Sunteți pe pagina 1din 8

2009-2010 Facultatea de arhitectură

arhitectur

Piazza San Marco


Marco-Veneţia

Piazza San Marco-Veneţia


Marco

Page | 1
O comparaţie des atribuita lui
Napoleon (deşi mai corect ar fi atribuită
lui Alfred de Musset) înfăţişează Piazza
San Marco ca ''Camera de desenat a
Europei''. Acestă piaţă este unul dintre
puţinele locuri urbane mari din Europa
unde zumzetul uman triumfă împotriva
zgomotului automobilistic. Acest spaţiu
este singurul numit ''piazza'', celelalte,
indiferent de marimea lor, numindu
numindu-se
''campi''.
Procesul care, actionând timp de
milenii, a făcut ca necontenit uscatul să
se lărgeasca şi să înainteze se seama
mării a plasat oraşe care odinioară se
aflau pe litoral, cum ar fi Ravenna sau
Aquileia, în interiorul continentului.
Conlucrând cu acţiunea fluviilor, curenţii
marini, paraleli cu uscatul,, au depus de
de-
a lungul coastei bancuri de nisip, care au creat adevarate
adevarate bariere, denumite de
italieni ''lidi'', străpunse doar de către vărsăriile rîurilor. După aceste cordoane,
urmare a procesului continiu natural, s-as format o
zonă de apă de mică adîncime, presărată cu o
puzderie de insuliţe, laguna venetă. Un asemenea
asemene
grup de insuliţe, situat în partea de nord a lagunei,
a devenit, în împrejurări istorice speciale, vatra
Veneţiei şi leagănul unui fenomen de civilzaţie şi
cultură fără asemănare.
Ridicarea unui oraş în mijlocul apelor
constituie un femomen ieşit din comun,
com aproape
miraculos. Veneţia, cu ţesutul său urban dens,
constituie produsul unei voinţe umane hotărâte să- să
şi subordoneze natura, si împotriva piedicilor
acesteia, să creeze un mediu confortabil şi frumos,
adecvat vieţii.
Spaţiul
paţiul unde avea să se întrame oraşul
Veneţia,, era locuit de o populaţie rară de pescari şi
producători de sare, grupată probabil în mici state
marine sau dispersate în colibe izolate. Pentru a
student arh. Niţulescu Daniel-Marius,, Grupa 36B

Transferat Conservare şi Restaurare


2009-2010 Facultatea de arhitectură
arhitectur

Piazza San Marco


Marco-Veneţia

putea supravieţuii, locuitorii insulelor trebuiau să


schimbe produsele lor , cu produse ale
pământului.
Curând după ridicarea lor, aşezările din
lagună intră în sfera de influenţă a statului
bizantin, devenind o provincie a acestuia, Page | 2
condusă de tribuni maritimi, subordonaţi direct
exarhului de la Ravenna.
După scurt timp după ce devine ducat ducat,
complexul
plexul lagunar obţine autonomia faţă de
Constantinopol, devenind un stat autonom.
Protecţia unui sfânt avea darul să
sporeascăprestigiul unui oraş, iar cu cât sfântul
respectiv ocupa un loc mai important în ierarhia
cerească, cu atât prestigiul oraşului er era mai
mare. Astfel, în anul 838, doinegustori din
Veneţia răpesc la Alexandria corpul
evanghelistului Marcu, care şi-a şi suferit aici martiriul, si-l duc la Veneţia. Această
acţiune îl convinge pe dogele Giustiniano Partecipazi , construirea alături de biser biserica
San Teodoro, a unui edificiu pentru păstrarea relicvelor evanghelistului, iar San
Marco devine patronul oraşului. Cele două edificii supravieţuiesc până în secolul XI,
când vor trebui să cedeze locul unui edificiu de cult nou, corespunzător gloriei sporite spo
a Veneţiei.
Biserica San Marco era simiară ca aspect şi amploare cu basilica din insula
Torcello. Aceasta ere totodată şi capela de curte a dogelui şi edificiul în care se
celebrau principalele ceremonii ale statului. Creşterea în prestigiu a prestig prestigiului
Veneţiei a facut vechea basilica San Marco, ridicată de
către dogele Partecipazio, să devină inadecvată.
inadecvată În
timpul dogatului lui Dominico Contari, ete
darâmată, iar pe locul său, în decurs de 30 de ani
se ridică un nou edificiu.
Veneţia se păstrează în rezervă faţă de lupta
pentru investitură care se dă între papă şi imperiu.
n anul 1177, dogele Sebastiano Ziani
În Z mojloceşte
întâlnirea papei Alexandru al III-leaIII cu împăratul
Frederic Barbarosssa. În exonarthexul bisericii San
Marco, pe pavimentul din faţa aţa porţii principale, este
e
marcat cu o lespede roşie locul unde, conform
legendei, s-arar fi prosternat împăratul în faţa papei
spunându-i: i: ''Nu ţie mă închin, ci lui Petru''; la care
papa i-a replicat:''Şi
Şi mie şi lui Petru''.
Lângă biserică şi lipită de ea se regăseşte
castelul ducal, care, în această perioadă, avea
aspectul unei fortăreţe. Picturile care decorau
palatul au exaltat faptele istorice relatate.

