Sunteți pe pagina 1din 16

SC REAL DESIGN TRUST SRL

Bucuresti

PLANUL
CALITATII

OCTOMBRIE
2014

CAPITOLUL 1

APROBAT :
Administrator,
CRISTEA DOREL

PLANUL CALITATII
INSTALATII
ELECTRICE
PENTRU INVESTITIA:
"Consolidare, modernizare, reabilitare si
supraetajare cldire coala generala existenta, amenajari exterioare
si imprejmuire teren"

Adresa :

B-dul NICOLAE BALCESCU nr. 50, Voluntari, jud. Ilfov

Intocmit : ing. Comaromi Daniel Cristian


Page 1 of 16

SC REAL DESIGN TRUST SRL


Bucuresti

PLANUL
CALITATII

OCTOMBRIE
2014

CAPITOLUL 1

Aprobat Admnistrator : CRISTEA DOREL

1. Date despre contract


Proiectant de specialitate :
Beneficiar :
Amplasament:

SC MAESTRO PROIECT DESIGN SRL


CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI
B-DUL NICOLAE BALCESCU NR. 50, VOLUNTARI, JUD.ILFOV

2.INFORMATII DESPRE PROIECT - Lucrari de instalatii electrice


Documentaia prezentat conine, la faza PTh+DE, instalaiile electrice de: alimentare normal, distribuie
general, for, automatizari, mpmntare, paratrsnet, iluminat exterior teren sport, iluminat interior normal i
de securitate, prize, cureni slabi (reea voce-date, sonorizare generala, detecie-semnalizare incendiu,
supraveghere cu TVCI) i instalaii de protecie mpotriva ocurilor electrice datorate atingerilor accidentale,
directe sau indirecte, cu reeaua electric. Pi = 42kW; Pa = 30kW.
Descrierea lucrrilor de instalatii electrice
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
Alimentarea cu energie electrica se va face din reeaua furnizorului local in tabloul electric general al
cldirii.

Datele electroenergetice de consum pentru Consolidare, modernizare, reabilitare si supraetajare


cldire coala generala existenta, amenajari exterioare si mprejmuire teren. Amplasament: B-dul
NICOLAE BALCESCU nr. 50, Voluntari, jud. Ilfov, sunt urmtoarele:
putere electrica instalata Pi:42.5 KW
putere electrica absorbita Pa: 30 KW
curentul de calcul Ic : 50A
tensiunea de utilizare Un : 400/230 V;50 Hz;
factor de putere mediu natural coscp : 0.92;
Receptoarele de energie electrica constau din : iluminat artificial, aparate de climatizare,
aparatura de birou, aparatura audio-video, aparatura electrocasnica, pompe i ventilatoare, etc;

Receptorii electrici din instalaia electrica a consumatorului nu produc influene negative


perturbatoare asupra instalaiilor furnizorului.

Schema de distributie a energiei electrice este de tip TN-S, separarea nulului de protectie de nulul de
lucru realizandu-se in tablourile generale.
Iluminatul de securitate este asigurat de baterii locale cu dispozitive de comutare automate de tip
luminoblocuri corespunztor normativului NP-17-2011 si alimentat din cadrul tabloului electric general.
De la tabloul electric general, energia electrica se distribuie Ia tablourile secundare (conform schemei

Page 2 of 16

SC REAL DESIGN TRUST SRL


Bucuresti

PLANUL
CALITATII

OCTOMBRIE
2014

CAPITOLUL 1

de distributie a energiei electrice), prin coloane din cabluri cu conductoare de Cu.

La amplasarea instalaiilor electrice se va urmri:


evitarea amplasarii in zone in care integritatea lor ar putea fi periclitata sau acestea sa pericliteze existenta altor
instalatii sau procese;
sa se asigure acces facil in exploatare, pentru verificri reparaii, interventii.
Instalatii electrice aferente construciilor
Distantele minime de apropiere si traversare intre elementele de instalatii electrice si alte instalatii si
constructii sunt cele reglementate de Normativele PE107 si 17. In cazul nerespectarii acestor distante, din motive
obiective, se vor lua masuri suplimentare de protectie.
Se va evita amplasarea instalaiilor electrice pe acelai traseu cu alte instalatii care ar pune in pericol
coexistenta, conducnd la daune materiale sau consecine mai grave.
Legaturile electrice ale conductoarelor, intre ele sau la aparate, se executa prin metode si mijloace care sa
asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistenta de trecere minima, sigure in timp si uor de verificat.
Legaturile pentru imbinari sau derivaii intre conductoarele de cupru se fac prin rsucire si matisare, prin
cleme speciale sau prin presare cu scule speciale si accesorii corespunztoare.
Legaturile conductoarelor de protectie se executa de preferina prin sudare sau lipire, si in mod izolat prin
contacte prin uruburi si aibe stelate alamite si bine cu ratate.
Conexiunile intre conductoarele platbanda, in cazul legrii la pamant, se executa cu minim doua uruburi
M8 sau M10, iar suprafaa de contact va fi de cel puin 10cm 2.
In cazul sudurilor, se va realiza un cordon de sudura de minim 10cm, realizat pe 3 laturi.
Se va evita amplasarea elementelor instalaiilor electrice (tuburi, conducte, etc.) in structura de rezistenta a
construciilor. Se excepteaza situatiile prevzute in proiect, unde s-au luat masurile corespunztoare de inglobare a
instalaiilor electrice.
Se interzice spargerea de anuri, goluri, etc., in elementele de beton, daca nu este prevzut in
proiect, in vederea amplasarii instalatiei electrice, afectand structura de rezistenta a construciei.
Corpurile de iluminat cu elemente metalice se vor lega la conductorul de nul de protectie, sau la
instalatia de legare la pamant din imediata apropiere.
Prizele dintr-o instalatie electrica, utilizate pentru tensiuni diferite, trebuie sa fie distincte ca forma sau
culoare, si se marcheaza deosebit cele cu tensiune redusa.
Este obligatorie folosirea prizelor cu contact de protectie in incaperi cu pardoseala buna
conductoare de electricitate.
Aparatele si echipamentele electrice care degaja cldur in serviciu normal de funcionare se
amplaseaza la o distahta de cel puin 150mm pe orizontala si 300mm pe* verticala, fata de elemente
combustibile.
Aparatele si echipamentele locale, se vor amplasa in locuri vizibile si ferite de posibilitatea
loviturilor mecanice si aciunii agenilor corozivi.

