Sunteți pe pagina 1din 1

CLASA DE IMPORTANTA III CAT. DE IMPORTANTA C GRAD DE REZ.

LA FOC II
gresie antiderapanta pentru exterior 9mm -
EDITIA MODIFICARE DIN DATA DE : SOLICITATA DE:
gresie antiderapanta pentru exterior 9mm - adeziv elastic in pat continuu -
adeziv elastic in pat continuu -
01
hidroizolatie driscuitaBeneficiar,
M 01 /30.09.2016 Reamplasare Showroom
armata Constructor
cu plasa din
M 02/ oct.2016 Modificari grosimi componente
hidroizolatie driscuita armata cu plasa din
02
fatada fibra de sticla sau impaslitura -
Beneficiar, Constructor
NOTA:
fibra de sticla sau impaslitura - sapa in aderenta - egalizare 8cm -
Rosturile taiate se vor trata cu etansant
sapa in aderenta - egalizare 8cm - placa de beton 15cm -
poliuretanic Mapeflex PU 45 sau similar.
placa de beton 15cm - strat de separare - folie P.E. -
Inainte se foloseste cordonul de spuma
strat de separare - folie P.E. - strat de ruperea capilaritatii, pietris spalat
poliuretanica expandata Mapefoam de
strat de ruperea capilaritatii, pietris spalat sort 16..32mm, 15cm -
diamentru de 6mm sau similar. profil muchie treapta, acesta
sort 16..32mm, 15cm - umplutura / teren natural
Scafa semirotunda se va executa cu se va alege impreuna cu
Mapeflex PU 45 sau similar. arhitectul umplutura / teren natural
usa metalica acces etansare elastica a rostului
- intaritor de suprafata cu cuart subsol S1 cu mastic poliuretanic in
elicopterizat culoarea gresiei -2.40
- sapa 10cm
prag Al fixat de sapa
gresie antiderapanta pentru exterior 9mm - mortar egalizare treapta / -2.47

15
- radier general 130cm adeziv elastic in pat continuu - contratreapta 33
- sapa suport 8 cm sau conform hidroizolatie driscuita armata cu plasa din
specificatii proiect structura etansare rost cu
mastic poliuretanic in fibra de sticla sau impaslitura -
- perna de balast conf. specificatii sapa in aderenta - egalizare 8cm -
proiect structura culoare gresiei si
snur placa de beton 15cm -
racord a hidroizolatiei strat de separare - folie P.E. -
la rigola strat de ruperea capilaritatii, pietris spalat
sort 16..32mm, 15cm -
cornier zincat profil de rost pentru rosturi umplutura / teren natural
100x100x4mm fixat mobile - finisaj gresie
fasie de polistiren sifon
-3.00 mecanic
extrudat 3cm in rost
-3.00
-3.10 -3.10
10

fasie de separare
intre sape

fasie de polistiren
garda apa - rigola pusa pe extrudat 3cm in rost - dale exteriore din beton
un strat suport - pat de
vibropresat 6cm
ciment
- strat de poza nisip pilonat
profil muchie treapta, acesta 5cm
fasie de hidroizolatie cu
se va alege impreuna cu - strat de separare Geotextil
bucla de dilatare lipita pe
arhitectul - pietris compactat 15cm
cornier si pe placa de beton
- umplutura / teren natural
armat
33
1.30

mortar egalizare treapta /


gresie antiderapanta pentru exterior 9mm - -1.80
contratreapta
adeziv elastic in pat continuu - -1.85
hidroizolatie driscuita armata cu plasa din etansare elastica a rostului
fibra de sticla sau impaslitura - cu mastic poliuretanic in
sapa in aderenta - egalizare 8cm - culoarea gresiei
placa de beton 15cm -

15
strat de separare - folie P.E. -
strat de ruperea capilaritatii, pietris spalat 33
sort 16..32mm, 15cm -
umplutura / teren natural

protectie hidroizolatie
-2.40 mebrana Tefond
hidroizolatie bitum
-2.47 in plan vertical
elevatie beton armat
conform proiect
structura

Note:
- Prezenta plansa se citeste impreuna cu restul proiectului de arhitectura, instalatii si structura
- La realizarea lucrarilor se vor consulta caietele de sarcini aferente.
4
- Pentru solutionarea eventualelor necorelari din cadrul proiectului sau dintre proiect si constructia existenta, constructorul are obligatia sa solicite asistenta din partea proiectantilor.
Personalul de executie are obligatia sa aplice in practica urmatoarele prevederi legale privind protectia muncii si PSI:
-Legea 90/96 a protectiei muncii si Normele metodologice de aplicare ale ei
- Legea privind securitatea si sănătatea in munca 319/2006
-Ordinul 9/N/1993 al MLPAT-Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii
DETALII ACCES PIETONAL SUBSOL 1 SC. 1:10

- Normele generale de protecţie a muncii elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii
- Norme specifice de securitate a muncii;
EXPERT
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protecţia şi igiena muncii în construcţii - ed.1995; NUME SEMNĂTURA CERINŢA REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA
- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălţime; VERIFICATOR /
- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecţie individuală; Beneficiar
: SC. ALPIN TOWERS SRL
- Norme generale de apărare împotriva incendiilor nr. 163/07
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300-1994
Atelier CAAD S.C. WALLBERG IMO MANAGEMENT CONTRACTOR & DEVELOPER SRL
Brasov, str. Carpatilor, CF.137554, 139573, 137116 Proiect nr.
-Normele specifice de securitate a muncii s. r. l.
-Normele generale de protectie a muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu Ministerul Sanatatii. PROPERTIES S.R.L. 251 /2013

Principalele masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei, igienei muncii si PSI sunt:
-Luarea masurilor tehnice si organizaorice pentru asigurarea conditiilor de securitarte a muncii J35/2318/2004, C.U.I. 16677315, Timisoara, J02/143/1999, C.U.I. RO11734053,
-Realizarea instructiunilor de protectie a muncii pentru intregul personal de executie si consemnarea acestui fapt in fisele individuale, semnate individual. str. Remus, nr.7/a, ap. 5, tel.228717 Arad, str. Corneliu Coposu, nr. 24C
-Interzicerea accesului persoanelor straine in teritoriul zonei de lucru.
SPECIFICAŢIE NUME SEMNĂTURA Scara: Titlul proiectului CONSTRUIRE IMOBIL 2S+P+11E LOCUINTE Faza
Instructajul de protectie se va referi cu prioritate la:
COLECTIVE, AMENAJARE TEREN, PARCAJE
-semnalizarea si supravegherea lucrarilor P.T.H.
-lucratul la inaltime
ŞEF PROIECT arh. Dragos BOCAN 1:10 AFERENTE, ORGANIZARE DE SANTIER CU
CONSTRUCTIE TEMPORARA SHOWROOM Faza 2
-folosirea sculelor, dispozitivelor si a altor utilaje de lucru. arh. Dragos BOCAN
Pe tot parcursul lucrarilor se vor respecta:
PROIECTAT Data: Titlul planşei Planşa nr.
arh. Emilia DUMITRELE
-Reglementarile de prevenire si stingere a incendiilor dec.2016
nov. 2016 DETALII ACCES PIETONAL SUBSOL 1 32A
-Inainte de executarea unor operatiuni cu foc deschis se va efectua instructajul personalului care realizeaza aceste operatii, in conformitate cu prevederile Normativului C300 de prevenire si stingere a incendiilor. DESENAT arh. Maties
Loredana
Ionut
GHERASE
Ciprian

S-ar putea să vă placă și