Sunteți pe pagina 1din 12

Fişe de control pentru

aprecierea
p calităţii
ţ betonului
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole
W: www
www..utcb
utcb..ro E: ilinoiug@utcb
ilinoiug@utcb..ro
T: 242
242..12
12..08 / 157 F: 242
242..07
07..81

Planul de p prelevare şi
ş
criterii de conformitate Şef lucr.univ.dr.ing. G. Ilinoiu -
pentru rezistenţa la Fişe de control pentru aprecierea
compresiune a betonului calităţii betonului @2004 1
Cuprins
„ 1.
1 Obi
Obiectivul
i l prezentării
ă ii
„ 2. Generalităţi
„ 3 Erori de măsurare – surse ale incertitudinii de măsurare
3.
„ 4. Particularităţi ale interpretării probabilistice a calităţii
betonului
„ 5. Controlul de conformitate (acceptabilitate) al calităţii
betonului
„ 6. Planul de prelevare şi criterii de conformitate pentru
rezistenţa la compresiune a betonului
„ 7. Verificarea calităţii betoanelor prin măsurare folosind fişe
de control Shewhart–
Shewhart– Obţinerea rezultatelor
„ 8. Exemple de calcul
Planul de p prelevare şi
ş
criterii de conformitate Şef lucr.dr.ing. G. Ilinoiu - Fişe de
pentru rezistenţa la control pentru aprecierea calităţii
compresiune a betonului betonului 2
Lotul de beton
„ ÎÎn scopull analizării
li ă ii conformităţii
f ităţii rezistenţei
i t ţ i betonului
b t l i utilizat
tili t
într--o structură, betonul trebuie împărţit în loturi pe care se
într
analizează conformitatea.

„ Volumul total de beton pentru un lot trebuie astfel ales încât să


fie asigurate condiţiile de omogenitate a compoziţiei. În
Î acest
sens mărimea unui lot de beton trebuie să fie stabilită după
cum urmează (NE 012012--1999):
„ betonul turnat pentru fiecare clasă de beton şi parte de structură
(fundaţie, nivel al unei clădiri sau grup de grinzi şi stâlpi sau stâlpi şi
pereţi structurali ale unui nivel);
„ nu mai mult de un anumit volum, funcţie de clasă (conform tabelului).
Planul de p prelevare şi
ş
criterii de conformitate Şef lucr.dr.ing. G. Ilinoiu - Fişe de
pentru rezistenţa la control pentru aprecierea calităţii
compresiune a betonului betonului 3
Caracteristici care se verifică Frecvenţa minimă
Pentru fiecare tip de beton,
beton parte de
structură (fundaţie, nivel tronson) dar
Determinarea rezistenţei la cel puţin o probă la:
compresiune pe epruvete 300 mc pentru clasa < C 4/5;
4/5;
cilindrice/cubice 100 (200) mc pentru C8/10
C8/10--C 16/20;
16/20;
conf STAS 1275/88
conf. 50 (100) mc pentru
t clase
l > C 16/20
16/20..
Obs. : Cifrele din paranteză se referă
la elemente sau ppărţi
ţ din structura cu
volum >300mc care se betonează fără
întrerupere.

Planul de p prelevare şi
ş
criterii de conformitate Şef lucr.dr.ing. G. Ilinoiu - Fişe de
pentru rezistenţa la control pentru aprecierea calităţii
compresiune a betonului betonului 4
Planul de prelevare şi criterii de
conformitate pentru rezistenţa la
compresiune a betonului
Conform NE 012 -1999,, p
planurile de p
prelevare sunt:

a. Plan de prelevare şi criterii de conformitate în cazul


betonului preparat in malaxoare mobile (de şantier)

b. Plan de prelevare şi criterii de conformitate în cazul


utilizării betonului livrat de staţie de betoane

c. Plan
Pl ded prelevare
l şii criterii
it ii de
d conformitate
f it t în
î cazull
producerii betonului în staţii atestate
Planul de p prelevare şi
ş
criterii de conformitate Şef lucr.dr.ing. G. Ilinoiu - Fişe de
pentru rezistenţa la control pentru aprecierea calităţii
compresiune a betonului betonului 5
Plan de prelevare şi criterii de
conformitate în cazul utilizării betonului
livrat de staţie de betoane
„ Planul de prelevare şi criteriile de conformitate în cazul în care
este folosit betonul preparat în staţii se realizează având în
vedere 2 opţiuni:

„ OPŢIUNEA 1 - Conformitate bazată pe probele prelevate


din lot

„ OPŢIUNEA 2 - Conformitate bazată pe certificatul de


calitate a betonului
Planul de p prelevare şi
ş
criterii de conformitate Şef lucr.dr.ing. G. Ilinoiu - Fişe de
pentru rezistenţa la control pentru aprecierea calităţii
compresiune a betonului betonului 6
OPŢIUNEA 1 - Conformitate bazată pe
probele prelevate din lot
„ Se aplică acelaşi plan de prelevare şi criterii de conformitate
cu cele prezentate când conformitatea betonului livrat de la
staţie a fost verificată de o a terţă parte şi când verificarea se
bazează ppe cel ppuţin
ţ 15 rezultate. Verificarea de conformitate
se efectuează având în vedere următoarele aspecte:
„ a. se aplică
p Criteriul 1 luând valoarea λ = 1,48 ppentru
oricare număr de probe ≥ 6 (beton de clasa ≥ C 16/20 );
„ b. în cazul în care se folosesc 3 probe se aplică Criteriul 2, 2,
rezistenţa betonului de clasa C < C 16/20 putând fi
considerată satisfăcătoare dacă : x3 ≥ f ck + 3..şi..xmin ≥ f ck − 1
Planul de p prelevare şi
ş
criterii de conformitate Şef lucr.dr.ing. G. Ilinoiu - Fişe de
pentru rezistenţa la control pentru aprecierea calităţii
compresiune a betonului betonului 7
OPŢIUNEA 2 - Conformitate bazată pe
certificatul de calitate a betonului
„ În anumite cazuri, cu acceptul scris al investitorului,
conformitatea betonului utilizat,, ppreparat
p în staţie,
ţ , ppoate fi
stabilită pe baza unei declaraţii (certificat de calitate) făcută de
producătorul betonului dacă :

„ a. conformitatea betonului produs este verificată la staţie de o a terţă


parte;

„ b. clasa de rezistenţă a betonului este C < C 8/10 şi dacă betonul


furnizat prezintă rezultate satisfăcătoare în timpul preparării şi la locul
de punere în operă, pe probe prelevate din acelaşi tip de beton în
ultimele 7 zile ale producţiei .

Planul de p prelevare şi
ş
criterii de conformitate Şef lucr.dr.ing. G. Ilinoiu - Fişe de
pentru rezistenţa la control pentru aprecierea calităţii
compresiune a betonului betonului 8
Plan de prelevare şi criterii de
conformitate în cazul producerii
betonului în staţii atestate
Numărul de probe şi frecvenţa de prelevare funcţie de clasa betonului.
Cl
Clasa de
d V l
Volum b
beton
t –NNumăr
ă dde probe
b F
Frecvenţa
ţ
rezistenţă minimă
C< 8/10 [ 1 / 150 m3 ] ∗∗
∗∗)) dar nu mai mult de 6 probe pe zi 1/zi ∗)
C≥ 8/10 ∗∗)) dar nu mai mult de 15 probe pe zi (schimb)
[1 / 75 m3 ] ∗∗

Conformitatea este asigurată dacă rezultatele determinărilor satisfac cerinţele


CRITERIULUI 1.
∗) se vor face prelevări cel puţin o dată pe zi (schimb), în condiţiile de volum şi de
producţie indicate în tabel.
∗∗)) în cazul în care nu se specifică alte condiţii de prelevare.
∗∗

Planul de p prelevare şi
ş
criterii de conformitate Şef lucr.dr.ing. G. Ilinoiu - Fişe de
pentru rezistenţa la control pentru aprecierea calităţii
compresiune a betonului betonului 9
Criterii de conformitate pentru
rezistenţa la compresiune
CRITERIUL 1
„ A
Acest criteriu
i i se aplică li ă în
î cazull în
î care conformitatea
f i este
verificată, considerând rezultatele a 6 sau mai multe probe
notate x1 , x2 , ..........x
..........xn .
„ Rezistenţa trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

x n ≥ f ck + λS n

x min ≥ f ck − k
Planul de p prelevare şi
ş
criterii de conformitate Şef lucr.dr.ing. G. Ilinoiu - Fişe de
pentru rezistenţa la control pentru aprecierea calităţii
compresiune a betonului betonului 10
CRITERIUL 2

„ Acest criteriu se aplică în cazul în care conformitatea este


apreciată, considerând rezultatele a 3 probe : x1 , x2 , x3 .
„ Rezistenţa la compresiune în acest caz trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii : x ≥ f + 5 x ≥ f −1
3 ck min ck

„ NOTA: În cazurile in care se dispune de mai puţin de 3


NOTA:
rezultate se considera realizata clasa betonului daca rezistenta
medie obţinută pe oricare serie de probe îndeplineşte relaţia:
xi ≥ fck + 3, pentru clase de beton C ≤ C 16/20;
xi ≥ fck + 5, pentru clase de beton C > C 16/20.
Planul de p prelevare şi
ş
criterii de conformitate Şef lucr.dr.ing. G. Ilinoiu - Fişe de
pentru rezistenţa la control pentru aprecierea calităţii
compresiune a betonului betonului 11
Va mulţumesc pentru atenţia acordată !

Planul de p prelevare şi
ş
criterii de conformitate Şef lucr.dr.ing. G. Ilinoiu - Fişe de
pentru rezistenţa la control pentru aprecierea calităţii
compresiune a betonului betonului 12