Page 3 of 16

SC REAL DESIGN TRUST SRL


Bucuresti

PLANUL
CALITATII

OCTOMBRIE
2014

CAPITOLUL 1

FAZE DE EXECUIE
Instalaiile electrice se executa in urmatoarea ordine:

Instalatii interioare
fixarea poziiei tablourilor electrice;
montarea tuburilor de protectie si dozelor de tragere si derivaie;
montarea dozelor de aparate
trasarea poziiei paturilor de cabluri, inclusiv verificarea si adaptarea acestora la numrul de circuite, pentru
care este dimensionat;
montarea conductelor electrice (conductoare si cabluri)
trasarea instalatiei interioare de protectie impotriva electrocutrilor;
fixarea corpurilor de iluminat pe poziia finala;
montarea aparatelor locale (intrerupatoare, prize, etc.)
racordarea aparatelor, inclusiv corpurilor de iluminat la circuite
montarea tablourilor electrice pe amplasament;
racordarea circuitelor la tablouri cu verificarea fazelor;
racordarea restului receptorilor cu verificarea fazelor;
verificarea coninuitatii circuitelor si rezistentei de izolaie
punerea, pariala si ealonat, sub tensiune a circuitelor pentru efectuarea de probe fara sarcina;
efectuarea de probe si msurtori la instalaiile de legare la pamant si a continuitatii electrice a ansamblului
instalatiei, pana la piesele de msurtori, amplasate in exteriorul cldirii;
efectuarea de probe in sarcina, pentru fiecare circuit in parte, progresiv, pana la incarcarea maxima a
circuitelor si tablourilor;
Lucrari finale
depunerea dosarului definitiv la filiala de distributie locala a SC ENEL SA, in vederea racordarii la sistem.
punerea sub tensiune si predarea lucrrii ctre beneficiar.
INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT SI PRIZE
Instaiatia de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lmpi florescente,
respectandu-se indicaiile din caietul de sarcini cat si prevederile legale cuprinse in cadrul Normativului NP061/02.
S-a ales un sistem de iluminat adecvat , in care fluxul luminos se distribuie practic uniform, si,
asigura un climat de confort vizual.
Comenzile iluminatului se realizeaza general-localizat prin intermediul ntreruptoarelor sau
comutatoarelor.
Nivelurile de iluminare au fost calculate conform cu valorile indicate in normativul NP 061/2002.
Circuitele electrice care alimenteaza corpurile de iluminat se vor executa cu conductoare de Cu tip
FY, protejate mecanic in tub IPY (sau in copex metalic pentru etaj 1, in cazul in care va fi realizat din lemn)
montate ingropat, in tencuiala sau gips carton, unde se vor amplasa si dozele de derivaie, la care se vor
racorda corpurile de iluminat.
Aparatele de conectare (ntreruptoarele) se vor monta la inaltimea de 1,5m de la nivelul pardoselii
finite. Pe orizontala se va pastra un spaiu de 3cm de la marginea tocului uilor la marginea aparatului.
Tipurile de prize cat si racordurile electrice se vor realiza in concordanta cu planul de mobilare al

Page 4 of 16

SC REAL DESIGN TRUST SRL


Bucuresti

PLANUL
CALITATII

OCTOMBRIE
2014

CAPITOLUL 1

incintei.
Toate prizele sunt prevzute cu contact de protectie si sunt protejate cu disjunctoare difereniale,
astfel incat orice defect sa realizeza scoaterea de sub tensiune a lor.
Prizele si racordurile electrice sunt dispuse pe circuite diferite in funcie de gradul de importanta.
Alimentarea acestora se realizeaza prin intermediul conductoarelor de Cu tip FY, coborrile la receptor se face
protejat in tub de protectie tip IPY (sau in copex metalic pentru etaj 1, in cazul in care va fi realizat din lemn),
montat ingropat in tencuiala sau in peretele de gips carton, tinandu-se cont in dimensionarea lor de pierderile
de tensiune datorate distantelor mari dintre tablouri si consumatori ( prize ).
Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunztor gradului de importanta a
acestora.
In zonele tehnice cat si in zonele exterioare s-au prevzut prize cu grad de protectie sporit tip IP44,
cu capac de protectie, in restul zonelor fiind de tip IP 20.
INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT DE SECURITATE
Iluminatul de securitate consta din :

a) iluminat de securitate pentru evacuarea din cldire, Ia uile de evacuare, pe cile de evacuare i Ia
inflexiunile acestora, pe palierele scrilor. Rampele si scrile de evacuare se prevd cu instalatie de iluminat de
securitate pentru evacuare. Se asigura un nivel minim de iluminat necesar reperrii cailor de parcurs in orice
situatie. Corpurile de iluminat de securitate pentru evacuare se monteaza la partea superioara si sunt prevzute
cu baterii de acumulatoare cu autonomie de minim 2h, cu durata de comutare mai mic de 5 s i sunt
alimentate cu energie electric din tabloul electric general.