student arh. Niţulescu Daniel-Marius,, Grupa 36B

Transferat Conservare şi Restaurare


2009-2010 Facultatea de arhitectură
arhitectur

Piazza San Marco


Marco-Veneţia

Piaţa San Marco îşi găseşte originile în


secolul XI , atunci constituindu-se se dintr
dintr-un mic
spaţiu din faţa basilici San Marco. A fost adusă
la mărimea din prezent în anul 1177.
Rearanjarea a fost făcută pentru întalnirea
dintre papa Alexandru al III-lea lea cu împăratul Page | 3
Frederic Barbarosssa.
Piaţa a fost întodeauna văzută ca
centrul Veneţiei. A fost locaţia tuturor birourilor
importante ale statului veneţian, şi a fost locul
arhiepiscopiei încă din secolul 19. Este de
asemenea locul vizat de majoritatea
festivalelor
lelor Veneţiei; fiind un loc foarte popular
şi în ziua de astăzi.
Piaţa este dominată de Basilica, de
Palatul Dogilor şi de turnul basilicăi, care este
separat de ea.
Clădirile din jurul pieţei sunt ordonate
invers acelor de ceasornic faţă de Marele
Canal: Palatul Dogilor, Basilica San Marco,
Turnul Orologiului San Marco, Cladirile
Procuratiei Vecchie, Cladirile Procuratiei
Nuove, Turnul San Marco, Biblioteca Marciana.
În timpul ocupaţiei franceze din 1797, Napoleon a transformat cladirile
Procuratiei Nuove e în palatul său regal. A
construit o nouă aripă care să găzduiască sala
sa de bal,și și a cauzat demolarea biserici San
Germiniano, construită de către Jacopo
Sansovino. Aripile lui Napoleon au fost
proiectate de către Giuseppe Soli în anul 1810.
Acestea au fost ultimile construcții
construc făcute în
cadrul pieței,
ței, exceptând reconstruirea turnului,
dar care a fost readus la înfățișarea
țișarea originală.
Piața
ța a fost pavata la sfârșitul
sfâ secolului al
XII-lea cu cărămizi așezatea
șezatea în daigonală. Fâși
de piatră de culoare deschisa
deschis merg paralel cu
axele principale ale pieței.
ței. Aceste linii probabil
erau folosite pentru instalarea standurilor
prezente la diferitele ceremoni. Acest pavament
original se poate vedea în diferite picturi
realizate la sfârșitul
șitul evului mediu și prin
renaștere
re , cum ar fi tabloul lui Gentile Bellini din
1496-Slujbă în Piațața San Marco.

student arh. Niţulescu Daniel-Marius,, Grupa 36B

Transferat Conservare şi Restaurare


2009-2010 Facultatea de arhitectură

Piazza San Marco-Veneţia

În 1723 cîrîmizile au fost înlocuite cu un model geometric mai complex de


către arhitectul venețian Andrea Tirali.
În 1890 pavamentul este reânoit datorita uzuri. Lucrarea nou urmărește
îndeaproape modelul lui Tirali, dar elimină formele ovale, și taie muchia de vest
pentru a acomoda aripa construită de Napoleon din capătul pieței.
Piațeta San Marco are ca limite Palatul Dogilor și Biblioteca Matriciana, Page | 4
Librăria Jacopo Sansovino. Este deschisă către lagună la gura Marelu Canal, și este
în special cunoscută pentru coloanele cu cei doi protectori ai Veneției.
Piațeta este cel mai jos punct al Veneției, rezultând că în timpul mareei sau
chiar pe timp de ploaie este prima inundată.

student arh. Niţulescu Daniel-Marius, Grupa 36B

Transferat Conservare şi Restaurare


2009-2010 Facultatea de arhitectură
arhitectur

Piazza San Marco


Marco-Veneţia

Page | 5

student arh. Niţulescu Daniel-Marius,, Grupa 36B

Transferat Conservare şi Restaurare


2009-2010 Facultatea de arhitectură

Piazza San Marco-Veneţia

Documente
Lista de carti ce pot fi folosite pentru aprofundarea cunostintelelor prezentate in acest
material este urmatoarea:
Zevi, Bruno, - ‘Venti spazi aperti’, Edizioni Seat; 2000
Voitec – Dordea, Mira, - ‘Renastere,Baroc şi Rococo în arhitectura universală’; Editura
Meridiane, 1990; Page | 6
Vasari, Giorgio, - ‘Vieţile pictorilor, sculptorilor şi arhitecţilor’; Editura Meridiane,1968
Botez Crainic, Adriana – ‘Istoria artelor plastice’ vol. III; Editura Didactică şi Pedagogică;
Bucureşti; 1998;
en.wikipedia.org
encarta

student arh. Niţulescu Daniel-Marius, Grupa 36B

Transferat Conservare şi Restaurare


San marco

1489 - 1517
1496 -
1499

830
1810 1505

1584

1536- 1536-1553
1553

Tratarea fatadelor in sistem cadru in cadru.


Bazailica este dominanta compozitiei iar campanila este un accent ce imprima un
caracter foarte pregnant la o scara mai mare.
Piata reprezinta defapt un amsablu de piete. O succesiune de elemente articulate intre
ele : Piazza piazzetta si debarcaderul.
Piazzeta este delimitata de PALATUL DOGILOR si LIBRARIA VECCHIA fronturi
continue la parterul carora prin procedeul de repetitie se desfasoara o colonada. Aceleasi
procedeu find aplicat si la registrele superioare. Efect descendent prin constrastul dintre
tratarea parterului si tratarea ultimului registru care e mult mai compact si masiv in cazul
PALATULUI DOGILOR
Apartinand evului mediu.. nu are un plan regulat totusi fronturile contureaza o anumita
geometrie.
basilica san marce marcheaza prima articulatie care face trecrea din piazza in piatzzeta.
Si in cazul fronturilor care delimiteaza piazza . parterul este tratat printro succesiune de
arcade(repetitie) iar la etajele superioare ca procedeu compositional ritmul, ca o
succesiune de coloane si ferestre in arcada. Cmpozitia pietei urmareste un ax (axialitate)
care este delimitat la cele 2 capete odata de bazica san marca si apoi de nuova fabrica.