa in firida o cantitate suficienta de conductor (cca. 1,5 m).
La executarea lucrarilor de finiisaje in apartamente si in spatii comune se monteaza
tablourile si dupa verificarea cu tensiunea redusa a circuitelor, se fac legaturile si se
monteaza aparatajul si aplicele din baie si bucatarie, plafonierele sau corpurile fluorescente
din casa scarii.
Tablourile din apartament se monteaza pe bolturi implantate prin impuscare.
PROCEDURA TEHNICA DE PTE - 012
EXECUTIE Editia 1
Executarea lucrarilor de instalatii
electrice la consumatori cu tensiuni Pag 9 din 10
mai mici de 1000V

5.9.Probe
Verificarea instalatiilor electrice, conform I 7-91 si C 56-85, contine 2 etape:
- Verificarea preliminara, care se va face in timpul executiei de punere in functiune a
instalatiilor;
- Verificarea definitiva care se va face dupa executarea instalatiei, la punerea in functiune
a instalatiilor;
La verificarea preliminara se va executa obligatoriu:
- verificare inainte de montaj a continuitatii electrice a conductelor cu izolatiei si montarea in
colaci. Se face cu ajutorul lampii de control;
- verificarea dupa montaj a continuitatii electrice inaintea acoperirii cu tencuiala sau turnarii
betonului de egalizare sau rezistenta. La instalatia din apartament se leaga succesiv la
tensiunea de 24 V circuitele in doza de la tabloul electric si se foloseste lampa de control.
Verificarea preliminara contine si verificarea corectei montari a tubulaturii in prefabricate.
La verificarea definitiva se va verifica cel putin:
- resistenta de izolatie a instalatiei
- modul de executare a legaturilor in doze, la aparate, la tablouri, precum si legarea
corecta a conductorilor de nul si faza la duliile corpurilor de iluminat;
- modul de realizare si functionare corecta a instalatiei de protectie contra electrocutarii
- resistenta prizei de legare la pamant(< 4);
- monatrea corecta a sigurantelor calibrate conform proiectului.
Verificarea resistentelor de izolatie a instalatiei se va face prin masurarea:
- resistentei de isolatie a conductelor fata de pamant;
- resistentei de izolatie a conductelor intre ele.
Pentru aceste masuratori se va utiliza tensiunea de 500 V. Masuratorile se vor face cu
instalatiei deconectate de la reteaua de alimentare. Resistenta de izolatie va fi de cel
putin 500.000 ohmi.
Resistenta prizelor de legare la pamant se va verifica conform STAS 6119-78.

5.10.Receptia lucrarilor
Se efectueaza in conformitate cu prevederile” Regulamentului de efectuare a receptiei
obiectivelor de investitii”.
In vederea receptiei preliminare la cererea executantului, pe baza dosarului inaintat la
societatea furnizoare de energie electrica conform” Regulamentului pentru furnizarea si
utilizarea energiei electrice”, personalul furnizorului efectueaza controlul tehnic al instalatiilor
electrice ale consumatorului. Delegatul furnizorului examineaza documentele puse la
dispozitie de executanat, din care rezulta ca instalatiile electrice au fost incercate in
conformitate cu prescriptiile in vigoare. Pentru a verifica cele de mai sus, furnizorul poate
face verificari prin sondaje. In cazul in care la aceste probe se obtin rezultate
nesatisfacatoare, racordarea la retelele furnizorului nu este aprobata decat dupa
remedierea deficientelor de catre executant.
Daca obtinerea aprobarii de racord din partea S.C. ELECTRICA S.A. se face, inainte de
punerea sub tensiune, o verificare a tuturor documentelor din dosarul pentru receptie. In
cazul in care nu au fost remediate deficientele semnalate sau se constata lipsa unor
elemente ale instalatiei, comisia poate amana receptia preliminara.
Inainte de punerea sub tensiune se va face inca o verificare a instalatiei electrice.
Comisia de receptie va verifica pe teren la receptia preliminara:
- existenta dispozitivelor de preotectie contra supracurentilor si reglarea lor corecta
(siguranta calibrata);
- functionarea corecta ainstalatiilor de iluminat
- functionarea eficienta a instalatiilor de protectie prin legare la pamant.
PROCEDURA TEHNICA DE PTE - 012
EXECUTIE Editia 1
Executarea lucrarilor de instalatii
electrice la consumatori cu tensiuni Pag 10 din 10
mai mici de 1000V

6. INREGISTRARI
Se intocmesc procese verbale de receptie calitativa la :
- verificarea tubulaturii;
- verificarea conductelor;
- verificarea aparatelor electrice;
- verificarea corpurilor electrice;
- probe PRAM;
verificarea functionarii instalatiilor electrice;