Marcarea cilor de evacuare se face cu indicatoare de direcionare inscripionate conform STAS 297.
Pe perei, n locuri vizibile, se vor amplasa planuri de evacuare cu indicarea i marcarea cilor de urmat n caz
de incendiu.

INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT EXTERIOR


Se impune realizarea unui iluminat exterior al terenului de sport, aflat in incinta spaiului ce
deserveste coala.
Alimentarea si conectarea iluminatului exterior se face de Ia tabloul electric general TEG. Cablurile
armate tip CYABY se vor poza in pamant pentru alimentarea corpurilor de iluminat tip proiectoare, echipate
cu surse cu halogenuri metalice de 150/250W/230Vc.a, iar comanda iluminatului se va realiza local.
Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor.
Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incit sa nsumeze o putere totala de maxim 1,2 kW.
INSTALATII ELECTRICE DE FORA
Circuitele electrice ce alimenteaza receptoarele de fora se vor proteja la suprasarcina cu relee termice
si Ia scurtcircuit cu sigurane automate.
Instalaiile electrice de fora se vor executa cu, cablu cu conductoare de Cupru montate ingropat in
tencuiala sau in peretele de gips carton, tinandu-se cont in dimensionarea lor de pierderile de tensiune datorate
distantelor mari dintre tablouri si consumatori, protejate mecanic in tub IPY (sau in copex metalic pentru etaj
1, in cazul in care va fi realizat din lemn).
Instalaiile de fora si automatizare corespund elementelor de tema si datelor tehnologice. Aparatajele
de comanda si protectie corespund condiiilor de mediu.

Page 5 of 16

SC REAL DESIGN TRUST SRL


Bucuresti

PLANUL
CALITATII

OCTOMBRIE
2014

CAPITOLUL 1

Agregatele de pompare sunt prevzute a fi livrate de furnizori cu tablouri electrice proprii de


distributie si comanda, aparatura de comanda (presostate si semnalizatoare nivel) si cabluri de legtur de la
tablou la acestea.
INSTALATII ELECTRICE DE CURENI SLABI
Instalaiile electrice de cureni slabi sunt reprezentate de:
-sistem de voce-date (telefonie, internet);
-sistem de CCTV;
-sistem de sonorizare.
Sistemul de voce-date:
Snaltimea de montaj a prizelor pentru cureni slabi (prize de telefon, internet) va fi de 0,3 m, masurata
de la nivelul pardoselii finite pina in axul prizei, cu excepia celor notate altfel.
Topologia de realizare a reelei, este de tip stea, conceput pe baza recomandrilor standardului EIA/
TIA-568. Astfel, fiecare post de lucru (voce/date) se conecteaz printr-un cablu UTP Cat. 6 de la priza RJ45 de
transmisie voce/date la punctul de distribuie (dulapul 19, pozitionat la etaj). Cablurile vor fi conectate att la
nivelul dulapului (switch) ct i la nivelul posturilor de lucru din spatiile de birouri (clase), prin intermediul
prizelor prevzute cu conectori RJ45 ecranai, n vederea asigurarii unei bune protecii la factori perturbatori.
Va exista un Rack de 24U la etaj.

Dulapul de comunicaie este prevzut numai cu elemente pasive. Elementele active de reea, inclusiv
server-ele vor fi prevzute de beneficiar, in funcie de necesitatile acestora.In cldire se va amplasa o centrala
telefonica digitala racordata la o reea existenta, la cererea beneficiarului, (daca este necesar).

In ncperile cldirii (birouri, spatii administrative, etc) vor exista prize de trarrsmisie date-voce RJ45,
la care se vor racorda echipametele de calcul si telefonie, imprimante, etc.
Din centura exterioara de impamintare a cldirii, se va asigura traseu de impamintare (prin conductor
de Cu (|)10mm) la care se va conecta atat rackul de distributie cat si centrala telefonica. Toate aceste trasee se
vor asigura direct din centura exterioara prin intermediul pieselor de separare si nu din tablourile electrice,
pentru a evita apariia curenilor parazii datorati eventualelor dezechilibre intre faze.
Instalatia de televiziune cu circuit inchis CCTV
Pentru mrirea siguranei si pentru monitorizare s-a prevzut un sistem de supraveghere video
permanent care utizeaz camere color de nalt rezoluie. Sistemul de televiziune cu circuit inchis are in
componenta 16 camere IP, 2 de exterior si 14 de interior.
Imagini video vor fi preluate din toate zonele importante ale obiectivului.
Camerele video sunt camere color de nalta rezoluie. Alimentarea lor se face dintr- o unitate UPS,
montata in camera CCTV. Camerele video sunt conectate la 1 inregistrator video digital, de tip stand-alone
(Net video recorder, NVR). Acest inregistrator video este montat in camera CCTV si este alimentat din UPS.
UPS-ul va fi calculat pentru un timp de 10 minute la incarcare maxima.
Intre camerele video i locul unde se vor amplasa monitoarele, pentru transmiterea semnalui video se
va utiliza cablu FTP cat6.
Carcasele termostatate pentru camerele exterioare vor fi alimentate cu, cabluri de tip MYYM
3x1,5mm2.
Imaginile captate de la camerele video vor fi nregistrate de NVR de tip standalone (non PC). Acest
NVR va fi organizat ntr-un rack.
NVR-ul are 16 canale video i o ieire de monitor pe care se pot viziona cele 16 camere.

Page 6 of 16

SC REAL DESIGN TRUST SRL


Bucuresti

PLANUL
CALITATII

OCTOMBRIE
2014

CAPITOLUL 1

Monitoarele video se vor organiza ntr-un panou montat alturat rack-ului.


Tot n apropierea rack-ului se va monta un tablou electric cu sigurane aferent numai sistemului de
televiziune cu circuit nchis.
Unitatea NVR poate fi conectata la reeaua locala TCP/IP, putnd fi monitorizata prin Ethernet.
NVR-ul cu 16 intrri va fi echipat cu hardisk-uri care sa permit ca imaginile nregistrate sa fie
pastrate si arhivate pentru o perioada de 30 de zile.
Sistemul de sonorizare:
Pentru difuzarea muzicii de fundal, a anunurilor prin microfon si a anunurilor privind anumite
pericole a fost prevzut un sistem de sonorizare care include si sursa de alimentare tip UPS proprie.

Difuzoarele sunt astfel amplasate incat pe intreaga suprafaa a scolii, propagarea sa se realizeze corect, clar si fara
distorsiuni, iar comunicarea apelului de urgenta sa fie accesibila oricnd si la orice ora.
Nota: Se va evita instalarea circuitelor de cureni slabi pe suprafee calde (in lungul conductelor
pentru distributia agentului termic), iar la ncrucirile cu acestea se va pastra o distanta minima de 25 cm. Pe
traseele orizontale comune, circuitele de cureni slabi se vor monta deasupra celor de incalzire.
De asemenea, distanta intre circuitele de cureni slabi si cele de iluminat,.prize sau fora trebuie sa fie
de minim 45 cm (daca poriunea de paralelism nu depete 30 m si nu conine inadiri la conductoarele
electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de cureni slabi se vor monta sub cele ale instalaiilor
electrice de cureni tari.
Condiiile de funcionare si tipurile acestor cabluri si tipurile de agrementari necesare fiecaruia vor fi
stabilite de ctre firme specializate si autorizate in conformitate cu Legislaia Romana in domeniu.
2.3. INSTALATII PENTRU PROTECTIA CONTRA TENSIUNILOR ACCIDENTALE DE ATINGERE
Toate prizele prevzute vor fi cu contact de protectie. Nulul de protectie al tabloului se monteaza in
acelai tub cu conductorii activi ai coloanei, pana in tabloul general si se leaga la borna de nul de protectie.
Bara de nul de protectie din tablourile generale se leaga la priza de pamant.
Motoarele electrice se vor lega la sistemul nulului prin intermediul bornei de nul de protectie. Carcasa
metalica a motoarelor, cutiile metalice ale tablourilor electrice, suportii metalici, estacadele metalice, se vor
lega la priza de pamant cu platbanda OL-Zn 25x4 mm.
Va fi executata o priza de pamat naturala in fundaie de ctre constructor cu platbanda OlZn
40x4mm, la care se va lega instalatia de paratrasnet si toate echipamentele metalice ale cldirii.
La sudarea platbenzii, capetele se vor suprapune cel puin 10cm si vor fi sudate pe toate laturile.
Sudura va avea o grosime de cel puin 3mm. Rezistenta de dispersie va fi de maxim 1 ohm, fiind o priza de
pamant comuna atat pentru instalatia de paratrasnet cat si pentru cldire.
De asemenea, la priza de pamint se vor lega toate elementele metalice ale construciei (tevi de
alimentare cu apa, gaze, etc) precum si toate elementele metalice ale instalatiei electrice care in mod normal nu
se afla sub tensiune dar care in mod accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.
2.4. INSTALATII DE PROTECTIE CONTRA SUPRATENSIUNILOR ATMOSFERICE
Conform Normativului 17/2011, cladirea prezint necesitatea unei instalatii de paratrasnet. Aceasta
este formata din: instalatia de captare realizata dintr-un dispozitiv electronic tip PDA, amplasat pe catarg de
5m, care functioneaza pe baza ionizarii locale a atmosferei, si asigura acoperirea intregii constructs, instalatia
de coborre (minim doua coborri) formata din conductoarele de coborre pe faada cldirii (sau prin stlpii de
fundaie) realizate din platband OlZn 25x4, si priza de pamant comuna pentru instalatia de paratrasnet si
pentru instalatia interioara a cldirii.
Pentru protectia echipamentelor alimentate electric mpotriva supratensiunilor din reea (de
comutatie) sau de natura atmosferica , pe intrarea tabloului general s-a prevzut un descarcator de

Page 7 of 16

SC REAL DESIGN TRUST SRL


Bucuresti

PLANUL
CALITATII

OCTOMBRIE
2014

CAPITOLUL 1

supratensiune PRD tip 2 debrosabil, care se vor lega la reeaua de impamantare.

Priza de pamant va fi utilizata in comun de instalatia de paratrasnet si de cea de protectie impotriva


tensiuniilor de atingere. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie mai mica de 1 Ohm.

INSTALATIA DE DETECIE l ALARMARE LA INCENDIU


' Pentru detecia i semnalizare incendiului se va utiliza o centrala adresabila. Elementele de detecie
sunt detectoare de fum fotoelectrice adresabile, (detecia fumului se face pe principiul camerei optice).
. Detectoarele si butoanele de incendiu se vor conecta pe bucle adresabile (ambele capete ale buclelor
sunt conectate n central) care vor fi monitorizate din punct de vedere al integritii (se semnalizeaz n
centrala de incendiu att ntreruperea unei bucle ct i existena unui scurtcircuit pe bucl).
Pentru semnalizarea manual a incendiului se vor prevedea butoane adresabile de alarmare amplasate
spre cile de evacuare din cldire, conform normativelor n vigoare: o persoan aflat n orice punct al cldirii
s nu se deplaseze mai mult de 20m pentru a aciona un buton de incendiu. Butoanele de incendiu amplasate n
apropierea uilor de ieire n caz de urgen vor aciona printr-un releu suplimentar ncorporat n buton
deblocarea electromagnetilor amplasai pe ui. (daca este cazul)
Deci ua de urgen se va deschide din interior prin simpla apsare a barei antipanic coroborat cu
acionarea butonului de incendiu din vecintatea uii sau cu acionarea modului de intrare/ieire adresabil
aferent uii respective.
Semnalizarea incendiului se va face cu sirene conventionale de interior amplasate de asemenea
manier nct s fie auzite de o persoan aflat n orice punct al cldirii, iar la exterior printr-o sirena
convenionala exterioara.
Sistemul va avea alimentare back-up care i va permite funcionarea pe o perioad mai mare de 48 de
ore n stand-by i de % or n alarm.
Reeaua de conexiuni ntre elementele sistemului (detectoare, butoane de incendiu) se va realiza cu
cablu special cu ntrziere la propagarea flcrii de tip JY(St)Y, cablat n tub PVC. Alimentarea centralei de
detecie incendiu i a surselor din sistem se va face cu cablu CYYF - 3x2,5.
Utilizatorul va deine un jurnal n care se vor nota toate aciunile efectuate asupra sistemului de
detecie i semnalizare a incendiului, data i ora evenimentului. Se includ aici:
-excluderea de sub supravegherea sistemului a unei pri a acestuia prin izolare de zone;
-defecte aprute n funcionarea sistemului;
-alarme de incendiu false sau reale;
-teste de funcionare;
Din punct de vedere al modului de cablare se vor respecta urmtoarele:
-trebuie respectat distana minim de siguran ntre prile componente ale sistemului de semnalizare
(ntre conductele de semnalizare i celelalte circuite electrice : de iluminat, for etc., respectiv 25cm) sau fa
de celelalte tipuri de instalaii (sanitare, nclzire, climatizare etc.).

Page 8 of 16

SC REAL DESIGN TRUST SRL


Bucuresti

PLANUL
CALITATII

OCTOMBRIE
2014

CAPITOLUL 1

-asigurarea alimentrii cu energie electric a centralei de semnalizare prin circuit propriu (la care nu
sunt racordai ali consumatori)
- asigurarea obturrii golurilor din jurul conductelor de semnalizare (create la traversarea pereilor,
planeelor cu rol de protecie la foc) cu materiale care s asigure aceeai rezisten Ia foc cu a peretelui
traversat.

TOLERANTE, LIMITE ADMISIBILE, CONDIII DE CALITATE

La alegerea materialelor si aparatelor aferente instalaiilor electrice se vor avea in vedere:


cerinele de calitate
posibilitile de aprovizionare cu materiale de cea mai buna calitate, cu perfomante optime si fiabilitate ridicata.
Toate materialele, aparatele si echipamentele electrice utilizate vor fi omologate, vor prezenta agrement
tehnic, conform prevederilor Legii 10A1995, privind calitatea in constructii.
La alegerea materialelor si aparatelor electrice se va avea in vedere ncadrarea acestora in limitele
admisibile ale parametrilor electrotehnici, dfe mediu si protectie.

Parametri de funcionare:
tensiune nominala si nivel de izoiatie corespunztoare cerinelor din specificaia proiectului;
curentul nominal sau de calcul sa fie incadrat in limita maxima de 0,8 din curentul maxim admisibil al aparatelor si
materialelor din circuitele electrice.
puterea nominala sa fie in concordanta cu receptoarele din circuitele prevzute in proiect
factorul de putere al receptoarelor electrice, si in special corpuri de iluminat, sa se situeze pe cat posibil spre
valoarea de 0,92, pentru evitarea introducerii de instalatii de compensare.
Se vor respecta condiiile de calitate si tolerante stabilite de normatvele:
-17 -2011, pentru ansamblul instalaiilor electrice interioare
- PE 107-1993, pentru cablurile electrice
Deasemenea materialele si aparatele electrice trebuie sa corespunda din punct de vedere calitativ,
standardelor de produs, care sta ia baza execuiei acestora de ctre furnizori.
PERATIUNI AUXILIARE MASURI DE
PROTECTIE
Instalatii de protectie
Conductorul de protectie - PE
Toti consumatorii de energie electrica se racordeaza la conductorul de protectie (PE). Cand acesta este
inclus in cabluri, seciunea minima va fi de 1,5mm2 iar daca se utilizeaza circuite din conductori, seciunea
minima va fi de 2,5mm2.
Pana la tabloul general de joasa tensiune din postul de transformare, conductorul de protectie PE de
protectie va fi distinct fata de NEUTRU. In tabloul general de joasa tensiune din postul de transformare, PE si
NEUTRU se vor racorda impreuna la centura de impamantare.
Legarea suplimentara la pamant
Ca mijloc suplimentar de protectie a fost prevzut o instalatia de protectie impotriva electrocutrilor prin
legare la pamant. Toate prile metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot sa ajunga in mod

Page 9 of 16

SC REAL DESIGN TRUST SRL


Bucuresti

PLANUL
CALITATII

OCTOMBRIE
2014

CAPITOLUL 1

accidental sub tensiune, se racordeaza la instalatia interioara de legare la pamant. Aceasta se racordeaza la priza
de impamantare in doua puncte.
Instalatia de paratrasnet
Pentru protectia impotriva trsnetului se prevede o instalatie tip PDA (paratrasnet cu dispozitiv de
amorsare) sau reea de captare care se racordeaza la priza de impamantare (comuna cu cea a cldirii sau separata)
printr-o platbanda de OL-Zn 25x4mm sau conductor de Cu, 08mm, montata aparent . In punctul de racord esta
prevzut o piesa de separaie, montata pe peretele exterior al cldirii, ia inaltimea de 2m, fata de cota trotuarului.
Priza de impamantare
Instalatia interioara de protectie si instalatia de paratrasnet se racordeaza la prize de impamantare
separate sau comune.
Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de impamantare trebuie sa fie mai mica de 4 ohm pentru priza de
pamant si mai mica de 10 ohm pentru instalatia de paratraznet, in cazul in care sunt separate. Daca priza de
pamant este comuni, valoarea rezistentei de dispersie trebuie sa fie mai mica de 1 ohm. Aceasta valoare se va
verifica prin msurtori. Daca nu se realizeaza nivelul prescris, priza de impamantare se suplimenteaz cu
electrozi suplimentari pana la realizarea Iui.
Protectia muncii si protectia contra incendiilor
Prezenta documentaie a fost ntocmit in conformitate cu PE 119 - Norme de protectia muncii pentru
activitati in instalatii electrice, PE 006 - Instruciuni generale de protectia muncii pentru unitatile MEE, PE 009 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor, pentru producerea, transportul si distributia energiei
electrice si termice si C 300 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata execuiei lucrrilor de
constructii si instalatii.
nainte de inceperea lucrrilor, executantul va lua legtur cu personalul de exploatare al intreprinderilor
care dein instalatii in apropiere si va lucra pe baza autorizaiilor de lucru, emise de organele competente, care vor
specifica instalaiile din apropiere precum si masurile de protectia muncii ce trebuiesc luate.
In situatia in care simultan cu execuia lucrrilor de reele electrice, se constata deschiderea de alte
antiere, se va lua legtur cu conducerea antierului respectiv cu care se va incheia o nelegere scrisa prin care
se vor stabili masurile de protectia muncii ce trebuiesc luate si respectate in zona respectiva, indicandu-se si
modul de asigurare a asistentei tehnice de specialitate.
VERIFICRI SI RECEPII
Prevederi generale
Instalaiile electrice se dau in exploatare numai dupa ce s-au executat lucrrile principale de organizare si
-

exploatare, si anume:
verificarea ca beneficiarul este dotat cu personal tehnic corespunztor, instruit asupra atributiunilor ce-i revin si
dotat cu echipamentul si aparatura necesara exploatarii;
intocmirea si afiarea la locurile de munca a instruciunilor de exploatare;
asigurarea documentaiilor tehnice, care sa conin realitatea execuiei;
asigurarea unui stoc de rezerva minimal de aparataj pentru intretinere;
Punerea in funciune si darea in exploatare a instalaiilor electrice se face in conformitate cu precizrile

Page 10 of 16

SC REAL DESIGN TRUST SRL


Bucuresti

PLANUL
CALITATII

OCTOMBRIE
2014

CAPITOLUL 1

din regulamentele de exploatare tehnica al MEE si departamentale.


-

Verificrile, ncercrile si probele premergtoare punerii in funciune, se fac dupa cum urmeaza:
la inceput, in timpul si la terminarea montajului se fac dupa caz, probe mecanice si electrice individuale si de
ansamblu, care intra in volumul lucrrilor de constructii - montaj;
in timpul perioadelor de punere in funciune si exploatare de proba, se face rodajul in ansamblu si probele
tehnologice;
la nceputul perioadei de exploatare continua, se verifica principalii indicatori tehnici la nivelul proiectului.
nainte de nceperea fiecrei probe se vor verifica cu minuiozitate condiiile tehnice si organizatorice in
care urmeaza sa se desfasoare proba, astfel incat sa fie exclusa posibilitatea defectrii si avariei instalaiilor sau
accidentrii personalului.
Verificarea instalaiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V,c.a. ale construciilor, in timpul execuiei si
inainte de punerea in funciune se face in conformitate cu prevederile IMormativului privind verificarea lucrrilor
de constructii si instalatii aferente, indicativ C56.
La verificarea sistemelor de protectie mpotriva electrocutrilor trebuie respectate si prevederile STAS
12604/4,5.
Punerea sub tensiune a instalatiei electrice se poate face numai dupa verificarea ei de ctre furnizorul de
energie electrica, conform prevederilor din regulamentul PE 932 al MEE.

Verificri, ncercri si probe in perioada de la nceputul, din timpul si dupa


terminarea montajului
Scopul acestor operaii este de a se constata calitatea montajului si de a se lua masurile necesare
inlaturarii eventualelor diferente, precum si de a stabili ca lucrrile de montaj sunt terminate si corect executate,
putndu-se trece astfel la recepia provizorie a instalaiilor.
Probele se fac de ctre societatea de constructii-montaj; se verifica, in cea rea si probeaza materialele si
-

echipamentele care vor fi folosite la executarea instalaiilor, si anume:


pe baza certificatelor de calitate emise de organele competente ale furnizorului sau prin verificri de specialitate
conform normelor in vigoare si nelegerii intervenite intre cumprtor si furnizor.
conform prevederilor contractelor de livrare, pe baza certificatelor de garanie emise de organele de control ale
furnizorului sau prin verificri si probe la furnizor in prezenta delegatului cumprtorului.
In timpul si la terminarea lucrrilor de constructii - montaj se vor face verificrile, incercarile si probele
corectitudinii si calitatii execuiei in conformitate cu normele tehnice in vigoare pentru categoria de instalatie
respectiva.
Beneficiarul va asigura, cand este necesar, personalul calificat propriu, pentru efectuarea probelor.
Coordonarea si raspunderea executrii acestor probe revin integral, dupa caz executantului sau furnizorului.
Dupa terminarea de ctre executant a lucrrilor de constructii-montaj, inclusiv a incercarilor, verificrilor
si probelor aferente perioadei de execuie, se face recepia preliminara a lucrrilor. In acest scop beneficiarul va
urmri si convoca din timp comisia de recepie si punere in funciune. Sarcina tehnica a acestei comisii este de a
stabili daca instalatia poate trece la o perioada urmatoare de punere in funciune si exploatare de proba, in
condiiile de securitate deplina atat pentru instalatia respectiva, cat si pentru cele la care se racordeaza.
La recepia preliminara, executantul si furnizorii vor trebui sa probeze prin documente tehnice calitatea

Page 11 of 16

SC REAL DESIGN TRUST SRL


Bucuresti

PLANUL
CALITATII

OCTOMBRIE
2014

CAPITOLUL 1

corespunztoare a bazei de materiale, introduse in lucrri si execuia corecta a tuturor lucrrilor ascunse, precum
si rezultatele probelor prevzute a se executa inaintea, in timpul si la terminarea lucrrilor.
Daca instalaiile au fost admise la recepie si lucrrile de constructii- montaj sunt terminate, se va incheia
un act unic de recepie cu constructorul si montorul, precizanduse obligaiile fiecaruia.
Prin receptionarea provizorie a lucrrilor, executantii raman numai cu obligaia eventualelor completri si
remedieri, stabilite prin procesul verbal de recepie provizorie sau ivite ulterior, ca urmare a unor vicii ascunse,
respectiv cu raspunderea realizarii probelor de garanie.
Instalatia trebuie sa fie in stare de funcionare inainte de data verificrii preliminare. nainte de aceasta
data, antreprenorul va comunica proiectantului rezultatele tuturor testelor pe care le-a'executat. Programul pentru
teste va fi comunicat beneficiarului si proiectantului spre aprobare preliminara.
In timpul vizitelor de control ale instalaiilor, in special pentru recepia preliminara, antreprenorul va
executa daca proiectantul ii solicita, orice teste prevzute in lista de teste propuse.
Perioada de garanie
Perioada de garanie va fi de un an si va incepe la data recepiei preliminare. Aceasta garanie trebuie sa
acopere orice defect al materialelor, manoperei si funcionarii. In timpul perioadei de garanie, antreprenorul
trebuie sa viziteze instalatia la fiecare trei luni si va verifica toate echipamentele, purtnd responsabilitatea pentru
toate costurile necesare inclusiv de nlocuirea prtilor defecte.
Antreprenorul nu va avea responsabilitatea cheltuielilor cu reparaiile sau inlocuirea, daca el poate
dovedi ca defectul este cauzat de folosirea anormala sau de deficiente de exploatare. Antreprenorul poate angaja
un service pentru intretinere in timpul perioadei de garanie. Sumarul serviciilor prevzute va fi pregtit de
antreprenor si o copie va fi trimisa proprietarului.
Recepia finala
Aceasta va avea loc atunci cand se termina perioada de garanie prevzut in raportul recepiei
preliminare. Raportul recepiei finale nu poate conine nici un comentariu care are legtur cu responsabilitatea
antreprenorului.
Verificri, ncercri si probe in perioada de punere in funciune si exploatare de
proba.
Scopul acestor operaii este de a verifica si regla funcionarea in ansamblu a instalatiei in vederea
atingerii regimului normal de lucru proiectat, pentru a se trece la proba tehnologica de 72 de ore.
Trecerea la perioada de punere in funciune si exploatare de proba a intregii instalatii sau a prtilor
funcionale ale acesteia se face pe baza concluziilor comisiei de recepie si de punere in funciune.
Responsabilitatea manevrelor si aplicarii normelor de protectia muncii revine personalului de exploatare,
care va lua masurile necesare impuse de norme.
In urma efecturii probei finale se incheie procesul verbal de punere in funciune, semnat de membrii
comisiei, dupa care se poate incepe activitatea de exploatare.
Verificri, incercari si probe la garanie
Probele de garanie se fac obinuit la un interval de 2-3 luni de la trecerea instalaiilor in exploatare, in
vederea verificrii parametrilor si performantelor din proiect. Se executa de ctre organizaia de exploatare,
singura sau cu ajutorul altor ntreprinderi de specialitate si in prezenta delegaiilor executantului si

Page 12 of 16

SC REAL DESIGN TRUST SRL


Bucuresti

PLANUL
CALITATII

OCTOMBRIE
2014

CAPITOLUL 1

furnizorului de echipamente.
Daca rezultatele probelor arata ca instalatia nu realizeaza parametrii garantati, beneficiarul are
dreptul sa ceara remedierea defectelor, daune de la furnizor sau respingerea facturilor.
Daca probele de garanie sunt ncheiate, se efectueaza recepia contractuala a echipamentelor si
instalaiilor, incheindu-se un proces verbal, prin care se confirma ca furnizorii si exacutantii si-au ndeplinit
cantitativ si calitativ obligaiile asumate. In cazul ca ramin sau apar unele deficiente nerezolvate in perioada
de garanie, se vor prevedea in procesul verbal, modul si termenul de rezolvare, precum si sarcinile prtilor
responsabile.
Daca la sfarsitul perioadei de garanie nu exista litigii, se ncheie de ctre beneficiar cu delegaii
furnizorilor si executasntului un proc*es verbal de recepie definitiva, in care se trec rezultatele probelor de
garanie, si se confirma ca deficientele consemnate in procesul verbal de recepie provizorie sau in cusul
perioadei de garanie au fost remediate.
MSURTORI SI DECONTARE
PROBE, TESTE, VERIFICRI ALE LUCRRILOR

Tablourile electrice vor fi acceptate in antier, dupa ce au fost verificate vizual si testate, inclusiv cu
probe la rece asupra aparatelor si circuitelor.
Instalaiile vor fi predate de constructor ctre beneficiar si anuntate cu cel puin 5 zile naintea de
ziua operaiei de predare-primire. Predarea se va face de ctre contractantul general cu participarea tuturor
subcontractantilor si furnizorilor de echipamente si instalatii importante.
Tablourile electrice si instalaiile de racord la sistem vor trebui sa fie insusite de ctre organizaia
locala de control autorizat (Laborator PRAM).
Antreprenorul va oferi instrumentele de masura necesare pentru controlul valorii medii obtinute la
instalatia de iluminat. Toate msurtorile se vor executa la 0,85m deasupra nivelului solului. Pentru
sigurana, msurtorile iluminatului se vor executa la nivelul solului.
Dupa terminarea lucrrilor de instalatii electrice, vor fi executate urmatoarele
teste:
caderea de tensiune (conform normativului I 7)
masurarea curentului in cazul fazelor diferit incarcate. Va fi acceptata o abatere
de 10% intre faze
masurarea rezistentei de dispersie a prizei de impamantare
masurarea rezistentei de izolare a circuitelor.

Page 13 of 16

SC REAL DESIGN TRUST SRL


Bucuresti

PLANUL
CALITATII

OCTOMBRIE
2014

CAPITOLUL 1

2. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARII:


2.1. Durata de executie a lucrarii : este de 6 luni (de la ordinul de ncepere al contractului)
3 .ORGANIZAREA PENTRU LUCRARE:
Resurse SC REAL DESIGN TRUSTSRL . asigura resurse materiale adecvate, inclusiv personal
instruit pentru activitatile de management, de executie, de verificare.
3.1. Organizarea executiei lucrarilor
Responsabilitati privind executia lucrarii:
- Director General;
- Coordonator proiect ;
- Sef punct de lucru ;
- Responsabil instalatii electrice;
- Responsabil tehnic cu executia RTE atestat MLPAT;
- Control Calitate.
3.2. Controale si verificari ale calitatii lucrarii pe etape de executie
Categoria lucrarilor

Cine participa la
fazele determinante

Inregistrarea

J.

Instalatii electrice

1.

Verificarea tablourilor de distributie si a cablurilor de


alimentare dupa montare

B, E, P

PV

2.

Verificarea circuitelor de alimentare a instalatiei de


iluminat si a instalatiei de forta

B, E, P

PV

3.

Verificarea corpurilor de iluminat, a prizelor,


intrerupataoarelor si a elementelor de automatizare

B, E, I

PV

4.

Verificarea dupa masurarea rezistentei de izolatiei a


cablurilor

B, E, I

PVFD

5.

Verificarea masurariea rezistentei de dispersie a prizei


de pamant

B, E, I

PVFD

6.

Verificarea dupa punerea in functiune a instalatiei


electrice

B, E, P, I

PVFD

3.2. LISTA PROCEDURILOR TEHNICE, SI DE CONTROL


3.2.1. Lista Proceduri tehnice de executie

Page 14 of 16

SC REAL DESIGN TRUST SRL


Bucuresti

PLANUL
CALITATII

OCTOMBRIE
2014

CAPITOLUL 1

PTE-59-01 Instalatii electrice interioare


PTE-59-02 Instalatii electrice exterioare
4. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
4.1. Angajamentul managementului
Managementul de vrf al SC REAL DESIGN TRUST SRL este reprezentat de Administrator care si-a
asumat un angajament ferm pentru dezvoltarea, implementarea SMIQMS.
4.2. Orientarea catre client
Managementul de la cel mai nalt nivel se asigur c cerinele clientului sunt identificate i satisfacute n
scopul creterii satisfaciei acestuia .
4.3. Politica in domeniul calitatii
Managementul de la cel mai nalt nivel se asigur c politica din domeniul calitii :
a) este adecvat fa de scopul societatii,
b) include un angajament pentru satisfacerea cerinelor i pentru mbuntirea continu a
eficacitii sistemului de management integrat calitate, mediu, sntate i securitate n munc,
c) asigur un cadru pentru stabilirea i analizarea obiectivelor calitii;
d) este comunicat i neleas n cadrul societatii
4.4. Politica in domeniul mediului
SC REAL DESIGN TRUST SRL, promoveaza o politica de reducere a impacturilor negative ale
activitatilor sale asupra mediului, fara ca prin aceasta sa afecteze calitatea produselor / serviciilor prestate, asa
cum este ceruta de clienti.
4.5. Politica in domeniul securitatii si sanatatii in munca
SC REAL DESIGN TRUST SRL, promoveaza o politica de reducere a nivelului de risc la locurile de
munca, fara ca prin aceasta sa afecteze calitatea produselor / serviciilor / lucrrilor prestate, asa cum este ceruta de
clienti.
4.6. Responsabilitate, autoritate si comunicare
Relaiile de subordonare sau cooperare dintre compartimentele SC REAL DESIGN TRUST SRL sunt
cele de organizare ale societatii comerciale, ori stabilite de directorul general, n funcie de cerinele muncii.
Personalul societatii ndeplinete atribuii i execut activiti n conformitate cu prevederile fielor de
post specifice funciilor pe care sunt ncadrai.
Administratorul coordoneaz totodat activitatea de supraveghere a calitii verific i aproba PCCVI /
Planul calitatii lucrarilor elaborate la solicitarea clientilor.
Supravegherea calitii este efectuat i de client, care are obligaia s verifice execuia corect a
lucrrilor.

Intocmit,
ing. Comaromi Daniel Cristian
Page 15 of 16

SC REAL DESIGN TRUST SRL


Bucuresti

PLANUL
CALITATII

OCTOMBRIE
2014

CAPITOLUL 1

Page 16 of 16

S-ar putea să vă placă și